Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 02 noiembrie 2020, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun.Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap.64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a unui număr de 7 (șapte) părți sociale la SOLARIS AGRICULTURA SAVENI SRL, având CUI 38108159, înregistrată la ORC de pe langă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2890/2017, cu sediul în sat Vulturu, com... [citește_tot_articolul]

27 Octombrie 2020, 07:25 (53 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Bazarul Municipal Slobozia vă oferă o gamă largă de produse industriale, îmbrăcăminte, produse de uz casnic, cât și îmbrăcăminte și încălțăminte second hand la prețuri accesibile
PROGRAM
Luni-Vineri: 09,00-17,00; Sâmbătă: 09,00-15,00; Duminică: ÎNCHIS... [citește_tot_articolul]

27 Octombrie 2020, 07:20 (39 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC SOPEMA SRL, titular al proiectului «Amenajare spațiu depozitare legume, într-un șopron existent și construire sistem alimentare GPL», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «Amenajare spațiu depozitare legume într-un șopron existent și construire sistem alimentare GPL» propus a fi amplasat în com. Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției... [citește_tot_articolul]

8 Octombrie 2020, 13:15 (142 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Comunei GRINDU a finalizat, în data de 18.09.2020, implementarea proiectului cu titlul «Modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Grindu, județul Ialomița».
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020.
Perioada de implementare: 12 luni.
Valoarea totală a contractului este de 361.760,00 lei, după cum urmează:
Contribuție UAT Grindu: 161.760,00 lei
Contribuție ADI Ialomița: 200.000,00lei

Scopul/Obiectivul proiectului vizează creșterea gradului de iluminare și siguranță pe străzile comunei Grindu, desfășurarea activităților umane pe timpul nopții și asigurarea confortului vizual, reducerea consumului de energie, diminuarea accidentelor și a infracționalității.... [citește_tot_articolul]

6 Octombrie 2020, 20:05 (134 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

ANIF-Filiala Teritorială Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, str. Cuza Vodă, nr. 5, județul Ialomița, organizează licitație de vânzare mijloc fix aprobat la casare, autoturism Dacia Logan, în municipiul Slobozia.
Mijlocul fix poate fi văzut la sediul din municipiul Urziceni, str. Constructorilor, nr. 2. Persoana de contact este dl Gross Robert, telefon 0721/782.422.
Licitația va avea loc la sediul FTIF Ialomița, în municipiul Slobozia, în data de 13.10.2020, orele 10,00.
Următoarele licitații în caz de neadjudecare, vor avea loc la sediul FTIF Ialomița, în municipiul Slobozia, în 2... [citește_tot_articolul]

2 Octombrie 2020, 08:20 (123 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria Comunei PERIEȚI a finalizat în data de 18.09.2020, execuția proiectului cu titlul «Teren sport multifuncțional în sat Păltinișu, comuna Perieți», județul Ialomița, proiect finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020.
Valoarea totală a contractului-253.990,03 lei după cum urmează:
Contribuție UAT COMUNA PERIEȚI: 53.990,03 lei
Contribuție ADI Ialomița: 200.000,00 lei

Scopul/Obiectivul proiectului vizează-Îmbunătățirea activităților sportive, recreative și educaționale pentru... [citește_tot_articolul]

2 Octombrie 2020, 08:15 (136 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță organizarea unei ședințe publice în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 04 din 16-11-2017 având ca obiect căsuța de lemn nr. 7 (6,00 mp) din incinta Pieței Agroalimentare Ialomița.
Contractele de închiriere pentru bunurile adjudecate se încheie pe o perioadă de minim 1 an, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, și se semnează numai după împlinirea... [citește_tot_articolul]

29 Septembrie 2020, 07:35 (118 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

licitație publică

PRIMĂRIA Comunei MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul Ialomița scoate la licitație publică 1 (unu) imobil teren intravilan situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, T-23, P-1775/2, înscris în cartea funciară nr. 22600, având nr. cadastral 22600, în suprafață de 967 mp, pentru concesionare în vederea edificării unui imobil cu destinația locuință.
Durata concesiunii este de 49 de ani.
Prețul de pornire al licitației este de 0,07 lei/ml/an.
Primarul comunei și Compartimentul Urbanism vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Licitația va avea loc la Primăria comunei Mihail Kogălniceanu pe data de 08.10.2020, orele 9,00.... [citește_tot_articolul]

29 Septembrie 2020, 07:30 (118 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin.4 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 21 octombrie 2020, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile, respectiv:
-TERENUL ARABIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10.000 MP-situat în extravilanul satului Bordușelu, comuna Ciochina, județul Ialomița, tarlaua nr. 179/2, parcela nr. 37, înscris în Cartea funciară nr. ... [citește_tot_articolul]

