Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Se angajează șoferi categ. C+E, pentru a lucra cu TIR pe Comunitate, la firma de Transporturi frigorifice TROTA Cluj.
Cei interesați trebuie să aibă toată documentația valabilă, la zi și fără antecedente penale și rutiere.
Se garantează importante condiții de salarizare.
Selecțiile se vor face după cum urmează:
-Timișoara și Constanta: 8 septembrie 2015
-Tg. Jiu și Brăila: 9 septembrie 2015
-Brașov și Bacău: 10 septembrie 2015
-București: 1 și 11 septembrie 2015
-Suceava: 11 septembrie 2015

De asemenea, zilnic la biroul Trota din Cluj, str. Baladei 2A.... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 10:10 (107 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de vînzare, următoarele bunuri imobile situate în com.Traian, str. Republicii, jud. Ialomița:
-Magazin Universal-suprafață totală 128,12 mp-preț pornire 137.200 lei fără TVA
-Frizerie/Coafură-suprafață totală 30,15 mp-preț pormire 33.500 lei fără TVA
-Bufet Traian-suprafață totală 281,66 mp-preț pornire 204.900 lei fără TVA

... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 09:10 (112 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

-ȘOMERI și someri de lungă durată (cu studii superioare) pentru a-i pregăti în cadrul cursului de SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR-curs acreditat de ANC și organizat în cadrul proiectului FORMING ID 134003, finanțat de FSE prin POS-DRU.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei (impozabili) la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului, www.forming.ro... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 08:25 (136 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

-ȘOMERI și someri de lungă durată pentru a-i pregăti în cadrul cursului de OPERATOR MASE PLASTICE-curs acreditat de ANC și organizat în cadrul proiectului FORMING ID 134003, finanțat de FSE prin POS-DRU.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei (impozabili) la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului, www.forming.ro... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 08:20 (131 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

-ȘOMERI și someri de lungă durată pentru a-i pregăti în cadrul cursului de ELECTRICIENI PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE ȘI ENERGETICE-curs acreditat de ANC și organizat în cadrul proiectului FORMING ID 134003, finanțat de FSE prin POS-DRU.
Pentru cei ce vor absolvi cursul avem deja parteneriate cu angajatori care doresc să-i ANGAJEZE pe toți cursanții.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 08:15 (78 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, SC RAJA SA Constanța, Cod Fiscal R 1890420, Registrul Comerțului J13/80/1991, tel. 0241/664.046, fax 0241/662.577, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, intenționează să solicite de la AN «Apele Române»-Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru investiția «Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020», pentru obiectivul «Stație de epurare ape uzate Căzănești, jud. Ialomița»-faza Studiu de Fezabilitate... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 07:55 (67 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița

reorganizează

Concursul Local de Proiecte de Tineret avînd ca termen de depunere a dosarelor 15-19 septembrie 2015, la sediul din Slobozia, str. Aleea Stadionului, nr. 3, perioada de derulare a proiectelor fiind 30 octombrie-15 noiembrie 2015.
La Concursul Local de Proiecte pot participa ONGT/ONGS conform metodologiei de finanțare aprobată de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Ordinul nr. 117/02.03.2015.
Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale se găsește pe site-ul MTS și al DJST Ialomița.
Suma prevăzută pentru Concursul Local de Proiecte pentru Tineret este de 15.000 lei.
Relații la telefon 0243/231.095... [citește_tot_articolul]

27 August 2015, 07:20 (145 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 24.07.2015, prin sentința civilă nr. 1069, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 481/98/2015, în temeiul art. 145, alin. (1), lit. B, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitorului SC RASEM SEEDS SRL, cu sediul în Slobozia, Piața Agroalimentară, spațiul 3, jud. Ialomița, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/404/2011, avînd CUI RO29197270, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului... [citește_tot_articolul]

