Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

Urban SA are datorii de 25 milioane de lei

Furnizorul serviciului de apă moare, dar nu predă gestiunea

Urban SA are datorii de 25 milioane de lei

După 10 ani de la preluarea societății de către Valentin Cilibeanu&Comp., Urban SA are debite de 25 milioane și se confruntă cu iminenta perspectivă a dizolvării. Situația a fost prezentată consilierilor municipali din Slobozia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de miercuri, 10 iunie 2015. «Soluția pentru redresarea societății o reprezintă eșalonarea datoriilor. Avem nevoie de măsuri rapide ca să nu ne vedem puși în fața unui fapt împlinit!» a declarat, pentru Independent, directorul Urban SA, Valentin Cilibeanu.

Urban se află în pragul dizolvării
Miercuri, 10 iunie 2015, consilierii municipali s-au întîlnit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Urban SA pentru a dezbate situația societății. Printre temele dezbătute s-a numărat și cea privind «dificultățile majore cu care se confruntă societatea». Documentația prezentată consilierilor locali slobozeni confirmă indubitabil dezastrul managerial din cadrul societății care gestionează serviciul de apă al orașului. Potrivit datelor oficiale, la 30 aprilie 2015, Urban SA are debite totale în valoare de 25 milioane de lei. Dintre acestea, peste 19 milioane de lei reprezintă datoriile către Amonil și Primăria Slobozia. Dacă în cazul Amonil este vorba despre o datorie istorică, în cazul Primăriei Slobozia datoria a fost generată de reducerea ilegală a redevenței datorate de Urban SA administrației locale. Conform unui raport al Curții de Conturi Ialomița, valoarea acestei redevențe, micșorată prin votul consilierilor care au compus Consiliul Local din perioada 2008-2012, se ridică la 9,7 milioane de lei. Deși Urban SA informează Consiliul Local că nu recunoaște acest debit, precizînd că «societatea nu a înregistrat în contabilitate suma», urmările legale ale Raportului Curții de Conturi Ialomița nu mai pot fi evitate. Astfel, aceeași conducere a Urban SA a informat plenul că rezultatul pierderilor constatate la nivelul societății, potrivit Legii 30/1990, art. 10, «în cazul încălcării acestor dispoziții orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății». Și, cum edilii locali, amîndoi cercetați penal, suflă acum și în iaurt cînd vine vorba despre Curtea de Conturi și respectarea legii, dizolvarea Urban SA a devenit o problemă de timp.

Profit din cosmetizarea unui dezastru
Sub sintagma «dificultățile majore cu care se confruntă societatea», SC Urban ascunde un dezastru care nu mai poate fi controlat, în ciuda eforturilor vizibile pe care le face conducerea pentru a supraviețui pe piața de profil. Și totuși, după cum reiese dintr-o informare cu privire la «evoluția societății în perioada 2005-2015», conducerea SC Urban consideră că furnizorul de apă al orașului se află pe un trend economic ascendent. «Facem referire la această perioadă, întucît în tot acest timp conducerea societății a fost asigurată de actuala echipă începînd cu data de 17 martie 2005. (...) Putem afirma că evoluția societății în ansamblu a avut un trend ascendent, atît din punct de vedere economico-financiar, cît și al dotărilor tehnice și măsurilor de natură juridică pentru recuperarea creanțelor». Afirmația conducerii Urban are la bază faptul că diferența dintre sumele de încasat și sumele datorate a ajuns de la un minus de 9,2 milioane de lei la un plus de 624 mii de lei. De asemenea, pe parcursul acestor 10 ani, diferența dintre datorii și creanțe a scăzut de la 13,6 milioane de lei la 1,2 milioane de lei. Mai mult decît atît, se susține în documentul citat «dacă tarifele ar fi fost acordate conform solicitărilor, la nivelul costurilor de producție, precum și fără existența situațiilor nefavorabile (...), diferența dintre creanțe și datorii ar fi fost de +8,4 milioane de lei în favoarea creanțelor, față de -1,2 milioane de lei la 31 aprilie, lucru care ar fi putut permite acționariatului adoptarea unor politici de recuperare rapidă a creanțelor într-un interval de timp reglementat printr-o Hotărîre a Consiliului Local al municipiului Slobozia. În concluzie, considerăm că în absența presiunilor datoriilor istorice și a facturilor retroactive ale redevenței, societatea ar putea fi una viabilă!».

