Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment buget, programe, prognoze, contabilitate
Nivel studii: medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:15 (33 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs pentru post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată», Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale aprobate prin HCL nr. 82897/13.12.2016.
Denumirea postului:
-îngrijitor grupă preșcolari (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-Nivelul studiilor: -10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 08.02.2017, orele 10,00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:10 (35 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială «Spiru Haret» Țăndărei, str. Barierei, nr. 10, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post de MECANIC ÎNTREȚINERE, pe durată nedeterminată, în data de 14.02.2017, orele 10,00.
Data limită de depunere a dosarelor este 01.02.2017, orele 16,00, la sediul unității.
Relații la sediul unității sau la telefon 0243/273.324... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:05 (33 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

privind organizarea selecției candidaților pentru postul de Director General al SC DRUMURI ȘI PODURI SA IALOMIȚA

SC DRUMURI și PODURI SA IALOMIȚA, având ca obiect de activitate principal lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, anunță organizarea selecției prealabile a candidaților pentru postul de Director General, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111-2016, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:
Reguli generale ale procesului de recrutare și selecție.
Procesul de recrutare și selecție se face cu respectarea OUG 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111-2016, precum și HG 722-2016, privind Normele Metodologice... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 09:05 (63 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs în baza HG 286/2011 pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului ATI
• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Chirurgie
• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sălii de Nașteri
• un post de Asistent Medical Debutant de laborator-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale
• un post de Asistent Medical Debutant-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Ambulatoriului de Pediatrie... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:35 (49 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, cu sediul în comuna Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, județul Ialomița, titular al planului «Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Gheorghe Doja, județul Ialomița» cu amplasamentul în comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița de obținere a avizului de mediu pentru planul mai susmenționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, în zilele de luni/joi între orele... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:20 (88 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Perieți, cu sediul în Perieți, str. Calea București, nr. 25, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcția publică, în baza HG 188/1999.
Denumirea postului: Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială
Condiții specifice de participare la concurs:
• nivelul studiilor: medii
• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
• proba scrisă: 13.02. 2017, orele 10,00, la sediul Primăriei Perieți
• interviu: data și... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:05 (36 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Calea București, nr. 104, având CUI 4364942, scoate la licitație publică, pentru închiriere, un număr de 21 spații pentru activități medicale, situate în Urziceni, str. Republicii, nr. 13 (Policlinica Urziceni).
Prețul de pornire a licitației este de 1,00 euro/mp/lună iar durata închirierii este de 5 ani, conform HCL nr. 105/2016, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație medicală existente în Policlinica Municipiului Urziceni, etapa a doua.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei Municipiului Urziceni iar garanția de participare la licitație... [citește_tot_articolul]

11 Ianuarie 2017, 09:45 (37 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț concurs-funcționar public

Primăria comunei Perieți, cu sediul în localitatea Perieți, str. Calea București, nr. 25, județul Ialomița, în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru  ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcția publică:
Denumirea postului: Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: medii
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
proba scrisă... [citește_tot_articolul]

4 Ianuarie 2017, 14:40 (55 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Calea București, nr. 104, avînd  CUI 4364942, scoate la licitație publică, pentru închiriere, un număr de 21 spații pentru activități medicale, situate în Urziceni, str. Republicii, nr. 13 (Policlinica Urziceni).
Prețul de pornire a licitației este de 1,00 euro/mp/lună, iar durata închirierii este de 5 ani, conform HCL nr. 105/2016, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație medicală existente în Policlinica Municipiului Urziceni, etapa a doua.
Caietul de sarcini  poate fi procurat de la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, iar garanția de participare la licitație este de 100,00 lei.... [citește_tot_articolul]

30 Decembrie 2016, 10:15 (59 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar
Nivel studii medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească... [citește_tot_articolul]

29 Decembrie 2016, 08:05 (111 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
-Referent, clasa III, grad profesional debutant-Compartiment Buget, Programe, Prognoze, Contabilitate
-Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute... [citește_tot_articolul]

