Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.07.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, prin hotărîrea civilă intermediară nr. 1229F, pronunțată în dosarul nr. 1071/98/2016, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC LEOFER SRL, cu sediul în localitatea Căzănești, str. Gării, nr. 95, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/616/2005, avînd CUI 18238570, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 31.08.2016;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea... [citește_tot_articolul]

27 Iulie 2016, 18:15 (35 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 6.07.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1429/98/2016, în temeiul art. 71, alin. (1), teza a doua, raportat la art. 154 (2) din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC CAPITAL CONSULT SRL, cu sediul în Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 12, jud. Ialomița, et. 1, biroul nr. 2, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/48/2003, avînd CUI 15196518, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 10.08.2016;
-Verificarea... [citește_tot_articolul]

27 Iulie 2016, 18:05 (35 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România Baroul Ialomița

COMUNICAT

În atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen.
Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 12 septembrie 2016.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare, în perioada 19 iulie 2016-17 august 2016, între orele 09,00-13.00, la secretariatul Baroului Ialomița.
Relații suplimentare la telefon 0243/235.706, email contact@baroulialomita.ro, www.baroulialomita.ro sau secretariatul Baroului Ialomița din Slobozia, bdul Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița.
... [citește_tot_articolul]

26 Iulie 2016, 10:10 (34 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:

A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent-Compartiment Impozite, Taxe Locale și Alte Venituri
2. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Urbanism Lucrări Publice, Protecția Mediului, Achiziții Publice
Nivel studii
-referent, clasa III, grad profesional asistent-studii medii... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2016, 13:40 (139 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
-bibliotecar, treapta II-Compartiment-Cultură, Nivel studii-medii
-șef SVSU-Compartiment situații de urgență, Nivel studii-medii

A. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a)condiții generale: sînt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2016, 13:30 (146 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 29.06.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1441/98/2016, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII «FĂCĂENI SPP 4», cu sediul în Slobozia, bdul Matei Basarab, bl. B 3, parter, județul Ialomița, înregistrată în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare prin Ordinul nr. 0R 153/29.11.2007 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, avînd CUI 22893810, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 10.08.... [citește_tot_articolul]

12 Iulie 2016, 18:45 (85 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC RAJA SA Constanța, titular al proiectului:
«Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020»- obiectivele:
-Sursa de apă, stație de tratare, reabilitare rezervor, reabilitare stație de pompare și aducțiune Căzănești, propus a fi amplasate în: oraș Căzănești;
-Rețele de apă Căzănești, rețele de canalizare Căzănești, propus a fi amplasate în oraș Căzănești, jud. Ialomița;
-Stație de epurare apă uzată-Căzănești, județul Ialomița, propus a fi amplasată în loc. Căzănești, jud. Ialomița;
-Rețele apă Dridu, comuna Dridu,... [citește_tot_articolul]

5 Iulie 2016, 19:20 (126 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC RAJA SA Constanța anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
«Stație de pompare ape uzate menajere și conductă de refulare, în localitatea Fetești, jud. Ialomița»
propus a fi amplasat pe un teren ce aparține domeniului public al municipiului Fetești, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul Primăriei Fetești, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

5 Iulie 2016, 19:10 (90 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială Ciulnița organizează licitație publică privind concesionarea/închirierea unui teren arabil în suprafață de 27,5 ha, situat în comuna Ciulnița.
Data limită de depunere a ofertelor este 19.07.2016, orele 12,00.
Data și locul la care se va desfășura ședința de licitație publică de deschidere a ofertelor: 20.07.2016, orele 10,00, la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița.
Informații suplimentare și documentația de atribuire la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița, din Ciulnița, str. M. Basarab, nr. 71, tel./fax 0243/218.120... [citește_tot_articolul]

1 Iulie 2016, 08:20 (104 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială Ciulnița organizează licitație publică privind concesionarea/închirierea unui teren arabil în suprafață de 9,5 ha, situat în comuna Ciulnița.
Data limită de depunere a ofertelor este 19.07.2016, orele 12,00.
Data și locul la care se va desfășura ședința de licitație publică de deschidere a ofertelor: 20.07.2016, orele 10,00, la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița.
Informații suplimentare și documentația de atribuire la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița, din Ciulnița, str. M. Basarab, nr. 71, tel./fax 0243/218.120... [citește_tot_articolul]

