Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Cuvânt pastoral la vreme de grea încercare

PS Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor

Cuvânt pastoral la vreme de grea încercare

către slujitorii Sfintelor Altare și dreptmărturisitorii creștini din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Preacucernici și Preacuvioși Părinți,
Frați împreună slujitori și iubiți credincioși,

„Creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. [...] Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii; iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice țară străină le este patrie, și orice patrie le e țară străină. [...] Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar sunt prigoniți. [...] Sunt ocărâți, dar binecuvintează, sunt insultați, dar cinstesc”1. Autorul anonim nu face altceva decât să dezvolte cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos: „Dați deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!” (Matei 22, 21). Este atitudinea pe care atât clericii, cât și credincioșii trebuie să o aibă față de frământările și temerile care au cuprins societatea noastră în ultimul timp.
Departe de noi gândul de a trata cu superficialitate acest subiect arzător. Mai mult ca oricând, preoții noștri trebuie să se alăture eforturilor autorităților în această perioadă, prin informarea și sfătuirea credincioșilor cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii acestei plăgi cu care se confruntă întreaga umanitate. Dar, în primul rând, slujitorii Sfintelor Altare nu trebuie să își uite vocația sacerdotală. În aceste vremuri de restriște, mai mult ca oricând, părintele spiritual conștientizează aspectul de jertfă pe care și l-a asumat la hirotonie. Cu alte cuvinte, chiar cu pericolul de a-și expune propria familie, preotul își va face datoria și va fi alături de fiii săi duhovnicești, mai ales în aceste momente de cumpănă. Va continua să înalțe rugăciuni către Bunul Dumnezeu, atât individuale, pentru propria mântuire, cât și, mai ales, prin slujba din fiecare duminică sau praznic împărătesc, Sfânta Liturghie. O biserică, locaș de închinare, fără Liturghie își pierde sensul. Chiar și în condițiile date, slujind în aer liber, cu păstrarea distanței corespunzătoare, glasul rugăciunii în comun nu se va stinge. Credincioșii noștri, am certitudinea, vor continua să îmbrățișeze rugăciunea comunională, alături de păstorul lor. Vorbim, așadar, de o situație provizorie, excepțională, iar nu de o regulă cu caracter permanent. Grija Bisericii este deopotrivă de a păstra sănătatea sufletească, dar și pe cea trupească a credincioșilor săi. Această perioadă de carantină trebuie văzută ca un propriu „pustiu al Quarantaniei”, o perioadă de pocăință și post aspru, în deplin acord cu aceste frumoase cuvinte ale lui Iisus Hristos: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4, 4).
Posibila cădere în deznădejde a unora dintre credincioșii noștri trebuie contracarată prin bărbăția păstorilor care le vor servi drept model de înțelepciune și echilibru și, totodată, de fierbinte nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care grăiește astfel prin „buzele” Psalmistului: „Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?” (Psalmul 26).
Punerea nădejdii în Bunul Dumnezeu nu se traduce însă prin iresponsabilitate, nesocotind sfaturile specialiștilor în medicină. Nici o astfel de atitudine nu este recomandabilă. Sfaturile specialiștilor au relevanța lor, în acest ceas de cumpănă, când, să nu uităm, Domnul rostește aceste cuvinte: „Nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul Tău!” (Matei 4, 7; Luca 4, 12; Deuteronom 6, 16). Medicii și asistentele din sistemul medical, alături de voluntari, merită, în aceste zile, admirația noastră, concretizată prin pomenirea în rugăciunile fiecăruia dintre noi. Cel mai mare sprijin este acela de a nu deveni noi înșine povară pentru ei, păstrându-ne sănătatea trupească, urmându-le întru totul recomandările lor și informându-ne doar din surse oficiale, evitând răspândirea știrilor false, care nu creează decât panică irațională.
Iar, celor care găsesc Biserica drept singura responsabilă pentru răspândirea virusului – pentru că da, au apărut și astfel de voci care cred că tot ce se întâmplă rău în țara noastră este din vina Bisericii Ortodoxe exclusiv – prin slujbele sale, prin Împărtășania din același potir cu aceeași linguriță, le vom răpunde în duh creștin: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc!” (Matei 5, 44).
Alături de rugăciunile în comun rânduite de Biserica noastră, toți fiii noștri duhovnicești trebuie să fie îndemnați ca, „în cămara lor și închinzând ușa” (Matei 6, 6), să înalțe propriile rugăciuni cu credință fierbinte, împletite cu post, alături de întreaga familie, făcând astfel din propria casă o mică biserică, pentru că suntem încredințați că „Domnul Care vede întru ascuns le va răplăti” (Matei 6, 6). Să aveți în minte, frați creștini, această axiomă, care străbate întreaga Sfântă Tradiție ca un fir roșu: Dumnezeu nu lucrează decât prin cel ce lucrează!
Vă încredințez că vă voi pomeni în rugăciunile noastre în fața Sfântului Altar, cu credința și nădejdea că Bunul Dumnezeu nu va întârzia să ne arate mult milostiva Sa îndurare și iubire de oameni!
Al vostru rugător către Domnul, Cel în Treime lăudat,
† VINCENȚIU
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

Măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Îndrumări actualizate pentru parohii și credincioși, în contextul noilor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus
Nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău.  (Matei 4,7)
Cu multă responsabilitate, la acest ceas de încercare - fără precedent în istoria noastră recentă, adresăm îndemnul tuturor clericilor din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, să dea dovadă de răbdare, spirit de jertfă, înțelegere și sprijin față de cei aflați în suferință și în încercare, și să conlucreze cu reprezentanții autorităților publice pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.
În acest sens, pe parcursul decretării STĂRII DE URGENȚĂ în România, se impun a fi respectate următoarele îndrumări:
-Sfintele Locașuri vor fi deschise, aerisite și vor fi îndeplinite toate condițiile de igienă care se impun în interiorul lor, cât și în clădirile anexă. La intrarea în biserică va fi amenajată o suprafață specială pentru dezinfectarea încălțămintei cu cloramină, vor fi dezinfectate continuu mânerele ușilor de la intrare, precum și toate suprafețele din interiorul sfântului locaș, expuse contactului direct  al credincioșilor;
-Fie la intrarea în biserică, fie la avizierul special consacrat, la loc vizibil, vor fi afișate măsurile de prevenție adoptate de Comitetul Național de Situații Speciale de Urgență;
-Preotul împreună cu organismele parohiale vor îndruma către cadrele medicale competente toate persoanele suspecte de gripă cu sau fără simptome specifice, persoane care vin la biserică sau sunt singure și neajutorate în locuința proprie;
-Într-un loc specific, bine delimitat și evidențiat, va fi asigurată o zonă de igienizare a mâinilor cu dezinfectanți avizați de Ministerul Sănătății;
-Sfântul Locaș va fi deschis în permanență credincioșilor în vederea spovedaniei și pregătirii specifice privind primirea Sfintei Împărtășanii în Postul Mare. Rugăciunile de molitfă se vor citi tuturor credincioșilor în exteriorul bisericii, iar spovedania individuală în interiorul bisericii, intrând câte o persoană; 
-Preotul va fi alături de credincioșii săi ori de câte ori este cazul și situația o impune, povățuindu-i ca în timpul stării de urgență slujbele ocazionale (botezul caselor de primăvară, sfeștaniile) să fie suspendate, urmare a necesității de protejare a credincioșilor;
-Preotul se va îngriji ca bătrânii și bolnavii să fie împărtășiți acasă, asigurând măsurile de protecție;
-Sfintele Slujbe la parohii (specifice perioadei Postului Mare; cele de peste săptămână – acatistul și Sf. Maslu; de sâmbătă și duminică) vor fi oficiate în exteriorul bisericii, în aer liber, cu asigurarea unui spațiu suficient între credincioșii prezenți la slujbă (1m), cu participarea unui număr maxim de 100 de credincioși.
Proscomidia va fi săvârșită la proscomidiar, înaintea începerii slujbei.
Acolo unde există, se va folosi Altarul de Vară, sau pridvorul bisericii - unde este deschis, sau alte spații special consacrate din exteriorul bisericii, acolo unde preotul va așeza canonic Antimisul Chiriarhului locului pe o masă și toate cele de trebuință pentru slujirea celor sfinte.
