Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

PRIMĂRIA COMUNEI BUCU, JUDEȚUL IALOMIȚA

anunță

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
• 1 post -funcția publică de execuție vacantă de Inspector, Clasa I, Grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
Cerințe: cunoștințe PC nivel mediu
Concursul... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:05 (30 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr.8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de execuție)-muncitor calificat I-lăcătuș mecanic (COR- 721410) în cadrul secției «Mecanizare, reparație și întreținere utilaje și mijloace de transport, dotări edilitare», pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice
Calificare: lăcătuș mecanic
Studii: G, M, școală profesională, tehnică cu specializare în lăcătușerie mecanică
Vechimea în domeniu: minim 5 ani
Alte mențiuni: constituie un atu experiența... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:00 (26 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de conducere)-șef formație II (COR-132235) în cadrul secției «Spații verzi», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: inginer agronom, inginer horticol
Studii: superioare
Vechimea în domeniu: minim 2 ani.
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 30.10.2018 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun. Slobozia... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 07:55 (28 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
un post vacant-personal contractual (funcție de execuție)-șofer II (COR-832201) în cadrul Secției «Mecanizare, Reparație și întreținere utilaje și mijloace de transport, dotări edilitare», pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice
Calificare: permis conducere cat. B, C, E
Studii: G, M
Vechimea în muncă: minim 10 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 30.10.2018 la Registratura Direcției... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 07:50 (30 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocare

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 22.10.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.10.20... [citește_tot_articolul]

9 Octombrie 2018, 17:10 (84 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, strada Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 (două) posturi aferente funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:50 (81 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin.4 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 31 octombrie 2018, orele 12,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următorului bun:
IMOBIL-situat în loc. Amara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14 A, jud. Ialomița-compus din construcție: C1-locuință parter plus etaj, în suprafață construită la sol de... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:40 (77 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

UAT Țăndărei SCOATE LA LICITAȚIE trei terenuri, în data de 23.10.2018, orele 10,00, în vederea constituirii dreptului de superficie
Aceste terenuri sunt următoarele:
-LOT 1-cartea funciară 23076-712 mp
-LOT 2-cartea funciară 23077-500 mp
-LOT 3-cartea funciară 23078-500 mp
Aceste loturi sunt situate pe strada Ciocârliei F.N. și va avea destinația pentru locuințe.
În cazul în care nicio ofertă nu va fi adjudecată, licitația se va repeta în fiecare zi de marți, până la adjudecare.
Depunerea ofertelor se va face până la data de 22.10.2018, inclusiv.
Relații suplimentare la telefon 0243/273.529, int. 106.... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:30 (65 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița, CIF 37586740, cu sediul în bdul Chimiei, nr. 19, Slobozia, scoate la concurs funcția publică vacantă
-Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Juridic, Achiziții Publice, Administrativ și Relații Publice
-un post consilier juridic clasa I, grad profesional superior conform aviz A.N.F.P. nr. 49067/2018
Concursul se va desfășura în zilele de:
  -05.11.2018, orele 10,00-proba scrisă
  -07.11.2018, orele 10,00-proba interviu
Condițiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru dosarul de concurs se... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:20 (73 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local al comunei Ograda cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, cod fiscal 16371390, tel./fax 0243/279.625, ANUNȚĂ ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE în vederea concesionării unui lot, teren arabil intravilan, cu destinația spații comerciale proprietate privată a comunei Ograda, care se află pe strada Ionel Perlea, nr. 287.
Lotul supus concesionării prin licitație publică a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Ograda.
Concesionarea se face pentru o perioadă de 49 de ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei Ograda contra sumei de 20 de lei, achitată în... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:10 (70 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

SC TRANSBUS SA cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 503, jud. Ialomița, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzare deșeu fier nepregătit provenit din casări mijloace fixe.
Licitația va avea loc în data de 09.10.2018, orele 10,00, la sediul SC TRANSBUS SA în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 503, jud. Ialomița.
Condițiile privind participarea și adjudecarea licitației sunt prevăzute în Caietul de sarcini, care se poate obține de la sediul SC TRANSBUS SA... [citește_tot_articolul]