17 August 2015, 07:20 (165 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare imobil

Noi, CIUPERCĂ DUMITRU VIRGIL, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, jud. Ialomița, aducem la cunoștință generală că, în data de 16.09.2015, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următorului bun imobil -APARTAMENT NR. 11- situat în mun. Fetești, str. Aleea Vilelor, bl. G3, sc. B, parter, jud. Ialomița, compus din 2 (două) camere și dependințe, în suprafață construită de 63,48 mp, înscris în CF nr. 21742-C1-U5 a loc. Fetești, jud. Ialomița, la prețul de 106.500,00 lei. Relații la telefon 0243368660.... [citește_tot_articolul]

11 August 2015, 08:10 (121 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

SC AGFD ȚĂNDĂREI SRL

angajează

Inginer automatist
Cerințe:
-Studii superioare de specialitate: automatică, calculatoare, electronică;
-Experiență de minim 1 an în domeniul automatizărilor programabile;
-Experiență în dezvoltarea și mentenanța software;
-Competențe utilizare: mașini cu comandă numerică, automatizări și electronice;
-Capacitatea mare de adaptare, flexibilitate și autonomie în lucru;
-Limba engleză constituie avantaj;
-Aptitudini de coordonare a personalului.
Descrierea jobului:
-Implementarea întregului concept de automatizare a echipamentelor;
-Punerea în funcțiune... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2015, 19:25 (171 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

PUD (I-Depunere solicitare)

SC RECORD COM SRL cu sediul în Slobozia, jud. Ialomița, este titular al proiectului fază PUD-CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1-extindere spațiu comercial existent-amplasament oraș Amara, str. Al. Ioan Cuza, jud. Ialomița, suprafața de teren studiată este de 89,99 mp, din care 81,99 mp proprietate și 8,00 mp concesionat conform legislației în vigoare, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la Primăria orașului Amara.
Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Amara, jud. Ialomița, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00, vineri... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2015, 19:20 (88 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România

BAROUL IALOMIȚA

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015, referitor la procedura de înscriere la examen
Baroul Ialomița vă aduce la cunoștință următoarele informații:
Data desfășurării examenului este 14 septembrie 2015, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărîrii nr. 1033 a Consiliului UNBR din data de 13 decembrie 2014.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare, în perioada 31 iulie 2015-17 august 2015, între orele 09,00-12,00, la secretariatul Baroului Ialomița (unul conținînd copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate, iar altul conținînd... [citește_tot_articolul]

21 Iulie 2015, 20:30 (176 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

societate din București

angajează șef de echipă cu echipă
(lăcătuși confecții metalice și sudori),
pentru hală producție
contract nedeterminat,
pachet salarial competitiv
(asigurăm cazare și transport)
Relații la telefon 0728/872.559, 0728/003.672... [citește_tot_articolul]

21 Iulie 2015, 20:20 (83 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

• ȘOMERI și șomeri de lungă durată
(cu studii superioare) pentru a-i pregăti în cadrul cursului de SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR-curs acreditat de ANC.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei (impozabili) la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului www.forming.ro... [citește_tot_articolul]

21 Iulie 2015, 20:15 (105 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

• ȘOMERI și șomeri de lungă durată
(cu studii superioare) pentru a-i pregăti în cadrul cursului de MANAGER DE PROIECT-curs acreditat de ANC.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei (impozabili) la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului www.forming.ro... [citește_tot_articolul]

21 Iulie 2015, 20:10 (71 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Universitatea Politehnică București caută

ȘOMERI și șomeri de lungă durată
pentru a-i pregăti în cadrul cursului de ELECTRICIENI PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE ȘI ENERGETICE-curs acreditat de ANC.
Pentru cei ce ce vor absolvi cursul avem deja parteneriate cu angajatori care doresc să-i ANGAJEZE pe toți cursanții.
Absolvenții cursului primesc o subvenție de 600 de lei și un premiu suplimentar de 2000 lei (impozabili) la angajare.
Cursanților din provincie le sînt suportate cheltuielile de transport, cazare și masă.
Înscrieri la adresa de mail contact@forming.ro sau pe site-ul proiectului www.forming.ro... [citește_tot_articolul]

