Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC LEMARCO CRISTAL SRL cu sediul în localitatea Urziceni, Șos. URZICENI-PLOIEȘTI KM 3, CORP C27, județul Ialomița, anunță publicul interesat privind depunerea la sediul APM Ialomița a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitățile: «Fabricarea zahărului» prevăzută în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, capitolul 6-Alte activități, punctul 6.4., litera b)-Tratarea și prelucrarea, cu excepția ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producție de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an și «Instalație de ardere cu putere termică nominală de 183,3 MWt»... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2018, 12:20 (98 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

Tereacă Robert-Corneliu, mun. Slobozia, str. Nordului, nr. 16, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire hală de pozitare», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Viilor, nr. 100, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, precum... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2018, 12:10 (96 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (IV)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:40 (91 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocare

OUAI OGRADA, cu sediul în com. Ograda, jud. Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 15.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate,conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 16.03.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:30 (88 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocare

OUAI MURGEANCA, cu sediul în orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 22.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 23.03.2016, la aceeași oră, și... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:20 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (III)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL,... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2018, 08:20 (203 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița anunță:
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 12 din 01.02.2018, privind scoaterea la licitație publică pentru închirierea unor spații din incinta Căminelor Culturale din localitatea Sfântu Gheorghe pentru activități poștale și medicale.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 05.03.2018.
Data limită de depunere a ofertelor
... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2018, 08:10 (164 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (II)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

16 Februarie 2018, 08:05 (181 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 9 februarie 2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1371/98/2017, în temeiul art. 145, lit. A, din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitoarei SC RB INTERMED 2012 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 11, sc. D, ap. 18, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/73/2012, având CUI 29900485, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:30 (195 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 28.02.2018, orele 10,00 și în fiecare zi de miercuri a următoarelor două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, interior 186.... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:25 (221 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Administratorii statutari ai societăților identificate mai jos sunt rugați să ia legătura cu reprezentantul lichidatorului judiciar pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a procedurii falimentului aplicată acestor societăți.
-RB INTERMED 2012 SRL SLOBOZIA
-AGROTRANSPORT URZICENI SA
-LTV PROD SRL MĂRCULEȘTI
-LEVENS L7E SRL FIERBINȚI
-DELICE IULIPAT SRL FETEȘTI
-TUDOR TRANS SRL GÂRBOVI

p. Lichidator judiciar, PETCU V. CORNELIA... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:20 (216 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (I)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:30 (393 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În ziua de luni, 12 martie 2018, orele 10,00, la sediul SC POTCOAVA AGRO SRL din comuna Cosâmbești, județul Ialomița, va avea loc Adunarea Generală a OUAI «Cosâmbești», care va avea următoarea ordine de zi:
1. Reorganizarea activității OUAI;
2. Modificarea statutului și a actului constitutiv, ca urmare a reorganizării Organizației;
3. Măsuri organizatorice-alegerea noilor membri ai organelor de conducere a Organizației;
4. Modificarea suprafețelor deținute de membri prin plecarea unor membri și primirea altor membri;
5. Discuții.
Sunt invitați să participe membrii Organizației, precum și toți... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:20 (241 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

PROIECT DE BUGET 2018 comuna Ograda

I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei
A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei
Impozit clădiri PF = 57 mii lei
Impozit teren PF = 282 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei
Impozit clădiri PJ = 135 mii lei
Impozit teren PJ = 93 mii lei
Taxă mijloace de transport PJ = 79 mii lei
Impozit teren extravilan = 404 mii lei
Concesiuni și închirieri = 331 mii lei
Amenzi = 720 mii lei
Salubritate = 129 mii lei
Cote și sume IVG = 550 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA = 1013 mii lei
Pentru echilibrare = 272 mii lei
DISPONIBIL AN... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:10 (258 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

TEREACĂ ROBERT-CORNELIU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire hală depozitare», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Viilor, nr. 100, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2018, 07:45 (304 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

