Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» anunță lansarea Măsurii CL-GAL 3 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)-«Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale», sesiunea nr. 1/12.03-14.04.2014, conform priorităților Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală «Călărași Vest».
Numărul de referință al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea nr.1/12.03-14.04.2014 Măsura CLGAL 3
1. Data publicării: 12.03.2014
2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 322 sînt:

-Comunele prin reprezentanții lor legali... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2014, 06:03 (1724 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

privind vînzarea activelor din patrimoniul debitoarei SC Antonio Com SRL-în faliment

PRO CONSULTING IPURL, lichidator judiciar al SC Antonio Com SRL-în faliment, în dosarul nr. 1558/98/2009, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, anunță vînzarea următoarelor active proprietatea debitoarei:
imobil situat în loc. Slobozia, str. Independenței, nr. 35, jud. Ialomița, compus din construcție casă de locuit, cu suprafață construită de 120,62 mp, teren aferent 1231,84 mp, preț de pornire a licitației 518.400 lei
Vînzarea are loc la licitație, organizată în condițiile Codului de Procedură Civilă și în conformitate cu hotărîrea Adunării Creditorilor, din data de 17.01.2014.
Licitațiile vor începe în data de 05.02.2014 și vor avea loc la interval de o săptămînă... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2014, 13:33 (2212 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, județul Ialomița, cod fiscal 4427889, va avea loc în data de 6 februarie 2014, ora 14,00, licitație publică deschisă în vederea atribuirii prin concesiune a unei suprafețe de 100 mp,
teren ce aparține domeniului privat al orașului Amara, situat în orașul Amara, lotizare Perla, tarlaua 315/7, parcela 47, conform Hotarîrii Consiliului Local Amara nr. 129/30.10.2013.
Prețul de pornire la licitație este de 0,3lei/mp/an, ce se va actualiza anual cu rata infației.
Menționăm că data limită de depunere a ofertelor este de 05 februarie 2014.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0243/266.102, iar documentația pentru participare la licitație se poate obține la sediul Primăriei orașului Amara.... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2014, 05:31 (2325 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

Societate comercială vinde teren intravilan, Slobozia,
suprafață 2000 mp, construcție 300 mp producție,
utilități: curte betonată, preț 250.000 de euro.
Telefon 0720/563.160... [citește_tot_articolul]

22 Ianuarie 2014, 17:29 (2252 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

SC DRUMURI ȘI PODURI SA organizează în data de 04.02.2014, ora 11,00, la sediul său din str. Răzoare, nr. 3, mun. Slobozia, jud. Ialomița, licitație publică de masă lemnoasă pe picior, de pe aliniamentele unor drumuri județene.
Ofertele vor fi prezentate în plic închis, la sediul societății, în ziua de 04.02.2014, pînă la ora 10,00.
Caietul de sarcini se ridică de la sediul societății contra sumei de 50 de lei.
Relații la telefon 0745/348.863, ing. Coman Aurelian... [citește_tot_articolul]

22 Ianuarie 2014, 11:28 (1805 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință cetățenilor comunei Ograda «Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al comunei Ograda, județul Ialomița pe anul 2014».
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii, contestații privind proiectul de buget al comunei Ograda, la sediul Primăriei Ograda sau la numărul de telefon 0243/279.625, în termen de 15 zile de la afișarea proiectului de hotărîre.
Se organizează dezbatere publică a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ograda pe anul 2014 în data de 23.01.2014, orele 15,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei Ograda
... [citește_tot_articolul]

22 Ianuarie 2014, 08:26 (2231 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT Bucu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Lucrări de asfaltare-str. Independenței, str. 1 Decembrie, str. Călugăreni și str. Posada», propus a fi amplasat în loc. Bucu, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul UAT Bucu, din loc. Bucu, str. Calea București, nr. 101, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00.
Obervațiile publicului se primesc zilnic la sediul ... [citește_tot_articolul]

21 Ianuarie 2014, 06:50 (1838 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC TRANSMIM SRL angajează INGINER MECANIC în următoarele condiții:

-Experiență minim 5 ani
-Seriozitate
-Promptitudine
-Disponibilitate de lucru în program prelungit
-Capacitate de lucru în echipă
-Foarte bune abilități de comunicare și organizare
-Permis de conducere categoriile B, C, D

CV-urile se depun la sediul societății: Slobozia, Șoseaua Brăilei, nr. 3 sau la e-mail: office@transmim.ro, pînă la data de 13.12.2013... [citește_tot_articolul]

10 Decembrie 2013, 13:03 (1743 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC TRANSMIM AGRICULTURA SRL angajează CONTABIL, perioadă nedeterminată, pentru organizarea și ținerea activității de contabilitate conform reglementărilor în vigoare

