Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SONIA PROD SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare, următoarele bunuri imobile și mobile:
Bun imobil-construcție «Pescărie»-parter, situat în jud. Ialomița, orașul Țăndărei, Piața Agroalimentară (Șoseaua Brăilei), suprafața construită-58 mp și terenul aferent (categoria curți construcții)
Bunuri mobile
a) autoutilitară Dacia (papuc), an fabr. 2002, în stare de nefuncționare
b) autoutilitara... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:20 (171 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

PRO CONSULTING IPURL

în calitate de lichidator judiciar al AGROLINE TRADING SRL, în dosarul nr. 3758/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
CODA PK 25 litri-510,50 lei
ROSALIQ AQUAZINC 190 litri-2045,90 lei
ROSALIQ MAGAZOL 900 litri-3420,00 lei
ROSALIQ ROSABOR 50 litri-377,00 lei
ROSALIQ ROSATOP CALC. 400 litri-2972,00 lei
ROSALIQ ZINC 750 520 litri-11848,82 lei
ROSALIQ ALGEX 1180 litri-15430,00 lei
Toate produsele sînt îngrășăminte chimice lichide, destinate culturilor agricole, iar vînzarea acestora se va... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:15 (57 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

Orașul Fetești iese din Evul Mediu

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

La 5 ani de la semnarea contractului cu administrația locală, RAJA Constanța a finalizat lucrările la stația de epurare și urmează ca în perioada imediat următoare să închidă și lucrările executate la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Valoarea acestui proiect derulat cu fonduri europene se ridică la 83,37 milioane de lei, din care RAJA asigură prin cofinanțare peste 23,8 milioane de lei. Primarul Gheorghe Catrinoiu recunoaște că investiția scoate orașul din Evul Mediu: «Apa colectată de această rețea de canalizare se vărsa în Dunăre, exact așa cum pleca din casele oamenilor...».

RAJA, colacul de salvare al orașului Fetești... [citește_tot_articolul]

13 Aprilie 2016, 12:40 (179 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
1. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Impozite, Taxe Locale și Alte Venituri
2. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Urbanism Lucrări Publice, Protecția Mediului, Achiziții Publice
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2016, 08:50 (127 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar, IA (1 post)-Compartiment-Cultură,
Nivel studii-medii
A. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) condiții generale: sînt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2016, 08:35 (154 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

PRIMĂRIA COMUNEI AXINTELE

anunț

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primăria comunei Axintele, județul Ialomița, cu sediul în localitatea Axintele, județul Ialomița, organizează concurs în vederea ocupări unui post  vacant de:
-consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe
Condițiile de participare la concurs sînt condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile specifice
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2016, 09:40 (145 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

În baza art. 83, alin. (1), lit. a), din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de Mediere, organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din județul Ialomița (CPMJ Ialomița)
organizează și convoacă
Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județul Ialomița în ziua de vineri, 8 aprilie 2016, orele 14,00, la sediul Tribunalului Ialomița, situat în mun. Slobozia, bdul Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița
La Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județul Ialomița, în conformitate cu dispozițiile art. 83, alin. (1), lit. b), din Statutul profesiei de mediator, participă toți mediatorii... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2016, 09:20 (186 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 24.03.2016, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, avînd următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2015
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2016
5. Alte aspecte
În  cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 07.04.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2016, 18:35 (135 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI OGRADA cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 17.03.2016, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda, avînd următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2015
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2016
5. Alte aspecte
În  cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 31.03.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2016, 18:15 (108 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 5.02.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr.1711/98/2015, în baza art. 38, alin. (1), coroborat cu art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 223 F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC ESSO SRL,  cu sediul în Slobozia, str. Ialomiței, bl. B30, sc. B, et. 3, ap. 18, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/181/2002, avînd CUI 14729388,
stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 11.03... [citește_tot_articolul]

2 Martie 2016, 10:05 (105 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Baroului Ialomița

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița

În conformitate cu dispozițiile art. 53, alin.1 și 2, din Legea nr. 51/1995 modificată, convoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AVOCAȚILOR
Pe data de 08.03.2016, ora 14,00, în incinta Tribunalului Ialomița, bdul Cosminului, Nr. 12, sala ședință Tribunal, avînd pe ordinea de zi următoarele:
1. Raportul privind activitatea Consiliului Baroului Ialomița respectiv al Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
2. Rapoartele comisiilor de cenzori ale Baroului Ialomița și Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor... [citește_tot_articolul]

