Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Anunț privind vînzarea activelor din patrimoniul debitoarei SC Imobil Construct SRL

-în faliment Pro Consulting IPURL, lichidator judiciar al SC Imobil Construct SRL-dosarul nr. 553/98/2009-Tribunalul Ialomița, anunță vînzarea bunurilor imobile, proprietatea SC Imobil Construct SRL, parte componentă din complexul rezidențial «Ferdinand» situat în str. Ferdinand, loc. Slobozia, jud. Ialomița:

• teren 4991 mp (4077 mp proprietate exclusivă-lotizat în 8 loturi+914 mp proprietate indiviză-cale acces)-preț pornire licitație 179.685 euro;
• construcții în diverse stadii de execuție și teren aferent:
-casă de locuit P+1+M, lot 962/2-executat 95%, teren 519 mp+116 mp indiviziune 244.886 euro;
-casă de locuit P+1+M, lot 962/2-executat 95%, teren 440 mp+... [citește_tot_articolul]

30 Martie 2012, 12:01 (7072 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Publicație de vînzare

Pro Consulting IPURL, lichidator judiciar al SC LENO IMPEX SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosarul nr. 1651/98/2010-Tribunalul Ialomița, anunță vînzarea următoarelor bunuri proprietatea debitorului LENO IMPEX SRL:
-teren intravilan, 417 mp, situat în str. Independenței, nr. 31, loc. Slobozia, jud. Ialomița.
Preț de pornire a licitațiilor: 32600 euro, la care se adaugă TVA.
Vînzarea se va efectua prin licitații organizate în temeiul art. 116 alin (2) din Legea nr. 85/2006 și în conformitate cu hotărîrea Adunării Creditorilor din data de 24.02.2012.
Licitațiile încep în data de 22.03.2012 și vor avea loc la interval de două săptămîni, în zilele de joi, orele... [citește_tot_articolul]

14 Martie 2012, 13:38 (11371 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzări active

Subscrisa SC GENINAS COM SRL-în faliment, cu sediul în loc. Manasia, jud. Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/556/1993, avînd CUI 4428221, reprezentată prin lichidator Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul ales în Urziceni, str. Regele Ferdinand, nr. 58, jud. Ialomița, oferă spre vînzare:
1. Prin negociere directă cu cumpărător identificat, în temeiul art. 118 din Legea 85/2006 și a conditiilor stabilite în ședința Adunării Creditorilor din 07.02.2012, imobil situat în intravilanul com. Manasia, jud. Ialomița, compus din teren în suprafață de 9951 mp și construcții aferente la prețul de 104200 lei, fără TVA.
Imobilul este ipotecat în favoarea BAN... [citește_tot_articolul]

14 Martie 2012, 13:37 (12569 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzări active

Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul în Urziceni, str. Panduri, nr. 42, bl. 319, ap. 5, jud. Ialomița, în calitate de lichidator judiciar al SC Mondotrans SRL Urziceni (în faliment), jud. Ialomița, oferă spre vînzare prin licitație publică deschisă cu strigare, în condițiile Legii 85/2006 și a Regulamentului stabilit în Adunarea Creditorilor din data de 15.02.2012, pachetul de active reprezentînd teren+clădiri, aparținînd SC Mondotrans SRL, și anume:
1. Vînzare în bloc prin licitație publică ascendentă cu strigare a unui teren în suprafață de 3308 mp+cladiri, situate în Urziceni, Șos. Buzăului, nr. 5, jud. Ialomița, avînd preț de pornire 691000 lei.
Prețul de pornire... [citește_tot_articolul]

14 Martie 2012, 13:36 (11613 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzări active

Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul în Urziceni, str. Panduri, nr. 42, bl. 319, ap. 5, jud. Ialomița, în calitate de lichidator judiciar al SC ZOURAS FARM SRL Urziceni (în faliment), jud. Ialomița, oferă spre vînzare, prin licitație publică deschisă cu strigare, în condițiile Legii 85/2006 și a Regulamentului de vînzare, activele din patrimoniul societății situate în Urziceni, str. 1918, nr. 1, jud. Ialomița, compuse din 18 loturi (teren+construcții), avînd următoarele prețuri de pornire:
1. pachetul 5 teren 2962 mp, construcții 1243 mp 118155 lei
2. pachetul 6 teren 3033 mp, construcții 1243 mp 120347 lei
3. pachetul 7 teren 3089 mp, construcții 1243 mp... [citește_tot_articolul]