Cerințe/Responsabilități:
-Minim 10 ani experiență de lucru într-un post similar
-Cunoștințe avansate operare PC
-Întocmire evidențe contabile complete, realizare declarații periodice legale, bilanț contabil
-Bune cunoștințe în domeniul controlului de gestiune și al analizei financiare
-Experiența în contabilitate domeniu agricultură constituie avantaj
-Responsabilitate și capacitate de lucru în echipă

CV-urile se depun la sediul societății: Slobozia, Șoseaua Brăilei, nr. 3 sau la e-mail office@transmim.ro, pînă la data de 13.12.2013... [citește_tot_articolul]

10 Decembrie 2013, 04:54 (1825 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

ANUNȚ de PRELUNGIRE a sesiunii 3/2013 pînă la data de 20.12.2013
în cadrul Măsurii CL-GAL 3 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)-«Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL Călărași Vest»
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință prelungirea sesiunii a treia de depunere a proiectelor  pentru anul  2013, lansată pe data de 24.10.2013 în perioada pînă la data de 20.12.2013  
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 3... [citește_tot_articolul]

29 Noiembrie 2013, 08:45 (1838 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

ANUNȚ

de PRELUNGIRE a sesiunii 3/2013 pînă la data de 20.12.2013
în cadrul Măsurii CL-GAL 3 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)-«Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL Călărași Vest»
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință prelungirea sesiunii a treia de depunere a proiectelor  pentru anul  2013, lansată pe data de 24.10.2013 în perioada pînă la data de 20.12.2013   
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413... [citește_tot_articolul]

29 Noiembrie 2013, 08:40 (2844 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

OUAI Ograda anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea sistemului de irigații aparținînd OUAI Ograda, comuna Ograda, județul Ialomița», propus a fi amplasat în localitatea Bucu, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri, între orele 8,00-14,00 și la sediul OUAI Ograda din comuna Ograda, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri, între... [citește_tot_articolul]

19 Noiembrie 2013, 08:45 (2413 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

OUAI Ograda anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea sistemului de irigații aparținînd OUAI Ograda, comuna Ograda, județul Ialomița», propus a fi amplasat în localitatea Ograda, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30 și vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul OUAI Ograda din comuna Ograda, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri... [citește_tot_articolul]

19 Noiembrie 2013, 06:43 (1747 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

Noi, CIUPERCA DUMITRU VIRGIL, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl.11, sc. B, parter, ap. 17, jud. Ialomița, aducem la cunostința generală că, în data de 28.11.2013, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următorului bun imobil:

APARTAMENT NR. 59-situat în municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, bloc T3, sc. C, et. 4, județul Ialomița, compus din două camere și dependințe, avînd o suprafață de 31,28 mp și o cotă indiviză teren aferent, în suprafață de 12,00 mp (nu are deschisă carte funciară... [citește_tot_articolul]

5 Noiembrie 2013, 17:37 (1777 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» ANUNȚĂ lansarea sesiunii 3/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pentru anul 2013, în perioada 24.10.2013-29.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 413:
Măsura 322 PNDR-CLGAL 3-«Dezvoltarea infrastructurii fizice de baza în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL Călărași Vest»
Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Comunele prin reprezentanții... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 15:40 (2136 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ

lansarea sesiunii 3/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pentru anul 2013, în perioada 24.10.2013-29.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 413:
Măsura 322 PNDR-CLGAL 3-«Dezvoltarea infrastructurii fizice de baza în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL Călărași Vest»

Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Comunele prin reprezentanții... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 15:35 (2182 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» ANUNȚĂ lansarea sesiunii 2/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a doua de depunere a proiectelor pentru anul 2013 , în perioada 24.10.2013-28.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 312 PNDR-CLGAL 6-«Diversificarea activităților economice-accent pe serviciile pentru agricultură»
Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Micro-întreprinderile, asa cum sînt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în legislația națională în vigoare (avînd mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 14:25 (1880 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ

lansarea sesiunii 2/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a doua de depunere a proiectelor pentru anul 2013 , în perioada 24.10.2013-28.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 312 PNDR-CLGAL 6-«Diversificarea activităților economice-accent pe serviciile pentru agricultură»

Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Micro-întreprinderile, asa cum sînt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în legislația națională în vigoare (avînd mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală netă sau active totale... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 14:17 (1979 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» ANUNȚĂ lansarea sesiunii 3/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pentru anul 2013, în perioada 24.10.2013-27.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 411:
Măsura 121 PNDR-CLGAL 1-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Călărași Vest»
Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Fermierii, conform definiției PNDR. Sînt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizațiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiții sprijinite... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 12:05 (1760 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ

lansarea sesiunii 3/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» aduce la cunoștință lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pentru anul 2013, în perioada 24.10.2013-27.11.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura 411:
Măsura 121 PNDR-CLGAL 1-«Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Călărași Vest»

