Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

POLITICĂ

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Camera de Conturi confirmă oficial

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Curtea de Conturi a României a dat recent publicității Raportul de activitate privind controalele efectuate în cursul anului trecut. În urma acțiunilor desfășurate de auditorii din teritoriu, la nivelul administrației ialomițene au fost constatate prejudicii financiare de 17 milioane de lei! Ca și anii trecuți, neregulile constatate au vizat abateri privind modalitatea de încasare a impozitelor sau utilizarea fondurilor locale pentru lucrări nejustificate. Potrivit documentului oficial, în 5 cazuri acțiunile de verificare au fost contestate în instanță. Procesele sînt încă în desfășurare, urmînd ca judecătorii să stabilească dacă auditorii ialomițeni au avut dreptate în ceea ce privește ilegalitățile constatate.

«Legalitate 0» în administrația locală
2015 a fost un an plin pentru auditorii din cadrul Camerei de Conturi Ialomița. Aceștia au demarat un număr total de 44 acțiuni de verificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Controalele s-au concretizat în 26 misiuni de audit financiar, 10 acțiuni de control și 8 misiuni de auditul performanței privind modul de utilizare a fondurilor publice. Similar acțiunilor demarate în anii precedenți, temele pe care le-au urmărit auditorii ialomițeni au vizat, potrivit Raportului de activitate, «controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unități administrativ teritoriale, controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activități nonprofit de interes general, compartimentul de specialitate, cuantificarea unor indicatori de performanță în vederea evaluării performanței colectării veniturilor proprii prin prisma cerințelor de eficiență și eficacitate». Valoarea totală a prejudiciilor constatate în urma controalelor a fost de 17 milioane de lei! Mare parte din această sumă o reprezintă plățile nelegale efectuate de administrațiile locale ialomițene. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, în 2015, primăriile din județ au efectuat plăți nejustificate în valoare de 7,4 milioane de lei. În ceea ce privește intrarea în legalitate și recuperarea integrală a prejudiciilor constatate, Camera de Conturi Ialomița a emis un număr de 31 de Decizii, astfel fiind dispuse 168 de măsuri legale în acest sens.

Primăriile au încălcat legea
Datele care se regăsesc în Raportul Camerei de Conturi Ialomița în ceea ce privește ilegalitățile constatate în administrația locală ialomițeană sînt surprinzătoare. De exemplu, Primăria Bărbulești a decontat ilegal sume din bugetul instituției pentru a fi construite grupuri sanitare în incinta școlii din localitate. De asemenea, angajații Primăriei Bărbulești au beneficiat ilegal de salarii mărite sau de sporuri acordate nejustificat. Mai mult, aceeași administrație a omis să încaseze impozitele pe care cetățenii localității le datorau pentru mașinile de lux pe care le etalează pe străzile desfundate ale comunei. Prejudiciile totale constatate la Bărbulești depășesc suma de 200 mii de lei. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, Primăria Cosîmbești a plătit din bugetul local 62 mii de lei pentru reparația străzilor din localitate, deși, potrivit devizelor de lucrări, constructorii au folosit cantități reduse de materiale față de cele trecute oficial în documentele de lucrări. Nereguli similare au fost descoperite și la Primăria Drăgoești. Auditorii Camerei de Conturi Ialomița susțin faptul că autoritățile locale au plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări publice, constructorul utilizînd mai puțin balast decît era necesar. «În proiectul tehnic este prevăzut un strat de balast de 20 de cm, în condițiile în care pe teren se regăsește ca fiind realizat un strat de balast de numai 10 cm» precizează auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Primăria Miloșești a plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări la drumurile publice, fără ca muncitorii să le fi reparat. O situație de-a dreptul uluitoare s-a constatat la Primăria Movila. Administrația locală a plătit 25 mii de lei unor profesori ai școlii din comună, sub formă de sporuri salariale, menționînd faptul că aceștia și-au cîștigat drepturile în urma unor acțiuni în instanță. În urma verificărilor, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit că «persoanele beneficiare nu au avut calitatea de reclamant nefiind nominalizate în sentințele civile puse în executare de către ordonatorul de credite». Nereguli au fost constate și în cazul primăriilor din municipiile județului. La Primăria Fetești a fost evidențiat un prejudiciu de 325 mii de lei, provenind din faptul că administrația locală nu a încasat impozitele pe mașini ale cetățenilor. De asemenea, tot la Fetești, administrația nu a făcut eforturi pentru recuperarea taxelor locale neachitate. Prejudiciul în acest sens se ridică la suma de 2,8 milioane de lei. Primăria Slobozia a prejudiciat la rîndu-i bugetul local cu suma de 60 mii de lei, prin efectuarea de lucrări nejustificate. Mai mult, aceeași administrație «a stabilit eronat impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în intravilanul localității, prin încadrarea terenului aflat în proprietatea unor persoane juridice la altă categorie de folosință decît cea de terenuri cu construcții» susțin auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Prejudiciul creat în această speță a fost de 181 mii de lei.