18 Februarie 2016, 09:50 (165 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

SC GINEL COM SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri mobile:
-autoutilitară Volvo, preț pornire licitație-34854 lei
-remorcă Schmitz, preț pornire licitație-6163 lei
-autoutilitara Scania, preț pornire licitație-12869 lei
-remorca Kotschenreuther, preț pornire licitație-7528 lei
-autoutilitară DAF... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:50 (130 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, în calitate de lichidator judiciar al CCCF București SA, filiala Poduri Dunărene SA Fetești anunță vînzarea la licitație publică, la sediul său din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, a următoarelor bunuri imobile:
-cantină și depozit alimente, P+1E, str. Grădinilor, nr. 3, mun. Fetești, suprafață teren-802 mp
În caz de neadjudecare, licitațiile se organizează în fiecare zi lucrătoare în același loc și la aceeași oră pînă la valorificarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:40 (104 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA,  prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia,
str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în municipiul Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița:
-atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață-31500 lei (exclusiv TVA)
-cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață-1600 lei (exclusiv TVA)
-clădire administrativă... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:30 (87 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SAFE CONSULTING SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, următoarele bunuri:
-imobil, apartament 2 camere, suprafață utilă 45,52 mp, situat în municipiul Slobozia, bdul Unirii, bl. E17, sc. A, et. 1, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar pînă la adjudecare.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:20 (115 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri imobile situate în com. Traian, str. Republicii, jud. Ialomița:
-Magazin Universal, suprafața totală 128,12 mp, preț pornire-137200 lei fără TVA
-Frizerie/Coafură, suprafața totală 30,15 mp, preț pornire-33500 lei fără TVA
-Bufet Traian, suprafața totală... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:10 (117 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul compartimentului Contabilitate (atribuții de contabil).
Concursul va avea loc la sediul instituției din localitatea Bucu, str. Calea București, nr. 101, după cum urmează:
-în data de 12 februarie 2016, orele 10,00 - proba scrisă
-în data de 16 februarie 2016, orele 10,00 - proba interviu

Condiții de participare:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2016, 09:45 (242 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț pierdere

Pierdut Certificat de Înregistrare pe numele SC Redalex SRL (CUI 20891545), seria B nr. 1001562.... [citește_tot_articolul]

29 Decembrie 2015, 08:10 (206 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 21.12.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 2124/98/2015, în baza art. 71, coroborat cu art. 66 alin. (1) din legea nr. 85/2014, a dispus, prin Încheierea de ședință, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC GAZETA DE SUD EST SRL, cu sediul în Slobozia, str. Vînători, bl. D2, sc. A, parter, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/122/2001, avînd CUI 14116600, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la Încheierea de deschidere... [citește_tot_articolul]

21 Decembrie 2015, 08:30 (260 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Centrul Zonal Interjudețean RAJA de la Slobozia este funcțional

Centrul Zonal Interjudețean RAJA de la Slobozia este funcțional

Începînd cu luna decembrie 2015, RAJA Constanța are un Centru Zonal Interjudețean funcțional la Slobozia. Investiția a fost realizată în mai puțin de 6 luni și reprezintă materializarea intențiilor declarate ale oficialilor firmei de a răspunde prompt necesităților ialomițenilor. Reamintim că RAJA Constanța furnizează apă potabilă în Ialomița de ani buni și că investițiile firmei se ridică la 172 de milioane de lei.

RAJA continuă să investească
Potrivit declarațiilor oficialilor RAJA Constanța, necesitatea deschiderii unui Centru Zonal în Slobozia se impunea în condițiile dezvoltării... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2015, 08:05 (509 vizualizări - 0 comentarii )

Vineri 06 Mai 2016
122 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Accident rutier la Iazu. Patru bărbați au ajuns la spital

Patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 20 și 58 de ani, au ajuns joi, 5 mai 2016, la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, după ce au fost implicați într-un accident rutier, în zona localității Iazu. ...[citește_toată_știrea]

5 Mai 2016, 10:08
(272 vizualizări - 0 comentarii)


1

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

4 Mai 2016, 11:10


Grav accident rutier la Coșereni

O ialomițeancă a ajuns în comă la Spitalul de Urgență Floreasca, din București, după ce a fost implicată într-un accident rutier, miercuri, 4 mai 2016. Șoferița a rupt balustrada podului de peste rîul ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 10:50
(3459 vizualizări - 9 comentarii)


3
Festivalul județean de folclor «Zărzărică, zărzărea», ediția a XXIV-a

Festivalul județean de folclor «Zărzărică, zărzărea», ediția a XXIV-a

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița va avea loc vineri, 6 mai 2016, faza zonală a celei de a XXIV-a ediții a Festivalului județean de folclor ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 09:40
(219 vizualizări - 0 comentarii)


