Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (II)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

16 Februarie 2018, 08:05 (46 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 9 februarie 2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1371/98/2017, în temeiul art. 145, lit. A, din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii falimentului pornită împotriva debitoarei SC RB INTERMED 2012 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 11, sc. D, ap. 18, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/73/2012, având CUI 29900485, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:30 (60 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 28.02.2018, orele 10,00 și în fiecare zi de miercuri a următoarelor două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, interior 186.... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:25 (89 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Administratorii statutari ai societăților identificate mai jos sunt rugați să ia legătura cu reprezentantul lichidatorului judiciar pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a procedurii falimentului aplicată acestor societăți.
-RB INTERMED 2012 SRL SLOBOZIA
-AGROTRANSPORT URZICENI SA
-LTV PROD SRL MĂRCULEȘTI
-LEVENS L7E SRL FIERBINȚI
-DELICE IULIPAT SRL FETEȘTI
-TUDOR TRANS SRL GÂRBOVI

p. Lichidator judiciar, PETCU V. CORNELIA... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2018, 17:20 (94 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci (I)

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani […]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului, sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:30 (221 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În ziua de luni, 12 martie 2018, orele 10,00, la sediul SC POTCOAVA AGRO SRL din comuna Cosâmbești, județul Ialomița, va avea loc Adunarea Generală a OUAI «Cosâmbești», care va avea următoarea ordine de zi:
1. Reorganizarea activității OUAI;
2. Modificarea statutului și a actului constitutiv, ca urmare a reorganizării Organizației;
3. Măsuri organizatorice-alegerea noilor membri ai organelor de conducere a Organizației;
4. Modificarea suprafețelor deținute de membri prin plecarea unor membri și primirea altor membri;
5. Discuții.
Sunt invitați să participe membrii Organizației, precum și toți... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:20 (135 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

PROIECT DE BUGET 2018 comuna Ograda

I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei
A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei
Impozit clădiri PF = 57 mii lei
Impozit teren PF = 282 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei
Impozit clădiri PJ = 135 mii lei
Impozit teren PJ = 93 mii lei
Taxă mijloace de transport PJ = 79 mii lei
Impozit teren extravilan = 404 mii lei
Concesiuni și închirieri = 331 mii lei
Amenzi = 720 mii lei
Salubritate = 129 mii lei
Cote și sume IVG = 550 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA = 1013 mii lei
Pentru echilibrare = 272 mii lei
DISPONIBIL AN... [citește_tot_articolul]

6 Februarie 2018, 15:10 (167 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

TEREACĂ ROBERT-CORNELIU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire hală depozitare», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Viilor, nr. 100, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2018, 07:45 (134 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

OUAI MURGEANCA, orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP 21, aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul ºăndărei, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 0... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2018, 07:40 (159 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț vânzare

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, jud. Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentului de vânzare următoarele bunuri imobile situate în mun. Urziceni, str. SMA, nr. 9, jud. Ialomița:
• Atelier mecanic, suprafață construită 350 mp
• Cabină carburanți, suprafață construită 5 mp
• Clădire administrativă, suprafață construită 210 mp
• Teren, în suprafață de 7752,04 mp, situat în Urziceni, str. Șoseaua Buzăului, nr. 5
Ședintele... [citește_tot_articolul]

26 Ianuarie 2018, 08:35 (109 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 12.01.2018, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1887/98/2017, în temeiul art. 72, alin. 6, din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin hotărârea intermediară nr. 43F, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC DELICE IULIPAT SRL, cu sediul în Fetești, str. General Alexandru Averescu, bl. V46, et. 1, ap. 3, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/40/2015, având CUI 34078500, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 27.02.2018... [citește_tot_articolul]

17 Ianuarie 2018, 12:20 (113 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Anunț privind licitația publică în vederea închirierii spațiului comercial format dintr-o cameră, situat în incinta Căminului Cultural, în suprafață de 34,33 mp din domeniul public al orașului Fierbinți-Târg pentru deschiderea unei farmacii umane.
Organizatorul licitației: Primăria oraș Fierbinți-Târg
Obiectul licitației publice: închirierea spațiului comercial format dintr-o cameră situat în incinta Căminului Cultural, str. Calea București, nr. 15, în suprafață de 34,33 mp din domeniul public al orașului Fierbinți-Târg pentru deschiderea unei farmacii umane
Durata închirierii: durata contractului de... [citește_tot_articolul]

4 Ianuarie 2018, 10:25 (178 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar (0,5 normă)-secretar II (S)
Denumirea postului:
-secretar/post contractual pe perioadă nedeterminată-0,5 normă
Condițiile de participare specifice sunt:
-studii superioare
-master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj
-vechime în specialitatea postului: minim 5 ani
-cunoștințe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:35 (246 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC COMCEREAL SA, titularul proiectului «Extindere și schimbare de destinație sediu bancă în spațiu comercial și de birouri (împrejmuiri, amenajări și semnalistică)» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Extindere și schimbare de destinație sediu bancă în spațiu comercial și de birouri (împrejmuiri, amenajări și semnalistică)» propus a fi amplasat în loc. Slobozia, bdul Matei Basarab, nr. 137, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:30 (223 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual de personal nedidactic I (M)
Denumirea postului:
-muncitor calificat cu atribuții de fochist/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-10 clase
-studii de specialitate/profesionale/calificare în domeniu
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 5 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:25 (204 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

