Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

Ialomița, râul de gunoi al județului

Autoritățile județene sînt incapabile să respecte termenele impuse de UE

Ialomița, rîul de gunoi al județului

Scandalul «apei grele» din sursa subterană de apă a orașului Slobozia este doar partea văzută a unui dezastru de proporții județene, pe care autoritățile îl cunosc și pentru care, practic, în acest moment nu există soluții concrete. Potrivit informațiilor publice furnizate de instituțiile statului, în Ialomița nu există niciun oraș sau comunitate în care resursele de apă potabilă să nu fie afectate de poluare. Iar dacă în cazul nitraților (care afectează potrivit unor aprecieri neoficiale circa 70 la sută dintre sursele de apă potabilă ale județului) autoritățile sînt rezervate, iar informațiile publice selective, în cazul apelor de suprafață concluziile sînt clare și dincolo de orice dubii: județul își poluează metodic singura sursă de apă din județ, rîul Ialomița. Mai grav decît poluarea în sine este însă faptul că, la numai 4 ani distanță de termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru reducerea poluării apelor de suprafață, autoritățile nu au făcut încă nimic pentru a pune capăt acestui flagel. Iar proiectele de viitor sînt, deocamdată, lipsite de orice consistență!

UE a dat, autoritățile județene se fac ca iau
Termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru reducerea poluării apelor de suprafață este anul 2015. Însă primul termen scadent al programului va fi în 2013. Pînă atunci, autoritățile locale sînt obligate să impună poluatorilor apelor de suprafață un standard de calitate nemaiîntîlnit pînă în prezent. Practic, UE a cerut monitorizarea a 41 de tipuri de pesticide, metale grele și alte substanțe chimice cu risc ridicat pentru sănătatea plantelor și animalelor. Din păcate, situația constatată în teren la acest moment confirmă faptul că termenul impus de UE -și asumat și de către Ialomița, prin măsurile adoptate teoretic de către instituțiile județene- este imposibil de respectat.
În Ialomița existau peste 30 de agenți economici catalogați de Garda de Mediu Ialomița drept mari poluatori, iar la aceștia se adaugă, practic, toate orașele situate pe firul rîului, respectiv, Fierbinți, Urziceni, Slobozia, Țăndărei și Fetești. Dintre toți, singurul care are o stație de tratare a apelor uzate conformă cu reglementările impuse de UE este punctul de lucru de la Slobozia al SC Expur SA.
Pentru restul, depășirile înregistrate în procesul de de­ versare a apelor uzate sînt de-a dreptul alarmante, iar programele de etapizare și conformare impuse de instituțiile abilitate sînt depășite constant. Evident, totul se face cu sprijinul discret al autorităților județene care închid ochii sub pretextul că poluarea apelor de suprafață înseamnă locuri de muncă și bani la bugetul statului.

Prefectura știe, dar tace
Interesant este că problema poluării apelor de suprafață se află de ceva vreme în atenția Prefecturii Ialomița. Potrivit unui raport solicitat de această instituție Direcției Apelor Buzău-Ialomița, sursele principale de poluare au fost identificate, iar concluziile au confirmat gradul ridicat de poluare a zonei. «În anul 2008, în bazinul hidrografic Ialomița au fost analizate probe din 38 de foraje. Aprecierea asupra calității s-a făcut pe baza indicatorilor fizico-chimici. Astfel, din totalul de foraje monitorizate, 67,5 la sută înregistrază minimum trei depășiri ale limitelor admise conform Legii Apei Potabile nr. 458 din 2002 la indicatorii fier, cloruri și sulfați. În anul 2008 s-au constatat depășiri masive ale limitelor admisibile în tot bazinul hidrografic Ialomița pentru indicatorii azotați și substanțe orga­ nice. De asemenea, pe tot tronsonul inferior al rîului Ialomița se constată o influență a rîului asupra freaticului ceea ce conduce la o înrăutățire a calității apelor freatice din zonă. În zona Prahova-Teleajen se constată valori crescute ale indicatorului substanțe organice datorat influențelor nefaste ale industriei petrolului de-a lungul timpului în freaticul din zonă. Față de anul anterior s-au menținut depășiri ale aceleași grupe de indicatori și anume: gradul de mineralizare și încărcarea organică». Inutil să mai precizăm că, deși raportul datează de la începutul anului, Prefectura Ialomița nu are încă nicio reacție publică pe acest subiect.

