Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:55 (700 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița, organizează licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros a unui număr de 2 loturi teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinația construire anexe gospodărești, după cum urmează:
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 2, care se învecinează la S-DS.111/1, N-E-domeniul privat al comunei, V-domeniul privat al comunei LOT. 1, cu destinația construire anexe gospodărești
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 1, care se... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:50 (675 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT

Valabilitatea cardurilor naționale de sănătate s-a prelungit la 7 ani

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița amintește furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu aceasta, dar și asiguraților, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani.
Cardurile sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 2 ani după data de expirare a valabilității inscripționată pe suprafața din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.
În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:45 (639 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL cu sediul în loc. București, Sector 1, str. Șos.București-Ploiești, nr. 19-21, anunță că a depus la APM lalomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității:
cod CAEN 8610-Activități de asistență spitalicească (denumirea activității cf. CAEN)
cod CAEN 8622-Activități de asistență medicală specializată (denumirea activității cf. CAEN)
pe amplasamentul din Slobozia, jud. lalomița, Str. Șos. Nordului, Nr. 6 (adresa la care se desfășoară activitatea).
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului lalomița, str. Mihai Viteazu, nr. 1, loc. Slobozia, jud. lalomița, tel: 0243/232.971, fax 0243/215.949, e-mail: office@apmil.anpm.ro, în termen de 15 zile de la apariția prezentului anunț.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:40 (664 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informații pentru asigurați

SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

• Servicii medicale profilactice.
• Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgență altele decât cele finanțate direct de Ministerul Sănătății; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecțiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigații paraclinice; tratamentul medical, chirurgical și unele proceduri de recuperare; prescrierea tratamentului necesar ameliorării sau vindecării, inclusiv indicațiile privind regimul de viață și muncă, precum și cel igieno-dietetic.
• Activități de suport, în condițiile legii.
• Asistență medicală primară și de specialitate ambulatorie la indicația medicului de familie, în condițiile contractului... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:35 (610 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:30 (735 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:25 (644 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Completare a ordinii de zi a AGOA «CONSTRIF» SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor «CONSTRIF» SA, completează ordinea de zi, a Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 12,00, respectiv, 15.12.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:20 (659 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 11,00, respectiv 15.12.2018, la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:15 (631 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990·republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în registrul comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 14.12.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.12.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:10 (668 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490
Administratorul Unic al «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată convoacă pentru data de 14.12.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:05 (673 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• inspector Resurse Umane-1 post (perioadă nedeterminată)
• casier-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:20 (788 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC IPURL» SLOBOZIA

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2018, Tribunalul Călărași a dispus, în dosarul nr. 1054/116/2018, în temeiul art. 72 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea creditoarei Terra Oyl Group SRL Slobozia, deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei GERMAN FELT OYL STATION SRL, cu sediul în municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 12, camera 1, bl. B26, sc. 1, et. 4, ap.12, județul Călărași, având CUI 31783352, nr. ordine în Registrul Comerțului J51/235/2013, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:15 (1078 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

PRIMARIA SĂVENI-COMUNA SĂVENI

STR. PATRIARH «MIRON CRISTEA», nr. 34, COD 927205, TEL.: 0243/278.012, FAX: 0243/27.8012, e-mail: primariasaveni@yahoo.com, CUI 4365336

Comunicat de presă Lansare proiect „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Primăria Comunei Săveni anunță începerea implementării proiectului cu titlul „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“, finanțat de CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2018, în baza contractului de finanțare nr. 5/PJDL/01.11.2018, încheiat cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității spațiilor publice din... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:10 (583 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:
1 post vacant de medic specialist chirurgie generală în cadrul Cabinetului de Chirurgie Generală din Ambulatoriul Spitalului, cu normă întreagă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
-copie de pe... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:45 (987 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 29.11.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 20.11.2018, și are următoarea ordine de zi:... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:40 (922 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU, titular al proiectului «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson Nord), Căpșunului (tronson Sud), Parcului (tronson Sud), Petuniei, Salciei (tronson median), Castanului... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:35 (593 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

IONIȚĂ VIOREL, cu domiciliul în Slobozia, a depus documentația pentru «PUD-Construire locuințe colective P+2E», str. Cloșca, nr. 10, municipiul Slobozia, menționat în Certificatul de Urbanismeliberat de Municipiul Slobozia.
Observațiile publicului se primesc în termen de 15 zile la sediul Primăriei Slobozia în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,00 și vineri, orele 8,00-13,00.... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:30 (784 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» Slobozia, județul Ialomița, str. Vechea Matcă, nr. 3 organizează, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant.
Denumirea postului:
• îngrijitor I/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-medii
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-0 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
12.12.2018, orele 10,00-proba scrisă
14.12.2018, orele 10,00-interviu
... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:25 (942 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
• 1 post-funcția publică de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:20 (923 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 26 Mai 2020
210 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Tudorița Ionescu, învestită în funcția de subprefect al Ialomiței