În acest timp, preotul se va îngriji ca toți credincioșii care se vor afla în exteriorul sfântului locaș (în spațiul deschis) să poată participa activ la rugăciune (stație audio cu boxe; scaune și altele). Anafura va fi tăiată în condiții optime, preotul având grijă să fie ambalată corespunzător în pungi de hârtie înainte de a fi dată credincioșilor. Preotul va împărtăși credincioșii cu Sfânta Împărtășanie, după o pregătire prealabilă, cu post și spovedanie, din același Potir,  păstrând specificul Tradiției Ortodoxe;
-La ecteniile (mare și întreită) de la Sfânta Liturghie vor fi puse cererile speciale pentru cei bolnavi, iar înainte de otpust Rugăciunea Specială pentru încetarea noii epidemii, înaintată la vremea potrivită;
-Orarul slujbelor va fi modificat corespunzător, în funcție de vremea de afară, conform specificului noului context;
-Sfânta Taină a Botezului va fi oficiată în mod excepțional în interiorul Bisericii, în această perioadă, în condiții speciale de igienă, doar cu participarea nașului și a părinților, cu păstrarea distanței corespunzătoare;
-Se va respecta dorința familiei privind citirea de către preot a Slujbei Stâlpilor în seara de dinaintea înmormântării. Prezența la înmormântare va fi limitată la maxim, cei bătrâni, suferinzi și bolnavi vor fi îndemnați și protejați corespunzător. Prohodirea celor adormiți va fi în fața sfântului locaș, în condiții specifice de protecție, cu păstrarea unei distanțe corespunzătoare între participanți;
-Așezămintele Sociale ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor vor continua activitatea jertfelnică socială și filantropică pe care au desfășurat-o până acum și o vor spori în aceste condiții de grea încercare. Vor spori și intensifica în contextul actual lucrarea de ajutorare față de bolnavi, de suferinzi, de bătrâni și de cei singuri, față de copii și familiile dezbinate, aflați acum în risc de contaminare cu noul coronavirus, susținând activitatea de voluntariat la nivelul comunităților bisericești;
-În fiecare parohie din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor se vor trage clopotele (ca de Sf. Liturghie), în fiecare zi, la ora 12.00, până la trecerea pericolului îmbolnăvirii cu coronavirus, timp de 5 minute, îndemnându-i pe credincioși la ridicarea gândului către Dumnezeu și rugăciune pentru izbăvirea din această încercare.
Este de reținut că aceste măsuri au un caracter temporar, fiind necesară atât desfășurarea cultului, cât și susținerea unui efort comun pentru protejarea comunității bisericești de răspândirea epidemiei.
Să fim încredințați în nădejdea iubirii lui Dumnezeu Celui în Treime Slăvit, lucrând fiecare în dreptul nostru cu responsabilitate și participare la protejarea aproapelui, a familiei noastre și a noastră personal, cu privire la limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus.
(Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor)

