Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Administratorii statutari ai SC ROMENA SRL Slobozia, LTV PROD SRL Mărculești, SC BIXARO LINE SRL Slobozia, SC TECH GROUP IND SRL Slobozia, SC SORY CONSTRUCT SRL M. Kogălniceanu, SC TOUR FUTURE SRL Amara, Societatea Agricolă Agrozootehnica Țăndărei, SC LEVENS L& E SRL Fierbinții de Sus, sînt rugați să ia legătura cu reprezentanții Casei de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița.
Relații la telefon 0243/231.113, 0760/846.868.... [citește_tot_articolul]

26 Mai 2015, 11:05 (88 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, în calitate de lichidator judiciar al SC PRIMEXAGRO SRL SLOBOZIA, anunță continuarea licitațiilor publice, în condițiile Codului de procedură civilă și regulamentului propriu, pentru vînzarea unui teren intravilan situat în municipiul Slobozia, cu deschidere la Est spre varianta asfaltată Slobozia-Amara în suprafață de 2500 mp.
Licitațiile vor avea loc, în fiecare zi lucrătoare, ora 8,30 la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița.
Relații la telefon 0243/231.113, 0760/846.868.... [citește_tot_articolul]

26 Mai 2015, 10:10 (99 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomita, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 12.06.2015, ora 10,00, licitație publică în vederea închirierii uneisuprafețe de 35 mp, teren aparținînd domeniului public al orașului Amara, situat în vecinătatea Plajei Zorilor pentru construirea unei terase sezoniere pentru alimentație publică, avînd următoarele caracteristici: 7 m lungime, 5 m lățime.
Prețul de pornire la licitație este de 10 lei/mp/lună.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 09.05.2015, ora 16,00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 0243/266.102... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 09:15 (91 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 444/98/2015, în baza art. 7 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 624 F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC TECH GROUP INS SRL, cu sediul în Slobozia, str. Brăilei, nr. 17, județul Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/421/2012, avînd CUI 30829338, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea opozițiilor la hotărîrea de deschidere a procedurii: la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori;
-Soluționarea opozițiilor... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 08:05 (99 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Orașul Amara, cu sediul în Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, cod fiscal 4427889, telefon/fax 0243/266.102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com, anunță închirierea suprafeței de 1,0 ha pășune situată în tarlaua 229, blocul fizic 208.
Documentația de atribuire se poate obține la sediul Primăriei orașului Amara în format hîrtie contra cost.
Achiziția documentației de atribuire se face la prețul de 20 de lei.
Prețul de pornire al licitației este de 150 lei/ha/an.
Data limită de depunere a ofertelor 05.06.2015, ora 14,00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2015, 07:40 (99 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 29.05.2015, ora 10,00, licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de 2958 mp, teren aparținînd domeniului privat al orașului Amara, situat în incinta fostului CAP Vest, tarlaua 38, parcelă curți construcții 6400/1, în vederea edificării unui garaj și atelier mecanic pentru autovehiculele de transport marfă.
Prețul de pornire la licitație este de 0,74 lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 12:35 (212 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, județul Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 29.05.2015, ora 12,00, licitație publică în vederea concesionării unei suprafețe de 192 mp, teren aparținînd domeniului privat al orașului Amara, situat în str. Mircea cel Bătrîn, parcela 8/1.
Prețul de pornire la licitație este de 0,4422 lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 28.05.2015, ora 17,00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 0243/266.102, iar documentația pentru participare la licitație se poate obține de la sediul Primăriei orașului Amara.... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 10:10 (213 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița reorganizează Concursul Local de Proiecte de Tineret, avînd ca termen de depunere a dosarelor 15-19 iunie 2015, la sediul din Slobozia, strada Aleea Stadionului, nr 3.
La Concursul Local de Proiecte de Tineret pot participa ONGT/ONGS conform metodologiei de finanțare aprobată de Ministerul Tineretului și Sportului prin Ordinul nr. 117/02.03.2015.
Metodologia de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale se găsește pe site-ul MTS și al DJST Ialomița.
Suma prevăzută pentru Concursul Local de Proiecte pentru Tineret este de 15000 lei.
Relații la telefon 0243/231.095... [citește_tot_articolul]

13 Mai 2015, 09:25 (195 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare licitație

PRO CONSULTING IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE TRADING SRL, în dosarul nr. 3758/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
CODA PK                                                25 L               510,50 lei
ROSALIQ AQUAZINC                          190 L ... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 12:35 (263 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA PODURI DUNĂRENE SA FETEȘTI -ÎN FALIMENT- anunță vînzarea la licitație publică, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, zilnic, la orele 9,00, pînă la adjudecare, la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, a unor bunuri -spații industriale-reparații auto- situate în mun. Fetești, str. Grădinilor, nr. 3, jud. Ialomița.
Continuă vînzarea celorlalte bunuri conform anunțurilor precedente.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 11:20 (257 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare licitație