21 Iulie 2015, 20:05 (85 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 17.06.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 785/98/2015, în baza art. 72, alin. 6 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 956F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC FABO-K SRL, cu sediul în Căzănești, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/154/2001, avînd CUI 14176415, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea opozițiilor la hotărîrea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori
-Soluționarea opozițiilor conform art. 71, alin... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2015, 19:30 (78 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMARIS SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire salon pentru organizare evenimente festive», propus a fi amplasat în loc. Urziceni, str. Plopului, nr. 26, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul SC OMARIS SRL din loc. Urziceni, str. Plopului, nr. 26, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-16,00.
Observațiile... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2015, 19:25 (85 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC TIMP IMPEX SRL, cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, titular al proiectului «Modernizare complex turistic Lacul Iezer, Etapa I-comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
«Modernizare complex turistic Lacul Iezer, Etapa I-comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2015, 19:20 (95 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SAFE CONSULTING SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, următoarele bunuri:
Imobil -apartament 2 camere, suprafață utilă 45,52 mp, situat în municipiul Slobozia, bdul Unirii, bl. E17, sc. A, et. 1, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar, pînă la adjudecare.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760... [citește_tot_articolul]

10 Iulie 2015, 08:20 (94 vizualizări - 0 comentarii )

Sâmbătă 29 Aug 2015
51 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Valea Ciorii: Element de muniție, descoperit în curte

Un proiectil de artilerie exploziv de calibru 76 mm a fost descoperit de un cetățean din localitatea Valea Ciorii, în timp ce săpa în curtea casei. Evenimentul a fost anunțat la 112 miercuri, 26 august ...[citește_toată_știrea]

27 August 2015, 11:10
(122 vizualizări - 0 comentarii)


1

IPJ Ialomița: Acțiuni pentru siguranța comunității

Poliția Română desfășoară Acțiunea «Blocada» pentru prevenirea faptelor  antisociale și asigurarea unui trafic rutier sigur. Astfel, în perioada 20-26 august 2015, în timpul acțiunilor punctuale desfășurate ...[citește_toată_știrea]

27 August 2015, 10:45
(125 vizualizări - 1 comentariu)


AFIR dă undă verde pentru ultimele finanțări pentru infrastructură din PNDR 2007-2013

Pentru a asigura gestionarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate țării noastre prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor ...[citește_toată_știrea]

27 August 2015, 09:35
(131 vizualizări - 0 comentarii)


3

APIA Ialomița: Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Ialomița reamintește fermierilor beneficiari ai schemelor de plăți directe că, începînd cu anul 2015, este implementată cerința legală ...[citește_toată_știrea]

27 August 2015, 09:10
(142 vizualizări - 0 comentarii)


4

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

25 August 2015, 19:15


Grindu: Doi copii, răniți într-un accident rutier

Doi copii, de 10 și 12 ani, pasageri ai unei mașini condusă de un bărbat de 36 de ani, din localitatea ialomițeană Gîrbovi, au fost victime ale unui accident rutier. Într-o curbă la stînga, conducătorul ...[citește_toată_știrea]

25 August 2015, 17:05
(345 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Grindu accident


Țăndărei: Reținut pentru că a lovit un pieton

Un bărbat de 51 de ani, din Țăndărei, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu mașina o tînără de 30 de ani, pe trecerea de pietoni. Fără să-i pese de victimă, șoferul a fugit de la locul accidentului ...[citește_toată_știrea]

25 August 2015, 15:35
(266 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 259 locuri de muncă vacante

Potrivit datelor statistice ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la nivelul județului, marți, 25 august 2015, sînt disponibile 259 locuri de muncă. Cele mai multe posturi sînt ...[citește_toată_știrea]