Risipă de fonduri în spitalele ialomițene În 2015, supuse verificărilor demarate de Camera de Conturi Ialomița au fost și Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești. Prejudiciul constatat în cazul celui mai mare spital din județul Ialomița a fost de 1,6 milioane de lei. Astfel, verificările au scos la iveală faptul că, din cauza managementului deficitar, unitatea medicală a cheltuit nejustificat peste 800 mii de lei din fondurile destinate pentru achiziționarea de echipamente medicale. De asemenea, alți 700 mii de lei au fost plătiți nelegal pentru servicii IT. Concret, este vorba despre ambițiosul program de informatizare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, realizat sub conducerea fostului manager, dr Vasile Olaru. De asemenea, tot în cazul Spitalului din Slobozia, s-a constatat și plata necuvenită a unor burse pentru medicii rezidenți. În cazul Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit faptul că unitatea medicală a cheltuit nejustificat 34 mii de lei pentru plata unor sporuri salariale de care au beneficiat membrii comitetului director.

23 Februarie 2016, 17:55 (6023 vizualizări - 10 comentarii)

Citiți și:
Risipă de fonduri la Spitalul Județean Slobozia
Camera de Conturi Ialomița a constatat abateri financiare de 30 milioane de lei

Comentariile cititorilor:


vicePRIMARUL:
(6 Martie 2016, 11:18)
Raspuns1 la Intrebare 1: de cand, in anumite conditii prestabilite(pentru a nu se tine cont de conditiile de eligibilitate din INSTRUCTIUNILE PENTRU OFERTANTII participanti la licitatie = garantii bancare, expertiza/experienta in domeniul constructiei de eoliene,etc. si pentru modificarea CAIETULUI DE SARCINI in timpul licitatiei = ,,pentru perioada de la data incheierii contractului de concesiune pana la inceperea lucrarilor NU se  percepe  TAXA DE CONCESIUNE’’, sau pe langa Obiectul licitatiei = construire CENTRALE EOLIENE, se trece in Contract ,dupa atribuirea concesiunii ,,prin negociere directa’’, si ...   ,,amplasare de PANOURI FOTOVOLTAICE’’), se obtin foloase necuvenite/,,castiguri’’,  de ordinul a zeci de mii/ a sute de mii /milioane de euro(!?)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 07:26)
,,Afirmatia este sustinuta de procesul verbal, FARA  NUMAR  SI  FARA  DATA incheiat intre primarul Jipa Ioan si reprezentantul SC xxxxx xxx SRL Brasov....’’ , ,,primarul... nu a avut mandat din partea consiliului,... sa acorde facilitati concesionarului in defavoarea bugetului local.’’(din DECIZIA nr.55/2014 a CCI)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 07:20)
Scuzati –ma = 2184 hectare! In octombrie-noiembrie  2014, CAMERA DE CONTURI Ialomita, aflata intr-un control de rutina la Primarie, la solicitarea subsemnatului s-a aplecat si asupra Contractului nr.2200/23.04.2009,mentionat (Concesionarea a 739 ha teren Neagricol neproductiv, pe 49 ani +24 ani, pentru amplasarea de centrale eoliene) si prin raspunsul nr.1858/25.11.2014, confirma ,,  –  prin contractul de concesiune nr.2200/23.04.2009 primarul comunei a  acordat NELEGAL concesionarului  SC xxxxx xxx SRL  Brasov, scutiri la plata redeventei  pentru o perioada de doi ani de la semnarea contractului, in conditiile in care Consiliul Local GI, nu a aprobat acordarea unei asemenea facilitati, dimpotriva. Prin HCL nr.30 din 02.10.2008 s-a aprobat ca plata