Primăria, «piatră de moară» de gîtul Urban Slobozia
Dacă în cazul SC Amonil suma datorată este cunoscută de ani buni, debitul înregistrat de către SC Urban la Primăria Slobozia reprezintă o noutate absolută. Concret, este vorba despre o datorie de 9,7 milioane de lei, reprezentînd plata retroactivă a redevenței diminuate ilegal de către Consiliul Local Slobozia în perioada 2009-2013, dar și «obligații de plată accesorii».
Joaca de-a facturarea aduce dizolvarea Potrivit corespondenței purtate între SC Urban și Primăria Slobozia, la data de 28 aprilie 2015 a fost înaintată societății o decizie privind obligații de plată accesorii în sumă de 3,9 milioane de lei, precum și o factură în valoare de 5,8 milioane de lei reprezentînd «diferență redevență pentru perioada 2009-2013». În raportul prezentat AGA privind «relația cu Primăria municipiului Slobozia», conducerea SC Urban precizează că la data de 30 aprilie 2015 «societatea nu a înregistrat în contabilitate suma de 9,7 milioane de lei, reprezentînd totalul cheltuielilor». Justificarea deciziei de respingere a acestor debite și returnare a facturii a produs însă efecte juridice. «Înregistrarea pe cheltuieli a sumei de 9,7 milioane de lei în exercițiul financiar 2015 ar duce la o pierdere egală cu aceasta, suma neputînd fi recuperată. Urmare a acestui aspect, prin scăderea din capitalurile proprii din bilanțul anului 2014 ar duce la înregistrarea unui capital propriu la sfîrșitului anului 2015 în sumă de -9,1 milioane de lei» se arată în prezentarea făcută consilierilor locali. Traduse în limba română, explicațiile oferite consilierilor locali avertizează că acceptarea la plată a sumei de 9,7 milioane de lei ar genera riscul dizolvării societății, conform art. 153 din Legea 30/1990, care spune că «(...) dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situații financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată».
AGA amînă adoptarea unei decizii Motivul pentru care SC Urban a ajuns să aibă debite de aproape 10 milioane de lei la Primăria Slobozia îl reprezintă «majorarea valorii bunurilor concesionate prin lucrările de investiții efectuate la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, altele decît cele pentru care s-au emis deja facturi», precum și obligațiile de plată suplimentară a redevenției stabilite de către Curtea de Conturi Ialomița prin decizia nr. 28 din 2014, redevență diminuată ilegal în anul 2009 de către Consiliul Local Slobozia. În buna tradiție a ultimilor 20 de ani, adoptarea unei decizii privitoare la dizolvarea SC Urban a fost amînată încă o dată, consilierii prezenți fiind incapabili să își asume o soluție radicală. În locul decidenților a oferit două posibile alternative primarul Alexandru Stoica. «Una dintre soluții o reprezintă contestarea deciziei Curții de Conturi Ialomița. Nu este prima dată cînd contestăm o astfel de decizie, nu este prima dată cînd instanța dă căștig de cauză unei administrații locale. O a doua soluție o reprezintă majorarea capitalului social. Am cîștigat procesul la Curtea de Apel cu Amonil, valoarea utilajelor și a conductei de aducțiune se ridică, după calculele noastre, la vreo 10 milioane de lei. Îi luăm și majorăm capitalul social, așa cum cere legea. Sau plătim datoria la SC Urban, prin compensare. Cum e mai bine, așa facem! Dar la SC Urban nu renunțăm!» a declarat acesta pentru Independent. La nivel declarativ, aceeași determinare o dovedește și directorul societății, Valentin Cilibeanu: «Soluția pentru redresarea societății o reprezintă eșalonarea datoriilor. Avem nevoie de măsuri rapide ca să nu ne vedem puși în fața unui fapt împlinit. Sînt multe riscuri la acest moment, însă eșalonarea la plată reprezintă o soluție. Atît în cazul datoriilor către Amonil, cît și în cazul datoriilor către Primăria Slobozia. Singurul lucru de care avem nevoie este să eșalonăm aceste datorii pe o perioadă mai lungă de timp, astfel încît ele să devină suportabile pentru SC Urban!».

