Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de SC AGRO RAM SRL, loc. Bordușani, jud. Ialomița, administrator AKSOY SAKIR, telefon 0724/036.668, ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR BUZĂU-IALOMIȚA PENTRU SISTEM DE IRIGAȚII aviz de gospodărire a apelor/pentru desfășurarea activității de IRIGAT localizat în BORDUȘANI, jud. IALOMIȚA sau pentru realizarea lucrărilor pentru irigații amplasate în sola 463/1, parcela 19, se vor face 2 (două) foraje și în sola 459/1, parcela 1 se va fora un foraj, com. BORDUȘANI, jud. IALOMIȚA.
Această investiție este NOUĂ.
Ca rezultat al procesului de producție NU rezultă APE UZATE.
Această... [citește_tot_articolul]

24 Aprilie 2018, 17:05 (34 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de guard din cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
A. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2018, 08:10 (86 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

comuna Perieți, sat Perieți, telefon 0243/239.926, fax 0243/239.534, e-mail: primariaperieti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Perieți
Consiliul Local al comunei Perieți, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2018,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:40 (237 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Școala Gimnazială «Sfântul Ierarh Nicolae» Bucu

cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 89, jud. Ialomița

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
-îngrijitor curățenie, 1 post contractual, conform H.G. nr. 286/23.03.2011
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 20 aprilie 2018, orele 10,00
-Proba practică în data de 23 aprilie 2018, orele 10,00
-Proba interviu în data de 24 aprilie 2018, orele 10,00
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii-minim școală generală
-vechime-minim 1 an vechime în muncă
-pregătire... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:35 (157 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

În atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin H.C.L. nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
«d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]»
«e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:30 (293 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț decizie etapă încadrare

SC AXOR EXIM SRL titular al proiectului «Extindere restaurant», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Extindere restaurant», propus a fi amplasat pe un teren aflat în intravilanul municipiului Slobozia, str. Călugăreni, nr. 2, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:20 (155 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

ADMINISTRATORUL UNIC al «CONSTRIF» SA cu sediul în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată la ORC sub nr. J21/263/1991, CUI RO2071490, în conformitate cu dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, modificată și completată,
Convoacă pentru data de 27.04.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 20.04.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și supunere spre aprobare a Situațiilor financiare anuale și Raportului prezentat... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:15 (149 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că, la data de 23.03.2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 422/98/2018, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin încheiere, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC ACM 17 AVANTAGE CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna Perieți, sat Păltinișu, str. Tineretului, nr. 77, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/112/2017, având CUI 37242372 și:
Fixează termenul limită de soluționare a opozițiilor conform art. 71, alin. 2, la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori.
Stabilește termenul limită... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2018, 18:10 (311 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AXOR EXIM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Extindere restaurant» propus a fi amplasat pe un teren aflat în intravilanul municipiului Slobozia, str. Călugăreni, nr. 2, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul Primăriei Slobozia, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției... [citește_tot_articolul]

22 Martie 2018, 07:05 (284 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC LEMARCO CRISTAL SRL cu sediul în localitatea Urziceni, Șos. URZICENI-PLOIEȘTI KM 3, CORP C27, județul Ialomița, anunță publicul interesat privind depunerea la sediul APM Ialomița a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitățile: «Fabricarea zahărului» prevăzută în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, capitolul 6-Alte activități, punctul 6.4., litera b)-Tratarea și prelucrarea, cu excepția ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producție de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an și «Instalație de ardere cu putere termică nominală de 183,3 MWt»... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2018, 12:20 (171 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

Tereacă Robert-Corneliu, mun. Slobozia, str. Nordului, nr. 16, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire hală de pozitare», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Viilor, nr. 100, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, precum... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2018, 12:10 (207 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (IV)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:40 (149 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocare

OUAI OGRADA, cu sediul în com. Ograda, jud. Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 15.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate,conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 16.03.2016, la aceeași oră, și în același loc.... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:30 (159 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocare

OUAI MURGEANCA, cu sediul în orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 22.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 23.03.2016, la aceeași oră, și... [citește_tot_articolul]

1 Martie 2018, 16:20 (181 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (III)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL,... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2018, 08:20 (375 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița anunță:
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 12 din 01.02.2018, privind scoaterea la licitație publică pentru închirierea unor spații din incinta Căminelor Culturale din localitatea Sfântu Gheorghe pentru activități poștale și medicale.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 05.03.2018.
Data limită de depunere a ofertelor
... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2018, 08:10 (502 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (II)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