Tipuri de beneficiari eligibili:
a) Fermierii, conform definiției PNDR. Sînt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizațiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiții sprijinite prin Pilonul I;
b... [citește_tot_articolul]

29 Octombrie 2013, 11:57 (2705 vizualizări - 0 comentarii)

Marți 22 Oct 2019
223 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Trafic blocat între Slobozia și Drajna din cauza unui accident rutier

Cinci persoane au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un tir. Accidentul s-a petrecut în seara zilei de duminică, 20 octombrie 2019, pe șoseaua dintre Slobozia și Drajna. Victimele ...[citește_toată_știrea]

20 Octombrie 2019, 21:34
(677 vizualizări - 0 comentarii)


Trei persoane, rănite într-un accident rutier între Slobozia Nouă și Iazu

Trei persoane au fost rănite după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit. Accidentul rutier s-a petrecut între Slobozia Nouă și Iazu, duminică, 20 octombrie 2019, în jurul orelor 11,00. Una dintre victime ...[citește_toată_știrea]

20 Octombrie 2019, 11:40
(452 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

18 Octombrie 2019, 17:30


3

AJOFM Ialomița: «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți»

Vineri, 18 octombrie 2019, la nivel național s-a desfășurat «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți», acțiune organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acest eveniment a fost ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2019, 16:55
(144 vizualizări - 0 comentarii)


4

Biciclist izbit frontal de o mașină în apropiere de Săveni

Joi, 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe Drumul Județean 201, în afara localității Săveni, soldat cu decesul unei persoane. În fapt, în timp ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2019, 16:50
(235 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziția «Bisericile din lemn din Bucovina istorică» la Muzeul Agriculturii

Marți, 22 octombrie 2019, începând cu orele 14,00, la Muzeul Național al Agriculturii se va inaugura Expoziția «Bisericile din lemn din Bucovina istorică». Cercetarea și conservarea acestei expoziții a ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2019, 16:45
(117 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În perioada 21-25 octombrie 2019, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea anunță întreruperea alimentării cu energie elecrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se ...[citește_toată_știrea]

18 Octombrie 2019, 16:40
(132 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: Pâinea vieții, împletită de tinerele generații

Protopopiatul Slobozia: Pâinea vieții, împletită de tinerele generații

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, în ziua de 16 octombrie 2019, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Muzeul Național al Agriculturii, a desfășurat ...[citește_toată_știrea]

17 Octombrie 2019, 16:30
(225 vizualizări - 0 comentarii)


8
Acțiune a polițiștilor ialomițeni în zona trecerilor la nivel cu cale ferată

Acțiune a polițiștilor ialomițeni în zona trecerilor la nivel cu cale ferată

În cursul zilei de joi, 17 octombrie a.c., polițiștii rutieri, cei de Ordine Publică și Transporturi au desfășurat, timp de mai multe ore, activități atât în zona trecerilor la nivel cu calea ferată semnalizate ...[citește_toată_știrea]

17 Octombrie 2019, 16:25
(161 vizualizări - 0 comentarii)


9

Albești: Arestat pentru «furt calificat»

MIercuri, 16 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Slobozia au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

17 Octombrie 2019, 16:20
(157 vizualizări - 0 comentarii)


10

Șoferi băuți la volan, depistați de polițiștii ialomițeni

Miercuri, 16 octombrie a.c, doi șoferi au fost depistați de polițiști conducând autoturisme pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, pe raza localității Dridu, un conducător auto ...[citește_toată_știrea]

17 Octombrie 2019, 16:15
(161 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiunea «Truck&Bus»

IPJ Ialomița: Acțiunea «Truck&Bus»

Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii ialomițeni, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, acționează pentru prevenirea accidentelor de circulație produse ...[citește_toată_știrea]

17 Octombrie 2019, 16:10
(128 vizualizări - 0 comentarii)


12

IPJ Ialomița: «Și tu poți deveni polițist!»

