Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, județul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2) și ale HGR nr. 611/2008, privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție temporar vacante:
1. Inspector (operator roluri), clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe
Condiții de participare
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare... [citește_tot_articolul]

20 Iunie 2017, 09:20 (31 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

Notificare

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 14.06.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 945/98/2017, în baza art. 73 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei MOROIANU PETRONELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în comuna Ograda, strada Lacului, nr. 1, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. F21/610/2011, având CUI 29444877, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 28.07.2017
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului... [citește_tot_articolul]

20 Iunie 2017, 08:30 (50 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 05.07.2017, orele 10,00, și în fiecare zi de miercuri a următoarelor două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

16 Iunie 2017, 10:40 (39 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bărbulești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante pe perioada nedeterminată pentru următoarele funcții publice:

Denumirea postului: Inspector, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar Contabil, ITL, executări debite și Achiziții Publice
Condiții specifice de participare la concurs:
-studii universitare de specialitate absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

13 Iunie 2017, 16:40 (46 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Administratorii statutari ai societăților LEVENS L&E SRL, 9 AUTOCAR SRL ELACARM SRL, LTV PROD SRL sunt rugați să ia legătura cu reprezentantul lichidatorului judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia pentru stabilirea în comun a unor măsuri legate de desfășurarea corespunzătoare a procedurii insolvenței.
Relații suplimentare la tel./fax 0243/231.113... [citește_tot_articolul]

13 Iunie 2017, 16:30 (51 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Comuna GHEORGHE DOJA, titular al proiectului «EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi amplasat în comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

9 Iunie 2017, 14:10 (62 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții din comitetul director:
-în data de 28.06.2017, orele 10,00-concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Fetești din str. Călărași, nr. 549, jud. Ialomița, și constă în patru etape, după cum urmează:
a) etapa I-selecția dosarelor depuse de candidat;
b) etapa a II-a-testul-grilă, lucrarea scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specifică postului;
c) etapa a III-a-susținerea lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al... [citește_tot_articolul]

8 Iunie 2017, 11:35 (97 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs

în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:
-un post vacant de medic în specialitatea microbiologie în cadrul Laboratorului de analize medicale, perioadă determinată
-un post vacant de medic în specialitatea O.R.L. în cadrul Cabinetului O.R.L. din Ambulatoriul spitalului, perioadă determinată

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele... [citește_tot_articolul]

31 Mai 2017, 10:10 (177 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

OUAI SUDIȚI 332-Sudiți

În conformitate cu prevederile HG 1872/2005 vă învităm să luați parte la ședința Adunării Generale extraordinare a membrilor OUAI Sudiți, care va avea loc în data de 28.06.2017, ora 8,00, în strada Alexandru Odobescu, nr. 12, et. 1, birou 7, municipiul Slobozia, județul Ialomița.
Pe ordinea de zi va fi dezbătută solicitarea nr. 14/19.05.2017 a ANIF Ialomița privind predarea-primirea infrastructurii de irigații aflată în domeniul privat al statului și în administrarea ANIF, cât și alte probleme de interes.
Președinte, Tudor Marcel... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:25 (90 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria Comunei OGRADA, cu sediul în loc. OGRADA, str. Ionel Perlea, nr. 183, jud. Ialomița, în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată pentru funcțiile publice:
Denumirea postului:
-REFERENT GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (compartiment Urbanism)
-REFERENT GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (compartiment Registru Agricol)

Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: MEDII, CU DIPLOMA DE BACALAUREAT
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: -NU ESTE CAZUL
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:20 (102 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire teren de sport Școala Gimnazială Malu», amplasat în comuna Sfântu Gheorghe, sat Butoiu, str. Principală, nr. 28, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri orele 08,00-14,00 și la sediul Primăriei UAT Sfântu Gheorghe, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:15 (72 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC IPURL» Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.05.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 686/98/2017, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC 9 AUTOCAR SRL, cu sediul în municipiul Fetești, str. Călărași, bloc CFR 5-6, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/982/1992, având CIF RO 2583016, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 30.06.2017
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la la 14.07.2017... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:10 (92 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială MIHAIL KOGĂLNICEANU din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1, începând cu data de 25.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, din sat Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:05 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Curtea de Conturi a României, cu sediul în București, str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, organizează concurs în data de 07.06.2017, orele 10.00-proba scrisă, în vederea ocupării postului de execuție vacant secretar-dactilograf, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în structura teritorială Camera de Conturi a județului Ialomița.
Condiții de participare la concurs:
-studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat
-cunoștințe de operare calculator-nivel mediu
Detalii suplimentare pe site-ul www.curteadeconturi.ro sau la sediul Camerei de Conturi Ialomița din Slobozia, str. Episcopiei, nr. 3.... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:40 (134 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 12.05.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 705/98/2017, în baza art. 57, alin. (1) și 72 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin încheiere, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC CGG BIGG SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. B9, sc. B, et. 4, ap. 40, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/5/2014, având CUI 3265044, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 26.06.2017
-Verificarea creanțelor... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:30 (112 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Comunei Bărbulești, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post de mecanic utilaj (șofer buldoexcavator).
Condiții specifice:
-studii medii, atestat de competențe profesionale, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Condiții generale:
-concursul va consta într-o probă scrisă și una practică, iar persoanele care urmează să participe la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiții, stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:20 (126 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GHEORGHE DOJA din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1, începând cu data de 22.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Gheorghe Doja, strada Grădiniței, nr. 15, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:10 (120 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Gheorghe Doja, cu sediul în localitatea Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
-Consilier, grad profesional 1A, în Compartimentul Cultură, Sport, Protecție civilă
Condițiile specifice de participare la concurs
-condițiile de studii universitare de licență sau echivalentă cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor administrative/economice/inginerești... [citește_tot_articolul]

11 Mai 2017, 14:10 (96 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Ministerul Tineretului și Sportului organizează,
în perioada 15 mai-07 iulie 2017, prin DJST IALOMIȚA
Concursul local de proiecte de tineret 2017
Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viața societății.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Ialomița este 24500 lei, cu o limită maximă pe proiect de 8000 lei.
Depunerea proiectelor: 15 mai-06 iunie 2017, între orele 8,00-16,00 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IALO... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2017, 13:20 (120 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ADMET SRL, titular al proiectului «PUD-MODERNIZARE ȘI EXTINDERE COMPLEX HOTELIER SELECT», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «PUD-MODERNIZARE ȘI EXTINDERE COMPLEX HOTELIER SELECT», propus a fi amplasat în intravilanul orașului Slobozia, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2017, 13:15 (134 vizualizări - 0 comentarii)

25 Iun 2017
196 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Ialomița: Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică și gaze

Potrivit furnizorului de energie electrică, pe parcursul săptămânii viitoare mai multe localități din Ialomița vor fi afectate de întreruperi parțiale de curent. Astfel, luni, marți și miercuri, 26/27/ ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2017, 19:05
(199 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziție de pictură la Galeriile «Arcadia»

Galeriile «Arcadia» din cadrul Centrului Cultural UNESCO «Ionel Perlea» din Slobozia vor fi gazda unei expoziții de pictură, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Slobozia. Expuse pe simeze ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2017, 18:05
(149 vizualizări - 0 comentarii)


2

Acțiune la Penitenciarul Slobozia

Reprezentanții Penitenciarului Slobozia au organizat joi, 22 iunie 2017, o acțiune ce a avut ca scop facilitarea asistenței post-detenție a persoanelor private de libertate, aflate în executarea unei pedepse ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2017, 17:15
(153 vizualizări - 0 comentarii)