21 Decembrie 2016, 08:20 (113 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Informație de presă

Cardul European de Asigurări de Sănătate

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) poate fi solicitat de către persoanele asigurate pe teritoriul României și dă dreptul acestora la asistența medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Elveția.
Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Elveția pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.
Cardul European se eliberează la cerere, care se depune în scris la sediul casei de asigurări în evidența căreia se află asiguratul și este însoțită de o copie a... [citește_tot_articolul]

21 Decembrie 2016, 08:15 (110 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC CONSTRIF SA

cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița,
J21/263/1991, CUI RO 2071490

În temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și în temeiul art. 12 din Actul Constitutiv reactualizat al societății, Administratorul Unic desemnat, dl Iosub Constantin, convoacă Adunarea Generală Ordinară a societății CONSTRIF SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, avînd CUI RO 02071490, astfel:
Adunarea este convocată în data de 13.01.2017, orele 10,00, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, pentru... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2016, 17:10 (124 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Calea București, nr. 104, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante după cum urmează:
1. Inspector clasa I grad profesional principal, funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Serviciul Impozite, Taxe Locale și alte venituri-Compartiment Inspecție Fiscală.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de execuție sînt:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare... [citește_tot_articolul]

15 Decembrie 2016, 08:25 (109 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Primăria Municipiului Urziceni, cu sediul în Urziceni, Calea București, nr.104, avînd CUI 4364942, scoate la licitație publică, pentru închiriere, un număr de 25 spații pentru activități medicale, situate în Urziceni, str. Republicii, nr. 13 (Policlinica Urziceni).
Prețul de pornire a licitației este de 1,00 euro/mp/lună, iar durata închirierii este de 5 ani, conform HCL nr. 105/2016, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație medicală existente în Policlinica Municipiului Urziceni.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, iar garanția de participare... [citește_tot_articolul]

15 Decembrie 2016, 08:15 (123 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Centrului de zi pentru Copii «Viitorul»
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sînt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale... [citește_tot_articolul]

15 Decembrie 2016, 08:05 (96 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Ograda, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Registrul Agricol, și inspector clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism.
Concursul va avea loc la sediul instituției din loc. Ograda, str. Ionel Perlea, nr. 183, după cum urmează:
-în data de 9 ianuarie 2017, orele 10,00-proba scrisă
-în data de 11 ianuarie 2017, orele 14,00-proba interviu
Condiții de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile... [citește_tot_articolul]

8 Decembrie 2016, 08:30 (111 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială «Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino» cu sediul în loc. Jilavele, str. Calea Urziceni, nr. 175, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.
Denumirea postului
-îngrijitor I-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: școală generală de 8 clase
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: –
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2016, 10:30 (131 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacantă după cum urmează:
Director executiv grad II funcție publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Poliția Locală Urziceni
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de conducere sînt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe economice
-vechime... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2016, 17:25 (162 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 21 Ian 2017
37 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Ialomița: Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

Printr-un comunicat de presă, ENEL Distribuție Dobrogea anunță că luni, 23 ianuarie 2017, în intervalul orar 8,00-16,00, localitatea Gârbovi va fi afectată parțial de întreruperi ale energiei electrice ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2017, 17:15
(77 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Efective suplimentare de polițiști în stradă

În perioada 20-24 ianuarie 2017, peste 100 de polițiști vor acționa zilnic, suplimentar față de cei care se află în dispozitivul curent de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și descurajarea ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2017, 16:10
(57 vizualizări - 0 comentarii)


2
IPJ Ialomița: Noii agenți de poliție au depus jurământul

IPJ Ialomița: Noii agenți de poliție au depus jurământul

În cursul zilei de joi, 19 ianuarie 2017, la Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița a avut loc ceremonialul depunerii jurământului de credință de către cei 56 de agenți de poliție angajați din sursă ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2017, 16:05
(174 vizualizări - 0 comentarii)


3
Giurgeni: Bătrân, mort într-un incendiu

Giurgeni: Bătrân, mort într-un incendiu

Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Țăndărei au interveni în seara zilei de miercuri, 18 ianuarie 2017, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuință din comuna Giurgeni. La scurt timp ...[citește_toată_știrea]

18 Ianuarie 2017, 21:00
(189 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Giurgeni incendiu


Atenție! Drumuri Naționale închise în Ialomița!