redeventei SA SE  EFECTUEZE DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE’’ respectiv,   ,, –  acordarea nelegala a scutirii la plata redeventei pentru o perioada de 2 ani a condus la crearea unui avantaj financiar concesionarului, in detrimentul bugetului local al comunei G.I.,  valoarea veniturilor din concesiune, neincasate pentru perioada 2009 – 2011 fiind estimate de echipa de audit la 503.592 lei(RON)’’, iar prin DECIZIA nr.55/18.12.2014, la punctul  7, pag. 4/12, CAMERA DE CONTURI, face referire la urmatoarele nereguli : ,,acordarea nelegala de scutiri la plata redeventei...’’, ,,Reducerea succesiva a pretului minim de pornire in licitatiede la 148 euro/ha/an  la 100 euro/ha/an si schimbarea procedurii de concesionare din licitatie publica in nNEGOCIERE DIRECTA nu are nicio justificare legala...’’, ,,procedura negocierii directe NU SE JUSTIFICA...’’,  ,,atribuirea contractului  de concesiune pentru terenul in suprafata de 739 ha NU S-A FACUT  IN CONDITII  DE  LEGALITATE ...’’,  ,,concesionarul a fost favorizat deoarece concesionarea terenului a fost atribuita direct si la pretul pe care l-a dorit acesta...’’ , 
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 06:45)
Imediat, la Primarie s-a inregistrat, propunerea paratilor din 18.03.2014, prin care se cerea schimbarea subsemnatului din functie. La URGENTA, in urmatoarea sedinta de Consiliu local am si fost SCHIMBAT din functie, abuziv si cu inscrisuri falsificate, uitand sa aleaga apoi, alt consilier local in locul subsemnatului.                                                                         In Dex, SCHIMBARE=INLOCUIRE, insa la Primaria noastra, de doi ani, nu a mai fost ales, pana in prezent,  un alt viceprimar, practic, desfiintandu-se aceasta  functie la noi in comuna.   Convenabil, NU ?!                                                                                                                                                   
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 06:43)
Replica la ,,Pentru Gelu, om sincer” :   Stimata doamna/stimate doamn,  personal,  conform obligatiilor de serviciu a functiei de conducere in administratia locala, stipulate de art.291 Cod de procedura penala, AM  DEPUS  O  PLANGERE  PENALA la Politie(nr.126004/17.03.2014), impotriva unui grup infractional organizat in intelesul art.2 al Legii nr.39/2003 si  art.367 , respectiv art.38 Cod penal, format din patru consilieri locali (printre care si fostul primar) si secretara UATC, privitor la adoptarea unei hotarari de Consiliu local, prin care se incerca, acoperirea unei infractiuni  de abuz in serviciu, cu un prejudiciu CERT adus bugetului local prin scutirea timp de doi ani (contrar art.124 al Legii nr.215/2001 a Administratiei locale) a redeventei  unui  Contract de concesiune  din 2009, pentru  739 ha, de peste  146.000 Euro(suma minimizata  conform art.10 lit.a al Legii nr.78/2000, deoarece, printr-o licitatie trucata, si apoi prin atribuire directa fara justificare legala, s-a stabilit o redeventa de 100 Euro/ha/an, mult sub pretul cu care aceeasi firma de colectare DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE  a concesionat de la Consiliul judetean Ialomita, 1.450 ha(!?) pentru amplasarea de CENTRALE EOLIENE(!!!). Intrebare 1:  De cand, firmele de colectare GUNOI, construiesc si PARCURI EOLIENE ? Intrebare 2: De ce firma respectiva avea nevoie de (739 + 1450) ha=2.189 ha= 21.890.000 metri patrati, pentru inaltarea EOLIENELOR, cand acestea se amplaseaza din 200 in 200 metri, acupand fiecare aproximativ  500 mp, iar 100 de antene un total de 50.000 mp = 5 ha. Intrebare 3:  De ce ar plati o firma, redeventa pe 2.189 ha – 5 ha = 2.189 hectare, degeaba?).                                       
