Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELSIT COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire sistem depozitare cereale», propus a fi amplasat în oraș Căzănești, șos. București, nr. 8, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Căzănești, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 și la sediul SC ELSIT COM SRL din com. Ciochina... [citește_tot_articolul]

17 Aprilie 2019, 16:30 (203 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 29 din 28.03.2019 privind scoaterea la licitație publică pentru concesionarea unui număr de:
• 6 loturi de teren în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
• 1 lot de teren în zona Moara Cimitir Malu
• 1 lot de teren în zona SMA Sfântu Gheorghe

având ca scop construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 08.05.2019, orele 10,00.... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:30 (248 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST IALOMIȚA organizează, în perioada 22.04- 25.10.2019, «Concursul local de proiecte de tineret 2019».
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST IALOMIȚA (www.dsjil.ro) sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:25 (219 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu județul Ialomița organizează pe data de 9 mai 2019, orele 10,00, licitație publică privind închirierea unei suprafețe de 40,2342 ha, categoria de folosință pășune, situat în tarla P 429 P1. Terenul poate fi folosit după închiriere pentru: pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau sau semințe, în limitele prevederilor legale specifice privind pășunile: OUG nr. 34/2013, Legea nr. 32/2019, alte prevederi specifice exploatării pășunilor.
Persoanele juridice sau fizice care doresc să se înscrie la licitație vor depune un dosar care va conține:
... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:20 (216 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială PERIEȚI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 1, 2, 8, 9 și 10, începând cu data de 17 aprilie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Perieți, strada Calea București, nr. 25, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ar putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:15 (249 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC REAL TEST SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire spațiu activități comerciale și servicii», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 20, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, și la sediul SC REAL TEST SRL... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:10 (221 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2019

I. TOTAL VENITURI=2.718 mii lei
A) VENITURI PROPRII=1265,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 40,00 mii lei
Impozit teren PF = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 30,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 58,00 mii lei
Impozit teren PJ = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 24,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 52,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 60,00 mii lei
Amenzi = 30,00 mii lei
Salubritate = 52,00 mii lei
Cote și sume IVG =839,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA =1377,00 mii lei
Pentru echilibrare = 974,... [citește_tot_articolul]

9 Aprilie 2019, 07:10 (352 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post aferent funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2019, 07:40 (360 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 11,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 mp în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:35 (345 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 10,00, licitație publică pentru:
-concesionarea unor suprafețe de teren, situate în intravilanul satului Fundata și Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local Perieți... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:30 (355 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC EASYSCRAP AUTO SRL cu sediul în Țăndărei va depune documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru desfășurarea activității conform Cod CAEN 3831-demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor care se desfășoară în localitatea Țăndărei, Șos. București, camera 1, bloc 182-1C, sc. A, et. p, ap. 3, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, și vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:25 (349 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe. (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:20 (343 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:15 (354 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de COMUNA OGRADA, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru, «EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE» în comuna Ograda, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 26.03.2019.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:10 (353 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

SC Servicii Publice Slobozia SRL

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL, pentru achitarea tarifelor de întreținere sau a redevenței, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;“... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:05 (358 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Săveni scoate la licitație în vederea concesionării în cursul anului 2019 următoarele loturi și spații:
-pentru construcția de locuințe-lot 24-b zona «apucați» în suprafață de 370 mp
-pentru activități economice-teren intravilan în suprafață de 3353 mp-carte dunciară 21814
-concesionare cabinet medical pentru medicină generală în suprafață de 70,35 mp-conform hotărârii 44/29.10.2018
Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, la orele 10,00, la sediul Primăriei.
Ofertele vor fi depuse în plicuri închise și se vor depune la sediul Primăriei... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2019, 18:05 (377 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cu sediul în loc. Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 25.03.2019, orele 10,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 01.04.2019, respectiv 08.04.2019.... [citește_tot_articolul]

19 Martie 2019, 20:05 (378 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 15.03.2019, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.03.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Revocarea din funcția de mandatar... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:20 (403 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de licitație

1. Informații generale privind proprietarul: Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Cålårași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243/364.410
2. Informații generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicată pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totalå de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 28.11.2018.
b. Tipul contractului pentru care se solicitå oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:15 (430 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

RAJA SA Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, anunță că a depus la APM Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității: cod CAEN (Rev.2) 3600-Colectarea, tratarea și distribuția apei; cod CAEN (Rev.2) 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate, pe amplasamentul din municipiul Fetești, jud. Ialomița, «Sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare Fetești».
Eventualele sugestii sau observații se vor depune, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:10 (424 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 23 Apr 2019
192 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

