Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Executare silită de aproximativ 10 milioane de lei pe numele lui Gheorghe Babagianu

Proaspăt angajat la Prefectura Ialomița

Executare silită de aproximativ 10 milioane de lei pe numele lui Gheorghe Babagianu

bonus: drept la replică

Șeful de Cabinet al Prefecturii Ialomița, afa­ceristul Gheorghe Babagianu, trebuie să returneze aproximativ 10 milioane de lei Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Cu 7 ani în urmă, instituția de creditare a inițiat o acțiune de executare silită pe numele lui Gheorghe Babagianu după ce acesta, împreună cu soția sa, au accesat două linii de credit pe care nu le-au achitat la timp. În ultimii ani, Gheorghe Babagianu a făcut numeroase acțiuni în instanță pentru a scăpa de această datorie, însă demersurile au eșuat, fiind bun de plată.

Filmul unei datorii Datoria pe care Gheorghe Babagianu o are față de Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii datează încă din anul 2008. La vremea respectivă, afaceristul, devenit între timp șef al Cabinetului Prefecturii Ialomița, și soția sa, Mariana Babagianu, au accesat două linii de credit, în valoare de 8,8 milioane de lei, prin intermediul instituției de creditare. Banii ar fi trebuit rambursați într-o perioadă de 5 ani, iar pentru obținerea creditelor soții Babagianu au pus gaj o vilă, două apartamente și trei terenuri de peste 2000 mp. În anul 2013, la expirarea termenului de rambursare, unitatea de cre­ditare a solicitat executarea silită a bunu­rilor deținute de Gheorghe și Mariana Babagianu, motivând faptul că cei doi nu și-au respectat angajamentul pe care și l-au luat în momentul în care au semnat documentele în baza cărora le-au fost acordate creditele în valoare de 8,8 milioane de lei. Mai mult, reprezentanții unității de creditare au explicat că cei doi trebuie să returneze o datorie de 11,1 mi­lioane de lei, adăugând și penalitățile de întârziere. Vreme de 7 ani, soții Babagianu au dus un adevărat război în instanță cu scopul de a scăpa de executarea silită a reprezen­tanților Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Procesul a început în 2013 la Judecătoria Urziceni, instanță care a stabilit ridicarea tuturor titlurilor executorii impuse pe bunurile gajate în 2008, la semnarea contractelor de creditare, de Gheorghe și Mariana Babagianu. Soluția Judecătoriei Urziceni a fost atacată cu apel de Fondul de Garantare a Creditelor pentru Între­prinderile Mici și Mijlocii, un nou proces desfășurându-se la Tribunalul Ialomița. În 2017, instanța din Slobozia a rejudecat cauza și a stabilit, definitiv și irevocabil, ca singurul bun asupra căruia să fie ridicată executarea silită să rămână vila din Urziceni a soților Babagianu. Neașteptata decizie a judecătorilor din Slobozia l-a surprins pe Gheorghe Babagianu, acesta având siguranța faptului că Tribunalul Ialomița va menține soluția dată în fond și va putea scăpa de executarea silită a tuturor bunurilor sale. Decizia Tribuna­lului Ialomița a fost atacată printr-o cale extraordinară, un nou proces desfășurându-se la Curtea de Apel București. Instanța din Capitală a decis însă să res­pingă definitiv încercarea soților Babagianu de a scăpa de datoria neonorată. Hotărârea judecătorilor bucu­reșteni a fost emisă în 2018, Gheorghe Babagianu fiind în continuare bun de plată. Estimativ, debitul pe care trebuie să-l onoreze Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprin­derile Mici și Mijlocii este de aproximativ 10 milioane de lei. Din suma totală de 11,1 milioane de lei a fost scăzută valoarea vilei asupra căreia a fost stopată executarea silită prin sentința dată de Tribunalul Ialomița în 2017.

