Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, str. Biserica Veche, nr. 1, județul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2) și ale HGR nr. 611/2008, privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
-3 posturi de Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent (polițiști locali) în cadrul compartimentului Poliție Locală al aparatului de specialitate al primarului comunei Manasia.
Condiții de participare... [citește_tot_articolul]

15 Decembrie 2017, 08:05 (30 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Comuna Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina, str. Bisericii nr. 1, jud. Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «Platformă de colectare și management a gunoiului de grajd în comuna Ciochina, județul Ialomița»-propusă a fi amplasată în localitatea Ciochina, în suprafață de 8.000 mp, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Observațiile publicului se primesc zilnic de luni-vineri, la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, între orele 8,30- 16,30, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.... [citește_tot_articolul]

24 Noiembrie 2017, 08:10 (121 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț organizare concurs

Școala Gimnazială Giurgeni cu sediul în loc. Giurgeni, str. M. Viteazu, nr. 15, jud. Ialomița, organizează în data de 14.12.2017 concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 268/2011, modificat și completat de HG nr. 1024/2014, în cadrul instituției
Denumirea postului:
-Secretar grad II (S)-0,5 normă, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită
Data, ora și locul de desfășurarea a concursului:... [citește_tot_articolul]

21 Noiembrie 2017, 16:15 (72 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina, str. Bisericii, nr. 1, jud. Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «Platformă de colectare și management a gunoiului de grajd în comuna Ciochina, județul Ialomița» propusă a fi amplasată în localitatea Ciochina, în suprafață de 8.000 mp, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Observațiile publicului se primesc zilnic de luni-vineri, la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, între orele 8,30-16,30, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunț.... [citește_tot_articolul]

21 Noiembrie 2017, 16:10 (77 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciuperca Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin. 4, C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 19 DECEMBRIE 2017, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următorului bun:
IMOBIL-situat în comuna Săveni, județul Ialomița-compus din suprafața de 615,55 mp teren intravilan și casă de locuit C1-construită din chirpici, acoperită cu țiglă, compusă... [citește_tot_articolul]

21 Noiembrie 2017, 13:05 (114 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț organizare concurs

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, strada Călărași, numărul 549, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de economist specialist IA în cadrul biroului financiar-contabil
Condiții specifice în vederea participării la concurs:

-diploma de licență a studiilor superioare economice
-vechime în specialitate-6 ani și 6 luni
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă-11.12.2017, orele 10,00
-Interviu-14.12.2017, orele 10,00
-Perioada depunere dosare: 17.11.2017-04.12.2017
Dosarele de concurs se vor depune la sediul... [citește_tot_articolul]

14 Noiembrie 2017, 16:10 (106 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul social în Târgu-Mureș, str. G-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, județul Mureș, cod fiscal RO 13577109, în calitate de administrator judiciar al debitorului Farkas-Ro-Trans SRL-în reorganizare, organizează
LICITAȚIA PUBLICĂ
pentru valorificarea următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
Mijloace de transport:
1) 4 bucăți autoturisme Dacia 1307 Furgon DACIA Double Cab 1.9D-2.000 lei/bucata
2) Utilaje și echipamente:
-buldoexcavator Volvo BL 71/B10904-81.300 lei
-buldoexcavator Volvo BL 71/B10905-81.300 lei
-excavator braț 7 ml-150.000 lei

Prețurile nu conțin TVA.... [citește_tot_articolul]

