Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SENIOR CONS SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri imobile și mobile situate în mun. Slobozia, Șos. Călărași, nr. 4 (zona periferică a municipiului):
1. IMOBILE:
a. -construcție denumită «CLĂDIRE DEPOZITARE și ATELIERE»
-suprafața construiă desfășurată fiind de 357,42 mp (suprafață construită/amprentă la sol avînd 178,71 mp);
b.-teren intravilan pe care este amplasată construcția denumită «CLĂDI... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:40 (133 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri
-Atelier mecanic, suprafață construită-350 mp, valoare de piață-31500 lei (exclusiv TVA)
-Cabină carburanți, suprafață construită-5 mp, valoare de piață-1600 lei (exclusiv TVA)
-Clădire administrativă, suprafață construită-210 mp, valoare de piață-31100 lei (exclusiv TVA)

situate în mun. Urziceni, strada SMA
-Teren, suprafață 7752,04 mp-valoarea de piață 426000 lei (exclusiv TVA)... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:35 (109 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț organizare concurs

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice vacante după cum urmează:
1. Inspector clasa I, grad profesional principal, funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului -Direcția Tehnică-Compartiment investiții și pentru proiecte cu finanțare internațională, autoritatea de autorizare transport public
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de execuție sînt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:30 (134 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița,
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri imobile situate în com. Traian, str. Republicii, jud. Ialomița:
-Magazin Universal -suprafață totală 128,12 mp- preț pornire 137200 lei fără TVA
-Frizerie/Coafură -suprafață totală 30,15 mp- preț pornire 33500 lei fără TVA
-Bufet Traian -suprafață totală 281,66 mp- preț pornire 204900 lei fără TVA
... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:25 (108 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, str. Calea București, nr. 104, avînd CUI 4364942, închiriază prin licitație publică cu strigare, suprafața de 51,60 mp în incinta Bazei de înot și agrement Urziceni, teren situat în incinta Ștrandului Municipal Urziceni, în vederea amenajării unei terase pentru comercializarea de băuturi nealcoolice și produse alimentare.
Prețul minim de pornire al licitației este de 25 euro/mp/lună (1290 euro/lună), iar durata închirierii este pînă la 30.09.2018.
Prețul pentru obținerea documentației de atribuire este de 100 lei, iar garanția de participare este de 10% din prețul de pornire.
Caietul... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:20 (119 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, cu sediul în Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 19.08.2016, orele 12,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vînzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare licitația se va repeta în data de 26.08.2016, respectiv 02.09.2016.... [citește_tot_articolul]

2 August 2016, 19:15 (202 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.07.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, prin hotărîrea civilă intermediară nr. 1229F, pronunțată în dosarul nr. 1071/98/2016, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC LEOFER SRL, cu sediul în localitatea Căzănești, str. Gării, nr. 95, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/616/2005, avînd CUI 18238570, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 31.08.2016;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea... [citește_tot_articolul]

27 Iulie 2016, 18:15 (165 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 6.07.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1429/98/2016, în temeiul art. 71, alin. (1), teza a doua, raportat la art. 154 (2) din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC CAPITAL CONSULT SRL, cu sediul în Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 12, jud. Ialomița, et. 1, biroul nr. 2, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/48/2003, avînd CUI 15196518, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 10.08.2016;
-Verificarea... [citește_tot_articolul]

27 Iulie 2016, 18:05 (141 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România Baroul Ialomița

COMUNICAT

În atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen.
Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 12 septembrie 2016.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare, în perioada 19 iulie 2016-17 august 2016, între orele 09,00-13.00, la secretariatul Baroului Ialomița.
Relații suplimentare la telefon 0243/235.706, email contact@baroulialomita.ro, www.baroulialomita.ro sau secretariatul Baroului Ialomița din Slobozia, bdul Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița.
... [citește_tot_articolul]

26 Iulie 2016, 10:10 (146 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:

A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent-Compartiment Impozite, Taxe Locale și Alte Venituri
2. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Urbanism Lucrări Publice, Protecția Mediului, Achiziții Publice
Nivel studii
-referent, clasa III, grad profesional asistent-studii medii... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2016, 13:40 (201 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
-bibliotecar, treapta II-Compartiment-Cultură, Nivel studii-medii
-șef SVSU-Compartiment situații de urgență, Nivel studii-medii

A. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a)condiții generale: sînt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2016, 13:30 (203 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 29.06.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1441/98/2016, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitoarei ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII «FĂCĂENI SPP 4», cu sediul în Slobozia, bdul Matei Basarab, bl. B 3, parter, județul Ialomița, înregistrată în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare prin Ordinul nr. 0R 153/29.11.2007 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, avînd CUI 22893810, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii la 10.08.... [citește_tot_articolul]

12 Iulie 2016, 18:45 (134 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC RAJA SA Constanța, titular al proiectului:
«Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020»- obiectivele:
-Sursa de apă, stație de tratare, reabilitare rezervor, reabilitare stație de pompare și aducțiune Căzănești, propus a fi amplasate în: oraș Căzănești;
-Rețele de apă Căzănești, rețele de canalizare Căzănești, propus a fi amplasate în oraș Căzănești, jud. Ialomița;
-Stație de epurare apă uzată-Căzănești, județul Ialomița, propus a fi amplasată în loc. Căzănești, jud. Ialomița;
-Rețele apă Dridu, comuna Dridu,... [citește_tot_articolul]

5 Iulie 2016, 19:20 (206 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC RAJA SA Constanța anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
«Stație de pompare ape uzate menajere și conductă de refulare, în localitatea Fetești, jud. Ialomița»
propus a fi amplasat pe un teren ce aparține domeniului public al municipiului Fetești, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul Primăriei Fetești, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

5 Iulie 2016, 19:10 (151 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială Ciulnița organizează licitație publică privind concesionarea/închirierea unui teren arabil în suprafață de 27,5 ha, situat în comuna Ciulnița.
Data limită de depunere a ofertelor este 19.07.2016, orele 12,00.
Data și locul la care se va desfășura ședința de licitație publică de deschidere a ofertelor: 20.07.2016, orele 10,00, la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița.
Informații suplimentare și documentația de atribuire la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița, din Ciulnița, str. M. Basarab, nr. 71, tel./fax 0243/218.120... [citește_tot_articolul]

1 Iulie 2016, 08:20 (340 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială Ciulnița organizează licitație publică privind concesionarea/închirierea unui teren arabil în suprafață de 9,5 ha, situat în comuna Ciulnița.
Data limită de depunere a ofertelor este 19.07.2016, orele 12,00.
Data și locul la care se va desfășura ședința de licitație publică de deschidere a ofertelor: 20.07.2016, orele 10,00, la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița.
Informații suplimentare și documentația de atribuire la sediul Școlii Gimnaziale Ciulnița, din Ciulnița, str. M. Basarab, nr. 71, tel./fax 0243/218.120... [citește_tot_articolul]

1 Iulie 2016, 08:15 (249 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

SUPEROFERTĂ

SUPEROFERTĂ

casă în Slobozia

Vînd casă, Slobozia, P+1, 330 mp, super utilată și mobilată. Preț avantajos! Relații la telefon 0728908831.... [citește_tot_articolul]

9 Iunie 2016, 20:30 (3419 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, SC RAJA SA Constanța, Cod Fiscal RO1890420, Registrul comerțului J13/80/1991, tel.: 0241/664.046, fax: 0241/662.577, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, județul Constanța, intenționează să solicite de la AN «Apele Române» Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea investiției «Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020», județul Ialomița-faza Studiu de fezabilitate.
Această investiție este nouă... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 11:30 (422 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Liceul Tehnologic «Areta Teodorescu», cu sediul în loc. Grivița, str. 6, nr. 29, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției.
Denumirea postului-Secretar debutant, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: Superioare
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 14.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului Tehnologic «Areta Teodorescu».
Proba de interviu în data de 16.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 10:30 (178 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri
-Atelier mecanic, supr. construită 350 mp
-Cabină carburanți, supr. construită 5 mp
-Clădire administrativă, supr. construită 210 mp
situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Teren în suprafață de 7752,04 mp
situat în mun. Urziceni, str. Șos. Buzăului, nr. 5, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 09:30 (166 vizualizări - 0 comentarii)

Vineri 26 Aug 2016
124 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

23 August 2016, 18:10


AJOFM Ialomița: Șomajul, în scădere ușoară

La sfîrșitul lunii iulie 2016, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 7232 șomeri, din care 895 șomeri indemnizați, respectiv 6337 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

23 August 2016, 17:40
(77 vizualizări - 0 comentarii)


2

Slobozia: Acțiune preventivă, desfășurată de polițiști

Efective de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au demarat, începînd cu data de vineri, 19 august a.c., o amplă campanie de prevenire a furturilor din autoturisme. Acțiunea oamenilor legii ...[citește_toată_știrea]