Funcționar public, din întâmplare Personaj controversat atât în mediul de afaceri local, cât și în cel al politicii ia­lomițene, Gheorghe Babagianu intră în atenția opiniei publice o dată cu instala­rea sa în funcția de subprefect al jude­țului Ialomița. Se întâmpla în anul 2009, când puterea era deținută de Partidul Democrat-Liberal (PD-L). Modul în care a reușit să obțină funcția publică a iscat numeroase reacții negative din partea opiniei publice. Pentru că nu deținea calitatea de funcțio­nar public, necesară nu­mirii sale în funcția de subprefect, Gheorghe Babagianu a devenit funcționar public al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Susținut de Guvernul PD-L, acesta a participat la un concurs pentru postul de director al Direcției de Mediere în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cu statutul de funcționar public în portofo­liu, acesta a revenit în Ialomița, fiind numit subprefect al județului. Acesta a petrecut 4 luni în această funcție, fiind înlocuit cu Mădălin Teculescu, în vara anului 2009.

drept la replică
Articolul „Executare silită de aproximativ 10 milioane de lei pe numele lui Gheorghe Babagianu“, publicat în ziarul Independent la data de 29 ianuarie 2020 și ca urmare a discuțiilor purtate în data de 31 ianuarie a.c. de către subsemnatul cu domnul Victor-Eugen Popa, redactor-șef, fac următoarele precizări:
1. Referitor la faptul că eu, Babagianu Gheorghe împreună cu soția mea, Babagianu Mariana, am accesat două linii de credit în valoare de 8.800.000 lei, menționez că nici eu și nici soția mea nu am accesat niciodată una sau mai multe linii de credit în favoarea familiei mele.
2. Referitor la creditul de 8.800.000 lei, precizez că acest credit a fost accesat în anul 2008 de către cei 4 asociați ai SC MATACHE, în urma unor negocieri cu un partener de afaceri din București, SC RENAISSANCE CATERING SRL, pentru ca acesta din urmă să dezvolte o activitate similară cu cea pe care o des­fășura în acea perioadă SC MATACHE, respectiv activitate hotelieră și restaurant. Cu acest credit SC MATACHE a achiziționat terenuri, construcții și mobilier de la SC COMAICO, la prețul stabilit de către FNCGIMM SA-IFN, în calitate de creditor, în condițiile legii va­loarea acestor bunuri, imobile și mobile, fiind de peste 11.500.000.
3. Singurele garanții ale unicului credit au fost bunurile mobile și imobile achiziționate, în valoare de 8.800.000 lei. Suma a fost transferată în totalitate prin transfer bancar către firma vânzătoare la momentul încheierii contractului de finanțare nr. 6 din 2 iunie 2008.
4. Din data de 2 iunie 2008 și până la finele anului 2009 SC MATACHE a achitat absolut toate ratele, dobânzile și comisioanele bancare conform graficelor.
5. Începând cu anul 2010, ca urmare a negocierilor dintre către FNCGIMM SA-IFN, SC MATACHE și SC RENAISSANCE CATERING SRL, s-a convenit ca suma rămasă de achitat să fie preluată exclusiv de SC RENAI­SSANCE CATERING SRL.
6. La data de 17 iunie 2010 s-a rea­lizat divizarea prin sentința comercială nr. 309F pronunțată de Tribunalul Ialomița, în conformitate cu prevederile OUG 116/2009. Astfel, atât creditul cât și bunurile achiziționate cu acest credit au fost transferate în patrimoniul SC RENAISSANCE CATERING SRL.
7. La data de 31.12.2010 s-a încheiat actul adițional nr. 6D care stipulează clar și fără echivoc la art. II faptul că toate sumele datorate de către SC MATACHE către FNGCIMM SA-IFN se preiau de către SC RENAISSANCE CATERING SRL. Astfel, la data de 31.12. 2010 SC MATACHE nu mai avea absolut nicio datorie și nicio obligație față de FNGCIMM SA-IFN.
8. La data de 2 iunie 2008, am semnat, subsemnatul și soția mea, 2 contracte de garantare (fidejusiune) pentru SC MATACHE&CO SRL.