14 Noiembrie 2017, 16:05 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

UAT Sfântu Gheorghe, titular al proiectului «EXTINDERE FRONT CAPTARE ȘI RETELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE» anunță publicul interest asupra luării deciziei de etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «EXTINDERE FRONT CAPTARE ȘI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE», propus a fi amplasat în Comuna Sfântu Gheorghe, sat Sfântu Gheorghe, Butoiu și Malu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2017, 17:50 (205 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 13.10.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1766/2017, în baza art. 145, alin.1, lit. A, raportat la art.71, alin. 1, coroborat cu art. 66 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC TUDOR TRANS SRL, cu sediul în comuna Gârbovi, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/252/2005, având CUI 17583642, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 13.11.2017
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2017, 08:50 (101 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de comuna Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax 0243/262.502, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița aviz de gospodărire pentru realizarea lucrărilor «EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA».
Aceasta este o investiție nouă.
Ca rezultat al procesului de producție rezultă ape uzate menajere care vor fi evacuate în râul Ialomița prin Canalul de descărcare al Lacului Fundata, după epurarea într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2017, 08:40 (157 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI SCÂNTEIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stațiilor de punere sub presiune SPP47 și Plot 30/1, Plot 30/2, Plot 30/3, Plot 30/4, Plot 31/1, Plot 31/4, Plot 35/1, Plot 35/2, Plot 35/4, aparținând OUAI Scânteia, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în com. Scânteia, extravilan, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2017, 08:30 (213 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI SCÂNTEIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stațiilor de punere sub presiune SPP33 și Plot 36/1, Plot 36/2, Plot 36/3, Plot 37/1, Plot 37/2, Plot 37/3, aparținând OUAI Scânteia, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în com. Scânteia, extravilan, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2017, 08:20 (221 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI SCÂNTEIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stațiilor de punere sub presiune SPP46 și Plot 32/4 aparținând OUAI Scânteia, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în com. Grivița, extravilan, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2017, 08:10 (181 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ DE INTERES CETĂȚENESC

SC APĂ-CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE SRL informează beneficiarii serviciului de alimentare cu apă, din comuna Sfântu Gheorghe, asupra faptului că apa furnizată consumatorilor se încadrează în limitele de potabilitate impuse de Legea 458/2002.
Menționăm că, și în continuare, calitatea apei este monitorizată conform Programului de monitorizare avizat de către DSP Ialomița, urmând a informa permanent consumatorii asupra calității apei distribuite, conform prevederilor Autorizației sanitare și a reglementărilor în vigoare.
Salariații SC APĂ-CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE SRL, la următoarele citiri ale apometrelor, vor solicita beneficiarilor... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2017, 08:15 (119 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Sfântu Gheorghe, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, satul Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «EXTINDERE FRONT CAPTARE ȘI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE», propus a fi amplasat în intravilanul comunei Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, 8,00-16,30, și la sediul comunei Sfântu Gheorghe, în zilele de luni-vineri, în orele de program... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2017, 08:10 (229 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

«COMUNA OGRADA»-com. Ograda, str. Ionel Perlea, nr. 183, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Extindere rețea de distribuție apă și stație de tratare în comuna Ograda, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Ograda, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,0... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:40 (160 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de comuna Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax 0243/262.502, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița aviz de gospodărire pentru realizarea lucrărilor «EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA».
Aceasta este o investiție nouă.
Ca rezultat al procesului de producție rezultă ape uzate menajere care vor fi evacuate în râul Ialomița prin Canalul de descărcare al Lacului Fundata, după epurarea într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:35 (105 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI Murgeanca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP14 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:30 (131 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI Murgeanca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP22 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:25 (197 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI MURGEANCA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP13 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:20 (179 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 16 Dec 2017
131 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

IPJ Ialomița: Acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor

Prevenirea delincvenței juvenile și victimizarea minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și siguranța cetățeanului reprezintă unele dintre prioritățile Poliției Române în anul 2017. Astfel ...[citește_toată_știrea]

14 Decembrie 2017, 15:25
(171 vizualizări - 0 comentarii)


1

Urziceni: I-a furat banii din mașină

Polițiștii cercetează un bărbat de 35 ani, din Movilița, sub aspectul comiterii infracțiunii de «furt calificat». Astfel, Poliția a fost sesizată de un bărbat, de 62 de ani, din județul Dâmbovița, cu privire ...[citește_toată_știrea]

14 Decembrie 2017, 14:20
(209 vizualizări - 0 comentarii)


2

IPJ Ialomița: Acțiune a polițiștilor

Polițiștii ialomițeni desfășoară permanent acțiuni pentru siguranța cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru siguranța traficului rutier. ...[citește_toată_știrea]