23 August 2016, 17:10
(228 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Urmăriți internațional în Germania, prinși la Bărbulești

Doi tineri, de 25 și 26 de ani, din comuna Bărbulești, au fost prezentați Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel București pentru a fi extrădați în Germania. Aceștia au fost descoperiți pe raza localității ...[citește_toată_știrea]

23 August 2016, 13:25
(152 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Adolescentă, dispărută de la domiciliu

Fetești: Adolescentă, dispărută de la domiciliu

Polițiștii din Ialomița caută o adolescentă de 14 ani, domiciliată în Fetești, care, la data de 18 august 2016, a dispărut fără urmă. Fata se numește Andreea Valentina Oaie, are ca semn particular o deformare ...[citește_toată_știrea]

23 August 2016, 10:10
(148 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă vacante

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița informează faptul că, la data de 19 august 2016, la nivelul județului există disponibile 441 de locuri de muncă. Cele mai multe dintre acestea ...[citește_toată_știrea]

19 August 2016, 17:05
(423 vizualizări - 0 comentarii)


6

Slobozia: Se lansează «Ghidul bibliotecilor din Ialomița»

Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» din Slobozia anunță lansarea «Ghidului bibliotecilor din Ialomița». Documentul a fost creat pentru a oferi o imagine de ansamblu cu privire la activitatea celor ...[citește_toată_știrea]

19 August 2016, 15:45
(200 vizualizări - 0 comentarii)


Grivița: Bătrînă, înșelată prin telefon

O bătrînă de 69 de ani, din Grivița, a rămas fără 1500 de lei după ce a fost înșelată la telefon. Femeia a declarat la Poliție faptul că o persoană necunoscută a contactat-o, precizîndu-i faptul că este ...[citește_toată_știrea]

18 August 2016, 17:20
(569 vizualizări - 0 comentarii)


8

AFIR: S-a dat startul campaniei de finanțare a investițiilor în procesarea produselor agricole

Într-un comunicat de presă remis publicității, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță startul campaniei de finanțare a proiectelor privind investițiile în procesarea produselor agricole și ...[citește_toată_știrea]

18 August 2016, 16:25
(243 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Reținut pentru furt calificat

Un tînăr de 19 ani, din Fetești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a spart mai multe mașini parcate pe raza municipiului. El a intrat în vizorul polițiștilor în urma reclamațiilor făcute de proprietarii ...[citește_toată_știrea]

18 August 2016, 16:10
(190 vizualizări - 0 comentarii)


pierdere

Pierdut carnet de comercializare pe numele Grigore Ionel, str. Lalelei, nr. 15, com. Roșiori, jud. Ialomița, cu seriile de la IL8263041 la IL8263080. Se declară nul.

17 August 2016, 14:10


Poliția Rutieră Ialomița: 23 de permise reținute, amenzi de peste 77000 lei

La sfîrșit de săptămînă, în perioada 5-7 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

9 August 2016, 09:20
(535 vizualizări - 1 comentariu)


12

Ialomița: Beți la volan

Șase bărbați, cu vîrste cuprinse între 26 și 62 de ani, au fost depistați de polițiștii rutieri în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice deși consumaseră anterior băuturi alcoolice. Șoferii ...[citește_toată_știrea]

9 August 2016, 09:05
(523 vizualizări - 1 comentariu)


IPJ Ialomița: Acțiune a polițiștilor în cluburi și baruri

La sfîrșitul de săptămînă precedent, Poliția Română a organizat o acțiune, la nivel național, în cluburi  și baruri, pentru prevenirea și combaterea activităților infracționale. Polițiștii ialomițeni ...[citește_toată_știrea]

9 August 2016, 08:10
(848 vizualizări - 1 comentariu)


Urziceni: Bătrînă, ucisă de virusul West Nile

O femeie de 79 de ani, din Urziceni, a murit la Spitalul «Matei Balș», după ce s-a descoperit că a fost infestată cu virusul West Nile. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ialomița susțin este ...[citește_toată_știrea]

4 August 2016, 18:35
(1496 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

PREMIER
Transport Auto SRL
angajează
șoferi profesioniști
categ. C+E,
cu minim de experiență
salariu atractiv
Relații la sediul firmei
sau la tel. 0733/449.841

2 August 2016, 19:05


La un pas de moarte în Lacul Amara

Medicii Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița, au intervenit duminică, 30 iulie 2016, pentru a acorda primul ajutor unui bărbat care era să își găsească sfîrșitul în apele Lacului Amara. Din primele ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2016, 17:40
(1153 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Amara înecat


