Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

JURNAL DE CAMPANIE

3 probleme-3 soluții pentru Slobozia 3 probleme-3 soluții pentru Slobozia

3 probleme-3 soluții pentru Slobozia

În mai puțin de o lună, Slobozia va avea un nou primar. Independent propune cititorilor săi un proiect editorial inedit. Am solicitat principalilor candidați la această demnitate să ofere soluții pentru principalele probleme care se află în acest moment pe agenda publică a locuitorilor orașului. Scopul acestui proiect editorial nu este acela de a epuiza subiectul, ci de a pune în oglindă discursurile candidaților, oferind astfel electoratului slobozean șansa reală de a opta în cunoștință de cauză pentru unul sau altul dintre candidați. Pentru că spațiul tipografic alocat acestui proiect este, inevitabil, limitat, am formulat 3 întrebări, solicitînd candidaților răspunsuri concise. Cele 3 întrebări formulate de noi sînt următoarele:
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?

Candidații solicitați să răspundă întrebărilor noastre au fost Adrian Mocioniu (PSD) și Ioan Martin (PNL). Reamintim însă că în cursa electorală pentru Primăria municipiului Slobozia s-au mai înscris Radu Paros (PMP), Vlad Costea (independent), Gabi Ionașcu (UNPR), Vasile Olaru (Partidul Ialomițenilor), Filip Enuța Gina (Partidul Socialist Român), Gae Ionel (ALDE) și Constantin Gheorghe (Partidul Social Românesc).

