Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

POLITICĂ

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Camera de Conturi confirmă oficial

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Curtea de Conturi a României a dat recent publicității Raportul de activitate privind controalele efectuate în cursul anului trecut. În urma acțiunilor desfășurate de auditorii din teritoriu, la nivelul administrației ialomițene au fost constatate prejudicii financiare de 17 milioane de lei! Ca și anii trecuți, neregulile constatate au vizat abateri privind modalitatea de încasare a impozitelor sau utilizarea fondurilor locale pentru lucrări nejustificate. Potrivit documentului oficial, în 5 cazuri acțiunile de verificare au fost contestate în instanță. Procesele sînt încă în desfășurare, urmînd ca judecătorii să stabilească dacă auditorii ialomițeni au avut dreptate în ceea ce privește ilegalitățile constatate.

«Legalitate 0» în administrația locală
2015 a fost un an plin pentru auditorii din cadrul Camerei de Conturi Ialomița. Aceștia au demarat un număr total de 44 acțiuni de verificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Controalele s-au concretizat în 26 misiuni de audit financiar, 10 acțiuni de control și 8 misiuni de auditul performanței privind modul de utilizare a fondurilor publice. Similar acțiunilor demarate în anii precedenți, temele pe care le-au urmărit auditorii ialomițeni au vizat, potrivit Raportului de activitate, «controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unități administrativ teritoriale, controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activități nonprofit de interes general, compartimentul de specialitate, cuantificarea unor indicatori de performanță în vederea evaluării performanței colectării veniturilor proprii prin prisma cerințelor de eficiență și eficacitate». Valoarea totală a prejudiciilor constatate în urma controalelor a fost de 17 milioane de lei! Mare parte din această sumă o reprezintă plățile nelegale efectuate de administrațiile locale ialomițene. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, în 2015, primăriile din județ au efectuat plăți nejustificate în valoare de 7,4 milioane de lei. În ceea ce privește intrarea în legalitate și recuperarea integrală a prejudiciilor constatate, Camera de Conturi Ialomița a emis un număr de 31 de Decizii, astfel fiind dispuse 168 de măsuri legale în acest sens.

Primăriile au încălcat legea
Datele care se regăsesc în Raportul Camerei de Conturi Ialomița în ceea ce privește ilegalitățile constatate în administrația locală ialomițeană sînt surprinzătoare. De exemplu, Primăria Bărbulești a decontat ilegal sume din bugetul instituției pentru a fi construite grupuri sanitare în incinta școlii din localitate. De asemenea, angajații Primăriei Bărbulești au beneficiat ilegal de salarii mărite sau de sporuri acordate nejustificat. Mai mult, aceeași administrație a omis să încaseze impozitele pe care cetățenii localității le datorau pentru mașinile de lux pe care le etalează pe străzile desfundate ale comunei. Prejudiciile totale constatate la Bărbulești depășesc suma de 200 mii de lei. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, Primăria Cosîmbești a plătit din bugetul local 62 mii de lei pentru reparația străzilor din localitate, deși, potrivit devizelor de lucrări, constructorii au folosit cantități reduse de materiale față de cele trecute oficial în documentele de lucrări. Nereguli similare au fost descoperite și la Primăria Drăgoești. Auditorii Camerei de Conturi Ialomița susțin faptul că autoritățile locale au plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări publice, constructorul utilizînd mai puțin balast decît era necesar. «În proiectul tehnic este prevăzut un strat de balast de 20 de cm, în condițiile în care pe teren se regăsește ca fiind realizat un strat de balast de numai 10 cm» precizează auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Primăria Miloșești a plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări la drumurile publice, fără ca muncitorii să le fi reparat. O situație de-a dreptul uluitoare s-a constatat la Primăria Movila. Administrația locală a plătit 25 mii de lei unor profesori ai școlii din comună, sub formă de sporuri salariale, menționînd faptul că aceștia și-au cîștigat drepturile în urma unor acțiuni în instanță. În urma verificărilor, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit că «persoanele beneficiare nu au avut calitatea de reclamant nefiind nominalizate în sentințele civile puse în executare de către ordonatorul de credite». Nereguli au fost constate și în cazul primăriilor din municipiile județului. La Primăria Fetești a fost evidențiat un prejudiciu de 325 mii de lei, provenind din faptul că administrația locală nu a încasat impozitele pe mașini ale cetățenilor. De asemenea, tot la Fetești, administrația nu a făcut eforturi pentru recuperarea taxelor locale neachitate. Prejudiciul în acest sens se ridică la suma de 2,8 milioane de lei. Primăria Slobozia a prejudiciat la rîndu-i bugetul local cu suma de 60 mii de lei, prin efectuarea de lucrări nejustificate. Mai mult, aceeași administrație «a stabilit eronat impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în intravilanul localității, prin încadrarea terenului aflat în proprietatea unor persoane juridice la altă categorie de folosință decît cea de terenuri cu construcții» susțin auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Prejudiciul creat în această speță a fost de 181 mii de lei.