Programul de lucru în Centrul Eparhial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor
În acest ceas de încercare - fără precedent în istoria noastră recentă, Episcopia Sloboziei și informează preoții și credincioșii despre programul de lucru în cadrul Centrului Eparhial, pentru limitarea răspândirii noului coronavirus (COVID-19).
ACTIVITĂȚILE CU PUBLICUL AU FOST SUSPENDATE
Începând cu data de 17 Martie 2020, Episcopia Sloboziei și Călărașilor a decis suspendarea activităților cu publicul din cadrul instituției noastre pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.
Întrucât prin această măsură nu dorim să afectăm continuitatea serviciilor noastre, vă punem la dispoziție numărul de telefon, fax-ul și adresa de e-mail:
Telefon: 0751/156.230
Fax: 0243/231.154
E-mail: episcopiaslobozieisicalarasilor@yahoo.com

19 Martie 2020, 15:30 (1879 vizualizări - 11 comentarii)

Citiți și:
PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI
Episcopia salvează PRO România!
Centru socio-cultural marca PS Vincențiu

Comentariile cititorilor:


Răduță Aurelian-Constantin:
(22 Martie 2020, 19:54)
Da frate Vladimir, îți mulțumesc pentru compliment. Tu ai dat dovadă de inteligență ieșită din comun. :-))
Vladimir:
(22 Martie 2020, 14:00)
Aureliane... cate clase ai? Mai multe decat trenul? Ca esti analfabet rau...
Răduță Aurelian-Constantin:
(21 Martie 2020, 20:57)
Zise enoriașul. :-))
@Aiurelian...:
(21 Martie 2020, 18:05)
Mai scuteste-ne, vorbesti ca sa te afli in treaba! Mergi linistit acolo unde totul este gratis. Drum bun!
Răduță Aurelian-Constantin:
(21 Martie 2020, 11:41)
Bine nea caisă! O să vedeți cine este prostit până la urma urmei. Nu eu, ci voi toți. Eu nu platesc nici o taxă pentru cultura dumneavoastră. Totul este gratis. Pe când la voi se dă banii la contribuție, lumânări, la cutia milei etc...Dacă vă uitați la tradiții stravechi de când cu Sodoma și Comora, de atunci se poartă tradițiile cu lumânări, sfeșnice etc. Pentru cultura voastră, vă spun că sunt tradiții păgâne. Luați exemplu Domnului nostru Isus Hristos și nu mai vorbiți ca să vă aflați în treabî.
@Nea Aiureliane:
(21 Martie 2020, 09:39)
Lasa-ne, bre, cu lumea ta, cu invartitul in jurul cozii si cu taxarea altora ca "se baga". Mergi sanatos in directia ta(apropo, esti sigur ca mergi inainte?). Asa ca, repet, ia-ti lectiile si prostiile cu matale si lasa-ne.Drum bun!
Răduță Aurelian-Constantin:
(21 Martie 2020, 06:53)
Drept încheiere ca să vă las în lumea voastră, nu mai aparțin biserici ortodoxe. Nu toată lumea se învârte în jurul cozii, unele persoane mai merg și înainte. Că despre opinia publică, fiecare din noi are dreptul să își expună punctul său de vedere. Este stric părerea și opinia mea personală. Sunt liber de către acest ziar și protejat de legile constituționale ale României, așa că orcine ai fii în anomimat spre cultura ta generală, am dreptul să vorbesc deschis și să spun cea ce vreau eu și cea ce simt. Referitor la biserica mea, nu m-am referit la biserica ortodoxă română. Așa că vă doresc eu numai bine și lăsați prostiile deoparte și veniți cu picioarele pe pământ. Dumnezeu este unul și același. Nu face diferențe între propii copii. Suntem egali cu toți. Că despre acest articol. Se fac separatisme. Dacă nu ți-ai dat seama, sunt și alți oameni care doresc să meargă la biserică, dar nu au acces din cauza situației și să vin să îl aud pe tata preot cum fac aceleași slujbe și nu predică din biblie așa cum ar fii trebuit în mod normal. Nu vreau sa aud. Dumnezeu să vă lumineze mințiile și să vă ajute să fiți drepți alături de ceilalți din jurul vostru. Dacă cumva greșesc, spre să mă ajute pe mine Dumnezeu să îmi lumineze mintea. Așa că repet, lăsați voi prostiile deoparte.
@Raduta Aiurelian etc:
(20 Martie 2020, 23:40)
E, vorba lui nenea Iancu, vitza-versa! Nu Emilia s-a bagat ci matale, Daca esti de la "biserica mea"- cum zici,ce cauti cu comentarii la un articol destinat credinciosilor din Biserica Ortodoxa? Iti dorim numai bine si lasa prostiile deoparte.
Răduță Aurelian-Constantin:
(20 Martie 2020, 21:09)
Pentru Emilia. Dacă nu știți la ce m-am referit, nu vă mai băgați. Repede sare enoriașu când este vorba de un adevăr. Pentru cultura dumneavoastră și eu ma duc la biserică, dar ma duc la biserica mea, nu la biserica ortodoxă. La bisericile celelalte spre cultura dumneavoastră, sunt închise. Nu o să înțelegeți pentru că dumneavoastră, nu vă pasă de cei din jurul vostru. Doamnă dragă, vă spun din tot sufletul meu, Dumnezeu nu face separatism între alte biserici. Acum ați înțeles la ce m-am referit!? Vă doresc numai bine și lăsați prostiile deoparte.
Emilia:
(20 Martie 2020, 12:32)
pt. Aurelian,
 Nu știu ce vrei să zici cu termenii de ,,separatism,, ,,om prost,, etc.
Băncile sunt deschise zilnic? Sunt deschise.
Magazinele sunt deschise zilnic? Sunt deschise.
Instituțiile statului sunt deschise zilnic? Sunt deschise.

