Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

Cartierul «Pepinieră» este construit ilegal

Abuzuri administrative de 11 ani la Slobozia

Cartierul «Pepinieră» este construit ilegal

bonus: «Frăția inelelor» la Tribunalul Ialomița-Judecătorul Șerban Nicolae, protectorul «grupului organizat» din Primăria Slobozia?

Cartierul «Pepinieră» din Slobozia este unul dintre puținele proiecte investiționale funcționale ale municipalității. Din păcate, construirea acestuia s-a făcut ilegal, încălcându-se deliberat atât reglementările legale, cât și proiectele de hotărâre legiferate de Consiliul Local Slobozia de-a lungul anilor. Concret, în conformitate cu legislația actuală, hotărârea de Consiliu Local nr. 234 din decembrie 2009 în baza căreia s-a decis investiția este lovită de nulitate absolută! Iar abuzurile legislative ulterioare ale autorităților locale au blocat timp de 11 ani eforturile proprietarilor de a intra în legalitate, generând noi și noi încălcări ale legislației.

Istoria pe repede înainte Istoria construirii ilegale a Cartierului «Pepinieră» începe în 2009, pe vremea ex-primarului Gabi Ionașcu. Și continuă neîntrerupt, sub mandatele primarilor care au ocupat ulterior funcția, până în ziua de azi. Concret, în 17 decembrie 2009, Con­siliul Local Slobozia aproba «Extinderea planului parcelar Pepinieră», parte a unui Plan Urbanistic General aprobat în 2005. Iar până aici toate au fost bune și frumoase. Numai că în 2011, după 2 ani în care Cartierul a fost siste­matizat, iar multe dintre case au fost finalizate, administrația locală s-a trezit că tot Cartierul este construit ilegal. Dovada acestei stări de fapt transpare dintr-o adresă înaintată pe 11 august 2011 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița prin care i se cere acestei instituții «Clarificarea si­tuației referitoare la documentațiile de carte funciară în zona Pepinieră», acestea fiind necesare pentru «acord schimbare coordonate topografice conform Ordi­nului ANCPI». Situația a fost cu­noscută cu cinci luni înainte, respectiv din aprilie 2011, când OCPI confirmă oficial după verificarea documentației oficiale că «HCL nr. 234 din decembrie 2009 a fost luată cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că nu există acordul proprietarilor privind repoziționarea terenurilor și nici avizele necesare pentru includerea în baza de date a cărților funciare». De la acest moment și până în prezent situația a rămas neschimbată, deși unii dintre proprietarii din Cartierul «Pepinieră» au cerut în repetate rânduri municipalității să intre în legalitate.
Dovezi de netăgăduit Ar fi nedrept să susținem că auto­ri­tățile locale nu au încercat, de-a lungul anilor, să identifice o soluție pentru in­trarea în legalitate. Au încercat, evident... Nu de dragul petenților care nici la acest moment nu au cărți funciare și nu-și pot vinde proprietățile pentru care plătesc taxe și impozite, ci de frica repercusiunilor legii. Căci ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor reprezintă, potrivit legii, in­frac­țiunea de «tulburare de posesie» și, după cum susțin specialiști în drept penal, chiar și de «constituire de grup infracțional organizat». Nu o spunem noi, ci o repetă OCPI, în septembrie 2011, în corespondența purtată cu Primăria Slobozia. Cităm: «Înscrierea în cartea funciară pentru loturile din zona Pepinieră de la 1 la 36 a avut la bază planul de lotizare cores­punzător PUZ aprobat la nivelul anului 2005 conform HCL nr. 65 din 2005 și aflat în arhiva OCPI Ialomița. Planul de lotizare actua­lizat conform PUG aprobat prin HCL nr 234 din 2009 nu este avizat și integrat în baza de date a OCPI. (...) Menționăm că în situația în care doriți modificarea pla­nului de lotizare trebuie să modificați și documentațiile cadastrale anterioare cu acordul proprietarilor, altfel spus, situația din teren trebuie să cores­pundă cu situația din baza grafică de date a OCPI. (...) Conform Legii nr. 7 din 1996, art. 67, alin. 4, constituie infracțiune de tulburare de posesie și se pedepsește conform art 220 din Codul Penal modificarea cu intenție a materia­lizărilor limitelor de proprietate (...)».
Autoritățile dorm în grup organizat Așa cum aminteam mai sus, de-a lungul anilor, primarii Gabi Ionașcu, Alexandru Stoica și Adrian Mocioniu, consiliați de aparatul juridic din cadrul Primăriei Slobozia au încercat în repetate rânduri să identifice o soluție. Numai că niciuna nu a fost legală. În ianuarie 2017, de exemplu, după 6-7 ani de tergiversări, Primăria Slobozia readuce această situație ilegală în atenția Consiliului Local, recu­noscând că mai multe loturi de teren din Cartierul «Pepinieră» au fost intabulate greșit, generând astfel «imposibilitatea intabulării terenurilor în sistemul de date al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița». Potrivit prezentării făcute de către secretarul Primăriei Slobozia, Valentin Tudoran, acest conflict este întreținut în acest moment de către proprietarul unuia dintre terenuri. La 3 ani distanță de la acel moment, primarul Adrian Mocioniu spune că nu-și mai amintește despre ce este vorba. «Această speță nu-mi spune nimic! Și nici n-am auzit până acum de proprietarul despre care vorbiți... Vom analiza problema și vom vedea care este soluția legală!» ne-a declarat Mocioniu. Din păcate, singura soluție legală posibilă, conform legislației în vigoare, o reprezintă «aducerea terenului în situația anterioară prin anularea HCL 234 din 17 decembrie 2009, precum și a tuturor actelor în baza cărora a fost adoptată și, de asemenea, a actelor emise în baza acestora».

