Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

«COMUNA OGRADA»-com. Ograda, str. Ionel Perlea, nr. 183, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Extindere rețea de distribuție apă și stație de tratare în comuna Ograda, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Ograda, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,0... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:40 (73 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de comuna Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax 0243/262.502, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița aviz de gospodărire pentru realizarea lucrărilor «EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA».
Aceasta este o investiție nouă.
Ca rezultat al procesului de producție rezultă ape uzate menajere care vor fi evacuate în râul Ialomița prin Canalul de descărcare al Lacului Fundata, după epurarea într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:35 (33 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI Murgeanca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP14 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:30 (64 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI Murgeanca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP22 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:25 (55 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OUAI MURGEANCA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea și retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP13 aparținând OUAI Murgeanca», propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Țăndărei, în zilele de luni-vineri, între orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:20 (29 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public pentru solicitare autorizație de mediu

SC ROȘIORI PRODUCȚIE SRL cu sediul în comuna Roșiori, sat Roșiori, str. Libertății, nr. 30, parter, având cod CAEN 4631-«Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor»; cod CAEN 5210-«Depozitări» anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu pentru proiectul «Condiționarea și stocarea cerealelor» amplasat în comuna Roșiori, sat Roșiori, lot 2, nr. cadastral 20201.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi,... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:15 (32 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 6.10.2017, Tribunalul Ialomița-judecător sindic, în dosarul nr. 1371/98/2017, în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, a dispus, prin hotărârea intermediară nr. 1410/2017, deschiderea procedurii generale a insolvenței pornită împotriva debitoarei SC RB INTERMED 2012 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 11, sc. D, ap. 18, jud. Ialomița, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/73/2012, având CUI RO 29900485, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 21.11.2017
-Verificarea creanțelor... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:10 (77 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr. 1, începând cu data de 12 octombrie 2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, județ Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2), din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.sfintugheorghe.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2017, 18:05 (75 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, jud. Ialomița, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante și temporar vacante:
• infirmieră: 2 posturi vacante
-în Secția Chirurgie Generală
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de absolvire a școlii generale
-certificat de absolvire a cursului de infirmiere
-fără vechime în specialitate
• infirmieră: 1 post temporar vacant
-în Compartimentul ATI
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
... [citește_tot_articolul]

3 Octombrie 2017, 17:05 (76 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

PRO DOMUS SRL-societate în faliment, vinde la licitație publică următoarele bunuri:
-construcții fabrica Fetești -2547,30 mp-224.000 euro (cuprinde și: Circular cu masă mobilă Tehnicus; Circular masă mobilă fără incizor; Echipament comp. vopsire electrostatică; Presă A DOPIA membrană Omnia; Puț apă forat; Utilaj centru de lucru CNC)
-calculator notebook Toshiba-37,00 lei
-betonieră-57,00 lei
-casa de marcat-32,00 lei
-casa de marcat-45,00 lei
-copiator studio Toshiba-16,00 lei
-multifuncțional XEROX-98,00 lei
-mașină de spălat Electrolux-13,00 lei
Orice... [citește_tot_articolul]

26 Septembrie 2017, 09:00 (171 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

SC SENIOR CONS SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de Procedură Civilă și Regulamentul de vânzare următoarele bunuri imobile și mobile situate în municipiul Slobozia, șos. Călărași, nr. 4 (zona periferică a municipiului):
1. IMOBILE:
a. construcție denumită «CLĂDIRE DEPOZITARE și ATELIERE»-suprafața construită desfășurată fiind de 357,42 mp (suprafață construită/amprentă la sol având 178,71 mp)
b. teren intravilan pe care este amplasată construcția denumită... [citește_tot_articolul]

26 Septembrie 2017, 08:50 (123 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Sfântu Gheorghe, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 43 din 30.06.2017
scoaterea la licitație publică, pentru concesionare, a unui număr de 15 loturi de teren situat în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe, pentru construcția de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consilului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 17.10.2017, orele 10,00.
Data limită de depunere a ofertelor este 13.10.2017, orele 14,00, la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 17.10.2017, orele 10,00... [citește_tot_articolul]

26 Septembrie 2017, 08:40 (109 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC AGROTRANSPORT URZICENI SA, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență «ETC» IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentului de vânzare următoarele bunuri imobile situate în municipiul Urziceni, str. SMA, nr. 9, județul Ialomița:
-Atelier mecanic, suprafața construită 350 mp, valoare de piață 31.500 lei (exclusiv TVA)
-Cabină carburanți, suprafața construită 5 mp, valoare de piață 1.600 lei (exclusiv TVA)
-Clădire administrativă, suprafața construită 210 mp, valoare de piață 31.100 lei... [citește_tot_articolul]