PRO CONSULTING IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE SRL, în dosarul nr. 1195/98/2009, aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei
Sistem TC A30 2 46 128 (2006)                     1 buc.          1954,37 lei
Server Power Edge 2850 (2006)                    1 buc.          2591,77 lei
DELL-GX520SF-12 (2... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 10:40 (266 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Grădinița cu Program Prelungit Țăndărei organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu-studii medii, post temporar vacant.
Concursul va avea loc în data de 16 iunie  2015, orele 10,00, la sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate pentru înscriere se depun la sediul unității pînă la data de 5 iunie 2015, orele 14,00, într-un dosar de carton cu șină, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-14,00.
Concursul din data de 16 iunie 2015, ora 10,00, pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu constă în:
-proba teoretică scrisă și proba practică scrisă-2 ore... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 09:40 (262 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC RURAL LINK SRL, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, corpul de proprietate compus din:
-Teren agricol extravilan în suprafață de 26.500 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 86/2, parcela 12, jud. Călărași.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar, pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la tel .0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Mai 2015, 08:35 (233 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 630 /F, în baza art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 531/98/2015, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC BIXARO LINE SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Păcii, bl. 24, sc. A, ap. 6, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/52/2013, avînd CUI 31256921, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor la 9.06.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor la 30.06.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor la 14 august 2015.
... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2015, 07:45 (258 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 24.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 627/F, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 364/98/2015, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC RALUCA LOGISTIC SRL SLOBOZIA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Cloșca, nr. 8, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/338/2010, avînd CUI 27418057, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 20 mai 2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor la 3 iunie 2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor la 19 iunie 2015.
... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2015, 07:40 (247 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 17.04.2015, Tribunalul Ialomița-judecător sindic a dispus, prin sentința civilă nr. 580/F, în baza art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 481/98/2015, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC RASEM SEEDS SRL Slobozia, cu sediul în mun. Slobozia, Piața Agroalimentară, ap. SP3, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/404/2011, avînd CUI 29197270, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 29 mai 2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor la 18 iunie 2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor la 13 iulie 2015.
... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2015, 07:35 (266 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit Țăndărei organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, post temporar vacant, în data de 23 aprilie 2015, orele 10,00.
Concursul va avea loc în data de 23 aprilie 2015, orele 10,00, la sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate pentru înscriere se depun la sediul unității pînă la data de 16 aprilie 2015, orele 14,00, într-un dosar de carton cu șină, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9,00-14,00.
Concursul din data de 23 aprilie 2015, orele 10,00, pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu constă în: probă teoretică scrisă și ... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:45 (220 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA PODURI DUNĂRENE SA FETEȘTI, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în loc. Fetesti, jud. Ialomița, strada Grădinilor, nr. 3, după cum urmează:
1) CLĂDIRE BIROURI P+3E, suprafață construită 388,10 mp
2) CANTINA P+1 E, suprafață construită-243,70 mp, suprafață desfașurată-487,40

Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare la orele 9,00 la sediul lichidatorului... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:30 (283 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ELIANA TEX SRL Fetești, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, bunuri mobile de tip-utilaje pentru confecții în regim industrial situate în loc. Fetești, jud. Ialomița, strada Stejarului, nr. 2.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare la orele 9,00 la sediul lichidatorului judiciar pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:10 (214 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SONIA PROD SRL Slobozia, prin administrator judiciar practician în insolvență dr CORNELIA PETCU, reprezentant al CASEI DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, vinde LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă, un bun imobil «Șopron metalic», situat în loc. Căzănești, jud. Ialomița.
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, începînd cu data de 14.04.2015, la sediul lichidatorului judiciar.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2015, 10:05 (281 vizualizări - 0 comentarii )

Sâmbătă 30 Mai 2015
49 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Predare de comandă la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița

Vineri, 29 mai 2015, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița a avut loc ceremonialul militar ocazionat de predarea-primirea comenzii și a Drapelului de Luptă al Unității. În prezența generalului ...[citește_toată_știrea]

29 Mai 2015, 16:10
(93 vizualizări - 0 comentarii)


1
Proiecte Cargill România în Ialomița

Proiecte Cargill România în Ialomița

Cargill România a implementat două proiecte de responsabilitate socială în Ograda și Colelia, ca parte a angajamentului de a sprijini educația în zonele unde compania își desfășoară activitatea. Acțiunile ...[citește_toată_știrea]