Scandaluri uitate: Episcopia Sloboziei și Călărașilor a vrut 6 loturi de teren
Scandalul legat de lotizarea ilegală a tere­nurilor din Cartierul «Pepinieră» nu este singular. În 2010, la numai un an de la demararea lu­crărilor, administrația Ionașcu era acuzată public că oferă 6 loturi de teren în zonă Episcopiei Slobo­ziei și Călărașilor. Pentru că si­tuația juridică a tere­nu­rilor nu a fost cla­rificată în timp util, Epis­copia s-a retras din această «afacere». Nu înainte însă de a construi pe unul dintre loturile primite ilegal.
În urmă cu 10 ani Iată ce titra ziarul nostru în urmă cu 10 ani: «Joi, 4 martie 2010, în ședința ordinară a Con­siliului Local, a fost aprobată acordarea ilegală a unei suprafețe de teren în zona Pepinieră pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Proiectul de hotărâre a fost votat de 15 din cei 21 de consilieri ai Sloboziei. Concret, proiectul de hotărâre are ca obiect atribuirea în folosință gratuită a unor tere­nuri pentru construirea de lo­cuințe pentru preoți în zona Pepinieră. Este vorba despre 6 terenuri, în suprafață totală de 1248 de mp, necesare Episcopiei pentru construirea de locuințe de serviciu pentru personalul clerical. Decizia se bazează pe interpretarea eronată a articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală: „Con­siliile Locale pot da în fo­losință gratuită, pe termen limitat bunuri mobile și imobile (...) persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică (...)“». Din păcate, Episcopia Sloboziei și Călărașilor nu este singura instituție fără scop lucrativ, iar atribuirea celor 6 loturi de teren «în folosință gratuită» contravine legislației în vigoare.
Efectul de bumerang Primul efect al acestei decizii ilegale a Consiliului Local a fost respingerea ei ca nelegală de către prefectul de la acea vreme, Mădălin Teculescu. În motivarea deciziei, prefectul de Ialomița susținea că «Scopul pentru care se atribuie cele 6 loturi de teren prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia, construirea unor locuințe de serviciu către Episcopia Sloboziei și Călărașilor, nu este de binefacere sau utilitate publică, aceasta servind intereselor angajaților Episcopiei». Ulterior, la presiunile Preasfințitului Vincențiu, prefectul Mădălin Teculescu a revenit asupra deciziei. Aceste informații sunt deja publice, iar Independent a relatat in extenso acest scandal. Există însă și informații care nu au fost făcute pu­blice. Ca, de exemplu, faptul că după finalizarea primei «locuințe», Episcopia Sloboziei și Călărașilor a încercat să obțină cartea funciară a terenului. Dar de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere, d-apoi Preasfințitul Vincențiu... Așa că proiectul imobiliar episcopal a fost sistat și așa a rămas până în ziua de azi. Și, evident, niciunul dintre oficialii de azi din Primăria Slobozia nu-și asumă responsabilitatea unor decizii sau a unor declarații lămuritoare cu privire la acest caz particular!