Adrian Mocioniu, candidatul PSD la funcția de primar al Sloboziei
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-În primul rînd, se impune o precizare. În ciuda contestărilor și a accidentelor de parcurs de exploatare a noii surse, apa din foraje este mai bună și mai sigură decît cea din Dunăre. Cine neagă acest aspect este de rea credință sau în afara problemei. De investițiile care au fost făcute trebuie să beneficiem în continuare și să impunem noi măsuri de eficientizare a lor. Am studiat atent acest capitol, am consultat specialiști în chimie, medici, ingineri... Important este să identificăm și să gestionăm corect toate riscurile de la sursă la robinet. În prezent apa din sursă/foraje are depășiri variabile ale limitelor maxim admise la mangan, fier și amoniu... Procedurile de eliminare Fe și Mn prin aerare și oxidare, filtrarea prin filtre rapide de nisip, reducerea amoniului cu clor gazos, clorinarea pentru dezinfecție sînt automatizate, pe toate fazele tratării existînd debitmetre, analizoare, senzori, display-uri. De asemenea, se impune o baterie de filtre cu cărbune activ pentru siguranța potabilității apei la ieșirea din Stația de tratare, indiferent de eventualele «accidente» de proces, pentru o parte din apa tratată. Primele două măsuri sînt foarte importante, avînd în vedere că apa din sursă/foraje conține ferobacterii -foarte puțin studiate la nivel mondial, dar care, prin faptul că sînt organice, conduc la formarea trihalometanilor, la colmatarea instalațiilor și distrugerea conductelor de PAFSIN. Estimez un buget de 260000 de euro și un termen pînă la 30.06.2018... Achiziția din fondul de dezvoltare, care se constituie permanent prin facturarea consumurilor la clienți, a unor instalații pentru spălarea și dezinfecția forajelor și a conductelor de aducțiune de la foraje la Stația de tratare. Termen 30.08.2016... Înființare și dotarea unui laborator de proces, altul decît cel de control al calității existent deja, deoarece gestionarea procesului de tratare are nevoie permanentă de ajustări, acestea putînd fi documentate doar în urma analizei permanente a apei din sursă și a apei tratate în diferite etape ale procesului. Buget-fondul de dezvoltare, termen 30.06.2017...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Proiectul trebuie finalizat. Decizia de a se executa acest proiect a obținut voturile tuturor consilierilor locali, indiferent de culoarea politică... Nu trebuie să privim în trecut, dar reducerea termenului de execuție a proiectului de la 3 la 2 ani, blocarea lucrărilor printr-o plîngere neîntemeiată care a întîrziat încă 4 luni execuția și insolvența constructorului sînt elemente care au influențat decisiv și negativ, din păcate, finalizarea investiției privind modernizarea Pieței Revoluției, extinderea carosabilului pe Bulevardul Chimiei și realizarea parcării subterane. Posibilitatea împrumutului în Trezoreria Statului pe termen lung, eforturile care se fac pentru obținerea unor derogări în ceea ce privește prelungirea termenului de 30.06.2016 sînt soluții de luat în calcul... Vorbim de lucruri concrete în concordanță cu legislația europeană, iar împreună cu colegii parlamentari, cu Victor Moraru și cu europarlamentarul Victor Negrescu vom încheia cît mai repede și cu minimalizarea efortului financiar din partea bugetului local acest proiect. Să fim realiști! O investiție de asemenea anvergură reprezintă o șansă la 100 de ani pentru orice administrație locală. Din păcate, ce ni se întîmplă nouă cu acest proiect se întîmplă exact la fel și cu alte 500 de investiții la nivel național. Nu cred că beneficiarii sînt incompetenți ci, mai degrabă, a existat un cadru deficitar din punct de vedere al regulilor europene, insuficient armonizate cu normele interne. Cît despre Parcul Industrial, condițiile economice din momentul elaborării proiectului și pînă la finalizare s-au schimbat. Din păcate, criza economică a redus numărul de salariați iar acea impunere de minim 7 angajați noi este foarte greu de realizat azi... Este necesar un program de popularizare a facilităților și oportunităților oferite de Parcul Industrial. Personal, voi prezenta trimestrial numărul de agenți economici la care am fost pentru a le explica facilitățile... Însă condițiile de ocupare nu pot fi negociate, nu pot fi oferite alte facilități fiscale decît cele din proiectul inițial. Calculul administrației a fost bun, pentru crearea de locuri de muncă, estimate la 775 de slujbe în 4 ani prin activitatea firmelor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor. Din păcate, calculul de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cel din tîrg...
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?
-Soluția miraculoasă sînt locurile de muncă! Dar tinerii au nevoie cu adevărat de orientare profesională. Din păcate nimeni nu se ocupă de îndrumarea lor în funcție de înclinațiile și abilitățile pe care le au. Ei pleacă în lumea largă și se adaptează la condiții cu mult mai dificile uneori decît cele din localitatea natală. Să nu uităm de principalul avantaj al municipiului reședință, exploatat de generațiile tinere: sîntem la distanțe aproximativ egale de Litoral și de Capitală. Cu toate acestea, costurile de locuire în București și Constanța sînt incomparabile cu cele din Slobozia și Ialomița. De aceea este important ca orașele-satelit, din jurul marilor orașe, să ofere tinerilor aceleași condiții de locuire, poate chiar și mai bune, pentru că ei se vor întoarce acasă, cu siguranță, dacă au unde... Pentru ei este la fel de important să aibă unde să lucreze, unde să se distreze și unde, mai tîrziu, să-și lase copiii în siguranță, la grădiniță și la școală. Chiar dacă specificul județului este agricultura, tinerii ar trebui să se axeze pe activități conexe și să dezvolte proiecte complementare activităților agricole. Tinerii cu viziune să persevereze, iar administrațiile locale să-i încurajeze, pentru că unii fără alții reușim mai greu. Au trecut vremurile ambițiilor personale. Este timpul să ne încurajăm, să ne sprijinim și să ne bucurăm împreună de realizările fiecăruia dintre noi, chiar dacă deciziile sînt individuale. Eu am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară și m-am întors acasă. Lucrez și trăiesc în Slobozia, orașul natal care are multe de oferit. Și dau exemplu numai posturile disponibile pentru specialiști în spitalul județean și celelalte unități medicale din Ialomița. Un deficit există și în rîndurile polițiștilor, pentru că absolvenții noștri de liceu fie nu cunosc avantajele acestei profesii, fie nu reușesc mai departe. Revin și spun că orientarea profesională a tinerilor este primul pas cu adevărat important pentru viitorul lor.

