Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț mediu

SC AVICOLA FOCȘANI SA cu sediul în mun. Focșani, bdul București, nr. 79, jud. Vrancea, anunță publicul interesat privind depunerea la sediul APM Ialomița a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea «Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări», prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la categoria 6.6.a, desfășurată la Punctul de lucru situat în sat Manasia, comuna Manasia, județul Ialomița.
Informațiile privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, pot... [citește_tot_articolul]

11 August 2017, 09:15 (55 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Acest ANUNȚ este efectuat de ADRINEX 2003 SRL, cu sediul în municipiul Fetești, județul Ialomița, strada Ardealului, bl. 16P, parter, telefon 0722215739, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărirea apelor pentru «Execuție foraj de medie adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă și de irigații».
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al acestei lucrări nu rezultă ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele ce doresc sa obțină informații suplimentare sau intenționează să transmită sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului... [citește_tot_articolul]

9 August 2017, 17:10 (65 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

licitație publică

Consiliul Local al comunei Ograda anunță organizarea licitației publice în vederea concesionării a 3 loturi teren arabil intravilan, cu destinația construcție de locuințe, proprietate privată a comunei Ograda, lotul nr. 14 se află cu sarcini, celelalte loturi sunt libere de sarcini.
Loturile supuse concesionării prin licitație publică au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Ograda.
Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei Ograda contra sumei de 10 lei, achitată în numerar la casierie, începând cu data de 10 august 2017.
Clarificări privind licitația se pot... [citește_tot_articolul]

8 August 2017, 19:20 (71 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
-Referent, clasa III, grad profesional debutant-Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar-Nivel studii medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile... [citește_tot_articolul]

8 August 2017, 19:15 (44 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț vânzare

Cabinet Individual de Insolvență Ciupercă Aurelia, cu sediul profesional în localitatea Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, administrator judiciar al debitoarei SC R.M. ROROM SRL, cu sediul social în localitatea Slobozia, bdul Matei Basarab, nr. 54, bl. E1-E2, județul Ialomița, conform Încheierii de ședință din data de 10.09.2014 pronunțată de Tribunalul Ialomița, în Dosar nr. 2033/98/2014
organizează licitație publică
în următoarea modalitate: prima licitație va avea loc la data de 21.08.2017, orele 13,00, și se va repeta săptămânal, la aceeași oră și aceeași zi a săptămânii, până la momentul valorificării... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2017, 09:10 (235 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

această informare este efectuată de: comuna Dridu, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la A.B.A. Buzău-Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru «Reactualizare Plan Urbanistic General». Ca rezultat al activității desfășurate în comună de populație nu rezultă ape uzate tehnologice.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa de mai sus.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2017, 08:10 (152 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul social în Tîrgu-Mureș, str. G-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, județul Mureș, cod fiscal RO 13577109, în calitate de administrator judiciar al debitorului Farkas-Ro-Trans SRL- în reorganizare, organizează LICITAȚIA PUBLICĂ pentru valorificarea următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
Mijloace de transport:
• autocamioane și semiremorci: autobasculantă autoutilitara MAN MM502715-181.000 lei, autobasculantă autoutilitara MAN M481549-181.000 lei, autobasculantă autoutilitara MAN 8x4 7207-180.000 lei, autobasculantă Autoutilitară MAN 8x4 7194-180.000 lei, autobasculanta autoutilitara Mercedes... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2017, 09:50 (188 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT DRIDU-PRIMĂRIA COMUNEI DRIDU, cu sediul în localitatea Dridu, județul Ialomița, titular al Planului «PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA DRIDU, JUDEȚUL IALOMIȚA», propus a fi amplasat în localitatea comuna Dridu, în suprafață de 5672 ha, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a Planului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al Planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30 și vineri, 08,00-14,00.... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2017, 07:05 (91 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:
infirmieră
2 posturi-în Secția Medicină Internă
2 posturi-în Secția Pediatrie
1 post-în CPU
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de absolvire a școlii generale
-certificat de absolvire a cursului de infirmiere
-fără vechime în specialitate
îngrijitoare... [citește_tot_articolul]

11 Iulie 2017, 17:50 (121 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Comuna Gheorghe Doja cu sediul în comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomița, titular al planului/programului «Reactualizare PUG COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA»-propus a fi realizat în com. Gheorghe Doja, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan/program, finalizarea raportului de mediu și dezbaterea publică a proiectului de plan/program și a raportului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 4 septembrie 2017, la sediul Primăriei Gheorghe Doja, jud. Ialomița, orele 10,00.
Proiectul de plan/program și Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia... [citește_tot_articolul]

