Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

UAT Municipiul Fetești, titular al proiectului: «Amenajare parcări str. Călărași», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentruProtecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Amenajare parcări str. Călărași», propus a fi amplasat în Municipiul Fetești, str. Călărași, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:15 (157 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Comuna Sfântu Gheorghe, cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, titular al Planului REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL propus a fi amplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri, 8,00-14,00.
Observațiile... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:10 (147 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ADRINEX SRL, titular al proiectului: «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI»... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:05 (144 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

APM Ialomița și UAT Municipiul Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, titular al Planului: PUZ-«Elaborare P.U.Z. CONSTRUIRE PARC TEMATIC DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ: PARC TEMATIC-CETATEA HELIS», în Municipiul Fetești, str. Silozului, nr. 8, respectiv nr. 10, jud. Ialomița-titular de plan UAT Municipiul Fetești, anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare.
-nu este necesară evaluarea de mediu planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:25 (164 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC SOPEMA SRL, titular al proiectului «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, satul Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:20 (276 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELSIT COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire sistem depozitare cereale», propus a fi amplasat în oraș Căzănești, șos. București, nr. 8, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Căzănești, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 și la sediul SC ELSIT COM SRL din com. Ciochina... [citește_tot_articolul]

17 Aprilie 2019, 16:30 (405 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 29 din 28.03.2019 privind scoaterea la licitație publică pentru concesionarea unui număr de:
• 6 loturi de teren în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
• 1 lot de teren în zona Moara Cimitir Malu
• 1 lot de teren în zona SMA Sfântu Gheorghe

având ca scop construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 08.05.2019, orele 10,00.... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:30 (404 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST IALOMIȚA organizează, în perioada 22.04- 25.10.2019, «Concursul local de proiecte de tineret 2019».
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST IALOMIȚA (www.dsjil.ro) sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:25 (409 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu județul Ialomița organizează pe data de 9 mai 2019, orele 10,00, licitație publică privind închirierea unei suprafețe de 40,2342 ha, categoria de folosință pășune, situat în tarla P 429 P1. Terenul poate fi folosit după închiriere pentru: pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau sau semințe, în limitele prevederilor legale specifice privind pășunile: OUG nr. 34/2013, Legea nr. 32/2019, alte prevederi specifice exploatării pășunilor.
Persoanele juridice sau fizice care doresc să se înscrie la licitație vor depune un dosar care va conține:
... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:20 (389 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială PERIEȚI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 1, 2, 8, 9 și 10, începând cu data de 17 aprilie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Perieți, strada Calea București, nr. 25, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ar putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:15 (375 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC REAL TEST SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire spațiu activități comerciale și servicii», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 20, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, și la sediul SC REAL TEST SRL... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:10 (375 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2019

I. TOTAL VENITURI=2.718 mii lei
A) VENITURI PROPRII=1265,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 40,00 mii lei
Impozit teren PF = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 30,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 58,00 mii lei
Impozit teren PJ = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 24,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 52,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 60,00 mii lei
Amenzi = 30,00 mii lei
Salubritate = 52,00 mii lei
Cote și sume IVG =839,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA =1377,00 mii lei
Pentru echilibrare = 974,... [citește_tot_articolul]

9 Aprilie 2019, 07:10 (431 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post aferent funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2019, 07:40 (467 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 11,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 mp în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:35 (440 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 10,00, licitație publică pentru:
-concesionarea unor suprafețe de teren, situate în intravilanul satului Fundata și Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local Perieți... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:30 (451 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC EASYSCRAP AUTO SRL cu sediul în Țăndărei va depune documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru desfășurarea activității conform Cod CAEN 3831-demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor care se desfășoară în localitatea Țăndărei, Șos. București, camera 1, bloc 182-1C, sc. A, et. p, ap. 3, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, și vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:25 (453 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe. (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:20 (416 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:15 (439 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de COMUNA OGRADA, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru, «EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE» în comuna Ograda, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 26.03.2019.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:10 (455 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

SC Servicii Publice Slobozia SRL

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL, pentru achitarea tarifelor de întreținere sau a redevenței, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;“... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:05 (445 vizualizări - 0 comentarii)

Joi 18 Iul 2019
212 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

DSVSA Ialomița: Controale în piețe la tarabe

În perioada 12-14 iulie a.c., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița și ai Inspectoratului de ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 16:10
(40 vizualizări - 0 comentarii)


Baza 86 Aeriană, la «Royal International Air Tattoo 2019»

În perioada 19-21 iulie 2019, la Baza Aeriană FAIRFORD, GLOUCESTERSHIRE din Marea Britanie, aparținând Forțelor Aeriene Regale, are loc «Royal International Air Tattoo 2019», unul dintre cele mai mari mitinguri ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 11:40
(67 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Arme găsite în casă

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare la Țăndărei. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:35
(203 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gârbovi

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orelor 12,30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni și un echipaj SMURD au fost solicitate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:30
(123 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


4

Platonești: Accident rutier soldat cu o victimă

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orei 13,50, un autoturism care se deplasa pe direcția de mers Movila-Platonești a părăsit partea carosabilă și s-a izbit frontal de un parapet aflat pe marginea șoselei. ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:25
(120 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Făcăieni, în timp ce șofa pe raza localității de domiciliu deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:20
(136 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Iulie 2019, 18:50