Ioan Martin, candidatul PNL la funcția de primar al Sloboziei
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-Problema apei... Vom implementa noi soluții de tratarea apei la nivelul bazinelor de stocare. Vom aduce în parametrii optimi stația de tratare a apei prin obligarea constructorului să respecte contractul de execuție (Grup Romet Buzău) și prin angajarea unor specialiști care să o opereze. Vom finaliza reabilitarea sistemului de distribuție, inclusiv a instalațiilor interioare de la blocuri, care sînt încă din metal... Sursa de finanțare este bugetul local pentru reabilitarea sistemului de distribuție și bugetul operatorului pentru soluțiile de tratare intermediară. O problemă mare ne creează stația de epurare. Pentru că treapta biologică nu funcționează la parametrii proiectați plătim anual amenzi la Apele Române... Aici trebuie să intervenim urgent și să reabilităm acest etaj de tratare! Din păcate, garanția de bună execuție a fost pierdută inexplicabil de Primărie, banii fiind scoși din cont de lichidatorul judiciar al constructorului. După reabilitare, vom căuta o soluție de colectare a uleiului uzat din gospodării, care acum este deversat în canalizare și afectează stația de epurare. Ca sursă de finanțare intenționăm crearea unui operator nou, al municipalității, pe care să-l finanțăm inclusiv printr-o emisie de acțiuni pe care să le oferim cetățenilor Sloboziei interesați să investească în operatorul de apă ca formă de economisire și plasare a banilor. Nu în ultimul rînd, vom audita tehnic și financiar toate investițiile și vom merge în instanță pentru a ne recupera banii de la cei care se fac vinovați de proasta execuție a acestora. Investițiile în infrastructura de apă ne-au costat peste 600 miliarde de lei vechi, bani proveniți din emiterea de obligațiuni municipale cu maturitate la 20 de ani și nici unul dintre obiective nu este funcțional. Termen 1-2 ani...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Problema echilibrării bugetului... Valorificarea urgentă a Parcului Industrial, unde vom avea corecții de 100%... Asta ne dă posibilitatea să alegem soluția optimă de valorificare și recuperare a investiției cu un mic profit. Finalizarea parcării subterane ar putea face obiectul unui referendum local, în care cetățenii să decidă. Avînd în vedere stadiul lucrărilor, luăm în calcul finalizarea investiției! Valoarea totală a contractului de finanțare este de 51640398,80 lei, din care 38405046 de lei reprezintă valoarea totală eligibila (fonduri FEDR: 30858454,46 lei, fonduri bugetul național: 6734091,54 lei, contribuția eligibilă a beneficiarului: 812500 de lei). 526942 lei ne costă UN SINGUR LOC DE PARCARE din cele 98 prevăzute în proiect. Este o decizie greu de luat și trebuie să venim în fața slobozenilor cu cele două variante. Cît ar costa finalizarea proiectului și cît ne-ar costa închiderea lui la stadiul la care se află?
În acest moment gradul de îndatorare al Sloboziei este undeva între 27-28% și este generat de emisia de obligațiuni. Dacă adăugăm corecțiile la cele două programe ratate vom depăși 30%, ceea ce ne lipsește de posibilitatea de a ne finanța printr-o nouă emisie de obligațiuni. Ca atare, va trebui să ne descurcăm cu ce vom încasa. Echilibrarea bugetului o vom face în primul rînd prin optimizarea cheltuielilor publice. Vom identifica «robinetele» prin care se scurg bani și le vom închide... Apoi vom actualiza baza de impozitare pentru a colecta venituri de la toți cei care datorează taxe și impozite. Estimăm că, în prezent, Slobozia pierde undeva între 5-10% din venituri din cauză că bazele de date nu sînt actualizate! Pentru creșterea veniturilor este necesară atragerea de noi contribuabili prin popularizarea ofertei investiționale a municipiului. Mă voi implica direct în promovarea investițiilor în orașul nostru, garantînd faptul că administrația locală sprijină orice investiție ce creează noi locuri de muncă. Vor fi contactați atașați economici ai consulatelor diplomatice, camere de comerț a statelor «non Euro» dispuse la dezvoltări economice în Europa. Orașul are nevoie de marketing. Cu cele două parcuri industriale pe care le avem în oraș am putea atrage companii cu afaceri semnificative, care să creeze locuri de muncă și a căror activitate să genereze taxe și impozite. Această activitate trebuie făcută cu profesioniști și va reprezenta un obiectiv central al mandatului meu. Termen 3-4 ani...
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?
-Problema tinerilor și a locurilor de muncă... Dorim să înființăm o instituție de învățămînt de nivel postliceal care să ofere perspectiva unor locuri de muncă bine plătite pentru agricultură și servicii conexe (mecanică, topografie, analize sol, agricultură de precizie, etc). Este singura soluție pentru a putea acoperi oferta de locuri de muncă a antreprenorilor locali cu specializările necesare și pentru a putea ca o parte dintre absolvenții de liceu să poată fi menținuți în oraș. Finalizarea urgentă a Cartierului pentru tineri, care să ofere acestora garanția că sînt importanți pentru oraș și că municipalitatea își respectă promisiunile față de ei. Prin promovarea ofertei investiționale a municipiului vom atrage noi investiții care să poată oferi locuri de muncă bine plătite. Pe lîngă preocuparea de a oferi oportunități pe piața muncii, pentru ei vom identifica soluții pentru promovarea unor investiții care să se adreseze petrecerii timpului liber. Slobozia nu oferă prea multe posibilități din acest punct de vedere. Termen 1-2 ani...

