Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

OUAI SUDIȚI 332-Sudiți

În conformitate cu prevederile HG 1872/2005 vă învităm să luați parte la ședința Adunării Generale extraordinare a membrilor OUAI Sudiți, care va avea loc în data de 28.06.2017, ora 8,00, în strada Alexandru Odobescu, nr. 12, et. 1, birou 7, municipiul Slobozia, județul Ialomița.
Pe ordinea de zi va fi dezbătută solicitarea nr. 14/19.05.2017 a ANIF Ialomița privind predarea-primirea infrastructurii de irigații aflată în domeniul privat al statului și în administrarea ANIF, cât și alte probleme de interes.
Președinte, Tudor Marcel... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:25 (20 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria Comunei OGRADA, cu sediul în loc. OGRADA, str. Ionel Perlea, nr. 183, jud. Ialomița, în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată pentru funcțiile publice:
Denumirea postului:
-REFERENT GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (compartiment Urbanism)
-REFERENT GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (compartiment Registru Agricol)

Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: MEDII, CU DIPLOMA DE BACALAUREAT
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: -NU ESTE CAZUL
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:20 (23 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire teren de sport Școala Gimnazială Malu», amplasat în comuna Sfântu Gheorghe, sat Butoiu, str. Principală, nr. 28, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri orele 08,00-14,00 și la sediul Primăriei UAT Sfântu Gheorghe, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:15 (23 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC IPURL» Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.05.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 686/98/2017, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC 9 AUTOCAR SRL, cu sediul în municipiul Fetești, str. Călărași, bloc CFR 5-6, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/982/1992, având CIF RO 2583016, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 30.06.2017
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la la 14.07.2017... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:10 (25 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială MIHAIL KOGĂLNICEANU din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1, începând cu data de 25.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, din sat Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2017, 07:05 (24 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Curtea de Conturi a României, cu sediul în București, str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, organizează concurs în data de 07.06.2017, orele 10.00-proba scrisă, în vederea ocupării postului de execuție vacant secretar-dactilograf, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în structura teritorială Camera de Conturi a județului Ialomița.
Condiții de participare la concurs:
-studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat
-cunoștințe de operare calculator-nivel mediu
Detalii suplimentare pe site-ul www.curteadeconturi.ro sau la sediul Camerei de Conturi Ialomița din Slobozia, str. Episcopiei, nr. 3.... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:40 (80 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 12.05.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 705/98/2017, în baza art. 57, alin. (1) și 72 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin încheiere, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC CGG BIGG SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. B9, sc. B, et. 4, ap. 40, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/5/2014, având CUI 3265044, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 26.06.2017
-Verificarea creanțelor... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:30 (64 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Comunei Bărbulești, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post de mecanic utilaj (șofer buldoexcavator).
Condiții specifice:
-studii medii, atestat de competențe profesionale, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Condiții generale:
-concursul va consta într-o probă scrisă și una practică, iar persoanele care urmează să participe la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiții, stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:20 (74 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GHEORGHE DOJA din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1, începând cu data de 22.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Gheorghe Doja, strada Grădiniței, nr. 15, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2017, 07:10 (81 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Gheorghe Doja, cu sediul în localitatea Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
-Consilier, grad profesional 1A, în Compartimentul Cultură, Sport, Protecție civilă
Condițiile specifice de participare la concurs
-condițiile de studii universitare de licență sau echivalentă cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor administrative/economice/inginerești... [citește_tot_articolul]

11 Mai 2017, 14:10 (52 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Ministerul Tineretului și Sportului organizează,
în perioada 15 mai-07 iulie 2017, prin DJST IALOMIȚA
Concursul local de proiecte de tineret 2017
Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viața societății.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Ialomița este 24500 lei, cu o limită maximă pe proiect de 8000 lei.
Depunerea proiectelor: 15 mai-06 iunie 2017, între orele 8,00-16,00 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IALO... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2017, 13:20 (59 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ADMET SRL, titular al proiectului «PUD-MODERNIZARE ȘI EXTINDERE COMPLEX HOTELIER SELECT», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «PUD-MODERNIZARE ȘI EXTINDERE COMPLEX HOTELIER SELECT», propus a fi amplasat în intravilanul orașului Slobozia, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2017, 13:15 (65 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGROMAS GRUP SRL, titular al proiectului «CONSTRUIRE HALĂ», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «CONSTRUIRE HALĂ» propus a fi amplasat în extravilanul com. Cosâmbești, sat Cosâmbești, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri 08,00-14,... [citește_tot_articolul]

9 Mai 2017, 13:10 (63 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială OGRADA din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1, începând cu data de 09.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Ograda, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2017, 10:40 (93 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială SĂVENI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele Cadastrale nr. 1, 2, și 5, începând cu data de 09.05.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Săveni, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