CJAS Ialomița

Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare

SECȚIUNEA a 2-a
Drepturile și obligațiile asiguraților
ART. 229

(1) Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază în condițiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentiști din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmaciștilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, denumit... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:20 (284 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr 286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de personal nedidactic.
Denumirea postului:
-îngrijitor I (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului
-proba scrisă: 15.01.2018, orele 10,00 la sediul Grădiniței cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată»
-interviu: 17.01.2018,... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:15 (148 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria comunei Manasia cu sediul în comuna Manasia, str. Biserica Veche, nr. 1, jud. Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2) și ale HGR nr. 611/2008, privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
-3 posturi de Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent (polițiști locali) în cadrul Compartimentului Poliție Locală al aparatului de specialitate al primarului comunei Manasia... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:10 (325 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț pierdere

Subsemnata Moraru Georgiana Denisa, cu domiciliul în Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. MB8, sc. A, ap. 1, jud. Ialomița, în calitate de reprezentant legal al PFA Moraru Georgiana Denisa, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. F21/188/2013, CUI RO31530252, anunță pierderea certificatului constatator nr. 10274/30.07.2015. Se declară nul.... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 13:05 (295 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs post contractual

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia-Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal didactic auxiliar (0,5 normă)
-administrator financiar III (S)
Denumirea postului
-administrator financiar/post contractual pe perioadă nedeterminată-0,5 normă
Condițiile de participare specifice sunt:
-studii superioare (de lungă durată) absolvite cu diploma de licență în domeniul economic
-master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj
-vechime... [citește_tot_articolul]

22 Decembrie 2017, 08:20 (300 vizualizări - 0 comentarii)

Miercuri 21 Feb 2018
171 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Căzănești: Și-a înjunghiat concubina cu un cuțit

Căzănești: Și-a înjunghiat concubina cu un cuțit

Conflict casnic într-o familie din localitatea ialomițeană Căzănești. O femeie de 50 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia după ce a fost înjunghiată în spate, cu un cuțit de bucătărie ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2018, 10:30
(51 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

21 Februarie 2018, 10:25


2

Ioan Becali s-a predat la sediul IPJ Ialomița și va fi încarcerat la Penitenciarul Slobozia

Potrivit Mediafax, Ioan Becali, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Transferurilor, s-a predat marți seara, 20 februarie 2018, la sediul IPJ Ialomița. El urmează ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2018, 08:10
(62 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

20 Februarie 2018, 18:10


Sărățeni: Adolescent de 16 ani, reținut după ce a spart un magazin

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Ion Roată cercetează un tânăr, de 16 ani, pentru «furt calificat», cel în cauză fiind reținut pentru 24 de ore. Bănuitul a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 17:10
(107 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

depozit materiale de construcții
din București, Șos. Alexandriei
angajează
muncitori, vânzătoare magazin,
șofer cu categoria B, C, E
eventual și posesor atestat
de macaragiu, doar curse locale

Oferim cazare
Relații la telefon 0722/678.956

20 Februarie 2018, 16:20


6

Fetești: Se oprește gazul!

Din cauza unor lucrări de reparație a rețelelor, Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a furnizării gazelor naturale, în data de miercuri, 21 februarie 2018, între orele 8,00-14,00, pe străzile ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 16:05
(96 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

închiriem spații comerciale,
hală, teren depozitare
materiale
și utilaje construcții

Relații la sediul firmei din
str. Gării Noi, nr. 5, Slobozia,

telefon 0243/211.406

20 Februarie 2018, 15:55


8

APIA Ialomița: Campanie de informare pentru depunerea Cererii Unice de Plată

Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură anunță public faptul că începând cu 1 martie 2018 fermierii pot depune Cererile Unice de Plată pentru acordarea subvențiilor pe suprafață ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 15:50
(100 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de aproape 28 mii de lei, 5 permise de conducere reținute

Polițiștii au intervenit, în ultimele 24 de ore, la 8 evenimente, toate sesizate prin 112. Au aplicat peste 80 de sancțiuni contravenționale, iar în urma acțiunilor și intervențiilor, au constatat aproape ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 15:45
(91 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Precizări privind aplicarea Legii Prevenirii de către polițiști

O dată cu intrarea în vigoare a Legii Prevenirii nr. 270/2017, atunci când polițiștii constată o faptă care intră sub incidența de reglementare a acesteia nu vor aplica amendă, ci vor acorda un termen de ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 09:10
(103 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: Arestat pentru șofat sub influența alcoolului

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița au acționat, la acest sfârșit de săptămână, pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 08:35
(118 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ion Roată: Cu cuțitul în magazin