Liviu:
(2 Martie 2016, 15:05)
Mă Gelule nu l mai votați pe hot! Convinge prostimea sa nu l aleagă! Ce sunteți toți prostii lui?
Pentru Gelu, om sincer:
(2 Martie 2016, 13:23)
@gelu. Această adresare este caca maca! Scrieți, reclamați oficial, la redacție ziar direct cu hărtia-n mână, la poliție...nu printr-un comentariu este soluția! Văd după exprimare că ați avea dreptate, nu sunteți rău intenționați. Dar nu așa se mișcă ceva! Aici este o scălămbăială de minciuni, răzbunări, defăimări. Faceți ce trebuie pentru binele oamenilor cu hârtii scrise și dovezi! Aici, în țara colonie, se bagă sub preș și oamenii cinstiți așteaptă ca proștii facerea dreptății.
S.O.S.:
(2 Martie 2016, 12:19)
SOS, poftiti si verificati si primaria Cocora, va asteptam cu drag, iar voi da va face ti corect datoria.
GELU:
(29 Februarie 2016, 20:29)
STIMATE REDACTOR SEF VICTOR- EUGEN POPA , cu aceasta ocazie vreau sa ne ajutati intr-o problema ! Suntem un grup de locuitori ai comunei Cosereni-ialomita care va roaga sa veniti sa ne ajutati in relatia cu primarul comunei ! De mai bine de 3 mandate acest primar nu face nimic in aceasta comuna !Comuna se afunda in mizerie pe timp ce trece ! Nu poti sa stai de vorba cu el , nu poti sa ii reprosezi ceva ca te repede sau vorbeste obscen ! Acum trei ani si ceva , a binevoit sa faca o statie moderna de gaze ! Sta degeaba de atata timp ! Se zvoneste ca nu a cazut la pace (comisionul) cu nici o firma de specialitate  pentru a face distributia de gaze catre locuitorii comunei ! Avem apa curenta , care nu curge toata ziua , mai ales vara ! De ce sa platim ceva de care nu beneficiem ? Cand a fost luat la intrebari , stiti ce a spus ? Ma doarein.... de satul si de locuitorii vostrii , ca si asa ies la pensie ! Primaria Cosereni si primaria Dridu , au primit 500000 de mii de lei (noi) pentru asfaltarea tronsonuluiCosereni -Deleanca -Barajul Dridu ! Au binevoit sa astupe craterele cu pietris si sa bage banii in buzunar ! Pentru asta a stat ,,departe de primarie ,, la racoare vreo 14 zile !!Sunt foarte multe de spus ! Nu apelam la dvs , pentru ca a dat zvon ca nu mai candideaza la primarie, dar in ultimul timp vedem ca a inceput sa indrepte strazi (nu toate si nu cu asfalt) si multe carpeli de genul asta ! Noua ne este tare frica , ca va candida din nou ! NU MAI SUPORTAM INCA 4 ANI DE MIZERIE , DE CORUPTIE , DE INCAPACITATE SI PROSTIE ! INCHEI CU RUGAMINTEA SA NE AJUTATI SA IASA LA IVEALA , SA SE STIE IN TOT JUDETUL CE PRIMAR INCAPABIL AVEM ! SUNT FOARTE MULTE DE SPUS DAR NU AICI DIN LIPSA DE SPATIU ! CU SPERANTA , CU STIMA SI RESPECT , VA SALUT !
Explicatie:
(24 Februarie 2016, 20:04)
Sa se explice pe fiecare institutie care sunt neregulile si prejudiciile! De ce la general?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Marți 23 Iul 2019
243 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Un feteștean beat la volan a provocat un accident rutier