28 Septembrie 2018, 10:10 (67 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

vând spațiu comercial
Fetești, str. Grâușor
Relații la telefon 0722/325.156... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:40 (197 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL-ȘEF FORMAȚIE II (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «SPAȚII VERZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: inginer agronom, inginer horticol, inginer silvicultor
Studii: superioare
Felul funcției: conducere
Vechimea în muncă: minim 3 ani
CALENDAR CONCURS
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 01.10.2018 la registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun.... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:35 (184 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, jud. Ialomița organizează în data de 10 octombrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe și anexe creștere animale.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoană de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire 10 lei, achitată la casieria Consiliului... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:30 (207 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

I.I. CAZACU I. ȘTEFAN cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița
vinde roșii, ardei, vinete din ferma proprie-en gros și en detail
Ferma a fost finanțată de UE cu suma de 40000 euro
Relații la telefon 0727/519.593... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:25 (175 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

I.I. BUZEA NICUȘOR GEORGIAN cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița
vinde roșii, ardei, vinete din ferma proprie-en gros și en detail
Ferma a fost finanțată de UE cu suma de 40000 euro
Relații la telefon 0723/350.554... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:20 (172 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 21/22.09.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 117, ind. 1, din Legea nr. 31/1990 republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 21.09.2018, la orele 11,00, respectiv 22.09.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. lalomița, cu următoarele puncte:
6. Discutarea cererilor de majorare... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:15 (187 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONSTRIF SA

cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi nr. 5, jud. lalomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490

Administratorul Unic al CONSTRIF SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. lalomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 02071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată convoacă pentru data de 21.09.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.09.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Recuperarea sumelor de bani ce au stat la baza contractului de împrumut nr. 36/13.02.2015, în sumă de 10.000.000 lei;
2.... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:15 (193 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 21.09.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.09.2018, și are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:10 (179 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. I.R.I.G.C. IMPEX S.R.L., titular al proiectului «Lucrare structurală de interconectare rețea de distribuție gaze naturale cu conducte M.P. din PE100SDR11 pe Bdul Matei Basarab, între Șos. Amara și Str. Filaturii, loc. Slobozia, jud. Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomița... [citește_tot_articolul]

14 Septembrie 2018, 07:50 (221 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 23 Oct 2018
135 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

19 Octombrie 2018, 17:05


ITM Ialomița: Simpozion «Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase»

Cu ocazia Săptămânii Europeane pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița organizează simpozionul cu tema «Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2018, 08:10
(469 vizualizări - 0 comentarii)


2

IPJ Ialomița: Campanie de prevenire a fraudelor informatice «CyberScams»

În perioada 17-23 octombrie a.c., polițiștii ialomițeni, în parteneriat cu Europol și Federația Europeană a Băncilor, lansează o campanie de prevenire a celor mai întâlnite 7 tipuri de fraude în mediul ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2018, 08:05
(410 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Octombrie 2018, 17:10


Muteni Buzău: Copil ars sub ochii părinților

Neatenția părinților a avut urmări grave asupra unui copil de 1 an și 3 luni din comuna Munteni Buzău. Micuțul se juca nesupravegheat în curte, moment în care a căzut peste focul pe care părinții l-au aprins ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2018, 11:48
(828 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Peste 1400 de amenzi, 62 de permise reținute

Polițiștii au aplicat peste 1400 de sancțiuni contravenționale și au reținut 62 de permise de conducere, în cadrul unei acțiuni de 3 zile desfășurate în județul Ialomița, sub coordonarea Direcției Rutiere ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:50
(776 vizualizări - 0 comentarii)


6

Autoturism căutat de autoritățile britanice, identificat de polițiștii ialomițeni