Miercuri dimineața, 18 ianuarie 2017, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că autostrada A2 București-Constanța rămâne închisă, din cauza ...[citește_toată_știrea]

18 Ianuarie 2017, 07:05
(271 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunile Mica Publicitate și Publicitate online au fost actualizate!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

17 Ianuarie 2017, 16:25


6

Tânăr din Reviga, reținut pentru «furt din locuință»

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Grivița au identificat principalul bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt dintr-o locuință din localitatea Reviga, în persoana unui tânăr, de 19 ani. ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2017, 14:15
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Furturi din magazine, la Urziceni și Fetești

Polițiștii din Urziceni au fost sesizați luni, 16 ianuarie 2017, de angajatul unei societăți comerciale din localitate, cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2017, 14:10
(153 vizualizări - 0 comentarii)


8

IPJ Ialomița: NU se mai plătește taxa de cazier judiciar

Începând cu 1 februarie 2017, se elimină taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Prevederea este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Prin ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2017, 14:05
(170 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Confirmare a unui caz de influență aviară

DSVSA Ialomița a notificat confirmarea unui caz de Influența Aviară (Gripa Aviară), tulpina H5N8 (înalt patogenă) la o lebădă de iarnă, care a fost găsită pe malul lacului Mostiștea în imediată apropiere ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2017, 13:10
(163 vizualizări - 0 comentarii)


10

Slobozia: Expoziție la Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea»

Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Slobozia, Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea» Slobozia, Asociația «Sculptor marinar Laurențiu Macarie», TRUICART Events și Dan Tudor Truică-curator, au ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2017, 08:40
(150 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Accident mortal la Cotorca

ISU Ialomița: Accident mortal la Cotorca

Pompierii din cadrul Detașamentului Urziceni și paramedicii SMURD au intervenit sâmbătă, 14 ianuarie 2017, pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident rutier, petrecut în zona localității Cotorca ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2017, 16:30
(1534 vizualizări - 0 comentarii)


12

AJOFM Ialomița: Șomajul, în creștere ușoară

La sfârșitul lunii decembrie 2016, în evidențele  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 7514 șomeri, din care 1721 șomeri indemnizați, respectiv 5793 șomeri ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2017, 11:10
(174 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

FIRMĂ DE PAZĂ
angajează
AGENȚI DE SECURITATE
pentru gardare transport feroviar,
cu sau fără atestat
Relații la tel. 0766/095.031,
de luni până vineri,
intervalul orar 9,00-17,00

13 Ianuarie 2017, 08:20


14
Ialomița: Femeie cu afecțiuni psihice, dispărută

Ialomița: Femeie cu afecțiuni psihice, dispărută

Polițiștii din Ialomița caută o femeie, de 44 de ani, care a plecat de acasă și nu a revenit până în prezent. Cei care pot oferi informații care să conducă la găsirea femeii sunt rugați să sune la numărul ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2017, 17:40
(389 vizualizări - 1 comentariu)


Bărbat din Amara, arestat la Grivița după ce a furat o mașină

Polițiștii cercetează un bărbat din orașul Amara, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducere fără permis și refuz de recoltare sau sustragere de la prelevarea de probe ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2017, 15:40
(471 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Selecție pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita anunță organizarea selecției pentru studenții care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de ...[citește_toată_știrea]

10 Ianuarie 2017, 12:25
(358 vizualizări - 0 comentarii)


ONRC: Noutăți legislative privind înregistrarea și funcționarea PFA și II

Începând cu data de 16.01.2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele ...[citește_toată_știrea]

10 Ianuarie 2017, 08:35
(595 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Surprinși în flagrant în timp ce spărgeau o mașină

Polițiștii cercetează trei persoane sub aspectul comiterii infracțiunilor de «furt» și «furt calificat». Astfel, miercuri, 4 ianuarie 2017, polițiștii de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului ...[citește_toată_știrea]

5 Ianuarie 2017, 16:45
(559 vizualizări - 0 comentarii)


Vlădeni: Beat la volan

Marți, 3 ianuarie 2017, polițiștii rutieri au depistat un tânăr, de 19 ani, din comuna Vlădeni, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, deși consumase anterior băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

5 Ianuarie 2017, 13:45
(411 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Prins după ce a furat din magazin

Polițiștii feteșteni au fost sesizați marți, 3 ianuarie 2017, de angajatul unei societăți comerciale din localitate, cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma sesizării, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

5 Ianuarie 2017, 13:40
(506 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești furt


AJFP Ialomița: Prețuri medii la produsele agricole

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița înștiințează contribuabilii interesați că a fost aprobată Hotărîrea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/2016, privind stabilirea prețurilor medii ale ...[citește_toată_știrea]

3 Ianuarie 2017, 14:30
(833 vizualizări - 0 comentarii)


La Mulți Ani 2017!

