Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț de vînzare

Noi, CIUPERCĂ DUMITRU VIRGIL, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap.17, jud.Ialomița, aducem la cunoștință generală că, în data de joi, 12.02.2015, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următorului bun IMOBIL-compus din casă de locuit, în suprafață construită de 107,64 mp și teren aferent în suprafață de 419,72 mp situat în mun. Fetești, str. Elizeni, nr. 1D, jud. Ialomița, înscris în C.F. nr. 3319/N a, loc. Fetești, jud. Ialomița, sub numărul cadastral 1993/1, la prețul de 96.400,00 lei.
... [citește_tot_articolul]

20 Ianuarie 2015, 19:20 (119 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de vînzare

PRO CONSULTING IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE SRL, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
Sistem TC A30 2 46 128 (2006)                           1 buc.          1954,37 lei
Server Power Edge 2850 (2006)                          1 buc.        12591,77 lei
Dell-GX520SF-12 (2006)        ... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 16:50 (132 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 22.12.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin Încheiere, în baza art. 66, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2602/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC SENIOR CONS SRL Slobozia, cu sediul în mun. Slobozia, km 4, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/1132/1994, avînd CUI 6900117, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 4 februarie 2015... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 13:50 (121 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.12.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința nr. 2353/F, în baza art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 1353/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC KKK GROUP SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Horia, nr. 59 A, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/428/2010, avînd CUI 27808840, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
Depunerea cererilor de admitere a creanțelor... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 12:30 (109 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

«Investește în oameni!»

Axa prioritara 2-«Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii»
Domeniul major de intervenție 2.3-«Acces și participare la formarea profesională continuă»
Titlul proiectului: «CALIFICAREA-Opțiune pentru dezvoltarea durabilă a resurselor umane»
Nr. identificare contract: POSDRU/164/2.3/S/133815
                                         ... [citește_tot_articolul]

18 Decembrie 2014, 13:30 (192 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA
prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENTĂ ETC IPURL SLOBOZIA,
cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița,
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA);
-Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA);
-Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei (exclusiv TVA).
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 21:30 (276 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 2134/ F, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr.1995/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CRISNINI PARFE SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 1D, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr.J21/62/2008, avînd CUI 23170802, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 23.01.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 6.02.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor și afișarea acestuia la 27.02.2015.
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 19:10 (271 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

somație

Reclamanta PAROHIA ȚĂNDĂREI-SFINȚII VOIEVOZI, cu sediul în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, cu sediul ales
pentru comunicarea actelor de procedură la Cab. Avocat Ciupercă Aurelia, cu sediul în loc. Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, posesor al imobilului reprezentat de teren intravilan, în suprafață de 2.088 mp, situat în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, solicită în temeiul uzucapiunii de lungă durată prev. de art. 1846 C. Civ., dobîndirea dreptului de proprietate asupra acestui imobil.
Toți cei interesați să facă opoziție sînt somați ca în termen de 6 luni de la emiterea prezentei... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 17:20 (261 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

SC TROTA România SRL Cluj

angajează

atît tineri șoferi, cu categoriile C+E, cu cel puțin 2 ani de experiență pe TIR, cît și începători.
Se lucrează în echipaj, pe Comunitate.
Condiții excelente. Se asigură un cîștig minim între salariul de bază și diurne.
Informații la telefon 0740/295.418, numai după trimiterea unui CV
și copii de pe documentele de mai jos la soferitir@trota.ro
• Buletin
• Pașaport
• Permis de conducere
• Cartela tahograf
• Atestat de marfă
• Cazier judiciar
• Cazier auto... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 16:25 (295 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

societate comercială vinde

• teren intravilan, str. Viitor, nr. 17, Slobozia, suprafața 1005 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 677 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 575 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 13A, Slobozia, suprafața 527 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 603,6 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 5000 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 34028 mp, preț negociabil
• spațiu comercial, Slobozia, bdul Chimiei, nr. 6, bl. D2, suprafața construită 205 mp
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 14:20 (269 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIȚA

SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, Telefon 0243/231.665, FAX 0243/232.750

Informație de presă
NOUTĂȚI PRIVIND ASIGURAREA PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE
Noile reglementări privind asigurarea pentru concedii și indemnizații medicale aduse de OUG nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014, și care a intrat în vigoare la aceeași dată, prevăd că soțul/soția unei persoane fizice autorizate beneficiază atît de concediu medical, cît și de indemnizațtie de asigurări sociale de sănătate.
Astfel, soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 11:40 (265 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

www.independentonline.ro pune la dispoziția firmelor interesate strategii de marketing și publicitate online.
Calitatea editorială a site-ului nostru face ca www.independentonline.ro să fie cel mai accesat site de știri din Ialomița.
Pentru a vă înscrie în rîndul agenților economici mulțumiți de serviciile noastre,
vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0728/908.831
sau prin email la redactia.independent@gmail.com