1 Iulie 2016, 08:15 (105 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

SUPEROFERTĂ

SUPEROFERTĂ

casă în Slobozia

Vînd casă, Slobozia, P+1, 330 mp, super utilată și mobilată. Preț avantajos! Relații la telefon 0728908831.... [citește_tot_articolul]

9 Iunie 2016, 20:30 (2616 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, SC RAJA SA Constanța, Cod Fiscal RO1890420, Registrul comerțului J13/80/1991, tel.: 0241/664.046, fax: 0241/662.577, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, județul Constanța, intenționează să solicite de la AN «Apele Române» Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea investiției «Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020», județul Ialomița-faza Studiu de fezabilitate.
Această investiție este nouă... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 11:30 (366 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Liceul Tehnologic «Areta Teodorescu», cu sediul în loc. Grivița, str. 6, nr. 29, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției.
Denumirea postului-Secretar debutant, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: Superioare
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 14.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului Tehnologic «Areta Teodorescu».
Proba de interviu în data de 16.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 10:30 (127 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri
-Atelier mecanic, supr. construită 350 mp
-Cabină carburanți, supr. construită 5 mp
-Clădire administrativă, supr. construită 210 mp
situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Teren în suprafață de 7752,04 mp
situat în mun. Urziceni, str. Șos. Buzăului, nr. 5, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 09:30 (111 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri imobile situate în com. Traian, str.Republicii, jud. Ialomița:
-Magazin Universal-suprafață totală 128,12 mp, preț pornire 137200 lei fără TVA
-Frizerie/Coafură-suprafață totală 30,15 mp, preț pornire 33500 lei fără TVA
-Bufet Traian-suprafață totală 281,66 mp, preț pornire 204900 lei fără TVA
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 08:30 (117 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Ministerul Tineretului și Sportului-MTS

organizează în perioada 18 mai-15 iulie 2016, prin DJST IALOMIȚA, Concursul local de proiecte de tineret 2016.
Tema concursurilor:
Stimularea implicării tinerilor la viața societății
Perioade:
-depunerea proiectelor: 18 mai-16 iunie 2016, între orele 8,00-16,00 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IALOMIȚA din str. Aleea Stadionului, nr. 3, Slobozia sau prin poștă
-perioada de derulare a proiectelor de tineret/studențești: 27 iulie-13 noiembrie 2016.
Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologie se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului și de pe site-ul Direcției http://www.dsjil.ro... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2016, 19:50 (204 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SONIA PROD SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare, următoarele bunuri imobile și mobile:
Bun imobil-construcție «Pescărie»-parter, situat în jud. Ialomița, orașul Țăndărei, Piața Agroalimentară (Șoseaua Brăilei), suprafața construită-58 mp și terenul aferent (categoria curți construcții)
Bunuri mobile
a) autoutilitară Dacia (papuc), an fabr. 2002, în stare de nefuncționare
b) autoutilitara... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:20 (439 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

PRO CONSULTING IPURL

în calitate de lichidator judiciar al AGROLINE TRADING SRL, în dosarul nr. 3758/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
CODA PK 25 litri-510,50 lei
ROSALIQ AQUAZINC 190 litri-2045,90 lei
ROSALIQ MAGAZOL 900 litri-3420,00 lei
ROSALIQ ROSABOR 50 litri-377,00 lei
ROSALIQ ROSATOP CALC. 400 litri-2972,00 lei
ROSALIQ ZINC 750 520 litri-11848,82 lei
ROSALIQ ALGEX 1180 litri-15430,00 lei
Toate produsele sînt îngrășăminte chimice lichide, destinate culturilor agricole, iar vînzarea acestora se va... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:15 (264 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

Orașul Fetești iese din Evul Mediu

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

La 5 ani de la semnarea contractului cu administrația locală, RAJA Constanța a finalizat lucrările la stația de epurare și urmează ca în perioada imediat următoare să închidă și lucrările executate la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Valoarea acestui proiect derulat cu fonduri europene se ridică la 83,37 milioane de lei, din care RAJA asigură prin cofinanțare peste 23,8 milioane de lei. Primarul Gheorghe Catrinoiu recunoaște că investiția scoate orașul din Evul Mediu: «Apa colectată de această rețea de canalizare se vărsa în Dunăre, exact așa cum pleca din casele oamenilor...».

