Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

«Investește în oameni!»

Axa prioritara 2-«Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii»
Domeniul major de intervenție 2.3-«Acces și participare la formarea profesională continuă»
Titlul proiectului: «CALIFICAREA-Opțiune pentru dezvoltarea durabilă a resurselor umane»
Nr. identificare contract: POSDRU/164/2.3/S/133815
                                         ... [citește_tot_articolul]

18 Decembrie 2014, 13:30 (16 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA
prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENTĂ ETC IPURL SLOBOZIA,
cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița,
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA);
-Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA);
-Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei (exclusiv TVA).
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 21:30 (19 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 2134/ F, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr.1995/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CRISNINI PARFE SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 1D, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr.J21/62/2008, avînd CUI 23170802, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 23.01.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 6.02.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor și afișarea acestuia la 27.02.2015.
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 19:10 (22 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

somație

Reclamanta PAROHIA ȚĂNDĂREI-SFINȚII VOIEVOZI, cu sediul în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, cu sediul ales
pentru comunicarea actelor de procedură la Cab. Avocat Ciupercă Aurelia, cu sediul în loc. Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, posesor al imobilului reprezentat de teren intravilan, în suprafață de 2.088 mp, situat în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, solicită în temeiul uzucapiunii de lungă durată prev. de art. 1846 C. Civ., dobîndirea dreptului de proprietate asupra acestui imobil.
Toți cei interesați să facă opoziție sînt somați ca în termen de 6 luni de la emiterea prezentei... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 17:20 (17 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

SC TROTA România SRL Cluj

angajează

atît tineri șoferi, cu categoriile C+E, cu cel puțin 2 ani de experiență pe TIR, cît și începători.
Se lucrează în echipaj, pe Comunitate.
Condiții excelente. Se asigură un cîștig minim între salariul de bază și diurne.
Informații la telefon 0740/295.418, numai după trimiterea unui CV
și copii de pe documentele de mai jos la soferitir@trota.ro
• Buletin
• Pașaport
• Permis de conducere
• Cartela tahograf
• Atestat de marfă
• Cazier judiciar
• Cazier auto... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 16:25 (13 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

societate comercială vinde

• teren intravilan, str. Viitor, nr. 17, Slobozia, suprafața 1005 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 677 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 575 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 13A, Slobozia, suprafața 527 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 603,6 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 5000 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 34028 mp, preț negociabil
• spațiu comercial, Slobozia, bdul Chimiei, nr. 6, bl. D2, suprafața construită 205 mp
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 14:20 (17 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIȚA

SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, Telefon 0243/231.665, FAX 0243/232.750

Informație de presă
NOUTĂȚI PRIVIND ASIGURAREA PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE
Noile reglementări privind asigurarea pentru concedii și indemnizații medicale aduse de OUG nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014, și care a intrat în vigoare la aceeași dată, prevăd că soțul/soția unei persoane fizice autorizate beneficiază atît de concediu medical, cît și de indemnizațtie de asigurări sociale de sănătate.
Astfel, soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 11:40 (22 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

voi organizați evenimentul, noi găsim clienți!

voi organizați evenimentul, noi găsim clienți!

www.independentonline.ro pune la dispoziția firmelor interesate strategii de marketing și publicitate online.
Calitatea editorială a site-ului nostru face ca www.independentonline.ro să fie cel mai accesat site de știri din Ialomița.
Pentru a vă înscrie în rîndul agenților economici mulțumiți de serviciile noastre,
vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0728/908.831
sau prin email la redactia.independent@gmail.com

Dacă vă propuneți o campanie publicitară pe www.independentonline.ro... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 10:30 (737 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Oferta de abonamente ziarul INDEPENDENT

De 15 ani, Independent este alături de ialomițeni,
oferind săptămînal opinii și informații
pertinente, atent verificate și care vizează întotdeauna interesul public.
Independent este unul dintre cele mai vechi ziare din Ialomița
și este cel mai citit ziar local.
În fiecare lună, peste 60 mii de oameni citesc,
în varianta print sau on-line, informațiile furnizate de
publicația noastră.
În acest context, sistemul de abonamente oferit de noi vine
în întîmpinarea celor interesați  de serviciile pe care le oferim,
... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 09:30 (218 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare

PRO CONSULTING IPURL, lichidator judiciar al SC ANTONIO COM SRL-în faliment, în dosarul nr. 1558/98/2009 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, anunță vînzarea următoarelor active proprietatea debitoarei
-Imobil situat în loc. Slobozia, str. Independenței, nr. 35, jud. Ialomița, compus din construcție casă de locuit cu suprafață construită de 120,62 mp, teren aferent 1231,84 mp, preț de pornire a licitației 518.400 lei RON
-Imobil situat în loc. Smirna, jud. Ialomița, compus din imobil spațiu comercial, atelier și șopron cu suprafața utilă de 77,09 mp și teren aferent 100 mp, preț de pornire a licitației 22.410 lei RON

Vînzarea are loc la licitație, organizată... [citește_tot_articolul]

9 Decembrie 2014, 06:20 (158 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC DIALEX GROUP SECURITY SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, anunță organizarea ședințelor de licitație publică, în condițiile Codului de Procedură Civilă și Regulamentului propriu, vînzarea, în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, a unor bunuri din categoria autoturismelor marca Land Rover, Hyundai Galloper, Hyundai.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

13 Noiembrie 2014, 10:30 (310 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii
Vă notificăm faptul că la data de 24.10.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr.1871/F, în baza art. 71, alin. 1, teza a II-a, raportat la art.145, alin. 2, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 1914/98/2014, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC MEPUI COM SRL MOVILIȚA, cu sediul în comuna Movilița, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/112/2005, avînd CUI 17303858, stabilindu-se următoarele... [citește_tot_articolul]

13 Noiembrie 2014, 10:10 (298 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Anunță prelungirea pînă la data de 21.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr. 2/16.09-21.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 07.11.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2014, 08:10 (173 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» anunță prelungirea pînă la data de 21.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr. 2/16.09-21.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 07.11.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2014, 08:05 (120 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, vinde la licitație publică în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de Vînzare următoarele bunuri imobile situate în municipiul Urziceni, strada SMA, nr. 9, județul Ialomița:
-Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA);
-Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA);
-Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei (exclusiv TVA).
... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2014, 11:15 (189 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Lichidatorul judiciar al SC PRIMEXAGRO SRL SLOBOZIA anunță continuarea licitațiilor publice, în condițiile regulamentului de vînzare, pentru vînzarea unui teren intravilan situat în zona municipiului Slobozia, cu deschidere la Est spre varianta asfaltată Slobozia-Amara în suprafață de 2500 mp.
Prețul de pornire al licitațiilor este de 102.700 lei, exclusiv TVA.
Licitațiile vor avea loc săptămînal, în fiecare zi de luni, la orele 8,30, la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2014, 10:25 (178 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii
Vă notificăm faptul că la data de 24.10.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, în baza art. 38, alin. (1), art. 3, alin. (1), coroborat cu 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 1814/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC UDISANCRIS SRL, cu sediul în localitatea Borănești, strada Crinului, nr. 1, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/395/2010, avînd CUI 27706734, stabilindu-se următoarele... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2014, 09:10 (160 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT CAS IALOMIȚA

În atenția tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat
Subiect: CONTRACTARE 2014
Începînd cu data de 22.10.2014, CAS Ialomița declară deschisă perioada de contractare pentru anul 2014-servicii medicale pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat-unități private.

Termenul final de depunere a cererilor însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor de furnizare de servicii... [citește_tot_articolul]

22 Octombrie 2014, 07:25 (329 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Anunță prelungirea pînă la data de 07.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Masura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr.2/16.09-07.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 20.10.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică... [citește_tot_articolul]

20 Octombrie 2014, 08:15 (325 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» anunță prelungirea pînă la data de 07.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Masura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr.2/16.09-07.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 20.10.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform PNDR ca fiind persoane... [citește_tot_articolul]

20 Octombrie 2014, 08:10 (307 vizualizări - 0 comentarii )

Sâmbătă 20 Dec 2014
43 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Ialomița: 800 de cărți noi pentru Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu»

În cadrul programului de granturi de carte BOOKS 4 YOUTH 2 și a campaniei «LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ!» din luna septembrie 2014, deschis pentru biblioteci, instituții de învățămînt, ONG-uri, și alte instituții ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 16:05
(53 vizualizări - 0 comentarii)


1

AJFP Ialomița: Prețurile medii la produsele agricole

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița înștiințează contribuabilii interesați că a fost aprobată Hotărîrea Consiliului Județean Ialomița nr. 97/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 15:30
(42 vizualizări - 0 comentarii)


2

DSVSA Ialomița: Focare de Bluetongue, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează toți crescătorii/deținătorii de animale că, începînd din data de 02.12.2014, în România a debutat perioada liberă de vectori ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 14:50
(46 vizualizări - 0 comentarii)