16 Februarie 2018, 08:05 (351 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 9 februarie 2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1371/98/2017, în temeiul art. 145, lit. A, din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitoarei SC RB INTERMED 2012 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 11, sc. D, ap. 18, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/73/2012, având CUI 29900485, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:30 (507 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 28.02.2018, orele 10,00 și în fiecare zi de miercuri a următoarelor două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, interior 186.... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:25 (447 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Administratorii statutari ai societăților identificate mai jos sunt rugați să ia legătura cu reprezentantul lichidatorului judiciar pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a procedurii falimentului aplicată acestor societăți.
-RB INTERMED 2012 SRL SLOBOZIA
-AGROTRANSPORT URZICENI SA
-LTV PROD SRL MĂRCULEȘTI
-LEVENS L7E SRL FIERBINȚI
-DELICE IULIPAT SRL FETEȘTI
-TUDOR TRANS SRL GÂRBOVI

p. Lichidator judiciar, PETCU V. CORNELIA... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:20 (507 vizualizări - 0 comentarii)

Joi 26 Apr 2018
88 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

APIA: Program de lucru normal în minivacanța de 1 Mai

Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură informează fermierii cu privire la faptul că instituția își va desfășura activitatea în program normal de lucru în zilele de 30 aprilie și 1 mai 2018. ...[citește_toată_știrea]

25 Aprilie 2018, 17:05
(125 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Exercițiu aplicativ la Fetești

Joi, 26 aprilie 2018, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Ialomița vor desfășura, la Fetești, un amplu exercițiu aplicativ, prin activarea Planului Roșu de Intervenție ...[citește_toată_știrea]

25 Aprilie 2018, 16:35
(66 vizualizări - 0 comentarii)


2

APIA: 30 aprilie, data limită de depunere a documentelor pentru subvenția la motorină

Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură informează fermierii din județ cu privire la faptul că 30 aprilie este data limită până la care se depun cererile de plată pentru subvenția la motorină ...[citește_toată_știrea]

25 Aprilie 2018, 16:25
(64 vizualizări - 0 comentarii)


3

Închideri de gaze la Manasia și Urziceni

Joi, 26 aprilie 2018, Distrigaz Sud Rețele anunță sistarea gazelor în localitățile Urziceni și Manasia, ca urmare a lucrărilor de reparații a rețelelor de distribuție. Furnizarea va fi întreruptă între ...[citește_toată_știrea]

25 Aprilie 2018, 16:05
(97 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

24 Aprilie 2018, 16:45


Bărbat înecat în râul Ialomița

Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Slobozia a desfășurat o misiune în zona  localității Cosâmbești, aceștia recuperând din apele râului Ialomița trupul unui bărbat înecat. Cadavrul a fost transportat ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2018, 15:40
(249 vizualizări - 0 comentarii)


6

Mașină cuprinsă de flăcări între Movila și Fetești

Pompierii Stației de Intervenție Fetești au acționat pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, pe DJ212, între localitățile Movila și Fetești. Deși flăcările au fost stinse  rapid, mașina ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2018, 15:15
(163 vizualizări - 0 comentarii)


Mandate de arestare preventivă în dosarul scandalului de la Fetești

La propunerea polițiștilor și procurorilor din Fetești, doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în urma scandalului provocat vineri, 13 aprilie 2018, în cartierul Vlașca. Este vorba despre ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 22:21
(551 vizualizări - 0 comentarii)


8

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

20 Aprilie 2018, 18:05


Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică și gaze

Potrivit furnizorului de energie electrică E-Distribuție Dobrogea, pe parcursul săptămânii viitoare, 23-27 aprilie 2018, mai multe localități din Ialomița vor fi afectate parțial de întreruperi de electricitate ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 17:10
(533 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Rezultate Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Vineri, 20 aprilie 2018, la nivel național, s-a desfașurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, acțiune organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acest eveniment a fost organizat ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 14:05
(584 vizualizări - 1 comentariu)


Un protest la Școala Gimnazială «Spiru Haret» din Țăndărei

Joi, 19 aprilie 2018, la Țăndărei, a fost organizat un protest spontan la Școala Gimnazială «Spiru Haret». Manifestarea a fost organizată de cadrele didactice ale unității de învățământ ca reacție la atitudinea ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 11:05
(617 vizualizări - 1 comentariu)


12

ISU Ialomița: Incendiu la o fabrică de mase plastice

4 tone de mase plastice au ars în seara zilei de miercuri, 18 aprilie 2018, în curtea unui depozit de  PET-uri din Urziceni. La fața locului au intervenit pompierii din localitate, cu două autospeciale ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 10:15
(507 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni incendiu


Slobozia: Sărbătoare dedicată cărților

Luni, 23 aprilie 2018, la Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea» din Slobozia se va sărbători «Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor. Ziua Bibliotecarului și 85 de ani de bibliotecă publică ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2018, 08:45
(420 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse
și servicii agricole,
cu sediul în Cosâmbești-Ialomița,
angajează
ȘOFER DUBĂ
Cerințe
-studii medii
-permis de conducere categoria B
-experiență în conducerea autoturismelor tip dubă
-fără cazier judiciar
Responsabilități
-participă la operațiunile de încărcare
și descărcare a autovehiculului
-disponibil la deplasări în alte orașe
din Ialomița, Călărași, Buzău, Brăila
-livrează comenzile conform
programului de distribuție
Beneficii
-pachet salarial atractiv
-tichete de masă
-card analize medicale
-telefon
CV-urile se pot depune atât la sediul
din Cosâmbești cât și pe următoarea
adresă de e-mail
agromasgrup@gmail.com
Relații se pot obține la telefon 0749/162.458