Activitatea de selecționare a candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne continuă. Până la data de 15 noiembrie 2019 candidații pot depune ...[citește_toată_știrea]

16 Octombrie 2019, 17:10
(224 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

15 Octombrie 2019, 17:30


Acțiune de prevenire a delincvenței juvenile și consumului de droguri în școlile din Fetești

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița desfășoară permanent acțiuni informativ-preventive dedicate siguranței tinerilor. Luni, 14 octombrie a.c,  peste 300 de elevi din Fetești au participat ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 15:15
(163 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: «Târgul de toamnă», în atenția polițiștilor

Fetești: «Târgul de toamnă», în atenția polițiștilor

În perioada desfășurării Târgului tradițional de toamnă din Fetești, polițiștii au acționat cu efective sporite pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 15:10
(157 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Urmărit de polițiștii care au tras și focuri de avertisment, un tânăr s-a răsturnat cu mașina

Un tânăr de 20 de ani, din Hârșova, a fost reținut de polițiștii ialomițeni pentru cumul de infracțiuni la regimul circulației rutier. Va fi prezentat în fața magistraților, pentru dispunerea măsurilor ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 15:05
(182 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiunea «Truck&Bus»

Autovehiculele pentru transportul persoanelor sau mărfurilor vor fi oprite pentru control, în această săptămână, de polițiștii rutieri. Activitățile sunt desfășurate simultan în toate statele membre ale ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 08:20
(185 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Persoană dispărută!

Fetești: Persoană dispărută!

Polițiștii din Ialomița caută o femeie, de 21 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 08:15
(171 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Arestați pentru «conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului» și «furt calificat»

La acest sfârșit de săptămână, polițiștii ialomițeni, în baza unor activități pe linia depistării persoanelor urmărite, au identificat, pe raza județului, mai multe persoane pe numele cărora instanțe de ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 08:10
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: «Surzii-creatori de frumos»

Asociația Națională a Surzilor din România aniversează 100 de ani de activitate pentru persoanele surde. Pentru promovarea și celebrarea istoriei și culturii comunității de surzi din România,  Asociația ...[citește_toată_știrea]

15 Octombrie 2019, 08:05
(132 vizualizări - 0 comentarii)


Jandarmii ialomițeni donează sânge

Jandarmii ialomițeni vor participa, în perioada 21-25 octombrie 2019, la o campanie de donare de sânge. Acțiunea este inițiată de Centrul de Transfuzii Sanguine Ialomița, cu scopul de a crește numărul donatorilor ...[citește_toată_știrea]

10 Octombrie 2019, 16:45
(257 vizualizări - 0 comentarii)


Misleanu: Locuință cuprinsă de flăcări

O locuință din localitatea Misleanu a fost cuprinsă de flăcări în după amiaza zilei de miercuri, 9 octombrie 2019. Focul a distrus o parte din acoperișul imobilului, dar și bunuri din incinta locuinței ...[citește_toată_știrea]

10 Octombrie 2019, 16:40
(252 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Misleanu incendiu


Fetești: «Târgul de toamnă», supravegheat de jandarmi

Efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița vor asigura ordinea și liniștea publică în cadrul «Târgului de toamnă», eveniment desfășurat la Fetești. Manifestarea a debutat ...[citește_toată_știrea]

10 Octombrie 2019, 16:35
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiune de prevenire a delincvenței juvenile și consumului de droguri în școlile din Fetești

Marți, 8 octombrie 2019, polițiștii feteșteni au desfășurat o acțiune informativ-preventivă pe linia prevenirii faptelor cu violență, a delincvenței juvenile, victimizării minorilor în zona unităților de ...[citește_toată_știrea]

9 Octombrie 2019, 18:15
(232 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,60%-rata șomajului în luna august 2019

La sfârșitul lunii august 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița au fost înregistrați 4348 șomeri (dintre care 2024 femei), rata șomajului fiind de 4,60%. Din totalul ...[citește_toată_știrea]

8 Octombrie 2019, 15:35
(283 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Urziceni, arestat pentru «infracțiuni la regimul rutier»

Vineri, 4 octombrie a.c., polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Urziceni au identificat pe raza municipiului Urziceni un bărbat, de 24 de ani, din localitate, pe numele căruia Judecătoria Urziceni ...[citește_toată_știrea]

8 Octombrie 2019, 15:25
(258 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Verificarea stării tehnice a autovehiculului


Luni, 7 octombrie a.c., polițiștii Rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat pe raza municipiului Slobozia o acțiune de control în trafic. Scopul acesteia a fost reducerea ...[citește_toată_știrea]

8 Octombrie 2019, 15:20
(251 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiune pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei la Fetești

Duminică, 6 octombrie a.c., polițiștii feteșteni au acționat pentru depistarea cerșetorilor și minorilor lăsați fără supraveghere, predispuși la comiterea unor acte de vagabondaj. În urma activităților ...[citește_toată_știrea]

8 Octombrie 2019, 15:10
(243 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În perioada 7-11 octombrie 2019, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

4 Octombrie 2019, 15:55
(461 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...