Accident cu patru victime în apropiere de Gîrbovi

Un accident rutier soldat cu rănirea a patru persoane s-a produs luni, 2 mai a.c., pe DJ203B. Astfel, în timp ce un bărbat, de 35 de ani, din comuna Gîrbovi, conducea un autoturism din direcția Gîrbovi ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 09:10
(267 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi accident


5

IPJ Ialomița: Infracțiuni mai puține în perioada Sărbătorilor Pascale

Și anul acesta, de Sărbătoarea Învierii Domnului, polițiștii ialomițeni au fost la datorie. În baza planului aprobat de ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă și șeful Poliției Române, chestor de poliție ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 08:35
(175 vizualizări - 0 comentarii)


6

Sfînta Icoană a Maicii Domnului de la Mînăstirea Vorona, la Slobozia

Peste 100 de jandarmi vor asigura, în perioada 4-7 mai 2016, măsurile de ordine ce se vor impune la un eveniment religios de mare importanță pentru creștinii ialomițeni. Este vorba despre aducerea la Mînăstirea ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 08:20
(338 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Colelia

În noaptea de duminică spre luni, 1/2 mai a.c., în jurul orei 00,30, pompierii au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Colelia. Cel mai probabil ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 07:05
(197 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Colelia incendiu


8

Arestări la Bărbulești

În urma perchezițiilor desfășurate la Bărbulești joi, 21 aprilie 2016, procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița i-au pus sub acuzare pe Ion Gheorghe, viceprimarul localității, și Vasile Puiu ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2016, 18:05
(695 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Oferta locurilor de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția șomerilor din județ 380 de locuri de muncă, 25 dintre acestea fiind destinate persoanelor cu studii superioare. Angajatorii ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2016, 15:50
(723 vizualizări - 1 comentariu)


10

Accidente la Țăndărei și Andrășești

Serviciul Poliției Rutiere Ialomița informează că miercuri, 20 aprilie 2016, pe DN2A s-au produs două accidente rutiere. Primul eveniment, soldat cu vătămarea corporală a unui bărbat de 48 de ani, s-a produs ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2016, 14:25
(606 vizualizări - 0 comentarii)


AFIR a lansat aplicația «Asistență module on-line»

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează, prin intermediul paginii oficiale de internet www.afir.info, aplicația «Asistență module on-line» pentru a veni în sprijinul solicitanților ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2016, 13:10
(450 vizualizări - 0 comentarii)


12

«Școala Altfel» la Muzeul Județean Ialomița

În zilele de 18 și 19 aprilie 2016., în baza protocolului încheiat între Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Fundația Collegium XXI, și Școala Gimnazială ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 16:35
(687 vizualizări - 4 comentarii)


ISU Ialomița: Simulare de accident rutier pe A2

Joi, 21 aprilie 2016, începînd cu orele 10,00, urmează să se desfășoare un amplu exercițiu cu forțe și mijloace în teren pentru gestionarea situațiilor de urgență produse de un accident rutier cu victime ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 15:20
(973 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Vaccinare antirabică aeriană a vulpilor

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează locuitorii județului că, în perioada 18.04.201-5.05.2016, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura campania ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 14:10
(601 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 accidente soldate cu un mort și cinci răniți

La acest sfîrșit de săptămînă, pe șoselele ialomițene s-au produs 3 accidente rutiere, soldate cu decesul unei persoane și rănirea a altor cinci.
Primul dintre acestea s-a produs vineri, 15 aprilie ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 13:10
(958 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Acțiuni de control în tîrguri

DSVSA Ialomița vă informează că, în perioada 1-14 aprilie 2016, conform Notei de Serviciu ANSVSA nr. 6183/21.03.2016, au fost efectuate controale în tîrgurile autorizate/neautorizate din județ împreună ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 12:40
(637 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Amenzi de peste 90000 de lei, 20 permise reținute

La acest sfîrșit de săptămînă, 15-17 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 11:50
(469 vizualizări - 0 comentarii)


«Ziua Porților Deschise» la IPJ Ialomița

În cadrul Programului «Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!», polițiștii ialomițeni organizează miercuri și joi, 20 și 21 aprilie a.c., în intervalul orar 10,00-12,00, «Ziua Porților Deschise ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 10:10
(415 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Accident cu patru victime

Duminică, în jurul orei 15,15, două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier, pe DJ203B, între localitățile Manasia și Gîrbovi. În urma impactului, patru persoane aflate în unul dintre autoturisme ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 08:55
(483 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: I-a luat foc mașina pe Autostrada Soarelui

