Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

MUREȘ INSOLVENCY SPRL cu sediul social în Târgu-Mureș, str. G-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, județul Mureș, cod fiscal RO 13577109, în calitate de administrator judiciar al debitorului Farkas-Ro-Trans SRL-în reorganizare, continuă
LICITAȚIA PUBLICĂ
pentru valorificarea din patrimoniul debitoarei a unui număr de 13 mijloace de transport la prețul de strigare de 728.420 lei+TVA. Lista completă poate fi studiată pe site-ul administratorului judiciar www.smdamures.ro
Licitația publică va avea loc... [citește_tot_articolul]

7 August 2020, 15:05 (45 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC FORTE GAZ SRL va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate conform cod CAEN 4671 și Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate conform cod CAEN 4730, ce se desfășoară în STAȚIA MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI LICHIZI și GAZOȘI și MAGAZIN ACCESORII AUTO din Comuna Gârbovi, nr. cadastral 20180 și 20180 C1, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M... [citește_tot_articolul]

31 Iulie 2020, 15:10 (295 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria comunei Ograda, județul Ialomița, a demarat în data de 16 iunie 2020, implementarea proiectului cu titlul «Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ograda, județul Ialomița»
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a contractului este de 533.474,14 lei, după cum urmează:
Contribuție UAT Ograda333.474,14 lei... [citește_tot_articolul]

30 Iulie 2020, 10:10 (325 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

ANGAJĂM ELECTRICIAN în București
pentru realizare lucrări de instalație electrică
Beneficii: bonuri de masă, cazare
Salariu: 3000-4000 lei/lună
Relații la telefon 0753/120.611... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:25 (330 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post
-1 post vacant de medic primar Chirurgie și Ortopedie Pediatrică în Compartimentul Chirurgie-Ortopedie pediatrică din cadrul Secției Chirurgie Generală, perioadă determinată
Concursul/examenul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Dosarul de înscriere la concurs... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:20 (313 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC AGROLOC SRL cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, bl. X, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform cod CAEN-0111-cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, și cod CAEN-0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, deținere și utilizare produse pentru protecția plantelor și material semincer tratat, care se desfășoară în localitatea Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:15 (339 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare personal contractual-perioadă determinată

având în vedere
-Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 27, alin. (1), care prevede că «instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat Starea de Alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă»
-Deficitul personalului de îngrijire și asistență din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:10 (332 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public consultare propunere PUZ și dezbatere publică

Primăria orașului Fierbinți-Târg, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra depunerii propunerii de Plan Urbanistic Zonal pentru «Autorizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderii SC EXE PACKAGING SOLUTION SRL pentru înființarea unei noi activități în domeniul fabricării ambalajelor biodegradabile», titular SC EXE PACKAGING SOLUTION SRL, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Fierbinți-Târg, strada Fermierilor, nr.4, nr. cadastral 21358, județul Ialomița.
Planul Urbanistic Zonal poate fi consultat la sediul Primăriei orașului Fierbinți-Târg... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:05 (326 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Administratorul statutar al BIOCROMATICA 2017 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Primăverii, nr. 3, județul Ialomița, este rugat să ia legatura cu reprezentanții CASEI DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL Slobozia pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 288/98/2020 referitoare la administrarea procedurii insolvenței aplicată debitoarei.
Relații suplimentare la telefon 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

24 Iulie 2020, 17:10 (261 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de SC AGROMAAL&PIGS SRL cu sediul în Brașov, strada Mircea cel Bătrân, nr. 56, bl.52, sc.B, ap. L, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor «EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICĂ SCÂNTEIA».
Această investiție este nouă. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată. Persoanele care doresc... [citește_tot_articolul]

22 Iulie 2020, 14:20 (119 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT COMUNA OGRADA, titular al proiectului «Modernizare drumuri de interes local în comuna Ograda, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizare drumuri de interes local în comuna Ograda, județul Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Ograda, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. ... [citește_tot_articolul]

16 Iulie 2020, 15:10 (132 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

COMUNA PERIEȚI cu sediul în loc. Perieți, str. Calea București, nr. 25, județul Ialomița, titular al planului «Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL al comunei Perieți», anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00.
... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2020, 18:20 (115 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Societate Comercială angajează administrator
Cerințe: de preferință inginer zootehnist, medic veterinar, vârsta maximă 45 ani
Relații la telefon 0744/391.256... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:25 (148 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Vlădeni SPP2, prin Consiliul de Administrație, aduce la cunoștința membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Organizației pentru data de 16 iulie 2020, orele 10,00, la sediul din Vlădeni, str. Bărăganului, nr. 2, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea Actului constitutiv având în vederea schimbarea unor membri ai Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori și Consiliului de conciliere din cadrul OUAI SPP2;
2. Diverse.
Președinte Consiliu de Administrație... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:20 (135 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță închirierea spațiului nr. 1, în suprafață de 23,00 mp, situat în incinta Complexului Comercial Cuza-Vodă, a spațiului nr. 1A, în suprafață de 39,50 mp și a spațiului nr. 1B, în suprafață de 30 mp, situate în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița, a spațiului nr. 8, în suprafață de 5,15 mp, situat în incinta Florăriei Elegant, a cinci căsuțe lemn amplasate în Piața Agroalimentară Ialomița, a două căsuțe lemn amplasate... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:05 (130 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 14:50 (134 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG anunță finalizarea proiectului finanțat cu sprijinul financiar al PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2019