11 Iulie 2017, 17:25 (114 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:
asistent medical generalist
-2 posturi în Secția Chirurgie Generală
-1 post în Secția Pediatrie
-1 post în Cabinetul ORL din Ambulatoriul Spitalului
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea de asistent medical
-certificat de membru privind exercitarea profesiei... [citește_tot_articolul]

11 Iulie 2017, 17:15 (135 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România Baroul Ialomița

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017

Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 1 septembrie 2017
Dosarul de înscriere se depune în 2 (două) exemplare, în perioada 03.07.2017 (orele 8,00)-31.07.2017 (orele 16,00), la Secretariatul Baroului Ialomița.
La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
-certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate
-actul de identitate, în copie
-diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență a fost obținută după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole... [citește_tot_articolul]

27 Iunie 2017, 18:40 (148 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs pentru post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată», Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant
Denumirea postului:

-Muncitor calificat M I (cu atribuții de bucătar)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-medii-studii de specialitate/profesionale/calificare în domeniu
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 5 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

27 Iunie 2017, 18:30 (124 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

Notificare

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 16.06.2017,Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 603/98/2015, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 912 F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC CONSULT INVEST SRL, cu sediul în Amara, strada Vasile Remetea, nr. 492, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/301/2006, având CUI 18783606, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 13.07.2017
-Verificarea creanțelor, întocmirea... [citește_tot_articolul]

27 Iunie 2017, 18:20 (168 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești

organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea:
-unui post vacant de medic în specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice în cadrul Cabinetului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, perioadă determinată
-1/2 post vacant de medic Medicină Generală în cadrul Cabinetului de Planificare Familială, perioadă determinată
-un post vacant de medic în specialitatea Medicină de Laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, perioadă determinată
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști... [citește_tot_articolul]

27 Iunie 2017, 18:10 (136 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, județul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2) și ale HGR nr. 611/2008, privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție temporar vacante:
1. Inspector (operator roluri), clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe
Condiții de participare
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare... [citește_tot_articolul]

20 Iunie 2017, 09:20 (119 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

Notificare

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 14.06.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 945/98/2017, în baza art. 73 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei MOROIANU PETRONELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în comuna Ograda, strada Lacului, nr. 1, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. F21/610/2011, având CUI 29444877, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 28.07.2017
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului... [citește_tot_articolul]

20 Iunie 2017, 08:30 (157 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 05.07.2017, orele 10,00, și în fiecare zi de miercuri a următoarelor două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

16 Iunie 2017, 10:40 (156 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bărbulești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante pe perioada nedeterminată pentru următoarele funcții publice:

Denumirea postului: Inspector, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar Contabil, ITL, executări debite și Achiziții Publice
Condiții specifice de participare la concurs:
-studii universitare de specialitate absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

13 Iunie 2017, 16:40 (151 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Administratorii statutari ai societăților LEVENS L&E SRL, 9 AUTOCAR SRL ELACARM SRL, LTV PROD SRL sunt rugați să ia legătura cu reprezentantul lichidatorului judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia pentru stabilirea în comun a unor măsuri legate de desfășurarea corespunzătoare a procedurii insolvenței.
Relații suplimentare la tel./fax 0243/231.113... [citește_tot_articolul]

13 Iunie 2017, 16:30 (156 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 22 Aug 2017
69 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

AJFP Ialomița: Încasări de 45,54 milioane de lei la buget

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a încasat în luna iulie 2017 la bugetul general consolidat  suma de 45,54 milioane lei. Cel mai mare grad de încasare a fost semnalat la nivelul ...[citește_toată_știrea]

17 August 2017, 19:10
(393 vizualizări - 0 comentarii)


1

DSVSA Ialomița: Amenzi de 12 mii de lei

Inspectorii DSVSA Ialomița au realizat în această perioadă mai multe controale tematice cu privire la abatorizarea, prelucrarea laptelui sau modul în care se comercializează produsele alimentare. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 August 2017, 18:05
(327 vizualizări - 0 comentarii)


2

Ialomița: Se închid gazele

Distrigaz Sud Rețele informează faptul că vineri, 18 august 2017, în orașele Fetești, Slobozia și Urziceni, pe străzile Călărași, Matei Basarab, Panduri și București, se va opri furnizarea de gaze naturale ...[citește_toată_știrea]

17 August 2017, 17:30
(336 vizualizări - 0 comentarii)


3

DSVSA Ialomița: Acțiuni de prevenire a Pestei Porcină Africană

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a intensificat acțiunile cu privire la prevenirea răspândirii pe teritoriul județului Ialomița a Pestei Porcină Africană. Astfel, în ...[citește_toată_știrea]