19 Aprilie 2019, 18:15


Piața Agroalimentară Slobozia, spațiu autorizat pentru sacrificarea mieilor

Piața Agroalimentară Slobozia este singurul spațiu autorizat sanitar-veterinar pentru sacrificarea și vânzarea mieilor de către producătorii particulari. Astfel, zona specială va fi deschisă în perioada ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 16:50
(464 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Prinsă la volanul unei mașini neînmatriculate

Joi, 18 aprilie a.c., o femeie de 40 de ani, din București, a fost depistată de polițiștii ialomițeni în timp ce conducea un autoturim neînmatriculat în apropiere de Urziceni. Totodată, un alt conducător ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 16:45
(454 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: «Împreună pentru o comunitate mai sigură!»

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița derulează campania de prevenire a criminalității în mediul rural «Împreună pentru o comunitate mai sigură!». Polițiștii din structurile de Prevenire, Ordine ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 16:40
(370 vizualizări - 0 comentarii)


4

Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 22-24 aprilie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparație a rețelelor electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 16:35
(475 vizualizări - 0 comentarii)


5
Două mașini s-au ciocnit în centrul Sloboziei

Două mașini s-au ciocnit în centrul Sloboziei

Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 19 aprilie a.c., în jurul orelor 13,00, în fața Consiliului Județean Ialomița. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, la ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 14:35
(820 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


6

Programul casieriilor RAJA în perioada Sărbătorilor de Paște și 1 Mai

RAJA SA aduce la cunoștința tuturor abonaților că, în perioada Sărbătorilor de Paște și 1 Mai, dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor ...[citește_toată_știrea]

19 Aprilie 2019, 14:30
(575 vizualizări - 0 comentarii)


Tânăr din Munteni Buzău, arestat pentru «furt»

Polițiștii ialomițeni au reușit miercuri, 17 aprilie a.c., identificarea unui tânăr de 23 de ani, din Munteni Buzău. Pe numele acestuia, Judecătoria Slobozia a emis un mandat de executare a pedepsei privative ...[citește_toată_știrea]

18 Aprilie 2019, 17:45
(523 vizualizări - 0 comentarii)


8

Slobozia: Firme sancționate de polițiști

Miercuri, 17 aprilie a.c., polițiștii de Investigare a Criminalității Economice au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 30000 de lei la două firme din Slobozia. În ambele cazuri, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

18 Aprilie 2019, 17:40
(660 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Beți la volan și fără permis

Miercuri, 17 aprilie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat două persoane, de 17 și 39 de ani, în timp ce conduceau autovehicule pe drumuri publice fără a poseda permis de conducere, cât și un bărbat, ...[citește_toată_știrea]

18 Aprilie 2019, 17:35
(545 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Vlădeni, arestat pentru neplata unei amenzi

Marți, 16 aprilie a.c., polițiștii ialomițeni au reușit identificarea unui bărbat de 48 ani, din Vlădeni, pe numele căruia Judecătoria Fetești a emis un mandat de executare a pedepsei privative de libertate ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2019, 16:20
(740 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Vlădeni arestare


Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor ialomițeni

Marți, 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurală Stelnica au depistat, pe raza comunei Stelnica, un tânăr, de 25 ani, din Fetești, care transporta cu ajutorul unui autoturism pește din ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2019, 16:15
(706 vizualizări - 0 comentarii)


12

Coșereni: Bucureștean prins conducând cu permisul suspendat

Un bărbat, de 37 ani, din București, a fost depistat marți, 16 aprilie a.c., pe raza localității Coșereni, în timp ce conducea o autoutilitară, deși avea acest drept suspendat. În acest caz polițiștii ialomițeni ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2019, 16:10
(616 vizualizări - 0 comentarii)


13

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Aprilie 2019, 19:10


Slobozia: 7 tone de deșeuri electrice colectate

În perioada 12-13 aprilie a.c., la Slobozia s-a desfășurat campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. În urma acțiunii de colectare DEEE, organizată de Asociația Română ...[citește_toată_știrea]

16 Aprilie 2019, 17:15
(1198 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Controale înainte de Paște

În scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale când, în mod tradițional, consumul de alimente de origine animală crește, Direcția Sanitară Veterinară și pentru ...[citește_toată_știrea]