Joi, 18 iulie a.c., un bărbat de 26 de ani, din Fetești, în timp ce se afla la volanul unui autoturism ce se deplasa pe direcția Movila-Fetești, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:25
(373 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gheorghe Doja

Joi, 18 iulie a.c., în jurul orelor 23,40, Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Slobozia împreună cu patru pompieri civili de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență au intervenit cu două autospeciale ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:20
(435 vizualizări - 0 comentarii)


Gârbovi: Cercetați penal pentru furt de cereale

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au identificat joi, 18 iulie a.c., trei bărbați, cu vârste cuprinse între 38 și 44 de ani, bănuiți de comiterea unui furt. Cei în cauză au fost opriți în ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:15
(415 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Fără permis, la volan

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier efectuează cercetări într-un dosar penal privind infracțiunea de «conducere a unui vehicul fără permis», faptă comisă în localitatea Ograda, la data de 19 aprilie ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2019, 17:10
(369 vizualizări - 0 comentarii)


4

DSVSA Ialomița: Controale în piețe la tarabe

În perioada 12-14 iulie a.c., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița și ai Inspectoratului de ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 16:10
(448 vizualizări - 0 comentarii)


Baza 86 Aeriană, la «Royal International Air Tattoo 2019»

În perioada 19-21 iulie 2019, la Baza Aeriană FAIRFORD, GLOUCESTERSHIRE din Marea Britanie, aparținând Forțelor Aeriene Regale, are loc «Royal International Air Tattoo 2019», unul dintre cele mai mari mitinguri ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 11:40
(450 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Arme găsite în casă

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare la Țăndărei. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:35
(602 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gârbovi

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orelor 12,30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni și un echipaj SMURD au fost solicitate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:30
(405 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


8

Platonești: Accident rutier soldat cu o victimă

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orei 13,50, un autoturism care se deplasa pe direcția de mers Movila-Platonești a părăsit partea carosabilă și s-a izbit frontal de un parapet aflat pe marginea șoselei. ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:25
(426 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Beți la volan

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Făcăieni, în timp ce șofa pe raza localității de domiciliu deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:20
(421 vizualizări - 0 comentarii)


10

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Iulie 2019, 18:50


IPJ Ialomița: Nereguli constatate la taximetriștii slobozeni

Luni, 15 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza municipiului pentru verificarea legalității transportului public de persoane în regim de taxi. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:50
(633 vizualizări - 1 comentariu)


12
Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 06,30, pe raza localității Cotorca s-a produs o coliziune între 5 autovehicule. Pentru salvarea celor două victime, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 41 de ani, au ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:35
(572 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


Gârbovi: Tânăr prins la volan cu un pistol

Sâmbătă, 13 iulie a.c., în jurul orelor 21,00, în urma unui control în trafic, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au depistat un tânăr, de 18 ani, care deținea în habitaclul autoturismului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:30
(598 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi pistol


Ordin de protecție pentru un tată agresor din Cosâmbești

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din Cosâmbești după ce acesta și-ar fi agresat fiica. În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:25
(529 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența băuturilor alcoolice

În perioada 12-14 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 56 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:20
(510 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permis de conducere pe drumurile publice

Doi bărbați, de 32 de ani, din Țăndărei, și de 44 de ani, din Căzănești, au fost depistați de polițiștii ialomițeni vineri, 12 iulie a.c., în timp ce șofau pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:15
(534 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Bărbat depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii rutieri din Urziceni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 38 de ani, din Urziceni, care avea autorizația de circulație provizorie expirată din ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:10
(534 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Fii inteligent, nu fi violent!»

În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, Poliția Municipiului Slobozia desfășoară campania «Fii inteligent, nu fi violent!». Principalele obiective ale polițiștilor de Ordine Publică sunt reprezentate de ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:05
(512 vizualizări - 0 comentarii)


deces

deces

Familia Sohodoleanu
anunță cu nesfârșită
durere trecerea în
neființă a celui
care a fost
Gheorghe Sohodoleanu ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2019, 08:05
(1273 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor prins la volan cu 107 km/h!

Joi, 11 iulie, în orașul Țăndărei, polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, au constatat că la volanul mașinii se afla ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:30
(948 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Beat la volan, a acroșat o mașină parcată

În miezul nopții de joi spre vineri, 11/12 iulie a.c., Poliția Țăndărei a fost sesizată despre producerea pe strada Gării, din Țăndărei, a unui accident soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:25
(825 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 15-19 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:20
(917 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

11 Iulie 2019, 19:15


AJOFM Ialomița: Rata șomajului-4,89%

Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfârșitul lunii mai 2019, rata șomajului a fost de 4,89%. Exprimat în cifre acest procent arată că peste ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:15
(926 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 31 iulie 2019, termen limită pentru depunerea Declarației Unice

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii din județul nostru cu privire la faptul că termenul limită pentru depunerea Declarației unice este data de ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:10
(928 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Consultări la nivel național cu reprezentanții mediului de afaceri

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au continuat seria întâlnirilor organizate în toate județele țării cu membrii mediului de afaceri. Alături de oficialii Ministerului Finanțelor Publice s-au ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:05
(867 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Toate focarele de Pestă Porcină Africană, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2019, 15:10
(1027 vizualizări - 0 comentarii)


Traian: Arestat pentru «conducere fără permis»

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii au reușit identificarea unui bărbat, de 23 de ani, din comuna Traian, pe numele căruia Judecătoria Făurei a emis un mandat de executare a pedepsei. Cel în cauză a fost încarcerat ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:50
(1331 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 8-12 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:45
(1267 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...