Dacă vă propuneți o campanie publicitară pe www.independentonline.ro... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 10:30 (2135 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Oferta de abonamente ziarul INDEPENDENT

De 15 ani, Independent este alături de ialomițeni,
oferind săptămînal opinii și informații
pertinente, atent verificate și care vizează întotdeauna interesul public.
Independent este unul dintre cele mai vechi ziare din Ialomița
și este cel mai citit ziar local.
În fiecare lună, peste 60 mii de oameni citesc,
în varianta print sau on-line, informațiile furnizate de
publicația noastră.
În acest context, sistemul de abonamente oferit de noi vine
în întîmpinarea celor interesați  de serviciile pe care le oferim,
... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 09:30 (891 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț vînzare

PRO CONSULTING IPURL, lichidator judiciar al SC ANTONIO COM SRL-în faliment, în dosarul nr. 1558/98/2009 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, anunță vînzarea următoarelor active proprietatea debitoarei
-Imobil situat în loc. Slobozia, str. Independenței, nr. 35, jud. Ialomița, compus din construcție casă de locuit cu suprafață construită de 120,62 mp, teren aferent 1231,84 mp, preț de pornire a licitației 518.400 lei RON
-Imobil situat în loc. Smirna, jud. Ialomița, compus din imobil spațiu comercial, atelier și șopron cu suprafața utilă de 77,09 mp și teren aferent 100 mp, preț de pornire a licitației 22.410 lei RON

Vînzarea are loc la licitație, organizată... [citește_tot_articolul]

9 Decembrie 2014, 06:20 (228 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC DIALEX GROUP SECURITY SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, anunță organizarea ședințelor de licitație publică, în condițiile Codului de Procedură Civilă și Regulamentului propriu, vînzarea, în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, a unor bunuri din categoria autoturismelor marca Land Rover, Hyundai Galloper, Hyundai.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

13 Noiembrie 2014, 10:30 (392 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii
Vă notificăm faptul că la data de 24.10.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr.1871/F, în baza art. 71, alin. 1, teza a II-a, raportat la art.145, alin. 2, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 1914/98/2014, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC MEPUI COM SRL MOVILIȚA, cu sediul în comuna Movilița, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/112/2005, avînd CUI 17303858, stabilindu-se următoarele... [citește_tot_articolul]

13 Noiembrie 2014, 10:10 (365 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest»

Anunță prelungirea pînă la data de 21.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr. 2/16.09-21.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 07.11.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2014, 08:10 (249 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» anunță prelungirea pînă la data de 21.11.2014 a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii CLGAL 1 (Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR)-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL „Călărași Vest“», sesiunea nr. 2/2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr. 2/16.09-21.11.2014 Măsura CLGAL 1
1. Data publicării: 07.11.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sînt:

-fermierii definiți conform... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2014, 08:05 (192 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, vinde la licitație publică în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de Vînzare următoarele bunuri imobile situate în municipiul Urziceni, strada SMA, nr. 9, județul Ialomița:
-Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA);
-Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA);
-Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei (exclusiv TVA).
... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2014, 11:15 (259 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Lichidatorul judiciar al SC PRIMEXAGRO SRL SLOBOZIA anunță continuarea licitațiilor publice, în condițiile regulamentului de vînzare, pentru vînzarea unui teren intravilan situat în zona municipiului Slobozia, cu deschidere la Est spre varianta asfaltată Slobozia-Amara în suprafață de 2500 mp.
Prețul de pornire al licitațiilor este de 102.700 lei, exclusiv TVA.
Licitațiile vor avea loc săptămînal, în fiecare zi de luni, la orele 8,30, la sediul lichidatorului judiciar din Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2014, 10:25 (232 vizualizări - 0 comentarii )

Miercuri 28 Ian 2015
87 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Evaziune fiscală din medicamente. Ialomița, județ vizat de percheziții!

