Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC TIMP IMPEX SRL, cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizare complex turistic Lacul Iezer, Etapa I-Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, folosința actuală a terenului-curți construcții.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, și la SC TIMP IMPEX SRL cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2015, 08:05 (20 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de SC TIMP IMPEX SRL Gheorghe Lazăr, com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru «MODERNIZARE COMPLEX TURISTIC LACUL IEZER» în com. Gheorghe Lazăr.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere, ce se vor evacua într-un bazin de retenție, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
... [citește_tot_articolul]

24 Iunie 2015, 08:30 (124 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA PODURI DUNĂRENE SA FETEȘTI, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, continuă vînzarea la licitație publică, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vînzare, a unor bunuri proprietatea debitoarei din loc. Fetești, str. Grădinilor, nr. 3, jud. Ialomița, în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar, pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

16 Iunie 2015, 08:55 (254 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SAFE CONSULTING SRL prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, următoarele bunuri:
-imobil-apartament 2 camere, suprafață utilă 45,52 mp, situat în municipiul Slobozia, bdul Unirii, bl. E17, sc. A, et. 1, jud. Ialomița
-mobil-autoturism Toyota AC break, anul fabr. 2007
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la telefoanele 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

16 Iunie 2015, 08:50 (260 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 5.06.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 717/98/2015, în baza art. 38, alin. (1), coroborat cu art. 72, alin. (6), din Legea nr.85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 897F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC IANPROD AGRO SRL, cu sediul în Slobozia, str. Lacului, bl. U39, sc. A, ap. 3, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/147/2012, avînd CUI 30124892, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 21.07.2015;
... [citește_tot_articolul]

16 Iunie 2015, 08:40 (282 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Administratorii statutari ai SC ROMENA SRL Slobozia, LTV PROD SRL Mărculești, SC BIXARO LINE SRL Slobozia, SC TECH GROUP IND SRL Slobozia, SC SORY CONSTRUCT SRL M. Kogălniceanu, SC TOUR FUTURE SRL Amara, Societatea Agricolă Agrozootehnica Țăndărei, SC LEVENS L& E SRL Fierbinții de Sus, sînt rugați să ia legătura cu reprezentanții Casei de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița.
Relații la telefon 0243/231.113, 0760/846.868.... [citește_tot_articolul]

26 Mai 2015, 11:05 (310 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, în calitate de lichidator judiciar al SC PRIMEXAGRO SRL SLOBOZIA, anunță continuarea licitațiilor publice, în condițiile Codului de procedură civilă și regulamentului propriu, pentru vînzarea unui teren intravilan situat în municipiul Slobozia, cu deschidere la Est spre varianta asfaltată Slobozia-Amara în suprafață de 2500 mp.
Licitațiile vor avea loc, în fiecare zi lucrătoare, ora 8,30 la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița.
Relații la telefon 0243/231.113, 0760/846.868.... [citește_tot_articolul]

