Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC POLARIS M HOLDING SRL cu sediul în Constanța, str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Adm., cam. 1, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod(urilor) CAEN: 3811-colectarea deșeurilor nepericuloase; 3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate; 8129-alte activități de curățenie, care se desfășoară în Slobozia, str. Gării, nr. 3.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2017, 07:20 (13 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

SC SENIOR CONS SRL, prin lichidator judiciar Casa de Insolvență ETC IPURL Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, județul Ialomița, VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, în condițiile statuate de Codul de procedură civilă și Regulamentul de vânzare următoarele bunuri imobile și mobile situate în municipiul Slobozia, Șos. Călărași, nr. 4 (zona periferică a municipiului):
IMOBILE
construcție denumită «CLĂDIRE DEPOZITARE și ATELIERE»
-suprafața construită desfășurată fiind de 357,42 mp (suprafață construită /amprentă la sol... [citește_tot_articolul]

25 Aprilie 2017, 09:10 (38 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

În vederea încheierii contractelor de închiriere a suprafețelor din pășunea comunală de către membrii colectivității locale proprietari de animale înregistrate în RNE (Registrul Național al Exploatațiilor), se organizează la sediul Primăriei comunei Bucu, cu sediul în localitatea Bucu, Calea București, nr.101, licitație publică, conform HCL nr.18/30.03.201 și Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Bucu.
Acte necesare:
-adeverință de la medicul veterinar ca animalele sunt înscrise în RNE (Registrul Național al Exploatațiilor);
-certificat fiscal privind achitarea impozitelor și taxele... [citește_tot_articolul]

20 Aprilie 2017, 18:15 (130 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Informații pentru asigurați

CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) poate fi solicitat de către persoanele asigurate pe teritoriul României și dă dreptul acestora la asistența medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul  statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Elveția. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Elveția pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. Cardul European se eliberează la cerere, care se depune în scris la sediul casei de asigurări în evidența căreia se află asiguratul și... [citește_tot_articolul]

12 Aprilie 2017, 09:05 (68 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria comunei Manasia cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, județul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2) și ale HGR nr. 611/2008, privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție temporar vacante:
Inspector (operator roluri), clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Impozite și taxe
Condiții de participare
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv... [citește_tot_articolul]

11 Aprilie 2017, 08:50 (69 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 22 din 07.03.2017 scoaterea la licitație publică pentru închirierea unui spațiu din incinta Cămin Cultural Sfântu Gheorghe, sat Sfântu Gheorghe, având destinația de spațiu comercial, format din 3 încăperi, în suprafață totală de 52 mp, situat în domeniul public al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 436520... [citește_tot_articolul]

11 Aprilie 2017, 08:35 (66 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria Săveni ce intenționează să solicite de la Apele Române Buzău, Agenția Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de «modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare, comuna Săveni, sat Săveni», amplasate în comuna Săveni.
Această investiție este investiție nouă.
Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta următoarele ape uzate: se vor evacua în râul Ialomița după ce au fost epurate prin stație epurare.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care... [citește_tot_articolul]

11 Aprilie 2017, 08:20 (54 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț mediu

SC AGROMAS GRUP SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «CONSTRUIRE HALĂ» propus a fi amplasat în extravilanul com. Cosâmbești, sat Cosâmbești, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul Primăriei Cosâmbești, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

11 Aprilie 2017, 08:10 (74 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 549, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
-asistent medical generalist:
• 3 posturi (2 posturi în Secția Medicină Internă și 1 post în Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală)
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea de asistent medical
-certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizația profesională
-fără condiții... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2017, 19:05 (93 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

licitație publică

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin. 4 C. pr. civ., aducem la cunoștința generală faptul că, în data de 26 APRILIE 2017, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următorului bun:
-IMOBIL-situat în mun. Slobozia, str. Plopului, nr. 34, jud. Ialomița, compus din suprafața de 325 mp (suprafață rezultată din acte), respectiv suprafața de 350 mp... [citește_tot_articolul]

28 Martie 2017, 08:30 (87 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

organizare concurs

Primăria Gheorghe Doja, cu sediul în localitatea Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, jud. Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de
-bibliotecar, grad profesional IA, conf. HG 286/2011
Condițiile specifice de participare la concurs:
-condițiile de studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul filologiei, științelor administrative/economice/inginerești;
-competențe digitale: atestate cu certificat/adeverință/alt tip de document;
-condiții de vechime: 7 ani
... [citește_tot_articolul]