20 Aprilie 2018, 08:05


ISU Ialomița: Două persoane, rănite într-un accident rutier

Pompierii din Urziceni au acordat primul ajutor victimelor unui accident rutier petrecut duminică, 15 aprilie 2018, pe raza localității Căldărușanca. Victimele erau pasageri într-o mașină care s-a lovit ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2018, 17:50
(674 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Șomajul, în scădere ușoară

La sfârșitul lunii martie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 6043 șomeri, din care 1131 șomeri erau indemnizați, respectiv 4912 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2018, 17:35
(611 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

PREMIER
Transport Auto SRL
angajează
șoferi profesioniști,
categ. C+E,
cu minim de experiență

salariu atractiv
Relații la sediul firmei
Șos. Brăilei, nr. 5, Slobozia
telefon 0733/449.841

17 Aprilie 2018, 17:20


18

ISU Ialomița: Incendiu din cauza unei lumânări aprinse

În noapte de 14/15 aprilie 2018, pompierii Detașamentului de Intervenție Urziceni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care s-a produs la casa unui localnic din satul buzoian ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2018, 17:10
(531 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Vin banii pentru subvenția la motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță fermierii că s-au început procedurile de plata a subvenției pentru motorină, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017. Valoarea totală a acestor ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2018, 15:30
(611 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

închiriem spații comerciale,
hală, teren depozitare
materiale
și utilaje construcții

Relații la sediul firmei din
str. Gării Noi, nr. 5, Slobozia,

telefon 0243/211.406

17 Aprilie 2018, 14:40


ISU Ialomița: Intervenție pe Autostrada Soarelui

Echipajul de descarcerare și paramedicii SMURD din Fetești au intervenit duminică, 15 aprilie 2018, pe Autostrada Soarelui pentru a acorda primul ajutor victimei unui accident de circulație. Este vorba ...[citește_toată_știrea]

17 Aprilie 2018, 14:15
(708 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Cercetat penal pentru «dare de mită»

Un tânăr din Ialomița s-a ales cu un dosar penal după ce a încercat să mituiască un polițist de la Circulație. La sfârșitul lunii martie a acestui an, suspectul a fost oprit în trafic, în urmă verificărilor ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2018, 15:10
(991 vizualizări - 0 comentarii)


Scânteia: Incendiu într-o gospodărie

2 tone de lemne de foc și alte 2 tone de furaje au fost cuprinse de flăcări într-o gospodărie din comuna Scânteia. Focul a fost stins de pompierii Gărzii de Intervenție Țăndărei. De asemenea, flăcările ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2018, 12:10
(987 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 ani cu executare pentru fapte de corupție

Trimis în judecată după ce procurorii au dovedit că a mituit un polițist cu 500 de euro, inculpatul Gabriel Marian Nicolau a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 3 ani ...[citește_toată_știrea]

13 Aprilie 2018, 09:35
(1104 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt așteptate vineri, 20 aprilie 2018, să participe la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment organizat la Slobozia, în incinta Centrului Cultural ...[citește_toată_știrea]

11 Aprilie 2018, 17:20
(1179 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Vehicule neînmatriculate

Un bărbat de 60 de ani, din Fetești, a fost identificat pe o șosea din zona localității Stelnica, la volanul unui tractor agricol, fără ca vehiculul să fie înmatriculat. De asemenea, un localnic de 49 de ...[citește_toată_știrea]

11 Aprilie 2018, 16:25
(1138 vizualizări - 1 comentariu)


IJJ Ialomița: Vindea pește ilegal

Un bărbat de 43 de ani din comuna ialomițeană Bucu a fost identificat de jandarmi pe raza orașului Amara în timp ce comercializa fără drept 11 kilograme de caras. Marfa a fost confiscată, iar cazul a fost ...[citește_toată_știrea]

11 Aprilie 2018, 15:40
(1137 vizualizări - 1 comentariu)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția persoanelor aflate în șomaj peste 500 de locuri de muncă în această săptămână. Persoanele interesate pot obține mai multe detalii ...[citește_toată_știrea]

11 Aprilie 2018, 15:05
(1216 vizualizări - 0 comentarii)


Peste 200 de polițiști ialomițeni, în stradă de Paște

Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița vor fi la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure în liniște și siguranță de Sfintele Sărbători de Paște. Astfel, peste 200 de polițiști vor fi în stradă și ...[citește_toată_știrea]

5 Aprilie 2018, 14:20
(1193 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...