IPJ Ialomița: Nereguli constatate la taximetriștii slobozeni

Luni, 15 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza municipiului pentru verificarea legalității transportului public de persoane în regim de taxi. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:50
(329 vizualizări - 1 comentariu)


8
Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 06,30, pe raza localității Cotorca s-a produs o coliziune între 5 autovehicule. Pentru salvarea celor două victime, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 41 de ani, au ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:35
(279 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


9

Gârbovi: Tânăr prins la volan cu un pistol

Sâmbătă, 13 iulie a.c., în jurul orelor 21,00, în urma unui control în trafic, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au depistat un tânăr, de 18 ani, care deținea în habitaclul autoturismului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:30
(312 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi pistol


Ordin de protecție pentru un tată agresor din Cosâmbești

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din Cosâmbești după ce acesta și-ar fi agresat fiica. În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:25
(265 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența băuturilor alcoolice

În perioada 12-14 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 56 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:20
(249 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: Fără permis de conducere pe drumurile publice

Doi bărbați, de 32 de ani, din Țăndărei, și de 44 de ani, din Căzănești, au fost depistați de polițiștii ialomițeni vineri, 12 iulie a.c., în timp ce șofau pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:15
(267 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Bărbat depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii rutieri din Urziceni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 38 de ani, din Urziceni, care avea autorizația de circulație provizorie expirată din ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:10
(260 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Fii inteligent, nu fi violent!»

În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, Poliția Municipiului Slobozia desfășoară campania «Fii inteligent, nu fi violent!». Principalele obiective ale polițiștilor de Ordine Publică sunt reprezentate de ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:05
(266 vizualizări - 0 comentarii)


deces

deces

Familia Sohodoleanu
anunță cu nesfârșită
durere trecerea în
neființă a celui
care a fost
Gheorghe Sohodoleanu ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2019, 08:05
(940 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor prins la volan cu 107 km/h!

Joi, 11 iulie, în orașul Țăndărei, polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, au constatat că la volanul mașinii se afla ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:30
(652 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Beat la volan, a acroșat o mașină parcată

În miezul nopții de joi spre vineri, 11/12 iulie a.c., Poliția Țăndărei a fost sesizată despre producerea pe strada Gării, din Țăndărei, a unui accident soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:25
(555 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 15-19 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:20
(639 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

11 Iulie 2019, 19:15


AJOFM Ialomița: Rata șomajului-4,89%

Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfârșitul lunii mai 2019, rata șomajului a fost de 4,89%. Exprimat în cifre acest procent arată că peste ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:15
(641 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 31 iulie 2019, termen limită pentru depunerea Declarației Unice

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii din județul nostru cu privire la faptul că termenul limită pentru depunerea Declarației unice este data de ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:10
(648 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Consultări la nivel național cu reprezentanții mediului de afaceri

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au continuat seria întâlnirilor organizate în toate județele țării cu membrii mediului de afaceri. Alături de oficialii Ministerului Finanțelor Publice s-au ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:05
(585 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Toate focarele de Pestă Porcină Africană, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2019, 15:10
(730 vizualizări - 0 comentarii)


Traian: Arestat pentru «conducere fără permis»

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii au reușit identificarea unui bărbat, de 23 de ani, din comuna Traian, pe numele căruia Judecătoria Făurei a emis un mandat de executare a pedepsei. Cel în cauză a fost încarcerat ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:50
(1042 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 8-12 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:45
(995 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Axintele

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au efectuat 6 percheziții pe raza localității Axintele la persoane bănuite de comiterea unor furturi din locuința unei persoane din localitatea Horia. Astfel, în ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:40
(1078 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii ialomițeni premiază spiritul civic

Vineri, 5 iulie a.c., polițiștii ialomițeni din cadrul IPJ Ialomița au premiat doi ialomițeni pentru spiritul civic de care au dat dovadă. Astfel, un tânăr de 15 ani, din Slobozia, și o femeie de 26 ani ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:35
(1022 vizualizări - 1 comentariu)


Stejaru: Autoturism răsturnat, patru persoane rănite

Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița au intervenit în cazul unui accident rutier petrecut vineri, 5 iunie 2019, la intrare în localitatea Stejaru. Din primele informații, este vorba despre un automobil ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 15:20
(1062 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Stejaru accident


Incendiu la o stână din Făcăeni

Miercuri, 3 iulie a.c., în jurul orelor 18,30, două adăposturi de animale ale unui localnic din Făcăeni au luat foc. Pompierii Stației Fetești s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2019, 15:30
(1037 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Alt Suporter în Victorie amicală cu Ciulnița muzeu în Asociațiile de proprietari din Slobozia datorează Fiscului peste 500 mii de lei Educatie ZERO în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii Alexandru în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Nicolae în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Cetatean.Din 36. în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii auto de vânzare în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 17 iulie 2019 Ioana în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Vlad în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Bucu în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Pacient în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Ion în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia @petrecaretul în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii Petrecaretul în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii Ialomita în Un nou conflict de muncă la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Adi în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii Valentin în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii Fost profesor în 173 de persoane au susținut din nou examenul Mary în Slobozia: În «groapa lui Stoica» cu primarul Mocioniu Un vecin de bloc în Poliția Locală, acuzată că protejează scandalagiii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...