«Lipitoarea» Amonil refuză reeșalonarea datoriilor istorice
În anul 2005, cînd Cilibeanu&Comp. au preluat Urban SA, datoriile furnizorului de apă către SC Amonil se ridicau la 15,9 milioane de lei. La acest moment, cînd Amonil SA se află în insolvență, aceste debite au scăzut la 9,4 milioane de lei. Paradoxal însă, efortul financiar uriaș făcut de Urban pentru recuperarea acestor debite poate atrage retragerea licenței de funcționare...
Negocieri fără rezultat Paradoxal, deși timp de 10 ani Urban SA a fost «vacă de muls bani» pentru Amonil SA, aceasta din urmă încearcă cu orice preț să împingă furnizorul de apă în faliment. Dosarul Amonil prezentat de către conducerea SC Urban consilierilor locali certifică acest lucru. «În cadrul procedurii de executare silită, SC Amonil a convocat SC Urban prin intermediul executorului judecătoresc, în data de 22 aprilie 2015 (...) pentru discuții privind găsirea de soluții de stingere a debitelor restante. Societatea a propus cesionarea de creanțe certe, lichide și exigibile, în valoare de 7,5 milioane de lei, cuprinse în titluri executorii pe care societatea le deține, precum și/sau încheierea unui grafic de eșalonare la plată pentru diferența de 1,8 milioane de lei în cazul acceptării cesiunii de creanțe sau pe toată suma în cazul neacceptării de creanțe». În condițiile în care creanțele «certe, lichide și exigibile» în valoare de 7,5 milioane de lei reprezintă debitele istorice ale populației și ale agenților economici din oraș, negocierile au eșuat lamentabil. Amonil SA a respins, de asemenea, și propunerea de reeșalonare a datoriilor Urban pe o perioadă de 10 ani, informînd că «cel mai lung termen acceptat pentru plata eșalonată a debitelor restante este de maximum 3 ani»...
La un pas de pierderea licenței În aceste condiții, consilierii locali ai municipiului Slobozia au luat la cunoștință că principalul risc la care se expune societatea îl reprezintă declanșarea procedurii de insolvență. «În cazul în care se va decide de către instanță deschiderea procedurii de insolvență a SC Urban SA și se va opta pentru începerea procedurii de reorganizare judiciară, societatea riscă retragerea de către ANRSC a licenței acordate pentru serviciile furnizate în aria de operare». În condițiile pierderii licenței, potrivit HG 745/2007, pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, «în cazul în care operatorul căruia i s-a retras licența este un serviciu public de specialitate (...) organizat în subordinea autorității administrației publice locale, aceasta are obligația să scoată la licitație, conform prevederilor legale, serviciul/activitatea pe care îl/o presta acest titular de licență». Tradusă pe înțelesul consilierilor, informarea Urban SA avertizează că, în cazul în care nu identifică o soluție pentru evitarea procedurii de insolvență, consilierii își asumă riscul apariției unui alt furnizor de apă la Slobozia. Dincolo de adrese însă, comentariul «in off» reprezintă cheia înțelegerii acestui litigiu fără început și fără sfîrșit. «Datoriile pe care le plătim către Amonil nu sînt ale noastre, sînt ale Combinatului. Ăia au uitat cînd primeau gaz subvenționat pentru încălzirea populației și îl băgau în procesul de producție. Atunci era bine și nu îi durea burta de datoriile pe care le făceam. Acum, că nu se mai subvenționează gazul, vor să plătim! Adică plătim din banii noștri datorii făcute pe banii noștri!» a susținut, anonim, un consilier local slobozean.

Apa potabilă, ultima grijă a SC Urban
În condițiile în care luptă pentru evitarea falimentului, Urban SA nu mai poate nici măcar visa la investiții care să potabilizeze apa furnizată locuitorilor orașului Slobozia. Și totuși, preocuparea există...
Cine se scuză, se acuză În cazul în care scapă de insolvență, faliment sau dizolvare, Consiliul de Administrație al Urban SA propune plenului AGA o strategie care să asigure «dezvoltarea durabilă a societății». În viziunea Consiliului, această dezvoltare durabilă se bazează pe extinderea ariei de operare, consolidarea poziției ocupate pe piață, reducerea costurilor și eficientizarea activității existente. Deși încearcă să convingă de existența unor soluții certe, în strategia prezentată se recunoaște indirect faptul că, la acest moment, problemele cu care se confruntă societatea sînt grave. Astfel, printre obiectivele generale propuse se numără și «furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități». Un alt deziderat al Consiliului de Administrație al SC Urban îl reprezintă «furnizarea apei potabile la parametri prevăzuți de normele legale în vigoare, 24 de ore din 24, pe întreaga arie de operare». Și exemplele care autoacuză societatea ar putea continua. Din lipsa spațiului tipografic ne vom opri însă aici cu veștile proaste...

