Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• inspector Resurse Umane-1 post (perioadă nedeterminată)
• casier-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:20 (161 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC IPURL» SLOBOZIA

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2018, Tribunalul Călărași a dispus, în dosarul nr. 1054/116/2018, în temeiul art. 72 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea creditoarei Terra Oyl Group SRL Slobozia, deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei GERMAN FELT OYL STATION SRL, cu sediul în municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 12, camera 1, bl. B26, sc. 1, et. 4, ap.12, județul Călărași, având CUI 31783352, nr. ordine în Registrul Comerțului J51/235/2013, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:15 (42 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

PRIMARIA SĂVENI-COMUNA SĂVENI

STR. PATRIARH «MIRON CRISTEA», nr. 34, COD 927205, TEL.: 0243/278.012, FAX: 0243/27.8012, e-mail: primariasaveni@yahoo.com, CUI 4365336

Comunicat de presă Lansare proiect „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Primăria Comunei Săveni anunță începerea implementării proiectului cu titlul „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“, finanțat de CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2018, în baza contractului de finanțare nr. 5/PJDL/01.11.2018, încheiat cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității spațiilor publice din... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:10 (48 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:
1 post vacant de medic specialist chirurgie generală în cadrul Cabinetului de Chirurgie Generală din Ambulatoriul Spitalului, cu normă întreagă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
-copie de pe... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:45 (71 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 29.11.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 20.11.2018, și are următoarea ordine de zi:... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:40 (73 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU, titular al proiectului «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson Nord), Căpșunului (tronson Sud), Parcului (tronson Sud), Petuniei, Salciei (tronson median), Castanului... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:35 (63 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

IONIȚĂ VIOREL, cu domiciliul în Slobozia, a depus documentația pentru «PUD-Construire locuințe colective P+2E», str. Cloșca, nr. 10, municipiul Slobozia, menționat în Certificatul de Urbanismeliberat de Municipiul Slobozia.
Observațiile publicului se primesc în termen de 15 zile la sediul Primăriei Slobozia în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,00 și vineri, orele 8,00-13,00.... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:30 (318 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» Slobozia, județul Ialomița, str. Vechea Matcă, nr. 3 organizează, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant.
Denumirea postului:
• îngrijitor I/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-medii
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-0 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
12.12.2018, orele 10,00-proba scrisă
14.12.2018, orele 10,00-interviu
... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:25 (281 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
• 1 post-funcția publică de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:20 (379 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28 noiembrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact: Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:15 (274 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț important

În perioada 19 noiembrie-30 noiembrie 2018, între orele 8,00-16,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe domeniul public la subsolul blocurilor de locuit, parterul blocurilor și, respectiv, o perdea de protecție în jurul acestora.
Lucrările vor fi executate de o echipă specializată a Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
Substanța folosită în acțiunea de dezinsecție este AQUA K-OTHRINE (deltamethrin 2%), produs biocid, avizat de Ministerul Sănătății și face parte din grupa III de toxicitate (tip produs 18), nr. 148BIO/18/09.17.
Tratamentul se efectuează împotriva țânțarilor.... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:10 (274 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea a acordului de mediu pentru proiectul «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat. M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:05 (297 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Amara comunică începerea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Titlu proiect: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA
Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș AMARA
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii... [citește_tot_articolul]

14 Noiembrie 2018, 08:05 (283 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• administrator cimitire-1 post
• casier-1 post
• lucrător salubrizare-1 post

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:10 (314 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al «CONSTRIF» SA cu sediul în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 09.11.2018, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.11.2018, și are următoarea... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:05 (127 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28 noiembrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact: Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:00 (144 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al «CONSTRIF» SA cu sediul în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată Ia ORC sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile art. 111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată,
Convoacă pentru data de 09.11.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societații la data de 05.11.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Ratificarea hotărârilor luate de către administratorul unic de la data ultimei Adunări Generale Ordinare, până... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 13:55 (209 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