OUAI MURGEANCA, orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP 21, aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul ºăndărei, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 0... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2018, 07:40 (309 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț vânzare

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vânzare următoarele bunuri imobile situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița:
• Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp
• Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp
• Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp
• Teren, în suprafață de 7752,04 mp, situat în Urziceni, str. Șoseaua Buzăului, nr. 5
Ședintele... [citește_tot_articolul]

26 Ianuarie 2018, 08:35 (157 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 12.01.2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1887/98/2017, în temeiul art. 72, alin. 6, din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin hotărârea intermediară nr. 43F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC DELICE IULIPAT SRL, cu sediul în Fetești, str. General Alexandru Averescu, bl. V46, et. 1, ap. 3, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/40/2015, având CUI 34078500, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 27.02.2018... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2018, 12:20 (164 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Anunț privind licitația publică în vederea închirierii spațiului comercial format dintr-o cameră, situat în incinta Căminului Cultural, în suprafață de 34,33 mp din domeniul public al orașului Fierbinți-Târg pentru deschiderea unei farmacii umane.
Organizatorul licitației: Primăria oraș Fierbinți-Târg
Obiectul licitației publice: închirierea spațiului comercial format dintr-o cameră situat în incinta Căminului Cultural, str. Calea București, nr. 15, în suprafață de 34,33 mp din domeniul public al orașului Fierbinți-Târg pentru deschiderea unei farmacii umane
Durata închirierii: durata contractului de... [citește_tot_articolul]

4 Ianuarie 2018, 10:25 (277 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar (0,5 normă)-secretar II (S)
Denumirea postului:
-secretar/post contractual pe perioadă nedeterminată-0,5 normă
Condițiile de participare specifice sunt:
-studii superioare
-master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj
-vechime în specialitatea postului: minim 5 ani
-cunoștințe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:35 (290 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 17 Mar 2018
121 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

16 Martie 2018, 16:20


Urziceni: Dosar penal pentru 70 kg de tutun

Un tânăr de 29 de ani a fost depistat de polițiștii din Urziceni în timp ce transporta ilegal 70 kilograme de tutun mărunțit. Marfa era împachetată în saci de plastic și folii de aluminiu. În cauză a fost ...[citește_toată_știrea]

16 Martie 2018, 16:10
(133 vizualizări - 0 comentarii)


2

AJOFM Ialomița: Șomajul, în scădere ușoară

La sfârșitul lunii februarie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 6361 șomeri, din care 1388 șomeri indemnizați, respectiv 4973 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

16 Martie 2018, 15:10
(115 vizualizări - 0 comentarii)


3

Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, Enel Dobrogea anunță faptul că, în perioada 19 februarie-23 martie 2018, în localitățile Munteni Buzău, Slobozia, Urziceni ...[citește_toată_știrea]

16 Martie 2018, 15:05
(124 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

13 Martie 2018, 17:55


Iazu: Arestat pentru «tentativă de omor» după ce și-a înjunghiat fiul cu un cuțit

Iazu: Arestat pentru «tentativă de omor» după ce și-a înjunghiat fiul cu un cuțit

Un bărbat de 52 de ani din localitatea ialomițeană Iazu a fost reținut în noaptea de duminică spre luni, 11/12 martie 2018, pentru 24 de ore, după ce și-a înjunghiat fiul, un tânăr de 27 de ani, cu un cuțit ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2018, 17:45
(469 vizualizări - 0 comentarii)


6
Primăria Slobozia: Concurs de proiecte pentru tineri

Primăria Slobozia: Concurs de proiecte pentru tineri

Primăria Slobozia oferă și în acest an tinerilor din oraș șansa de a prezenta imaginea Sloboziei în viitor. Autoritățile locale vor realiza încă o ediție a concursului de proiecte «Slobozia viitorului văzută ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2018, 16:35
(336 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