O veste de 10 milioane de lei
Primăria Slobozia a cîștigat bătălia cu defuncta Amonil
Singura veste bună dinspre SC Urban o reprezintă cîștigarea unei prime etape a litigiului dintre primăria Slobozia și SC Amonil. Reamintim că acest litigiu a ajuns în instanță în 2005, an în care pe rolul Tribunalului Ialomița a fost înregistrat dosarul cu nr. 540, prin care municipalitatea locală revendica proprietatea asupra coloanei de aducțiune a apei, precum și a utilajelor care deservesc această facilitate.
Am cîștigat o bătălie, nu războiul Potrivit informațiilor oficiale, în 19 mai 2015, Curtea de Apel București a dat cîștig de cauză Primăriei Slobozia, obligînd  «pîrîta să predea reclamantului utilajele menționate în cererea de chemare în judecată (...) precum și conducta de aducțiune, iar în caz contrar se admite reclamantului contravaloarea actualizată a acestora. Obligă pîrîtul, către reclamant, la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 de lei» se arată în soluția dată de judecătorii curții de Apel București. «Valoarea coloanei și a utilajelor, dacă îmi amintesc bine, era de vreo 500 de milioane, în banii de-acum. La evaluare sperăm ca prețul să se dubleze și suma să atingă valoarea debitelor restante ale SC Urban» a declarat pentru Independent primarul Alexandru Stoica. Deși a cîștigat acest proces vechi de 10 ani, Emilian Barbu, juristul primăriei, este circumspect. «A mai rămas calea recursului. Să nu ne pripim. Dar, oricum, este o victorie incontestabilă a administrație. Teoretic, nu se mai poate schimba nimic!» a declarat acesta.

23 Iunie 2015, 20:35 (8353 vizualizări - 6 comentarii)

Citiți și:
Amonil SA cere indexarea debitelor plătite cu rata inflației
Apa din Slobozia, o problemă fără sfârșit
«Trihalometanii se încadrează în limitele de potabilitate impuse de lege!»

Comentariile cititorilor:


Dac::
(29 Ianuarie 2016, 21:27)
Dorim o apa potabila !Ne-am saturat de URBN sa faca bine si sa se apuce de altceva.
Micutz:
(31 August 2015, 19:40)
pe langa faptul ca nu e apa potabilă....nu avem nici presiune asa cum trebuie la apa, abia curge apa la chiuveta....ca sa nu mai zic ca centrala ba merge va nu merge....
Lumi:
(11 Iulie 2015, 14:05)
Da, probabil castigatorul va S.C.RAJA S.A.,  daca nu cumva este deja, am vazut capace de camine inlocuite cu sigla S.C.RAJA S.A., vom plati ceva mai mult la apa, insa este posibil ca  in cadrul proiectelor derulate de RAJA pe fonduri europene va intra si un proiect viabil pentru potabilizarea apei.
x-men:
(27 Iunie 2015, 07:42)
Jocuri de putere. Cine stie cine este in spatele acestei manevre. RAJA, sti ceva?ai ceva de spus???
Cetateanu':
(26 Iunie 2015, 20:50)
Uraaaaa! Victorie pentru RAJA!
Mary:
(26 Iunie 2015, 12:57)
         Este un razboi, fara invinsi si fara invingatori. Singurii care au de pierdut, suntem noi cei care cumparam apa plata. Restul este apa de ploaie.

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Sâmbătă 15 Aug 2020
392 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Movila: Fetiță de 10 ani, moartă într-un accident rutier

Movila: Fetiță de 10 ani, moartă într-un accident rutier

Un grav accident rutier s-a petrecut în dimineața zilei de sâmbătă, 15 august a.c., între localitățile Movila și Fetești. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule. Printre ...[citește_toată_știrea]

15 August 2020, 11:00
(380 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Movila accident


Slobozia: Acțiune de amploare a polițiștilor

Joi, 13 august a.c., polițiștii din Slobozia au organizat o razie de amploare cu scopul de a preveni și combate faptele antisociale pe raza orașului. Astfel, au fost controlate 333 de autovehicule și legitimate ...[citește_toată_știrea]

14 August 2020, 17:30
(162 vizualizări - 1 comentariu)


Protopopiatul Urziceni: «Alături de oameni... pentru oameni»

Protopopiatul Urziceni continuă și în acest an programul social, lansat în urmă cu 11 ani, «Alături de oameni... pentru oameni». Astfel, joi, 13 august a.c., preoții din zona Urziceniului au donat bunuri ...[citește_toată_știrea]