9. La data de 6 august 2010, prin adresa nr. 264 am solicitat FNGCIMM SA-IFN să ne înlocuiască pe noi, soții Babagianu, în calitate de garanți, cu noii garanți ai SC RENAISSANCE CATERING SRL, care avea obligația să încheie noile contracte. Răspunsul nr. 20460 din 20 august 2010 emis de FNGCIMM SA-IFN confirmă primirea și luarea la cunoștință a celor solicitate. Totodată, am fost rugați să transmitem în fotocopie câteva documente și am procedat în consecință.
10. Începând cu luna august a anului 2010 și până la începutul anului 2013, adică timp de aproximativ doi ani și jumătate, nici noi, soții Babagianu și nici SC MATACHE nu am primit niciun fel de informații, somații, notificări sau alte documente oficiale referitor la respectarea condițiilor contractuale ale SC RENAISSANCE CATERING SRL privind creditul preluat.
11. La începutul anului 2013 SC MATACHE a fost acționată în instanță, dosar nr. 3867/1748/2013, Judecătoria Cornetu, în vederea executării silite, în­trucât SC RENAISSANCE CATERING SRL nu și-a achitat ratele, dobânzile și comisioanele bancare conform actului adițional 6D.
12. Prin sentința civilă nr. 569R/31.03.2015 pronunțată de Tribunalul Ilfov, rămasă definitivă și irevocabilă, s-a constatat că SC MATACHE a transferat creditul către SC RENAI­SSANCE CATERING SRL prin novațiune. Concret, SC MATACHE nu mai datora nimic FNGCIMM SA-IFN, iar celelate contracte încheiate au devenit nule de drept.
13. FNGCIMM SA-IFN a pierdut procesul cu SC MATACHE&CO SRL și astfel a început executarea silită a bunurilor din proprietatea familiei Babagianu.
Nu am crezut nicio clipă că munca noastră de o viață ar putea fi pusă sub executare în baza contractelor de fidejusiune, atâta timp cât SC MATACHE nu mai avea nicio relație contractuală și, implicit, nicio obligație față de FNGCIMM SA-IFN și SC RENAI­SSANCE CATERING SRL.
În ce condiții noi, două persoane fi­zice, putem fi garanții societății SC RENAISSANCE CATERING SRL, cu care nu mai aveam niciun fel de contract și cu care nu mai aveam niciun fel de legătură din luna august a anului 2010?
14. Deși Judecătoria Cornetu și Tribunalul  Ilfov au reținut faptul că este vorba de NOVAȚIUNE, astfel fiind în fața unei autorități de lucru judecat, Jude­cătoria Urziceni și Tribunalul Ialomița au considerat că noi, soții Babagianu, am rămas garanții SC RENAISSANCE CATERING SRL, astfel că toate proprietățile deținute la acea dată au fost vândute la licitație de către o firmă de executare silită.
15. În cuprinsul Deciziei nr. 505 din 06.02 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr. 488/98/2015 se vorbește despre abuzurile ANAF Slobozia la adresa mea și a soției.
16. În prezent ne judecăm în continu­are cu ANAF IALOMIȚA, în urma dosa­rului penal întocmit pentru o presupusă evaziune fiscală, dosar clasat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, soluție contestată de către ANAF, dar rămasă definitivă prin sentința Tribunalului Ialomița pronunțată în dosarul nr. 741/98/2018 în incheierea din data 06.06.2018.
17. În plus, informez cetățenii și re­dacția publicației Independent, că dosarul penal ce prevedea presupusa evaziune fiscală, a fost întocmit după efectuarea a două inspecții fiscale ge­nerale, inspecții ce au cuprins perioada anilor 2007-2011 și care nu au constatat niciun fel de nereguli.
După aproximativ 5 ani de cercetări, dosarul fiind trimis atât la DNA cât și la DIICOT, care și-au declinat competența, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița a decis clasarea dosarului pe motiv că fapta nu există.
Toate precizările enunțate mai sus sunt susținute de documente.
ÎNTREBAREA LA CARE NU AM PRIMIT NICIUN RĂSPUNS RĂMÂNE:
CARE A FOST MOTIVUL PENTRU CARE FNGCIMM SA-IFN NU A EXECUTAT SILIT TERENURILE ȘI CONSTRUCȚIILE CE CONSTITUIAU SINGURA GARANȚIE, CONFORM CONTRACTULUI DE CREDIT ȘI CARE APARȚIN SC RENAISSANCE CATERING SRL???????
Cu stimă,
Babagianu Gheorghe

