Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de
-asistent medical generalist:
1 post-în Compartimentul Cardiologie
1 post-în Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală
1 post-în cabinetul de Medicină Internă din Ambulatoriul Spitalului
1 post-în cabinetul de Reumatologie din Ambulatoriul Spitalului
1 post-în cabinetul de Pneumologie din Ambulatoriul spitalului
... [citește_tot_articolul]

22 Mai 2018, 17:30 (31 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială «Sfântul Ierarh Nicolae» Bucu cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 89, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de îngrijitor curățenie 0,5 normă-personal nedidactic, conform OUG nr. 90/2017, art. 14, alin. 2.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 15 iunie 2018, orele 13,00;
-Proba practică în data în data de 18 iunie 2018, orele 10,00;
-Proba interviu în data de 19 iunie 2018, orele 10,00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:... [citește_tot_articolul]

22 Mai 2018, 17:25 (39 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

În perioada 28 mai-31 mai 2018, între orele 22,00-06,00, DADP Slobozia va executa terestru lucrări de dezinsecție pe domeniul public-în parcuri

În perioadele 28 mai-30 mai 2018 și 4 iunie-6 iunie 2018, între orele 06,00-10,00 și 19,00-21,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe cale aeriană pe raza domeniului public (inclusiv Cartierele Bora și Slobozia Nouă) cu precădere pe zonele cu vegetație-parcuri, cartiere de locuințe, zone de agrement, artere de circulație, curți interioare, spații deschise cu prezență umană.
În cazul acțiunilor terestre, lucrările vor fi executate de o echipă specializată a Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
Acțiunile de dezinsecție pe cale aeriană vor fi realizate de către o echipă specializată.
Substanța... [citește_tot_articolul]

22 Mai 2018, 17:20 (49 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA SFÂNTU GHEORGHE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA ISLAZ LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUD. IALOMIȚA», propus a fi amplasat în intravilanul comunei Sfântu Gheorghe, sat Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri... [citește_tot_articolul]

22 Mai 2018, 17:15 (46 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «EXTINDERE II DEPOZIT DE CEREALE PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ A SC SOMALEX SRL SLOBOZIA», propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ciulnița, sat Poiana-Cartier Ghimpați, tarla 215/10, parcela 1-lot 2, jud. Ialomița, titular SC SOMALEX SRL.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul SC SOMALEX SRL, în zilele... [citește_tot_articolul]

22 Mai 2018, 17:10 (35 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind mediatizarea deciziei de emitere a Autorizației Integrate de Mediu

APM Ialomița cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomița și SC AVICOLA FOCȘANI SA cu sediul în mun. Focșani, bdul București, nr.79, jud. Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Ialomița de emitere a Autorizației Integrate de Mediu pentru activitatea încadrată în conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1, pct. 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte cu capacități de peste: a) 40.000 locuri pentru păsări de curte așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege, în com. Manasia, jud Ialomița-titular de activitate SC AVICOLA FOCȘANI SA... [citește_tot_articolul]

18 Mai 2018, 08:05 (49 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Întreprindere Individuală Jipa Alexandru Ionuț anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Înființare și întreținere 6,88 ha plantație cireș în comuna Mihail Kogălniceanu», ce va fi realizat în com. M. Kogălniceanu, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei M. Kogălniceanu, jud. Ialomița în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2018, 08:15 (40 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 6 iunie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unei suprafețe de teren de 500 mp, situată în intravilanul satului Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuință.
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926 persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2018, 08:10 (63 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.
Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director:
-1 post de director financiar-contabil... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2018, 08:05 (112 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

OUAI OGRADA, titular al proiectelor:
-«Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP41 aparținând OUAI Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3», propusă fi amplasată în comuna Bucu, jud. Ialomița
-«Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP44 aparținând OUAI Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3», propusă fi amplasată în comuna Ograda, jud. Ialomița
-«Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP43 aparținând OUAI Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3», propusă fi amplasată în comuna Ograda, jud. Ialomița
-«Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP40 apartinând OUAI Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3»... [citește_tot_articolul]

