Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Consiliul Local al comunei Ograda, cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, cod fiscal 16371390, tel./fax: 0243/279.625, anunță organizarea licitației publice în vederea concesionării 9 (nouă) loturi teren arabil intravilan, cu destinația construcție de locuințe, proprietate privată a comunei Ograda, libere de sarcini.
Loturile supuse concesionării prin licitație publică au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Ograda.
Concesionarea se face pentru o perioadă de 49 de ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei Ograda contra sumei de 20 lei, achitată în numerar la casierie, începând cu data de 13... [citește_tot_articolul]

9 Martie 2017, 10:20 (64 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant
-Compartiment registru agricol și fond funciar
-Nivel studii medii
Referent, clasa III, grad profesional asistent
-Compartiment-Poliția Locală
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu... [citește_tot_articolul]

9 Martie 2017, 10:10 (49 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

concurs

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal auxiliar-îngrijitor grupa preșcolari
Denumirea postului:
-îngrijitor grupă preșcolari (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
-Proba scrisa: 29.03.2017, orele 12,00, la sediul Grădiniței... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 19:25 (47 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI Murgeanca cu sediul în orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, jud. Ialomița convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori în data de 09.03.2017, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2016
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte-reverificarea suprafeței înscrise în organizație (copie declarație APIA)
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 16:20 (38 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria comunei Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax, 0243/262.502, com. Gheorghe Doja, Jud. Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire al apelor pentru «Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism» al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere ce se vor evacua în canalul de desecare al lacului Fundata, canal situat în partea de Sud-Vest a localității, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 15:15 (44 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a 6 (șase) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Poliția Locală Urziceni, după cum urmează
1. Compartiment circulația pe drumurile publice-un post și anume:
• polițist local clasa I, grad profesional asistent studii (S)
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de execuție sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:20 (111 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI Ograda, cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori în data de 16.03.2017, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei Ograda, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2016
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte-reverificarea suprafeței înscrise în organizație (copie declarație APIA)
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 23.03.2017, la aceeași... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:15 (121 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, strada Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante și temporar vacante
• Infirmieră 1 post-Compartiment Primiri Urgențe (vacant)
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de absolvire a școlii generale
-certificat de absolvire al cursului de infirmiere
-fără vechime în specialitate
• Infirmieră 1 post-Compartiment ATI (temporar vacant)
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:10 (117 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria comunei Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax, 0243/262.502, com. Gheorghe Doja, Jud. Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire al apelor pentru «Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism» al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere ce se vor evacua în canalul de desecare al lacului Fundata, canal situat în partea de Sud-Vest a localității, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:05 (101 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Direcția Județeană de Statistică Ialomița, cu sediul în mun. Slobozia, str. Aleea Parcului, nr. 4, bl. B27, parter, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de referent IA (operator calculator), pe perioadă determinată de 4 luni (01 martie 2017-30 iunie 2017), în vederea realizării Anchetei Structurale în Agricultură 2016.
Concursul se organizează la sediul Direcției Județene de Statistică Ialomița în data de 23 februarie 2017, orele 10,00-proba scrisă și 27 februarie 2017, orele 14,00-interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:50 (167 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița organizează, în temeiul HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs în perioada 22-27.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de referent treapta l-1 post.
Cerințele postului, condițiile de participare la concurs, tematica și bibliografia pot fi consultate la sediul instituției.
Dosarele se vor depune... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:40 (134 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 21.02.2017, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unei suprafețe de teren de 500 mp, situată în intravilanul satului Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria ... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:30 (159 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, vacante după cum urmează:
3 (trei) posturi îngrijitor, studii (G), funcții contractuale de execuție, normă întreagă, durată nedeterminată din cadrul Biroul Administrativ
-Condiții specifice de participare la concurs: studii generale (școală generală 8 clase)
-Vechime în muncă-minim 10 ani
• 1 (un) post de portar, studii (G), funcții contractuale de execuție, normă întreagă durată nedeterminată din cadrul Biroului Administrativ Gospodăresc
-Condiții specifice de participare la concurs... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:20 (141 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 13.01.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 759/98/2014, în temeiul art. 107, alin. (1), lit. B, din Legea nr.85/2006, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitoarei SC LEVENS L&E SRL, cu sediul în satul Fierbinții de Sus, oraș Fierbinți Târg, str. Calea Urziceni, nr. 771, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/356/2010, având CUI 27584654, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Depunerea cererilor de creanță născute în cursul procedurii la 15.02.2017
-Fixează termen pentru verificarea creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar al acestora la ... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 10:10 (114 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC POLARIS M HOLDING SRL, cu sediul în Constanța, str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Adm., cam. 1, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod(urilor) CAEN: 3811-colectare deșeuri nepericuloase; 3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate care se desfășoară în Slobozia, str. Gării, nr. 3.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:50 (174 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC Eurosilva 2014 SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Mihai Eminescu, nr. 13, anunță că a depus la APM Slobozia-Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității exploatare forestieră, cod CAEN 0220, ce se desfășoară în parchetele ce fac parte din fondul forestier al Ocoalelor Silvice de pe raza județelor Constanța și Ialomița.
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr. 1, cod 920083, Slobozia, tel. 0243/232.971, fax 0243/215.949, e-mail office@apmil.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, în termen de... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:40 (115 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