19 Septembrie 2020, 08:05 (177 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST Ialomița organizează în perioada 04.09-04.12.2020 Concursul local de proiecte de tineret 2020
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului-www.mts.ro, site-ul DJST Ialomița-www.dsjil.ro sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

12 Septembrie 2020, 18:15 (172 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță organizarea unei ședințe publice în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 04 din 16-11-2017 având ca obiect căsuța de lemn nr. 7 (6,00 mp) din incinta Pieței Agroalimentare Ialomița.
Contractele de închiriere pentru bunurile adjudecate se încheie pe o perioadă de minim 1 an, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, și se semnează numai după împlinirea... [citește_tot_articolul]

12 Septembrie 2020, 18:10 (146 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concesionare teren

1. Informații generale privind concedentul: PRIMARIA COMUNEI OGRADA, cu sediul în comuna Ograda, telefon/fax 0243/279.625, cod identificare fiscală 16371390, e-mail: primaria_ograda@yahoo.com, reprezentată prin BADEA LILIAN, primar
2. Informații generale privind obiectul concesiunii: Teren situat în extravilanul comunei Ograda, județul Ialomița, lot 675, aparținând domeniului privat, cu destinația activitate industrială, având 2,50 ha (25000 mp). Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 13.08.2020
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini
3.1 Documentația de atribuire... [citește_tot_articolul]

12 Septembrie 2020, 18:05 (176 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC SOPEMA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Amenajare spațiu depozitare legume, într-un șopron existent și contruire sistem alimentare GPL» propus a fi amplasat în com. Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08,00-14,00 și la punctul de lucru SC SOPEMA SRL din com. Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud. Ialomița, în zilele de luni... [citește_tot_articolul]

9 Septembrie 2020, 17:50 (160 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția Județeană de Statistică Ialomița cu sediul în Mun. Slobozia, str. Aleea Parcului, nr. 4, Bl. B27, parter, jud. Ialomița organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție de Expert gr. I, pe perioadă determinată (01 octombrie 2020-31 decembrie 2021), în vederea efectuării activităților aferente Grantului Eurostat nr. 2019.0212-«Programul privind statisticile integrate referitoare la ferme în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1091 Al Parlamentului European și al Consiliului-Recensământul General Agricol, runda 2020».
Concursul se organizează la sediul Direcției Județene de Statistică Ialomița în data de 22 septembrie 2020, orele 10,00-proba scrisă și 24 septembrie 2020, orele 14,00-interviul.... [citește_tot_articolul]

4 Septembrie 2020, 08:20 (170 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

ANUNȚ

Primăria Comunei Sudiți a demarat în data de 15.06.2020 implementarea proiectului cu titlul «MODERNIZARE infrastructură rutieră în comuna Sudiți, jud. Ialomița, strada Sudiți-Ungureni».
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020.
Perioada de implementare: 12 luni.
Valoarea totală a contractului este de 521.462,68 lei, după cum urmează:
Contribuție U.A.T. Sudiți: 321.462,68 lei
Contribuție ADI Ialomița: 200.000 lei

Scopul/Obiectivul proiectului vizează... [citește_tot_articolul]

4 Septembrie 2020, 08:15 (156 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Comunei Săveni anunță finalizarea proiectului cu titlul «MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA-ETAPA II».
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Ialomița, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița-Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 310.843,48 lei, după cum urmează:
Contribuție U.A.T. SĂVENI: 110.843,48 lei
Contribuție ADI Ialomița: 200.000 lei

Scopul/Obiectivul proiectului vizează:
... [citește_tot_articolul]

4 Septembrie 2020, 08:10 (166 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță organizarea unei ședințe publice în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 04 din 16.11.2017 având ca obiect
• Spațiul comercial nr. 1 (23 mp)-situat în incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă,
• Spațiul comercial nr. 1A-situat în Piața Agroalimentară Ialomița (39,50 mp)
• Spațiul comercial nr. 1B-situat în Piața Agroalimentară Ialomița (30,00 mp)
• căsuța de lemn nr. 24 (6,00 mp) din incinta Pieței Agroalimentare Ialomița,
• 3 standuri cu suprafața de 5,50 mp/fiecare din incinta Bazarului Municipal Slobozia, sector Haine Noi
• 8 boxe cu suprafața de 28,00 mp/fiecare din incinta Oborului Municipal Slobozia
... [citește_tot_articolul]