Și pe tine te doare că o dată pe săptămână biserica este deschisă timp de două ore și se face slujbă afară. Nu te-a tras nimeni de mânecă să vii la biserică. Atunci ce comentezi și ca un om prost faci separatism. Adică alte instituții pot fi deschise în fiecare zi, dar biserica nici o dată pe săptămână.
Să îți fie rușine!
Răduță Aurelian-Constantin:
(20 Martie 2020, 00:04)
Catedrala de la Slobozia este funcțională. Dar alte biserici fie protestante sau non-protestante, nu sunt deschise. Dumnezeu nu face separatism precum ortodoxia română! Asta este adevărata față a celor de la situații de urgență. Întodeauna omul slab și prost, v-a fi diferit față de omul deștept și puternic. Eu din ce cunosc, Dumnezeu ne-a creat pe absolut toți egali, corect? Dar se pare că nu. Din păcate acesta este marele adevăr. Asta este defapt situația de urgență.

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Miercuri 08 Apr 2020
98 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 73 persoane, confirmate cu COVID-19

Potrivit Instituției Prefectului Ialomița, la data de 7 aprilie 2020, conform raportului operativ al Direcției de Sănătate Publică Ialomița, 428  persoane se află în carantină. De asemenea, alte 1 ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 16:40
(161 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Reținut pentru că și-a amenințat soția

Un bărbat de 50 de ani din localitatea Axintele a fost reținut luni, 6 aprilie 2020, după ce a mers la locuința concubinei sale și a amenințat-o. Femeia în vârstă de 49 de ani a sunat la 112 și a cerut ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 15:45
(51 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Numărul cazurilor de COVID-19, în creștere în județul Ialomița

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița se constată o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19. Astfel, dacă luni, 6 aplie 2020, erau înregistrate 63 de cazuri, marți ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 13:05
(167 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA SA Constanța răspunde provocărilor COVID-19

A trecut aproape o lună de când societatea noastră a impus primele măsuri de prevenire și de limitare a diseminării virusului SARS-CoV-2, atât pentru angajații RAJA SA Constanța cât și pentru comunitate ...[citește_toată_știrea]

7 Aprilie 2020, 12:55
(68 vizualizări - 0 comentarii)


4

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 63 de cazuri de infecție COVID-19