26 Septembrie 2017, 08:30 (92 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de mediu

COMUNA GHEORGHE DOJA, cu sediul în loc. Gheorghe Doja, jud. Ialomița, titular al planului «REACTUALIZARE PUG COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA» localizat în com. Gheorghe Doja, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Ialomița.
De asemenea, documentele prevăzute la alin. (1), art. 33, din HG 1076/2004 pot fi consultate la sediul Primăriei Gheorghe Doja ce va adopta planul, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-14,00 și vineri, între orele 8,00-12,00.
Proiectul de plan în formă avizată de APM Ialomița se poate pune la dizpoziția publicului, la cerere, la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia... [citește_tot_articolul]

26 Septembrie 2017, 08:20 (92 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Informare

Această informare este efectuată de COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, sat Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, tel./fax 02436/262.001, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru «EXTINDERE FRONT CAPTARE ȘI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE», județul Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută realizarea unui nou foraj care să asigure completarea bazinului, un nou grup de pompare în cadrul stației, extinderea și îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de alimentare cu apă în satele Sfântu Gheorghe, Butoiu și Malu... [citește_tot_articolul]

25 Septembrie 2017, 08:10 (133 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Subscrisa «ASOCIAȚIA TINERILOR ARTIȘTI», cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Școlii, nr. 26, județul Ialomița, având CIF 14942849, prin prezenta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul Legii nr. 78/2014.... [citește_tot_articolul]

25 Septembrie 2017, 08:05 (91 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de economist specialist IA în cadrul Biroului Financiar-Contabil.
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diploma de licență a studiilor superioare economice
-vechime în specialitate: 6 ani și 6 luni
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 05.10.2017, orele 10,00
-Interviu în data de 10.10.2017, orele 10,00
-Perioada depunere dosare 21.09.2017-27.09.2017
Dosarele... [citește_tot_articolul]

19 Septembrie 2017, 17:10 (115 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCARE

Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății CONSTRIF SA cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490

Administratorul Unic al CONSTRIF SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 02071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, convoacă pentru data de 02.10.2017, orele 11,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 25.09.2017, cu următoarea ordine de zi:
1. Recuperarea sumelor de bani ce au stat la baza contractului de împrumut nr. 36/13.02.2015, în sumă de 10.000.000 lei
2. Anularea Hotărârii... [citește_tot_articolul]

13 Septembrie 2017, 17:10 (80 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGFD ȚĂNDĂREI SRL, titular al proiectului «Construire hală depozitare» propus a fi amplasat în loc. Țăndărei, str. Aleea Teilor, nr. 2, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Construire hală depozitare».
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la următoarea adresă de internet... [citește_tot_articolul]

13 Septembrie 2017, 17:05 (107 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comercială APĂ CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE SRL

Consiliul Local Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale societăților comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local Sfantu Gheorghe, constituită în baza HCL 53/27.07.2017, anunță organizarea selecției membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Apă Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe SRL, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată... [citește_tot_articolul]

29 August 2017, 18:40 (85 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 17 Oct 2017
173 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Acțiuni ale IPJ Ialomița

La acest sfârșit de săptămână, 13-15 octombrie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au continuat acțiunile în locurile și zonele de interes operativ din județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 17:05
(106 vizualizări - 0 comentarii)


1

Slobozia: La furat de fier

Sâmbătă, 16 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană înceracă să sustragă materiale feroase din curtea unei clădiri. Oamenii ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 16:40
(99 vizualizări - 0 comentarii)


2

«Târgul de Toamnă» de la Fetești, în vizorul polițiștilor

Sancțiuni contravenționale de aproape 7000 de lei au fost aplicate de polițiștii ialomițeni, vineri, 13 octombrie a.c., în urma activităților desfășurate cu ocazia organizării «Târgului de Toamnă», pe raza ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 16:25
(103 vizualizări - 0 comentarii)


3

IPJ Ialomița: Infracțiuni silvice și piscicole

Polițiștii ialomițeni acționează periodic, pe raza de competență, în vederea apărării patrimoniului piscicol și combaterii faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal, dar și pentru prevenirea și combaterea ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 16:15
(91 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Sesiune de admitere pentru candidați

O nouă sesiune de admitere pentru Școala militară de subofițeri Pompieri și Protecție Civilă «Pavel Zăgănescu» Boldești a fost aprobată pentru luna ianuarie a anului 2018. Astfel, tinerii care doresc să ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 15:25
(88 vizualizări - 0 comentarii)