Miercuri, 28 ianuarie 2015, la primele ore ale dimineții, Poliția Română desfășoară o acțiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale specializate în săvîrșirea infracțiunilor de evaziune ...[citește_toată_știrea]

28 Ianuarie 2015, 07:35
(344 vizualizări - 0 comentarii)


1

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de
mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

27 Ianuarie 2015, 20:15


2

Slobozia: Pieton acroșat de o mașină

Un bărbat, de 38 de ani, din Perieți a ajuns la sfîrșitul săptămînii precedente la spital după ce a fost lovit de o mașină. În cauză polițiștii au deschis o anchetă. Pietonul circula pe șosea, moment în ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2015, 17:45
(76 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


3
Slobozia: Cartierul Tineretului, inundat

Slobozia: Cartierul Tineretului, inundat

Din cauza precipitațiilor din ultimele săptămîni, cîteva străzi din Cartierul Tineretului, amplasat în zona de nord a municipiului Slobozia, au fost inundate. Pompierii din Slobozia au intervenit în vederea ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2015, 16:15
(103 vizualizări - 0 comentarii)


4

DSVSA Ialomița: Campanie de eradicare a bolilor la animale

Reprezentații Direcției Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Ialomița va demara, în perioada ianuarie-martie 2015, o serie de acțiuni al căror scop este eradicarea bolilor la animale. Astfel ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2015, 14:50
(53 vizualizări - 0 comentarii)


5

Valea Ciorii: Cu permisul suspendat, la volan

Polițiștii rutieri au depistat la intersecția DN2A cu DN21A, un bărbat, de 57 de ani, din comuna Valea Ciorii, în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile ...[citește_toată_știrea]

27 Ianuarie 2015, 13:25
(48 vizualizări - 0 comentarii)


6

anunț vînzare

De vînzare
complex industrial
loc. Cosîmbești,
jud. Ialomița

teren aferent 6300 mp
construcții 1000 mp

(birouri utilate,
locuință 100 mp)

NEGOCIABIL
100.000 euro
telefon 0728/956.958

27 Ianuarie 2015, 09:30


Amara: Trei tineri, de 16 și 17 ani, au furat din casa unei bătrîne

Poliția Orașului Amara a fost sesizată de către o femeie, de 65 de ani, din localitate, cu privire la faptul că persoane necunoscute, profitînd de lipsa ei de la domiciliu, au pătruns, în perioada decembrie ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2015, 18:05
(213 vizualizări - 0 comentarii)


8
Stelnica: Bărbat dispărut de la domiciliu

Stelnica: Bărbat dispărut de la domiciliu

Polițiștii ialomițeni desfășoară activități pentru identificarea unui bărbat dispărut. Astfel, în cursul zilei de joi, 22 ianuarie a.c., Secția de Poliție Rurală Stelnica a fost sesizată cu privire faptul ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2015, 16:10
(188 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Pistoale cu proiectile din cauciuc deținute fără drept

Trei ialomițeni, cu vîrste cuprinse între 33 și 74 de ani, sînt cercetați de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de nerespectare a ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2015, 14:25
(173 vizualizări - 0 comentarii)


Gheorghe Doja: A furat 13 oi

Un tînăr, de 26 de ani, din localitatea Gheorghe Doja, a ajuns în atenția polițiștilor, fiind principalul suspect al unui furt de animale. Se pare că acesta ar fi sustras 13 oi din gospodăria unui consătean ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2015, 17:20
(278 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Cursuri de calificare profesională pentru șomeri, disponibile și în 2015

Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au făcut publică lista cursurilor de calificare profesională pentru anul în curs. Șomerii care vor să învețe o meserie nouă au la dispoziție ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2015, 14:40
(495 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni preventive la Școala Ciochina

Un ofițer specializat în Analiză și Prevenire a Criminalității și efective ale Biroului Rutier Slobozia au demarat o acțiune preventivă la Școala Ciochina. Elevii unității au învățat cum să circule regulamentar ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2015, 12:20
(194 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Șoferi sancționați de polițiști

Polițiștii Rutieri și de Ordine Publică au acționat pe arterele rutiere județene, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor pe linie de circulație rutieră. Cu această ocazie au fost constatate ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2015, 10:35
(307 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC TROTA România SRL Cluj
organizează
interviuri joi, 22 ianuarie 2015
și vineri, 23 ianuarie 2015,

Hotel IBIS Gara de Nord,
str. Calea Victoriei, nr. 143, București,

pentru a selecționa
tineri șoferi profesioniști
cu categoriile C+E,
preferabil cu cel puțin 2 ani de experiență pe TIR
Se lucrează numai în echipaj,
pentru efectuarea de transporturi frigorifice
în Comunitatea Europeană

După fiecare 2 luni pe comunitate,
se dă o săptămînă de concediu,
firma asigurînd transportul cu avionul, dus și întors
Se asigură un minim între
salariul de bază și diurne,
care depinde de categoria profesională
și de vechimea în firmă

Informații la telefon 0740/295.418
numai după trimiterea la soferitir@trota.ro a unui CV
și copii de pe următoarele documente:
• Buletin
• Pașaport
• Permis de conducere
• Cartela tahograf
• Atestat de marfă
• Cazier judiciar și cazier auto
• Caracterizare de la ultimul loc de muncă
• fotografie 3/4

20 Ianuarie 2015, 16:10


Sudiți: A furat o mașină și a intrat în gardul unul consătean!