În urma unor scurgeri de combustibil la compartimentul motor, un autoturism ce se deplasa pe Autostrada București-Constanța a fost cuprins de flăcări. Evenimentul a fost anunțat la 112 în după-amiaza zilei ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2016, 07:25
(680 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


AJOFM Ialomița: Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a organizat joi, 14 aprilie 2016, ora 9,00, «Bursa Generală a Locurilor de Muncă», eveniment ce a avut loc la Slobozia-Centrul Cultural UNESCO ...[citește_toată_știrea]

15 Aprilie 2016, 09:40
(583 vizualizări - 0 comentarii)


Săptămîna «Școala Altfel», la ISU Ialomița și Jandarmerie

Programul «Să știi mai multe, să fii mai bun!» se desfășoară anul acesta în perioada 18-22 aprilie și constă în derularea, la nivelul fiecărei unități de învățămînt, într-o săptămână din al doilea semestru ...[citește_toată_știrea]

15 Aprilie 2016, 08:50
(492 vizualizări - 0 comentarii)


Polaris va continua prestarea serviciului de salubrizare în Slobozia pe o perioadă de 30 de zile

Ca urmare a comunicatului de presă transmis în data de 13.04.2016, prin care s-a menționat că serviciul de salubrizare va fi sistat datorită suspendării contractului de depozitare a deșeurilor ...[citește_toată_știrea]

15 Aprilie 2016, 07:40
(498 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Cartierul 500 din Slobozia: Proxenet, căzut în plasa procurorilor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Slobozia, împreună cu polițiștii din oraș, au desfășurat miercuri, 13 aprilie 2016, percheziții domiciliare în Cartierul 500. În plasa organelor ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2016, 13:30
(840 vizualizări - 2 comentarii)


anunț angajare

AGROMAS GRUP
firmă specializată în comerțul
cu pesticide și semințe
angajează

economist/contabil
Condiții specifice
-studii superioare în domeniul economic,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă
-vechime în specialitatea studiilor
de minim 3 ani
-cunoștințe de operare PC:
Windows, Microsoft Office,
Internet Explorer
-capacitate de analiză și sinteză
-permis de conducere
Responsabilități
-întocmire registru casă
-verificare și înregistrare deconturi,
extrase de cont
-întocmire și transmitere rapoarte
-evidență contabilă primară
-introducerea tuturor documentelor
în softul de contabilitate
(facturi, bancă, casă, deconturi, etc)

șofer autocamion
Cerințe
-experiență minimum 2 ani
-posesor permis conducere categ. C+E
-posesor atestat transport
mărfuri generale
-fără antecedente penale
-seriozitate și responsabilitate
-aviz medical și psihologic valabil
-experiență în transport de mărfuri
-transport intern și EXTERN
-atestat transport mărfuri periculoase

agent vînzări (zona Călărași)
Cerințe
-studii superioare-USAMV București
-permis de conducere categ. B
-experiență în vînzări, minim 3 ani

CV pot fi trimise la adresa de e.mail
agromasgrup@gmail.com

13 Aprilie 2016, 13:20


Ialomița: Fără permise la volan și conducînd vehicule neînmatriculate

Luni, 11 aprilie a.c., polițiștii rutieri au depistat o tînără, de 20 de ani, din orașul Țăndărei, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, deși nu poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2016, 12:55
(350 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Bere Băuturi București SA
angajează

-contabil analist financiar
pentru punctul de lucru ȚĂNDĂREI
Condițiile angajării sînt:
-experiență în domeniu, minim 5 ani
-cunoașterea centrilor de cost
și a gestiunii
-prezență agreabilă, spirit de echipă

-operator facturare
pentru Punctul de lucru ȚĂNDĂREI
Condițiile angajării sînt:
-cunoștințe operare PC:
Word, Excell, Outlook
-cunoștințe facturare
-experiența constituie avantaj

Persoanele interesate
pot depune CV
la adresa de e-mail
office.ialomita@bere-băuturi.ro
iar pentru detalii suplimentare
apelați tel. 0751/078.718

13 Aprilie 2016, 12:45


Urziceni: A furat din magazin

Polițiștii din Urziceni au fost sesizați luni, 11 aprilie a.c., de angajata unei societăți comerciale din localitate, cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2016, 08:05
(439 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni furt


anunț angajare

angajăm
-zugravi, București,
2000 lei salariu brut,
cazare asigurată
-agenți vînzări, București,
cazare asigurată
Relații la telefon
0722/533.541

13 Aprilie 2016, 07:30


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...