3
Tânăr căutat de pompieri în râul Ialomița

Tânăr căutat de pompieri în râul Ialomița

Un apel primit miercuri, 21 iunie a.c., la dispeceratul ISU Ialomița, a anunțat faptul că un tânăr, în vârstă de 22 de ani, a intrat la scăldat în zona orașului Fierbinți Târg și a dispărut de la suprafața ...[citește_toată_știrea]

21 Iunie 2017, 18:05
(282 vizualizări - 0 comentarii)


4

AJOFM Ialomița: Subvenție pentru angajarea elevilor/studenților pe perioada vacanței de vară

Angajatorii care încadrează elevi sau studenți pe perioada vacanței de vară beneficiază pentru fiecare elev sau student de un stimulent lunar în cuantum de 250 lei/lună. Perioada maximă de acordare a stimulentului ...[citește_toată_știrea]

21 Iunie 2017, 17:25
(272 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Voluntarii, în concurs

Data de 23 iunie este dedicată anul acesta fazei județene a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență. Probele de concurs se vor desfășura pe Stadionul ...[citește_toată_știrea]

21 Iunie 2017, 17:05
(285 vizualizări - 0 comentarii)


6

AJFP Ialomița: În atenția contribuabililor

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri ...[citește_toată_știrea]

21 Iunie 2017, 16:10
(305 vizualizări - 0 comentarii)


Procurorii din Călărași au descins în Ialomița. Suspecți într-un dosar de «evaziune fiscală» și «spălare de bani», ridicați de la Slobozia

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași au desfășurat miercuri, 21 iunie 2017, 43 de percheziții domiciliare pe raza mai multor județe, printre care și Ialomița. În județul nostru ...[citește_toată_știrea]

21 Iunie 2017, 10:53
(2278 vizualizări - 0 comentarii)


8

Secțiunile Mica Publicitate și Publicitate online au fost actualizate!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

20 Iunie 2017, 19:10


anunț angajare

service auto
angajează
-mecanic
-electrician
-tinichigiu

relații la telefon 0722/332.877

20 Iunie 2017, 18:25


IPJ Ialomița: Evaluarea Națională, în siguranță

Pentru desfășurarea în condiții de liniște și siguranță a examenelor de Evaluare Națională 2017, la nivelul județului Ialomița, polițiști de Ordine Publică, de la Rutieră și alte structuri, vor acționa ...[citește_toată_știrea]

20 Iunie 2017, 15:40
(274 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: Campania «Donează sânge! Salvează o  viață!»

Protopopiatul Slobozia: Campania «Donează sânge! Salvează o viață!»

Luni, 19 iunie 2017, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzie Ialomița continuă Campania «Donează sânge! Salvează o viață!». Campania are ca scop salvarea de vieți prin donarea ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 16:40
(380 vizualizări - 0 comentarii)


12

Acțiune a polițiștilor ialomițeni

La acest sfârșit de săptămână, 16-18 iunie a.c., polițiștii ialomițeni au continuat acțiunile în locurile și zonele de interes operativ din județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pentru ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 15:35
(453 vizualizări - 0 comentarii)


Infractor în Franța, prins în Ialomița

Polițiștii de Investigații Criminale din Ialomița au depistat un bărbat care era urmărit internațional pentru săvârșirea de «infracțiuni contra proprietății», fapte comise în Franța. Schimbul de date și ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 15:05
(467 vizualizări - 0 comentarii)


14

Razie la Urziceni

Pentru creșterea gradului de siguranță în comunitate și descurajarea comportamentelor de tip infracțional, vineri, 16 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Urziceni au organizat și desfășurat ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 14:55
(577 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni razie


Conlucrare între biserică și școală la Urziceni

Conlucrare între biserică și școală la Urziceni

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Catedrala din Urziceni desfășoară un amplu program în vederea formării și dezvoltării intelectuale, morale și spirituale ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 12:55
(467 vizualizări - 0 comentarii)


