Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

SC Drumuri și Poduri SA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, jud. Ialomița, scoate la vînzare prin licitație publică, în data de 17.09.2013, ora 10,00, următoarele utilaje:

1. Excavator P550, an fabricație 1994, motor D127, preț pornire 8250 lei+TVA;
2. Excavator P603, cupa 0,6 mc, an fabricație 1981, motor D110, preț pornire 11.000 lei+TVA;
3. Autogreder D557, an fabricație 1972, motor 150 CP, preț pornire 24.530 lei+TVA;
4. Autogreder D557, an fabricație 1973, motor 150 CP, preț pornire 20.443 lei+TVA.


Relații la telefon 0744/337.827, ing. MUNTEANU VALENTIN... [citește_tot_articolul]

10 Septembrie 2013, 04:06 (2984 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

OPREA CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Sediul: sat Bordușani, jud. Ialomița
CUI 30054878, F 21/209/2012
Cont RO66 CECE IL02 30RO N044 2109, deschis la CEC BANK FETEȘTI
Telefon 0723/747.618

INVITAȚIE PENTRU SELECȚIA DE OFERTE PENTRU DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE

OPREA CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, sediul social loc. BORDUȘANI, str. PRIMĂVERII, Nr. 10, jud. Ialomitța,
vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de utilaje agricole pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin PNDR prin Măsura 121, cu denumirea «Înființare plantație pomi fructiferi în com. Bordușani, jud. Ialomița»

-Criteriul... [citește_tot_articolul]

10 Septembrie 2013, 02:12 (3419 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC MALPROD SRL
Cod Unic de Înregistrare RO7375237, J21/229/1995
Adresa Loc. GRINDU, jud. IALOMIȚA
Cont RO71 RZBR 0000 0600 1114 5385, deschis la RAIFFEISEN BANK Agenția Urziceni
Telefon/fax/e-mail 0764/540.599

INVITAȚIE PENTRU SELECȚIA DE OFERTE PENTRU DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
Selecția de oferte pentru dotarea cu utilaje și echipamente
SC MALPROD SRL vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de «Sistem fotovoltaic» pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin PNDR prin Măsura 123, cu denumirea «CONSTRUCȚII NOI PENTRU DEPOZITAREA PRODUSELOR AGRICOLE Ș... [citește_tot_articolul]

10 Septembrie 2013, 00:16 (2725 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru Virgil, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, jud. Ialomița, aducem la cunoștință generală că, în data de 06.09.2013, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile:
-suprafața de 650 mp-teren intravilan situat în loc. Amara, str. Ana Ipătescu, nr. 4, jud. Ialomița, amplasat în tarlaua nr. 28, parcela nr. 6066, 6065 și 6064, înscrisă în CF nr. 20145 a loc. Amara, jud. Ialomița, sub numărul cadastral 1004, la prețul de 43.642,50 lei;
-suprafața de 1.350 mp-teren intravilan situat în loc. Amara, str. Ana Ipătescu, nr. 4, jud. Ialomița, amplasat în tarlaua nr. 28, parcela nr. 6069/1, înscrisă în CF nr. 20145 loc. Amara, jud. Ialomița, sub numărul cadastral 1004, la prețul de 90.645,00 lei.
... [citește_tot_articolul]

6 August 2013, 16:01 (3051 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

În atenția membrilor Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații-Bordușani, Balta Ialomiței
Dna Susana Ferreira, președinte al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală la sediul Organizației în Fetești, jud. Ialomița, în data de 26.08.2013, ora 11,00... [citește_tot_articolul]

6 August 2013, 15:59 (2922 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru Virgil, executor judecătoresc, numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, jud. Ialomița, în conformitate cu dispozițiile art. 838, alin. 1 C.pr.civ., aducem la cunoștința generală că, în data de 03.09.2013, orele 12,30, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următorului bun:
APARTAMENT NR. 14, situat în mun. Slobozia, bdul Chimiei, bl. C3, sc. B, et. 3, jud. Ialomița, în suprafață utilă de 47 mp, compus din două camere și dependințe (bucătărie, hol, baie și balcon), împreună... [citește_tot_articolul]

31 Iulie 2013, 12:13 (2919 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

invitație de participare selecție de oferte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

SC COMASIL SRL vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin PNDR, prin Măsura 123, cu denumirea «Construcții noi pentru depozitarea produselor agricole și utilizarea energiei din surse regenerabile» din loc. Balaciu, jud. Ialomița.
Criteriul de selecție va fi oferta cu prețul cel mai mic.
Pentru a participa la licitație ofertanții trebuie să aibă înscris în Certificatul Constatator unul din codurile CAEN-4662, 4669, 4690, activități de producere și comercializare de utilaje (sau echivalent cu codul corespunzător din țara respectivă pentru ofertanții străini).
Obiectul contractului constă... [citește_tot_articolul]