26 Mai 2015, 10:10 (299 vizualizări - 1 comentariu )

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomita, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 12.06.2015, ora 10,00, licitație publică în vederea închirierii uneisuprafețe de 35 mp, teren aparținînd domeniului public al orașului Amara, situat în vecinătatea Plajei Zorilor pentru construirea unei terase sezoniere pentru alimentație publică, avînd următoarele caracteristici: 7 m lungime, 5 m lățime.
Prețul de pornire la licitație este de 10 lei/mp/lună.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 09.05.2015, ora 16,00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 0243/266.102... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 09:15 (302 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 444/98/2015, în baza art. 7 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 624 F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC TECH GROUP INS SRL, cu sediul în Slobozia, str. Brăilei, nr. 17, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/421/2012, avînd CUI 30829338, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea opozițiilor la hotărîrea de deschidere a procedurii: la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori;
-Soluționarea opozițiilor... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 08:05 (300 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Orașul Amara, cu sediul în Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, cod fiscal 4427889, telefon/fax 0243/266.102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com, anunță închirierea suprafeței de 1,0 ha pășune situată în tarlaua 229, blocul fizic 208.
Documentația de atribuire se poate obține la sediul Primăriei orașului Amara în format hîrtie contra cost.
Achiziția documentației de atribuire se face la prețul de 20 de lei.
Prețul de pornire al licitației este de 150 lei/ha/an.
Data limită de depunere a ofertelor 05.06.2015, ora 14,00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 07:40 (351 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 29.05.2015, ora 10,00, licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de 2958 mp, teren aparținînd domeniului privat al orașului Amara, situat în incinta fostului CAP Vest, tarlaua 38, parcelă curți construcții 6400/1, în vederea edificării unui garaj și atelier mecanic pentru autovehiculele de transport marfă.
Prețul de pornire la licitație este de 0,74 lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 12:35 (242 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 29.05.2015, ora 12,00, licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de 192 mp, teren aparținînd domeniului privat al orașului Amara, situat în str. Mircea cel Bătrîn, parcela 8/1.
Prețul de pornire la licitație este de 0,4422 lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 28.05.2015, ora 17,00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 0243/266.102, iar documentația pentru participare la licitație se poate obține de la sediul Primăriei orașului Amara.... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 10:10 (246 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița reorganizează Concursul Local de Proiecte de Tineret, avînd ca termen de depunere a dosarelor 15-19 iunie 2015, la sediul din Slobozia, strada Aleea Stadionului, nr 3.
La Concursul Local de Proiecte de Tineret pot participa ONGT/ONGS conform metodologiei de finanțare aprobată de Ministerul Tineretului și Sportului prin Ordinul nr. 117/02.03.2015.
Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale se găsește pe site-ul MTS și al DJST Ialomița.
Suma prevăzută pentru Concursul Local de Proiecte pentru Tineret este de 15000 lei.
Relații la telefon 0243/231.095... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 09:25 (233 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare licitație

PRO CONSULTING IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE TRADING SRL, în dosarul nr. 3758/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
CODA PK                                                25 L               510,50 lei
ROSALIQ AQUAZINC                          190 L ... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 12:35 (330 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA PODURI DUNĂRENE SA FETEȘTI -ÎN FALIMENT- anunță vînzarea la licitație publică, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, zilnic, la orele 9,00, pînă la adjudecare, la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, a unor bunuri -spații industriale-reparații auto- situate în mun. Fetești, str. Grădinilor, nr. 3, jud. Ialomița.
Continuă vînzarea celorlalte bunuri conform anunțurilor precedente.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 11:20 (284 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare licitație

PRO CONSULTING IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE SRL, în dosarul nr. 1195/98/2009, aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei
Sistem TC A30 2 46 128 (2006)                     1 buc.          1954,37 lei
Server Power Edge 2850 (2006)                    1 buc.          2591,77 lei
DELL-GX520SF-12 (2... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 10:40 (331 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Grădinița cu Program Prelungit Țăndărei organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu-studii medii, post temporar vacant.
Concursul va avea loc în data de 16 iunie  2015, orele 10,00, la sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate pentru înscriere se depun la sediul unității pînă la data de 5 iunie 2015, orele 14,00, într-un dosar de carton cu șină, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-14,00.
Concursul din data de 16 iunie 2015, ora 10,00, pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu constă în:
-proba teoretică scrisă și proba practică scrisă-2 ore... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 09:40 (296 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC RURAL LINK SRL, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, corpul de proprietate compus din:
-Teren agricol extravilan în suprafață de 26.500 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 86/2, parcela 12, jud. Călărași.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar, pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la tel .0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 08:35 (308 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 630 /F, în baza art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 531/98/2015, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC BIXARO LINE SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Păcii, bl. 24, sc. A, ap. 6, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/52/2013, avînd CUI 31256921, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor la 9.06.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor la 30.06.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor la 14 august 2015.
... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2015, 07:45 (301 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 627/F, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 364/98/2015, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC RALUCA LOGISTIC SRL SLOBOZIA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Cloșca, nr. 8, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/338/2010, avînd CUI 27418057, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 20 mai 2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor la 3 iunie 2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor la 19 iunie 2015.
... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2015, 07:40 (315 vizualizări - 0 comentarii )

Sâmbătă 04 Iul 2015
61 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
anunț

anunț

de vînzare
culegător
de porumb

fără tocător,
6 rînduri,
stare
impecabilă,
25000 lei, negociabil
tel. 0728/908.832