RAJA, colacul de salvare al orașului Fetești... [citește_tot_articolul]

13 Aprilie 2016, 12:40 (349 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
1. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Impozite, Taxe Locale și Alte Venituri
2. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Urbanism Lucrări Publice, Protecția Mediului, Achiziții Publice
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2016, 08:50 (205 vizualizări - 0 comentarii)

31 Iul 2016
53 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Slobozia: Pacient cu viermi, transportat la spital

Întîmplare șocantă petrecută la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Un pacient, în vîrstă de 80 de ani, adus pentru consultații, în noaptea de 25/26 iulie 2016, a fost găsit ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2016, 11:50
(186 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

27 Iulie 2016, 16:45


2

DN21A: S-a răsturnat cu mașina

Marți, 26 iulie 2016, în jurul orei 15,00, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe DN21A s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Din primele verificări, polițiștii deplasați ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 15:45
(213 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Băuți și fără permis, la volan

Un bărbat, de 64 de ani, din București, a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice deși consumase anterior băuturi alcoolice. Șoferul a fost testat alcoolscop ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 14:35
(130 vizualizări - 1 comentariu)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă prin intermediul Rețelei EURES în Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita dispune, prin intermediul Rețelei EURES, de 34 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier-gastronomic (ospătar-22 de posturi ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 13:10
(130 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Construcțiile și amenajările neautorizate privind securitatea la incendiu, termen limită pentru intrarea în legalitate-31.12.2016

Potrivit prevederilor art. 30 alin (4^1) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru construcțiile și amenajările care se supun avizării ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 12:20
(97 vizualizări - 0 comentarii)


6

Protopopiatul Urziceni: «Să plantăm și să îngrijim o floare!»

Din anul 2005 și pînă în prezent, Protopopiatul Urziceni a desfășurat neîntrerupt diverse activități instructiv-educative și recreative pentru copiii din comunitate prin intermediul Biroului de Asistență ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 11:25
(120 vizualizări - 0 comentarii)


AFIR va primi cereri de finanțare a investiților neagricole din zona rurală

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PND ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 10:15
(79 vizualizări - 0 comentarii)


8

ISU Ialomița: Faza zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

În perioada 27-29.07.2016, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Știrbei» al județului Călărași va organiza și desfășura competiția cu tematică de pompieri, care va reuni la start loturile reprezentative ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 09:35
(101 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Controale în trafic

Vineri și sîmbătă, 22/23 iulie 2016, urmare a protocolului încheiat între ANSVSA și IGPR, cu privire la organizarea controalelor oficiale și respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 08:25
(117 vizualizări - 0 comentarii)


Liceenii au șansa să opteze pentru cariera militară

Absolvenții claselor a IX-a si a X-a care vor să urmeze o formă de învățămînt militar au șansa sa se transfere la Colegiul Național Militar «Tudor Vladimirescu» Craiova . Chiar daca este vacanță, oferta ...[citește_toată_știrea]

26 Iulie 2016, 11:05
(142 vizualizări - 0 comentarii)


cîine găsit

Găsit cîine duminică, 24 iulie 2016,
zona Central, rasa Ciobănesc Turcesc,
asemănător Malamu Alaska.
Rog contactați telefon 0730568820.