14 Decembrie 2017, 14:10
(169 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

13 Decembrie 2017, 17:10


Amara: Beat la volan și fără permis, a acroșat alte două mașini

Marți, 12 decembrie 2017, în jurul orei 18,30, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că în localitatea Amara s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 15:45
(279 vizualizări - 0 comentarii)


5

Ialomița: La volan, sub influența băuturilor alcoolice

Doi ialomițeni, de 40 și 45 de ani, au fost depistați de către polițiștii rutieri în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile pulice deși au consumat anterior băuturi alcoolice. Cei în cauză a fost testați ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 14:20
(238 vizualizări - 0 comentarii)


6

Accident mortal la Rași

Marți, 12 decembrie 2017, în jurul orei 12,00, pe DJ201B, în apropiere de localitatea Rași, s-a produs un eveniment rutier soldat cu decesul unei persoane. În urma verificărilor efectuate, polițiștii ajunși ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 13:40
(336 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Borănești și Bărcănești

Luni, 11 decembrie 2017, polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au organizat și desfășurat o acțiune de amploare pe raza localităților Borănești și Bărcănești, în cadrul căreia s-a urmărit asigurarea ordinii ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 11:10
(256 vizualizări - 0 comentarii)


8

Vlădeni: Suspect de «furt», identificat de polițiști

Polițiștii cercetează un tânăr de 14 ani, din Vlădeni, sub aspectul comiterii infracțiunii de «furt calificat». Polițiștii au identificat un minor de 14 ani, din localitatea Vlădeni, acesta fiind bănuit ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 10:40
(222 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni de control ale DSVSA Ialomița

În perioada 4-9 decembrie 2017, consilierii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița au efectuat un număr de 116 controale în unități ce desfășoară activități de ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 09:20
(237 vizualizări - 0 comentarii)


Combaterea delictelor silvice, o prioritate a polițiștilor ialomițeni

Luni, 11 decembrie 2017, polițiști din cadrul IPJ Ialomița au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. Astfel, polițiștii din cadrul ...[citește_toată_știrea]

13 Decembrie 2017, 08:10
(226 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Medic șpăgar, reținut pentru 24 de ore de procurori

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița au dispus reținerea pentru 24 de ore a doctoriței care își desfășura activitatea în cadrul Cabinetului de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă ...[citește_toată_știrea]

12 Decembrie 2017, 17:50
(791 vizualizări - 5 comentarii)


12

Slobozia: «Târg de Crăciun» la Muzeul Agriculturii

Începând de vineri, 15 decembrie 2017, Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia va inaugura acțiunea «Târgul de Crăciun». Evenimentul este organizat de instituție, cu sprijinul Consiliului Județean ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2017, 17:20
(374 vizualizări - 0 comentarii)


15 decembrie-«Ziua Porților Deschise» la AJOFM Ialomița

În data de 10 decembrie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aniversează 19 ani de activitate. Sunt 19 ani în care ANOFM s-a transformat, a evoluat și a acumulat o experiență bogată, deosebit ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2017, 16:10
(325 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Patru ialomițeni, cu vârste cuprinse între 28 și 53 de ani, au fost depistați de către polițiști în timp ce conduceau autoturisme deși anterior consumaseră băuturi alcoolice. Conducătorii auto au fost testați ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2017, 14:40
(338 vizualizări - 0 comentarii)


15

Tânăr de 19 ani din Grindu, reținut pentru «furt din locuință»

Polițiștii Secției Poliție Rurală Ion Roată au reținut un tânăr, de 19 ani, bănuit că ar fi sustras 60000 de lei dintr-o locuință situată pe raza comunei Grindu. Poliția a fost sesizată de o femeie, de ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2017, 14:25
(353 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 40000 de lei, 5 permise reținute

Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița desfășoară permanent acțiuni pentru siguranța cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru siguranța traficului ...[citește_toată_știrea]

11 Decembrie 2017, 14:10
(308 vizualizări - 0 comentarii)


Bordușani: Dețineau ilegal artificii

Doi bărbați din Bordușani sunt cercetați de polițiști după ce la locuințele lor au fost descoperite ilegal 20 de kilograme de artificii. Elementele pirotehnice au fost găsite în urma unor percheziții domiciliare ...[citește_toată_știrea]

10 Decembrie 2017, 13:46
(440 vizualizări - 0 comentarii)


18

Competiție acerbă. 7 candidați pe loc la școlile de Poliție!