14 Martie 2012, 13:34 (11850 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

Pro Consulting IPURL notifică deschiderea procedurii de faliment împotriva SC Total Cereal Impex SRL, CIF 24338832, dosar nr. 2839/98/2011 Tribunalul Ialomița, cu următoarele termene:
înregistrare creanțe-22.03.2012
afișare tabel preliminar creanțe-02.04.2012
termen contestații tabel preliminar-06.04.2012
tabel definitiv-06.04.2012
adunarea creditorilor-03.04.2012, orele 11,00
termen ședință dosar-06.04.2012... [citește_tot_articolul]

14 Martie 2012, 13:33 (8100 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

În atenția persoanelor interesate de cultivarea tutunului

Societatea Dofer ZRT din Szolnok-Ungaria prin intermediul sucursalei din Arad încheie contracte pentru cultivare tutun cu producători din România.
Persoanele interesate pentru contractare se pot adresa către sucursala din Arad, Calea 6 Vînători nr. 55/C (lîngă Frigorifer SA) sau la unul din numerele de telefon 0745/543.582, 0745/543.572, 0740/245068, pînă la data de 31.03.2012... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2012, 17:15 (10624 vizualizări - 1 comentariu)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzare active

Tănasă și Asociații SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL SRL, desemnat prin Sentința Comercială nr. 6493 din data de 11.12.2009, pronunțată în Dosar nr. 9465/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Comercială, anunță scoaterea la vînzare a bunului imobil aflat în proprietatea SC KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL SRL constînd în teren intravilan în suprafață de 285 mp și construcții aferente C1 în suprafață de 212 mp din extrasul de carte funciară (222 mp din documentația cadastrală și din contractul de vînzare-cumpărare) și C2 în suprafață de 63 mp, suprafață utilă a C1+C2 este de 245,53 mp și suprafață construită a C1+C2 este de 284,58... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2012, 17:13 (14036 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acordului de mediu

SC NIMEX  SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Realizare investiție Centrală electrică fotovoltaică-Colelia 1», propus a fi amplasat în Colelia, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul SC NIMEX SRL, cu sediul în loc. Slobozia, bdul M. Basarab, bl. MB10, ap. 16, jud. Ialomița, și la sediul Primăriei Colelia, județul Ialomița, în zilele de luni-vineri, între orele 10,00-16,00.
Observațiile publicului se... [citește_tot_articolul]

15 Februarie 2012, 11:28 (10556 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public

Consiliul Local al comunei Ograda, cu sediul în comuna Ograda, jud. Ialomița, tel. 0243/279.625
anunță organizarea LICITAȚIEI PUBLICE în vederea concesionării suprafeței de 21079 mp teren arabil extravilan amplasat în tarlaua 673.
Perioada de concesionare este de 10 ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei comunei Ograda, contra sumei de 100 lei, începînd cu data de 06.01.2012.
Ofertele se depun într-un singur exemplar, cel tîrziu pînă la data de 24.01.2012, ora 9,00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 24.01.2012, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Ograda, județul Ialomița.
În situația cînd... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2012, 13:41 (15505 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzare active

Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul în Urziceni, str. Panduri, nr.42, bl. 319, ap.5, jud. Ialomița în calitate de lichidator judiciar al SC IULIA SELGROSS SRL Urziceni (în faliment), jud. Ialomița, oferă spre vînzare prin licitație publică cu strigare în condițiile Legii 85/2006, a condițiilor stabilite în Adunarea Creditorilor din data de 26.09.2011 și Încheierii de ședință din data de 07.10.2011 a Tribunalului Ialomița, activele aparținînd SC IULIA SELGROSS SRL și anume:

1. Spațiu comercial situat în Urziceni, str.Mihai Viteazu, nr.58, jud Ialomița în suprafață de 357,46 mp, preț de pornire 208.800 lei
2. Autoturism DAEWOO MATIZ, nr. înmatriculare IL.03.NFF, preț de pornire 2.150 lei
3. Autoturism DAEWOO MATIZ, nr. înmatriculare B 39 ROW, preț de pornire 2.200 lei
4. Mobilier (rafturi metalice+birouri lemn) preț de pornire 500 lei
... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2011, 15:57 (13248 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzări active