26 Iulie 2016, 09:15


12

Tragedie la Bordușani. Doi frați, înghițiți de apele Borcei

Tragedie la Bordușani duminică, 24 iulie 2016. Doi frați, de 11 și 15 ani, și-au găsit sfîrșitul înghițiți de apele Borcei. Băieții plecaseră de acasă fără să spună părinților că merg la scăldat. În această ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2016, 09:45
(452 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC GNF BAKERY
PRODUCTS SRL

angajeză șoferi
-distribuitori produse
panificație-patiserie
în județul Ialomița,
permis categ. B,
salariu atractiv.
Relații la telefon 0733/940.564

21 Iulie 2016, 15:45


anunț

Firmă de transport
cu acționariat german

angajează șoferi profesioniști,
categoria C+E
-posesor atestat profesional
și cartelă tahograf
-experiență minim 2 ani,
pentru Comunitate
-plata la zi
Relații la telefon 0729/272.272

21 Iulie 2016, 14:40


anunț

Închiriez spațiu comercial, Slobozia,
șos. Brăilei, nr. 9, 155 mp,
pretabil depozit, prestări servicii,
producție sau birouri.
Relații la telefon 0721/618.313

21 Iulie 2016, 13:50


anunț

Închiriez spațiu comercial, Slobozia,
330 mp, pretabil restaurant,
bar sau activități comerciale.
Relații la telefon 0760/650.627

21 Iulie 2016, 13:10


anunț

Închiriez utilaje terasamente
-cilindru compactor (capacitate 22 tone)
-încărcător frontal (cupă 2,5 mp)
-buldoexcavator
-autogreder
Relații la telefon 0721/618.313

21 Iulie 2016, 12:40


Regulamentul de selecție a proiectelor europene finanțate prin PNDR 2020 a fost modificat

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță modificări ale Regulament de organizare și funcționare (ROF) a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2016, 11:45
(236 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Infractori depistați de polițiști

Marți, 19 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ialomița au depistat un bărbat, de 51 de ani, din comuna Albești, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat ...[citește_toată_știrea]

21 Iulie 2016, 10:15
(315 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

Vînd
-buldoexcavator, preț 10900 euro
-autogreder, preț 35000 euro
Relații la telefon 0721/618.313

21 Iulie 2016, 09:10


anunț

Vînd 2 rezervoare motorină,
capacitate 20000 l fiecare,
preț 5000 lei/bucată
Relații la telefon 0721/618.313

21 Iulie 2016, 08:25


Slobozia: Femeie de 83 de ani, căzută de la etajul 2

Slobozia: Femeie de 83 de ani, căzută de la etajul 2

O femeie în vârstă de 83 de ani din Slobozia a căzut de la etajul 2 al unui bloc de locuințe, după ce s-a aplecat în exterior, cu intenția de a aduna rufele întinse pe un suport, în fața ferestrei. Evenimentul ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 17:05
(370 vizualizări - 0 comentarii)


«Ziua Porților Deschise» la Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița

Pe 28 iulie 2016 se împlinesc 110 ani de cînd, sub deviza «Totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor», a luat ființă Ambulanța Română. Prin Legea 22/2015 Parlamentul României a decretat ziua de 28 iulie ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 15:40
(409 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: În atenția proaspeților absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița aduce la cunoștința absolvenților promoției 2016 faptul că, în situația în care nu pot ocupa un loc de muncă după absolvire, pot beneficia de indemnizație ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 14:25
(354 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: «Cel mai puternic pompier»

ISU Ialomița: «Cel mai puternic pompier»

În perioada 13-15 iulie 2016, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița și Asociația Sportivă a Pompierilor -Sucursala Ialomița au organizat și desfășurat, la Slobozia ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 13:55
(393 vizualizări - 0 comentarii)


AFIR oferă finanțare prin PNDR 2020 pentru proiecte destinate procesării produselor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește pînă la 31 octombrie 2016, orele 16,00, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții din domeniul procesării produselor agricole prin ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 12:55
(245 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Urziceni și Amara

Vineri, 15 iulie a.c., pe raza municipiului Urziceni s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Astfel, în timp ce un bărbat, de 50 de ani, conducea un autoturism pe raza localității ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 11:35
(699 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Amenzi de peste 97000 de lei, 21 permise reținute

La acest sfîrșit de săptămînă, 15-17 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 10:35
(397 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni preventive

Polițiștii au desfășurat, pe parcursul acestui sfîrșit de săptămînă, activități suplimentare pentru siguranța cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice ...[citește_toată_știrea]

19 Iulie 2016, 09:20
(219 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...