14 August 2020, 17:25
(73 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Transporta ilegal peste 2 tone de roșii

Un bărbat s-a ales cu un dosar penal după ce a fost depistat în trafic transportând peste 2 tone de roșii, fără a avea documente de proveniență a mărfii. În valoare de peste 2300 de lei, întreaga cantitate ...[citește_toată_știrea]

14 August 2020, 17:20
(133 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie în zona Cartierului Buliga din Fetești

Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Călarași din orașul Fetești, RAJA Constanța a fost  nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile ...[citește_toată_știrea]

14 August 2020, 17:15
(111 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

13 August 2020, 17:10


Slobozia: Minor surprins la volan

Polițiștii din Slobozia au identificat miercuri, 12 august a.c., pe raza orașului, un minor de 17 ani care se afla la volanul unei mașini. Acesta s-a deplasat de la Amara către Slobozia, chiar dacă era ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 16:50
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Gheorghe Lazăr: Cinci persoane, rănite într-un accident rutier

Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule. Accidentul rutier s-a petrecut miercuri, 12 august a.c., în localitatea Gheorghe Lazăr. Victimele au primit ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 16:45
(237 vizualizări - 0 comentarii)


8

Țăndărei: Autocamion cuprins de flăcări

Un autocamion care transporta sticlă a luat foc în ziua de joi, 13 august 2020. Autotrenul se afla parcat pe marginea dreaptă a drumului, cel care a observat flăcările fiind șoferul. Acesta a sunat la ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 16:40
(157 vizualizări - 0 comentarii)


9

Slobozia: În trafic, băut și fără permis

Polițiștii ialomițeni au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din localitatea Albești. Acesta a fost identificat în trafic miercuri, 12 august a.c., la volanul unui autovehicul, ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 16:35
(124 vizualizări - 0 comentarii)


10

Urziceni: Acțiune preventivă desfășurată de polițiști

Polițiștii ialomițeni au organizat miercuri, 12 august a.c., o acțiune preventivă pe raza municipiului Urziceni. Scopul său a fost acela de a asigura un climat de ordine și siguranță publică. Astfel, au ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 16:30
(137 vizualizări - 1 comentariu)


Grupul de Comunicare Strategică: 856 cazuri de COVID-19 înregistrate în Ialomița

Joi, 13 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 856, cu 18 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

13 August 2020, 13:10
(161 vizualizări - 0 comentarii)


12

Grupul de Comunicare Strategică: 838 cazuri de COVID-19 înregistrate în Ialomița

Miercuri, 12 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 838, cu 9 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

12 August 2020, 13:05
(203 vizualizări - 2 comentarii)


13

Fetești: Șoferi beți la volan, prinși de aceeași patrulă de polițiști

Polițiștii ialomițeni au întocmit noaptea trecută două dosare penale pentru refuz de recoltare a probelor biologice de sânge, pe numele a doi bărbați din Fetești, depistați în trafic în stare vădită de ...[citește_toată_știrea]

12 August 2020, 11:20
(190 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Programul «TEZAUR» continuă în perioada 10-31 august 2020

Românii pot subscrie, începând de luni, 10 august 2020 pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale ...[citește_toată_știrea]

12 August 2020, 09:35
(213 vizualizări - 0 comentarii)


APIA Ialomița: Interdicția arderii miriștilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vine în atenția opiniei publice cu informații privind interdicția arderii miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 16:20
(190 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Trei bărbați, reținuți pentru «lovire sau alte violențe» și «violare de domiciliu»

Polițiștii ialomițeni au identificat și reținut pentru 24 de ore trei persoane, bănuite că ar fi intrat în curtea unui bărbat din localitatea Miloșești, pe care l-ar fi lovit. Astfel, polițiștii Serviciului ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 16:10
(201 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Căutat de autoritățile germane, identificat de polițiștii ialomițeni

Polițiștii ialomițeni au identificat, pe raza orașului Țăndărei, un tânăr de 17 ani, din comuna Săveni, pe numele căruia autoritățile judiciare din  Germania au emis un mandat european de arestare ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 14:20
(159 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Angajatori amendați pentru «muncă la negru»

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfășurat, în luna iulie 2020, acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă în urma cărora s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 14:10
(177 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Brăilean prins șofând beat, fără permis și la volanul unei mașini furate

Un tânăr de 21 de ani din județul Brăila este cercetat penal de polițiști pentru furtul unui autoturism, conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. La data de 9 august a.c., polițiștii ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 14:05
(166 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 829 cazuri de COVID-19 înregistrate în Ialomița

