Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

ANCHETĂ

Cartierul «Pepinieră» este construit ilegal

Abuzuri administrative de 11 ani la Slobozia

Cartierul «Pepinieră» este construit ilegal

bonus: «Frăția inelelor» la Tribunalul Ialomița-Judecătorul Șerban Nicolae, protectorul «grupului organizat» din Primăria Slobozia?

Cartierul «Pepinieră» din Slobozia este unul dintre puținele proiecte investiționale funcționale ale municipalității. Din păcate, construirea acestuia s-a făcut ilegal, încălcându-se deliberat atât reglementările legale, cât și proiectele de hotărâre legiferate de Consiliul Local Slobozia de-a lungul anilor. Concret, în conformitate cu legislația actuală, hotărârea de Consiliu Local nr. 234 din decembrie 2009 în baza căreia s-a decis investiția este lovită de nulitate absolută! Iar abuzurile legislative ulterioare ale autorităților locale au blocat timp de 11 ani eforturile proprietarilor de a intra în legalitate, generând noi și noi încălcări ale legislației.

Istoria pe repede înainte Istoria construirii ilegale a Cartierului «Pepinieră» începe în 2009, pe vremea ex-primarului Gabi Ionașcu. Și continuă neîntrerupt, sub mandatele primarilor care au ocupat ulterior funcția, până în ziua de azi. Concret, în 17 decembrie 2009, Con­siliul Local Slobozia aproba «Extinderea planului parcelar Pepinieră», parte a unui Plan Urbanistic General aprobat în 2005. Iar până aici toate au fost bune și frumoase. Numai că în 2011, după 2 ani în care Cartierul a fost siste­matizat, iar multe dintre case au fost finalizate, administrația locală s-a trezit că tot Cartierul este construit ilegal. Dovada acestei stări de fapt transpare dintr-o adresă înaintată pe 11 august 2011 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița prin care i se cere acestei instituții «Clarificarea si­tuației referitoare la documentațiile de carte funciară în zona Pepinieră», acestea fiind necesare pentru «acord schimbare coordonate topografice conform Ordi­nului ANCPI». Situația a fost cu­noscută cu cinci luni înainte, respectiv din aprilie 2011, când OCPI confirmă oficial după verificarea documentației oficiale că «HCL nr. 234 din decembrie 2009 a fost luată cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că nu există acordul proprietarilor privind repoziționarea terenurilor și nici avizele necesare pentru includerea în baza de date a cărților funciare». De la acest moment și până în prezent situația a rămas neschimbată, deși unii dintre proprietarii din Cartierul «Pepinieră» au cerut în repetate rânduri municipalității să intre în legalitate.
Dovezi de netăgăduit Ar fi nedrept să susținem că auto­ri­tățile locale nu au încercat, de-a lungul anilor, să identifice o soluție pentru in­trarea în legalitate. Au încercat, evident... Nu de dragul petenților care nici la acest moment nu au cărți funciare și nu-și pot vinde proprietățile pentru care plătesc taxe și impozite, ci de frica repercusiunilor legii. Căci ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor reprezintă, potrivit legii, in­frac­țiunea de «tulburare de posesie» și, după cum susțin specialiști în drept penal, chiar și de «constituire de grup infracțional organizat». Nu o spunem noi, ci o repetă OCPI, în septembrie 2011, în corespondența purtată cu Primăria Slobozia. Cităm: «Înscrierea în cartea funciară pentru loturile din zona Pepinieră de la 1 la 36 a avut la bază planul de lotizare cores­punzător PUZ aprobat la nivelul anului 2005 conform HCL nr. 65 din 2005 și aflat în arhiva OCPI Ialomița. Planul de lotizare actua­lizat conform PUG aprobat prin HCL nr 234 din 2009 nu este avizat și integrat în baza de date a OCPI. (...) Menționăm că în situația în care doriți modificarea pla­nului de lotizare trebuie să modificați și documentațiile cadastrale anterioare cu acordul proprietarilor, altfel spus, situația din teren trebuie să cores­pundă cu situația din baza grafică de date a OCPI. (...) Conform Legii nr. 7 din 1996, art. 67, alin. 4, constituie infracțiune de tulburare de posesie și se pedepsește conform art 220 din Codul Penal modificarea cu intenție a materia­lizărilor limitelor de proprietate (...)».
Autoritățile dorm în grup organizat Așa cum aminteam mai sus, de-a lungul anilor, primarii Gabi Ionașcu, Alexandru Stoica și Adrian Mocioniu, consiliați de aparatul juridic din cadrul Primăriei Slobozia au încercat în repetate rânduri să identifice o soluție. Numai că niciuna nu a fost legală. În ianuarie 2017, de exemplu, după 6-7 ani de tergiversări, Primăria Slobozia readuce această situație ilegală în atenția Consiliului Local, recu­noscând că mai multe loturi de teren din Cartierul «Pepinieră» au fost intabulate greșit, generând astfel «imposibilitatea intabulării terenurilor în sistemul de date al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița». Potrivit prezentării făcute de către secretarul Primăriei Slobozia, Valentin Tudoran, acest conflict este întreținut în acest moment de către proprietarul unuia dintre terenuri. La 3 ani distanță de la acel moment, primarul Adrian Mocioniu spune că nu-și mai amintește despre ce este vorba. «Această speță nu-mi spune nimic! Și nici n-am auzit până acum de proprietarul despre care vorbiți... Vom analiza problema și vom vedea care este soluția legală!» ne-a declarat Mocioniu. Din păcate, singura soluție legală posibilă, conform legislației în vigoare, o reprezintă «aducerea terenului în situația anterioară prin anularea HCL 234 din 17 decembrie 2009, precum și a tuturor actelor în baza cărora a fost adoptată și, de asemenea, a actelor emise în baza acestora».

