Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni

mun. Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. P, ap. 4, județul Ialomița sucursala Țăndărei, str. Aleea Orhideei, nr. 4, județul Ialomița, telefon 0243/273.191, fax 0243/273.076

ANUNȚ
privind lansarea  sesiunii 1/2015  pentru depunerea proiectelor
Asociația Grupul de Acțiune Locală «Dunărea de Jos» Subregiunea Bordușani-Giurgeni aduce la cunoștință lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul 2015 pe Măsura MIGAL 6-111 PNDR «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe în perioada 18.02.2015-03.03.2015».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura MIGAL 6:
Măsura 111 PNDR-MIGAL 6 «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe»
Tipuri de beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcți:... [citește_tot_articolul]

19 Februarie 2015, 08:05 (76 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC ORIGINAL IMPORT EXPORT, prin administrator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de Vînzare următorul bun imobil situat în loc. Traian, str. Republicii, jud. Ialomița:
• Magazin Universal-suprafață totală 128,12 mp
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi lucrătoare, la orele 9,00, la sediul administratorului judiciar pînă la adjudecarea integrală a bunurilor.
Relații suplimentare la telefon 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2015, 09:35 (294 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC RURAL LINK SRL, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de Vînzare, corpul de proprietate compus din:
• Teren agricol extravilan în suprafață de 30.000 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 54/1/2, parcela 2
• Teren agricol extravilan în suprafață de 41.000 mp situat pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Dragoș Vodă, tarlaua 33/2, parcela 4
Ședințele de licitație au loc în fiecare zi... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2015, 08:20 (287 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

invitație de participare

Selecția de oferte pentru achiziția de lucrări și bunuri
SC SERVICE MAȘINI AGRICOLE SRL, cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, incinta fost spațiu Romtelecom, jud. Ialomița, Cod Unic de Înregistrare RO26153890, Certificat de Înregistrare J21/396/2009, telefon 0760/449.160, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin PNDR, Măsura 123, cu denumirea «Construire unitate stocare în comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița». Criteriul de selecție: prețul cel mai mic. Codul CAEN necesar participării la ofertare: 4120 sau 4399 pentru lucrări, 4674 sau 4690 pentru echipamentele... [citește_tot_articolul]

9 Februarie 2015, 08:30 (182 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Administratorii statutari ai
LTV PROD SRL Mărculești,
Elianatex SRL,
Udisancris SRL Borănești,
KKK Group SRL Slobozia,
Crisnini Parfe SRL Slobozia,
Romena SRL Slobozia,
Primexagro SRL,
Ginel Com SRL,
Levent L&S SRL Fierbinți,
Rural Link SRL,
Alfa United SRL Sinești,
Vastrangcs SRL
,
sînt rugați să ia legătura cu reprezentantul Casei de Insolvență ETC IPURL, în vederea stabilirii de măsuri pentru aplicarea legii, privind procedura insolvenței.
Tel. 0243/231.113, 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

28 Ianuarie 2015, 11:00 (223 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

somație

Petenții CONDA PETRE și CONDA VALENTINA, ambii domiciliați în comuna Andrășești, județul Ialomița, posesori ai imobilelor casă de locuit, cu suprafața construită desfășurată de 99,00 mp, construită din chirpici și învelită cu țiglă, compusă din 5 încăperi în suprafață de 99 mp și anexe în suprafață de 24 mp (coteț păsări și porci) și terenul intravilan aferent, în suprafață totală de 850,00 mp situate în comuna Andrășești, str. Slt. Emilian Th. Stroescu, nr. 3, județul Ialomița, cu următoarele vecinătăți:
  -la Nord-Dinu Marian;
  -la Est- stradă;
  -la Sud-Baciu Anica;
... [citește_tot_articolul]

28 Ianuarie 2015, 10:30 (263 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț de vînzare

Noi, CIUPERCĂ DUMITRU VIRGIL, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap.17, jud.Ialomița, aducem la cunoștință generală că, în data de joi, 12.02.2015, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următorului bun IMOBIL-compus din casă de locuit, în suprafață construită de 107,64 mp și teren aferent în suprafață de 419,72 mp situat în mun. Fetești, str. Elizeni, nr. 1D, jud. Ialomița, înscris în C.F. nr. 3319/N a, loc. Fetești, jud. Ialomița, sub numărul cadastral 1993/1, la prețul de 96.400,00 lei.
... [citește_tot_articolul]

20 Ianuarie 2015, 19:20 (307 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor comunei Ograda «Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al comunei Ograda, județul Ialomița, pe anul 2015».
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii, contestații privind proiectul de buget al comunei Ograda, la sediul Primăriei Ograda sau la numărul de tel. 0243/279.625, în termen de 10 zile de la afișarea proiectului de hotărîre.
Se organizează dezbatere publică a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ograda pe anul 2015 în data de 29.01.2015, în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei Ograda... [citește_tot_articolul]