«În ședința de Guvern din data de 21 mai 2020 a fost aprobată Hotărârea nr. 399, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 22.05.2020, privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2020, 16:25
(253 vizualizări - 2 comentarii)


Accident rutier pe centura Sloboziei

Accident rutier pe centura Sloboziei

Pompierii din Slobozia, împreună cu paramedicii SMURD au intervenit în după amiaza zilei de luni, 25 mai 2020, pentru a acorda îngrjiri medicale victimelor unui accident rutier. Evenimentul s-a petrecut ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2020, 14:10
(261 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: S-a izbit de un alt autoturism și a fost proiectat cu mașina într-un copac

Sâmbătă, 23 mai 2020, în jurul orelor 17,00, polițiștii rutieri au intervenit, pe raza comunei Movilița, la un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Din verificările efectuate a reieșit ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2020, 13:35
(108 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Sâmbătă, 23 mai a.c., în jurul orelor 20,00, polițiștii din Urziceni au depistat în trafic, pe raza municipiului, un șofer de 25 de ani, cu domiciliul în Grivița, în timp ce conducea un autoturism sub ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2020, 13:30
(79 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 352 cazuri de infecții COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 25 mai 2020, conform Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița au fost raportate 352 cazuri de infecții COVID-19. Între timp, la nivelul întregului județ au fost declarate vindecate ...[citește_toată_știrea]

25 Mai 2020, 13:10
(130 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 347 cazuri de infecții COVID-19 în județul Ialomița

Sâmbătă, 23 mai 2020, conform Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița au fost raportate 347 cazuri de infecții COVID-19. Între timp, la nivelul întregului județ au fost declarate ...[citește_toată_știrea]

23 Mai 2020, 13:05
(334 vizualizări - 0 comentarii)


Manasia: S-a răsturnat cu mașina

Manasia: S-a răsturnat cu mașina

O tânără de 19 ani și un bărbat de 23 de ani au fost victimele unui accident rutier petrecut în dimineața zilei de vineri, 22 mai 2020, pe raza localității Manasia. Aflat la volan, bărbatul de 23 de ani ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 14:40
(290 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Manasia accident


Audiențe digitale pentru clienții ENEL

Începând de luni, 25 mai 2020, companiile E-Distribuție, operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul Grupului Enel în România, vor introduce o soluție digitală pentru audiențe, prin intermediul ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 14:25
(173 vizualizări - 0 comentarii)


8

Rată de vindecare a pacienților COVID-19 de 64% în Spitalul Fetești

Reprezentanții Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești au precizat faptul că 64% dintre pacienții bolnavi de COVID-19 s-au vindecat. Estimativ, în cadrul unității medicale, au fost internați 187 de ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 14:05
(190 vizualizări - 0 comentarii)


9

Axintele: Reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au reținut un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Axintele, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de «amenințare», «nerespectare ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 13:40
(147 vizualizări - 0 comentarii)


10

AJOFM Ialomița: Se prelungește perioada de acordare a indemnizației de șomaj

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița informează cu privire la faptul că beneficiarii de indemnizație de șomaj, aflați în plată la data de 22 mai 2020, dreptul la indemnizație de șomaj ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 13:20
(186 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 346 cazuri de infecții COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 22 mai 2020, conform Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița au fost raportate 346 cazuri de infecții COVID-19. Între timp, la nivelul întregului județ au fost declarate ...[citește_toată_știrea]

22 Mai 2020, 13:05
(164 vizualizări - 0 comentarii)


12

Grupul de Comunicare Strategică: 342 cazuri de infecții COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 21 mai 2020, conform Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița au fost raportate 342 cazuri de infecții COVID-19. Între timp, la nivelul întregului județ au fost declarate vindecate ...[citește_toată_știrea]

21 Mai 2020, 13:10
(303 vizualizări - 0 comentarii)


13

Feteși: Lovit de tren la trecerea de cale ferată

Un bărbat de 49 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la București după ce a fost lovit de un tren de marfă. Accidentul s-a petrecut în dimineața zilei de miercuri, 20 mai 2020, când ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 15:20
(290 vizualizări - 0 comentarii)


IȘJ Ialomița: Modele de bună practică privind educația on-line

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a dat publicității lista localităților unde administrațiile locale au făcut eforturi pentru a-i sprijini pe elevii fără posibilități materiale să aibă acces la resursele ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 15:10
(295 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Pasagera unui taxi, victimă a unui accident rutier

O femeie de 29 de ani, din Fetești, pasageră a unui taxi, a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier produs miercuri, 20 mai 2020. Șoferul taxiului nu a respectat ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 14:05
(216 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești accident


Țăndărei: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări

Pompierii din Țăndărei au intervenit miercuri, 20 mai 2020, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în gospodăria unui localnic. Flăcările au cuprins o anexă și au ars aproximativ 5 mp din acoperișul ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 13:45
(181 vizualizări - 0 comentarii)