Un autoturism căutat pentru confiscare de autoritățile britanice a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ialomița. Autoturismul ce aparținea unui bărbat în vârstă ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:45
(904 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A dat în marșarier și a lovit un pieton

În cursul zilei de joi, 11 octombrie a.c, pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Din verificările efectuate de polițiștii ajunși la locul accidentului ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2018, 14:40
(954 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


8

Slobozia: L-a atacat cu o lopată

În după-amiaza zilei de miercuri, 10 octombrie a.c., un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost lovit în cap cu o lopată de către un cetățean. Victima tăia iarba de pe marginea drumului când a fost zărit de ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 14:10
(1104 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia scandal


Fetești: S-a aruncat în gol de la balcon

În dimineața zilei de joi, 11 octombrie 2018, în jurul orelor 3,00, o tânără de 19 ani din Fetești s-a aruncat în gol de la balconul apartamentului în care locuia, cu intenția de a se sinucide. Fata a supraviețuit ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 10:30
(1182 vizualizări - 1 comentariu)


Slobozia: Grevă a transportatorilor

Slobozia: Grevă a transportatorilor

Greva generală a transportatorilor blochează circulația autobuzelor din Slobozia către București. Transportatorii locali au ales să nu efectueze joi, 11 octombrie 2018, nicio cursă către Capitală. Aceștia ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2018, 10:20
(1066 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți»

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza în data de 19 octombrie 2018, orele 9,00, «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți», eveniment care va avea loc ...[citește_toată_știrea]

9 Octombrie 2018, 16:10
(957 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: 3 cutremure în interval de o oră!

3 cutremure au avut loc în județul Ialomița, în decursul unei singure ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter, scrie Mediafax. Potrivit Institutului ...[citește_toată_știrea]

7 Octombrie 2018, 17:30
(2167 vizualizări - 4 comentarii)


Perieți: Mort în accident

Perieți: Mort în accident

Coliziunea dintre un autocamion și un autoturism produsă joi, 4 octombrie a.c., în jurul orelor 19,00, în comuna Perieți, a condus la decesul șoferului din turism, un bărbat în vârstă de 61 de ani. Echipajele ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 10:10
(1561 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Doi tineri suspectați de «furt din autoturism», reținuți

Polițiștii slobozeni cercetează doi tineri, de 17 și 18 ani, pentru «furt calificat», cei în cauză fiind reținuți pentru 24 de ore. Astfel, polițiștii au identificat doi tineri de 17, respectiv 18 ani, ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:35
(1288 vizualizări - 0 comentarii)


Urmăriți internațional, depistați de polițiștii ialomițeni

Marți, 2 octombrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul IPJIalomița au acționat pe raza județului, pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:20
(1230 vizualizări - 0 comentarii)


Maternitatea Urziceni, una dintre maternitățile pe care «Salvați Copiii» le dotează cu aparatură medicală vitală prematurilor

În România, nașterea rămâne discriminatorie: o maternitate lipsită de aparatură medicală vitală poate însemna, pentru un copil născut prea devreme, o salvare venită prea târziu. Este cazul Maternității ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2018, 08:10
(1077 vizualizări - 0 comentarii)


Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița: «Salonul Anual de Carte» a ajuns la ediția a 27-a

Luni, 1 octombrie 2018, la orele 12,00, a debutat a 27-a ediție a «Salonului Anual de Carte» organizat de către Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița. Prestigioasă prin prisma longevității, ediția ...[citește_toată_știrea]

4 Octombrie 2018, 09:10
(1276 vizualizări - 2 comentarii)


Ialomița: Au fost înlocuiți 20 de președinți de secții de votare la Referendum

Ialomița înregistrează primele probleme în procesul de organizare a scrutinului pentru Referendumul de modificare a Constituției, care se va desfășura pe 6 și 7 octombrie 2018. Astfel, 20 de președinți ...[citește_toată_știrea]