16 Aprilie 2019, 17:05
(632 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: Prinși în flagrant în timp ce încercau să fure chiloți și sutiene

Doi ialomițeni, domiciliați în Movilița, au fost reținuți pentru 24 de ore, într-o anchetă a polițiștilor din Ilfov. Alături de alți cinci suspecți, aceștia au dat o spargere la un depozit de haine din ...[citește_toată_știrea]

16 Aprilie 2019, 12:58
(1272 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa Generală a Locurilor de Muncă-12 aprilie 2019

Vineri, 12 aprilie 2019, la nivel național, s-a desfașurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, acțiune organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acest eveniment a fost organizat ...[citește_toată_știrea]

12 Aprilie 2019, 16:10
(958 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Concursul național «Știu și aplic-Securitatea și sănătatea se dobândește de pe băncile școlii”

Vineri, 12 aprilie 2019, începând cu orele 11,00,  în amfiteatrul Universității Bioterra, filiala Slobozia, are loc etapa județeană a Concursului național «Știu și aplic-Securitatea și sănătatea se ...[citește_toată_știrea]

11 Aprilie 2019, 16:05
(1022 vizualizări - 0 comentarii)


Rădulești: Și-a pus capăt zilelor la marginea satului

Un bărbat de 62 de ani, din județul Prahova, s-a sinucis la marginea satului Rădulești, din județul Ialomița. Bărbatul a lăsat un bilet de adio prin care și-a motivat gestul necugetat. Pe respectivul bilet ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 16:08
(1468 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Recrutare voluntari-«Salvatori din pasiune»

În perioada 5 aprilie-3 mai 2019, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» Ialomița desfășoară campania de recrutare a voluntarilor «Salvatori din pasiune». Recrutarea se realizează de ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 16:05
(1423 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fonduri pentru cultivatorii de tomate

Programul de sprijin pentru tomate, aflat în al treilea an de implementare, suscită un interes din ce în ce mai mare pentru producătorii agricoli. Astfel, până la data de 8 aprilie 2019, în program s-au ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 15:15
(1722 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: «Împreună pentru o comunitate mai sigură!»

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița derulează campania de prevenire a criminalității în mediul rural «Împreună pentru o comunitate mai sigură!». Polițiști din structurile de Prevenire, Ordine ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 15:10
(1208 vizualizări - 0 comentarii)


DAJ Ialomița: Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine

Anul acesta, prin Direcția Agricolă Județeană Ialomița s-au înscris 300 posibili beneficiari ai schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 15:05
(1395 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 1000 euro/ha pentru cultivarea de usturoi

Până la data de 8 aprilie a.c., în programul de susținere a producției de usturoi, la nivelul județului Ialomița s-au înscris 4 producători agricoli, cu o suprafață totală de 4,27 ha. Solicitanții sprijinului ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 15:00
(1279 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Stingere focare de Pestă Porcină Africană la Dridu și Drăgoești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale, cât și din gospodăriile populației că marți, 9 aprilie ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 14:55
(1241 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 1,3 tone de pește, confiscate

În perioada 1-7 aprilie a.c., polițiștii ialomițeni au constatat 15 infracțiuni privind ilegalități în domeniul pescuitului și acvaculturii. Astfel, 19 persoane au fost cercetate în cadrul dosarelor întocmite ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 14:50
(1407 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: 592 de abateri în săptămâna TISPOL Speed

În perioada 1-7 aprilie a.c., s-a desfășurat la nivel național acțiunea TISPOL Speed, acțiune ce a vizat respectarea regimului legal de viteză și reducerea numărului și gravității consecințelor accidentelor ...[citește_toată_știrea]

9 Aprilie 2019, 14:45
(1240 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa la Țăndărei!

Pentru remedierea unei avarii survenită la vana de legătură de pe conducta principală de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția străzii Soarelui cu Șoseaua Brăilei, din orașul Țăndărei ...[citește_toată_știrea]

8 Aprilie 2019, 12:15
(1590 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune preventivă pentru reducerea accidentelor rutiere

IPJ Ialomița: Acțiune preventivă pentru reducerea accidentelor rutiere

Serviciul Poliției Rutiere Ialomița desfășoară, până duminică, 7 aprilie 2019, o acțiune cu caracter preventiv cu scopul de a reduce accidentele rutiere. Acțiunea oamenilor legii se înscrie în seria de ...[citește_toată_știrea]

4 Aprilie 2019, 17:50
(2286 vizualizări - 9 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...