Direcția Apelor Buzău-Ialomița confirmă dezastrul
Pentru o mai clară informare asupra gravității situației ne-am adresat cu o solicitare scrisă Direcției Apelor Buzău-Ialomița. Răspunsul, detaliat pe două pagini, confirmă nu doar dezastrul «moderat» produs de poluarea apelor de suprafață, ci și lipsa de voință a autorităților locale și județene pentru impunerea programelor de retehnologizare a stațiilor de epurare de pe teritoriul județului. Astfel, din cei 10 mari poluatori identificați de către DABI, singurul care a reușit pînă la acest moment să se conformeze stadiului de implementare a măsurilor privind modernizarea acestor stații este Expur SA. Restul au proiecte în derulare și continuă să deverseze mii de tone de reziduuri industriale în apele rîului Ialomița. Cel mai grav dintre cazuri este cel al SC Agrisol Internațional SRL din Căzănești, care, deși are program de etapizare pentru mo­ dernizarea stației cu termen scadent la 30 septembrie 2009, adică în mai puțin de o lună, pînă în prezent nu a întreprins nicio măsură concretă în această privință.
Nici SC Agrana Țăndărei nu «șade» mai bine. Deși este dotată cu stație de epurare mecanică și biologică, firma a deversat în Ialomița 500 de mii de metri cubi de apă infestată cu amoniu și suspensii prove­ nite din procesul de producție. În mod paradoxal însă, cea mai gravă sursă de poluare nu provine de pe teritoriul județului Ialomița, ci din Prahova, acolo unde deversările de reziduuri petroliere în apa Teleajenului schimbă clasa de încadrare a calității apei de la IV la III. O trecere în revistă a principalelor substanțe deversate în apă de acești poluatori confirmă depășiri de sute de ori mai mari ale azotaților, azotiților, fosforului, amoniului, fierului etc.

Orașele, poluatori fruntași în întrecerea pe ramură
În mod firesc, harta agenților economici care poluează este completată de orașe. De la Fierbinți și pînă la Fetești nu există, practic, loca­ litate aflată pe malul Ialomiței care să nu polueze grav pînza freatică și apele de suprafață. SC Ecoaqua SA din Urziceni, de exemplu, a evacuat în anul 2008 un volum de 1,44 milioane de metri cubi de ape uzate insuficient epurate. Sora ei, SC Urban SA Slobozia, funcționează de ani buni numai cu o stație de epurare mecanică și a deversat în Ialomița 2,3 milioane de metri cubi de apă insuficient epurată. Mai mult decît atît, stația de epurare biologică a SC Urban Slobozia, o investiție de mili­ oane de euro, a fost proiectată greșit și nu poate fi pusă în funcțiune. În aceste condiții, deșii ambele stații au programe de conformare scadente în 2010-2011, este extrem de puțin probabil ca aceste termene să fie respectate.
La Țăndărei aceeași situație. Primarul Vasile Sava susține că, în acest moment, soluția o reprezintă finanțările europene. «Vom avea investiție în sistemul de canalizare și o stație modernă de epurare. Programul îl derulăm de aproape un an de zile cu Consiliul Județean Ialomița. Dar noi n-am stat cu mîinile în sîn și mai avem un studiu de fezabilitate, încă de acum doi ani. O extindere a rețelei de canalizare și stație de epurare cu opt trepte de pompare la nivelul orașului... Un proiect frumos, de peste 7 milioane de euro. Și cei care vin mai repede cu banii vor avea întîietate» a declarat edilui din Țăndărei. Interesant, nu-i așa?! Mai ales că proiectul despre care vorbește este rezultatul singurului proiect concret derulat de autoritățile județene în vederea conformării la reglementările impuse de UE, respectiv AquaIalomița.
Dar mai interesant decît situația orașului Țăndărei se dovedește a fi cea de la Fetești, care merită o atenție specială. Pînă atunci însă, să ne oprim o clipă asupra AquaIalomița, proiectul de 70 de milioane de euro al Consiliului Județean Ialomița...