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG anunță finalizarea proiectului finanțat cu sprijinul financiar al PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2019

Titlu proiect: „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL LA ȘCOALA FIERBINȚII DE JOS“, ORAȘ FIERBINȚI TÂRG, JUDEȚUL IALOMIȚA
Obiectiv: Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale, sportiv-recreative, activităților sportive de performanță, prin implicarea copiilor, tinerilor și a altor categorii de vârste din comunitate, în practicarea sportului în aer liber, cât și în organizarea unor competiții sportive de calitate.
Valoare proiect: 375491,00 LEI din care:
Buget ADI: 300000,00 LEI
Buget local: 75491,00 LEI
Prin finalizarea investiției au fost atinse obiectivele preconizate a fi realizate prin implementarea investiției:... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 16:10 (149 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

decizie etapă de încadrare

KLUDER PLAST SRL-titular al proiectului «ÎNFIINȚARE FABRICÅ PRELUCRARE ALAMÅ»-propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, Șos. Brăilei, Parc Industrial, IMM, județ Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «ÎNFIINȚARE FABRICÅ PRELUCRARE ALAMÅ», propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, Șos. Brăilei, Parc Industrial, IMM, județ Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru ... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 16:05 (133 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ

Urziceni, 23.06.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni“, cod MySMIS 126911

Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni
Proiectul „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal”, cod MySMIS 2014:126911, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Municipiul Urziceni și are o valoare totală de 10.699.777,79 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare numărul 5279/08.04.2020, din care 10.485.782,23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 09:20 (322 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGFD ȚĂNDĂREI SRL, titular al proiectului ,,Construire instalație evaporator apă tehnologică“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire instalație evaporator apă tehnologică“ propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, str. Aleea Teilor, nr. 2, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia,... [citește_tot_articolul]

18 Iunie 2020, 16:10 (139 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 08 Aug 2020
332 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Munteni Buzău: Două mașini cu același număr de înmatriculare

În timpul unor acțiuni preventive desfășurate pe șoselele din județ joi, 6 august a.c., polițiștii ialomițeni au identificat, pe raza localității Munteni Buzău, două autovehicule care aveau numere de înmatriculare ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:40
(320 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Ordine de protecție emise de polițiști

În ultimele 24 de ore, polițiștii ialomițeni au emis 3 ordine de protecție provizorie pe numele a trei bărbați din Slobozia și Grivița. Aceștia au vârste cuprinse între 24 și 64 de ani. În cazul bărbatului ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:25
(118 vizualizări - 0 comentarii)


Rădulești: Lemne confiscate de polițiști

Un tânăr de 23 de ani din județul Argeș a fost identificat pe raza județului Ialomița, în localitatea Rădulești, în timp ce descărca material lemnos dintr-o autoutilitară, joi, 6 august 2020. Polițiștii ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 16:20
(93 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 787 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 7 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 787, cu 3 cazuri mai mult față de ziua de joi, ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 13:05
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A intrat cu motocicleta într-o dubă

Slobozia: A intrat cu motocicleta într-o dubă

Un bătrân de 72 de ani a ajuns la spital în dimineața zilei de vineri, 7 august a.c., după ce a intrat cu motocicleta într-o dubă parcată regulamentar pe marginea drumului. În urma impactului, motocicleta ...[citește_toată_știrea]

7 August 2020, 10:25
(258 vizualizări - 0 comentarii)


Sâmbătă, 29 august 2020, zi de donare la Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița vor organiza o campanie de donare de sânge în ziua de sâmbătă, 29 august 2020. Astfel, în această zi instituția își va desfășura activitatea în ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 17:15
(169 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor de 15 ani, surprins la volanul unei mașini

Aflați în timpul misiunilor specifice privind prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii ialomițeni au întocmit două dosare penale pe numele a doi șoferi, surprinși în trafic fără permis de conducere. ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 17:10
(132 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Femeie rănită în urma unui incendiu

În dimineața zilei de joi, 6 august a.c., pompierii din Fetești au intervenit pentru stingerea unui incendiu care s-a produs la un bloc de locuințe din municipiu. Din cauza flăcărilor, o femeie de 63 de ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 17:05
(132 vizualizări - 0 comentarii)


8

Bordușani: Căutat de autoritățile ungare, descoperit în localitatea de domiciliu

Polițiștii ialomițeni au reușit identificare unui tânăr, de 39 de ani, din Bordușani, pe numele căruia autoritățile judiciare din Ungaria au emis un mandat european de arestare preventivă. Acesta era urmărit ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 16:55
(142 vizualizări - 0 comentarii)