28 Martie 2017, 08:20 (100 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL cu sediul în mun. București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «AMPLASARE ECHIPAMENT SKID GPL» propus a fi amplasat în mun. Slobozia, DN2A-km 66, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

28 Martie 2017, 08:15 (95 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria Săveni ce intenționează să solicite de la Apele Române Buzău-Agenția Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de «modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare, comuna Săveni, sat Săveni», amplasate în comuna Săveni.
Această investiție este investiție nouă.
Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta următoarele ape uzate: se vor evacua în râul Ialomița după ce au fost epurate prin stație epurare.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care... [citește_tot_articolul]

28 Martie 2017, 08:10 (94 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere acordului de mediu

COMUNA SĂVENI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare, comuna Săveni, județul Ialomița» propus a fi amplasat în comuna Săveni, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, și vineri, între orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Săveni, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 08,00-16,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul... [citește_tot_articolul]

28 Martie 2017, 08:05 (75 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Consiliul Local al comunei Ograda, cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, cod fiscal 16371390, tel./fax: 0243/279.625, anunță organizarea licitației publice în vederea concesionării 9 (nouă) loturi teren arabil intravilan, cu destinația construcție de locuințe, proprietate privată a comunei Ograda, libere de sarcini.
Loturile supuse concesionării prin licitație publică au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Ograda.
Concesionarea se face pentru o perioadă de 49 de ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei Ograda contra sumei de 20 lei, achitată în numerar la casierie, începând cu data de 13... [citește_tot_articolul]

9 Martie 2017, 10:20 (124 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE
Referent, clasa III, grad profesional debutant
-Compartiment registru agricol și fond funciar
-Nivel studii medii
Referent, clasa III, grad profesional asistent
-Compartiment-Poliția Locală
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu... [citește_tot_articolul]

9 Martie 2017, 10:10 (120 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

concurs

Grădinița cu Program Prelungit «Dumbrava Minunată» Slobozia, Ialomița, str. Mihai Eminescu, nr. 6, organizează, conform HG nr. 286/2011, modificată și completată de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post de personal auxiliar-îngrijitor grupa preșcolari
Denumirea postului:
-îngrijitor grupă preșcolari (femeie)/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-10 clase
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
-Proba scrisa: 29.03.2017, orele 12,00, la sediul Grădiniței... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 19:25 (108 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI Murgeanca cu sediul în orașul Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 220, jud. Ialomița convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori în data de 09.03.2017, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2016
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2017
5. Alte aspecte-reverificarea suprafeței înscrise în organizație (copie declarație APIA)
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 16:20 (108 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Primăria comunei Gheorghe Doja, str. Grădiniței, nr. 15, tel./fax, 0243/262.502, com. Gheorghe Doja, Jud. Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire al apelor pentru «Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism» al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere ce se vor evacua în canalul de desecare al lacului Fundata, canal situat în partea de Sud-Vest a localității, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2017, 15:15 (101 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Municipiului Urziceni, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a 6 (șase) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Poliția Locală Urziceni, după cum urmează
1. Compartiment circulația pe drumurile publice-un post și anume:
• polițist local clasa I, grad profesional asistent studii (S)
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de execuție sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2017, 18:20 (162 vizualizări - 0 comentarii)

Vineri 28 Apr 2017
233 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

IPJ Ialomița: Polițiștii ialomițeni, la datorie de 1 mai

Aproximativ 300 de polițiști din Ialomița vor fi la datorie în minivacanța de 1 mai. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și vor supraveghea traficul rutier, pentru a preveni producerea accidentelor ...[citește_toată_știrea]

28 Aprilie 2017, 16:45
(50 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: «Ziua Internațională a Sănătății și Securității în Muncă»

În data de 28 aprilie, la nivel mondial, se sărbătorește «Ziua Internațională a Sănătății și Securității în Muncă». Evenimentul a fost marcat anul acesta și la Slobozia, de către reprezentanții Inspectoratului ...[citește_toată_știrea]

28 Aprilie 2017, 16:10
(48 vizualizări - 0 comentarii)


2

Slobozia: Expoziție de pictură inedită la Muzeul Agriculturii

Elevii din Ialomița care participă la Olimpiada Județeană de Arte Plastice, Istoria Artei și Arhitectură își expun lucrările la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia. Evenimentul se desfășoară marți ...[citește_toată_știrea]