Risipă de fonduri în spitalele ialomițene În 2015, supuse verificărilor demarate de Camera de Conturi Ialomița au fost și Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești. Prejudiciul constatat în cazul celui mai mare spital din județul Ialomița a fost de 1,6 milioane de lei. Astfel, verificările au scos la iveală faptul că, din cauza managementului deficitar, unitatea medicală a cheltuit nejustificat peste 800 mii de lei din fondurile destinate pentru achiziționarea de echipamente medicale. De asemenea, alți 700 mii de lei au fost plătiți nelegal pentru servicii IT. Concret, este vorba despre ambițiosul program de informatizare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, realizat sub conducerea fostului manager, dr Vasile Olaru. De asemenea, tot în cazul Spitalului din Slobozia, s-a constatat și plata necuvenită a unor burse pentru medicii rezidenți. În cazul Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit faptul că unitatea medicală a cheltuit nejustificat 34 mii de lei pentru plata unor sporuri salariale de care au beneficiat membrii comitetului director.

23 Februarie 2016, 17:55 (6511 vizualizări - 10 comentarii)

Citiți și:
Risipă de fonduri la Spitalul Județean Slobozia
Camera de Conturi Ialomița a constatat abateri financiare de 30 milioane de lei

Comentariile cititorilor:


vicePRIMARUL:
(6 Martie 2016, 11:18)
Raspuns1 la Intrebare 1: de cand, in anumite conditii prestabilite(pentru a nu se tine cont de conditiile de eligibilitate din INSTRUCTIUNILE PENTRU OFERTANTII participanti la licitatie = garantii bancare, expertiza/experienta in domeniul constructiei de eoliene,etc. si pentru modificarea CAIETULUI DE SARCINI in timpul licitatiei = ,,pentru perioada de la data incheierii contractului de concesiune pana la inceperea lucrarilor NU se  percepe  TAXA DE CONCESIUNE’’, sau pe langa Obiectul licitatiei = construire CENTRALE EOLIENE, se trece in Contract ,dupa atribuirea concesiunii ,,prin negociere directa’’, si ...   ,,amplasare de PANOURI FOTOVOLTAICE’’), se obtin foloase necuvenite/,,castiguri’’,  de ordinul a zeci de mii/ a sute de mii /milioane de euro(!?)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 07:26)
,,Afirmatia este sustinuta de procesul verbal, FARA  NUMAR  SI  FARA  DATA incheiat intre primarul Jipa Ioan si reprezentantul SC xxxxx xxx SRL Brasov....’’ , ,,primarul... nu a avut mandat din partea consiliului,... sa acorde facilitati concesionarului in defavoarea bugetului local.’’(din DECIZIA nr.55/2014 a CCI)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 07:20)
Scuzati –ma = 2184 hectare! In octombrie-noiembrie  2014, CAMERA DE CONTURI Ialomita, aflata intr-un control de rutina la Primarie, la solicitarea subsemnatului s-a aplecat si asupra Contractului nr.2200/23.04.2009,mentionat (Concesionarea a 739 ha teren Neagricol neproductiv, pe 49 ani +24 ani, pentru amplasarea de centrale eoliene) si prin raspunsul nr.1858/25.11.2014, confirma ,,  –  prin contractul de concesiune nr.2200/23.04.2009 primarul comunei a  acordat NELEGAL concesionarului  SC xxxxx xxx SRL  Brasov, scutiri la plata redeventei  pentru o perioada de doi ani de la semnarea contractului, in conditiile in care Consiliul Local GI, nu a aprobat acordarea unei asemenea facilitati, dimpotriva. Prin HCL nr.30 din 02.10.2008 s-a aprobat ca