16 Mai 2016, 10:35 (5655 vizualizări - 21 comentarii)

Citiți și:
PSD a recucerit Ialomița, Mocioniu l-a învins pe Martin la Slobozia
Ionașcu, arbitrul alegerilor locale din 2016
Războiul politic pentru Slobozia a început
Lucrările la reabilitarea Pieței Revoluției vor fi suportate integral din bugetul UE
Slobozia, un oraș european

Comentariile cititorilor:


Am facut ceva :
(3 Iunie 2016, 12:33)
Mai nou-garanteaza ponta pentru psdistii nostri. Cred ca nu au gasit o fotografie recenta cu Mengele ca si ala "garanta"pentru candidatii minune! Apa subterana din zona combinatului este infestata.S.a stiut de la prima secunda a analizelor situatia.Ei au improvizat continuu,cu toate proiectele de altfel.Uitam "gara",inaugurata in taina? Si.au batut joc de oras datorita prostiei si incompetentei.Dirijorul sef-ciuperca dadea tonul si zambilicii,aplaudacii,pupincuristii aprobau.Nu conta ce! Sa.l vada pe"stapan" zambind...Vai si amar de calitatile si aptitudinile psdistilor,cele mai utile dotari fiind buzele calde,cu autostergerea rezidurilor !
probleme-solutii:
(26 Mai 2016, 21:05)
tipic barbatesc mircea, sulica si cutarica...sunt -femeie-APOLITICA-si vorbesc serios cu lista aia, nu mai speculati aiurea, dati o mana de ajutor bietilor candidati.poate nu stiu ce ar avea de facut sau ne aburesc cu niste pb care sa ne distraga atentia.fiti barbati si implicati! lasati-o naibii de barfa, puneti umarul ,nu va mai victimizati atat..
niciun:
(23 Mai 2016, 10:25)
penibil
mircea:
(21 Mai 2016, 17:53)
@sulica care se crede Petre Țuțea, daca folosesti cuvintele unui om mare nu inseamna ca esti intelept, sper ca intelegi, incearca , daca ceea ce iti cer nu depaseste puterila tale, sa recitesti ce si cum am scris, si de unde s-a pornit, cat despre copy-paste, sunt satul de asazisii „intelepti”...apropo, in dreptunchiul mic de regula se trece un nume, daca este real, cu atat mai bine, faptul ca ai trecut numele unui om mare, al unui filosof, imi spune ca ai oare frustrari in ceea ce te priveste...mai incearca....
Petre Tutea:
(21 Mai 2016, 16:02)
draga @mircea(sper ca observi caldura exprimarii), inteleptul TUTEA avea o cugetare care isti vine manusa: "idiotii au totusi un rol educativ in lumea asta, caci nu poti remarca un om caruia i se spune ca e desvarsit, daca n-ar fi astia, idiotii."
mircea:
(21 Mai 2016, 07:12)
@probleme-solutii, bag de seama ca o dai pe politica, daca spui tu ca eu sunt simpatizant psd, la fel de bine pot spune ca tu (ti-at spune simplu, SULICA) esti simpatizant daca nu chiar membru activ pdl revopsit, revenind insa la sensul giratoriu, sau sensurile giratorii pe care le propunm, ti-as propune sa incerci sa faci un drum pe autostrada si sa iesi la fetesti, o sa vezi o solutie simpla si iefitina, dar cred ca un drum asa lung n-ai facut in vata ta...
probleme-solutii(mircea):
(20 Mai 2016, 15:28)