Marți, 11 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 829, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

11 August 2020, 13:10
(161 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 824 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 10 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 824, cu 2 cazuri mai mult față de ziua de duminică ...[citește_toată_știrea]

10 August 2020, 13:10
(235 vizualizări - 0 comentarii)


Vlădeni: A murit încercâd să-și salveze soția de la înec

Tragedie în localitatea Vlădeni, în după-amiaza zilei de Duminică, 9 august 2020. Pompierii ialomițeni au intervenit pentru a salva din apele brațului Borcea un bărbat care a intrat în apă pentru a-și salva ...[citește_toată_știrea]

9 August 2020, 17:30
(544 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 822 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Duminică, 9 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 822, cu 35 de cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

9 August 2020, 13:05
(238 vizualizări - 0 comentarii)


Horia: În luptă cu flăcările de 48 de ore

Horia: În luptă cu flăcările de 48 de ore

Pompierii din Ialomița și Călărași acționează de mai bine de 48 de ore pentru stingerea unui incendiu, produs în satul Horia, comuna Axintele. Focul a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, 7/8 august ...[citește_toată_știrea]

9 August 2020, 12:00
(232 vizualizări - 0 comentarii)


Munteni Buzău: Două mașini cu același număr de înmatriculare

În timpul unor acțiuni preventive desfășurate pe șoselele din județ joi, 6 august a.c., polițiștii ialomițeni au identificat, pe raza localității Munteni Buzău, două autovehicule care aveau numere de înmatriculare ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:40
(636 vizualizări - 2 comentarii)


Ialomița: Ordine de protecție emise de polițiști

În ultimele 24 de ore, polițiștii ialomițeni au emis 3 ordine de protecție provizorie pe numele a trei bărbați din Slobozia și Grivița. Aceștia au vârste cuprinse între 24 și 64 de ani. În cazul bărbatului ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:25
(271 vizualizări - 0 comentarii)


Rădulești: Lemne confiscate de polițiști

Un tânăr de 23 de ani din județul Argeș a fost identificat pe raza județului Ialomița, în localitatea Rădulești, în timp ce descărca material lemnos dintr-o autoutilitară, joi, 6 august 2020. Polițiștii ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:20
(245 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 787 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 7 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 787, cu 3 cazuri mai mult față de ziua de joi, ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 13:05
(237 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A intrat cu motocicleta într-o dubă

Slobozia: A intrat cu motocicleta într-o dubă

Un bătrân de 72 de ani a ajuns la spital în dimineața zilei de vineri, 7 august a.c., după ce a intrat cu motocicleta într-o dubă parcată regulamentar pe marginea drumului. În urma impactului, motocicleta ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 10:25
(491 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Mecanic în Alexandru Potor, primul care a depus dosarul de candidat Cetatean sincer în Călătoria inițiatică a lui Dragoș Soare, candidat pentru Primăria Slobozia Gica în Partidele ialomițene și-au stabilit candidații pentru Consiliul Județean Relu în Spitalul Județean de Urgență Slobozia are nevoie de teste pentru depistarea COVID-19 cetatean în Urziceni: Acțiune preventivă desfășurată de polițiști cetatean în Slobozia: Acțiune de amploare a polițiștilor Cunostinta în Fotografii care NU au făcut istorie Potorist în Alexandru Potor, primul care a depus dosarul de candidat Io în Fotografii care NU au făcut istorie vasile în Călătoria inițiatică a lui Dragoș Soare, candidat pentru Primăria Slobozia Viitor ancorat in Trecut în Alexandru Potor, candidatul PSD la Primăria Slobozia, propune un proiect de regenerare urbană a orașului în valoare de 25 milioane de euro M&M's în Fotografii care NU au făcut istorie garsonieră de închiriat în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 12 august 2020 Benoit în Unirea Slobozia a promovat în «B» Gigel în Călătoria inițiatică a lui Dragoș Soare, candidat pentru Primăria Slobozia lovrin în Călătoria inițiatică a lui Dragoș Soare, candidat pentru Primăria Slobozia tratat cu tratament în Călătoria inițiatică a lui Dragoș Soare, candidat pentru Primăria Slobozia tandarean în «Împreună pentru Țăndărei!»: PSD l-a lansat în cursa electorală pe Cristian Roman Mitu în Fotografii care NU au făcut istorie Ialomitean în Alexandru Potor, candidatul PSD la Primăria Slobozia, propune un proiect de regenerare urbană a orașului în valoare de 25 milioane de euro
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...