«Frăția inelelor» la Tribunalul Ialomița
Judecătorul Șerban Nicolae, protectorul «grupului organizat» din Primăria Slobozia?
Istoria ilegalităților din Cartierul «Pepinieră» nu se oprește aici. Unul dintre proprietarii de teren din Cartierul «Pepinieră», prejudiciat de abuzurile legislative expuse mai sus, a încercat să oblige în instanță administrația locală să adopte «soluția legală». Vicepreședintele Tribunalului Ialomița, judecătorul Șerban Nicolae, a apreciat că HCL 234 este un act normativ cu caracter individual, iar nu unul cu caracter general. Interpretarea este unică în analele instituției și se bazează, prin­tre altele, pe o cauză judecată de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar... nepublicată nicăieri!
Incompetență, prostie sau frăție? Unul dintre proprietarii de teren din Cartierul «Pepinieră» a încercat în anul 2019 să obțină în instanță anularea HCL 234 și «aducerea terenului la situația anterioară», în condițiile în care, susține el, nu-și poate exercita dreptul de proprietate după ce timp de 7 ani a plătit taxe și impozite pentru un teren pe care îl deține doar în acte, nu și de facto. Cauza lui s-a bazat pe faptul că HCL 234 este un act normativ cu caracter general, care poate fi atacat oricând în instanță. Inițial, cererea proprietarului a fost respinsă de către vicepreședintele Tribunalului Ialomița, Șerban Nicolae, care a susținut în decizia pe care a semnat-o pe 21 februarie 2019 că «o astfel de hotărâre, adoptată pentru aprobarea Planului Parcelar Pepinieră, nu poate fi calificată ca fiind act administrativ normativ, pentru că nu cuprinde reglementări formulate abstract, cu caracter obligatoriu pentru un număr nedeterminat de cazuri și persoane (...)». Iar pentru ca absurdul să fie desăvârșit, el invocă în favoarea acestei interpretări două spețe ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care se referă, evident, la cu totul și cu totul alte situații juridice. Mai mult decât atât, precizează judecătorul Șerban Nicolae, una dintre spețe, respectiv nr. 2117 din 20 aprilie 2007 este, cităm, «nepublicată»...
Dreptatea e ca undelemnul Decizia judecătorului Șerban Nicolae ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care se face justiție pe plan local. Surse juridice interne confirmă faptul că nu este prima dată când judecătorii locali dau câștig de cauză, împotriva oricăror evidențe și în disprețul suveran al legii, autorităților locale în defavoarea cetățenilor. Veți spune, poate, că este o întâmplare. Că blufăm, că ne depășim atribuțiile, că am interpretat greșit decizia unui vicepreședinte de Tribunal, în condițiile în care nu avem studii juridice și nici nu putem demonstra incompetența... Ei, bine, răspunsul la toate aceste întrebări e nu! Iar dovada că avem dreptate o reprezintă decizia instanței superioare, Curtea de Apel București, care pe 14 noiembrie 2019 a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Slobozia susținând că această primă instanță «a validat eronat tardivitatea acțiunii» și «a pronunțat hotărârea fără a judeca fondul cauzei». Sigur, decizia Curții de Apel București nu re­prezintă o garanție pentru nimic. Dar permite relan­sarea în spațiul public local a dezbaterii privitoare la construcțiile ilegale din oraș, a modului defectuos în care toate administrațiile precedente au gestionat investițiile edilitare și, mai ales, asupra soluțiile reale care trebuie adoptate pentru intrarea în legalitate a administrației și, implicit, a tuturor celor prejudiciați de activitatea «grupurilor organizate» din Primăria Slobozia...