17 August 2017, 17:10
(301 vizualizări - 0 comentarii)


4

IPJ Ialomița: Polițiștii ialomițeni, la datorie în minivacanța de Sfânta Maria

Pe perioada minivacanței de Sfânta Maria, polițiștii au fost la datorie, zilnic, pentru siguranța și liniștea cetățenilor. În 5 zile, polițiștii au constatat peste 100 de infracțiuni, au aplicat aproximativ ...[citește_toată_știrea]

16 August 2017, 09:40
(427 vizualizări - 0 comentarii)


5

DSVSA Ialomița a interzis comerțul cu porci în târguri

DSVSA Ialomița anunță toți crescătorii de porcine, ca urmare a evoluției Pestei Porcine Africane în țările riverane României precum și notificarea a două  focare de boală la porcii domestici în cartierele ...[citește_toată_știrea]

11 August 2017, 12:20
(735 vizualizări - 0 comentarii)


6

Centrul Militar Județean Ialomița: Recrutare pentru Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale «Amiral Ion Murgescu»

Centrul Militar Județean Ialomița, structură a Ministerului Apărării Naționale, anunță că Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale «Amiral Ion Murgescu» va organiza concurs de admitere sesiunea ...[citește_toată_știrea]

11 August 2017, 12:05
(738 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Prețurile medii pentru produsele agricole

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița înștiințează contribuabilii interesați că a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 128/31.07.2017, privind modificarea Hotărârii ...[citește_toată_știrea]

10 August 2017, 10:15
(909 vizualizări - 0 comentarii)


8

anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
angajează
ȘOFER AUTOCAMION
Cerințe
-permis auto C+E
-experiență minimum 2 ani în transport mărfuri
-atestat valabil de sofer profesionist transport marfa
-atestat valabil ADR
-fără antecedente penale
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern și EXTERN
CV pot fi trimise la adresa de e-mail
agromasgrup@gmail.com
telefon 0749/082.231

10 August 2017, 09:10


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

8 August 2017, 19:10


«Alături de Oameni... pentru Oameni», program social derulat de Protopopiatul Urziceni

Acest program social a fost inițiat în anul 2009 din dorința de a veni în întâmpinarea problemelor resimțite de persoanele din comunitate aflate în dificultate și care din motive obiective nu puteau să ...[citește_toată_știrea]

8 August 2017, 18:20
(829 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Polițiștii au depistat luni, 7 august a.c., doi bărbați de 27 și 48 ani, din comuna Scânteia, respectiv Movilița, care conduceau autoturisme deși se aflau sub infuența băuturilor alcoolice. Ambii au fost ...[citește_toată_știrea]

8 August 2017, 18:05
(877 vizualizări - 0 comentarii)


12

Autoturism căutat de autoritățile cehe, identificat de polițiștii ialomițeni

Un autoturism căutat pentru confiscare de autoritățile cehe a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ialomița. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale ...[citește_toată_știrea]

8 August 2017, 17:30
(916 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: A dispărut de la domiciliu

Ialomița: A dispărut de la domiciliu

Polițiștii ialomițeni  caută o minoră, de 12 ani, care a plecat de acasă și nu a revenit până în prezent. Cei care pot oferi informații care să conducă la găsirea minorei sunt rugați să sune la numărul ...[citește_toată_știrea]

8 August 2017, 17:20
(1154 vizualizări - 0 comentarii)


14

Amara: Festivalul Național de Folclor «Doina Bărăganului», ediția a III-a

În organizarea Consiliului Județean Ialomița, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, a Consiliului Local Amara, a Consiliului Local Slobozia, a Direcției ...[citește_toată_știrea]

8 August 2017, 17:05
(962 vizualizări - 0 comentarii)


Amara: Accident rutier în zona Popasului «Perla»

Accident rutier în orașul Amara, în zona Popasului «Perla». O femeie și un bărbat, ambii în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost răniți după ce două automobile s-au ciocnit. Din primele informații se ...[citește_toată_știrea]

7 August 2017, 16:13
(1207 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara accident


16

ITM Ialomița: Amenzi de 100 mii de lei pentru «muncă la negru»

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfășurat în luna iulie 2017 o serie de controale tematice pentru a preveni și combate fenomenul «muncii la negru». În urma verificărilor au fost depistate ...[citește_toată_știrea]