16 Mai 2018, 16:50 (62 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC Constrif SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Constrif SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 21.05.2018, orele 12,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 16.05.2018 și are următoare ordine de zi:... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2018, 11:20 (71 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de medic în specialitatea medicină de laborator în cadrul Laboratorului de analize medicale, perioadă determinată,
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2018, 09:20 (56 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director:
-1 post de director medical... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2018, 09:15 (83 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 27.04.2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 705/98/2017, a dispus în baza art. 145, lit. c, din Legea 85/2014, intrarea în procedura falimentului a debitoarei SC CGG BIGG SRL-cu sediul în Slobozia, bdul Matei Basarab, bl. B9, sc. B, et. 4, ap. 40, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/5/2014, Cod Unic de Înregistrare 32635044, și dizolvarea societății comerciale debitoare.
În baza art. 85, (4), raportat la art.145, al. 2, lit. a, din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitoarei încetează de drept, drept ce urmează a fi exercitat... [citește_tot_articolul]

3 Mai 2018, 07:50 (176 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 27.04.2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 665/98/2018, în temeiul art. 71, coroborat cu art. 66, alin. 1, din legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC AUTORAL SRL, cu sediul în municipiul Slobozia, bdul Matei Basarab, bl. B4, sc. B, et. 1, ap.2, județul Ialomița, având CUI 22469289, Nr. Înreg. Registrul Comerțului J21/585/2007, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii 21.05.2018... [citește_tot_articolul]

3 Mai 2018, 07:40 (179 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

O.U.A.I. OGRADA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP44 aparținând O.U.A.I. Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3» propus a fi amplasat în comuna Ograda, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 și la sediul Primăriei Ograda, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2018, 07:45 (184 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

O.U.A.I. OGRADA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP40 aparținând O.U.A.I. Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3» propus a fi amplasat în comuna Bucu, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 și la sediul Primăriei Bucu, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de program... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2018, 07:40 (170 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

O.U.A.I. OGRADA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP41 aparținând O.U.A.I. Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3» propus a fi amplasat în comuna Bucu, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 și la sediul Primăriei Bucu, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de program... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2018, 07:35 (172 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

O.U.A.I. OGRADA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP43 aparținând O.U.A.I. Ograda prin programul FEADR submăsura 4.3» propus a fi amplasat în comuna Ograda, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 și la sediul Primăriei Ograda, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2018, 07:30 (183 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de SC AGRO RAM SRL, loc. Bordușani, jud. Ialomița, administrator AKSOY SAKIR, telefon 0724/036.668, ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR BUZĂU-IALOMIȚA PENTRU SISTEM DE IRIGAȚII aviz de gospodărire a apelor/pentru desfășurarea activității de IRIGAT localizat în BORDUȘANI, jud. IALOMIȚA sau pentru realizarea lucrărilor pentru irigații amplasate în sola 463/1, parcela 19, se vor face 2 (două) foraje și în sola 459/1, parcela 1 se va fora un foraj, com. BORDUȘANI, jud. IALOMIȚA.
Această investiție este NOUĂ.
Ca rezultat al procesului de producție NU rezultă APE UZATE.
Această... [citește_tot_articolul]

24 Aprilie 2018, 17:05 (184 vizualizări - 0 comentarii)

27 Mai 2018
140 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

ISU Ialomița: A fost găsit trupul copilului înecat în râul Ialomița

Pompierii ialomițeni au reușit să descopere cadavrul copilului de 10 ani, din localitatea Broșteni, care s-a înecat miercuri, 23 mai 2018, în apele râului Ialomița. Trupul neînsuflețit al băiatului a fost ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 19:42
(361 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune preventivă împotriva «violenței în familie»

În cadrul activităților dedicate «Săptămânii prevenirii criminalității», polițiștii ialomițeni au desfășurat o campanie de informare și prevenire a violenței domestice. Aceștia au purtat mai multe discuții ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 17:10
(186 vizualizări - 0 comentarii)


2

Ialomița: Atenție, se întrerupe curentul!

E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperi programate ale furnizării energiei electrice, generate de lucrările de reparații și întreținere ale rețelelor. Astfel, în perioada 29-31 mai 2018, curentul se ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 16:35
(225 vizualizări - 0 comentarii)


3

Poliția Rutieră Ialomița, alături de copii

Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița au desfășurat o campanie de informare cu scopul de a reduce numărul accidentelor de circulație în care sunt victime copiii. Oamenii legii au stat de vorbă cu preșcolarii ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 16:25
(179 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Controale privind pesticidele din legume

Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a efectuat în primul trimestru al acestui an verificări privind cantitățile de pesticide din fructele și legumele aduse din import și ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 16:10
(186 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Arestat preventiv pentru «trafic de droguri»