PRIMĂRIA COMUNEI BUCU, JUDEȚUL IALOMIȚA

anunță

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
• 1 post -funcția publică de execuție vacantă de Inspector, Clasa I, Grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
Cerințe: cunoștințe PC nivel mediu
Concursul... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:05 (442 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr.8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de execuție)-muncitor calificat I-lăcătuș mecanic (COR- 721410) în cadrul secției «Mecanizare, reparație și întreținere utilaje și mijloace de transport, dotări edilitare», pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice
Calificare: lăcătuș mecanic
Studii: G, M, școală profesională, tehnică cu specializare în lăcătușerie mecanică
Vechimea în domeniu: minim 5 ani
Alte mențiuni: constituie un atu experiența... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:00 (449 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de conducere)-șef formație II (COR-132235) în cadrul secției «Spații verzi», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: inginer agronom, inginer horticol
Studii: superioare
Vechimea în domeniu: minim 2 ani.
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 30.10.2018 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun. Slobozia... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 07:55 (442 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 11 Dec 2018
226 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

DSVSA Ialomița: Pestă Porcină Africană la un mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 12 Săveni

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației că joi, 6 decembrie ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2018, 15:50
(520 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

7 Decembrie 2018, 12:45


2

Urziceni: Copil de 12 ani, acroșat de o mașină

Joi, 6 decembrie a.c., Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza municipului Urziceni s-a produs un accident. Astfel, polițiștii ajunși la locul evenimentului au stabilit că în timp ce un ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2018, 12:35
(391 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni accident


3

Ialomița: Beți la volan

Joi, 6 decembrie a.c., polițiștii rutieri au depistat trei bărbați, cu vârste între 33 și 58 de ani, care conduceau autovehicule pe drumurile publice, deși anterior au consumat băuturi alcoolice. Cei în ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2018, 12:30
(450 vizualizări - 0 comentarii)


Articole pirotehnice, confiscate de polițiștii ialomițeni

Poliția Română desfășoară acțiunea națională «Foc de Artificii» pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice. Polițiștii ialomițeni au ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2018, 12:25
(306 vizualizări - 0 comentarii)


Alexeni: Copil de un an și jumătate, bolnav de gripă

Caz de gripă confirmat în județul Ialomița. Este vorba despre un copil de un an și cinci luni din comuna Alexeni, care în prezent se află internat la Institutul Național de Boli Infecțioase «Matei Balș ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2018, 12:20
(387 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Alexeni gripă


6

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

5 Decembrie 2018, 18:10


Fetești: «Tentativă de furt calificat» și «distrugere»

Marți, 4 decembrie a.c., polițiștii feteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să sustragă bunuri dintr-un autovehicul aflat parcat în incinta unei societăți comerciale ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2018, 14:40
(563 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ion Roată: Deținere ilegală de lemne, beat la volan și fără permis

Marți, 4 decembrie a.c., polițiștii rutieri au depistat pe raza localității Ion Roată un bărbat, de 41 de ani, conducând o autoutilitară în stare de ebrietate și fără a poseda permis de conducere. Acesta ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2018, 14:25
(546 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Subvenții lunare de 2250 de lei pentru angajatorii care încadrează șomeri

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2018, 17:20
(867 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit internațional, depistat la Urziceni

Luni, 3 decembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița au acționat pe raza județului pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2018, 17:15
(563 vizualizări - 0 comentarii)


Sfântu Gheorghe: Beat la volan și fără permis de conducere

Luni, 3 decembrie a.c., polițiștii rutieri au depistat pe raza localității Sfântu Gheorghe un bărbat, de 32 de ani, din comuna Ion Roată. Acesta conducea pe drumurile publice în stare de ebrietate, având ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2018, 17:10
(520 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ilegalitățile din domeniul silvic, în atenția polițiștilor ialomițeni

Duminică, 3 decembrie a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. În urma verificărilor efectuate pe raza ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2018, 17:05
(560 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Examene pentru depistarea trichinelozei

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița atenționează, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, asupra riscului de îmbolnăvire cu trichineloză. Astfel, pentru a preveni îmbolnăvirea ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2018, 08:10
(714 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Ridicare restricție Pestă Porcină Africană la Andrășești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează deținătorii de porcine cu privire la faptul că, în perioada 18.10-19.11.2018, s-au examinat toate porcinele existente în ...[citește_toată_știrea]

30 Noiembrie 2018, 11:05
(1174 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Restricții de circulație de Ziua Națională a României

