Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit Țăndărei organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, post temporar vacant, în data de 23 aprilie 2015, orele 10,00.
Concursul va avea loc în data de 23 aprilie 2015, orele 10,00, la sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate pentru înscriere se depun la sediul unității pînă la data de 16 aprilie 2015, orele 14,00, într-un dosar de carton cu șină, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9,00-14,00.
Concursul din data de 23 aprilie 2015, orele 10,00, pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu constă în: probă teoretică scrisă și ... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:45 (79 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA PODURI DUNĂRENE SA FETEȘTI, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în loc. Fetesti, jud. Ialomița, strada Grădinilor, nr. 3, după cum urmează:
1) CLĂDIRE BIROURI P+3E, suprafață construită 388,10 mp
2) CANTINA P+1 E, suprafață construită-243,70 mp, suprafață desfașurată-487,40

Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare la orele 9,00 la sediul lichidatorului... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:30 (71 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ELIANA TEX SRL Fetești, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, bunuri mobile de tip-utilaje pentru confecții în regim industrial situate în loc. Fetești, jud. Ialomița, strada Stejarului, nr. 2.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare la orele 9,00 la sediul lichidatorului judiciar pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:10 (54 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SONIA PROD SRL Slobozia, prin administrator judiciar practician în insolvență dr CORNELIA PETCU, reprezentant al CASEI DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, vinde LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă, un bun imobil «Șopron metalic», situat în loc. Căzănești, jud. Ialomița.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, începînd cu data de 14.04.2015, la sediul lichidatorului judiciar.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:05 (67 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 27.03.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr.1659/98/2015, în baza art. 72, alin. 6, din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a dispus deschiderea procedurii generale
a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC SORY CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna M. Kogălniceanu, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/176/2008, avînd CUI 23494655, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 8.05.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 20.05.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor și afișarea acestuia la data de 5.06.2015.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2015, 11:35 (88 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, oraș Amara, jud. Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 28.04.2015, orele 14,00, licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de 300 mp, teren aparținînd domeniului privat al orașului Amara, situat în Amara, str. Prelungirea Băilor, nr. 1 bis.
Prețul de pornire la licitație este de 0,3537 lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 23.04.2015, orele 16,00.
Informații suplimentare se pot obține la tel./fax 0243/266.102, iar documentația pentru participare la licitație se poate obține de la sediul Primăriei orașului Amara.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2015, 10:55 (62 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț convocare

În data de 16.04.2015, orele 16,00, la sediul I.I.Ionescu Mihaela Doriana, situat în sat Murgeanca, com. Valea Ciorii, va avea loc Adunarea Generală a membrilor OUAI Murgeanca, avînd ca ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2014
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2014
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC pe anul 2015
5. Alte aspecte

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 17.04.2015, la aceeași oră și în același loc.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2015, 09:30 (69 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Selecția de oferte pentru achiziția de lucrări și bunuri cu montaj

SC SERVICE MAȘINI AGRICOLE SRL, cu sediul în comuna Gheorghe Lazăr, incinta fost spațiu Romtelecom, jud. Ialomița, Cod Unic de Înregistrare RO26153890, Certificat de Înregistrare J21/396/2009, tel. 0760/449.160, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin PNDR, Măsura 123, cu denumirea «Construire unitate stocare în comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița».
Criteriul de selecție: prețul cel mai mic.
Codul CAEN necesar participării la ofertare: 4120 sau 4399 pentru lucrări, 4674 sau 4690 pentru echipamentele aferente instalațiilor, 4669 pentru stâlpii de... [citește_tot_articolul]

26 Martie 2015, 19:55 (82 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon: 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
prelungirea sesiunii 1/2015  pentru depunerea proiectelor
Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, vă aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2015 pe Măsura MIGAL 2 (Măsura 421) «Implementarea proiectelor de cooperare LEADER, sesiunea nr. 1/2015».
Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015 și se prelungește pînă la data de 27.03.2015.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 421:
Măsura 421-«Implementarea proiectelor de cooperare LEADER»
Tipuri de beneficiari eligibili
Beneficiari finali:
-partenerii... [citește_tot_articolul]

25 Martie 2015, 08:30 (72 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon: 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
prelungirea sesiunii 1/2015 pentru depunerea proiectelor
Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul  2015 pe Măsura MIGAL 3 (Măsura 413 prin 322 PNDR-ONG) «Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale». Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015 și se prelungește pînă la data de 27.03.2015.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 322 PNDR-MIGAL 3 «Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea... [citește_tot_articolul]