 descalcirea intersectiei de la pod(care va presupune o groapa mai mare ca aceea din centru- la un pret de zece ori mai mare dar facuta de o firma agreeata de psd), doua sensuri giratorii(facute tot de o frma filo-psd) si o pasarela ptr traversare in siguranta a simpatizantilor psd(vezi mircea etc)peste raul Ialomita..Hai psd, hai ca se poate, ca doar mai sunt suficienti asistati care te vor si dupa 27 de ani de catastrofe in judet si prin tara!
sl noua:
(20 Mai 2016, 12:06)
dl dr veterinar sa adune si vacile din cartier care circula libere pe strazi si rup oglinzile masinilor parcate, distrug spatiul verde.dumnealui stie ca la oras se cresc animale/??
Nenciu:
(18 Mai 2016, 20:47)
@probleme-soluții. Bine. Se știu. Adaug: metrou și Disney Parc! Dacă nu e prea mult, încă un restaurant ( cârciumă ) cu plata pe caiet.
mircea:
(18 Mai 2016, 16:23)
@probleme-solutii, as adauga si descalcirea intersectiei de la pod, doua sensuri giratorii si o pasarela ptr traversare in siguranta.
probleme-solutii:
(18 Mai 2016, 09:26)
eu zic sa le dam o mana de ajutor, astia nu stiu nici macar  care sunt problemele Sloboziei.eu zic sa intocmim o lista, din care sa se inspire.
1.....apa
2....parc industrial.
3..groapa.....
4 transportul in comun
5 wc uri publice inexistente
6 drumuri bombardate sau neasfaltate
7 limitarea sumelor scurse in protectia sociala(cartier bora )
8 utilitati cartiere(tineretului, sl noua)
9 locuri de munca
10 fonduri europene
Indemn cititorii sa continue lista si pe jurnalisti sa ceara raspunsuri de la sortabilii nostri..
Claudiu:
(17 Mai 2016, 19:52)
Solutia pentru tineri:
Aplicati metoda Moraru: Baiatul a plecat in Anglia dupa ce si-a pus firma in insolventa!
Claudiu:
(17 Mai 2016, 19:49)
Problema apei? Nu exista!
Întrebare moderator : Dumneavoastră beți apă.. Aceasta apă ați consumat-o?
Răspuns candidat: Da, da, consum aceastăăă, consum aceastăăă , consum această apă!
Ghiciți cine e candidatul!
mircea:
(17 Mai 2016, 19:36)
@sulica, fara jigniri daca se poate, daca nu, stii vorba, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, revenind la oile noastre, sau la politicienii locali, vorvesti de penalii din psd, ok, de acord cu tine, dar, incearca sa vezi si penalii din pnl+pdl, cazacu iti spune ceva????
rusine:
(17 Mai 2016, 18:02)
aseara la tvr1-in direct-invitati 5 dintre candidati...o reala rusine pentru oras...balbaiala, contrazicere si atac la persoana,nimic concret..ba e buna apa, ba nu e buna, cica in anumite momente e buna...as dori sa ne explice dl martin mai concret care sunt firmele amintite de d lui si ale cui erau-care s au ocupat de forarea puturilor, construirea statiei de tratare, a gropii si apoi, culmea!! au intrat in insolventa!! pai daca e asa, sa urmarim traseul banilor dusi pe apa sambetei! si sa - i recupereze cineva!! ne credeti prosti pe toti??/ vor sa majoreze iar impozitele ca sa acopere groapa???asta d ece nu spun??ce alte solutii au ei, cei noi, fata de cei vechi??