2 februarie-«Ziua Mondială a Zonelor Umede»

2 februarie-«Ziua Mondială a Zonelor Umede»

Tema anului: «Zone umede pentru reducerea dezastrelor» sub sloganul-«Protejând zonele umede-prevenim fenomenele meteo extreme». Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, în Iran, în 1971, a stabilit data de 2 februarie ca «Zi Mondială a Zonelor Umede», documentul fiind ratificat de România prin Legea 5/1991, înscriindu-se printre primele mari convenții referitoare la conservarea patrimoniului natural. Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălți, mlaștini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2017, 09:30 (188 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Instituția Prefectului, Județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție:
expert, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Afaceri Europene și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate-Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență
consilier, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil Resurse Umane și Administrativ-Compartimentul Financiar Contabil
Detaliile pentru organizarea concursurilor sunt următoarele:
-Concursurile urmează să aibă loc la sediul Instituției Prefectului, Județul... [citește_tot_articolul]

24 Ianuarie 2017, 18:10 (175 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment buget, programe, prognoze, contabilitate
Nivel studii: medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:15 (166 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs pentru post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată», Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale aprobate prin HCL nr. 82897/13.12.2016.
Denumirea postului:
-îngrijitor grupă preșcolari (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-Nivelul studiilor: -10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 08.02.2017, orele 10,00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2017, 11:10 (168 vizualizări - 0 comentarii)

Joi 23 Mar 2017
89 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

«Ziua Porților Deschise» la IPJ Ialomița

Printre activitățile premergătoare «Zilei Poliției Române», polițiștii ialomițeni organizează joi, 23 martie 2017, în intervalul 10,00-12,00, «Ziua Porților Deschise», pentru cetățenii care doresc să cunoască ...[citește_toată_știrea]

22 Martie 2017, 12:55
(67 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Exercițiu de cutremur la Urziceni

«Cutremur cu urmări negative pe amplasamentul SC SNTGN SA Urziceni» este ipoteza unui exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren, în care structurile implicate vor acționa integrat pentru gestionarea ...[citește_toată_știrea]

22 Martie 2017, 12:15
(55 vizualizări - 0 comentarii)


2
Recrutare la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița

Recrutare la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița recrutează tineri absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat (sau în curs de absolvire a liceului), pentru instituțiile militare de învățământ din Ministerul ...[citește_toată_știrea]