29 Mai 2015, 15:25
(80 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Măsuri de ordine și siguranță publică în minivacanța de Rusalii

Jandarmii ialomițeni vor asigura, în perioada 30 mai-1 iunie 2015, măsurile de ordine și siguranță publică necesare bunei desfășurări a activităților prilejuite de zilele comunelor Sudiți, Smirna, Grivița ...[citește_toată_știrea]

29 Mai 2015, 14:10
(100 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Rusalii


3

Coșereni: Beat la volan, s-a răsturnat cu mașina

Miercuri, 27 mai a.c., Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că, în afara localității Coșereni, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Cu ocazia verificărilor efectuate, s ...[citește_toată_știrea]

28 Mai 2015, 14:15
(141 vizualizări - 0 comentarii)


4

Bărbulești: La volan, fără permis

Polițiștii au oprit, pe raza comunei Bărbulești, un autoturism condus de un bărbat, în vîrstă de 66 de ani, din Urziceni. Din verificările efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul ...[citește_toată_știrea]

28 Mai 2015, 13:05
(123 vizualizări - 0 comentarii)


5

Ialomița: O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier

Un bărbat, în vîrstă de 38 de ani, a fost rănit în dimineața zilei de joi, 28 mai 2015, după ce autotrenul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Evenimentul s-a produs pe ...[citește_toată_știrea]

28 Mai 2015, 12:40
(142 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: DJ212 accident


6

Poliția Rutieră Ialomița: 3 permise reținute, amenzi de 15000 de lei

Mircuri, 27 mai a.c., polițiștii Rutieri și de Ordine Publică au acționat pe arterele rutiere județene, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor pe linie de circulație rutieră. Astfel, au fost ...[citește_toată_știrea]

28 Mai 2015, 10:15
(106 vizualizări - 0 comentarii)


APIA Ialomița: Primirea cererilor de plată pentru subvenții

Începînd cu data de 26 mai 2015, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Ialomita va prelua toate cererile de plată ale fermierilor, inclusiv pe suport de hîrtie. Cererile astfel ...[citește_toată_știrea]

27 Mai 2015, 17:15
(174 vizualizări - 0 comentarii)


8

Alexeni: Neatenția era să-l coste viața

Un bărbat de 36 de ani, din Alexeni, care a traversat strada prin loc nepermis a fost victima unui accident rutier. Acesta a fost lovit de mașina unui șofer de 22 de ani. Bărbatul rănit a ajuns la spital ...[citește_toată_știrea]

27 Mai 2015, 13:25
(146 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Alexeni accident


10 ani de la înființarea Direcției Generale Anticorupție

Pe data de 30 mai, structurile din toată țara ale Direcției Generale Anticorupție serbează 10 ani de la înființarea instituției. La nivelul județului nostru, această entitate este reprezentată de Serviciul ...[citește_toată_știrea]

27 Mai 2015, 11:35
(144 vizualizări - 0 comentarii)


Cargill, alături de copiii din Colelia

La începutul acestei săptămîni, Cargill a demarat o nouă acțiune în cadrul campaniilor de susținere ale comunităților unde compania își desfășoară activitatea. Luni, 26 mai 2015, reprezentanții societății ...[citește_toată_știrea]

27 Mai 2015, 10:05
(165 vizualizări - 0 comentarii)


Cercetările în dosarul «Art» s-au finalizat. Primarul Alexandru Stoica și trei subordonați au fost trimiși în judecată!

Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Slobozia au finalizat cercetările în dosarul «Art» și au dispus trimiterea cazului spre judecare. Inculpații acestei anchete sînt Alexandru Stoica, primarul ...[citește_toată_știrea]

27 Mai 2015, 09:40
(443 vizualizări - 2 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

26 Mai 2015, 19:30


Munteni Buzău: Doi tineri bănuiți de proxenetism, reținuți de polițiști

Polițiștii specializați în Investigarea Criminalității, împreună cu luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Ialomița, au efectuat percheziții domicilare la locuințele a două ...[citește_toată_știrea]

26 Mai 2015, 11:40
(288 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Fără permise sau beți la volan

Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele județului doi bărbați de 27, respectiv 56 de ani, care conduceau autovehicule pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice. Cei în cauză au ...[citește_toată_știrea]

26 Mai 2015, 09:20
(225 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Peste 100 de șoferi vitezomani, sancționați

La acest sfîrșit de săptămînă, 22-24 mai a.c., polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto ...[citește_toată_știrea]