25 August 2015, 14:05
(274 vizualizări - 0 comentarii)


8

Manasia: Salvat de pompieri, dintr-o fîntînă dezafectată

Un cetățean din comuna Manasia a văzut moartea cu ochii. Bărbatul se afla pe cîmp, moment în care a căzut într-o fîntînă secată, căreia îi lipsea tubul de deasupra pămîntului, adîncă de 3 metri. Speriat ...[citește_toată_știrea]

25 August 2015, 12:25
(175 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Contribuabilii, în contact cu noile schimbări legislative în materie fiscală

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița anunță contribuabilii din județ, persoane fizice și juridice, cu privire la organizarea unor sesiuni privind aducerea la cunoștință a acestora a noilor ...[citește_toată_știrea]

25 August 2015, 11:05
(191 vizualizări - 0 comentarii)


10

4 zile de doliu la Țăndărei. Marian «Miliardaru», liderul țiganilor din oraș, a murit

Jale în lumea țigănească din Țăndărei. Marian «Miliardaru», cel mai influent lider al comunității rome din oraș, a murit în acest sfîrșit de săptămînă într-un accident de circulație, petrecut pe raza județului ...[citește_toată_știrea]

23 August 2015, 11:05
(2048 vizualizări - 11 comentarii)


APIA Ialomița: Este interzisă incendierea miriștilor!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Ialomița informează fermierii cu privire la obligația de a respecta normele de ecocondiționalitate (GAEC 6.2), conform cărora este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 17:25
(499 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: A intrat în pom

Poliția a fost sesizată joi, 20 august a.c., cu privire la faptul că pe DN3B s-a produs un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane. Din primele verificări, polițiștii deplasați la fața locului ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 16:15
(444 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbulești: Minor rănit de un șofer fără permis

Un băiat, de 7 ani, din Bărbulești, a fost victima unui accident rutier petrecut pe raza localității. Acesta a fost lovit de mașina condusă de un bărbat, de 34 de ani, care nu deținea permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 14:50
(245 vizualizări - 0 comentarii)


Ograda: Și-a omorît tatăl într-un accident rutier

Tragedie pe șoseaua care leagă localitățile Ograda și Țăndărei. Un tînăr, de 24 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet de pe marginea drumului. În urma impactului, un bărbat de ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 14:05
(579 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ograda accident


Slobozia: Depistat la volan în stare de ebrietate

Un șofer, de 36 de ani, a fost prins conducînd pe șoselele Sloboziei în stare de ebrietate. Acesta avea o alcoolemie de 0,58 miligrame alcool pur în aerul expirat. Pentru fapta sa el s-a ales cu un dosar ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 12:30
(332 vizualizări - 0 comentarii)


Bordușani: La volan, fără permis

Polițiștii ialomițeni au depistat, pe raza localității Bordușani, un tînăr, de 27 de ani. Acesta se afla la volanul unui vehicul, fără să dețină permis auto. În această cauză a fost întocmit un dosar penal ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 11:10
(260 vizualizări - 0 comentarii)


Rezultatele Acțiunii «Blocada» în Ialomița

La nivel național, în perioada 13-19 august 2015, Poliția Română a desfășurat Acțiunea «Blocada». Este vorba despre o serie de activități polițienești specifice, cu rol în prevenirea și combaterea faptelor ...[citește_toată_știrea]

21 August 2015, 10:20
(334 vizualizări - 0 comentarii)


ANUNȚ

privind organizarea
concursului de încadrare
a postului vacant de execuție
Contabil gr. II,
din cadrul Biroului Contabilitate