Stelnica: Incendiu de vegetație uscată

Pompierii din Fetești au intervenit marți, 19 mai 2020, pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs în zona localității Stelnica. Flăcările au distrus un hectar cultivat cu grâu. Cel mai probabil ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 13:30
(184 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Stelnica incendiu


ITM Ialomița: Măsuri de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 în căminele pentru bătrâni

Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița informează cu privire la faptul că administratorii centrelor dedicate îngrijirii vârstnicilor trebuie să ia măsuri de prevenire a infectării cu ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 13:20
(196 vizualizări - 1 comentariu)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun alt caz de COVID-19 înregistrat în Ialomița în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică informează cu privire la faptul că, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Ialomița nu au fost înregistrate cazuri noi de COVID-19. Astfel, numărul îmbolnăvirilor este ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 13:05
(234 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Panică pe Secția Boli Interne a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de miercuri, 20 mai 2020, din cauza unei candele rămasă aprinsă. Flăcările au cuprins o ...[citește_toată_știrea]

20 Mai 2020, 08:05
(515 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

19 Mai 2020, 16:10


IPJ Ialomița: «Pomana regelui Cioabă», o nouă metodă de înșelăciune

Polițiștii ialomițeni atrag atenția cu privire la o nouă metodă de înșelăciune pe care escrocii o folosesc. Este vorba despre metoda «Pomana regelui Cioabă». Potrivit oamenilor legii, infractorii acostează ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2020, 16:05
(420 vizualizări - 0 comentarii)


S-a răsturnat cu mașina într-un șanț între Slobozia și Amara

Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de luni, 18 mai 2020. Evenimentul rutier s-a petrecut pe șoseaua care leagă orașele Amara și Slobozia din cauza unui șofer de 45 de ani. Acesta s-a angajat ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2020, 15:55
(283 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Măsuri de asigurare la locul de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița informează cu privire la măsurile de protecție pe care trebuie să le ia atât angajatorii, cât și angajații, pentru a preveni riscul infectării cu SARS-CoV-2 în ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2020, 15:50
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 336 cazuri de infecții COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 19 mai 2020, conform Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Ialomița au fost raportate 336 cazuri de infecții COVID-19. Între timp, la nivelul Spitalului Municipal «Anghel Saligny ...[citește_toată_știrea]

19 Mai 2020, 13:00
(278 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Vineri, 15 mai a.c., în jurul orelor 22,00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Nr. 6 Ion Roată au depistat în trafic, pe raza comunei Valea Măcrișului, un șofer, de 47 de ani, ce emana halenă ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2020, 14:55
(257 vizualizări - 0 comentarii)


În afara Mărculeștiului, s-a răsturnat cu mașina în șanț. La Adâncata, un biciclist a intrat frontal într-un autoturism!

La sfârșit de săptămână, polițiștii ialomițeni au intervenit la două accidente de circulație, soldate cu rănirea a două persoane. Primul accident de circulație s-a produs sâmbătă, 16 mai a.c., în jurul ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2020, 14:45
(297 vizualizări - 0 comentarii)


Poiana: Beat la volan, a izbit gardul unei case și a fugit de la locul accidentului

Un bărbat de 29 de ani din comuna Albești este cercetat de polițiștii ialomițeni pentru mai multe infracțiuni după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice, a lovit gardul unui imobil și a părăsit ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2020, 14:35
(239 vizualizări - 0 comentarii)


Enel reia activitatea cu publicul in unele magazine

O parte din magazinele Enel Energie și Enel Energie Muntenia, precum și cele ale partenerilor, își vor relua activitatea cu publicul, începând de luni, 18 mai 2020. Pentru a preveni riscul răspândirii ...[citește_toată_știrea]

18 Mai 2020, 14:20
(251 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
@nicu smardoi în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Vasile în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Vasile în Tudorița Ionescu, învestită în funcția de subprefect al Ialomiței nicu smardoi în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Fă ca ei din Făcăieni în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Gore dân Fitila în Controale amănunțite în școlile și liceele din Ialomița Tombola de succes în Spitalul Județean de Urgență Slobozia poate efectua teste pentru depistarea noului Coronavirus (SARS-CoV-2) Observator în Secretarul Primăriei Mihail Kogălniceanu, al doilea subprefect al Ialomiței Dalay Lama în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta S8 în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Nutu în Comisarul șef Mircea Ion Rus, noul șef al Poliției ialomițene Răduță Aurelian-Constantin în Țăndărei: Copil de 3 ani, intoxicat cu insecticid Răduță Aurelian-Constantin în Țăndărei: Copil de 3 ani, intoxicat cu insecticid Răduță Aurelian-Constantin în Deputatul PSD Ștefan Mușoiu, mai tare decât președintele Iohannis Speranța 2021 în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Tedy în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta Romi în Secretarul Primăriei Mihail Kogălniceanu, al doilea subprefect al Ialomiței Maria în Armășești: Crimă învăluită în mister Ioana în Tudorița Ionescu, învestită în funcția de subprefect al Ialomiței Ddy în Făcăeni: Polițist bătut de infractorii pe care îi ancheta
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...