5

Incendiu la o casă din Ion Roată

Focul a alertat locatarii duminică, 15 octombrie a.c., în jurul orelor 18,00, când au și sesizat echipajele de pompieri prin apel la numărul 112. La locul intervenției s-au deplasat salvatorii de la Detașamentul ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 15:05
(97 vizualizări - 0 comentarii)


6
Polițiștii din Constanța anchetează dispariția unui tânăr din Ialomița

Polițiștii din Constanța anchetează dispariția unui tânăr din Ialomița

Polițiștii din Constanța au demarat cercetările cu privire la dispariția unui tânăr de 20 de ani, din Fetești. Pe data de 9 octombrie 2017, băiatul, identificat în persoana numitului Ion Ilie, și-a anunțat ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2017, 14:59
(626 vizualizări - 1 comentariu)


Căutat de autoritățile italiene, reținut la Slobozia

Polițiștii din Slobozia au reușit să identifice și să rețină un bărbat, de 34 de ani, pe numele căruia autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare. Acesta era căutat în Italia ...[citește_toată_știrea]

13 Octombrie 2017, 17:25
(397 vizualizări - 0 comentarii)


8

Mașină furată, descoperită de polițiștii slobozeni

O mașină care figura în baza de date a polițiștilor ca fiind sustrasă confiscării în Polonia a fost descoperită de oamenii legii din Slobozia în curtea unui bărbat, de 35 de ani, din oraș. Mașina a fost ...[citește_toată_știrea]

13 Octombrie 2017, 17:10
(326 vizualizări - 0 comentarii)


IJJ Ialomița: Locuri disponibile în unitățile de învățământ ale Jandarmeriei Române

Absolvenții de liceu, care dețin diplome de Bacalaureat, sunt așteptați la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița pentru a-și depune dosarele în vederea ocupării unui loc în instituțiile de ...[citește_toată_știrea]

13 Octombrie 2017, 16:55
(355 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Atenție, se opresc gazele !

Din cauza lucrărilor de întreținere și reparații ale rețelelor de distribuție, Distrigaz Sud Rețele informează că luni, 16 octombrie 2017, se va opri furnizarea cu gaz în Amara, pe străzile Tudor Vladimirescu ...[citește_toată_știrea]

13 Octombrie 2017, 16:40
(299 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Pește confiscat

Patru bărbați din Ialomița, cu vârste cuprinse între 35 și 63 de ani, au ajuns să aibă probleme cu legea după ce au fost identificați de polițiști comercializând pește fără documente legale. Marfa a fost ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2017, 18:10
(390 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: Beți la volan

Doi tineri din Ialomița, de 21 și 31 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost identificați în trafic conducând sub influența băuturilor alcoolice. Primul avea o alcoolemie de 0,59 miligrame alcool ...[citește_toată_știrea]

12 Octombrie 2017, 17:25
(370 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: S-a dispus confiscarea a peste 840 mc de lemn de plop!

Polițiști din cadrul IPJ Ialomița au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din silvicultură. Marți, 10 octombrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 17:10
(570 vizualizări - 2 comentarii)


Fetești: Tineri reținuți pentru furt calificat

Fetești: Tineri reținuți pentru furt calificat

Marți, 10 octombrie 2017, polițiștii feteșteni au identificat principalii bănuiți de săvârșirea infracțiunii de «furt» din incinta unei societăți comerciale din Fetești. Unul dintre aceștia, tânărul de ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 17:05
(508 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești furt


Ialomițeni bănuiți de contrabandă cu țigări

La data de 10 octombrie 2017, polițiștii de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Ialomița au efectuat 3 percheziții pe raza județului, la sediul unei societăți comerciale, precum și la ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 16:55
(426 vizualizări - 0 comentarii)


Se oprește gazul la Slobozia

Distrigaz Sud Rețele informează cu privire la faptul că în data de joi, 12 octombrie 2017, la Slobozia, va fi întreruptă furnizarea de gaz pe strada Aleea Parcului, între orele 08,00-15,00. Măsura este ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 16:45
(390 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Campanie de toamnă vaccinare antirabică vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează locuitorii județului că, în perioada 2-11.10.2017, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel național ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 14:45
(400 vizualizări - 0 comentarii)


18

Bucu: Arestat pentru viol

Un tânăr din localitatea Bucu a fost arestat de procurorii din Slobozia după ce a violat o vecină pensionară. El va sta după gratii pentru următoarele 30 de zile, iar dacă va fi găsit vinovat riscă ani ...[citește_toată_știrea]