3 August 2017, 17:10
(1338 vizualizări - 1 comentariu)


Se închide gazul la Fetești

Distrigaz Sud Rețele anunță sistarea furnizării de gaze naturale în municipiul Fetești, pe străzile Anghel Saligny, Călărași și Ecaterina Teodoriu, vineri, 4 august 2017, în intervalul orar 8,00-12,00. ...[citește_toată_știrea]

3 August 2017, 16:35
(1112 vizualizări - 0 comentarii)


18

«Trofeul Tinereții Amara 2017», sub supravegherea jandarmilor

Efective de jandarmi vor supraveghea, în perioada 3-6 august 2017, buna desfășurare a Festivalului «Trofeul Tinereții Amara 2017». Misiunile oamenilor legii au ca scop prevenirea de fapte antisociale. ...[citește_toată_știrea]

3 August 2017, 16:05
(1224 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC CARGILL CEREALE SRL
angajează
LABORANT
pentru Silozul Bucu, județul Ialomița
2 posturi-unul permanent și
unul pe perioadă determinată (5 luni)
Cerințe minime: studii medii,
cunoștințe operare calculator;
studiile de specialitate sau
experiența în domeniu
constituie un avantaj
Responsabilități: determină calitatea
produselor la Recepție,
în timpul Depozitării, la Livrare,
întocmește documentele specifice
acestor operațiuni manual
și pe calculator și operează
în sistemul de gestiune toți indicii
calitativi necesari, întocmește rapoarte
Cei interesați sunt rugați
să trimită CV-ul pe adresa de mail:
laurentiu_lazar@cargill.com
sau pe fax la nr. 021/23.32.499,
cu mențiunea
«pentru laborant Bucu, județul Ialomița»
CV-urile pot fi depuse
și la poarta Silozului Bucu,

situat în strada Gh. Lazăr,
cu mențiunea de mai sus,
în atenția dlui Șerban Jan-șef locație.
Termenul limită de depunere al CV-urilor
este 10 August 2017

1 August 2017, 17:10


Polițiști noi la IPJ Ialomița

Polițiști noi la IPJ Ialomița

4 ofițeri și 12 agenți de poliție din promoția 2017 reîmprospătează colectivul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița. Luni, 31 iulie a.c., 4 ofițeri și 12 agenți de poliție s-au prezentat la ...[citește_toată_știrea]

1 August 2017, 16:15
(1641 vizualizări - 2 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursă a locurilor de muncă la solicitarea unui angajator

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza marți, 8 august 2017, o bursă a locurilor de muncă la solicitarea unui angajator. Este vorba de o firmă ce își desfășoară activitatea ...[citește_toată_știrea]

1 August 2017, 12:20
(1523 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Percheziții la samsarii auto!

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, marți dimineața, 1 august 2017, 14 percheziții în ...[citește_toată_știrea]

1 August 2017, 08:05
(1724 vizualizări - 2 comentarii)


Urziceni: A furat din magazin

Polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au fost sesizați vineri, 28 iulie a.c., de angajatul unei societăți comerciale din localitate, cu privire la faptul că o persoană ar fi sustras bunuri din magazin ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 17:10
(1561 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni ale polițiștilor ialomițeni

Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au desfășurat la acest sfârșit de săptămână, 28-30 iulie a.c., acțiuni în locurile și zonele de interes operativ din județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 16:45
(1289 vizualizări - 0 comentarii)


Bilanț la ITM Ialomița. Peste 600 de controale, amenzi de peste 529 mii de lei!

Potrivit unui bilanț al ITM Ialomița pe primul semestru al anului 2017, în domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 668 de controale, 232 de angajatori fiind sancționați cu amenzi în cuantum de peste ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 16:35
(1352 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Mandat de arestare pentru «tâlhărie»

Doi tineri de 14, respectiv 22 de ani, din Slobozia, bănuiți de comiterea infracțiunii de «tâlhărie calificată», sunt cercetați de polițiști. Tânărul de 22 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 16:15
(1333 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Exerciții de alarmare

Primăria Slobozia informează că, începând cu luna august 2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10,00-11,00, se vor organiza și desfășura exerciții de alarmare. Astfel, vor fi ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 15:40
(1338 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Campanie pe șantierele cu lucrări de săpături

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfășurat, în perioada 5-7 iulie 2017, o campanie de control la unitățile din șantierele unde se efctuează lucrări de săpături. Având în vedere evenimentele ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2017, 12:20
(1339 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Amenzi de 34 mii de lei pentru patronii spălătoriilor auto

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  Ialomița au verificat recent modul în care se respectă legislația în muncă de către patronii spălătoriilor auto de pe raza județului. Cu ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2017, 18:05
(1613 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...