Polițiștii Secției Rurale Platonești au fost sesizați de către un cetățean al comunei Sudiți cu privire la faptul că un autoturism i-a distrus gardul locuinței sale pe o porțiune de 4 m, iar conducătorul ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 15:25
(335 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: Femeie acroșată pe trecerea de pietoni

Luni, 19 ianuarie a.c., în jurul orei 12,00, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza localității Movilița s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Astfel, în ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 14:10
(348 vizualizări - 0 comentarii)


Giurgeni: Italieni la braconaj

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat luni, 19 ianuarie a.c., pe linia combaterii braconajului cinegetic pe fondul de vînătoare Giurgeni. Pe parcursul derulării activităților ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 13:15
(366 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Giurgeni braconaj


anunț angajare

SC Germino SA
angajează
merchandiser local
în Slobozia
Relații la 0729/771.930,
CV la claudia@germino.ro

20 Ianuarie 2015, 12:45


Albești: Rezervă de furaje, mistuită de flăcări

Folosirea intenționată a sursei de aprindere de către o persoană rămasă neidentificată a fost cauza probabilă care a dus la izbucnirea unui incendiu la două șire de furaje ale unui cetățean din localitatea ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 11:40
(213 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Albești incendiu


544 de elevi ialomițeni, participanți la ECOlimpiadă

Pentru al treilea an consecutiv, Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice aduce proiectul educațional «ECOlimpiada elevilor în școlile din România». Noua ediție ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 11:05
(227 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Recital vocal-instrumental cu soprana Bianca Ionescu

Vineri, 23 ianuarie 2015, de la orele 17,00, la Sala de Concerte a Centrului Cultural UNESCO «Ionel Perlea» din Slobozia, Consiliul Județean Ialomița vă invită la un recital vocal-instrumental. Evenimentul ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 09:55
(410 vizualizări - 0 comentarii)


Ziua Unirii, sărbătorită la Slobozia

În organizarea Instituției Prefectului Ialomița, a Consiliului Județean Ialomița, a Garnizoanei Slobozia și a Consiliului Local Slobozia, sîmbătă, 24 ianuarie 2015, în municipiul reședință de județ se vor ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2015, 08:35
(413 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Car4Me Auto SRL
angajează
MECANICI AUTO
cu experiență
Relații la telefon
0736/650.891

19 Ianuarie 2015, 16:20


Ialomița: Două accidente, trei persoane rănite

Sîmbătă, 17 ianuarie 2015, pe șoselele ialomițene s-au produs două accidente de circulație, soldate cu rănirea a trei persoane. Primul dintre acestea a fost sesizat Poliției în jurul orei 15,00.  ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2015, 14:50
(277 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise la volan

Polițiștii Biroului Rutier Fetești au depistat doi bărbați, de 29 și 32 de ani, din Fetești, respectiv Constanța, care conduceau autovehicule, deși aveau valabilitatea numerelor de înregistrare provizorii ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2015, 13:25
(330 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Peste 100 de șoferi sancționați, 20 de permise reținute, amenzi de aproape 100000 de lei!

În acest sfîrșit de săptămînă, 16-18 ianuarie 2015, polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2015, 11:55
(266 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Comerț cu produse contrafăcute

Un bărbat, de 34 de ani, din Urziceni, a fost surprins de jandarmi în timp ce comercializa, fără documente legale, produse care poartă o marcă identică cu o marcă înregistrată. Astfel, membrii grupei de ...[citește_toată_știrea]

19 Ianuarie 2015, 10:40
(311 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Reținuți pentru contrabandă cu țigări

Urziceni: Reținuți pentru contrabandă cu țigări

Aproximativ 200000  de țigarete de contrabandă au fost confiscate de polițiștii ialomițeni de la doi bărbați care le transportau cu o autoutilitară. Cei doi au fost reținuți, iar autovehiculul folosit ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2015, 11:30
(428 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Bătrînă de 70 de ani, găsită decedată în cadă

Joi seara, 15 ianuarie a.c., în jurul orei 19,00, fiica unei femei, în vîrstă de 70 de ani, din Slobozia a sunat la 112, după ce bătrîna nu a mai răspuns la telefon și la ușă încă de dimineață. Un echipaj ...[citește_toată_știrea]

16 Ianuarie 2015, 17:10
(431 vizualizări - 0 comentarii)


Marplast Urziceni
Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...