28 Aprilie 2017, 15:05
(47 vizualizări - 0 comentarii)


3

Amenzi aplicate de inspectorii DSVSA Ialomița

Reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița au efectuat în această perioadă o serie de acțiuni de control la firmele care abatorizează și procesează produse din ...[citește_toată_știrea]

28 Aprilie 2017, 14:20
(51 vizualizări - 0 comentarii)


4

Bărbat din Țăndărei, reținut pentru furturi comise în Franța

Polițiștii ialomițeni au reușit să identifice un bărbat, de 35 de ani, din Țăndărei, pe numele căruia autoritățile din Franța au emis un mandat european de arestare. Acesta a comis mai multe furturi pe ...[citește_toată_știrea]

27 Aprilie 2017, 18:30
(157 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Se oprește furnizarea de gaz

Distrigaz Sud Rețele anunță faptul că vineri, 28 aprilie 2017, între orele 8,00 și 15,00, furnizarea de gaz pe strada Ialomiței, din Slobozia, va fi întreruptă din cauza unor lucrări de reparație și întreținere ...[citește_toată_știrea]

27 Aprilie 2017, 17:15
(139 vizualizări - 0 comentarii)


6

Slobozia: Concert «Veniți de luați lumină!»

Episcopia Sloboziei și Călărașilor organizează joi, 4 mai 2017, a treia ediție a concertului «Veniți de luați lumină!». Evenimentul se desfășoară la Catedrala Episcopală «Înălțarea Domnului» din Slobozia ...[citește_toată_știrea]

27 Aprilie 2017, 16:05
(150 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Arestat după ce și-a înjunghiat soția

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Grigore Nicolae, pentru săvârșirea infracțiunii de «tentativă ...[citește_toată_știrea]

26 Aprilie 2017, 14:15
(321 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au acționat suplimentar în ultimele 48 de ore în locurile și zonele de interes operativ din județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pentru creșterea ...[citește_toată_știrea]

26 Aprilie 2017, 13:35
(239 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Infractori cu condamnări, arestați

În ultimele 48 de ore, polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute ...[citește_toată_știrea]

26 Aprilie 2017, 13:05
(268 vizualizări - 0 comentarii)


10

IPJ Ialomița: Și tu poți deveni polițist! Admitere 2017

Cei care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere ...[citește_toată_știrea]

26 Aprilie 2017, 12:55
(298 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Miercuri, 26 aprilie 2017,  polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și cei de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează 32 percheziții în București și în 4 județe, într-un ...[citește_toată_știrea]

26 Aprilie 2017, 11:25
(292 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

25 Aprilie 2017, 18:05


Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Fetești, Manasia și Slobozia

Distrigaz Sud Rețele anunță opriri programate ale furnizării de gaz, marți, 25 aprilie 2017, din cauza unor lucrări la rețeaua de distribuție. Afectați de aceste reparații vor fi locuitorii din Fetești ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2017, 16:35
(285 vizualizări - 0 comentarii)


14

Slobozia: «Ziua Veteranilor de Război»

Miercuri, 26 aprilie 2017, în organizarea Instituției Prefectului Ialomița, a Consiliului Județean Ialomița, a Garnizoanei Slobozia și Primăriei Slobozia, va fi organizată «Ziua Veteranilor de Război». ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2017, 14:45
(282 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Termen pentru depunerea situațiilor financiare

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați ca au fost publicate principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru anul ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2017, 12:35
(334 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Concluziile desprinse în urma exercițiului național «PROCIV 2017»

În data de 21 aprilie a.c, la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate concluziile desprinse în urma exercițiului național ...[citește_toată_știrea]

24 Aprilie 2017, 11:40
(269 vizualizări - 0 comentarii)


Unirea Slobozia țintește o nouă victorie. Cu optimism, spre Cernavodă!

Sâmbătă, 22 aprilie a.c., de la orele 17,00, Unirea Slobozia se confruntă în deplasare cu Axiopolis Cernavodă. Înaintea jocului, conducerea Clubului a organizat o conferință de presă la care au participat ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 18:25
(419 vizualizări - 0 comentarii)


Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Slobozia

Distrigaz Sud Rețele anunță opriri programate ale furnizării de gaz în Slobozia, luni, 24 aprilie 2017, din cauza unor lucrări la rețeaua de distribuție. Afectați de aceste reparații vor ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 16:50
(388 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Stop violenței!