închiriem spații comerciale,
hală, teren depozitare
materiale
și utilaje construcții

Relații la sediul firmei din
str. Gării Noi, nr. 5, Slobozia,

telefon 0243/211.406

13 Martie 2018, 16:25


8

DSVSA Ialomița: Controale intensive înainte de Paște

Apropierea Paștelui aduce controale ale inspectorilor Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița în piețele și magazinele alimentare din tot județul. Inspectorii DSVSA Ialomița ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2018, 16:20
(316 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

PREMIER
Transport Auto SRL
angajează
șoferi profesioniști,
categ. C+E,
cu minim de experiență

salariu atractiv
Relații la sediul firmei
Șos. Brăilei, nr. 5, Slobozia
telefon 0733/449.841

13 Martie 2018, 16:10


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă vacante

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui serviciu 198 de locuri de muncă. Angajatorii caută agenți de vânzări, barmani, ospătari ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2018, 16:05
(381 vizualizări - 0 comentarii)


Accident la Ciocârlia

Accident la Ciocârlia

Salvatorii din Urziceni au fost solicitați în cursul dimineții de vineri, 9 martie 2018, în jurul orelor 8,30, pentru a veni în ajutorul victimelor unui accident rutier petrecut pe DN2, la ieșire din localitatea ...[citește_toată_știrea]

9 Martie 2018, 12:50
(656 vizualizări - 0 comentarii)


12
Construcție cuprinsă de flăcări la Drăgoești

Construcție cuprinsă de flăcări la Drăgoești

Clădirea administrativă a unui operator economic din Drăgoești a luat foc la partea superioară joi, 8 martie 2018, în jurul orelor 14,30, când au fost alertați pompierii de la Detașamentul Urziceni. Aceștia ...[citește_toată_știrea]

9 Martie 2018, 12:35
(607 vizualizări - 0 comentarii)


Reviga: Incendiu la casa unei bătrâne de 93 de ani

Reviga: Incendiu la casa unei bătrâne de 93 de ani

Evenimentul a fost anunțat luni, 5 martie 2018, în jurul orelor 18,00, iar primii care au ajuns la locul intervenției au fost membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Reviga. ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2018, 14:20
(748 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Reviga incendiu


Ialomița: Cererea de liberare condiționată formulată de Ioan Becali, admisă de Judecătoria Slobozia

Potrivit Agerpres, magistrații Judecătoriei Slobozia au admis luni, 5 martie 2018, în primă instanță, cererea de eliberare condiționată formulată de fostul impresar Ioan Becali. Potrivit ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2018, 18:05
(1101 vizualizări - 0 comentarii)


Amara: Arestat pentru omor

Un bărbat din Amara a fost arestat după ce și-a înjunghiat soția cu un cuțit. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, între cei doi soți exista un conflict de foarte mult timp ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2018, 10:05
(1184 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara omor arestat


ISU Ialomița: Salvator și în timpul liber

ISU Ialomița: Salvator și în timpul liber

Doi bătrâni, de 80 și 75 de ani, din orașul Amara, au fost salvați din calea unui incendiu de un militar al ISU Ialomița. Aflat în timpul liber, plutonierul adjutant Vasile Gheorghe i-a ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2018, 16:55
(1201 vizualizări - 3 comentarii)


Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, Enel Dobrogea anunță faptul că, în perioada 5-9 martie 2018, la Gârbovi, Munteni Buzău, Urziceni, Armășești, Fierbinți ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2018, 16:40
(975 vizualizări - 0 comentarii)


18

AJOFM Ialomița: Locuri de muncă vacante

În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția șomerilor din județ 198 de noi locuri de muncă. Cele mai multe dintre acestea, în număr de 159, sunt destinate persoanelor ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2018, 16:25
(1273 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Vize pentru renta viageră

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, în perioada 1 martie-31 august (în zilele lucrătoare), rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2018, 14:10
(1188 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Se circulă pe toate drumurile din județ

