Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

informare

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, SC RAJA SA Constanța, Cod Fiscal RO1890420, Registrul comerțului J13/80/1991, tel.: 0241/664.046, fax: 0241/662.577, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, județul Constanța, intenționează să solicite de la AN «Apele Române» Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea investiției «Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020», județul Ialomița-faza Studiu de fezabilitate.
Această investiție este nouă... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 11:30 (47 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Liceul Tehnologic «Areta Teodorescu», cu sediul în loc. Grivița, str. 6, nr. 29, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției.
Denumirea postului-Secretar debutant, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: Superioare
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 14.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului Tehnologic «Areta Teodorescu».
Proba de interviu în data de 16.06.2016, ora 10,00, la sediul Liceului... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 10:30 (15 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri
-Atelier mecanic, supr. construită 350 mp
-Cabină carburanți, supr. construită 5 mp
-Clădire administrativă, supr. construită 210 mp
situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Teren în suprafață de 7752,04 mp
situat în mun. Urziceni, str. Șos. Buzăului, nr. 5, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 09:30 (12 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri imobile situate în com. Traian, str.Republicii, jud. Ialomița:
-Magazin Universal-suprafață totală 128,12 mp, preț pornire 137200 lei fără TVA
-Frizerie/Coafură-suprafață totală 30,15 mp, preț pornire 33500 lei fără TVA
-Bufet Traian-suprafață totală 281,66 mp, preț pornire 204900 lei fără TVA
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la... [citește_tot_articolul]

25 Mai 2016, 08:30 (13 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Ministerul Tineretului și Sportului-MTS

organizează în perioada 18 mai-15 iulie 2016, prin DJST IALOMIȚA, Concursul local de proiecte de tineret 2016.
Tema concursurilor:
Stimularea implicării tinerilor la viața societății
Perioade:
-depunerea proiectelor: 18 mai-16 iunie 2016, între orele 8,00-16,00 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IALOMIȚA din str. Aleea Stadionului, nr. 3, Slobozia sau prin poștă
-perioada de derulare a proiectelor de tineret/studențești: 27 iulie-13 noiembrie 2016.
Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologie se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului și de pe site-ul Direcției http://www.dsjil.ro... [citește_tot_articolul]

17 Mai 2016, 19:50 (111 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SONIA PROD SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare, următoarele bunuri imobile și mobile:
Bun imobil-construcție «Pescărie»-parter, situat în jud. Ialomița, orașul Țăndărei, Piața Agroalimentară (Șoseaua Brăilei), suprafața construită-58 mp și terenul aferent (categoria curți construcții)
Bunuri mobile
a) autoutilitară Dacia (papuc), an fabr. 2002, în stare de nefuncționare
b) autoutilitara... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:20 (331 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

PRO CONSULTING IPURL

în calitate de lichidator judiciar al AGROLINE TRADING SRL, în dosarul nr. 3758/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
CODA PK 25 litri-510,50 lei
ROSALIQ AQUAZINC 190 litri-2045,90 lei
ROSALIQ MAGAZOL 900 litri-3420,00 lei
ROSALIQ ROSABOR 50 litri-377,00 lei
ROSALIQ ROSATOP CALC. 400 litri-2972,00 lei
ROSALIQ ZINC 750 520 litri-11848,82 lei
ROSALIQ ALGEX 1180 litri-15430,00 lei
Toate produsele sînt îngrășăminte chimice lichide, destinate culturilor agricole, iar vînzarea acestora se va... [citește_tot_articolul]

4 Mai 2016, 11:15 (202 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

Orașul Fetești iese din Evul Mediu

RAJA Constanța a investit 83,37 milioane de lei în rețeaua de apă și sistemul de canalizare

La 5 ani de la semnarea contractului cu administrația locală, RAJA Constanța a finalizat lucrările la stația de epurare și urmează ca în perioada imediat următoare să închidă și lucrările executate la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Valoarea acestui proiect derulat cu fonduri europene se ridică la 83,37 milioane de lei, din care RAJA asigură prin cofinanțare peste 23,8 milioane de lei. Primarul Gheorghe Catrinoiu recunoaște că investiția scoate orașul din Evul Mediu: «Apa colectată de această rețea de canalizare se vărsa în Dunăre, exact așa cum pleca din casele oamenilor...».