plata redeventei SA SE  EFECTUEZE DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE’’ respectiv,   ,, –  acordarea nelegala a scutirii la plata redeventei pentru o perioada de 2 ani a condus la crearea unui avantaj financiar concesionarului, in detrimentul bugetului local al comunei G.I.,  valoarea veniturilor din concesiune, neincasate pentru perioada 2009 – 2011 fiind estimate de echipa de audit la 503.592 lei(RON)’’, iar prin DECIZIA nr.55/18.12.2014, la punctul  7, pag. 4/12, CAMERA DE CONTURI, face referire la urmatoarele nereguli : ,,acordarea nelegala de scutiri la plata redeventei...’’, ,,Reducerea succesiva a pretului minim de pornire in licitatiede la 148 euro/ha/an  la 100 euro/ha/an si schimbarea procedurii de concesionare din licitatie publica in nNEGOCIERE DIRECTA nu are nicio justificare legala...’’, ,,procedura negocierii directe NU SE JUSTIFICA...’’,  ,,atribuirea contractului  de concesiune pentru terenul in suprafata de 739 ha NU S-A FACUT  IN CONDITII  DE  LEGALITATE ...’’,  ,,concesionarul a fost favorizat deoarece concesionarea terenului a fost atribuita direct si la pretul pe care l-a dorit acesta...’’ , 
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 06:45)
Imediat, la Primarie s-a inregistrat, propunerea paratilor din 18.03.2014, prin care se cerea schimbarea subsemnatului din functie. La URGENTA, in urmatoarea sedinta de Consiliu local am si fost SCHIMBAT din functie, abuziv si cu inscrisuri falsificate, uitand sa aleaga apoi, alt consilier local in locul subsemnatului.                                                                         In Dex, SCHIMBARE=INLOCUIRE, insa la Primaria noastra, de doi ani, nu a mai fost ales, pana in prezent,  un alt viceprimar, practic, desfiintandu-se aceasta  functie la noi in comuna.   Convenabil, NU ?!                                                                                                                                                   
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 06:43)
Replica la ,,Pentru Gelu, om sincer” :   Stimata doamna/stimate doamn,  personal,  conform obligatiilor de serviciu a functiei de conducere in administratia locala, stipulate de art.291 Cod de procedura penala, AM  DEPUS  O  PLANGERE  PENALA la Politie(nr.126004/17.03.2014), impotriva unui grup infractional organizat in intelesul art.2 al Legii nr.39/2003 si  art.367 , respectiv art.38 Cod penal, format din patru consilieri locali (printre care si fostul primar) si secretara UATC, privitor la adoptarea unei hotarari de Consiliu local, prin care se incerca, acoperirea unei infractiuni  de abuz in serviciu, cu un prejudiciu CERT adus bugetului local prin scutirea timp de doi ani (contrar art.124 al Legii nr.215/2001 a Administratiei locale) a redeventei  unui  Contract de concesiune  din 2009, pentru  739 ha, de peste  146.000 Euro(suma minimizata  conform art.10 lit.a al Legii nr.78/2000, deoarece, printr-o licitatie trucata, si apoi prin atribuire directa fara justificare legala, s-a stabilit o redeventa de 100 Euro/ha/an, mult sub pretul cu care aceeasi firma de colectare DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE  a concesionat de la Consiliul judetean Ialomita, 1.450 ha(!?) pentru amplasarea de CENTRALE EOLIENE(!!!). Intrebare 1:  De cand, firmele de colectare GUNOI, construiesc si PARCURI EOLIENE ? Intrebare 2: De ce firma respectiva avea nevoie de (739 + 1450) ha=2.189 ha= 21.890.000 metri patrati, pentru inaltarea EOLIENELOR, cand acestea se amplaseaza din 200 in 200 metri, acupand fiecare aproximativ  500 mp, iar 100 de antene un total de 50.000 mp = 5 ha. Intrebare 3:  De ce ar plati o firma, redeventa pe 2.189 ha – 5 ha = 2.189 hectare, degeaba?).                                       