30 Ianuarie 2020, 09:20 (2836 vizualizări - 8 comentarii)

Citiți și:
Prefectura Ialomița are un nou șef de cabinet

Comentariile cititorilor:


Doisparu :
(8 Februarie 2020, 13:06)
Câți oameni a nenorocit prin camăta pe care a aplicat-o... Nu se gândește de răul pe care l-a făcut? Roata este rotundă. Cu stimă, chiar un fin de-al său
MIHAI:
(2 Februarie 2020, 14:45)
Ce faci mai panarama,s-a urcat scroafa in copac ! Ce cauti in fruntea judetului,chiar daca esti pe locul 2.Ce afaceri iti clocesti neispravitule ? Ca de grija semenilor te-a durut in c.r de cand te stiu.Inca pui bani la ciorap.Habar n-ai tu ca sunt langa tine la prima miscare te duci la MITITICA,CARACTER INFECT.
plătitor de taxe:
(30 Ianuarie 2020, 16:35)
"țeapă" am luat cu toții...dincolo de interesele materiale pe care le au unii...toți trăim în aceeași țară ..in care vor trăi copii noștri...vai de noi
John:
(30 Ianuarie 2020, 14:55)
Ce bine-mi pare ca a-ti luat teapa.Tinel si gasca lui din PNL sunt mai hoti si mai flamanzi ca PSD.
Vermont:
(30 Ianuarie 2020, 12:51)
Am zis că scăpăm de pesedisti și ne va fi mai bine.Cand colo ce sa vezi ăștia din PNL sunt mult mai flămânzi decât pesedistii, cum fratilor să pui un asemenea om în prefectură și să ii dai atâta putere....este strigător la cer. Pe mine la nivel local PNL Ialomița m-a convins ce are de gând și cum vrea să fure din acest județ.Eu unul nu voi mai vota PNL la locale, deja m-am convins cum au de gând să fure, nici nu au trecut câteva luni cu ei la putere și deja pun hoți în funcții cheie. Până la urmă PNL si PSD, aceeași....
@emil:
(30 Ianuarie 2020, 12:44)
cu tot respectul, alegatorii nu au nici o vina, ei au intodeauna dreptate ! problema e la exponentii partidelor care guverneaza vremelnic acest judet cu girul de la Bucuresti. Si da, vina este a noastra pentru lipsa de reactie sociala. Ar trebui sa iesim pe strada, la prefectura-sediul PNL, asa cum s-a iesit si la Sibiu cu celebra: Suntem cu ochii pe voi ! asta inseamna sa fii impartial: sa ceri tuturor sa se comporte decent, nu doar celor de stanga
transparenta:
(30 Ianuarie 2020, 10:53)
Baaaa, sunteti nebuni? in ce tara traim? pentru don subprefect nu se aplica criteriile/conditiile minime de numire in functie cu dovada de cazier fiscal si judiciar? Cum poti pune un functionar la prefectura care are datorii si care-i pot afecta independenta si impartialitatea????
Cine raspunde pentru neintocmirea dosarului de numire, omul e total neadecvat 
Multumim PNL!!!! ne faceti viata mai lina cu deciziile voastre! Dormiti Ialomiteni, PNL vegheaza!
Emil:
(30 Ianuarie 2020, 10:05)
Au venit la putere oameni corecti si noi. Aplauze pentru alegatori. Amin.