22 Martie 2017, 12:05
(74 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

21 Martie 2017, 19:35


4

Amara: Elevii, informați despre delincvența juvenilă

Efectivele Poliției Orașului Amara, în colaborare cu jandarmi și polițiști locali, au organizat și desfășurat activitatăți preventive, la care au participat aproximativ 80 de elevi ai Școlii Gimnaziale ...[citește_toată_știrea]

21 Martie 2017, 12:50
(81 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: Amenzi de peste 62000 de lei, 9 permise suspendate

La acest sfârșit de săptămână, 17-19 martie a.c., polițiștii rutieri au continuat acțiunile desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 17:25
(132 vizualizări - 0 comentarii)


6

«Artă populară și tradiție folclorică» la Sălcioara

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, în colaborare cu Primăria comunei Sălcioara, organizează sâmbătă, 25 martie 2017, orele 11,00, la Căminul Cultural din această ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 15:40
(117 vizualizări - 0 comentarii)


Cazul «Raisa»: Drept la replică al familiei Uzea

Cazul «Raisa»: Drept la replică al familiei Uzea

Ca urmare a comunicatului de presă susținut de managerul Spitalului de Urgență Slobozia în data de 11 martie 2017, dorim să facem următoarele pecizări:
1. Așa cum doamna manager precizează, dosarul ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 14:10
(199 vizualizări - 0 comentarii)


8

IPJ Ialomița: Acțiune în sistem integrat

Polițiști din toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au fost angrenați la acest sfârșit de săptămână, 17-19 martie 2017, în executarea unei serii de acțiuni în ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 13:25
(126 vizualizări - 0 comentarii)


Lansare de volum la Muzeul Agriculturii din Slobozia

Vineri, 24 martie 2017, la orele 13,00, la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia va avea loc lansarea volumului «Elemente mitice precreștine și creștine, în colinda românească, studiu folcloric» ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 12:20
(118 vizualizări - 0 comentarii)


10

Primăria Slobozia: Invitație dezbatere publică

Primăria Municipiului Slobozia, în conformitate cu Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, aduce la cunștința publică «Proiectul Bugetului General al Municipiului Slobozia pe anul 2017». «Proiectul ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 11:05
(145 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Încasări la buget de aproape 87 milioane de lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice a încasat, în primele două luni ale anului 2017, la bugetul general consolidat suma de 86,78 milioane de lei. Menționăm că, din bugetul de stat, s-a rambursat ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 10:20
(137 vizualizări - 1 comentariu)


12

AJOFM Ialomița: Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza vineri, 7 aprilie 2017, «Bursa Generală a Locurilor de Muncă», eveniment ce va avea loc la Slobozia-Centrul Cultural UNESCO «Ionel ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2017, 08:05
(156 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Rambursări TVA

În luna martie 2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița rambursează TVA, conform selecție naționale, în valoare totală de 1.326.537 de lei. Suma include, în ordinea vechimii ...[citește_toată_știrea]

16 Martie 2017, 15:20
(146 vizualizări - 0 comentarii)


14

AJOFM Ialomița: Șomajul, în creștere ușoară

La sfârșitul lunii februarie 2017, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 7665 șomeri, din care 1815 șomeri indemnizați, respectiv 5850 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

15 Martie 2017, 10:05
(163 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

FIRMĂ PRODUCĂTOARE
confecții de damă pentru export
ANGAJEAZĂ
PERSONAL CALIFICAT
Relații la telefoanele
0720/988.888, 0723/666.278

14 Martie 2017, 19:30


anunț angajare

angajăm
PERSONAL NECALIFICAT,
ELECTRICIENI/LĂCĂTUȘI

cu experiență
și ȘOFER categ. C, D, E
pentru fabrica din Afumați
ASIGURĂM TRANSPORT
Salariu motivant, bonuri de masă
Calipso, telefon 0729/072.584

14 Martie 2017, 19:25


anunț angajare

În vederea angajării de
ȘOFERI PROFESIONIȘTI PE TIR
vor avea loc întâlniri cu
reprezentantul firmei
FASULO EST EUROPA LOGISTICA
(TIMIȘOARA) în orașele:
BRĂILA, SLOBOZIA, CĂLĂRAȘI,
ALEXANDRIA, PITEȘTI, SLATINA, CRAIOVA