1 Iulie 2015, 16:50


1

Ialomița: Reținut pentru trafic de influență

«Procurori din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul MITACU MIHAI, sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2015, 16:30
(308 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Conturi IBAN pentru plăți la buget

În vederea creării unui climat de lucru destins și a dezvoltării unui parteneriat viabil contribuabil-funcționar public, aducem în atenția contribuabililor interesați (persoanele fizice autorizate, întreprinderile ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2015, 16:05
(120 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

30 Iunie 2015, 18:15


4
Fetești: Fetiță de 8 ani, dispărută

Fetești: Fetiță de 8 ani, dispărută

Luni, 29 iunie 2015, polițiștii au fost alertați cu privire la dispariția unei fetițe din Fetești. Copila, pe numele său MIHAI DENISA, de 8 ani, a dispărut în jurul orei 19,00, de pe un ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2015, 16:10
(374 vizualizări - 0 comentarii)


5

Crunți: Și-a incendiat locuința

Sîmbătă, 27 iunie a.c., locuința unui cetățean din satul Crunți, comuna Reviga a fost incendiată. Potrivit pompierilor ialomițeni, solicitați să stingă incendiul, focul ca izbucnit după ce proprietarul ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2015, 14:20
(111 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Crunți incendiu


Cotorca: Accident mortal după ce o mașină a lovit un cal

Sîmbătă, 27 iunie a.c., un șofer s-a răsturnat cu mașina în apropierea localității Bucu. Evenimentul rutier s-a produs ca urmare a faptului că șoferul a pierdut controlul direcției de mers. Bărbatul, în ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2015, 12:05
(172 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Șoferi băuți, la volan

La sfîrșitul săptămînii precedente, polițiștii ialomițeni au prins în trafic patru bărbați, cu vîrstele cuprinse între 22 și 59 ani, care conduceau autovehicule deși erau băuți. Valorile rezultate ca urmare ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2015, 09:55
(139 vizualizări - 0 comentarii)


8

Poliția Rutieră Ialomița: Peste 320 de amenzi aplicate

Peste 320 de amenzi rutiere au fost aplicate de polițiștii ialomițeni la sfîrșitul săptămînii recent încheiate, respectiv în perioada 26-28 iunie 2015. Mai mult, ca urmare a acțiunilor întreprinse în scopul ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2015, 08:45
(102 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Percheziții la hoții din mașini

Miercuri, 24 iunie 2015, la primele ore ale dimineții, polițiștii efectuează 20 de percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de savîrșirea infracțiunilor de furt și  furt calificat. Astfel, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

24 Iunie 2015, 07:20
(601 vizualizări - 0 comentarii)


«Ziua Drapelului», sărbătorită la Slobozia

Autoritățile din Slobozia vor serba și anul acesta «Ziua Drapelului». Evenimentul se va desfășura vineri, 26 iunie 2015, în Piața Unirii din oraș. Momentul va fi marcat printr-o slujbă religioasă, dar și ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 17:15
(427 vizualizări - 0 comentarii)


Tabără de vară în stațiunea Amara

Eveniment inedit la Amara. Reprezentanții Clubului Montan Excelsior Slobozia îi invită pe toți pasionații de aventură să petreacă un week-end de neuitat pe plajele din stațiune. Astfel, între 31 iulie- ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 16:10
(433 vizualizări - 3 comentarii)


12
Jandarm ialomițean, campion la tenis de câmp

Jandarm ialomițean, campion la tenis de cîmp

Finala campionatului de tenis de cîmp organizată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 15-20 iunie 2015, a fost cîștigată la categoria «sub 35 de ani» de plutonierul ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 15:40
(395 vizualizări - 1 comentariu)


APIA Ialomița, primul loc pe țară la depunerea cererilor unice de plată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Ialomița informează că la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată 2015 fără penalități, respectiv 15 iunie 2015, județul ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 15:05
(355 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Examenul de Capacitate, în siguranță

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița vor asigura, în perioada 22-26 iunie 2015, ordinea și siguranța publică la 9 centre de examinare și 2 pentru evaluare, dar și măsuri de ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 14:25
(315 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 25 iunie, data limită pentru plata obligațiilor fiscale