La Mulți Ani 2017!

Redacția
Independent
vă urează
să aveți parte
de un an 2017
mai bun,
cu sănătate și fericire!

31 Decembrie 2016, 23:55


Reviga: Cercetat de polițiști pentru violare de domiciliu și distrugere

Polițiștii Secției Rurale Grivița au reținut, pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, un bărbat, de 49 de ani, din comuna Reviga. Cel în cauză a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă ...[citește_toată_știrea]

28 Decembrie 2016, 11:40
(730 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Beat la volan, implicat într-un accident

În cursul zilei de marți, 27 decembrie a.c., Poliția a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că pe raza orașului Căzănești s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre ...[citește_toată_știrea]

28 Decembrie 2016, 11:35
(897 vizualizări - 0 comentarii)


Rovine: Bătrînă de 84 de ani, decedată în urma unui incendiu

O bătrînă, în vîrstă de 84 de ani, din satul Rovine, a decedat în după-amiaza zilei de sîmbătă, 24 decembrie 2016, după ce locuința acesteia a fost cuprinsă de flăcări. Cel mai probabil, incendiul a fost ...[citește_toată_știrea]

27 Decembrie 2016, 12:30
(485 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Rovine incendiu


Independent

Independent

vă urează Crăciun Fericit și să aveți parte de Sărbători minunate alături de cei dragi!

25 Decembrie 2016, 07:05


AFIR: Fondurile disponibile pentru investiții în dezvoltarea fermelor vegetale au fost solicitate integral înainte de termenul limită al sesiunii

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura (sM) 4.1 «Investiții în exploatații agricole», componenta sector vegetal, aferentă celei ...[citește_toată_știrea]

21 Decembrie 2016, 13:05
(737 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Manifestări ceremoniale pentru Eroii Revoluției

Cu prilejul Zilei Revoluției Române din 1989, Instituția Prefectului, Consiliul Județean Ialomița, Garnizoana Slobozia și Primăria Municipiului Slobozia organizează joi, 22 decembrie, de la orele 11,00 ...[citește_toată_știrea]

21 Decembrie 2016, 12:10
(891 vizualizări - 0 comentarii)


Daruri pentru copii oferite de Protopopiatul Urziceni

Cu sprijinul Sectorului Social-Misionar din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni a oferit sîmbătă, 17 decembrie 2016, daruri pentru ...[citește_toată_știrea]

21 Decembrie 2016, 10:05
(926 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Alina în 11 profesori, condamnați la închisoare cu executare! Eu în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Aplauze!!! în Fetițele Power Praf și păpușarul Mojo Jojo georgiana.g în Fetițele Power Praf și păpușarul Mojo Jojo @AMBRO în PSD pregătește epurarea instituțiilor descentralizate din Ialomița @asaltul psd în Foștii directori ai școlilor din Ialomița rămân istorie mitu în «Senatorul lui Dumnezeu», exclus ilegal din Consiliul Local Slobozia Silviu în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 18 ianuarie 2017 citizen în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Un cetatean în Gardul juristului Vasile Zamfir rămâne în picioare Alex@ în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Dan în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Alex@ în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei lui@OPINIE în Marian Neacșu, consilier onorific al premierului Sorin Grindeanu Asaltul PSD în Foștii directori ai școlilor din Ialomița rămân istorie Amar generalul în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei OPINIE în Marian Neacșu, consilier onorific al premierului Sorin Grindeanu STRATEGU în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Alex în Condamnare cu suspendare pentru Cristian Roman, primarul orașului Țăndărei Mirela în Foștii directori ai școlilor din Ialomița rămân istorie
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...