AquaIalomița, un eșec pe care autoritățile refuză să și-l asume
Potrivit declarațiilor oficiale, AquaIalomița reprezintă o «creație județeană» menită să dreneze fonduri europene de 70 de milioane de euro în rețelele de canalizare și stațiile de epurare necesare conformării celor 5 orașe care o compun, respectiv orașele Fierbinți Tîrg, Amara, Țăndărei, Căzănești și Fetești. Potrivit proiectului inițial, operatorul va primi spre întreținere și exploatare prin contract de delegare a gestiunii sistemele de apă si canalizare din cele 5 orașe. Și se va obliga să construiască, acolo unde se impune, stații de epurare conforme cu reglementările impuse de UE, că doar de acolo vin fondurile. Însă chiar dinainte de înființarea societății, probleme pe care acest avorton județean le-a întîmpinat se dovedesc insurmontabile. Urziceni, aflat pe axa de derulare a proiectului, a spus pas, fiind inplicat într-un proiect similar cu orașul Călărași. Slobozia, orașul a cărui societate furnizează o treime din apa consumată în județ, nu a fost inclusă în proiect din cauza datoriilor uriașe pe care le înregistrază SC Urban. Amara este și ea în situație de insolvență din cauza debitelor restante la apa furnizată de SC Urban Slobozia, iar prezența ei în AquaIalomița este mai degrabă jenantă decît folositoare. Iar Țăndărei, așa cum ați văzut mai devreme, este gata să părăsească barca Consiliului Județean în cazul în care cele 7 milioane de euro promise de Ministerul Mediului vor fi alocate proiectului propriu. În aceste condiții, singurul oraș care mai poate beneficia practic de o parte a celor 70 de mili­ oane de euro fluturați mediatic, rămîne Fetești. Ori poate că nu?

Fetești deversează totul în Borcea
Deși orașul Fetești se află în situația inacceptabilă de a deversa integral apele prove­ nite din exploatare în Borcea, informațiile legate de acest proces sînt puține. Autoritățile locale pretextează că monito­ rizarea situației nu intră în atribuțiile lor, pentru că Borcea nu curge pe teritoriul județului. Teoretic! Pentru că practic, AquaTermo, societatea prin care apele colectate din întreg orașul Fetești se scurg în Borcea, este amendată anual cu sute de milioane de lei pentru o vină care aparține mai degrabă celor care dau amenzile. Directorul societății, Ilie Mircea, a acceptat să ne explice care este situația și cît de departe se află orașul Fetești de standardele pe care UE le va impune începînd cu 2013: «În acest moment deversăm totul în Ialomița. Avem cel mai lung sistem de canalizare din tot județul, cam 150 de kilometri conducte. Din acești 150, sînt reabilitați, deocamdată, 25. Pentru restul, sperăm să intervină Consiliul Județean prin AquaIalomița. Dar tare mi-e teamă că n-o să vedem banii ăștia. Noi sperăm, dar prioritatea este o stație de epurare. Vorbim, potrivit studiului, de 30 de milioane de euro care ar trebui să revină orașului Fetești. Eu aș fi mulțumit cu orice sumă, pentru că la posibilitățile regiei și ale Consi­ liului Local nici în 25 de ani nu vom reuși».
Din cele 30 de milioane de euro la care visează Ilie Mircea, 11 milioane ar trebui să coste numai stația de epurare. În acest moment, apa industrială și menajeră colectată de rețeaua de canalizare a orașului este deversată, fără nici un fel de tratament, în Borcea. Deversarea se face la marginea cartierului Vlașca din Fetești, iar zona de deversare este un focar de infecție greu de imaginat. Însă cum situația se află în acest stadiu de peste 20 de ani, nimeni nu se mai miră de nimic. Ceea ce e de mirare e faptul că viitorul amplasament al stației de epurare, stabilit de către AquaIalomița în cadrul proiectului realizat de firma Tahal, este un teren... proprietate privată!
(A.Panait)

1 Septembrie 2009, 16:05 (13922 vizualizări - 0 comentarii)


Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Miercuri 22 Mai 2019
177 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

ISU Ialomița: Exercițiu la Fetești

Joi, 23 mai a.c., începând cu orele 10,00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» Ialomița organizează un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren în care este simulată producerea ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2019, 20:53
(176 vizualizări - 0 comentarii)


1

Căzănești: Percheziții la hoți din magazine

Polițiștii din Urziceni au reținut trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 46 de ani, din Căzănești, pentru sustragerea mai multor bunuri din incinta unei societăți comerciale. În fapt, în noaptea ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2019, 17:10
(163 vizualizări - 0 comentarii)