11 Octombrie 2017, 09:10
(461 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

10 Octombrie 2017, 17:30


Centrul Militar Județean Ialomița: Recrutare rezerviști voluntari

Centrul Militar Județean Ialomița continuă recrutarea candidaților care doresc să devină soldat sau gradat voluntary, până la data de 20 octombrie 2017. La prezentarea la Centrul Militar Județean ...[citește_toată_știrea]

10 Octombrie 2017, 17:05
(518 vizualizări - 0 comentarii)


Casă inundată la Păltiniș

Casă inundată la Păltiniș

Duminică dimineața, 8 octombrie 2017, pompierii au intervenit pe raza comunei Perieți, în satul Păltiniș, pentru scoaterea apei dintr-o gospodărie. Intervenția s-a desfășurat în urma unui apel primit în ...[citește_toată_știrea]

8 Octombrie 2017, 13:45
(681 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Proteste împotriva maidanezilor

Protest în centrul Urziceniului, organizat duminică, 8 octombrie 2017. Cetățenii ies în stradă ca să nemulțumiți față de faptul că autoritățile locale nu gestionează corespunzător problema câinilor comunitari ...[citește_toată_știrea]

7 Octombrie 2017, 12:38
(853 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Angajatorii din Spania caută forță de muncă

Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă EURES oferă 800 de locuri de muncă în Spania, pentru recoltatul căpșunilor. Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 luni, data estimată de angajare ...[citește_toată_știrea]

6 Octombrie 2017, 18:05
(772 vizualizări - 0 comentarii)


Enel Distribuție: Mai multe localități rămân fără curent

Enel Distribuție Dobrogea anunță sistarea temporară a furnizării energiei electrice în mai multe localități din Ialomița, în perioada 9-14 octombrie 2017, în intervalul orar 08,00-16,00. Vizate sunt municipiile ...[citește_toată_știrea]

6 Octombrie 2017, 17:45
(760 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: A crescut numărul incendiilor de vegetație uscată

Oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență atrag atenția cu privire la faptul că numărul incendiilor de vegetație a crescut considerabil. Numai în ultimele 2 luni, pompierii au intervenit pentru ...[citește_toată_știrea]

6 Octombrie 2017, 17:25
(731 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Curtea Europeană de Conturi a verificat fermele din județ

Auditorii Curții Europene de Conturi au făcut o amplă verificare cu privire la modul în care Uniunea Europeană a întreprins în România acțiunile privind bunăstarea animalelor de fermă. Auditorii europeni ...[citește_toată_știrea]

6 Octombrie 2017, 17:10
(753 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Vindea lemne fără drept

Un bărbat de 36 de ani din județul Vrancea a fost identificat pe raza comunei Gheorghe Lazăr, încercând să vândă lemne de fag, în mod ilegal. Bărbatul nu a reușit să prezinte polițiștilor documente legale ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2017, 16:52
(820 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Dosare penale pentru pescuit ilegal

Doi ialomițeni, de 61 și 65 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost surprinși pescuind fără drept. Unul dintre ei se afla în zona lacului Bentul Mare, iar celălalt pe malul brațului Borcea. ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2017, 16:51
(810 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Atenție, se închid gazele!

Distrigaz Sud Rețele anunță sistarea furnizării gazelor naturale pe străzile Petrolistului și Buzăului din Urziceni, pe data de 10 octombrie 2017, între orele 08,00-12,00. Totul din cauza lucrărilor de ...[citește_toată_știrea]

5 Octombrie 2017, 16:47
(866 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Tony în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! @Alina în Luminița Barcari se poate întoarce în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Ialomița! ALINA în Luminița Barcari se poate întoarce în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Ialomița! Total pe dinafara în Examenul pentru admiterea în avocatură, «probă de foc» pentru candidații din Ialomița ... în Sindicaliștii SANITAS vor să execute silit Spitalul Județean Slobozia diego în Un Boll de goluri Chira în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! Eu în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! Gigione în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! Eu în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! Stoica Viorel în Comisarul șef Cristian Ivan este noul comandant al Poliției ialomițene! ...cu polonicul! în Luminița Barcari se poate întoarce în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Ialomița! Costea nelly în Polițiștii din Constanța anchetează dispariția unui tânăr din Ialomița Marinescu în Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» are 2000 de cititori anual Facebook în Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» are 2000 de cititori anual Io în Sindicaliștii SANITAS vor să execute silit Spitalul Județean Slobozia Carmen în Luminița Barcari se poate întoarce în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Ialomița! cunoscator în Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» are 2000 de cititori anual Ionela în Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» are 2000 de cititori anual Mario în Salariile din Primăria Slobozia «nu respectă prevederile legale»
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...