Subscrisa SC MARGEXIM SRL-în faliment, cu sediul în mun. Urziceni, str. Regiei, nr. 43, jud. Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/193/1994, avînd CUI 5508680, reprezentată prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul ales în Urziceni, str. Regele Ferdinand, nr. 58, jud. Ialomița, oferă spre vînzare prin negociere directă cu cumpărător identificat, în condițiile art. 118, din Legea 85/2006, și a condițiilor stabilite în ședința Adunării Creditorilor din 03.10.2011,
autoturismul SKODA SUPERB
avînd nr. de înmatriculare IL 62 DNA, aparținînd SC Margexim SRL, la prețul de 18900 lei inclusiv TVA.
Pasul de supraofertare este... [citește_tot_articolul]

14 Octombrie 2011, 14:45 (15957 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzare active

Subscrisa SC DINTRANS SRL-în faliment, cu sediul în loc. Ion Roată, jud. Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/288/1994, avînd CUI 2066621, reprezentată prin lichidator Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul ales în Urziceni, str. Regele Ferdinand, nr. 58, jud. Ialomița, oferă spre vînzare prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile Legii 85/2006 și a condițiilor stabilite în ședința Adunării Creditorilor din 07.09.2011 și în încheierea din ședința publică din data de 30.09.2011 a Tribunalului Ialomița, următoarele:

1. Autotractor marca IVECO tip 440 E 42-21.525 lei
2. Autotractor marca RENAULT PREMIUM 420 DCI-27.075 lei
3. Semiremorcă utilitară camion marca KOEGEL IL 03 GAK-9.825 lei
4. Semiremorcă platformă marca KOEGEL IL 80 DYN-6.750 lei
5. Remorcă IM Medgidia-2.475 lei
6. Autospecializată basculantă transport cereale marca ROMAN-9.825 lei
... [citește_tot_articolul]

14 Octombrie 2011, 14:42 (13237 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ PRIVIND VÎNZAREA ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI SC IMOBIL CONSTRUCT SRL-ÎN FALIMENT

PRO CONSULTING IPURL, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC IMOBIL CONSTRUCT SRL-în faliment prin Sentința comercială nr. 114 F/27.03.2009 pronunțată în dosarul nr. 553/98/2009 (număr format vechi 87/COM 2009) de Tribunalul Ialomița, anunță vînzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea SC IMOBIL CONSTRUCT SRL parte componentă din complexul rezidențial «Ferdinand», situat în str. Ferdinand, loc. Slobozia, jud. Ialomița:

1. teren 4991 mp (4077 mp proprietate exclusivă + 914 mp proprietate indiviză
-cale acces)-preț pornire licitație-179.682 euro;

2. construcții în diverse stadii de execuție și teren aferent:
casă de locuit P+1+M, lot 962/2-executat 95%, teren 519 mp + 116 mp indiviziune-244.886 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/2-executat 95%, teren 440 mp + 99 mp indiviziune-241.348 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/8-executat 80%, teren 495 mp + 111 mp indiviziune-269.792 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/10-executat fundație 100%, cofrag 2,25 m înălțime, teren 519 mp + 116 mp indiviziune-67.886 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/12- executat fundație 100%, cofrag 1,0 m înălțime, teren 513 mp + 115 mp indiviziune-61.037 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/14-executat fundație 100%, teren 514 mp + 115 mp indiviziune-55.645 euro;
casă de locuit P+1+M, lot 962/16- săpătură fundație, teren 511 mp + 115 mp indiviziune-22.521 euro
... [citește_tot_articolul]

13 Septembrie 2011, 14:57 (10587 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

PUBLICAȚIE DE VÎNZARE

PRO CONSULTING IPURL, lichidator judiciar al SC LENO IMPEX SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosarul nr. 1651/98/2010-Tribunalul Ialomița, anunță vînzarea următoarelor bunuri proprietatea debitorului LENO IMPEX SRL:
-teren intravilan, 417 mp, situat în str. Independenței, nr. 31, loc. Slobozia, jud. Ialomița.
Preț de pornire a licitațiilor: 117.950 lei, la care se adaugă TVA.
Vînzarea se va efectua prin licitații organizate în temeiul art. 116 alin (2) din Legea nr. 85/2006 și în conformitate cu hotărîrea Adunării Creditorilor din data de 15.04.2011.
Licitațiile încep în data de 29.08.2011 și vor avea loc la interval de două săptămîni, în zilele... [citește_tot_articolul]

13 Septembrie 2011, 14:54 (13307 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț angajare

Anunț angajare

SAINT-GOBAIN GLASS, Str. Varianta Nord, nr. 61, Călărași
recrutează în vederea angajării

LUCRĂTOR DESEMNAT SSM

Cerințe:
-studii superioare tehnice;
-certificare ca lucrător desemnat (inspector protecția muncii) curs de 80 ore;
-cunoștințe aprofundate despre legislația SSM în vigoare;
-cunoștinte avansate de limba engleză;
-cunoștinte de operare: Microsoft Office.