Administrația Județeana a Finantelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că data de 25 iunie este termenul limită pentru declararea și efectuarea plăților obligațiilor fiscale aferente perioadei ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 13:05
(320 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbulești: 11 ha de orz, mistuite de flăcări

Scînteile produse de un utilaj agricol au dus la izbucnirea unui incendiu la un lan de orz de pe raza localității Bărbulești. Evenimentul a fost anunțat în după-amiaza zilei de sîmbătă, 20 iunie 2015, iar ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 12:20
(299 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele județului patru bărbați, cu vîrstele cuprinse între 35 și 51 de ani, care conduceau autovehicule pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 11:40
(310 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 6 accidente, 7 persoane rănite

La sfîrșitul săptămînii precedente, în perioada 19-21 iunie 2015, pe șoselele ialomițene s-au produs 6 accidente rutiere, soldate cu rănirea a șapte persoane. Vineri, 19 iunie, Poliția a fost sesizată cu ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 10:35
(398 vizualizări - 0 comentarii)


Siguranța participanților la trafic, prioritate a polițiștilor ialomițeni

La sfîrșitul săptămînii precedente, polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 09:15
(313 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Pentru creșterea gradului de siguranță publică a cetățenilor, polițiști din toate structurile operative ale Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița au fost angrenați, în perioada 12-14 iunie 2015, ...[citește_toată_știrea]

23 Iunie 2015, 08:05
(253 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 39 de facturi fictive și peste 2,24 milioane de lei evaziune

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița, «procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul DUMITRU ANDREI,  sub ...[citește_toată_știrea]

19 Iunie 2015, 11:05
(1192 vizualizări - 1 comentariu)


Inventarierea terenurilor în județul Ialomița

În data de 17 iunie a.c., Instituția Prefectului a organizat o nouă reuniune de lucru a specialiștilor însărcinați cu inventarierea terenurilor disponibile pe teritoriul județului Ialomița, în vederea finalizării ...[citește_toată_știrea]

18 Iunie 2015, 15:30
(545 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Percheziții la sediul Finanțelor. Persoane bănuite de evaziune fiscală și fapte de corupție!

În dimineața zilei de miercuri, 17 iunie 2015, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița efectuează 6 percheziții la sediul unei instituții publice, la punctul de lucru al unei ...[citește_toată_știrea]

17 Iunie 2015, 07:35
(2881 vizualizări - 10 comentarii)


Bărcănești: Băiat de 13 ani, ucis de fulger

Marți, 16 iunie a.c., în jurul orei 9,10, pompierii au fost solicitați să intervină în cazul unui băiat, în vîrstă de 13 ani, care a fost lovit de un fulger, la aproximativ 3 km distanță de localitatea ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 14:20
(683 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 accidente rutiere, un mort și trei persoane rănite

Sîmbătă și duminică, 13/14 iunie 2015, pe șoselele ialomițene s-au produs 3 accidente rutiere soldate cu decesul unei persoane și rănirea altor trei. Astfel, sîmbătă, 13 iunie a.c., Poliția a fost sesizată ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 11:35
(858 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: 20 de permise reținute, amenzi de peste 100000 de lei

În acest sfîrșit de săptămînă, 12-14 iunie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 10:50
(520 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Accident mortal

Ialomița: Accident mortal

Un tînăr în vîrstă de 20 ani a decedat după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un copac. Evenimentul s-a produs luni, 15 iunie 2015, în jurul orei 10,55, pe ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 09:35
(1055 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Săveni, înecat în rîul Ialomița

Duminică, 14 iunie a.c., în jurul orei 13,00, pompierii au fost solicitați să intervină pentru recuperarea trupului neînsuflețit al unui bărbat din apele rîului Ialomița, pe raza orașului Țăndărei. Bărbatul ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 08:45
(560 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Valea Măcrișului

Folosirea intenționată a sursei de aprindere de persoane rămase neidentificate a fost cauza probabilă care a dus la izbucnirea unui incendiu la rezerva de furaje a unui cetățean din localitatea Valea Măcrișului ...[citește_toată_știrea]

16 Iunie 2015, 08:05
(428 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...