Șoferii care sunt interesați sunt rugați
să sune la telefon 0749/021.611
sau 0749/021.612
Se cere:
-experiență demonstrabilă pe TIR
în transportul internațional
(cisternă, frig, container sau prelată)

14 Martie 2017, 19:20


Informare privind sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești și Urziceni

Distrigaz Sud Rețele efectuează lucrări programate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale. Astfel, miercuri, ...[citește_toată_știrea]

14 Martie 2017, 16:35
(237 vizualizări - 0 comentarii)


Grevă de avertisment la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița

Angajații Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița au organizat marți, 14 martie 2017, o grevă de avertisment în intervalul orar 10,00-12,00. Acțiunea a fost organizată de Federația Sindicatelor Unite ...[citește_toată_știrea]

14 Martie 2017, 14:50
(333 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în orașul Țăndărei!

Pentru executarea unor lucrări programate de către Enel, la postul de transformare din cadrul Stației de Pompare Apă Țăndărei, SC RAJA SA nu va putea furniza apă potabilă miercuri, 15 martie 2017, în intervalul ...[citește_toată_știrea]

14 Martie 2017, 14:40
(295 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: Beat la volan, a intrat cu mașina într-un podeț

În cursul zilei de luni, 13 martie a.c., polițiștii rutieri, în timp ce se aflau în executarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Movilița, au observat un autoturism care a părăsit partea carosabilă ...[citește_toată_știrea]

14 Martie 2017, 14:20
(285 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A furat un parfum din magazin

Polițiștii slobozeni au fost sesizați luni, 13 martie a.c., de angajatul unei societăți comerciale din localitate cu privire la faptul că o persoană a sustras bunuri din magazin. În urma sesizării, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

14 Martie 2017, 14:10
(360 vizualizări - 0 comentarii)


Informare privind sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești

Distrigaz Sud Rețele efectuează lucrări programate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale. În acest sens, Distrigaz ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2017, 17:05
(210 vizualizări - 0 comentarii)


Cercul de pictură «Sfântul Apostol Luca» din Urziceni descoperă noi talente

Cercul de pictură «Sfântul Apostol Luca» din Urziceni descoperă noi talente

De la începutul lunii februarie a acestui an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, Cercul de pictură ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2017, 16:05
(179 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția Rutieră Ialomița: 27 permise de conducere, reținute

Serviciul Rutier Ialomița, sub coordonarea Direcției Rutiere cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, a organizat pe raza județului o amplă acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2017, 13:35
(184 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Flori confiscate de polițiști

Peste 500 de flori fără documente legale au fost confiscate de polițiști, în urma unei acțiuni desfășurate la nivelul județului Ialomița pentru verificarea legalității comerțului cu flori și plante ornamentale ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2017, 13:15
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Expoziție la Slobozia

De marți, 14 martie 2017, de la orele 17,00, la Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea» din Slobozia va fi vernisată expoziția Salonul Național de Artă Plastică «Atitudini Contemporane». Evenimentul, aflat ...[citește_toată_știrea]

13 Martie 2017, 09:20
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Prins de polițiștii locali după ce a furat banii din geanta unei călătoare

Vineri, 10 martie 2017, în jurul orelor 10,55, un echipaj al Poliției Locale Slobozia a fost interceptat, pe peronul Autogării Slobozia, de către o persoană care le-a comunicat că un individ  ar fi ...[citește_toată_știrea]

10 Martie 2017, 16:10
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Bărbat dispărut

Ialomița: Bărbat dispărut

Polițiștii din Ialomița caută un bărbat, de 49 de ani, care a plecat de acasă și nu a revenit până în prezent. Cei care pot oferi informații care să conducă la găsirea bărbatului sunt rugați să sune la ...[citește_toată_știrea]

10 Martie 2017, 13:05
(596 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...