20 Ianuarie 2015, 08:05 (331 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

anunț de vînzare

PRO CONSULTING IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC AGROLINE SRL, anunță scoaterea la vînzare a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
Sistem TC A30 2 46 128 (2006)                           1 buc.          1954,37 lei
Server Power Edge 2850 (2006)                          1 buc.        12591,77 lei
Dell-GX520SF-12 (2006)        ... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 16:50 (187 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 22.12.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin Încheiere, în baza art. 66, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2602/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC SENIOR CONS SRL Slobozia, cu sediul în mun. Slobozia, km 4, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/1132/1994, avînd CUI 6900117, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 4 februarie 2015... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 13:50 (169 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 19.12.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința nr. 2353/F, în baza art. 72, alin. (6), din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 1353/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC KKK GROUP SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Horia, nr. 59 A, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/428/2010, avînd CUI 27808840, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
Depunerea cererilor de admitere a creanțelor... [citește_tot_articolul]

13 Ianuarie 2015, 12:30 (153 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

«Investește în oameni!»

Axa prioritara 2-«Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii»
Domeniul major de intervenție 2.3-«Acces și participare la formarea profesională continuă»
Titlul proiectului: «CALIFICAREA-Opțiune pentru dezvoltarea durabilă a resurselor umane»
Nr. identificare contract: POSDRU/164/2.3/S/133815
                                         ... [citește_tot_articolul]

18 Decembrie 2014, 13:30 (311 vizualizări - 0 comentarii )

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA
prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENTĂ ETC IPURL SLOBOZIA,
cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița,
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vînzare următoarele bunuri imobile situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița
-Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA);
-Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA);
-Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei (exclusiv TVA).
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 21:30 (311 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2014, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, a dispus, prin sentința civilă nr. 2134/ F, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cauza ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr.1995/98/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CRISNINI PARFE SRL SLOBOZIA, cu sediul în mun. Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 1D, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Ialomița sub nr.J21/62/2008, avînd CUI 23170802, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de admitere a creanțelor la 23.01.2015;
-Verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 6.02.2015;
-Soluționarea eventualelor contestații, definitivarea tabloului creanțelor și afișarea acestuia la 27.02.2015.
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 19:10 (303 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

somație

Reclamanta PAROHIA ȚĂNDĂREI-SFINȚII VOIEVOZI, cu sediul în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, cu sediul ales
pentru comunicarea actelor de procedură la Cab. Avocat Ciupercă Aurelia, cu sediul în loc. Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, posesor al imobilului reprezentat de teren intravilan, în suprafață de 2.088 mp, situat în Țăndărei, str. Ionel Perlea B, nr. 5, jud. Ialomița, solicită în temeiul uzucapiunii de lungă durată prev. de art. 1846 C. Civ., dobîndirea dreptului de proprietate asupra acestui imobil.
Toți cei interesați să facă opoziție sînt somați ca în termen de 6 luni de la emiterea prezentei... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 17:20 (309 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

SC TROTA România SRL Cluj

angajează

atît tineri șoferi, cu categoriile C+E, cu cel puțin 2 ani de experiență pe TIR, cît și începători.
Se lucrează în echipaj, pe Comunitate.
Condiții excelente. Se asigură un cîștig minim între salariul de bază și diurne.
Informații la telefon 0740/295.418, numai după trimiterea unui CV
și copii de pe documentele de mai jos la soferitir@trota.ro
• Buletin
• Pașaport
• Permis de conducere
• Cartela tahograf
• Atestat de marfă
• Cazier judiciar
• Cazier auto... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 16:25 (426 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

societate comercială vinde

• teren intravilan, str. Viitor, nr. 17, Slobozia, suprafața 1005 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 677 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 575 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 13A, Slobozia, suprafața 527 mp, preț negociabil
• teren intravilan, str. Viitor, nr. 15, Slobozia, suprafața 603,6 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 5000 mp, preț negociabil
• teren intravilan, Slobozia, Cartier Slobozia Nouă, suprafața 34028 mp, preț negociabil
• spațiu comercial, Slobozia, bdul Chimiei, nr. 6, bl. D2, suprafața construită 205 mp
... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 14:20 (318 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIȚA

SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, Telefon 0243/231.665, FAX 0243/232.750

Informație de presă
NOUTĂȚI PRIVIND ASIGURAREA PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE
Noile reglementări privind asigurarea pentru concedii și indemnizații medicale aduse de OUG nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014, și care a intrat în vigoare la aceeași dată, prevăd că soțul/soția unei persoane fizice autorizate beneficiază atît de concediu medical, cît și de indemnizațtie de asigurări sociale de sănătate.
Astfel, soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată... [citește_tot_articolul]