RAJA, colacul de salvare al orașului Fetești... [citește_tot_articolul]

13 Aprilie 2016, 12:40 (216 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
1. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Impozite, Taxe Locale și Alte Venituri
2. Referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Urbanism Lucrări Publice, Protecția Mediului, Achiziții Publice
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2016, 08:50 (148 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar, IA (1 post)-Compartiment-Cultură,
Nivel studii-medii
A. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) condiții generale: sînt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2016, 08:35 (170 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

PRIMĂRIA COMUNEI AXINTELE

anunț

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primăria comunei Axintele, județul Ialomița, cu sediul în localitatea Axintele, județul Ialomița, organizează concurs în vederea ocupări unui post  vacant de:
-consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe
Condițiile de participare la concurs sînt condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile specifice
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2016, 09:40 (159 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

convocator

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

În baza art. 83, alin. (1), lit. a), din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de Mediere, organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din județul Ialomița (CPMJ Ialomița)
organizează și convoacă
Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județul Ialomița în ziua de vineri, 8 aprilie 2016, orele 14,00, la sediul Tribunalului Ialomița, situat în mun. Slobozia, bdul Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița
La Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județul Ialomița, în conformitate cu dispozițiile art. 83, alin. (1), lit. b), din Statutul profesiei de mediator, participă toți mediatorii... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2016, 09:20 (201 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 24.03.2016, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, avînd următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2015
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2016
5. Alte aspecte
În  cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 07.04.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2016, 18:35 (150 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI OGRADA cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 17.03.2016, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda, avînd următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2015
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2016
5. Alte aspecte
În  cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 31.03.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2016, 18:15 (122 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 5.02.2016, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr.1711/98/2015, în baza art. 38, alin. (1), coroborat cu art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin sentința civilă nr. 223 F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC ESSO SRL,  cu sediul în Slobozia, str. Ialomiței, bl. B30, sc. B, et. 3, ap. 18, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/181/2002, avînd CUI 14729388,
stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 11.03... [citește_tot_articolul]

2 Martie 2016, 10:05 (123 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Baroului Ialomița

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița

În conformitate cu dispozițiile art. 53, alin.1 și 2, din Legea nr. 51/1995 modificată, convoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AVOCAȚILOR
Pe data de 08.03.2016, ora 14,00, în incinta Tribunalului Ialomița, bdul Cosminului, Nr. 12, sala ședință Tribunal, avînd pe ordinea de zi următoarele:
1. Raportul privind activitatea Consiliului Baroului Ialomița respectiv al Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
2. Rapoartele comisiilor de cenzori ale Baroului Ialomița și Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor... [citește_tot_articolul]

18 Februarie 2016, 09:50 (185 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

SC GINEL COM SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vînzare următoarele bunuri mobile:
-autoutilitară Volvo, preț pornire licitație-34854 lei
-remorcă Schmitz, preț pornire licitație-6163 lei
-autoutilitara Scania, preț pornire licitație-12869 lei
-remorca Kotschenreuther, preț pornire licitație-7528 lei
-autoutilitară DAF... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:50 (156 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, în calitate de lichidator judiciar al CCCF București SA, filiala Poduri Dunărene SA Fetești anunță vînzarea la licitație publică, la sediul său din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, a următoarelor bunuri imobile:
-cantină și depozit alimente, P+1E, str. Grădinilor, nr. 3, mun. Fetești, suprafață teren-802 mp
În caz de neadjudecare, licitațiile se organizează în fiecare zi lucrătoare în același loc și la aceeași oră pînă la valorificarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:40 (124 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA,  prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia,
str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în municipiul Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița:
-atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață-31500 lei (exclusiv TVA)
-cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață-1600 lei (exclusiv TVA)
-clădire administrativă... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:30 (98 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC SAFE CONSULTING SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vînzare, următoarele bunuri:
-imobil, apartament 2 camere, suprafață utilă 45,52 mp, situat în municipiul Slobozia, bdul Unirii, bl. E17, sc. A, et. 1, jud. Ialomița
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul lichidatorului judiciar pînă la adjudecare.
Relații suplimentare la tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2016, 08:20 (130 vizualizări - 0 comentarii )

Joi 26 Mai 2016
102 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

26 Mai 2016, 08:25


1

anunț angajare

societate comercială
angajează
contabil evidență primară
condiții
-absolvent liceu economic
-cunoștințe operare PC
-cunoscător limba engleză
CV-urile se transmit
la adresa de e-mail
nimex.1994@yahoo.com

25 Mai 2016, 12:30


anunț angajare

societate comercială
angajează
lucrător comercial
condiții:
-studii medii
-vechime maxim 3 ani
contabil principal
condiții:
-studii medii și/sau superioare
-vechime minim 3 ani
Relații la telefon
0243/213.390, 0372/721.701