Un bărbat de 45 de ani, din comuna Ion Roată, este cercetat de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de «portul fără drept de obiecte periculoase», după ce a fost depistat în timp ce avea asupra ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 08:25
(100 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ion Roată cuțit


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Polițiștii au depistat doi bărbați de 30 și 49 de ani, din județul Călărași și localitatea Sfântu Gheporghe, în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice deși aveau acest drept suspendat. De asemenea ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 08:20
(104 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Plăți pentru motorina subvenționată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că începând de marți, 20 februarie 2018, va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 08:05
(96 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Incendii la Copuzu și Poiana, accident la Jilavele

Un grajd în care erau adăpostite 12 animale a fost cuprins de flăcări în seara zilei de sâmbătă, 17 februarie 2018. Proprietarii gospodăriei din satul Copuzu, comuna Balaciu, au alertat pompierii în jurul ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2018, 07:40
(110 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de aproape 50 mii de lei, 9 permise de conducere reținute

Miercuri și joi, 14 și 15 februarie a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza județului pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. S-a intervenit la 23 de ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 17:05
(384 vizualizări - 0 comentarii)


Gospodării inundate la Bărbulești

Gospodării inundate la Bărbulești

Pompierii Detașamentului Urziceni au intervenit în cursul zilei de joi, 15 februarie 2018, pentru scoaterea apei din curțile a 5 gospodării din comuna Bărbulești. Căderile semnificative de precipitații ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 16:40
(413 vizualizări - 0 comentarii)


18

Lansare de carte regală la Slobozia

«Curtea Veche Publishing» și Librăria «Casa Cărților» din Slobozia invită iubitorii de carte din Slobozia, joi, 22 februarie 2018, începând cu orele 11,45, la o dublă lansare de carte regală: albumul « ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 16:30
(367 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

Enel Distribuție Dobrogea SA anunță că, urmare a lucrărilor planificate de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în zonele și în ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 16:15
(408 vizualizări - 0 comentarii)


Sinești: Prins în flagrant în timp ce încerca să fure dintr-o mașină

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au identificat un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Sinești, acesta fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de «furt», faptă ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 16:10
(341 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Se oprește gazul!

Distrigaz Sud Rețele efectuează lucrări programate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu gaze naturale. Astfel, Distrigaz ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2018, 16:05
(383 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Șomajul, în creștere

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița se aflau înregistrați 6829 șomeri, din care 1519 șomeri indemnizați, respectiv 5310 șomeri neindemnizați ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2018, 13:10
(477 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Vaccinare la cabaline

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița anunță deținătorii de cabaline că, în perioada februarie-aprilie 2018, desfășoară prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2018, 13:05
(574 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Plata subvențiilor pentru bunăstarea animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că miercuri, 14.02.2018, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Măsura 215 «Plăți privind Bunăstarea animalelor», Pachet ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2018, 12:30
(514 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbulești: Conducea o mașină fără permis

Tras pe dreapta de polițiști, un tânăr de 20 de ani din Bărbulești s-a ales cu un dosar penal după ce oamenii legii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere. De asemenea, un bărbat de ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2018, 16:50
(602 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Beți la volan

Un ialomițean, în vârstă de 30 de ani, și un bărbat din Brăila, în vârstă de 40 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost surprinși la volan în stare de ebrietate. Aceștia aveau valori ale alcoolemiei ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2018, 16:35
(561 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii ialomițeni au confiscat 230 kg de pește

Polițiștii ialomițeni au confiscat de la un bărbat, de 35 de ani, domiciliat în Constanța, cantitatea de 230 kilograme de pește. Bărbatul încerca să vândă pe raza județului nostru respectiva cantitate, ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2018, 16:10
(555 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Amendat pentru că vindea ilegal lemne

Administratorul unei firme din Urziceni a fost amendat cu 5000 de lei de polițiștii din comuna Ion Roată. Acesta a fost identificat pe raza localității în timp ce transporta o remorcă încărcată cu lemne ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2018, 16:05
(518 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Condeești, Bărbulești și Fetești

Trei incendii s-au produs în cursul zilei de joi, 8 februarie 2018, la locuințele unor cetățeni din comunele Bărcănești și Bărbulești, respectiv municipiul Fetești. Primul eveniment a alertat pompierii ...[citește_toată_știrea]

9 Februarie 2018, 18:25
(891 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Claudiu în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2018 OBIECTIV în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! DAC în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! ADRIANA în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Bravo, psd-istilor! în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Un invatator în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! catalin în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Doina în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! L. Dragnea în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Gica în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2018 Dan Stănescu în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2018 Urmasul lui Urmasul lui Sava în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Patron în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Olimpic în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Marian în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! @Alege oaia în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Cineva în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! Turcan în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! @andreea în Ministerul Educației urmărește decapitarea conducerii Învățământului ialomițean! pt inducere in eroare în PNL Ialomița citește după manualul electoral
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...