Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a 6 (șase) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Poliția Locală Urziceni, după cum urmează
1. Compartiment circulația pe drumurile publice-un post și anume:
• polițist local clasa I, grad profesional asistent studii (S)
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de execuție sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:20 (22 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI Ograda, cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori în data de 16.03.2017, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei Ograda, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2016
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte-reverificarea suprafeței înscrise în organizație (copie declarație APIA)
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 23.03.2017, la aceeași... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:15 (33 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, strada Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante și temporar vacante
• Infirmieră 1 post-Compartiment Primiri Urgențe (vacant)
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de absolvire a școlii generale
-certificat de absolvire al cursului de infirmiere
-fără vechime în specialitate
• Infirmieră 1 post-Compartiment ATI (temporar vacant)
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:10 (23 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria comunei Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax, 0243/262.502, com. Gheorghe Doja, Jud. Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire al apelor pentru «Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism» al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere ce se vor evacua în canalul de desecare al lacului Fundata, canal situat în partea de Sud-Vest a localității, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:05 (19 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Direcția Județeană de Statistică Ialomița, cu sediul în mun. Slobozia, str. Aleea Parcului, nr. 4, bl. B27, parter, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de referent IA (operator calculator), pe perioadă determinată de 4 luni (01 martie 2017-30 iunie 2017), în vederea realizării Anchetei Structurale în Agricultură 2016.
Concursul se organizează la sediul Direcției Județene de Statistică Ialomița în data de 23 februarie 2017, orele 10,00-proba scrisă și 27 februarie 2017, orele 14,00-interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:50 (110 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița organizează, în temeiul HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs în perioada 22-27.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de referent treapta l-1 post.
Cerințele postului, condițiile de participare la concurs, tematica și bibliografia pot fi consultate la sediul instituției.
Dosarele se vor depune... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:40 (69 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 21.02.2017, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unei suprafețe de teren de 500 mp, situată în intravilanul satului Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria ... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:30 (70 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, vacante după cum urmează:
3 (trei) posturi îngrijitor, studii (G), funcții contractuale de execuție, normă întreagă, durată nedeterminată din cadrul Biroul Administrativ
-Condiții specifice de participare la concurs: studii generale (școală generală 8 clase)
-Vechime în muncă-minim 10 ani
• 1 (un) post de portar, studii (G), funcții contractuale de execuție, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul Biroului Administrativ Gospodăresc
-Condiții specifice de participare la concurs... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:20 (66 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 13.01.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 759/98/2014, în temeiul art. 107, alin. (1), lit. B, din Legea nr.85/2006, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitoarei SC LEVENS L&E SRL, cu sediul în satul Fierbinții de Sus, oraș Fierbinți Târg, str. Calea Urziceni, nr. 771, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/356/2010, având CUI 27584654, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de creanță născute în cursul procedurii la 15.02.2017
-Fixează termen pentru verificarea creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar al acestora la ... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:10 (44 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC POLARIS M HOLDING SRL, cu sediul în Constanța, str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Adm., cam. 1, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod(urilor) CAEN: 3811-colectare deșeuri nepericuloase; 3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate care se desfășoară în Slobozia, str. Gării, nr. 3.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:50 (104 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC Eurosilva 2014 SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Mihai Eminescu, nr. 13, anunță că a depus la APM Slobozia-Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității exploatare forestieră, cod CAEN 0220, ce se desfășoară în parchetele ce fac parte din fondul forestier al Ocoalelor Silvice de pe raza județelor Constanța și Ialomița.
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr. 1, cod 920083, Slobozia, tel. 0243/232.971, fax 0243/215.949, e-mail office@apmil.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, în termen de... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:40 (71 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

2 februarie-«Ziua Mondială a Zonelor Umede»

2 februarie-«Ziua Mondială a Zonelor Umede»

Tema anului: «Zone umede pentru reducerea dezastrelor» sub sloganul-«Protejând zonele umede-prevenim fenomenele meteo extreme». Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, în Iran, în 1971, a stabilit data de 2 februarie ca «Zi Mondială a Zonelor Umede», documentul fiind ratificat de România prin Legea 5/1991, înscriindu-se printre primele mari convenții referitoare la conservarea patrimoniului natural. Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălți, mlaștini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:30 (114 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Instituția Prefectului, Județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție:
expert, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Afaceri Europene și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate-Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență
consilier, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil Resurse Umane și Administrativ-Compartimentul Financiar Contabil
Detaliile pentru organizarea concursurilor sunt următoarele:
-Concursurile urmează să aibă loc la sediul Instituției Prefectului, Județul... [citește_tot_articolul]