25 Mai 2016, 10:20


3

AFIR: 453 milioane de euro disponibili pentru infrastructură rurală, agricolă sau forestieră, dar și pentru protejarea patrimoniului cultural

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că miercuri, 25 mai 2016, orele 9,00, se va deschide sesiunea de primire de proiecte pentru Submăsurile 4.3.A -Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2016, 15:25
(96 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Pădurar trimis în judecată

Potrivit unui comunicat de presă, «procurorii din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Urziceni au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, la 24.05.2016, în stare de libertate, ...[citește_toată_știrea]

24 Mai 2016, 09:15
(139 vizualizări - 0 comentarii)


5

anunț

SC CONSTRIF SA
scoate la vînzare următoarele terenuri
-teren intravilan,
în suprafață de 5000 mp
situat în Cartier locuințe,
zona Sud-cartier Slobozia Nouă
(10 euro/mp)
-2 loturi teren intravilan,
în suprafață de 17014 mp fiecare,
situate la ieșirea din Slobozia
spre Slobozia Nouă
(8 euro/mp)
Prețurile sînt negociabile.
Relații la telefon 0748/128.221

23 Mai 2016, 10:45


6

anunț angajare

CIVITAS unul dintre principalii
furnizori naționali de servicii
de securitate
angajează
AGENȚI DE SECURITATE
în Slobozia
-cunoștințe avansate operare calculator
-salariu atractiv, program în ture
Pentru mai multe detalii
sunați la telefon 0732/960.951
sau trimiteți CV-urile
dumneavoastră la adresa de e-mail
resurseumane@civitasgroup.ro

23 Mai 2016, 08:20


Ialomița: Beți la volan

Doi bărbați de 40 și 49 de ani s-au ales cu dosare penale după ce au fost surprinși conducînd sub influența băuturilor alcoolice. Testați cu aparatul etilotest de către polițiști, aceștia aveau valori ale ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2016, 16:20
(137 vizualizări - 0 comentarii)


8

Slobozia: Și-a pierdut viața sub roțile mașinii

Un bărbat a cărui identitate nu a fost încă stabilită a fost omorît luni, 16 mai 2016, în urma unui accident rutier, petrecut la intrare în Slobozia. Din primele date, se pare că bărbatul se deplasa neregulamentar ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2016, 12:50
(192 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Slobozia: Proiectil descoperit pe cîmp

Jandarmii din Slobozia au descoperit duminică, 15 mai 2016, un proiectil la marginea unui cîmp din apropierea municipiului Slobozia. Aceștia au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat specialiștii ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2016, 11:30
(139 vizualizări - 0 comentarii)


10

Movilița: Accident rutier cu cinci victime

Cinci persoane au fost rănite, la sfîrșitul săptămînii precedente, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Conducătorul auto al automobilului a fost prins între fiarele ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2016, 10:25
(177 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

AGROMAS GRUP
firmă specializată în comerțul
cu pesticide și semințe
angajează
șofer autocamion
Cerințe
-experiență minimum 2 ani
-posesor permis conducere categ. C+E
-posesor atestat transport
mărfuri generale
-fără antecedente penale
-seriozitate și responsabilitate
-aviz medical și psihologic valabil
-experiență în transport de mărfuri
-transport intern și EXTERN
-atestat transport mărfuri periculoase
CV pot fi trimise la adresa de e-mail
agromasgrup@gmail.com

17 Mai 2016, 08:05


12

Anchetă in rem la Fetești

Procurorii și polițiștii din Fetești fac cercetări in rem într-o anchetă privitoare la o posibilă tentativă de viol. Verificările oamenilor legii au debutat după ce o femeie a reclamat faptul că un bărbat ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2016, 08:20
(519 vizualizări - 0 comentarii)


13

anunț angajare

firmă de transport
cu acționariat german

angajează șoferi profesioniști,
categoria C+E

-posesor atestat profesional
și cartelă tahograf
-experiență minim 2 ani,
pentru Comunitate
-plata la zi
Relații la telefon 0729/272.272

15 Mai 2016, 12:55


anunț angajare

SC Baladei Thirdway Transport SRL
selectează în vederea angajării
șoferi cu carnet C+E
pentru TIR-uri frigorifice pe Comunitate
Interviuri în:
-Reșița și Piatra Neamț: luni, 16 mai
-Petroșani și Galați: marți, 17 mai
-Craiova și Medgidia: miercuri, 18 mai
-București și Buzău: joi, 19 mai
-București: vineri, 20 mai
Se oferă condiții excelente.
Obligatoriu documentația
valabilă cel puțin 6 luni,
fără antecedente penale și rutiere.
CV și informații suplimentare
la soferitir@trota.ro și 0740/295.418