16 Martie 2020, 07:55 (3448 vizualizări - 12 comentarii)

Citiți și:
Slobozia: Loturile de teren din Cartierul «Pepinieră» sunt intabulate greșit
Slobozia: Scandal în cartierul rezidențial «Pepinieră»

Comentariile cititorilor:


Ali:
(19 Martie 2020, 20:34)
Săraculeee, ai început sa scrii la 2 mâini, stai liniștit ca mai ai puțin... te așteaptă covidu'!
cetatean:
(19 Martie 2020, 16:57)
Ali Baba si cei 40 de hoti! Dupa cum te manifesti este intra-devar hotul hotilor. Daca tu consideri ca a cere niste drepturi normale este dovada de saracie, ori esti un mizerabil care a uitat de unde a plecat ori tii prea mult la Ana cu care probabil iti impati "bogatia". Din partea mea sictir!
@Ali:
(17 Martie 2020, 22:22)
Te dezamagesc, nu stau in cartierul Tineretului(sunt septuagenar), nici sarac(material) nu sunt dar nici bogat in ignoranta(eufemism pt prostie) ca Ali nu sunt. Asa ca razi in continuare,"bogatule"!
Ali:
(17 Martie 2020, 20:16)
Ha, ha, plângi în continuare, săracule!
@Ali:
(17 Martie 2020, 17:44)
Ali- psd,psd...
Ali:
(17 Martie 2020, 16:16)
Bocet, Bocet...
@Ali:
(17 Martie 2020, 15:55)
Bogatule(in ignoranta) Ali, cei din cartierulTineretului se plang de edilii care de ani de zile nu s-au tinut de cuvant atunci cand au promis ca fac infrastructura din zona.
Lili:
(17 Martie 2020, 11:52)
Cum? E ilegala madam pe care o deranjau clopotele catredalei?
Ali:
(17 Martie 2020, 11:50)
Stai cuminte săracule, ca plângeți intruna ca n aveți condiții!
cetatean:
(17 Martie 2020, 11:14)
Ano! De unde mata mare sti ca Tineretului e cartier da saraci? Spune-ne si noua celor care locuim acolo de unde ai aflat.
trompeta:
(17 Martie 2020, 08:10)
Si madam Ghinea cea fara de pacat si greseala, ce zice?
Ana :
(17 Martie 2020, 07:22)
Sunteti rai ca "pepiniera"arata foarte bine,ce daca e ilegal,ce e cartier dă săraci,ca in" tineretului"?Aici e Monte Carlo de Slobozia si trebuie sa stie lumea ca mafiotii se respecta,ce conteaza legile voastre din oras?Sa aplicati legalitatea in saracia voastra,nu la bogatii orasului.Daca nu cu judecatorul,cu cine sa ne infratim?Cu nea Gicu de la canalizare sau nea Florea de la Renel?Vom da HCLuri si vom fi legali cu totul ca avem cu ce sa ungem mecanismul!Puscariile sunt pentru fraieri!

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Miercuri 01 Apr 2020
247 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Coșereni: Cu mașina la plimbare, deși trebuia să stea autoizolat

Tot mai mulți ialomițeni sunt sancționați de polițiști întrucât nu respectă obligativitatea izolării la domiciliu, așa cum prevede Ordonanța Militară Nr. 3. Un tânăr de 20 de ani din Coșereni a fost prins ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:25
(153 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Reținut pentru 24 de ore pentru că și-a agresat fiică

Un bărbat de 46 de ani din Căzănești a fost reținut luni, 30 martie 2020, după ce a provocat un scandal monstru în familia sa. Acesta și-a lovit fiica, apoi și-a amenințat soția. Foarte revoltat, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:20
(171 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendiu de vegetație uscată pe raza localității Valea Ciorii.
Luni, 30 martie, a.c., în jurul orelor 13,20, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 10:40
(140 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița atenționează asupra cumpărăturilor on-line