25 Martie 2015, 08:20 (86 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon: 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
prelungirea sesiunii 1/2015  pentru depunerea proiectelor
Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2015 pe Măsura MIGAL 1-411 prin 121 PNDR «Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Dunărea de Jos, sesiunea nr. 1/2015».
Sesiunea, deschisă începînd cu data de 13.03.2015 pînă la data de 24.03.2015, se prelungește pînă la data de 27.03.2015, iar intervalul orar în care se pot depune proiectele este 9,00-15,00.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 411:
Măsura... [citește_tot_articolul]

25 Martie 2015, 08:10 (83 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 13.03.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 9/98/2015, în baza art. 38, alin. 1, art. 3, alin. 1, coroborat cu art. 72, alin. 6, din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC GEO & ADI COMPANY SRL, cu sediul în comuna Manasia, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/436/2007, avînd CUI 22163866, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 24.04.2014;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 11.05.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor și afișarea acestuia la data de 22.05.2015.
... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2015, 09:20 (155 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, jud. Ialomița, telefon: 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
privind lansarea  sesiunii 2/2015  pentru depunerea proiectelor

Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, aduce la cunoștința lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2015 pe Măsura MIGAL 6-111 PNDR «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe» în perioada 18.03.2015-27.03.2015.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura MIGAL 6:
Măsura 111 PNDR-MIGAL 6 «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe»
Tipuri de beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcți: Furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2015, 08:35 (96 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț de vînzare

societate comercială vinde autoutilitare marca MAN, IVECO, MERCEDES, an fabricație 1992-2005
Relații la telefon 0727/221.738

1. autoutilitară frigorifică Mercedes Atego 1223, an fabr. 2002, 552000 km
2. autoutilitară Iveco Eurocargo, an fabr. 2003, 463000 km
3. autoutilitară Iveco Eurocargo, an fabr. 2004, 282000 km
4. autoutilitară MAN, an fabr. 2004, 427000 km
5. autoutilitară Iveco, an fabr. 2001, 680000 km
6. autoutilitară Iveco Eurotech, an fabr. 2001, 457000 km
7. autoutilitară Iveco Eurocargo, an fabr. 2003, 490000 km
8. autoutilitară MAN, an fabr. 2004, 37... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2015, 07:55 (401 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
lansarea sesiunii 1/2015 pentru depunerea proiectelor

Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, vă aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul 2014 pe Măsura MIGAL 2 (Măsura 421) «Implementarea proiectelor de cooperare LEADER, sesiunea nr. 1/2015». Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 421:
Măsura 421-«Implementarea proiectelor de cooperare LEADER»
Tipuri de beneficiari eligibili:
Beneficiari finali:
-partenerii economici și sociali din teritoriul... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2015, 08:45 (253 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
lansarea sesiunii 1/2015 pentru depunerea proiectelor

Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, aduce la cunoștința lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul  2015 pe Măsura MIGAL 3 (Măsura 413 prin 322 PNDR-ONG) «Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale». Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 322 PNDR-MIGAL 3 «Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2015, 08:30 (231 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița; Sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
lansarea sesiunii 1/2015 pentru depunerea proiectelor

Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni, aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2014 pe Măsura MIGAL 1- 411 prin 121 PNDR «Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Dunărea de Jos, sesiunea nr. 1/2015».
Sesiunea deschisă începînd cu data de 13.03.2015  pînă la data de 24.03.2015, iar intervalul orar în care se pot depune proiectele este 09,00-15,00.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 411:
Măsura 411 prin 121 PNDR-MIGAL 1 «Modernizarea exploatațiilor... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2015, 08:15 (270 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
privind lansarea  sesiunii 1/2015  pentru depunerea proiectelor
Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul 2015 pe Măsura MIGAL 6-111 PNDR «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe în perioada 18.02.2015-03.03.2015».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura MIGAL 6:
Măsura 111 PNDR-MIGAL 6 «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe»
Tipuri de beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcți:... [citește_tot_articolul]

19 Februarie 2015, 08:05 (346 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT, prin administrator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de Vînzare următorul bun imobil situat în loc. Traian, str. Republicii, jud. Ialomița:
• Magazin Universal-suprafață totală 128,12 mp
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul administratorului judiciar pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2015, 09:35 (475 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC RURAL LINK SRL, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de Vînzare, corpul de proprietate compus din:
• Teren agricol extravilan în suprafață de 30.000 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 54/1/2, parcela 2
• Teren agricol extravilan în suprafață de 41.000 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 33/2, parcela 4
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2015, 08:20 (497 vizualizări - 0 comentarii )