2

ISU Ialomița: Concursuri cu și pentru elevi

Marți, 21 mai a.c., începând cu orele 9,30, Liceul de Arte «Ionel Perlea» din Slobozia a găzduit concursul «Cu viața mea apăr viața». 15 echipaje de ciclu gimnazial și liceal s-au întrecut în concursul ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2019, 08:35
(114 vizualizări - 0 comentarii)


3

La volan fără permis pe străzile Sloboziei

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Slobozia au depistat un tânăr, de 21 de ani, din Slobozia, în timp ce conducea pe raza localității de domiciliu, deși acesta nu deținea permis pentru nicio ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2019, 08:20
(123 vizualizări - 0 comentarii)


4

Accidente la Sudiți și Gura Ialomiței. Șoferii erau beți la volan!

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 18/19 mai a.c., la Sudiți s-a produs un accident rutier. Astfel, în timp ce un tânăr, de 23 de ani, conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, acesta a ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2019, 08:10
(166 vizualizări - 0 comentarii)


5

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

17 Mai 2019, 18:40


Fetești: Beat la volan, a acroșat un autoturism

Joi, 16 mai a.c., în jurul orelor 23,00, un bărbat de 33 de ani, din Fetești, a provocat un accident rutier, acroșând autoturismul unei tinere, de 21 de ani, din aceeași localitate. Șoferii auto au fost ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2019, 16:35
(363 vizualizări - 0 comentarii)


7

Ialomița: Hoț din magazine, arestat preventiv

Joi, 16 mai a.c., un bărbat, de 51 de ani, din Ilfov, a fost surprins în flagrant, pe timpul nopții, de polițiștii Secției de Poliție Rurală Slobozia după ce ar fi sustras bunuri din două societăți comerciale ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2019, 16:30
(473 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ialomița: Atenție, se întrerupe curentul electric!

În intervalul 20-24 mai a.c., orele 8,00-17,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparație a rețelelor electrice. Aceste lucrări se ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2019, 16:30
(411 vizualizări - 0 comentarii)


9

«Atelierul de pictură pe linguri de lemn» la Muzeul Agriculturii din Slobozia

Joi, 16 mai a.c., la Muzeul Național al Agriculturii, elevii Liceului Tehnologic Special «Ion Teodorescu» Slobozia, în colaborare cu Protopopiatul Slobozia și Parohia «Sfântul Dumitru» au participat la ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2019, 16:25
(433 vizualizări - 0 comentarii)


10

Suspiciune de focar de Pestă Porcină Africană la Buești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează toți crescătorii de porcine că miercuri, 15 mai 2019, a fost emis un buletin de analize prin care se suspicionează Pesta ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2019, 08:05
(407 vizualizări - 0 comentarii)


Raja Constanța: Atenție, se întrerupe apa în Fetești Oraș!

Pentru remedierea unei avarii survenită la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, RAJA SA a fost  nevoită să întrerupă furnizarea apei ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2019, 15:04
(506 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunile Mica Publicitate și Publicitate online au fost actualizate!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

15 Mai 2019, 18:20


13

Pieton acroșat la Movilița

Marți, în jurul orelor 10,30, pe raza localității Movilița a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton. Astfel, în timp ce un ilfovean, de 41 de ani, conducea un autoturism din direcția ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 16:20
(580 vizualizări - 0 comentarii)


Alege o carieră în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate vor demara începând cu miercuri, 15 mai 2019, campania de recrutare pentru anul școlar și universitar 2019-2020. Tinerii interesați de ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 16:15
(523 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Fără permis, la volan

Un tânăr, de 26 de ani, din Ograda, a fost depistat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ograda marți, 14 mai a.c.,  în timp ce conducea un vehicul pe raza localității de domiciliu fără a poseda ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 16:10
(497 vizualizări - 0 comentarii)


Pescuit ilegal pe Brațul Borcea

Marți, 14 mai a.c., polițiștii ialomițeni au depistat doi bărbați, de 24 și 68 ani, ambii din Fetești, în timp ce pescuiau pe Brațul Borcea cu ajutorul a două unelte de pescuit tip halău, fără a respecta ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 16:05
(494 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: pescuit ilegal


«Școala Altfel»-lecție deschisă a polițiștilor ialomițeni

Miercuri, 15 mai a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia s-au alăturat programului «Școala Altfel», susținând o lecție deschisă despre semnificația indicatoarelor rutiere și regulile ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 15:55
(515 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Școala Altfel