În contextul evoluției pandemiei de COVID -19 și a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, există posibilitatea creșterii numărului de persoane care ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 09:10
(185 vizualizări - 0 comentarii)


4

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 2245 de persoane sunt autoizolate la domiciliu

Reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița informează, printr-un comunicat de presă, faptul că la această oră, pe raza județului nostru, există 2245 de persoane ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:30
(260 vizualizări - 0 comentarii)


Medici pentru România: Suport on-line gratuit pentru pacienții cu boli cronice

Lansat în octombrie 2019, proiectul «Medici pentru România» vine în sprijinul pacienților cu boli cronice, în pandemie COVID-19. Pacienții cronici care nu se pot deplasa la cabinetele medicale, pot beneficia ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:20
(193 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Locuința unui localnic din comuna Axintele a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă, 28 martie 2020. La fața locului au intervenit pompierii din Urziceni, care au stins focul după aproximativ o oră și jumătate ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:10
(109 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Axintele incendiu


Gheorghe Lazăr: Dosar penal pentru conducere fără permis

Polițiștii din comuna Gheorghe Lazăr i-au întocmit dosar penal unui tânăr de 27 de ani, din comuna Bucu, pentru faptul că a condus pe drumurile publice fără a avea permis de conducere. Acesta a fost identificat ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:00
(106 vizualizări - 1 comentariu)


8
Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Polițiștii ialomițeni au desfășurat sâmbătă, 28 martie 2020, o acțiune preventivă pe raza municipiului Slobozia. Oamenii legii s-au deplasat în zona centrelor comerciale din oraș și au discutat cu cetățenii ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:50
(115 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Incendii de vegetație uscată

Peste 11 hectare de vegetație uscată au ars la sfârșitul săptămânii trecute. Pompierii ialomițeni au intervenit în zona localităților Bărbulești, Fierbinți Târg, Platonești și Bărcănești pentru a stinge ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:40
(73 vizualizări - 0 comentarii)


10

Prefectura Ialomița, Coronavirus: Posibil infectat cu noul Coronavirus, decedat la Țăndărei

Direcția de Sănătate Publică Ialomița a inițiat o anchetă epidemiologică în urma decesului unui bărbat, de 39 de ani, din orașul Țăndărei. Acesta a fost consultat la Spitalul Orășenesc din Țăndărei, unde ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:40
(819 vizualizări - 4 comentarii)


Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

În urma unei acțiuni preventive desfășurate la nivelul județului joi, 26 martie a.c., polițiștii au intervenit la 72 de evenimente, cele mai multe dintre acestea sesizate pe numărul unic de urgență 112 ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:35
(341 vizualizări - 1 comentariu)


12

Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, Enel Dobrogea anunță faptul că, în perioada 30 martie-3 aprilie 2020, în anumite zone din localitățile Urziceni, Rași ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:30
(219 vizualizări - 0 comentarii)


13

AJOFM Ialomița: Obținerea certificatului de situație de urgență

În Monitorul Oficial nr. 248, a fost publicat Ordinul nr. 791/24.03.2020, privind acordarea certificatelor de situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:35
(166 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la un autocamion pe Autostrada A2/km 146

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 23,35, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la un autocamion cu semiremorcă, produs pe Autostrada A2, în zona podului de la ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:10
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Ciochina: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 19,15, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Ciochina. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:05
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: La volan sub influența drogurilor

Un tânăr de 21 de ani a intrat în vizorul organelor de anchetă fiind depistat în trafic sub influența substanțelor interzise. El a fost oprit pentru un control de rutină în ziua de miercuri, 25 martie ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:45
(164 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomițeni cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile

Doi bărbați, de 40 și 33 de ani, domiciliați în Gheorghe Lazăr și Slobozia, sunt cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile. În ziua de miercuri, 25 martie a.c., ambii au fost reclamați, prin numărul ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:40
(174 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: Peste 2500 de ialomițeni sunt autoizolați la domiciliu

Potrivit unei informări transmise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Ialomița, la nivelul județului nostru există 77 de persoane aflate în carantină și alte 2551 autoizolate la ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:35
(281 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Dacă refuzați în continuare testarea personalului atunci nu va mai avea cine să vă trateze!