9

Drăgoești: Anexă cuprinsă de flăcări

Pompierii din  Urziceni au intervenit în seara zilei de miercuri, 5 august a.c., pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o anexă gospodărească a unei locuințe din Drăgoești, dar și acoperișul ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 16:50
(114 vizualizări - 0 comentarii)


10

RAJA Constanța: Avarie în localitatea Dridu

Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare, de pe strada Lăcrămioarei, din localitatea Dridu/Ialomița, RAJA SA Constanța a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile, miercduri ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 16:45
(133 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 784 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 6 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 784, cu 11 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

6 August 2020, 13:05
(230 vizualizări - 0 comentarii)


12

IȘJ Ialomița: 37 de candidați au obținut definitivatul

La nivelul județului Ialomița, rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este de 53,62%. Astfel, din totalul de ...[citește_toată_știrea]

5 August 2020, 21:20
(290 vizualizări - 0 comentarii)


13

Grupul de Comunicare Strategică: 773 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Miercuri, 5 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 773, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

5 August 2020, 13:05
(253 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice și fără permis de conducere

Miercuri dimineață, 5 august a.c., în jurul orei 2,30, polițiștii din Fetești au oprit pentru control, pe raza municipiului Fetești, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani. Șoferul a refuzat în ...[citește_toată_știrea]

5 August 2020, 11:20
(164 vizualizări - 0 comentarii)


Miloșești: A încercat să se sinucidă aruncându-se în fântână

Miloșești: A încercat să se sinucidă aruncându-se în fântână

Un tânăr de 30 de ani din localitatea Miloșești a fost scos din fântâna în care s-a aruncat cu intenția de a se sinucide. Gestul său a fost observat de câțiva localnici, care i-au sărit în ajutor. Totuși ...[citește_toată_știrea]

4 August 2020, 20:30
(449 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

4 August 2020, 19:15


Bărbat din Movilița, reținut de polițiști pentru furturi din autoturisme

În cursul zilei de luni, 3 august a.c., polițiștii din Urziceni au pus în executare 3 mandate de aducere, în baza cărora au reușit identificarea unui tânăr de 25 de ani, căutat pentru comiterea infracțiunii ...[citește_toată_știrea]

4 August 2020, 16:20
(168 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: Agresată de concubinul său

Un bărbat, de 39 de ani, s-a ales cu un dosar penal după ce și-a agresat concubina, o femeie de 48 de ani. Cei doi locuiau în localitatea Movilița, iar în cursul zilei de luni, 3 august a.c., în urma unui ...[citește_toată_știrea]

4 August 2020, 16:15
(153 vizualizări - 0 comentarii)


Mihail Kogălniceanu: La volan sub influența alcoolului

Polițiștii i-au întocmit un dosar penal unui bărbat, de 42 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu, întrucât acesta s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Luni, 3 august a.c., la orele ...[citește_toată_știrea]

4 August 2020, 16:10
(163 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 768 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 4 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 768, cu 20 de cazuri mai mult față de ziua de luni ...[citește_toată_știrea]

4 August 2020, 13:10
(291 vizualizări - 0 comentarii)


Alexeni: Muniție de război, descoperită la fier vechi

Peste 50 de cartușe de infanterie au fost descoperite la Alexeni. Muniția, provenită din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, a fost găsită în depozitul unui centru de colectare a fierului vechi din ...[citește_toată_știrea]

3 August 2020, 15:45
(206 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Alexeni și Fierbinți-Târg

Un incendiu violent a cuprins în dimineața zilei de luni, 3 august a.c., în jurul orei 9,00, o locuință din comuna Alexeni. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit pompierii de la Detașamentul Urziceni ...[citește_toată_știrea]

3 August 2020, 15:35
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Duminică, 2 august a.c., în jurul orelor 22,30, polițiștii din Amara au observat pe un drum neiluminat din extravilanul localității o autoutilitară al cărei șofer, în momentul efectuării semnalelor de oprire ...[citește_toată_știrea]

3 August 2020, 13:55
(242 vizualizări - 1 comentariu)


IPJ Ialomița: 22 de permise reținute, amenzi de peste 187000 de lei

În perioada 1-3 august a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza întregului județ pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Astfel, la sfârșitul de ...[citește_toată_știrea]

3 August 2020, 13:50
(234 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 748 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 3 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 748, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de duminică ...[citește_toată_știrea]

3 August 2020, 13:15
(343 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 744 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Duminică, 2 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 744, cu 2 cazuri mai mult față de ziua de sâmbătă ...[citește_toată_știrea]

2 August 2020, 13:10
(248 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 742 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Sâmbătă, 1 august a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 742, cu 9 cazuri mai mult față de ziua de vineri ...[citește_toată_știrea]

1 August 2020, 13:10
(238 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 733 cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 31 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 733, cu 9 cazuri mai mult față de ziua de joi, ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2020, 13:05
(535 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Beată la volan, a avariat trei autoturisme

Joi dimineața, 30 iulie a.c., în jurul orei 5,00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe linia prevenirii și combaterii faptelor la regimul circulației pe ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2020, 11:35
(763 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...