3 Mai 2017, 14:10 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 35 din 21.04.2017, scoaterea la licitație publică deschisă prin strigare pentru închirierea unor suprafețe de teren, având categoria de folosință pășune, situate în domeniul privat al localității, în suprafață de 114,82 ha.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe, situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 11.05.2017, orele 10,00... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2017, 09:30 (57 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, municipiul București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare, a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Amplasare echipament SKID GPL», propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, DN 2A-km 66, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,30, precum și la următoarea adresă de internet... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2017, 09:25 (67 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna GHEORGHE DOJA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului pentru proiectul «EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA», propus a fi amplasat în intravilanul comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00 și la sediul Primăriei Gheorghe Doja, în zilele de luni-vineri, în orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

2 Mai 2017, 09:20 (55 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC POLARIS M HOLDING SRL cu sediul în Constanța, str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Adm., cam. 1, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod(urilor) CAEN: 3811-colectarea deșeurilor nepericuloase; 3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate; 8129-alte activități de curățenie, care se desfășoară în Slobozia, str. Gării, nr. 3.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2017, 07:20 (53 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

SC SENIOR CONS SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vânzare următoarele bunuri imobile și mobile situate în municipiul Slobozia, Șos. Călărași, nr. 4 (zona periferică a municipiului):
IMOBILE
construcție denumită «CLĂDIRE DEPOZITARE și ATELIERE»
-suprafața construită desfășurată fiind de 357,42 mp (suprafață construită /amprentă la sol... [citește_tot_articolul]

25 Aprilie 2017, 09:10 (88 vizualizări - 0 comentarii)

Miercuri 24 Mai 2017
187 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Secțiunile Mica Publicitate și Publicitate online au fost actualizate!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

23 Mai 2017, 17:15


anunț

Vând/schimb spațiu birouri
Slobozia, str. Aleea Rondă,
bl. 45, parter

(în spatele fostei brutării Tritipan),
intrare separată, boxă,
cu apartament, Slobozia, plus diferență.
Telefon 0723/218.746

23 Mai 2017, 17:05


2
Polaris M Holding premiază elevii participanți la concursul de compuneri pe teme ecologice

Polaris M Holding premiază elevii participanți la concursul de compuneri pe teme ecologice

Miercuri, 24 mai 2017, de la orele 12,00, la Școala Gimnazială «Sf. Andrei» din Slobozia, Polaris M Holding va premia elevii clasei a III-a, participanți ai concursului de compuneri pe teme ecologice. ...[citește_toată_știrea]

23 Mai 2017, 14:05
(88 vizualizări - 0 comentarii)


3

Acțiuni ale IPJ Ialomița

La acest sfârșit de săptămână, 19-21 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au continuat acțiunile în locurile și zonele de interes operativ din județ, pentru prevenirea ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2017, 16:15
(105 vizualizări - 0 comentarii)


4

AJOFM Ialomița: Șomajul, în scădere ușoară

La sfârșitul lunii aprilie 2017, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 6514 șomeri, din care 969 șomeri indemnizați, respectiv 5541 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2017, 14:25
(100 vizualizări - 0 comentarii)


Campanie de donare de sânge inițiată de jandarmii ialomițeni

Pentru al nouălea an consecutiv, jandarmii ialomițeni desfășoară campania de donare de sânge «Donează sânge-Donează Viață!». Evenimentul se desfășoară în perioada 22-29 mai, iar pe această cale jandarmii ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2017, 16:20
(224 vizualizări - 0 comentarii)


6

Echipamente de intervenție noi la ISU Ialomița

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Ialomița a fost dotat cu o șenilată, utilă pentru acordarea primului ajutor în cazul unor intervenții dificile. Utilajul a fost achiziționat cu fonduri ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2017, 15:15
(332 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campanie informativă în liceele din Slobozia

Polițiștii ialomițeni au demarat o acțiune în scop informativ în liceele din Slobozia. Peste 100 de elevi din cadrul Liceului Pedagogic «Matei Basarab» și Liceului de Arte «Ionel Perlea» au fost informați ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2017, 14:35
(276 vizualizări - 0 comentarii)


8

Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești

Distrigaz Sud Rețele efectuează lucrări programate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale. În acest sens, Distrigaz ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2017, 16:40
(318 vizualizări - 0 comentarii)


Infractori arestați de polițiștii ialomițeni

În ultimele 48 de ore, polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2017, 16:20
(558 vizualizări - 0 comentarii)


10

Ialomița: Delictele silvice, în atenția polițiștilor

Polițiștii de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au acționat pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. Astfel, în urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2017, 16:15
(689 vizualizări - 1 comentariu)


anunț angajare

societate de construcții
metalice București

angajează
lăcătuși și sudori CO2
-cunoștințe de desen tehnic
-experiență în domeniu
Se oferă pachet salarial atractiv
și cazare

Fabrica se află în București
Telefon 021/345.26.94

17 Mai 2017, 08:05


12
Slobozia: 4 mașini implicate într-un accident rutier

Slobozia: 4 mașini implicate într-un accident rutier

Accident rutier la Slobozia, în apropiere de Cartierul Slobozia Nouă. 4 mașini s-au ciocnit, în urma coliziunii tot atâtea persoane fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru acordarea ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2017, 12:34
(1285 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 240000 de lei