Deși Președintele României a solicitat public autorităților să testeze cu prioritate salariații din Sănătate;
În condițiile în care absența testării a generat tragedia de la Spitalul Județean Suceava ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 10:20
(272 vizualizări - 0 comentarii)


Făcăeni: L-ați văzut?

Făcăeni: L-ați văzut?

Polițiștii ialomițeni au dat în urmărire un tânăr de 17 ani, domiciliat în comuna Făcăeni, care a dispărut de la domiciliu. Miercuri, 25 martie a.c., familia acestuia a sesizat Poliția precizând faptul ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:25
(537 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Platformă digitală adresată profesorilor

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:20
(222 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA SA Constanța: Înrerupere apă la Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul 150 mm, de pe strada Vlad Țepeș, din municipiul Fetești, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:15
(153 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Măsuri de prevenire a incendiilor de vegetație uscată

Pompierii ialomițeni adresează cetățenilor o serie de recomandări cu privire la arderea controlată a vegetației uscată care acoperă miriștile. Operațiunea este strict interzisă, dacă nu este aplicată ca ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:10
(150 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Modelul pe care se bazează Guvernul în gestionarea crizei Coronavirus este greșit!

Federația «Solidaritatea Sanitară» lansează o solicitare publică, adresată Guvernului, de reanalizare a strategiei ce stă la baza managementului crizei declanșate de COVID 19, propunând două completări ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 12:05
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Comunicat de presă al Comitetului de Supraveghere al Băncii Naționale a României

Comitetul de Supraveghere al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință de urgență, a clarificat modul în care băncile și IFN-urile din România trebuie să aplice reglementările în vigoare în contextul ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 11:50
(232 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Unde se pot obține relații despre procedura de finanțare a șomajului tehnic?

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția angajatorilor ce urmează să trimită salariații în șomaj tehnic, două numere de telefon și o adresă de e-mail mail dedicată, ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:50
(285 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Ordin de protecție provizoriu, emis de polițiști

Polițiștii din Slobozia au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat de 46 de ani, care domiciliază în oraș. În cursul zilei de luni, 23 martie 2020, oamenii legii au fost sesizați de ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:45
(344 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Polițiștii au aplicat amenzi de 62000 de lei

Slobozia: Polițiștii au aplicat amenzi de 62000 de lei

Intrarea în vigoare a Ordonanței Militare Nr. 2 s-a lăsat cu amenzi la Slobozia. 37 de persoane au fost sancționate contravențional de polițiști în seara zilei de luni, 23 martie 2020, deoarece nu și-au ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:40
(763 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Și-a pierdut viața într-un accident rutier

Urziceni: Și-a pierdut viața într-un accident rutier

Un tânăr de 32 de ani a murit și un altul, în vârstă de 19 ani, a fost grav rănit după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un accident rutier. Automobilele s-au ciocnit în dimineața zilei ...[citește_toată_știrea]

23 Martie 2020, 14:55
(549 vizualizări - 1 comentariu)


Ultimele comentarii
Om în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Om în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă S-A DERANJAT PRINTESA CASANDRA în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Casandra...MMC în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus @Jilava. în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetatean în Trei ialomițeni infectați cu noul Coronavirus au murit @gmail în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă MMC în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetățean în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă Toni în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă OM în COVID-19 paralizează spitalele din Ialomița Ruda cu pacientul de la etaj în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetatean în Gheorghe Lazăr: Dosar penal pentru conducere fără permis Cetățean în Trei ialomițeni infectați cu noul Coronavirus au murit Nelu în Slobozia: Ajutoare de urgență pentru persoanele izolate la domiciliu Cetățean în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Nic în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Vio în Stare de urgență la Spitalul Slobozia: Medici și asistente, izolați la domiciliu din cauza unei paciente infectate cu COVID-19 Marian în Stare de urgență la Spitalul Slobozia: Medici și asistente, izolați la domiciliu din cauza unei paciente infectate cu COVID-19 Vasile în Al patrulea ialomițean ucis de noul Coronavirus
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...