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Sâmbătă 04 Apr 2020
178 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 45 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 45 de persoane ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 13:10
(222 vizualizări - 1 comentariu)


Intervenții ale pompierilor ialomițeni

Intervenții ale pompierilor ialomițeni

La nivelul județului, pompierii militari ialomițeni au acționat pentru gestionarea a 13 intervenții destinate protecției comunității, din care 8 misiuni de acordare a asistenței medicale de urgență. Astfel ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 11:05
(71 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Detalii despre șomajul tehnic

Pentru a facilita accesul în ceea ce privește depunerea documentelor de către agenții economici care vor beneficia de prevederile art. XI din OUG nr. 30/2020, pentru modificarea și completarea unor acte ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 10:40
(79 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 37 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 37 de persoane ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:10
(328 vizualizări - 0 comentarii)


4

Ograda: Ordin de protecție emis pe numele unui bărbat care și-ar fi lovit concubina

Polițiștii ialomițeni au emis miercuri, 1 aprilie .a.c., un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat, de 34 de ani, din comuna Ograda, care și-ar fi lovit concubina. Poliția Municipiului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:05
(117 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan fără permis și amendați pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare

Joi, 2 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de bărbat de 48 de ani din orașul Amara. În urma verificărilor efectuate ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 12:40
(157 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Miercuri, 1 aprilie, a.c., în jurul orelor 13,10, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu produs la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Drăgoești. ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 10:20
(86 vizualizări - 0 comentarii)


Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit. Dacă în perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale instituțiilor de credit, ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:40
(196 vizualizări - 0 comentarii)


8

IPJ Ialomița: Sancțiuni aplicate de peste 414000 de lei

Marți, 31 martie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la 65 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au constatat 14 infracțiuni și au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale. Valoarea ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:35
(125 vizualizări - 1 comentariu)


9

Roșiori: Fără permis și beat la volan

Marți, 31 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au oprit pentru control, pe DJ02, pe raza comunei Roșiori, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Drăgoești ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:30
(75 vizualizări - 0 comentarii)


10

Federația «Solidaritatea Sanitară»: Strategia de protecție a salariaților din sănătate este eronată, crescând riscul de infectare

Federația «Solidaritatea Sanitară» solicită Ministerului Sănătății introducerea purtării măștii chirurgicale și a mănușilor ca precauțiune minimă împotriva COVID-19 pentru toți salariații din spitalele ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:10
(81 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Cu mașina la plimbare, deși trebuia să stea autoizolat

Tot mai mulți ialomițeni sunt sancționați de polițiști întrucât nu respectă obligativitatea izolării la domiciliu, așa cum prevede Ordonanța Militară Nr. 3. Un tânăr de 20 de ani din Coșereni a fost prins ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:25
(237 vizualizări - 0 comentarii)


12

Căzănești: Reținut pentru 24 de ore pentru că și-a agresat fiică

Un bărbat de 46 de ani din Căzănești a fost reținut luni, 30 martie 2020, după ce a provocat un scandal monstru în familia sa. Acesta și-a lovit fiica, apoi și-a amenințat soția. Foarte revoltat, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:20
(296 vizualizări - 0 comentarii)


13
Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendiu de vegetație uscată pe raza localității Valea Ciorii.
Luni, 30 martie, a.c., în jurul orelor 13,20, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 10:40
(208 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița atenționează asupra cumpărăturilor on-line

În contextul evoluției pandemiei de COVID -19 și a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, există posibilitatea creșterii numărului de persoane care ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 09:10
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: 2245 de persoane sunt autoizolate la domiciliu

Reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița informează, printr-un comunicat de presă, faptul că la această oră, pe raza județului nostru, există 2245 de persoane ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:30
(303 vizualizări - 0 comentarii)


Medici pentru România: Suport on-line gratuit pentru pacienții cu boli cronice

Lansat în octombrie 2019, proiectul «Medici pentru România» vine în sprijinul pacienților cu boli cronice, în pandemie COVID-19. Pacienții cronici care nu se pot deplasa la cabinetele medicale, pot beneficia ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:20
(264 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Locuința unui localnic din comuna Axintele a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă, 28 martie 2020. La fața locului au intervenit pompierii din Urziceni, care au stins focul după aproximativ o oră și jumătate ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:10
(190 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Axintele incendiu