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Vineri 03 Iul 2020
117 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Proxenet din Axintele, arestat

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:50
(106 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Femei reținute pentru contrabandă cu țigări

Două femei, de 43 și 66 de ani, au fost reținute de polițiștii ialomițeni într-un dosar privind contrabanda cu țigări. Oamenii legii au efectuat în cursul zilei de joi, 2 iulie a.c., 10 percheziții domiciliare ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:45
(151 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Dosare penale pentru încălcarea Codului Rutier

Un tânăr de 22 de ani și un altul de 30 de ani s-au ales cu dosare penale după ce au fost suprinși în trafic încălcând regulile de circulație. Tânărul de 22 de ani s-a urcat la volan în stare de ebrietate ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:40
(82 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 436 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 2 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 436, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de miercuri, ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 13:05
(86 vizualizări - 0 comentarii)


Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

O persoană din Sudiți a descoperit un proiectil de artilerie exploziv, de calibru 120 mm, miercuri, 1 iulie a.c., în jurul orelor 12,50, în grădina din propria gospodărie. Conștientizând ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 09:10
(144 vizualizări - 0 comentarii)


IȘJ Ialomița: Contestații la Bacalaureat 2020

La nivelul județului Ialomița, 661 de contestații au fost depuse după afișarea primelor rezultate obținute de către candidații prezenți la probele din sesiunea curentă a examenului de Bacalaureat. ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 07:15
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Razie a polițiștilor la Slobozia

Razie a polițiștilor la Slobozia

97 de persoane amprentate, 122 de autoturisme controlate, 23 de sancțiuni contravenționale aplicate și 6962 de kilograme de deșeuri feroase ridicate de polițiști. Este bilanțul unei ample acțiuni de prevenire ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 14:40
(257 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Controale la centrele rezidențiale

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  în  perioada 3-15.06.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:20
(202 vizualizări - 0 comentarii)


8

Grupul de Comunicare Strategică: 432 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Miercuri, 1 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 432, cu 2 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:05
(150 vizualizări - 0 comentarii)


9

RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 180 mm, de pe strada Principală din localitatea Dridu, județul Ialomița, RAJA Constanța va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 2 iulie 2020, în intervalul orar 9,00-15.00. ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 11:40
(51 vizualizări - 0 comentarii)


10

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

30 Iunie 2020, 19:10


Țăndărei: Copil de 9 ani, rănit într-un accident rutier

Un tânăr de 17 ani din orașul Țăndărei s-a ales cu un dosar penal după ce a provocat un accident rutier. Acesta se deplasa pe un moped înmatriculat cu un număr fals și fără a avea permis de conducere, moment ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:25
(153 vizualizări - 0 comentarii)


12

Slobozia: Razie a polițiștilor

În cursul zilei de luni, 29 iunie 2020, polițiștii din cadrul tuturor serviciilor Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au organizat o razie de amploare pe străzile din Slobozia. În urma acțiunii ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:10
(178 vizualizări - 1 comentariu)