24 Ianuarie 2017, 18:10 (101 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment buget, programe, prognoze, contabilitate
Nivel studii: medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:15 (96 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs pentru post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată», Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale aprobate prin HCL nr. 82897/13.12.2016.
Denumirea postului:
-îngrijitor grupă preșcolari (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-Nivelul studiilor: -10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 08.02.2017, orele 10,00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:10 (103 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială «Spiru Haret» Țăndărei, str. Barierei, nr. 10, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post de MECANIC ÎNTREȚINERE, pe durată nedeterminată, în data de 14.02.2017, orele 10,00.
Data limită de depunere a dosarelor este 01.02.2017, orele 16,00, la sediul unității.
Relații la sediul unității sau la telefon 0243/273.324... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:05 (97 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

privind organizarea selecției candidaților pentru postul de Director General al SC DRUMURI ȘI PODURI SA IALOMIȚA

SC DRUMURI și PODURI SA IALOMIȚA, având ca obiect de activitate principal lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, anunță organizarea selecției prealabile a candidaților pentru postul de Director General, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111-2016, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:
Reguli generale ale procesului de recrutare și selecție.
Procesul de recrutare și selecție se face cu respectarea OUG 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111-2016, precum și HG 722-2016, privind Normele Metodologice... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 09:05 (129 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs în baza HG 286/2011 pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului ATI
• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Chirurgie
• un post de Asistent Medical Principal-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sălii de Nașteri
• un post de Asistent Medical Debutant de laborator-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale
• un post de Asistent Medical Debutant-pe perioadă nedeterminată, în cadrul Ambulatoriului de Pediatrie... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:35 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, cu sediul în comuna Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, județul Ialomița, titular al planului «Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Gheorghe Doja, județul Ialomița» cu amplasamentul în comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița de obținere a avizului de mediu pentru planul mai susmenționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, în zilele de luni/joi între orele... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:20 (151 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Perieți, cu sediul în Perieți, str. Calea București, nr. 25, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcția publică, în baza HG 188/1999.
Denumirea postului: Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială
Condiții specifice de participare la concurs:
• nivelul studiilor: medii
• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
• proba scrisă: 13.02. 2017, orele 10,00, la sediul Primăriei Perieți
• interviu: data și... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2017, 08:05 (79 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 25 Feb 2017
136 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Slobozia: Lampioane de Dragobete

O Asociație din Slobozia marchează Dragobetele într-un mod inedit. Cei 40 de membri ai Asociației «Interact» din Slobozia oferă lampioane în schimbul unei donații de 10 lei pentru secția Pediatrie a Spitalului ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2017, 15:10
(292 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă pentru persoanele private de libertate

Vineri, 24 februarie 2017, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita, în colaborare cu Penitenciarul Slobozia, a organizat la sediul instituției, «Bursa locurilor de muncă pentru persoane ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2017, 12:25
(78 vizualizări - 0 comentarii)


2

84 de ani de Protecție Civilă în România

«Ziua Protecției Civile» din România este un eveniment care prilejuiește rememorarea momentului istoric în urma căruia a fost înființată Apărarea Pasivă din România. Înaltul Decret Regal nr. 468 din 19 ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2017, 10:20
(68 vizualizări - 0 comentarii)


3

IPJ Ialomița: Combaterea braconajului piscicol

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Ialomița au organizat și desfășurat joi, 23 februarie 2017, pe raza municipiului Fetești și a comunelor arondate, o acțiune pe linie de ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2017, 09:15
(73 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Campanie de informare

În cursul anului 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița va desfășura o acțiune de informare privind obligațiile legale ale angajatorilor de a consulta lucrătorii și de verificare a organizării ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2017, 08:20
(68 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

23 Februarie 2017, 08:05


6
Campanie de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Campanie de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Pentru a veni în sprijinul semenilor noștri aflați în suferință, miercuri, 22 februarie 2017, în intervalul orar 8,00 -12,00, Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni a continuat ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2017, 13:10
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Cosâmbești: Două persoane, rănite într-un accident rutier

Cosâmbești: Două persoane, rănite într-un accident rutier

În dimineața zilei de marți, 21 februarie 2017, în jurul orei 7,45, două autoturisme ce se deplasau pe DJ201 au fost implicate într-un accident rutier, la intrarea în localitatea Cosâmbești dinspre Slobozia ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2017, 12:05
(490 vizualizări - 0 comentarii)


8

Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești și Urziceni

Distrigaz Sud Rețele efectuează lucrări programate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale. În acest caz, Distrigaz ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2017, 17:05
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Furt din magazin

Polițiștii slobozeni au fost sesizați vineri, 17 februarie a.c., de angajata unei societăți comerciale din localitate cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma sesizării, ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2017, 16:10
(223 vizualizări - 0 comentarii)


10

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 43 de ani, au fost depistați de polițiștii rutieri în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice deși au consumat anterior băuturi alcoolice. Șoferii ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2017, 15:55
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni preventive ale polițiștilor ialomițeni