Polițiștii ialomițeni au lansat un mesaj preventiv și informativ prin care încearcă să reducă fenomenul violenței. Oamenii legii precizează faptul că violența, indiferent de formă, este nejustificată. ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 16:35
(325 vizualizări - 0 comentarii)


Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică la Slobozia, Munteni Buzău și Traian

Enel Distribuție Dobrogea SA anunță că, urmare a lucrărilor planificate de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în perioada 24- ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 16:25
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Controale ale ITM Ialomița

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița  a desfășurat, în trimestrul I 2017, în domeniul relațiilor de muncă, 322 de acțiuni de control  în urma cărora  au fost dispuse 472 de măsuri pentru ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 14:20
(308 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în Cartierul Fetești-Oraș!

Pentru realizarea lucrărilor de cuplare a rețelei noi de alimentare cu apă, reabilitată prin programul POS Mediu I, la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Fetești, SC RAJA SA este nevoită ...[citește_toată_știrea]

21 Aprilie 2017, 11:10
(577 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

angajăm casier
Condițiile angajării sunt
-cunoștințe operare PC: Excell Word
-experiență în domeniu, minim 3 ani
Persoanele interesate pot depune CV
la adresa de e-mail
office.ialomita@bere-băuturi.ro
Pentru detalii suplimentare
apelați tel. 0751/078.718

20 Aprilie 2017, 18:05


RAJA Constanța: Lucrări de întreținere rețele în Cartierul Fetești-Gară

Pentru executarea lucrărilor de spălare a rețelei de apă din Cartierul Fetești-Gară, din municipiul Fetești, SC RAJA SA este nevoită să furnizeze apă cu presiuni scăzute pe timpul nopții, în perioada 24-28 aprilie 2017 ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2017, 17:20
(432 vizualizări - 0 comentarii)


Alegeri locale parțiale la Amara, Fierbinți Târg și Țăndărei-11 iunie 2017

Guvernul a stabilit în data de 11 iunie 2017 organizarea scrutinului local parțial pentru alegerea primarului în 49 de localități în care această funcție a rămas vacantă ca urmare a demisiilor unor titulari ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2017, 16:55
(455 vizualizări - 2 comentarii)


Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale la Slobozia

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele anunță faptul că vineri, 21 aprilie 2017, la Slobozia furnizarea gazelor naturale se va închide pe bulevardele Chimiei, Unirii și Matei Basarab, precum și pe strada ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2017, 16:15
(278 vizualizări - 0 comentarii)


Braconaj piscicol în zona Fetești. A fost prins un morun de 2,3 m și 75 de kilograme!

Braconaj piscicol în zona Fetești. A fost prins un morun de 2,3 m și 75 de kilograme!

Procurorii și polițiștii din Slobozia au pus în mișcare acțiunea penală pe numele a nouă persoane din zona Fetești, sub acuzația de «braconaj». Actele de urmărire penală arată faptul că, în perioada 20 ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2017, 13:35
(730 vizualizări - 0 comentarii)


«Ziua Bibliotecarului», sărbătorită la Slobozia

Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» organizează luni, 24 aprilie 2017, evenimentul intitulat «Ziua Bibliotecarului din România». În cadrul manifestării care se va desfășura la Slobozia, cei prezenți ...[citește_toată_știrea]

20 Aprilie 2017, 12:45
(302 vizualizări - 0 comentarii)


SC Agromas Grup SRL

furnizor de produse
și servicii agricole

angajează
GESTIONAR DEPOZIT
Principalele responsabilități
-gestiunea stocurilor de marfă
-gestionarea documentelor
de intrare-ieșire
-verificarea calitativă și cantitativă
a mărfurilor
-recepția și livrarea mărfurilor
-participarea la inventare
Cerințe
-studii medii
-experiență în domeniu minim 1 an
-cunoștințe operare calculator
(word, excel)
-cunoștințe operare documente gestiunea materialelor
-constituie avantaj:
experiență în poziția de gestionar
Beneficii
-pachet salarial atractiv
CV-urile se pot depune la
sediul societății din Cosâmbești,
Șoseaua Slobozia-Țăndărei,
nr. 154, jud. Ialomița
sau la adresa de e-mail agromasgrup@gmail.com

19 Aprilie 2017, 16:50


Ultimele comentarii
8408-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...