16 Decembrie 2014, 11:40 (338 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

www.independentonline.ro pune la dispoziția firmelor interesate strategii de marketing și publicitate online.
Calitatea editorială a site-ului nostru face ca www.independentonline.ro să fie cel mai accesat site de știri din Ialomița.
Pentru a vă înscrie în rîndul agenților economici mulțumiți de serviciile noastre,
vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0728/908.831
sau prin email la redactia.independent@gmail.com

Dacă vă propuneți o campanie publicitară pe www.independentonline.ro... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 10:30 (2924 vizualizări - 0 comentarii )

PUBLICITATE ONLINE

Oferta de abonamente ziarul INDEPENDENT

De 15 ani, Independent este alături de ialomițeni,
oferind săptămînal opinii și informații
pertinente, atent verificate și care vizează întotdeauna interesul public.
Independent este unul dintre cele mai vechi ziare din Ialomița
și este cel mai citit ziar local.
În fiecare lună, peste 60 mii de oameni citesc,
în varianta print sau on-line, informațiile furnizate de
publicația noastră.
În acest context, sistemul de abonamente oferit de noi vine
în întîmpinarea celor interesați  de serviciile pe care le oferim,
... [citește_tot_articolul]

11 Decembrie 2014, 09:30 (1319 vizualizări - 0 comentarii )

Vineri 27 Feb 2015
95 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Accident groaznic la intrarea în Slobozia!

Accident groaznic la intrarea în Slobozia!

Miercuri, 25 februarie a.c., în jurul orei 19,30, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea a două persoane. Astfel ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2015, 15:05
(376 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


1

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

25 Februarie 2015, 18:50


2

anunț angajare

SC OSMET SRL
Slobozia
angajează
• 5 lăcătuși montatori
• 3 lăcătuși mecanici
• 3 sudori electric și autogen

Se cere calificare și experiență
Relații la telefon 0728/330.399

25 Februarie 2015, 17:10


3

Ialomița: Patru proxeneți, arestați

În urma a 8 percheziții domiciliare, desfășurate la Slobozia și Perieți, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore patru persoane, trei bărbați și o femeie, cu vîrste ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 16:05
(171 vizualizări - 0 comentarii)


4

Slobozia: A furat banii din casa de marcat!

Profitînd de lipsa de vigilență a vînzătoarei unei alimentare din Slobozia, un tînăr de 23 de ani a sustras suma de 50 de lei din casa de marcat a unității comerciale. El a încercat să se facă nevăzut, ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 15:30
(135 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia furt


5

Ialomița: Vitezomani amendați de polițiști

Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița au efectuat mai multe acțiuni în ceea ce privește respectarea limitelor de viteză pe drumurile din Ialomița. Rezultatele activităților întreprinse de oamenii legii ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 14:50
(115 vizualizări - 1 comentariu)


6

Andrășești: Depistat în stare de ebrietate în trafic

Polițiștii ialomițeni au descoperit în trafic un șofer, de 43 de ani, din Slobozia, care conducea în stare de ebrietate. Testat cu aparatul Drager, acesta avea o alcoolemie de 1,08 miligrame alcool pur ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 13:15
(114 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Șoferiță de «ocazie», amendată de polițiști

Trasă pe dreapta pentru un control de rutină, o tînără de 22 de ani s-a ales cu un dosar penal din partea polițiștilor care au oprit-o. Tînăra a fost depistată conducînd pe drumurile publice fără să dețină ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 11:40
(130 vizualizări - 1 comentariu)


8

Sinești: Neatenția la volan era să o coste viața

O tînără de 27 de ani a ajuns la un spital din București după ce a fost implicată într-un accident rutier. În cauză a fost întocmit un dosar penal. Din primele cercetări, se pare că tînăra de 27 de ani ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 09:50
(138 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Sinești accident


Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Polițiștii ialomițeni au continuat seria acțiunilor preventive, organizate în sistem integrat. Cu această ocazie, oamenii legii din cadrul mai multor servicii ale Inspectoratului de Poliție al Județului ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2015, 08:15
(103 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Mandat de arestare de 30 de zile pentru «tentativă de omor»

Procurori din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul BOCÎRNEA IONUȚ, sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2015, 16:05
(481 vizualizări - 0 comentarii)


Cetățean chinez, rezident în Ialomița, arestat preventiv pentru 174 de infracțiuni economice

Judecătorii Tribunalului Ialomița au admis propunerea de arestare preventivă emisă de procurorii Parchetului Județean pe numele lui Li Shenggheng și Fănel Mocanu. Cei doi sînt acuzați de săvîrșirea a peste ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2015, 09:50
(639 vizualizări - 1 comentariu)


Procurorii pe urmele evazioniștilor. Firme din Slobozia care comercializau îngrășăminte chimice, călcate de mascați!

Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița au descins în 6 locații de pe raza municipiului Slobozia. Vizate au fost 6 sedii de societăți comerciale și tot atîția suspecți, acuzați de fapte de ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2015, 17:20
(1020 vizualizări - 2 comentarii)


Accident pe varianta Sloboziei

Accident pe varianta Sloboziei

Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier joi, 19 februarie 2015, în jurul orei 12,20, pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. În urma impactului, un bărbat în vîrstă de 63 ani ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2015, 14:10
(646 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


APIA Ialomița: Vizarea carnetelor de rentier agricol

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Ialomița informează rentierii ialomițeni că, pentru a intra în posesia rentei viagere pentru anul 2014, trebuie să se prezinte ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2015, 10:25
(404 vizualizări - 0 comentarii)


Interlopul Toma Frusin, condamnat definitiv la închisoare

Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe interlopul Frusin Toma, din Slobozia, la 6 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost cercetat penal pentru «vătămare corporală», de procurorii ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2015, 09:05
(464 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Percheziții la evazioniști. Prejudiciul estimat, 22 milioane de lei!

Marți dimineață, 18 februarie 2015, polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2015, 07:10
(832 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de
mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

18 Februarie 2015, 06:15


Pieton băut acroșat de un vehicul la Giurgeni, autoturism răsturnat în apropiere de Movila

Marți, 17 februarie 2015, în jurul orei 19,30, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe DN2A s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Astfel, în timp ce un bărbat ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2015, 06:05
(341 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: «Centura de siguranță salvează vieți!», siguranța copiilor-prioritate a Poliției Române

Începînd cu data de 14 februarie 2015, au intrat în vigoare dispozițiile referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule.  ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 20:35
(232 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Și-a omorît soția în bătaie

Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița l-au arestat preventiv pentru 30 de zile pe Florin Cristea, sub acuzația de «omor asupra unui membru de familie». Din cercetările anchetatorilor, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 19:10
(436 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița omor


Amara: Femeie înșelată prin metoda «accidentul»

O femeie, de 59 de ani, din Amara, a sesizat Poliția cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda «accidentul». Ea a relatat anchetatorilor că a fost contactată pe ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 17:45
(343 vizualizări - 0 comentarii)


Un tînăr din Amara a murit după ce a intrat cu mașina într-un stîlp

Un tînăr, de 20 de ani, din Amara, a murit sîmbătă, 14 februarie 2015, într-un tragic accident rutier. Acesta se afla cu alți doi tineri în mașină, pe drumul Slobozia-Amara, cînd a încercat o depășire, ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 16:20
(664 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Amara accident


Slobozia: Spectacolele lunii la Casa Municipală de Cultură

Reprezentanții Casei Municipale de Cultură din Slobozia prezintă programul spectacolelor din săptămînile următoare. Capetele de afiș sînt marii artiști Radu Beligan și Maia Morgenstern.
Joi, 26 februarie ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 13:15
(414 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Mandat executat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat și reținut un bărbat, de 52 de ani, din Slobozia, condamnat pentru complicitate la vătămare corporală gravă. Bărbatul avea de executat ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 12:45
(356 vizualizări - 0 comentarii)


Gala «Filmului Anului Ortodox» la Slobozia

Centrul Socio-Cultural «Damaschin» al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a fost locul unde s-a desfășurat gala «Filmului Anului Ortodox» la Slobozia. Evenimentul-pilot a avut drept scop modul în care este ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 12:25
(243 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Apartament cuprins de flăcări

Panică într-un bloc din Slobozia după ce, în puterea nopții, un apartament a fost cuprins de flăcări. La fața locului s-au deplasat pompierii care au reușit să stingă incendiul. La momentul sosirii militarilor ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 11:20
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Alexeni: Accident grav, trei persoane rănite

Tragedie la Alexeni. Trei persoane au fost rănite, una foarte grav, după ce au fost implicate într-un accident rutier. La fața locului a fost nevoie de intervenția paramedicilor SMURD, dar și de un elicopter ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 10:40
(360 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Alexeni accident


Șeful ISU Ialomița a ieșit la pensie

Se caută un nou șef pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița. Un comunicat de presă remis publicității de Biroul de Presă al instituției anunță încetarea carierei ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 09:25
(437 vizualizări - 2 comentarii)


Slobozia: Expoziție de pictură la Centrul Cultural

Galeriile Arcadia din cadrul Centrului Cultural UNESCO «Ionel Perlea» îi așteaptă miercuri, 18 februarie 2015, pe pasionații de arte plastice la un eveniment de marcă. Cele mai frumoase creații ale pictorilor ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2015, 08:50
(249 vizualizări - 0 comentarii)


Marplast Urziceni
Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...