Un tânăr din Fetești a ajuns principalul suspect într-o amplă anchetă privind traficul și distribuția de droguri, instrumentată de procurorii DIICOT din Slobozia. Acesta a fost arestat în urmă cu o săptămână ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2018, 08:05
(226 vizualizări - 0 comentarii)


6

Ialomița: Și-a lovit cumnata cu o toporișcă

O femeie a fost la un pas de moarte după ce cumnatul său, băut bine, a lovit-o de mai multe ori în cap cu o toporișcă. Bărbatul este recidivist  și  a fost arestat preventiv pentru 30 de zile ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2018, 11:30
(345 vizualizări - 0 comentarii)


Broșteni: Copil de 10 ani, înecat în apele râului Ialomița

Reprezentanții ISU din cadrul Detașamentului Urziceni au intervenit pentru scoaterea la mal a unui copil de 10 ani, din Broșteni, înecat în râul Ialomița. Acesta plecase la scăldat împreună cu un prieten ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2018, 09:25
(417 vizualizări - 0 comentarii)


8

Amara: «Sanitarii Pricepuți», la start

Reprezentanții Curcii Roșii Ialomița organizează o nouă ediție a concursului de prim ajutor dedicat elevilor, «Sanitarii pricepuți». Evenimentul adună la start elevi de gimnaziu și liceu din tot județul ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2018, 09:20
(296 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Încep înscrierile în instituțiile de învățământ ale MAI

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița organizează o campanie de înscriere a candidaților interesați să ocupe un loc în cadrul școlilor de agenți și ofițeri pe care MAI le are la nivel național ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2018, 09:05
(290 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

22 Mai 2018, 18:25


Căutat de autoritățile germane, prins la Ograda

Polițiștii ialomițeni au identificat un tânăr, de 28 de ani, din comuna Ograda, pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare, acesta fiind acuzat de comiterea ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2018, 17:25
(498 vizualizări - 0 comentarii)


12

Expoziție de artă plastică a artiștilor ialomițeni la Călărași

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ialomița organizează vineri, 25 mai 2018, o expoziție dedicată Centenarului «Marii Uniri», în incinta Muzeului Municipal Urziceni. ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2018, 17:15
(398 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
angajează ȘOFER AUTOCAMION
Cerințe
-permis auto C+E
-experiență minimum 2 ani
în transport mărfuri
-atestat valabil de șofer profesionist
transport marfă
-atestat valabil ADR
-fără antecedente penale
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern și EXTERN
CV pot fi trimise la adresa
de e-mail
agromasgrup@gmail.com
sau la sediul societății din Cosâmbești,
șos. Slobozia-Țăndărei, nr.154

Relații suplimentare se pot obține
și la tel. 0749/162.458

22 Mai 2018, 17:05


Finala concursului «Zărzărică, Zărzărea», desfășurată la Slobozia

Vineri, 25 mai 2018, Sala «Europa» a Consiliului Județean Ialomița va găzdui finala celei de a 26-a ediții a concursului de folclor «Zărzărică, Zărzărea». În competiție vor intra cele mai bune ansambluri ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2018, 16:55
(448 vizualizări - 0 comentarii)


Controale ale DSVSA Ialomița la «Zilele Sloboziei»

Verificări amănunțite în rândurile comercianților de produse alimentare care au participat la manifestările dedicate «Zilelor Sloboziei». Inspectorii Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2018, 16:40
(426 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

Servicii Publice Slobozia SRL
cu sediul în str. Lujerului, nr. 3,
loc. Slobozia, jud. Ialomița

angajează paznic
cu atestat de pază, cu normă întreagă,
pentru punctul de lucru
Cimitirul Uman Bora
Relații la telefon 0735/309.947

22 Mai 2018, 08:05


Slobozia: Și-a petrecut noaptea în canalul în care a căzut

Slobozia: Și-a petrecut noaptea în canalul în care a căzut

Un bărbat de 65 de ani, din Slobozia, și-a petrecut noaptea trecută în canalul pluvial în care a căzut, neputând să iasă de acolo. Canalul se află situat la marginea Sloboziei, într-o zonă foarte puțin ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2018, 11:59
(850 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, E-Distribuție Dobrogea SA anunță faptul că, în perioada 21-26 mai 2018, în localitățile Munteni Buzău, Gârbovi, Nicolești ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2018, 15:50
(699 vizualizări - 0 comentarii)