Scandaluri uitate: Episcopia Sloboziei și Călărașilor a vrut 6 loturi de teren
Scandalul legat de lotizarea ilegală a tere­nurilor din Cartierul «Pepinieră» nu este singular. În 2010, la numai un an de la demararea lu­crărilor, administrația Ionașcu era acuzată public că oferă 6 loturi de teren în zonă Episcopiei Slobo­ziei și Călărașilor. Pentru că si­tuația juridică a tere­nu­rilor nu a fost cla­rificată în timp util, Epis­copia s-a retras din această «afacere». Nu înainte însă de a construi pe unul dintre loturile primite ilegal.
În urmă cu 10 ani Iată ce titra ziarul nostru în urmă cu 10 ani: «Joi, 4 martie 2010, în ședința ordinară a Con­siliului Local, a fost aprobată acordarea ilegală a unei suprafețe de teren în zona Pepinieră pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Proiectul de hotărâre a fost votat de 15 din cei 21 de consilieri ai Sloboziei. Concret, proiectul de hotărâre are ca obiect atribuirea în folosință gratuită a unor tere­nuri pentru construirea de lo­cuințe pentru preoți în zona Pepinieră. Este vorba despre 6 terenuri, în suprafață totală de 1248 de mp, necesare Episcopiei pentru construirea de locuințe de serviciu pentru personalul clerical. Decizia se bazează pe interpretarea eronată a articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală: „Con­siliile Locale pot da în fo­losință gratuită, pe termen limitat bunuri mobile și imobile (...) persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică (...)“». Din păcate, Episcopia Sloboziei și Călărașilor nu este singura instituție fără scop lucrativ, iar atribuirea celor 6 loturi de teren «în folosință gratuită» contravine legislației în vigoare.
Efectul de bumerang Primul efect al acestei decizii ilegale a Consiliului Local a fost respingerea ei ca nelegală de către prefectul de la acea vreme, Mădălin Teculescu. În motivarea deciziei, prefectul de Ialomița susținea că «Scopul pentru care se atribuie cele 6 loturi de teren prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia, construirea unor locuințe de serviciu către Episcopia Sloboziei și Călărașilor, nu este de binefacere sau utilitate publică, aceasta servind intereselor angajaților Episcopiei». Ulterior, la presiunile Preasfințitului Vincențiu, prefectul Mădălin Teculescu a revenit asupra deciziei. Aceste informații sunt deja publice, iar Independent a relatat in extenso acest scandal. Există însă și informații care nu au fost făcute pu­blice. Ca, de exemplu, faptul că după finalizarea primei «locuințe», Episcopia Sloboziei și Călărașilor a încercat să obțină cartea funciară a terenului. Dar de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere, d-apoi Preasfințitul Vincențiu... Așa că proiectul imobiliar episcopal a fost sistat și așa a rămas până în ziua de azi. Și, evident, niciunul dintre oficialii de azi din Primăria Slobozia nu-și asumă responsabilitatea unor decizii sau a unor declarații lămuritoare cu privire la acest caz particular!