U.M. 01416 Slobozia organizează
concurs pentru ocuparea postului
de Contabil gradul II
din cadrul Biroului Contabilitate,
în data de 14.09.2015
(data primei probe de concurs)
Principalele cerințe ale postului sînt:
-studii medii în domeniul
financiar-contabil
-vechime în domeniul financiar-contabil
Data limită pînă la care se pot depune
dosarele de concurs
este 04.09.2015, orele 16,00.
Detalii privind condițiile generale
și specifice pentru ocuparea postului,
tipul probelor de concurs,
locul și ora desfășurării acestora,
bibliografia de concurs se pot obține
la tel. 0243/230.190, 0767/295.357
sau la sediul U.M. 01416,
Șoseaua Amara, nr. 2,
localitatea Slobozia

17 August 2015, 14:25


anunț angajare

Compania SSG Security Solutions
angajează agenți de securitate
pentru spații comerciale
Telefon 0736/908.511

17 August 2015, 10:05


Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de furturi

Polițiștii din Ialomița au efectuat 4 percheziții domiciliare, pe raza comunelor Borănești și Roșiori, la persoane bănuite că ar fi comis mai multe furturi. O persoană a fost reținută. Astfel, joi, 13 august ...[citește_toată_știrea]

17 August 2015, 08:10
(247 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Rata șomajului, în scădere ușoară

La sfîrșitul lunii iulie 2015, în evidențele  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 6931 șomeri, din care 1203 șomeri indemnizați, respectiv 5728 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

17 August 2015, 07:20
(362 vizualizări - 0 comentarii)


Centrul de Informare Turistică de la Slobozia a fost inaugurat

Centrul de Informare Turistică de la Slobozia a fost inaugurat

Reprezentanții Primăriei Slobozia au inaugurat vineri, 14 august 2015, Centrul de Informare Turistică. Amplasat la intrarea dinspre București a municipiului, obiectivul  își propune să le ofere celor ...[citește_toată_știrea]

14 August 2015, 12:20
(821 vizualizări - 12 comentarii)


Amara: Slobozean beat la volan

Polițiștii au oprit pentru control, pe raza orașului Amara, un autoturism condus de un bărbat, în vîrstă de 50 de ani, din Slobozia. Întrucît conducătorul auto emana halenă alcoolică, i-a fost solicitată ...[citește_toată_știrea]

12 August 2015, 16:20
(401 vizualizări - 0 comentarii)


Gălățeancă de 61 de ani, prinsă la furat într-un supermarket din Fetești

O femeie, în vîrstă de 61 de ani, din județul Galați, este cercetată de polițiști pentru «furt». Femeia este bănuită că în cursul zilei de 4 august a.c., în timp ce se afla în incinta unui supermarket de ...[citește_toată_știrea]

12 August 2015, 15:10
(422 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Prinși la furat de porumb

Doi jandarmi din cadrul Detașamentului 3 Fetești, în timp ce se deplasau de la domiciliu, respectiv Fetești, spre locul de muncă, subunitatea Țăndărei, au surprins trei persoane din satul Lăcusteni care ...[citește_toată_știrea]

12 August 2015, 13:20
(539 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Munteni Buzău

Pompierii din cadrul Gărzii de intervenție Slobozia au acționat în comuna Munteni Buzău pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la  depozitul de furaje al unei societăți agricole din localitate. ...[citește_toată_știrea]

12 August 2015, 11:45
(334 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 249 locuri de muncă vacante

Potrivit datelor statistice ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la nivelul județului, miercuri, 12 august 2015, sînt disponibile 249 locuri de muncă. Cele mai multe posturi sînt ...[citește_toată_știrea]

12 August 2015, 10:55
(509 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Două accidente, patru persoane rănite

Poliția a fost sesizată luni, 10 august a.c., cu privire la faptul că pe DN2C s-a produs un eveniment rutier soldat cu rănirea a trei persoane. Din primele verificări, polițiștii deplasați la fața locului ...[citește_toată_știrea]

11 August 2015, 15:10
(476 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele județului trei bărbați, cu vîrste cuprinse între 21 și 40 de ani, care conduceau autovehicule pe drumurile publice, deși au consumat anterior băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

11 August 2015, 12:20
(363 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...