3

Programul de Sărbători la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Vă informăm că programul de lucru al Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lîngă tribunale se va modifica în perioada Sărbătorilor de Iarnă ca urmare ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 13:40
(43 vizualizări - 0 comentarii)


4

Activități la Penitenciarul Slobozia în perioada Sărbătorilor de Iarnă

Sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă marcată de o puternică încărcătură emoțională pentru deținuții Penitenciarului Slobozia. Cu această ocazie, la nivelul instituției au fost desfășurate mai multe ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 13:20
(43 vizualizări - 0 comentarii)


5

Amara: Persoană rănită în urma unui accident rutier

O femeie în vîrstă de 47 ani a fost rănită după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un copac. Evenimentul s-a produs miercuri, 17 decembrie 2014, în jurul orei 14,40, pe DN2C, în ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 13:05
(40 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara accident


6

Coșereni: Pește fără documente de proveniență

Polițiștii Secției Rurale Coșereni au depistat, în trafic, trei bărbați, cu vîrste cuprinse între 31 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Slobozia și județul Ilfov, în timp ce transportau cu un autoturism ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 11:45
(40 vizualizări - 0 comentarii)


7

Ialomița: Infractori încarcerați

Doi ialomițeni pe numele cărora instanța a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea au fost aduși joi, 18 decembrie 2014, de către polițiștii de Investigații Criminale în Penitenciarul Slobozia ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 11:20
(37 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Articole pirotehnice, confiscate

Polițiștii ialomițeni au efectuat în această săptămînă controale în cadrul acțiunii naționale «Foc de Artificii», pe raza județului Ialomița, în urma acestora fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 10:10
(47 vizualizări - 0 comentarii)


9

IPJ Ialomița: Prudență la cumpărături, de Sărbători

În această perioadă, premergătoare Sărbătorilor de Iarnă, cînd supermarket-urile, mall-urile, tîrgurile, piețele sînt aglomerate, în graba cumpărăturilor, Poliția ne recomandă să avem un comportament «preventiv ...[citește_toată_știrea]

19 Decembrie 2014, 09:05
(35 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de
mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

16 Decembrie 2014, 18:55


Campanie umanitară a polițiștilor ialomițeni

Campanie umanitară a polițiștilor ialomițeni

Peste 600 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița vor demara o campanie umanitară, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Oamenii legii vor oferi un sprijin material copiilor ...[citește_toată_știrea]

16 Decembrie 2014, 18:35
(143 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Băut la volan, a acroșat un alt vehicul

Poliția a fost sesizată vineri, 12 decembrie a.c., cu privire la faptul că pe raza municipiului Fetești s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale. Astfel, în timp ce un bărbat, de ...[citește_toată_știrea]

15 Decembrie 2014, 15:25
(136 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: 164 de șoferi sancționați, 16 permise reținute

În acest sfârșit de săptămînă, 12-14 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

15 Decembrie 2014, 15:20
(138 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit în Franța, prins la Urziceni

Polițiștii de Investigații Criminale din Ialomița au depistat un bărbat care era urmărit internațional pentru infracțiuni contra persoanei și a patrimoniului, fapte comise în Franța. La data de 12 ...[citește_toată_știrea]

15 Decembrie 2014, 15:10
(135 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Atenționare Cod Galben de ceață

Urmare a atenționării meteorologice de Cod Galben de ceață, în zona Moldovei, Dobrogei și în zonele de sud, Poliția Română recomandă tuturor participanților la trafic să respecte, cu strictețe, regulile ...[citește_toată_știrea]

15 Decembrie 2014, 15:00
(110 vizualizări - 0 comentarii)


Tragedie pe șoseaua către Slobozia Nouă. Șoferul unei mașini a murit într-un accident rutier!

Un tragic accident rutier s-a petrecut sîmbătă, 13 decembrie 2014, în zona cartierului Slobozia Nouă, al municipiului Slobozia. Șoferul de 36 de ani al unei mașini a murit pe loc. Din primele informații ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2014, 15:14
(1384 vizualizări - 3 comentarii)


IPJ Ialomița: Controale la comercianții de carne

Polițiștii ialomițeni au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare  de 25000 de lei, în cadrul activităților desfășurate, la nivel național, pentru prevenirea evaziunii fiscale. Pe parcursul derulării ...[citește_toată_știrea]