Gheorghe Lazăr: Dosar penal pentru conducere fără permis

Polițiștii din comuna Gheorghe Lazăr i-au întocmit dosar penal unui tânăr de 27 de ani, din comuna Bucu, pentru faptul că a condus pe drumurile publice fără a avea permis de conducere. Acesta a fost identificat ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:00
(184 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Polițiștii ialomițeni au desfășurat sâmbătă, 28 martie 2020, o acțiune preventivă pe raza municipiului Slobozia. Oamenii legii s-au deplasat în zona centrelor comerciale din oraș și au discutat cu cetățenii ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:50
(177 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Incendii de vegetație uscată

Peste 11 hectare de vegetație uscată au ars la sfârșitul săptămânii trecute. Pompierii ialomițeni au intervenit în zona localităților Bărbulești, Fierbinți Târg, Platonești și Bărcănești pentru a stinge ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:40
(109 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: Posibil infectat cu noul Coronavirus, decedat la Țăndărei

Direcția de Sănătate Publică Ialomița a inițiat o anchetă epidemiologică în urma decesului unui bărbat, de 39 de ani, din orașul Țăndărei. Acesta a fost consultat la Spitalul Orășenesc din Țăndărei, unde ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:40
(861 vizualizări - 4 comentarii)


Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

În urma unei acțiuni preventive desfășurate la nivelul județului joi, 26 martie a.c., polițiștii au intervenit la 72 de evenimente, cele mai multe dintre acestea sesizate pe numărul unic de urgență 112 ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:35
(398 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, Enel Dobrogea anunță faptul că, în perioada 30 martie-3 aprilie 2020, în anumite zone din localitățile Urziceni, Rași ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:30
(280 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Obținerea certificatului de situație de urgență

În Monitorul Oficial nr. 248, a fost publicat Ordinul nr. 791/24.03.2020, privind acordarea certificatelor de situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:35
(199 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la un autocamion pe Autostrada A2/km 146

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 23,35, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la un autocamion cu semiremorcă, produs pe Autostrada A2, în zona podului de la ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:10
(225 vizualizări - 0 comentarii)


Ciochina: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 19,15, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Ciochina. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:05
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: La volan sub influența drogurilor

Un tânăr de 21 de ani a intrat în vizorul organelor de anchetă fiind depistat în trafic sub influența substanțelor interzise. El a fost oprit pentru un control de rutină în ziua de miercuri, 25 martie ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:45
(223 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomițeni cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile

Doi bărbați, de 40 și 33 de ani, domiciliați în Gheorghe Lazăr și Slobozia, sunt cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile. În ziua de miercuri, 25 martie a.c., ambii au fost reclamați, prin numărul ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:40
(214 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: Peste 2500 de ialomițeni sunt autoizolați la domiciliu

Potrivit unei informări transmise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Ialomița, la nivelul județului nostru există 77 de persoane aflate în carantină și alte 2551 autoizolate la ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:35
(342 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Răduță Aurelian-Constantin în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Claudia în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Grigore în Carantina la Sfântu Gheorghe: Cartonașe colorate la ferestre! Jilaveanu în Acțiune de amploare: Palatele romilor din Bărbulești, luate cu asalt de polițiști Pacient în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Virusul in lume în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus izoleta în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Eroare, @ Bol în Focar COVID-19: Prefectul Județului Ialomița a propus intrarea în carantină a orașului Țăndărei! @Jilava. în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! A în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Claudia în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Locuitor Slobozia în Trei decese provocate de COVID-19 în Ialomița într-o singură zi! Claudia în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus sa nu devenim rasisti în Comunitatea romă din Căzănești se pregătește să iasă din izolare gigi în Înfrățirea Sloboziei: «Frații» chinezi din Nanyang nu (mai) răspund la e-mail @(C)oita în Acțiune de amploare: Palatele romilor din Bărbulești, luate cu asalt de polițiști Tandarean în Acțiune de amploare: Palatele romilor din Bărbulești, luate cu asalt de polițiști @Bol în Focar COVID-19: Prefectul Județului Ialomița a propus intrarea în carantină a orașului Țăndărei! Tandarean în Acțiune de amploare: Palatele romilor din Bărbulești, luate cu asalt de polițiști Fugiti fratilor in padure în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...