13

AJOFM Ialomița: 4,13%-rata șomajului în mai 2020

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3864 șomeri (din care 1777 femei), rata șomajului fiind ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:20
(145 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 430 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 30 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 430, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:05
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 425 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 29 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 425, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de vineri, ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 13:05
(223 vizualizări - 1 comentariu)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile ce deservește localitatea Dridu, RAJA Constanța va sista furnizarea apei marți, 30 iunie 202 ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 11:55
(120 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Borănești

Razie de amploare la Borănești

Forțe de ordine cu efective mărite au acționat vineri după amiază, 26 iunie a.c., în comuna Borănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și asigurarea climatului de ordine publică. Au ...[citește_toată_știrea]

27 Iunie 2020, 10:40
(157 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Un mort și trei răniți, este bilanțul unui accident petrecut în urmă cu aproximativ 40 de minute, în zona Urziceni. Din primele informații, se pare că două mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 19:15
(605 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

26 Iunie 2020, 16:30


Țăndărei: Căruță implicată într-un accident rutier

Trei tineri din Țăndărei, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au ajuns la spitalul din oraș fiind victime ale unui accident rutier. Aceștia se aflau într-o căruță care a fost lovită de o mașină. În cauză ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:20
(194 vizualizări - 1 comentariu)


Bărbat din Scânteia, arestat pentru «conducere fără permis»

Un bărbat, de 49 de ani, din localitatea Scânteia, care se sustrăgea executării unei pedepse de 2 ani și 20 de zile, a ajuns după gratii. El a fost identificat de polițiștii din Grivița vineri, 26 mai ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:15
(225 vizualizări - 0 comentarii)


Bărcănești: 3 hectare de grâu, incendiate

Pompierii din Urziceni au intervenit joi, 25 iunie 2020, pentru stingerea unui incediu produs într-un lan de grâu de pe raza localității Bărcănești. Flăcările au distrus aproximativ 3 hectare de grâu, cauza ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:10
(209 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 420 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 26 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 420, cu 2 cazuri mai mult față de ziua precedentă ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 13:05
(199 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Mașini de lux cu defecțiuni tehnice

În urma unei acțiuni desfășurată la Țăndărei miercuri, 24 iunie 2020, polițiștii au descoperit faptul că multe dintre mașinile de lux cu care o parte dintre cetățeni se afișează prin oraș au serioase probleme ...[citește_toată_știrea]

25 Iunie 2020, 14:20
(349 vizualizări - 2 comentarii)


Ialomița: Abateri la regulile de circulație sancționate de polițiști

5 șoferi din zona Urziceni și Țăndărei au fost sancționați de polițiștii ialomițeni pentru abateri la Codul Rutier. Aceștia au fost identificați în trafic fie sub influența băuturilor alcoolice, fie fără ...[citește_toată_știrea]

25 Iunie 2020, 14:10
(181 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Comandamentul pentru Situații de Urgență, activ până luni, 29 iunie 2020

Ținând cont de avertizările Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) de instabilitate atmosferică temporar accentuată în următoarele zile, cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină ...[citește_toată_știrea]

25 Iunie 2020, 13:40
(149 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 418 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 25 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 418, cu 3 cazuri mai mult față de ziua precedentă, ...[citește_toată_știrea]

25 Iunie 2020, 13:05
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozean prins cu arme neletale în portbagajul mașinii

Slobozean prins cu arme neletale în portbagajul mașinii

Un ialomițean de 45 de ani este cercetat penal de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de «contrabandă calificată» și «nerespectarea regimului armelor și munițiilor», după ce a fost depistat în trafic ...[citește_toată_știrea]

24 Iunie 2020, 14:55
(306 vizualizări - 0 comentarii)


Femeie din Fetești, arestată pentru «evaziune fiscală» și «spălarea banilor»

Marți, 23 iunie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din Fetești au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

24 Iunie 2020, 14:45
(405 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...