12 Decembrie 2014, 13:50
(171 vizualizări - 0 comentarii)


Ion Roată: Tînăr de 17 ani, spulberat de un vehicul

Un tînăr de 17 ani a fost la un pas de moarte după ce a fost spulberat de un vehicul. Adolescentul traversase șoseaua prin loc nepermis. Cel care l-a acroșat pe adolescentul de 17 ani este un tînăr, de ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2014, 19:40
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Articole pirotehnice, confiscate de polițiști

Polițiștii ialomițeni au efectuat controale în cadrul acțiunii naționale «Foc de Artificii» pe raza municipiului Fetești și a comunelor arondate. Astfel, la punctele de lucru a 5 societăți comerciale de ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2014, 19:05
(190 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Spărgător de mașini, reținut de polițiști

Un tînăr, de 21 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind acuzat de numai puțin de 12 furturi din autoturisme. Prejudiciul creat proprietarilor respectivelor mașini se ridică la 5600 de ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 18:10
(370 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 accidente rutiere într-o singură zi!

Bilanț îngrijorător al polițiștilor Serviciului Rutier Ialomița. Oamenii legii au în cercetare 3 accidente de circulație produse pe raza județului în ultimele 24 de ore! În urma evenimentelor rutiere, patru ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 17:20
(567 vizualizări - 1 comentariu)


«Taina Sfântului Maslu», pelerinaj la Urziceni

«Taina Sfîntului Maslu», pelerinaj la Urziceni

Din anul 2009, la inițiativa părintelui Bogdan Ionuț Stancu, Protopop de Urziceni, s-a îndătinat obiceiul ca cei șapte preoți ai orașului de reședință a Protopopiatului să săvîrșească împreună Taina Sfîntului ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 13:15
(310 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 7798 de șomeri în luna noiembrie

La finele lunii noiembrie 2014, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Ialomița este de 7,37%, în creștere ușoară față de cea înregistrată la sfîrșitul lunii octombrie 2014, cînd s-a situat la ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 12:25
(331 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: 3 mașini distruse de un copac rupt de vînt

3 mașini au fost distruse din cauza unui copac doborît la pămînt de vîntul puternic, la Slobozia. De asemenea, arborele căzut a rupt și mai multe cabluri de electricitate, telefonie și televiziune. La locul ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 11:20
(431 vizualizări - 0 comentarii)


Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița are un nou prim adjunct

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița are un nou prim adjunct

De la 1 decembrie 2014, Jandarmeria Ialomița are un nou prim adjunct. Este vorba despre Răzvan Salaoru, unul dintre militarii instituției care s-a remarcat în numeroase acțiuni întreprinse în teatrele de ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 08:40
(539 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Acțiune de amploare a polițiștilor

Polițiștii rutieri ialomițeni, sprijiniți de colegii de la ordine publică, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul IGPR, acționează în această săptămînă pentru prevenirea și combaterea accidentelor ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2014, 07:20
(288 vizualizări - 0 comentarii)


Gîrbovi: Arestat preventiv după ce a bătut un polițist

Un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Gîrbovi a ajuns la spital după ce a fost bătut în timpul serviciului. Omul legii a fost chemat să aplaneze un conflict în incinta unui bar din localitate ...[citește_toată_știrea]

9 Decembrie 2014, 17:10
(568 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Adolescentă de 17 ani, lovită pe trecerea de pietoni

Trecerile de pietoni sînt tratate cu indiferență de șoferi. A simțit-o pe pielea ei o adolescentă de 17 ani care a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar. Cea care a produs accidentul ...[citește_toată_știrea]

9 Decembrie 2014, 14:50
(445 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Fetești: A furat un gard!

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale de la Fetești au deschis un dosar penal pe numele unui tînăr, de 28 de ani, suspectat de faptul că ar fi sustras gardul de fier al unei gospodării ...[citește_toată_știrea]

9 Decembrie 2014, 13:40
(414 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești furt gard


Marplast Urziceni
Ultimele comentarii
misleanu pdl gogu 19 decembrie în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale vai de noi! în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia mmmmmmmmmmmm în Vara căpșunari, iarna asistați social marian în Fermierii ialomițeni încalcă normele Uniunii Europene DNA în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale Je în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale radu în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Ilici în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Liv în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Mari în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Marinica, Marinica,... în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale Adi în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Ivan în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Raul în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Miron în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia mircea în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale Unul în Liderul PD-L Ialomița, Cazacu Marinică, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale Miri în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Leta în Aparat de ultimă generație la Spitalul Slobozia Parcari în Slobozia: Adolescentă de 17 ani, lovită pe trecerea de pietoni
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...