Liviu:
(2 Martie 2016, 15:05)
Mă Gelule nu l mai votați pe hot! Convinge prostimea sa nu l aleagă! Ce sunteți toți prostii lui?
Pentru Gelu, om sincer:
(2 Martie 2016, 13:23)
@gelu. Această adresare este caca maca! Scrieți, reclamați oficial, la redacție ziar direct cu hărtia-n mână, la poliție...nu printr-un comentariu este soluția! Văd după exprimare că ați avea dreptate, nu sunteți rău intenționați. Dar nu așa se mișcă ceva! Aici este o scălămbăială de minciuni, răzbunări, defăimări. Faceți ce trebuie pentru binele oamenilor cu hârtii scrise și dovezi! Aici, în țara colonie, se bagă sub preș și oamenii cinstiți așteaptă ca proștii facerea dreptății.
S.O.S.:
(2 Martie 2016, 12:19)
SOS, poftiti si verificati si primaria Cocora, va asteptam cu drag, iar voi da va face ti corect datoria.
GELU:
(29 Februarie 2016, 20:29)
STIMATE REDACTOR SEF VICTOR- EUGEN POPA , cu aceasta ocazie vreau sa ne ajutati intr-o problema ! Suntem un grup de locuitori ai comunei Cosereni-ialomita care va roaga sa veniti sa ne ajutati in relatia cu primarul comunei ! De mai bine de 3 mandate acest primar nu face nimic in aceasta comuna !Comuna se afunda in mizerie pe timp ce trece ! Nu poti sa stai de vorba cu el , nu poti sa ii reprosezi ceva ca te repede sau vorbeste obscen ! Acum trei ani si ceva , a binevoit sa faca o statie moderna de gaze ! Sta degeaba de atata timp ! Se zvoneste ca nu a cazut la pace (comisionul) cu nici o firma de specialitate  pentru a face distributia de gaze catre locuitorii comunei ! Avem apa curenta , care nu curge toata ziua , mai ales vara ! De ce sa platim ceva de care nu beneficiem ? Cand a fost luat la intrebari , stiti ce a spus ? Ma doarein.... de satul si de locuitorii vostrii , ca si asa ies la pensie ! Primaria Cosereni si primaria Dridu , au primit 500000 de mii de lei (noi) pentru asfaltarea tronsonuluiCosereni -Deleanca -Barajul Dridu ! Au binevoit sa astupe craterele cu pietris si sa bage banii in buzunar ! Pentru asta a stat ,,departe de primarie ,, la racoare vreo 14 zile !!Sunt foarte multe de spus ! Nu apelam la dvs , pentru ca a dat zvon ca nu mai candideaza la primarie, dar in ultimul timp vedem ca a inceput sa indrepte strazi (nu toate si nu cu asfalt) si multe carpeli de genul asta ! Noua ne este tare frica , ca va candida din nou ! NU MAI SUPORTAM INCA 4 ANI DE MIZERIE , DE CORUPTIE , DE INCAPACITATE SI PROSTIE ! INCHEI CU RUGAMINTEA SA NE AJUTATI SA IASA LA IVEALA , SA SE STIE IN TOT JUDETUL CE PRIMAR INCAPABIL AVEM ! SUNT FOARTE MULTE DE SPUS DAR NU AICI DIN LIPSA DE SPATIU ! CU SPERANTA , CU STIMA SI RESPECT , VA SALUT !
Explicatie:
(24 Februarie 2016, 20:04)
Sa se explice pe fiecare institutie care sunt neregulile si prejudiciile! De ce la general?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Marți 07 Apr 2020
267 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 73 persoane, confirmare cu COVID-19