Peste 12000 de persoane care își doresc să fie polițiști s-au înscris la concursul de admitere pe care școlile de Poliție îl organizează în ianuarie 2018. Până pe 5 decembrie 2017, termenul limită, pe cele ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2017, 18:10
(609 vizualizări - 0 comentarii)


Daruri de «Sfântul Nicolae» la Protopopiatul Urziceni

Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni desfășoară de mai mulți ani diverse proiecte în cadrul cărora sunt organizate activități instructiv-educative și recreative pentru copiii ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2017, 17:05
(487 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Combaterea evaziunii fiscale

Polițiștii ialomițeni au organizat și desfășurat în cursul zilei de joi, 7 decembrie 2017, o serie de acțiuni de verificare a mai multor unități economice de pe raza județului Ialomița, pentru prevenirea ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2017, 16:25
(556 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: 5 decembrie, «Ziua Internațională a Voluntarului»

Prin rezoluția 40/212 din 17 decembrie 1985, ziua de 5 decembrie a fost declarată de către Organizația Națiunilor Unite «Ziua Internațională a Voluntarului», pentru recunoașterea eforturilor și meritelor ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2017, 15:40
(498 vizualizări - 0 comentarii)


Sinești: A furat unelte de grădinărit

Un bărbat, de 43 de ani, din Sinești, s-a ales cu un dosar penal după ce a furat din curtea unui vecin mai multe unelte de grădinărit. Este vorba despre 2 cazmale, o lopată și o greblă. De asemenea, el ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2017, 16:20
(580 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Sinești furt


Oficiul Registrului Comerțului Ialomița s-a mutat în sediu nou

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița și-a schimbat sediul din data de 27 noiembrie 2017. Astfel, instituția își desfășoară acum activitatea în Slobozia, strada Gării Noi, nr. 5, et.1 ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2017, 16:10
(708 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Conduceau în stare de ebrietate

Doi ialomițeni, de 20 și 38 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost depistați la volan conducând în stare de ebrietate. În  urma testelor cu aparatul Drager, aceștia aveau un nivel al alcoolemiei ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2017, 15:50
(560 vizualizări - 0 comentarii)


Sancțiuni de peste 21 mii de lei aplicate de polițiștii ialomițeni

În urma unor activități de prevenire desfășurate de polițiștii ialomițeni pe liniile de Ordine Publică, Rutieră și Investigații Criminale, oamenii legii au aplicat 96 de contravenții a căror valoare a depășit ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2017, 15:35
(584 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni preventive împotriva delincvenței juvenile

Acțiunile cu caracter preventiv inițiate de polițiștii ialomițeni cu scopul de a preveni faptele antisociale în rândul elevilor din județ continuă. Oamenii legii s-au aflat marți, 5 decembrie 2017, la ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2017, 15:20
(567 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permise și beți, la volan

Luni, 4 decembrie 2017, un bărbat de 56 de ani, din Gheorghe Doja, a fost depistat de către polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice deși a consumat anterior băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2017, 16:25
(764 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Incendiu la o magazie

Duminică, 3 decembrie a.c., pompierii ialomițeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la rezerva de lemne a unui cetățean din Fetești. Pompierii de la Stația Fetești au intervenit pentru ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2017, 16:05
(699 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


Daruri de Moș Nicolae la Protopopiatul Slobozia

Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Grădinița «Piticot» din municipiu, a desfășurat marți, 5 decembrie 2017, activitatea «Din inimă pentru inimă-daruri de Moș Nicolae». Micii creștini, susținuți de ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2017, 15:30
(835 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...