4 Septembrie 2020, 08:05 (183 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA-P.L. URZICENI ANGAJEAZĂ PERSONAL
Vrei stabilitate? Seriozitate?
Atunci APLICĂ la compania noastră!
Suntem unul dintre cei mai mari angajatori din Urziceni și angajăm următoarele categorii de personal
-Electrician
-Stivuitorist
-Manipulant
-Muncitor necalificat

Oferim: Contract individual de muncă, salariu fix, tichete de masă, transport
Ne puteți contacta la telefon 0751/151.156... [citește_tot_articolul]

1 Septembrie 2020, 08:45 (139 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de mediu

SC ADEONA PROD SRL va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform cod CAEN 0111-Cultivarea plantelor (exclusiv orez), plante leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase ce se desfășoară în sat Ciulnița, str. Mărului, nr. 2, com. Ciulnița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00.... [citește_tot_articolul]

27 August 2020, 08:10 (154 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de mediu

SC TERRA AGRO SRL cu sediul în Perieți, str. Agricultorilor, nr. 6, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de mediu pentru desfășurarea activității conform cod CAEN 4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00.... [citește_tot_articolul]

27 August 2020, 08:05 (169 vizualizări - 0 comentarii)

01 Nov 2020
189 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
Urziceni: 5 persoane rănite într-un accident rutier

Urziceni: 5 persoane rănite într-un accident rutier

Pompierii și polițiștii au intervenit în seara zilei de vineri, 30 octombrie 2020, pentru acordarea primului ajutor victimelor unui accident rutier. Din primele informații, se pare că un tânăr, de 24 de ...[citește_toată_știrea]

31 Octombrie 2020, 09:00
(130 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: 3 mașini implicate într-un accident rutier

Movilița: 3 mașini implicate într-un accident rutier

Pompierii din Urziceni au intervenit în ziua de vineri, 30 octombrie 2020, în cazul unui accident rutier, produs în zona localității Movilița. În evenimentul rutier au fost avariate 3 autoturisme, dar din ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2020, 18:30
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

30 Octombrie 2020, 14:30


Grupul de Comunicare Strategică: 47 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Vineri, 30 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 2104, cu 47 cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2020, 13:05
(140 vizualizări - 0 comentarii)


Dragoș Soare depune jurământul de primar ales al Sloboziei. Premierul Ludovic Orban, prezent la eveniment!

Dragoș Soare depune jurământul de primar ales al Sloboziei. Premierul Ludovic Orban, prezent la eveniment!

În conformitate cu Ordinul Prefectului Județului Ialomița nr. 552 din 29.10. 2020, se convoacă consilierii locali declarați aleși pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local Slobozia, eveniment ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2020, 11:35
(370 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie pe Aleea Fabricii din orașul Țăndărei

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii la nivelul vanei de legătură de pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 250 mm, de pe Aleea Fabricii din orașul Țăndărei, RAJA Constanța ...[citește_toată_știrea]

30 Octombrie 2020, 09:55
(65 vizualizări - 0 comentarii)


6

IȘJ Ialomița: 10 profesori și 40 de elevi, infectați cu COVID-19

Potrivit unei informări a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, în județ există 59 de școli care studiază în «Scenariul Verde», 33 în «Scenariul Galben» și 35 în «Scenariul Roșu». În ceea ce privește ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 17:05
(380 vizualizări - 0 comentarii)


Mașină răsturnată între Movila și Fetești

Mașină răsturnată între Movila și Fetești

În dimineața zilei de joi, 29 octombrie 2020, între localitățile Fetești și Movila, s-a produs un accident de circulație. Din datele polițiștilor prezenți la fața locului a reieșit faptul că un bătrân, ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 13:55
(338 vizualizări - 3 comentarii)


8

Grupul de Comunicare Strategică: 2057 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Joi, 29 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 2057, cu 41 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 13:20
(197 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus. Trei persoane din Fetești aflate în «izolare la domiciliu», amendate!

Pe parcursul zilei de miercuri, 28.10.2020, forțele de ordine au continuat acțiunile pentru verificarea respectării normelor impuse pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2. Polițiștii ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 11:55
(120 vizualizări - 0 comentarii)


10

Slobozia: Reținut pentru «lovire sau alte violențe» și «violare de domiciliu»

Polițiștii ialomițeni au identificat și reținut pentru 24 de ore un bărbat bănuit că ar fi intrat în locuința unei persoane din municipiul Slobozia, pe care ar fi lovit-o. Polițiștii Biroului de Investigații ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 11:50
(230 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Acțiune comună a Poliției Române și CFR Călători pentru siguranța transporturilor