Marți 28 Apr 2015
87 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

22 Aprilie 2015, 13:20


1

Ialomița: Reținuți pentru tentativă la omor

Potrivit unui comunicat de presă, «procurori din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații ARDELEANU CONSTANTIN DANIEL ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2015, 13:10
(377 vizualizări - 0 comentarii)


29 aprilie-«Ziua Veteranilor de Război», marcată la Slobozia

Miercuri, 29 aprilie 2015, în organizarea Instituției Prefectului-Județul Ialomița, a Consiliului Județean Ialomița, a Garnizoanei Slobozia precum și a Primăriei municipiului Slobozia, va fi marcată «Ziua ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2015, 11:40
(146 vizualizări - 0 comentarii)


3

Slobozia: «Săptămîna bibliotecilor»

Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița organizează vineri, 24 aprilie 2015, cu începere de la ora 11,00, o manifestare dedicată Zilei Bibliotecarului și Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2015, 10:20
(117 vizualizări - 0 comentarii)


4

Slobozia: Tînăr accidentat pe trecerea de pietoni

Luni, 20 aprilie 2015, în jurul orei 10,30, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe bulevardul Unirii, în zona Colegiului Național Mihai Viteazul din Slobozia, s-a produs un accident de circulație ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2015, 09:10
(251 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Slobozia accident


5

Fetești: Proiectile descoperite de copii la groapa de gunoi

7 proiectile, de diferite calibre, au fost descoperite de mai mulți copii care se jucau în apropierea unei gropi de gunoi, pe raza municipiului Fetești. În scurt timp, aceștia și-au anunțat părinții, care ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2015, 14:20
(256 vizualizări - 0 comentarii)


6

Ion Roată: A luat foc acoperișul Căminului Cultural

În seara zilei de sîmbătă, 18 aprilie 2015, o parte din acoperișul Căminului Cultural al localității Ion Roată a fost cuprinsă de flăcări. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau mai multe ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2015, 11:45
(270 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Campanie de depistare a locurilor de muncă vacante

Avînd în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 76/2002, republicată, privind obligativitatea comunicării locurilor de muncă vacante de către angajatori, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2015, 10:25
(414 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Luni, 20 aprilie 2015, la primele ore ale dimineții, Poliția Română efectuează 15 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Ialomița, la persoane bănuite ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2015, 07:40
(710 vizualizări - 0 comentarii)


9
Peste 50 de animale, arse de vii la Gheorghe Lazăr

Peste 50 de animale, arse de vii la Gheorghe Lazăr

Un foc deschis, executat în apropierea unui adăpost de animale din localitatea Gheorghe Lazăr, a fost cauza probabilă care a dus la izbucnirea unui incendiu, în urma căruia aproximativ 45 de ovine, 5 porcine ...[citește_toată_știrea]

16 Aprilie 2015, 13:30
(368 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Noaptea de Înviere, sărbătorită în liniște

Peste 300 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au acționat, în perioada 10-13 aprilie 2015, pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 12:50
(287 vizualizări - 0 comentarii)


Accident grav între Movilița și Dridu. 5 victime, mașinile au luat foc!

Luni, 13 aprilie 2015, în jurul orei 11,15, două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe DJ101, între localitățile Movilița și Dridu. Un echipaj SMURD de la Secția Urziceni s-a deplasat ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 11:25
(740 vizualizări - 2 comentarii)


Slobozia: Beat la volan, a provocat un accident rutier

Poliția a fost sesizată sîmbătă, 11 aprilie 2015, cu privire la faptul că pe raza municipiului Slobozia s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, unul dintre șoferii implicați părăsind ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 11:20
(303 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Ialomița: Accident din cauza exploziei unui cauciuc!