Atribuții:
-dezvoltă și implementează proceduri în vederea respectării legislației SSM
în fabrică și asigură consultanță în domeniu pentru managerii fabricii;
-coordonează instruirea cu privire la legislația SSM a personalului din fabrică;
-reprezintă fabrica și dezvoltă relații de lucru... [citește_tot_articolul]

4 Februarie 2011, 11:26 (15457 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Publicație de vînzare

Pro Consulting IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC Leno Impex SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat prin sentința comercială nr. 326 F/02.07.2010 în dosarul nr. 1651/98/2010 de Tribunalul Ialomița, anunță vînzarea următoarelor bunuri proprietatea debitorului SC Leno Impex SRL

-teren intravilan, în suprafață totală de 417 mp, situat în str. Independenței, nr. 31, loc. Slobozia, jud. Ialomița

Prețul de pornire a licitației este de 126400 lei, la care se adaugă TVA în condițiile legii.

Vînzarea se va efectua prin licitații publice organizate în temeiul art. 116, alin. (2), din Legea nr.85/2006 și în conformitate cu hotărîrea Adunării Creditorilor,... [citește_tot_articolul]

4 Februarie 2011, 11:22 (13462 vizualizări - 1 comentariu)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț angajare

ZKI Seminte firma comercializatoare de semințe de legume angajează
reprezentant vînzări

Cerințe:
-studii superioare (de preferință în domeniul agricol)
-cunoștințe PC
-permis auto
-aptitudini de comunicare

Experiența în domeniu și mașină proprie constituie avantaj.

Oferim un loc de muncă sigur într-o echipă dinamică, salariu atractiv.

Așteptăm CV-uri pe office@zki.ro

Informații suplimentare la tel. 0742/074.377... [citește_tot_articolul]

4 Februarie 2011, 11:19 (15422 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț vînzări active

Subscrisa, SC GENINAS COM SRL-în faliment, cu sediul în loc. Manasia, jud. Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/556/1993, avînd CUI 4428221, reprezentată prin lichidator, Cabinet Individual de Insolvență Ioniță Vasile, cu sediul ales în Urziceni, str. Regele Ferdinand, nr. 58, jud. Ialomița, oferă spre vînzare prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile Legii 85/2006 și a condițiilor stabilite în ședința Adunării creditorilor din 28.10.2010 și în Încheierea din ședința publică din data de 19.11.2010 a Tribunalului Ialomița, următoarele:

1. Imobil situat în intravilanul com. Manasia, jud. Ialomița compus din teren în suprafață de 9951 mp și construcții aferente... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2010, 12:31 (10268 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INGINER DEZVOLTARE PROCES MAGNETRON

SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA recruteaza in vederea angajarii

INGINER DEZVOLTARE PROCES MAGNETRON

Postul este locat in CALARASI, str. Varianta Nord, nr. 61. Aici functioneaza, din noiembrie 2006, cea mai moderna fabrica de sticla float din sud-estul Europei.

Ocupantul postului este implicat in responsabilitati specifice liniei de fabricatie:
-Elaboreaza retete de fabricatie pentru noile produse, stabileste procesul tehnologic de prelucrare a produselor finite.
-Elaborează si dezvolta tehnologii noi; îmbunatateste tehnologiile existente.
-Coordoneaza implementarea in productie a produselor nou-dezvoltate.
-Este implicat in organizarea procesului si cresterea randamentului productiei, asigura consultanta tehnica si stabileste procedeele optime în domeniu; efectueaza masuratori si verificari, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.
-Colaboreaza cu departamentele de productie in implementarea proceselor... [citește_tot_articolul]

16 Noiembrie 2010, 22:11 (17293 vizualizări - 0 comentarii)

Luni 16 Sep 2019
135 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(1650 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(146 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(154 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