2 Octombrie 2018, 17:20
(1789 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Contrabandist de țigări, prins de polițiști

Urziceni: Contrabandist de țigări, prins de polițiști

Un tânăr, de 31 de ani, din Urziceni, este principalul suspect într-un dosar de contrabandă cu țigări, instrumentat de polițiștii Ialomițeni. Oamenii legii au efectuat la locuința sa o percheziție domiciliară ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 17:00
(1449 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 1-5 octombrie a.c., orele 6,30-17,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparație a rețelelor de electricitate. Aceste ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:40
(1736 vizualizări - 1 comentariu)


ITM Ialomița: Constructori amendați

În cursul anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfășurat acțiuni de control în cadrul unei campanii de instruire și informare cu privire la activitățile din domeniul construcțiilor ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:25
(1609 vizualizări - 1 comentariu)


ISU Ialomița: Caravana «Fii pregătit!»

Sâmbătă, 29 septembrie a.c., între orele 10,00-17,00, va ajunge în orașul Slobozia caravana SMURD «Fii pregătit!». Aceasta va fi amplasată pe bulevardul Chimiei, în Piața Unirii și are ca scop instruirea ...[citește_toată_știrea]

28 Septembrie 2018, 15:15
(1619 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC Agromas Grup SRL
furnizor de produse și servicii agricole
cu sediul în loc. Cosâmbești, jud. Ialomița
angajează
ȘOFERI AUTOCAMION
Cerințe:
-studii medii
-permis de conducere categoria B și C+E
-experiență în conducerea
autocamioanelor >3,5 to minim 1 an
-fără cazier judiciar
-atestat valabil de șofer profesionist transport marfă
-atestat valabil ADR
-capacitate de organizare și planificare
-punctualitate, seriozitate și responsabilitate
-avize medicale și psihologice valabile
-transport intern
Responsabilități:
-participă la operațiunile de încărcare
și descarcăre a autovehiculului
Beneficii:
-pachet salarial atractiv
-card analize medicale
-telefon
CV-urile se pot depune
atât la sediul din Cosâmbești
cât și pe următoarea adresă de
email: agromasgrup@gmail.com
Relații se pot obține și
la telefon 0749/082.231

28 Septembrie 2018, 10:05


Urziceni: S-a înecat la pescuit

Marți, 25 septembrie 2018, în jurul orelor 14,00, un apel primit la Dispeceratul ISU Ialomița semnala prezența a doi bărbați în zona unei amenajări hidrotehnice din beton, aflată pe râul Ialomița, în apropierea ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 09:05
(1619 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni înecat


Cosâmbești: Prins cu aproape 100 kg de pește în portbagaj

Polițiștii ialomițeni acționează periodic în vederea apărării patrimoniului piscicol și combaterii faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal. Astfel, a fost depistat, pe raza localității Cosâmbești ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:45
(1840 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente în Ialomița: Două persoane decedate, patru rănite

În cursul zilei de marți, 25 septembrie a.c., pe raza județului Ialomița s-au produs două accidente rutiere. Primul eveniment s-a produs în jurul orelor 16,00, în apropiere de comuna Sinești și s-a soldat ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:15
(1523 vizualizări - 0 comentarii)


Deținătorii de câini periculoși, în atenția polițiștilor ialomițeni

În perioada septembrie-decembrie 2018, polițiștii ialomițeni desfășoară acțiuni de prevenire a oricăror incidente în care sunt implicați câinii periculoși sau agresivi și de verificare a modului de respectare ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 08:05
(1692 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Exercițiu la Țăndărei

Joi, 27 septembrie 2018, de la orele 10,00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița organizează în orașul Țăndărei un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace ...[citește_toată_știrea]

27 Septembrie 2018, 07:45
(1770 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza în data de 19 octombrie 2018, orele 9,00, «Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți». Evenimentul se va desfășura la Slobozia, în ...[citește_toată_știrea]

25 Septembrie 2018, 17:20
(1717 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...