«Frăția inelelor» la Tribunalul Ialomița
Judecătorul Șerban Nicolae, protectorul «grupului organizat» din Primăria Slobozia?
Istoria ilegalităților din Cartierul «Pepinieră» nu se oprește aici. Unul dintre proprietarii de teren din Cartierul «Pepinieră», prejudiciat de abuzurile legislative expuse mai sus, a încercat să oblige în instanță administrația locală să adopte «soluția legală». Vicepreședintele Tribunalului Ialomița, judecătorul Șerban Nicolae, a apreciat că HCL 234 este un act normativ cu caracter individual, iar nu unul cu caracter general. Interpretarea este unică în analele instituției și se bazează, prin­tre altele, pe o cauză judecată de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar... nepublicată nicăieri!
Incompetență, prostie sau frăție? Unul dintre proprietarii de teren din Cartierul «Pepinieră» a încercat în anul 2019 să obțină în instanță anularea HCL 234 și «aducerea terenului la situația anterioară», în condițiile în care, susține el, nu-și poate exercita dreptul de proprietate după ce timp de 7 ani a plătit taxe și impozite pentru un teren pe care îl deține doar în acte, nu și de facto. Cauza lui s-a bazat pe faptul că HCL 234 este un act normativ cu caracter general, care poate fi atacat oricând în instanță. Inițial, cererea proprietarului a fost respinsă de către vicepreședintele Tribunalului Ialomița, Șerban Nicolae, care a susținut în decizia pe care a semnat-o pe 21 februarie 2019 că «o astfel de hotărâre, adoptată pentru aprobarea Planului Parcelar Pepinieră, nu poate fi calificată ca fiind act administrativ normativ, pentru că nu cuprinde reglementări formulate abstract, cu caracter obligatoriu pentru un număr nedeterminat de cazuri și persoane (...)». Iar pentru ca absurdul să fie desăvârșit, el invocă în favoarea acestei interpretări două spețe ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care se referă, evident, la cu totul și cu totul alte situații juridice. Mai mult decât atât, precizează judecătorul Șerban Nicolae, una dintre spețe, respectiv nr. 2117 din 20 aprilie 2007 este, cităm, «nepublicată»...
Dreptatea e ca undelemnul Decizia judecătorului Șerban Nicolae ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care se face justiție pe plan local. Surse juridice interne confirmă faptul că nu este prima dată când judecătorii locali dau câștig de cauză, împotriva oricăror evidențe și în disprețul suveran al legii, autorităților locale în defavoarea cetățenilor. Veți spune, poate, că este o întâmplare. Că blufăm, că ne depășim atribuțiile, că am interpretat greșit decizia unui vicepreședinte de Tribunal, în condițiile în care nu avem studii juridice și nici nu putem demonstra incompetența... Ei, bine, răspunsul la toate aceste întrebări e nu! Iar dovada că avem dreptate o reprezintă decizia instanței superioare, Curtea de Apel București, care pe 14 noiembrie 2019 a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Slobozia susținând că această primă instanță «a validat eronat tardivitatea acțiunii» și «a pronunțat hotărârea fără a judeca fondul cauzei». Sigur, decizia Curții de Apel București nu re­prezintă o garanție pentru nimic. Dar permite relan­sarea în spațiul public local a dezbaterii privitoare la construcțiile ilegale din oraș, a modului defectuos în care toate administrațiile precedente au gestionat investițiile edilitare și, mai ales, asupra soluțiile reale care trebuie adoptate pentru intrarea în legalitate a administrației și, implicit, a tuturor celor prejudiciați de activitatea «grupurilor organizate» din Primăria Slobozia...

16 Martie 2020, 07:55 (4830 vizualizări - 13 comentarii)

Citiți și:
Slobozia: Loturile de teren din Cartierul «Pepinieră» sunt intabulate greșit
Slobozia: Scandal în cartierul rezidențial «Pepinieră»

Comentariile cititorilor:


Oaie:
(9 Aprilie 2020, 16:55)
Judecatori, procurori in Ialomita ? Buna gluma, dar de radio Erevan ! un proces in Ialomita pierdere de timp si japca pe fata, covid19 sa dea dumnezeu sai mai raresca.
Ali:
(19 Martie 2020, 20:34)
Săraculeee, ai început sa scrii la 2 mâini, stai liniștit ca mai ai puțin... te așteaptă covidu'!
cetatean:
(19 Martie 2020, 16:57)
Ali Baba si cei 40 de hoti! Dupa cum te manifesti este intra-devar hotul hotilor. Daca tu consideri ca a cere niste drepturi normale este dovada de saracie, ori esti un mizerabil care a uitat de unde a plecat ori tii prea mult la Ana cu care probabil iti impati "bogatia". Din partea mea sictir!
@Ali:
(17 Martie 2020, 22:22)
Te dezamagesc, nu stau in cartierul Tineretului(sunt septuagenar), nici sarac(material) nu sunt dar nici bogat in ignoranta(eufemism pt prostie) ca Ali nu sunt. Asa ca razi in continuare,"bogatule"!
Ali:
(17 Martie 2020, 20:16)
Ha, ha, plângi în continuare, săracule!
@Ali:
(17 Martie 2020, 17:44)
Ali- psd,psd...
Ali:
(17 Martie 2020, 16:16)
Bocet, Bocet...
@Ali:
(17 Martie 2020, 15:55)
Bogatule(in ignoranta) Ali, cei din cartierulTineretului se plang de edilii care de ani de zile nu s-au tinut de cuvant atunci cand au promis ca fac infrastructura din zona.
Lili:
(17 Martie 2020, 11:52)
Cum? E ilegala madam pe care o deranjau clopotele catredalei?
Ali:
(17 Martie 2020, 11:50)
Stai cuminte săracule, ca plângeți intruna ca n aveți condiții!
cetatean:
(17 Martie 2020, 11:14)
Ano! De unde mata mare sti ca Tineretului e cartier da saraci? Spune-ne si noua celor care locuim acolo de unde ai aflat.
trompeta:
(17 Martie 2020, 08:10)
Si madam Ghinea cea fara de pacat si greseala, ce zice?
Ana :
(17 Martie 2020, 07:22)
Sunteti rai ca "pepiniera"arata foarte bine,ce daca e ilegal,ce e cartier dă săraci,ca in" tineretului"?Aici e Monte Carlo de Slobozia si trebuie sa stie lumea ca mafiotii se respecta,ce conteaza legile voastre din oras?Sa aplicati legalitatea in saracia voastra,nu la bogatii orasului.Daca nu cu judecatorul,cu cine sa ne infratim?Cu nea Gicu de la canalizare sau nea Florea de la Renel?Vom da HCLuri si vom fi legali cu totul ca avem cu ce sa ungem mecanismul!Puscariile sunt pentru fraieri!

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Vineri 10 Iul 2020
333 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

10 Iulie 2020, 17:15


USR PLUS Ialomița susține strângerea de semnături on-line

Organizația USR PLUS Ialomița trage un puternic semnal de alarmă în ideea în care România se pregătește de Alegerile Locale care vor alea loc duminică, 27 septembrie 2020. Conform Legii 115/2015, fiecare ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2020, 16:10
(33 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Reținut după ce a furat portofelul unei bătrâne

Un bărbat de 53 de ani, din Slobozia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat portofelul unei bătrâne de 71 de ani, plecată la cumpărături la un supermarket din oraș. Femeia a sesizat dispariția ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2020, 16:05
(63 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 514 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 10 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 514, cu 11 cazuri mai mult față de ziua de joi, ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2020, 13:05
(137 vizualizări - 0 comentarii)


Gura Ialomiței: Beat la volan, a derapat cu mașina

Un cetățean din Gura Ialomiței a sesizat joi dimineața, 9 iulie a.c., în jurul orei 3,00, faptul că un autoturism a derapat pe raza localității. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2020, 15:25
(129 vizualizări - 0 comentarii)


Perieți: Arestat pentru «furt calificat»

Miercuri, 8 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2020, 15:20
(117 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Miercuri, 8 iulie a.c., în jurul orelor 22,00, polițiștii rutieri din Fetești au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 34 de ani. În urma verificării în bazele de date, s-a ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2020, 15:15
(99 vizualizări - 0 comentarii)


Razie la Bărbulești

Razie la Bărbulești

Peste 160 de efective ale Poliției și Jandarmeriei au descins în dimineața zilei de joi, 9 iulie a.c., în comuna Bărbulești, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea climatului de ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2020, 15:10
(129 vizualizări - 0 comentarii)


8

Grupul de Comunicare Strategică: 503 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 9 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 503, cu 39 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2020, 13:05
(235 vizualizări - 0 comentarii)


9

Grupul de Comunicare Strategică: 464 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Miercuri, 8 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 464, cu 9 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

8 Iulie 2020, 13:05
(302 vizualizări - 0 comentarii)


10

Fetești: Atenție, se oprește apa în Cartierul Buliga!

Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile ce deservește municipiul Fetești/Ialomița, RAJA Constanța va sista furnizarea apei, joi, 9 iulie ...[citește_toată_știrea]

8 Iulie 2020, 09:40
(108 vizualizări - 0 comentarii)


Gimbășani: Bărbat salvat de pompieri dintr-un canal de vizitare elevator

Gimbășani: Bărbat salvat de pompieri dintr-un canal de vizitare elevator

Evenimentul a fost semnalat de un lucrător al unei firme marți, 7 iulie a.c., în jurul orelor 15,25. În sprijinul bărbatului de 43 de ani s-au deplasat de urgență 3 echipaje de salvare de la Detașamentul ...[citește_toată_știrea]

8 Iulie 2020, 08:40
(172 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

7 Iulie 2020, 17:10


13
Ion Roată: Utilaje agricole cuprinse de flăcări

Ion Roată: Utilaje agricole cuprinse de flăcări

Pompierii din Urziceni au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două utilaje agricole, puse în funcțiune pe un câmp din zona localității Ion Roată. Cel mai probabil flăcările au izbucnit ...[citește_toată_știrea]

7 Iulie 2020, 16:05
(248 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo-Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii (ce vor atinge în anumite intervale viteze de 80-90 km/h), averse ...[citește_toată_știrea]

7 Iulie 2020, 15:55
(92 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența alcoolului

În urma unei acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere, polițiștii ialomițeni au identificat , pe raza localităților Rădulești, Slobozia și Țăndărei, 4 conducători auto care circulau pe drumurile publice ...[citește_toată_știrea]

7 Iulie 2020, 15:50
(143 vizualizări - 1 comentariu)


Incendiu la o casă din Movila

Incendiu la o casă din Movila

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Slobozia și membrii serviciului voluntar cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD au intervenit pentru stingerea unui incendiu care ...[citește_toată_știrea]

7 Iulie 2020, 15:05
(114 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Movila incendiu


Grupul de Comunicare Strategică: 455 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 7 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 455, cu 11 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

7 Iulie 2020, 13:05
(177 vizualizări - 0 comentarii)


IȘJ Ialomița: Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului ...[citește_toată_știrea]

6 Iulie 2020, 21:20
(276 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Vineri, 3 iulie a.c., în jurul orei 9,30, polițiștii din Slobozia au oprit pentru control, pe raza localității Misleanu, un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din aceeași localitate. În urma solicitării ...[citește_toată_știrea]

6 Iulie 2020, 16:10
(174 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 444 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 6 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 444, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de vineri, ...[citește_toată_știrea]

6 Iulie 2020, 13:05
(211 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni integrate pentru combaterea COVID-19

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, la nivelul județului Ialomița se vor desfășura acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară, pentru a proteja sănătatea ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2020, 08:20
(141 vizualizări - 0 comentarii)


Șosele însângerate în județul Ialomița

Șosele însângerate în județul Ialomița

Zi neagră pe șoselele din Ialomița sâmbătă, 4 iulie 2020. Cinci persoane au fost rănite și una a murit în urma a 3 accidente rutiere, petrecute pe raza localităților Fetești, Coșereni și Misleanu. Cel mai ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2020, 12:15
(740 vizualizări - 5 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 440 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 3 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 440, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de joi, 2 ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 13:05
(246 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis sau cu permise suspendate

Joi, 2 iulie a.c., în jurul orelor 15,00, polițiștii din Balaciu în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe raza de competență au oprit pentru control un autoturism condus de un ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 11:40
(231 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Pieton acroșat de un autoturism

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 18,00, ISU Ialomița a intervenit la un accident rutier în municipiul Slobozia, în care un autoturism a lovit un pieton. La locul evenimentului s-a deplasat de urgență ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:55
(265 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Vineri dimineață, 3 iulie a.c., în jurul orei 3,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o șiră de baloți din paie în gospodăria unui cetățean din Cartierul Vlașca ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:50
(152 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


Slobozia: A luat foc ghena de ventilație

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 16,00, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu produs la o ghenă Slobozia. Incendiul a fost stins operativ de ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:45
(207 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia incendiu


Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 11,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Săveni. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:40
(227 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Săveni incendiu


Proxenet din Axintele, arestat

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:50
(303 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...