APIA Ialomița: Măsuri pentru ecocondiționalitate

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură informează cu privire la faptul că pe site-ul instituției, ce poate fi accesat la adresa www.apia.org.ro a fost lansat «Ghidul fermierului ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2018, 15:05
(704 vizualizări - 0 comentarii)


Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor ialomițeni

Doi bărbați, în vârstă de 47 și 48 de ani, cu domiciliile în Fetești și Giurgeni, au fost sancționați de polițiști, fiind prinși pescuind ilegal în apele Brațului Borcea al Dunării. Aceștia foloseau unelte ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2018, 14:40
(785 vizualizări - 0 comentarii)


Săveni: 3 bombe au fost descoperite la groapa de gunoi

Săveni: 3 bombe au fost descoperite la groapa de gunoi

Pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița au ridicat  de la groapa de gunoi a comunei Săveni 3 elemente de muniție rămase neexplodate, de calibrul 152 mm. Alte două proiectile ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2018, 12:52
(813 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă în Olanda

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, prin serviciul de ocupare EURES, oferă 75 de locuri de muncă sezoniere în agricultură, de «muncitori în grădinărit-25 posturi», «procesori bulbi ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2018, 09:40
(864 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

17 Mai 2018, 16:05


ISU Ialomița: Competiția micilor pompieri

Elevii de gimnaziu din 4 localități ialomițene au participat joi, 17 mai 2018, la faza județeană a concursului «Prietenii Pompierilor». Competiția s-a desfășurat în incintele Liceului de Arte «Ionel Perlea ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2018, 15:20
(691 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Activități preventive, susținute de polițiști

Efecte de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița efectuează în aceste zile acțiuni preventive în școlile și grădinițele din județ. Scopul activităților este acela de a le ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2018, 15:05
(793 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Polițiștii rutieri au depistat marți, 15 mai a.c., un ialomițean, de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conucere pentru vreo categorie de autovehicule ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2018, 14:10
(875 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit internațional, depistat de polițiștii ialomițeni

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au depistat un bărbat, de 42 de ani, din Fetești, pe numele căruia exista un mandat european de arestare ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2018, 13:45
(862 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Șomajul, în scădere

La sfârșitul lunii aprilie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 5655 șomeri, din care 840 șomeri indemnizați, respectiv 4815 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2018, 15:15
(839 vizualizări - 0 comentarii)


Șoferiță din Urziceni, prinsă la volan cu 145 km/h în afara localității

O tânără de 33 de ani a rămas fără permis după ce a fost prinsă conducând pe DN21, în afara localității Drajna, cu 145 km/h. Mai mult, șoferița transporta scule electrice pentru care nu avea documente legale ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2018, 09:18
(1389 vizualizări - 2 comentarii)


Ultimele comentarii
@Mary în Senatorul Ionașcu se reinventează politic Geani Slobozia în Le-a trecut glonțul pe lângă ureche @Haiduc în Sărbătorile Sloboziei au fost organizate prin «acord-cadru» Vand lancia delta fulll în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 23 mai 2018 3 cu rasu 2 cu plansu în Sărbătorile Sloboziei au fost organizate prin «acord-cadru» Sedentar Adi în Slobozeanul care redescoperă «România Pitorească» garsonieră de închiriat în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 23 mai 2018 ofer spaţiu birou de închiriat în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 23 mai 2018 Orca în Polițiștii ialomițeni încearcă să identifice autorii a 50 de infracțiuni comise în zona Popasului Sinești Un coleg în Slobozia: Amendă pentru... vânturi! Gheo în DADP Slobozia reabilitează 1500 mp de locuri de joacă IONEL în DADP Slobozia reabilitează 1500 mp de locuri de joacă Meditatii în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 23 mai 2018 Alina în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 23 mai 2018 ecologist 2 în DADP Slobozia reabilitează 1500 mp de locuri de joacă ecologist în DADP Slobozia reabilitează 1500 mp de locuri de joacă Contribuabil în DADP Slobozia reabilitează 1500 mp de locuri de joacă Tatiana în Polițiștii ialomițeni încearcă să identifice autorii a 50 de infracțiuni comise în zona Popasului Sinești Nelutu în Latifundiarul Ștefan Poienaru a primit 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare Mary în Polițiștii ialomițeni încearcă să identifice autorii a 50 de infracțiuni comise în zona Popasului Sinești
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...