Un accident de circulație s-a produs sîmbătă, 11 aprilie a.c., pe DJ213. Astfel, în timp ce un bărbat, de 63 de ani, din județul Brăila, conducea un autoturism din direcția Brăila către Constanța, a pierdut ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 11:15
(289 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Bărbat salvat de pompieri din rîul Ialomița

În seara zilei de duminică, 12 aprilie 2015, în jurul orei 19,00, pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea unui tînăr, în vîrstă de 25 de ani, din rîul Ialomița, în zona cartierului Bora ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 11:10
(361 vizualizări - 0 comentarii)


ANUNȚ

În data de 17.04.2015, orele 11,00,
va avea loc tragerea la sorți
pentru desemnarea
președinților birourilor electorale
ale secțiilor de votare din
Circumscripția Electorală nr. 5 Căzănești,
organizată cu ocazia desfășurării
referendumului local din 26.04.2015,
pentru consultarea populației cu privire
la trecerea localității Căzănești
de la rangul de oraș la cel de comună

14 Aprilie 2015, 10:30


Ialomița: Fără permise sau beți la volan

Polițiștii au oprit pentru control pe DN2, în afara localității Coșereni, un autoturism condus de un tînăr, de 24 de ani, din comuna Moldoveni. Întrucît emana halenă alcoolică, tînărul a fost testat alcoolscop ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 09:15
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Sfînta Icoană a Maicii Domnului de la Mitropolia Iașilor, la Mînăstirea «Sfinții Voievozi»

Jandarmii vor asigura, în perioada 15-18 aprilie 2015, măsurile de ordine ce se vor impune la evenimentul religios de mare importanță pentru creștinii ialomițeni, respectiv aducerea la Mînăstirea «Sfinții ...[citește_toată_știrea]

14 Aprilie 2015, 08:15
(364 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Peste 300 de polițiști, pe stradă de Paște

Peste 300 de polițiști ialomițeni vor acționa zilnic, în perioada 10-13 aprilie 2015, pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale ...[citește_toată_știrea]

10 Aprilie 2015, 14:20
(277 vizualizări - 0 comentarii)


Agent de poliție din cadrul IPJ Ialomița, sub control judiciar pentru 60 de zile

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița, «s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Șchiaua Victoraș, agent de poliție în cadrul ...[citește_toată_știrea]

8 Aprilie 2015, 19:05
(1191 vizualizări - 12 comentarii)


anunț

După Sărbătorile Pascale 2015
Centrul Medical PHILOS
OFERĂ NOI SERVICII MEDICALE
Gastroenterologie-dr Victor STOICA (Spital Fundeni)
ORL-dr Răzvan FILIP
(Centrul Medical Unirea)

Pentru programări
0243/216.565
0720/134.047
0785/294.451

8 Aprilie 2015, 16:45


Inspector AJPIS Ialomița, trimis în judecată pentru «abuz în serviciu»

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Slobozia au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei Stroe Cleopatra Maria, inspector în cadrul ...[citește_toată_știrea]

8 Aprilie 2015, 12:15
(468 vizualizări - 2 comentarii)


AJOFM Ialomița: Rata șomajului, în scădere ușoară

La sfîrșitul lunii martie 2015, în evidențele  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 8308 șomeri, din care 2516 șomeri indemnizați, respectiv 5792 șomeri ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 18:15
(366 vizualizări - 0 comentarii)


PSD Ialomița: Deputatul Marian Neacșu, în America

Deputatul PSD de Ialomița, Marian Neacșu este invitat la Conferința parlamentară globală a Rețelei parlamentare a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care va avea loc la Washington și ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 17:20
(321 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Patron cercetat pentru evaziune fiscală

Administratorul unei unități economice este bănuit de polițiști că nu ar fi emis facturi fiscale pentru vînzări  de peste 16000 de lei. Astfel, în cadrul unei acțiuni pe linie de prevenire și combatere ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 15:50
(429 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Acțiune de inspecție a animalelor

În conformitate cu prevederile HG nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitare veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 14:55
(314 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Materiale pirotehnice confiscate, pistol cu bile de cauciuc ridicat de polițiști

Peste 1300 de materiale pirotehnice au fost găsite de polițiștii ialomițeni în urma unei percheziții domiciliare. De asemenea, un pistol de autoapărare a fost confiscat, fiind aplicată și o amendă de 8 ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 14:25
(360 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Infractori încarcerați

Trei ialomițeni pe numele cărora instanțele au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea au fost identificați de polițiști și încarcerați. Astfel, doi bărbați din comuna Grivița pe numele cărora ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 14:15
(386 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Accident cu un tînăr băut la volan

Duminică, 5 aprilie a.c., pe raza municipiului Fetești, s-a petrecut un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Din primele verificări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 13:50
(354 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești accident


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele județului cinci bărbați, cu vîrste cuprinse între 22 și 39 de ani, care conduceau 3 autovehicule și 2 mopede, fără a poseda permise de conducere pentru vreo categorie ...[citește_toată_știrea]

6 Aprilie 2015, 13:35
(270 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...