26 Mai 2015, 08:10
(179 vizualizări - 1 comentariu)


anunț angajare

SC AMZ SRL Slobozia
angajează șoferi profesioniști
condiții
-posesori permis categ. C+E
-cel puțin 1 an experiență
-deținători atestat de marfă
-fișă medicală și
aviz psihologic valabile
Constituie avantaj cunoștințe
de mecanică și întreținere camioane

Se oferă un loc de muncă stabil
și salariu atractiv

Pentru detalii sunați la
tel. 0724/000.595
adresa e-mail amzsrl@yahoo.com

22 Mai 2015, 16:45


25 mai, Ziua Jandarmilor Ialomițeni

Luni, 25 mai, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița îmbracă strai de sărbătoare, trăind efervescența festivităților dedicate Zilei Unității. «A 120-a aniversare a drumului nostru de continuitate în ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2015, 14:50
(473 vizualizări - 0 comentarii)


Jandarmii ialomițeni păzesc «Ziua localității»

Peste 140 de jandarmi vor asigura, în perioada 21-24 mai 2015, măsurile de ordine și siguranță publică necesare bunei desfășurări a activităților prilejuite de «Ziua Municipiului Slobozia» și «Ziua Municipiului ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2015, 13:10
(387 vizualizări - 0 comentarii)


LAPAR: Conferința Națională a Agricultorilor-2015

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, federație reprezentativă legală a producătorilor agricoli români, organizează Conferința Națională a Agricultorilor-2015, cu tema «Agricultura Romaniei ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2015, 12:20
(417 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Rezultatele concursurilor «Prietenii Pompierilor» și «Cu viața mea apăr viața»

Vineri, 15 mai 2015, la concursul «Prietenii Pompierilor», ce s-a adresat elevilor din clasele V-VIII, băieți și fete, s-au înscris 4 echipe (băieți și mixt) și 2 echipe (fete), reprezentante ale școlilor ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2015, 10:25
(385 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinți Tîrg: Incendiu la o hală

O hală ce aparține unei societăți comerciale din localitatea Fierbinți Tîrg a fost cuprinsă de flăcări. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de suprasolicitarea unui tablou electric sau de o defecțiune ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2015, 09:05
(438 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Termen limită pentru depunerea Declarațiilor 200 și 230

Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că data de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea Declarației 200-«Declarație privind ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2015, 08:20
(408 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: O șoferiță a ajuns cu mașina într-o curte

Slobozia: O șoferiță a ajuns cu mașina într-o curte

Accident rutier la Slobozia, în dimineața zilei de sîmbătă, 16 mai 2015. Se pare că din cauza unui alt conducător auto, o șoferiță a pierdut controlul mașinii și a intrat în gardul care împrejmuia o gospodărie ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2015, 14:05
(1060 vizualizări - 5 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


APIA Ialomița: Ajutor de minimis pentru agricultura ecologică

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că s-a publicat, în Monitorul Oficial, Hotărîrea de Guvern nr. 219 din 29.04.2015, privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2015, 17:25
(596 vizualizări - 0 comentarii)


Marș al motocicliștilor la Slobozia

În cadrul campaniei derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română «Motocicliștii există în trafic», la Slobozia va fi organizat un marș al motocicliștilor. Evenimentul se va produce după ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2015, 15:10
(475 vizualizări - 0 comentarii)


Vlădeni: «Lanțul de lectură»

Sîmbătă, 16 mai 2015, simultan în 16 orașe din România se va derula flashmob-ul de promovare a lecturii «Lanțul de lectură». La acest proiect participă și localitatea Vlădeni, devoratorii de cărți fiind ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2015, 13:55
(484 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: A murit într-un accident rutier

Coșereni: A murit într-un accident rutier

Un bărbat de 57 de ani a murit într-un grav accident rutier petrecut în zona localității Coșereni. Din cauza evenimentului, traficul a fost întrerupt mai bine de o oră. Din primele informații, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2015, 11:15
(1445 vizualizări - 2 comentarii)


Lilieci: Un mort și cinci răniți, într-un accident rutier

Grav accident de circulație în zona localității Lilieci, în dimineața zilei de 13 mai 2015. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite în urma nefericitului eveniment. Supraviețuitorii au fost transportați ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2015, 12:10
(1377 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița: Campanie de vaccinare antirabică la vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a anunțat că, în perioada 18.05-10.06.2015, în județul Ialomița se va desfășura campania de vaccinare antirabică de primăvara a vulpilor ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2015, 10:20
(565 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...