10 Septembrie 2019, 17:10


4
DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(289 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(238 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(427 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(299 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


8

Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(240 vizualizări - 0 comentarii)


9
IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(385 vizualizări - 0 comentarii)


10

Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(247 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(344 vizualizări - 0 comentarii)


12
IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

Marți, 3 septembrie 2019, polițiștii rutieri au desfășurat sesiuni de instruire a conducătorilor de autovehicule destinate transportului de elevi către unitățile de învățământ. În cadrul activităților au ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:05
(404 vizualizări - 0 comentarii)


Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, au fost la un pas de moarte după ce au fost implicati într-un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de sâmbătă, 31 august 2 ...[citește_toată_știrea]

31 August 2019, 11:35
(1233 vizualizări - 11 comentarii)

Taguri: Reviga accident


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 2-6 septembrie a.c., între orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 17:20
(617 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit internațional, depistat la Bărbulești

Joi, 29 august a.c., polițiștii ialomițeni au identificat pe raza comunei Bărbulești un bărbat, de 46 de ani, din Craiova, care era urmărit internațional. Autoritățile judiciare din Germania au emis pe ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:50
(472 vizualizări - 0 comentarii)


Accident mortal în apropiere de Urziceni

Joi, 29 august a.c., în jurul orelor 2,30, în apropiere de localitatea Urziceni s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. În fapt, în timp ce un tânăr, de 21 de ani, din comuna Coșereni ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:35
(509 vizualizări - 0 comentarii)


Sărățeni: Beat la volan

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Ion Roată au depistat în trafic, joi, 29 august a.c., un bărbat de 48 de ani, din Sărățeni, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității de ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:25
(454 vizualizări - 0 comentarii)


Contul meu RAJA-mai mult timp pentru abonați, mai multă grijă față de mediul înconjurător

Sigur, ușor, rapid, ... oricând ! Un singur click, mai multe facilități! Cu platforma on-line Contul meu RAJA clienții noștri, indiferent de ...[citește_toată_știrea]

29 August 2019, 14:20
(452 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: RAJA Constanța


Protopopiatul Urziceni: «Donează sânge, salvează o viață!»

Miercuri, 28 august a.c., în intervalul orar 8,00-12,00, Protopopiatul Urziceni, din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, împreună cu membrii Biroului de Asistență Socială și Serviciul Social acreditat ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 17:20
(562 vizualizări - 0 comentarii)


Lipsă apă în Cartierul Sinistrați din orașul Țăndărei

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Armanului, din orașul Țăndărei, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 10:55
(610 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziție aniversară «Închinare Sfintei Cruci»

Marți, 27 august 2019, PS Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit de consilieri eparhiali, a mers la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia la vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 16:10
(626 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Țăndărei

Razie de amploare la Țăndărei

Marți, 27 august a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat o razie pe raza localității Țăndărei, în cadrul căreia au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe linia nerespectării regimului armelor și ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:50
(834 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Țăndărei razie


Bărcănești: Deținere ilegală de arme

Marți, 27 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au depistat, în urma unei percheziții domiciliare, în casa unui bărbat de 50 de ani, din Bărcănești, o pușcă cu aer comprimat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:45
(577 vizualizări - 0 comentarii)


Minor urmărit internațional, depistat în Țăndărei

Luni, 26 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat un tânăr de 16 ani, din Țăndărei, pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare. Minorul este cercetat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:40
(773 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Produse contrafăcute, confiscate

Luni, 26 august a.c., polițiștii slobozeni au depistat, în urma unui control, un tânăr de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea pe raza municipiului Slobozia un autoturism ce avea inspecția tehnică ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:35
(609 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

În perioada 24-25 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau  fără permis de conducere. Este cazul a doi bărbați, de 21 și ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:20
(667 vizualizări - 0 comentarii)


Pietoni accidentați la Dridu și Sinești

La sfârșitul de săptămână precedent, doi pietoni au fost răniți ca urmare a unor accidente rutiere produse pe raza județului. Astfel, vineri, 23 august a.c., un bărbat de 34 de ani, din localitatea Jilavele ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:10
(560 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Focare de Pestă Porcină Africană la Gheorghe Doja și Mărculești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, cu privire la ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 12:15
(666 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 26-30 august a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai multe localități ...[citește_toată_știrea]

23 August 2019, 15:55
(962 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...