DAJ Ialomița: Ajutor de minimis pentru crescători de ovine

Anul acesta, prin Direcția pentru Agricultură Ialomița s-au înscris 300 de posibili beneficiari ai schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea progranului de sustenanță a crescătorilor de ovine pentru comercializarea ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:45
(562 vizualizări - 0 comentarii)


Balaciu: Bărbat căzut în fântână

Luni, 13 mai a.c., în jurul orelor 20,30, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni s-au deplasat în satul Crăsanii de Jos din comuna Balaciu. Un echipaj format din 6 subofițeri ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:40
(569 vizualizări - 0 comentarii)


DAJ Ialomița: Primele livrări de porci din rasa Mangalița și Bazna

În cadrul programului «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc», în anul 2019 cei doi ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:35
(564 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Tânără de 29 ani, victimă a unui accident rutier

Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 14 mai a.c., în jurul orelor 13,30, între localitățile Manasia și Alexeni, fiind implicate un autoturism și o autoutilitară. Din impact a rezultat ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:30
(543 vizualizări - 0 comentarii)


DAJ Ialomița: Ajutor de minimis pentru usturoi

Potrivit datelor oferite de Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița, până la această dată, un număr de 6 producători agricoli s-au înscris în programul de susținere a producției de usturoi. Valorificarea ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:15
(481 vizualizări - 0 comentarii)


Drăgoești: Incendiu la o locuință

Incendiul a izbucnit la locuința a două femei, de 78 și 61 ani, luni, 13 mai a.c., în jurul orei 9,45 în localitatea Drăgoești. Flăcările au pornit de la o lampă cu combustibil lichid lăsată nesupravegheată ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 09:10
(471 vizualizări - 0 comentarii)


DAJ Ialomița: Fonduri de la Guvern pentru cultivatorii de tomate

Programul național privind cultivarea tomatelor în sere sau solarii îi atrage pe cultivatorii de legume din județul Ialomița. Potrivit unei statistici oferite de Direcția pentru Agricultură Județeană, în ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 08:50
(553 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Amenzi în urma anchetei epidemiologice privind Pesta Porcină Africană

În urma anchetei epidemiologice efectuată în cazul noului focar de Pestă Porcină Africană declarat în localitatea Andrășești la data de 9 mai a.c., inspectorii DSVSA Ialomița au identificat 6 exploatații ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 08:45
(493 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de 190000 de lei, 22 permise reținute

În perioada 10-12 mai a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza județului pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Astfel, s-a intervenit la 97 evenimente ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 08:30
(494 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiunea TRUCK&BUS

În perioada 13-19 mai a.c., Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița desfășoară o acțiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 08:25
(517 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Recrutare de viitori pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» Ialomița a demarat recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2019, 08:20
(554 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare mecanic agricol/tractorist

aptitudini/competențe
-Studii de profil mecanic
(școală profesională, cursuri)
sau de mecanic agricol
-Capacitatea de adaptare la
inovația tehnologică
a utilajelor cu care lucrează
(experiența de lucru cu utilaje moderne
constituie un avantaj)
-Capacitatea de a lucra eficient și
de gestionare a riscurilor
-Adaptabilitate și flexibilitate
-Responsabilitate
-Comunicare interactivă la
locul de muncă
-Muncă în echipă
-Planificarea activității proprii și
organizarea locului de muncă
-Realizarea lucrărilor agricole conform
sarcinilor de lucru
-Supravegherea și întreținerea tehnică
periodică a utilajelor
-Efectuarea reviziilor periodice tehnice
a mașinilor agricole
-Realizarea reparațiilor curente
a mașinilor agricole
-Permis categoria B + categoria Tr
Beneficii
-Pachet salarial atractiv
-Bonuri de masă
-Asigurare medicală
SC DROPIMEX SRL, societate agricolă
aflată într-o continuă expansiune,
își propune practicarea
unei agriculturi avansată tehnologic,
creșterea producțiilor și a profitabilității,
sporind fertilitatea solului prin folosirea
rațională a resurselor de sol,
urmărind refacerea și conservarea acestora

Mai multe informații pot fi obținute
la sediul nostru din Cosîmbești,
str. Șoseaua Slobozia-Țăndărei,
nr. 154, Ialomița,
precum și la telefon 0749/271.595

15 Mai 2019, 08:15


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...