Sâmbătă, 1 decembrie 2018, începând cu orele 9,00, se vor impune restricții de circulație pe bulevardul Matei Basarab (de la intersecția cu strada Ardealului la intersecția cu bulevardul Cosminului) și ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2018, 18:10
(1097 vizualizări - 0 comentarii)


Campanie de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Pentru a veni în sprijinul semenilor noștri aflați în suferință, joi, 29 noiembrie 2018, în intervalul orar 8,00-13,00, Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni a continuat acest ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2018, 15:45
(817 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Cod Galben de ninsori și vânt puternic, valabil până vineri, 30 noiembrie 2018

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru județul Ialomița o avertizare meteo Cod Galben, de ninsori și vânt puternic. Avertizarea intră în vigoare miercuri, 28 noiembrie 2018, la orele 2,0 ...[citește_toată_știrea]

27 Noiembrie 2018, 16:10
(1156 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: «Sfântul Stelian-ocrotitorul copiilor»

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Slobozia a desfășurat marți, 27 noiembrie 2018, acțiunea «Sfântul Stelian-ocrotitorul copiilor» la ...[citește_toată_știrea]

27 Noiembrie 2018, 11:50
(1121 vizualizări - 0 comentarii)


Delictele silvice, în atenția polițiștilor ialomițeni

În perioada 19-25 noiembrie a.c., polițiștii de Ordine Publică din cadrul IPJ Ialomița au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. ...[citește_toată_știrea]

27 Noiembrie 2018, 11:45
(1058 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Slobozia și Dridu

Luni, 26 noiembrie a.c., Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza municipului Slobozia s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Astfel, polițiștii ajunși la locul evenimentului ...[citește_toată_știrea]

27 Noiembrie 2018, 11:30
(1073 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Șofer căutat de polițiști, după ce a produs un accident rutier

Polițiștii din Ialomița sunt pe urmele unui șofer care a lovit cu mașina un copil de 12 ani din Țăndărei, pe trecerea de pietoni, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Se pare că bărbatul a ajuns la ...[citește_toată_știrea]

26 Noiembrie 2018, 19:48
(1494 vizualizări - 3 comentarii)


ITM Ialomița: Controale la spălătoriile auto

În perioada 19-20 octombrie 2018, s-a desfășurat, la inițiativa Inspecției Muncii, o campanie națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile ...[citește_toată_știrea]

26 Noiembrie 2018, 19:05
(1300 vizualizări - 0 comentarii)


Ziua Națională a României, sărbătorită la Slobozia

Primăria Slobozia invită cetățenii municipiului sâmbătă, 1 Decembrie 2018, la un program festiv dedicat Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va debuta la orele 10,00 în Piața ...[citește_toată_știrea]

26 Noiembrie 2018, 17:20
(1078 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Contrabandă cu țigări

La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Slobozia au oprit pentru control, în trafic, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din București. În urma controlului ...[citește_toată_știrea]

26 Noiembrie 2018, 15:25
(880 vizualizări - 2 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 190000 de lei, 31 de permise reținute

În perioada 23-25 noiembrie a.c., polițiștii din Ialomița au acționat pe raza județului pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Astfel, au fost organizate 25 ...[citește_toată_știrea]

26 Noiembrie 2018, 14:20
(843 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: O autobasculantă a luat foc pe Autostrada Soarelui

Incendiu pe Autostrada Soarelui, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Feteși și Drajna. O autobasculantă care se afla pe banda de urgență a luat foc, iar din cauza fumului dens circulația se desfășoară ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2018, 20:53
(1322 vizualizări - 0 comentarii)


Trafic blocat între Slobozia și Drajna din cauza unui accidet rutier

La această oră circulația este blocată între Slobozia și Drajna din cauza unui accident rutier, produs în zona localității Brâncoveni. Se pare că un autovehicul s-a ciocnit de un tir, în urma impactului ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2018, 17:44
(3386 vizualizări - 4 comentarii)


E-Distribuție Dobrogea: Atenție, se întrerupe curentul!

E-Distribuție Dobrogea SA anunță că, urmare a lucrărilor planificate de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în mai multe zone din ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2018, 16:35
(1140 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 5,27%, rata șomajului în luna octombrie 2018

La sfârșitul lunii octombrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4988 șomeri (din care 2183 femei), rata șomajului fiind de 5,27%. Comparativ ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2018, 16:10
(1060 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...