16

2232 de elevi din Ialomița susțin Evaluarea Națională

Luni, 19 iunie 2017, elevii susțin prima probă a Evaluării Naționale, la Limba și Literatura Română. Datele Inspectoratului Școlar Județean Ialomița arată că la acest examen s-au înscris 2232 de elevi de ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2017, 09:25
(536 vizualizări - 0 comentarii)


Albești: A descoperit o bombă în curte

Un cetățean din comuna Albești a descoperit în propria gospodărie un element de muniție neexplodat. Omul a găsit bomba în timp ce săpa o groapă în curte. Speriat, a sunat la 112, iar la fața locului s-au ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 19:05
(526 vizualizări - 0 comentarii)


18

anunț angajare

Firmă gaze
angajează sudori
pentru instalații
de gaz metan

Se oferă 2500 lei/lună
Contact 0743/416.556

16 Iunie 2017, 18:50


Ialomița: Braconaj piscicol

Doi bărbați, de 37 și 64 de ani, din comuna Bordușani, au intrat în vizorul polițiștilor fiind identificați pescuind ilegal în apele lacului Bentu Mare. Asupra acestora au fost descoperite mai multe unelte ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 18:35
(573 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Tineri infractori, trimiși la închisoare

Polițiștii ialomițeni au reușit identificare a doi tineri, de 18 și 19 ani, domiciliați în Fetești, care se sustrăgeau executării pedepselor de 3 ani și 4 luni închisoare. Sentințele au fost emise de Tribunalul ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 18:10
(618 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: Se redeschide «Clubul de vacanță»

Reprezentanții Protopopiatului Urziceni organizează și în această vară «Clubul de vacanță». Este vorba despre o serie de întâlniri cu scop educativ, de tipul «școală de vară», organizate în cadrul instituției ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 17:55
(596 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Amenzi de 31 mii de lei pentru «munca la negru»

29 de angajatori din Ialomița, care desfășoară activități în industria alimentară, au fost verificați în vederea identificării angajaților care lucrau «la negru», de către inspectorii Inspectoratului Teritorial ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 17:25
(513 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Transporturi ilegale de lemne

Un tânăr de 27 de ani, din județul Vrancea, a fost sancționat contravențional cu 3000 de lei pentru transport ilegal de material lemnos. În urma unui control al polițiștilor ialomițeni, oamenii legii au ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 17:05
(570 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beat la volan

Un șofer în vârstă de 39 de ani, din Căzănești, s-a ales cu un dosar penal după ce a fost depistat în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Cel în cauză avea o alcoolemie de 1,16 miligrame alcool pur ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 16:10
(488 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: Cadouri pentru elevii merituoși

În ultima zi a anului școlar, reprezentanții Protopopiatului Urziceni au împărțit cadouri elevilor cu rezultate bune la învățătură din cadrul Colegiului Național «Grigore Mosil» din municipiu. Astfel, ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2017, 15:30
(496 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa locurilor de muncă în domeniul confecțiilor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza joi, 22 iunie 2017, Bursa locurilor de muncă în domeniul confecțiilor, acțiune ce va avea loc la sediul punctului de lucru Urziceni ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2017, 17:05
(556 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: S-au confiscat 575 mc de lemne!

IPJ Ialomița: S-au confiscat 575 mc de lemne!

Marți, 13 iunie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au acționat pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din silvicultură. Astfel ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2017, 16:20
(1931 vizualizări - 14 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: 3 permise reținute, amenzi de peste 37000 de lei

Polițiștii ialomițeni au desfășurat pe raza județului acțiuni pe linie de circulație rutieră, pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun și îi expun pe ceilalți ...[citește_toată_știrea]

14 Iunie 2017, 16:05
(852 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

societate comercială
angajează
muncitori necalificați
stivuitoriști
șoferi profesioniști

Se asigură cazare, salariu atractiv
Relații la telefon 0749/295.101

14 Iunie 2017, 11:20


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...