Potrivit Instituției Prefectului Ialomița, la data de 7 aprilie 2020, conform raportului operativ al Direcției de Sănătate Publică Ialomița, 428  persoane se află în carantină. De asemenea, alte 1 ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 16:40
(61 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Reținut pentru că și-a amenințat soția

Un bărbat de 50 de ani din localitatea Axintele a fost reținut luni, 6 aprilie 2020, după ce a mers la locuința concubinei sale și a amenințat-o. Femeia în vârstă de 49 de ani a sunat la 112 și a cerut ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 15:45
(33 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Numărul cazurilor de COVID-19, în creștere în județul Ialomița

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița se constată o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19. Astfel, dacă luni, 6 aplie 2020, erau înregistrate 63 de cazuri, marți ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 13:05
(137 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA SA Constanța răspunde provocărilor COVID-19

A trecut aproape o lună de când societatea noastră a impus primele măsuri de prevenire și de limitare a diseminării virusului SARS-CoV-2, atât pentru angajații RAJA SA Constanța cât și pentru comunitate ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 12:55
(51 vizualizări - 0 comentarii)


4

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 63 de cazuri de infecție COVID-19

Numărul cazurilor de infecție COVID-19 este în creștere la nivelul județului Ialomița. Potrivit estimărilor oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică, în Ialomița există 63 de cazuri confirmate pozitiv ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:15
(265 vizualizări - 0 comentarii)


Proiectil neexplodat, descoperit la Armășești

Lucrările agricole de primăvară scot la iveală elemente de muniție neexplodată. Astfel, un cetățean din comuna Armășești ce executa în cursul dimineții de luni, 6 aprilie a.c., săpături pe un teren de pe ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:10
(108 vizualizări - 0 comentarii)


Roșiori: Bătrân de 88 de ani, carbonizat în propria casă

În cursul nopții de duminică spre luni, 5/6 aprilie a.c., un incendiu a curmat viața unui bărbat de 88 de ani, din Roșiori. Alarma s-a dat în jurul orelor 21,30, când casa bătrânului a fost cuprinsă de ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:05
(86 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Roșiori incendiu


Firmă din Fetești, controlată de polițiști după ce ar fi vândut măști neconforme

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei un operator economic din Fetești care comercializa măști de protecție și mănuși ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:35
(158 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordine de protecție provizorii emise de polițiști la Slobozia și Axintele

Sâmbătă, 4 aprilie a.c., Poliția Municipiului Slobozia a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie, de 45 de ani, din Slobozia, ar fi fost agresată de concubinul său, un bărbat de 46 de ani. De asemenea ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:30
(104 vizualizări - 1 comentariu)


9

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Vineri, 3 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Jilavele au depistat, pe raza comunei Bărbulești, un tânăr de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:25
(88 vizualizări - 0 comentarii)


10

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 56 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 56 de persoane ...[citește_toată_știrea]

5 Aprilie 2020, 13:10
(251 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii au confiscat arme la Țăndărei

Polițiștii au confiscat arme la Țăndărei

În cadrul unor acțiuni de amploare desfășurate sâmbătă, 4 aprilie a.c., între orele 14,00-22,00, pe raza orașului Țăndărei și a municipiului Slobozia, au fost constituite 20 de dispozitive de ordine și ...[citește_toată_știrea]

5 Aprilie 2020, 11:15
(1036 vizualizări - 1 comentariu)


12

Amara: Incendiu la o fermă de animale. Un bărbat a ars de viu!

Un incendiu puternic a curpins în seara zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2020, o fermă de animale din localitatea Amara. Pompierii Detașamentului Slobozia s-au luptat mai bine de 3 ore să stingă flăcările. ...[citește_toată_știrea]

4 Aprilie 2020, 23:15
(455 vizualizări - 0 comentarii)


13

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 45 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 45 de persoane ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 13:10
(405 vizualizări - 3 comentarii)


Intervenții ale pompierilor ialomițeni

Intervenții ale pompierilor ialomițeni

La nivelul județului, pompierii militari ialomițeni au acționat pentru gestionarea a 13 intervenții destinate protecției comunității, din care 8 misiuni de acordare a asistenței medicale de urgență. Astfel ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 11:05
(133 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Detalii despre șomajul tehnic