Pentru creșterea gradului de siguranță publică a cetățenilor, polițiști din toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au fost angrenați la acest sfârșit de săptămână ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2017, 15:50
(124 vizualizări - 0 comentarii)


12

Incendiu la Grecii de Jos

Un incendiu puternic a izbucnit, în seara zilei de sâmbătă, 18.02.2017, la două anexe ale unei societăți comerciale din localitatea Fierbinți Târg-Grecii de Jos. Cel mai probabil, flăcările au fost generate ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2017, 11:50
(150 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Șomajul, în creștere

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, în evidențele  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 7638 șomeri, din care 1921 șomeri indemnizați, respectiv 5717 șomeri ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2017, 12:05
(187 vizualizări - 0 comentarii)


14

AJFP Ialomița: Venituri suplimentare la bugetul de stat de peste 1,443 milioane de lei

Inspectorii cu atribuțiuni de control din cadrul AJFP Ialomița au stabilit, în luna ianuarie 2017, venituri suplimentare la bugetul general consolidat în sumă de peste 1,443 milioane de lei, în urma a ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2017, 10:50
(171 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

Enel Distribuție Dobrogea SA anunță, urmare a lucrărilor planificate de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, că alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în zonele și în ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2017, 09:45
(222 vizualizări - 0 comentarii)


Controale ale DSVSA Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, prin personalul de specialitate, conform Programului Național de Supraveghere și Control, a efectuat în perioada 01.02-15.02.2017, ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2017, 08:10
(186 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Amenzi de 8500 de lei

Marți, 14 februarie 2017, polițiștii rutieri au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2017, 16:40
(263 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Arestat pentru tentativă de omor

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2017, 16:15
(1630 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Prinsă după ce a furat din magazin

Polițiștii feteșteni au fost sesizați marți, 14 februarie a.c., de angajatul unei societăți comerciale din localitate, cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma sesizării ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2017, 16:05
(288 vizualizări - 0 comentarii)


ANOFM: S-a prelungit perioada de înscriere pentru oferta de muncă sezonieră în agricultură în Danemarca

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin serviciul de ocupare EURES România, va organiza în prima jumătate a lunii martie 2017, la Brașov, Bursa locurilor de muncă sezoniere în sectorul agricol ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2017, 11:45
(254 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Rambursări TVA

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița rambursează TVA, conform selecției naționale, în luna februarie 2017, în valoare totală de 3,378 milioane de lei. Suma include, în ordinea vechimii ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2017, 09:25
(226 vizualizări - 0 comentarii)


anunț vânzare

societate comercială vinde în Slobozia
hală industrială
C1-atelier mecanic, 880 mp, din cărămidă
C2-magazie din cărămidă, 24 mp
C3-șopron metalic, 73 mp
C5-magazie din bolțari, 757 mp
C6-rezervor subteran, 9 mp
teren aferent 6470,42 mp
situat în zona industrială-OIERIE
Pentru vizualizare spații
și relații legate de preț
vă rugăm sunați la tel. 0243/213.390

15 Februarie 2017, 08:50


anunț vânzare

societate comercială
vinde
• freză FUS 32,
• strung SN 402x4000
• strung SN 600
Relații suplimentare la
tel. 0722/650.547

15 Februarie 2017, 08:45


anunț vânzare

Societate comercială
vinde fostul cinematograf
și teren în suprafață de 1579,35 mp
situat în centrul orașului Hârșova
pentru vizualizare spațiu
și relații legate de preț
vă rugăm sunați la 0243/213.390

15 Februarie 2017, 08:40


anunț vânzare

societate comerciala
vinde spațiu
«Magazin Universal Rușețu»
și teren în suprafață de 683,24 mp
situat în comuna Rușețu, jud. Buzău
pentru vizualizare spațiu
și relații legate de preț
vă rugăm sunați la 0243/213.390

15 Februarie 2017, 08:40


anunț

vând spațiu comercial
Slobozia, zona MB7,
suprafață 260 mp,
racordat la toate utilitățile
Telefon 0788/509.733

15 Februarie 2017, 08:35


anunț

Închiriez spațiu comercial, Slobozia,
șos. Brăilei, nr. 9, 155 mp,
pretabil depozit, prestări servicii,
producție sau birouri.
Relații la telefon 0721/618.313

15 Februarie 2017, 08:30


anunț

Închiriez spațiu comercial, Slobozia,
330 mp, pretabil restaurant,
bar sau activități comerciale.
Relații la telefon 0760/650.627

15 Februarie 2017, 08:25


anunț

Închiriez utilaje terasamente
-cilindru compactor (capacitate 22 tone)
-încărcător frontal (cupă 2,5 mp)
-buldoexcavator
-autogreder
Relații la telefon 0721/618.313

15 Februarie 2017, 08:20


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...