Ialomița: Acțiune comună a Poliției Române și CFR Călători pentru siguranța transporturilor

Miercuri, 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Ialomița, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, au acționat pentru creșterea gradului de ordine ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 11:35
(107 vizualizări - 0 comentarii)


12
Cotorca: Șofer rănit într-un accident rutier

Cotorca: Șofer rănit într-un accident rutier

În seara zilei de miercuri, 28 octombrie 2020, pe raza localității Cotorca s-a produs un accident rutier. Șoferul în vârstă de 38 de ani al unui autovehicul, fără să se asigure, a efectuat manevra de întoarcere ...[citește_toată_știrea]

29 Octombrie 2020, 09:35
(110 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


Localitatea Coșereni trece la Scenariul Roșu

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate la nivelul județului Ialomița, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a dispus trecerea localității Coșereni la Scenariul ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2020, 22:00
(263 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus. Amenzi de peste 15000 de lei!

Pe parcursul zilei de marți, 27 octombrie 2020, forțele de ordine au continuat acțiunile pentru verificarea respectării normelor impuse pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2. ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2020, 14:55
(184 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,58%-rata șomajului în luna septembrie 2020

La sfârșitul lunii septembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4294 șomeri (din care 2008 femei), rata șomajului fiind de 4,58%, cu 0,09% ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2020, 14:10
(100 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 2016 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 28 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 2016, cu 47 cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

28 Octombrie 2020, 13:05
(150 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

27 Octombrie 2020, 19:10


Bărbat din Amara, arestat pentru «ultraj»

Un bărbat de 35 de ani, din Amara, a fost reținut de polițiștii ialomițeni pentru «refuz de recoltare a probelor biologice». Pentru că a devenit violent și a amenințat polițiștii a fost ulterior arestat ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2020, 15:50
(209 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinții de Sus: Femeie rănită într-un accident rutier

Fierbinții de Sus: Femeie rănită într-un accident rutier

O femeie de 49 de ani a fost rănită în ziua de marți, 27 octombrie 2020, într-un accident rutier produs în localitatea Fierbinții de Sus. Femeia era pasageră într-un automobil condus de un tânăr de 29 de ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2020, 15:30
(174 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus. Eveniment privat întrerupt la Țăndărei!

În cursul zilei de luni, 26 octombrie a.c., polițiștii ialomițeni au intensificat acțiunile de verificare a respectării măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 și a ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2020, 13:40
(188 vizualizări - 1 comentariu)


Grupul de Comunicare Strategică: 1969 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Marți, 27 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 1969, cu 50 cazuri mai mult față de ziua de luni ...[citește_toată_știrea]

27 Octombrie 2020, 13:05
(209 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Trei persoane «izolate», amendate pentru că nu au fost găsite la domiciliu

Pe parcursul zilei de duminică, 25 octombrie 2020, forțele de ordine au continuat acțiunile pentru verificarea respectării normelor impuse pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-CoV ...[citește_toată_știrea]

26 Octombrie 2020, 13:40
(445 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 1919 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Luni, 26 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 1919, cu 12 cazuri mai mult față de ziua de duminică ...[citește_toată_știrea]

26 Octombrie 2020, 13:05
(381 vizualizări - 2 comentarii)


SJA Ialomița: A luat «mită» pentru a nu constata defecțiunile unui autoturism la ITP

Polițiștii Anticorupție din cadrul Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Ialomița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, au ...[citește_toată_știrea]

26 Octombrie 2020, 10:10
(563 vizualizări - 3 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 1907 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Duminică, 25 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 1907, cu 29 cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

25 Octombrie 2020, 13:05
(172 vizualizări - 0 comentarii)


Sinești: S-au luat la bătaie după producerea unui accident. Cinci bărbați din Bărbulești, reținuți de polițiști!

Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 41 de ani, toți din localitatea Bărbulești, au fost reținuți de către polițiști urmare a unei altercații produse sâmbătă, 24 octombrie a.c., în afara localității ...[citește_toată_știrea]

25 Octombrie 2020, 12:15
(205 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Botez întrerupt de polițiști

În cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie a.c., polițiștii ialomițeni au intensificat acțiunile de verificare a respectării măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 și ...[citește_toată_știrea]

25 Octombrie 2020, 12:10
(204 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 1878 cazuri de COVID-19 în Ialomița

Sâmbătă, 24 octombrie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 1878, cu 20 cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

24 Octombrie 2020, 13:05
(150 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Arestat pentru «proxenetism»

Joi, 22 octombrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu ...[citește_toată_știrea]

23 Octombrie 2020, 14:20
(530 vizualizări - 1 comentariu)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...