Pentru a facilita accesul în ceea ce privește depunerea documentelor de către agenții economici care vor beneficia de prevederile art. XI din OUG nr. 30/2020, pentru modificarea și completarea unor acte ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 10:40
(165 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 37 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 37 de persoane ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:10
(385 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Ordin de protecție emis pe numele unui bărbat care și-ar fi lovit concubina

Polițiștii ialomițeni au emis miercuri, 1 aprilie .a.c., un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat, de 34 de ani, din comuna Ograda, care și-ar fi lovit concubina. Poliția Municipiului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:05
(164 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan fără permis și amendați pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare

Joi, 2 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de bărbat de 48 de ani din orașul Amara. În urma verificărilor efectuate ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 12:40
(278 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Miercuri, 1 aprilie, a.c., în jurul orelor 13,10, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu produs la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Drăgoești. ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 10:20
(122 vizualizări - 0 comentarii)


Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit. Dacă în perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale instituțiilor de credit, ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:40
(257 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Sancțiuni aplicate de peste 414000 de lei

Marți, 31 martie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la 65 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au constatat 14 infracțiuni și au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale. Valoarea ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:35
(170 vizualizări - 1 comentariu)


Roșiori: Fără permis și beat la volan

Marți, 31 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au oprit pentru control, pe DJ02, pe raza comunei Roșiori, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Drăgoești ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:30
(126 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Strategia de protecție a salariaților din sănătate este eronată, crescând riscul de infectare

Federația «Solidaritatea Sanitară» solicită Ministerului Sănătății introducerea purtării măștii chirurgicale și a mănușilor ca precauțiune minimă împotriva COVID-19 pentru toți salariații din spitalele ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:10
(120 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Cu mașina la plimbare, deși trebuia să stea autoizolat

Tot mai mulți ialomițeni sunt sancționați de polițiști întrucât nu respectă obligativitatea izolării la domiciliu, așa cum prevede Ordonanța Militară Nr. 3. Un tânăr de 20 de ani din Coșereni a fost prins ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:25
(281 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Reținut pentru 24 de ore pentru că și-a agresat fiică

Un bărbat de 46 de ani din Căzănești a fost reținut luni, 30 martie 2020, după ce a provocat un scandal monstru în familia sa. Acesta și-a lovit fiica, apoi și-a amenințat soția. Foarte revoltat, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:20
(350 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendiu de vegetație uscată pe raza localității Valea Ciorii.
Luni, 30 martie, a.c., în jurul orelor 13,20, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 10:40
(236 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița atenționează asupra cumpărăturilor on-line

În contextul evoluției pandemiei de COVID -19 și a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, există posibilitatea creșterii numărului de persoane care ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 09:10
(294 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: 2245 de persoane sunt autoizolate la domiciliu

Reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița informează, printr-un comunicat de presă, faptul că la această oră, pe raza județului nostru, există 2245 de persoane ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:30
(328 vizualizări - 0 comentarii)


Medici pentru România: Suport on-line gratuit pentru pacienții cu boli cronice

Lansat în octombrie 2019, proiectul «Medici pentru România» vine în sprijinul pacienților cu boli cronice, în pandemie COVID-19. Pacienții cronici care nu se pot deplasa la cabinetele medicale, pot beneficia ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:20
(292 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Parepa XS în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus V I R U S A T în COVID-19, agent electoral pentru primarul Sloboziei Anonim în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus plătitor de taxe în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» Mihai în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Observator în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus off în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus Prea tânăr...: în Ipoteză alarmantă: USR Ialomița susține că am putea deveni «Suceava 2» plm în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» @bitdifender în Orașul Țăndărei, blocat din cauza carantinei @Zorro în Orașul Țăndărei, blocat din cauza carantinei E secret în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Tandarean în Orașul Țăndărei, OFICIAL în carantină ciuma rosie în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» RROMVID 1.9 în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia alt cetatean, da` mai tanar în Ipoteză alarmantă: USR Ialomița susține că am putea deveni «Suceava 2» COMUNICAT IMPORTANT în Un nou deces înregistrat în focarul COVID-19 din Țăndărei vi rusu` în Înfrățirea Sloboziei: «Frații» chinezi din Nanyang nu (mai) răspund la e-mail mocioniu în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» de pe margine!!!!!! în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...