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița informează că joi, 1 martie a.c., orele 7,00, pe toate sectoarele de drumuri din județul Ialomița se circulă în condiții de iarnă ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2018, 08:40
(1037 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Depunerea cererilor pentru subvenția pe suprafață

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, de joi, 1 martie 2018, este demarată Campania de primire a Cererilor Unice de Plată ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2018, 08:10
(1076 vizualizări - 0 comentarii)


Cod Portocaliu de viscol și ninsori în Ialomița: Drumuri închise din cauza vremii nefavorabile

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează faptul că în Ialomița, la această oră, au fost închise 3 drumuri naționale din cauza vremii nefavorabile. Pe aceste artere ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2018, 06:13
(1790 vizualizări - 0 comentarii)


Un nou Cod Portocaliu de viscol și ninsori în Ialomița!

Un nou Cod Portocaliu de viscol și ninsori în Ialomița!

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul de valabilitate pentru noul Cod Portocaliu de viscol și ninsori este miercuri, 28 februarie 2018, între orele 6,00-20,00. Astfel, vor fi intensificări ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2018, 18:05
(1581 vizualizări - 1 comentariu)


ISU Ialomița: 28 Februarie-«Ziua Protecției Civile din România»

La 28 februarie sărbătorim «Ziua Protecției Civile din România», dată la care Regele Carol al II-lea semna Înaltul Decret Regal din 1930, publicat la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial al României ca ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2018, 17:05
(1193 vizualizări - 0 comentarii)


Cod Portocaliu de viscol și ninsori: Se închid drumurile în Ialomița. Nu se circulă pe DN2A, între Slobozia și Giurgeni

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță închiderea drumurilor naționale din Ialomița. Prima arteră de circulație închisă este DN3A, care face legătura ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2018, 22:43
(2107 vizualizări - 0 comentarii)


Giurgeni: Cozi de tiruri la punctele de taxare

Vremea rea dă peste cap traficul rutier. În județul Ialomița, la punctele de taxare de la Giurgeni, s-au format cozi de tiruri din cauza unei restricții de circulație pentru mașinile mai mari de 3,5 tone ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2018, 14:40
(1205 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: Campanie de donare de sânge

Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, luni, 26 februarie 2018, în intervalul orar 8,00-12,00, Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni a continuat acest demers ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2018, 13:25
(1260 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de aproximativ 150 mii de lei, 16 permise reținute!

În perioada 23-25 februarie 2018, polițiștii au intervenit la aproape 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, au constatat 35 de infracțiuni ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2018, 13:20
(1205 vizualizări - 0 comentarii)


Persoanele care au nevoie de dializă vor fi aduse la Slobozia

Ialomița a intrat oficial sub avertizarea meteo Cod Portocaliu de viscol. Vremea rea a alertat și autoritățile care au dispus măsuri urgente pentru a ține piept vântului puternic și ninsorii abundente. ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2018, 09:49
(1226 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Din Fetești în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Miloșești în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Mihaela în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Gradinita în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Slobozia în Gabi Ionașcu vrea să se întoarcă la Primăria Slobozia Primaru în Gabi Ionașcu vrea să se întoarcă la Primăria Slobozia stație mixer Roland în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 14 martie 2018 închiriere garsonieră în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 14 martie 2018 Nelu în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Se știe! în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Scoala=ferma animalelor în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Miloșești în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Pustiul din curtea grd. în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! @Coafeza în Cinci agenți au fost «săltați» de mascați ADRIANA în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! pirosca în Cinci agenți au fost «săltați» de mascați Cetatean în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Gradinitia=scoala în EXCLUSIV: Minor de 11 ani, violat în curtea Grădiniței Miloșești! Coafeza în Cinci agenți au fost «săltați» de mascați citizen în Cinci agenți au fost «săltați» de mascați
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...