Slobozia: Pacient cu viermi, transportat la spital

Întîmplare șocantă petrecută la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Un pacient, în vîrstă de 80 de ani, adus pentru consultații, în noaptea de 25/26 iulie 2016, a fost găsit ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2016, 11:50
(998 vizualizări - 1 comentariu)


DN21A: S-a răsturnat cu mașina

Marți, 26 iulie 2016, în jurul orei 15,00, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe DN21A s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Din primele verificări, polițiștii deplasați ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 15:45
(1117 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Băuți și fără permis, la volan

Un bărbat, de 64 de ani, din București, a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice deși consumase anterior băuturi alcoolice. Șoferul a fost testat alcoolscop ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 14:35
(669 vizualizări - 1 comentariu)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă prin intermediul Rețelei EURES în Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita dispune, prin intermediul Rețelei EURES, de 34 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier-gastronomic (ospătar-22 de posturi ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 13:10
(721 vizualizări - 1 comentariu)


ISU Ialomița: Construcțiile și amenajările neautorizate privind securitatea la incendiu, termen limită pentru intrarea în legalitate-31.12.2016

Potrivit prevederilor art. 30 alin (4^1) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru construcțiile și amenajările care se supun avizării ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 12:20
(600 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: «Să plantăm și să îngrijim o floare!»

Din anul 2005 și pînă în prezent, Protopopiatul Urziceni a desfășurat neîntrerupt diverse activități instructiv-educative și recreative pentru copiii din comunitate prin intermediul Biroului de Asistență ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 11:25
(672 vizualizări - 0 comentarii)


AFIR va primi cereri de finanțare a investiților neagricole din zona rurală

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PND ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 10:15
(512 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Faza zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

În perioada 27-29.07.2016, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Știrbei» al județului Călărași va organiza și desfășura competiția cu tematică de pompieri, care va reuni la start loturile reprezentative ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 09:35
(433 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Controale în trafic

Vineri și sîmbătă, 22/23 iulie 2016, urmare a protocolului încheiat între ANSVSA și IGPR, cu privire la organizarea controalelor oficiale și respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2016, 08:25
(433 vizualizări - 0 comentarii)


Liceenii au șansa să opteze pentru cariera militară

Absolvenții claselor a IX-a si a X-a care vor să urmeze o formă de învățămînt militar au șansa sa se transfere la Colegiul Național Militar «Tudor Vladimirescu» Craiova . Chiar daca este vacanță, oferta ...[citește_toată_știrea]

26 Iulie 2016, 11:05
(466 vizualizări - 0 comentarii)


cîine găsit

Găsit cîine duminică, 24 iulie 2016,
zona Central, rasa Ciobănesc Turcesc,
asemănător Malamu Alaska.
Rog contactați telefon 0730568820.

26 Iulie 2016, 09:15


Tragedie la Bordușani. Doi frați, înghițiți de apele Borcei

Tragedie la Bordușani duminică, 24 iulie 2016. Doi frați, de 11 și 15 ani, și-au găsit sfîrșitul înghițiți de apele Borcei. Băieții plecaseră de acasă fără să spună părinților că merg la scăldat. În această ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2016, 09:45
(1106 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC GNF BAKERY
PRODUCTS SRL

angajeză șoferi
-distribuitori produse
panificație-patiserie
în județul Ialomița,
permis categ. B,
salariu atractiv.
Relații la telefon 0733/940.564

21 Iulie 2016, 15:45


Ultimele comentarii
primar în Mocioniu transparentizează activitatea Primăriei Slobozia Mircea în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia bravo în «Eu cred în respectarea legii și nu am făcut niciodată compromisuri!» ABDULAH în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Anton care toarna'n ... în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Anonimus în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Te pupa jean în «Primarii PNL sînt vînați politic!» Mircea în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Bratian în «Eu cred în respectarea legii și nu am făcut niciodată compromisuri!» Giuseppe în «Eu cred în respectarea legii și nu am făcut niciodată compromisuri!» @mircea în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Simplu în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Zaraza în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia DORU în «Primarii PNL sînt vînați politic!» Mircea în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Petruta în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Florina în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 24 august 2016 mutu în Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, rănit într-un accident rutier produs lîngă Slobozia Dana în Afacerea Agrofam Holding a fost protejată de Consiliul Județean Ialomița Reabilitarea în Podul din zona localității Dridu intră din nou în conservare
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...