Numărul cazurilor de infecție COVID-19 este în creștere la nivelul județului Ialomița. Potrivit estimărilor oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică, în Ialomița există 63 de cazuri confirmate pozitiv ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:15
(271 vizualizări - 0 comentarii)


Proiectil neexplodat, descoperit la Armășești

Lucrările agricole de primăvară scot la iveală elemente de muniție neexplodată. Astfel, un cetățean din comuna Armășești ce executa în cursul dimineții de luni, 6 aprilie a.c., săpături pe un teren de pe ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:10
(109 vizualizări - 0 comentarii)


Roșiori: Bătrân de 88 de ani, carbonizat în propria casă

În cursul nopții de duminică spre luni, 5/6 aprilie a.c., un incendiu a curmat viața unui bărbat de 88 de ani, din Roșiori. Alarma s-a dat în jurul orelor 21,30, când casa bătrânului a fost cuprinsă de ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 13:05
(87 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Roșiori incendiu


Firmă din Fetești, controlată de polițiști după ce ar fi vândut măști neconforme

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei un operator economic din Fetești care comercializa măști de protecție și mănuși ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:35
(162 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordine de protecție provizorii emise de polițiști la Slobozia și Axintele

Sâmbătă, 4 aprilie a.c., Poliția Municipiului Slobozia a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie, de 45 de ani, din Slobozia, ar fi fost agresată de concubinul său, un bărbat de 46 de ani. De asemenea ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:30
(110 vizualizări - 1 comentariu)


9

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Vineri, 3 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Jilavele au depistat, pe raza comunei Bărbulești, un tânăr de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2020, 12:25
(89 vizualizări - 0 comentarii)


10

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 56 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 56 de persoane ...[citește_toată_știrea]

5 Aprilie 2020, 13:10
(252 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii au confiscat arme la Țăndărei

Polițiștii au confiscat arme la Țăndărei

În cadrul unor acțiuni de amploare desfășurate sâmbătă, 4 aprilie a.c., între orele 14,00-22,00, pe raza orașului Țăndărei și a municipiului Slobozia, au fost constituite 20 de dispozitive de ordine și ...[citește_toată_știrea]

5 Aprilie 2020, 11:15
(1062 vizualizări - 1 comentariu)


12

Amara: Incendiu la o fermă de animale. Un bărbat a ars de viu!

Un incendiu puternic a curpins în seara zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2020, o fermă de animale din localitatea Amara. Pompierii Detașamentului Slobozia s-au luptat mai bine de 3 ore să stingă flăcările. ...[citește_toată_știrea]

4 Aprilie 2020, 23:15
(459 vizualizări - 0 comentarii)


13

Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 45 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 45 de persoane ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 13:10
(407 vizualizări - 3 comentarii)


Intervenții ale pompierilor ialomițeni

Intervenții ale pompierilor ialomițeni

La nivelul județului, pompierii militari ialomițeni au acționat pentru gestionarea a 13 intervenții destinate protecției comunității, din care 8 misiuni de acordare a asistenței medicale de urgență. Astfel ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 11:05
(136 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Detalii despre șomajul tehnic

Pentru a facilita accesul în ceea ce privește depunerea documentelor de către agenții economici care vor beneficia de prevederile art. XI din OUG nr. 30/2020, pentru modificarea și completarea unor acte ...[citește_toată_știrea]

3 Aprilie 2020, 10:40
(168 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: În Ialomița există 37 de cazuri de infecție COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității situația pe județe a cazurilor de infecție COVID-19. Potrivit estimărilor oficiale, la nivelul județului Ialomița există, în momentul de față, 37 de persoane ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:10
(386 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Ordin de protecție emis pe numele unui bărbat care și-ar fi lovit concubina

Polițiștii ialomițeni au emis miercuri, 1 aprilie .a.c., un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat, de 34 de ani, din comuna Ograda, care și-ar fi lovit concubina. Poliția Municipiului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 13:05
(167 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan fără permis și amendați pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare

Joi, 2 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de bărbat de 48 de ani din orașul Amara. În urma verificărilor efectuate ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 12:40
(279 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Incendii la Drăgoești și Răsimnicea

Miercuri, 1 aprilie, a.c., în jurul orelor 13,10, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu produs la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Drăgoești. ...[citește_toată_știrea]

2 Aprilie 2020, 10:20
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: «Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit!»

Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit. Dacă în perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale instituțiilor de credit, ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:40
(259 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Sancțiuni aplicate de peste 414000 de lei

Marți, 31 martie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la 65 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au constatat 14 infracțiuni și au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale. Valoarea ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:35
(171 vizualizări - 1 comentariu)


Roșiori: Fără permis și beat la volan

Marți, 31 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au oprit pentru control, pe DJ02, pe raza comunei Roșiori, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Drăgoești ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:30
(127 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Strategia de protecție a salariaților din sănătate este eronată, crescând riscul de infectare

Federația «Solidaritatea Sanitară» solicită Ministerului Sănătății introducerea purtării măștii chirurgicale și a mănușilor ca precauțiune minimă împotriva COVID-19 pentru toți salariații din spitalele ...[citește_toată_știrea]

1 Aprilie 2020, 13:10
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Cu mașina la plimbare, deși trebuia să stea autoizolat

Tot mai mulți ialomițeni sunt sancționați de polițiști întrucât nu respectă obligativitatea izolării la domiciliu, așa cum prevede Ordonanța Militară Nr. 3. Un tânăr de 20 de ani din Coșereni a fost prins ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:25
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Reținut pentru 24 de ore pentru că și-a agresat fiică

Un bărbat de 46 de ani din Căzănești a fost reținut luni, 30 martie 2020, după ce a provocat un scandal monstru în familia sa. Acesta și-a lovit fiica, apoi și-a amenințat soția. Foarte revoltat, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:20
(353 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendiu de vegetație uscată pe raza localității Valea Ciorii.
Luni, 30 martie, a.c., în jurul orelor 13,20, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 10:40
(240 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița atenționează asupra cumpărăturilor on-line

În contextul evoluției pandemiei de COVID -19 și a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, există posibilitatea creșterii numărului de persoane care ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 09:10
(297 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: 2245 de persoane sunt autoizolate la domiciliu

Reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița informează, printr-un comunicat de presă, faptul că la această oră, pe raza județului nostru, există 2245 de persoane ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:30
(332 vizualizări - 0 comentarii)


Medici pentru România: Suport on-line gratuit pentru pacienții cu boli cronice

Lansat în octombrie 2019, proiectul «Medici pentru România» vine în sprijinul pacienților cu boli cronice, în pandemie COVID-19. Pacienții cronici care nu se pot deplasa la cabinetele medicale, pot beneficia ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:20
(293 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
MIHAILA în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus JAIL în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Gică Contra în COVID-19, agent electoral pentru primarul Sloboziei EU în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Viva în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus Cetățean al României în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» Jandarmul în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus NOEL în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Parepa XS în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus V I R U S A T în COVID-19, agent electoral pentru primarul Sloboziei Anonim în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus plătitor de taxe în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» Mihai în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia Observator în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus off în Doi subofițeri sunt infectați cu noul Coronavirus Prea tânăr...: în Ipoteză alarmantă: USR Ialomița susține că am putea deveni «Suceava 2» plm în PSD Ialomița îl acuză pe deputatul PNL Gheorghe Tinel că are o atitudine de «prim-secretar PCR» @bitdifender în Orașul Țăndărei, blocat din cauza carantinei @Zorro în Orașul Țăndărei, blocat din cauza carantinei E secret în Pacienți infectați cu COVID-19 în Centrul de Dializă «Fresenius» din Slobozia
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...