15 Mai 2016, 11:40


anunț angajare

SC Bere Băuturi București SA
angajează operator facturare
pentru Punctul de lucru Țăndărei

Condițiile angajării sînt
-cunoștințe operare PC
(Word, Excell, Outlook)
-cunoștințe facturare
-experiența constituie avantaj
Persoanele interesate pot depune CV
la adresa de e-mail
office.ialomita@bere-băuturi.ro
iar pentru detalii suplimentare
apelați tel. 0751/078.718

15 Mai 2016, 11:05


IPJ Ialomița: Campania de prevenire a violenței în școli continuă

IPJ Ialomița: Campania de prevenire a violenței în școli continuă

Conform unui plan adoptat de Poliția Română, Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița demarează în această perioadă o amplă  campanie de prevenire în școlile din întreg județul. Elevii învață ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2016, 17:20
(609 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa locurilor de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a făcut publică ofera locurilor de muncă pentru următoarea perioadă. Astfel, în baza de date a AJOFM se regăsesc peste 420 de locuri de muncă. ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2016, 15:15
(517 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Alege să fii voluntar!

Începînd de marți, 10 mai 2016, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează semenilor o provocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din România ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2016, 14:45
(450 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița, sub acuzația de evaziune fiscală. Este vorba despre numiții Bogdan Stănescu, Marian Stănescu, Marioara ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2016, 13:25
(765 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permis și beat la volan!

Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele județului trei ialomițeni, cu vîrstele cuprinse între 24 și 65 de ani, care conduceau autoturisme pe drumurile publice deși au consumat anterior băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2016, 10:35
(733 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Amenzi de peste 92000 de lei, 16 permise reținute

La sfîrșitul de săptămînă precedent, 6-8 mai 2016, polițiștii Serviciului Rutier au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2016, 09:05
(719 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier la Iazu. Patru bărbați au ajuns la spital

Patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 20 și 58 de ani, au ajuns joi, 5 mai 2016, la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, după ce au fost implicați într-un accident rutier, în zona localității Iazu. ...[citește_toată_știrea]

5 Mai 2016, 10:08
(1384 vizualizări - 1 comentariu)


Grav accident rutier la Coșereni

O ialomițeancă a ajuns în comă la Spitalul de Urgență Floreasca, din București, după ce a fost implicată într-un accident rutier, miercuri, 4 mai 2016. Șoferița a rupt balustrada podului de peste rîul ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 10:50
(5348 vizualizări - 10 comentarii)


Festivalul județean de folclor «Zărzărică, zărzărea», ediția a XXIV-a

Festivalul județean de folclor «Zărzărică, zărzărea», ediția a XXIV-a

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița va avea loc vineri, 6 mai 2016, faza zonală a celei de a XXIV-a ediții a Festivalului județean de folclor ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 09:40
(980 vizualizări - 0 comentarii)


Accident cu patru victime în apropiere de Gîrbovi

Un accident rutier soldat cu rănirea a patru persoane s-a produs luni, 2 mai a.c., pe DJ203B. Astfel, în timp ce un bărbat, de 35 de ani, din comuna Gîrbovi, conducea un autoturism din direcția Gîrbovi ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 09:10
(1004 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi accident


IPJ Ialomița: Infracțiuni mai puține în perioada Sărbătorilor Pascale

Și anul acesta, de Sărbătoarea Învierii Domnului, polițiștii ialomițeni au fost la datorie. În baza planului aprobat de ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă și șeful Poliției Române, chestor de poliție ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 08:35
(884 vizualizări - 0 comentarii)


Sfînta Icoană a Maicii Domnului de la Mînăstirea Vorona, la Slobozia

Peste 100 de jandarmi vor asigura, în perioada 4-7 mai 2016, măsurile de ordine ce se vor impune la un eveniment religios de mare importanță pentru creștinii ialomițeni. Este vorba despre aducerea la Mînăstirea ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 08:20
(896 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Colelia

În noaptea de duminică spre luni, 1/2 mai a.c., în jurul orei 00,30, pompierii au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Colelia. Cel mai probabil ...[citește_toată_știrea]

4 Mai 2016, 07:05
(632 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Colelia incendiu


Arestări la Bărbulești

În urma perchezițiilor desfășurate la Bărbulești joi, 21 aprilie 2016, procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița i-au pus sub acuzare pe Ion Gheorghe, viceprimarul localității, și Vasile Puiu ...[citește_toată_știrea]

22 Aprilie 2016, 18:05
(995 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...