Din dispoziția inspectorului general al Poliției Române, chestor principal de poliție Bogdan Despescu, au fost intensificate, pentru perioada 12-14 mai 2017, acțiunile menite să mențină un climat de siguranță ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2017, 12:20
(764 vizualizări - 0 comentarii)


14

AJOFM Ialomița: Subvenționarea uceniciei la locul de muncă

Potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, angajatorii care doresc să organizeze ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate specifice, beneficiază de ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2017, 09:50
(804 vizualizări - 0 comentarii)


Direcția Silvică Ialomița: Acțiune de replantare a puieților de brad

Direcția Silvică Ialomița: Acțiune de replantare a puieților de brad

În contextul preocupărilor și priorităților Direcției Silvice Ialomița pentru educarea generației tinere, în special a copiilor și elevilor, în spiritul dragostei și respectului față de pădure și mediu ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2017, 09:10
(618 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier între Slobozia Nouă și Iazu. O mașină cu patru persoane s-a răsturnat într-un șanț

Accident rutier între Slobozia Nouă și Iazu duminică, 14 mai 2017. Din primele informații este vorba despre un autoturism care a derapat și s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. În automobil ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2017, 20:56
(1993 vizualizări - 0 comentarii)


VREI O CARIERĂ ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ? ÎNSCRIE-TE LA CONCURSUL DE ADMITERE!

Cei care vor să urmeze o carieră de ofițer de poliție mai au doar 2 săptămâni pentru a se înscrie la concursul de admitere la Academia de Poliție «Alexandru Ioan-Cuza». Pentru cei care vor să se înscrie ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2017, 20:10
(685 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni ale IPJ Ialomița

Din dispoziția inspectorului general al Poliției Române, chestor principal de poliție Bogdan Despescu, au fost intensificate, pentru perioada 12-14 mai 2017, acțiunile menite să mențină un climat de siguranță ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2017, 18:20
(617 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Polițiștii, la datorie

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița organizează, în perioada 12-14 mai 2017, mai multe acțiuni cu scop preventiv. Oamenii legii vor supraveghea traficul rutier și vor ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2017, 15:50
(731 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Rambursări TVA de 1,1 milioane de lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice informează că, în luna mai 2017, instituția va efectua operațiuni de rambursare TVA în valoare de 1,1 milioane de lei. Defalcat la nivelul Serviciilor Fiscale ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2017, 13:35
(571 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiune pentru dirijori în cadrul Festivalului-Concurs «Ionel Perlea»

Organizatorii Festivalului-Concurs «Ionel Perlea», dedicat memoriei compozitorului ialomițean Ionel Perlea, vor introduce de anul acesta o nouă secțiune în cadrul competiției muzicale. Este vorba despre ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2017, 12:20
(520 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Prejudiciu de 3,1 milioane de lei, produs prin infracțiuni economice

Inspectorii fiscali din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice au sesizat în luna aprilie 2017 organele de urmărire penală în cazul a 9 persoane juridice, societăți comerciale și persoane fizice ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2017, 16:15
(940 vizualizări - 0 comentarii)


Brâul Maicii Domnului la Catedrala Urziceni

Moment de mare încărcătură spirituală la Urziceni, în perioada 17-21 mai 2017. Brâul Maicii Domnului de la Mânăstirea Kato Xenia, din Grecia, va fi adus la catedrala din municipiu. Evenimentul debutează ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2017, 15:10
(774 vizualizări - 0 comentarii)


Circul «Americano Vargas»

angajează
muncitori necalificați
pentru Turneul 2017
-salariu-1800 lei
-se asigură cazare

Relații la telefon 0743/992.599

11 Mai 2017, 14:20


Grevă generală pe termen nelimitat la Garda de Mediu Ialomița

Comisarii Gărzii de Mediu Ialomița au intrat în grevă generală pe termen nelimitat, începând de miercuri, 10 mai 2017. Revendicările celor 10 angajați ai instituției vizează creșterea salariilor la nivelul ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2017, 14:40
(770 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 45 de persoane, angajate ca urmare a «Bursei Generale a Locurilor de Muncă»

În data de 7 aprilie 2017 s-a desfășurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, acțiune organizată de Agenția Județeană pentru  Ocuparea Forței de Muncă Ialomița la Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2017, 14:20
(702 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 9 mai 2017, un bărbat de 36 de ani, din Coșereni, a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de «conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2017, 14:05
(773 vizualizări - 0 comentarii)


Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești și Slobozia

Distrigaz Sud Rețele anunță opriri programate ale furnizării de gaz joi, 11 mai 2017, din cauza unor lucrări la rețeaua de distribuție. Afectați de aceste reparații vor fi locuitorii din Fetești, strada ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2017, 10:10
(728 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Pietoni răniți într-un accident rutier

Căzănești: Pietoni răniți într-un accident rutier

Două femei, în vârstă de 21 și 43 de ani, și un bătrân, în vârstă de 73 de ani, au fost răniți după ce șoferul unui automobil, un cetățean francez de 60 de ani, i-a acroșat cu mașina pe care o conducea ...[citește_toată_știrea]

9 Mai 2017, 16:58
(1136 vizualizări - 2 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...