31 Iulie 2013, 10:12 (4147 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC NET MIR SRL-în insolvență, prin CII Ciupercă Aurelia, cu sediul profesional în loc. Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, anunță că, pînă la data de 12.08.2013, pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar oferte tehnico-financiare de către persoane fizice/juridice autorizate, membre ANEVAR, astfel cum prevede art. 116, alin. 3, din Legea nr. 85/2006, în vederea întocmirii lucrărilor de specialitate privind evaluarea bunurilor mobile/imobile aflate în averea SC NET MIR SRL.
Informații suplimentare cu privire la bunurile mai sus menționate pot fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. de tel. 0733/087.841.... [citește_tot_articolul]

31 Iulie 2013, 08:09 (2892 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

SC MEME SERV SRL-în insolvență, prin CII Ciupercă Aurelia, cu sediul profesional în loc. Slobozia, bdul Unirii, bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, anunță că pînă la data de 05.08.2013 pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar oferte tehnico-financiare de către persoane fizice/juridice autorizate, membre ANEVAR, astfel cum prevede art. 116, alin. 3 din Legea nr. 85/2006, în vederea întocmirii lucrărilor de specialitate privind evaluarea bunurilor mobile/imobile aflate în averea SC MEME SERV SRL.
Informații suplimentare cu privire la bunurile mai sus menționate pot fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar sau la tel. 0733/087.841.... [citește_tot_articolul]

24 Iulie 2013, 14:45 (3267 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț

Noi, CIUPERCĂ DUMITRU VIRGIL, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel București, cu sediul în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, jud. Ialomița, aducem la cunoștință generală că, în data de 06.08.2013, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru, vînzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile:

-suprafața de 650 mp-teren intravilan situat în loc. Amara, str. Ana Ipătescu, nr. 4, jud. Ialomița, amplasat în tarlaua nr. 28, parcela nr. 6066, 6065 ți 6064, înscrisă în C.F. nr. 20145 a loc. Amara, jud. Ialomița, sub numărul cadastral 1004, la prețul de 58.190,00 lei (prețul de pornire nu include TVA);
... [citește_tot_articolul]

17 Iulie 2013, 11:31 (3927 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență «Ciupercă Aurelia», numit lichidator judiciar prin Sentința Comercială nr. 2511 F din data de 05.10.2012, pronunțată de Tribunalul Ialomița, în Dosar nr. 2859/98/2011, privind debitoarea SC FORESTA SAVMAR SRL, cu sediul social în loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, bl. MV2, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Ialomița, organizează licitație publică în următoarea modalitate: prima licitație va avea loc la data de 08.08.2013, ora 14,00, și se va repeta săptămînal, la aceeași oră și aceeași zi a săptămînii, pînă la momentul valorificării.
La prima licitație, prețul de pornire va fi cel din raportul de evaluare, de... [citește_tot_articolul]

9 Iulie 2013, 14:26 (2866 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență «Ciupercă Aurelia», cu sediul profesional în loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, lichidator judiciar al SC AGRODANCOS SRL, cu sediul în loc. Țăndărei, Șos. Brăilei, nr. 56, jud. Ialomița, conform Sentinței comerciale nr. 164/F/28.05.2010, pronunțată de Tribunalul Ialomița în Dosar nr. 2891/98/2009, organizează licitație publică ce va avea loc în următoarele zile: 02.08.2013, 26.08.2013, 09.09.2013, 30.09.2013, 07.10.2013, 21.10.2013, 01.11.2013 și 15.11.2013, la orele 12.00.
Bunurile oferite spre vînzare și prețurile de pornire ale acestora, care nu conțin TVA, sînt următoarele:
Bunuri imobile... [citește_tot_articolul]

8 Iulie 2013, 22:23 (3659 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Subscrisul Cabinetul Individual de Insolvență «Ciupercă Aurelia», numit lichidator judiciar prin Sentința civilă nr. 368/F/17.02.2012, pronunțată de Tribunalul Ialomița, în Dosar nr. 4022/98/2011, privind debitoarea SC PAJIȘTI SA cu sediul social în loc. Amara, str. Libertății, nr. 1, jud. Ialomița, organizează licitație publică în următoarea modalitate: licitația va avea loc în data de 01.07.2013, orele 14,00, și se va repeta săptămînal, la aceeași oră și aceeași zi a săptămînii, pînă la momentul valorificării.

Bunurile oferite spre vînzare și prețurile de pornire ale acestora, care nu conțin TVA, sînt urmatoarele:

1. Bunuri mobile... [citește_tot_articolul]

18 Iunie 2013, 15:24 (2649 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență «Ciupercă Aurelia», numit lichidator judiciar prin Sentința comercială nr. 1481 F din data de 01.06.2012, pronunțată de Tribunalul Ialomița, în Dosar nr. 168/98/2012, privind debitoarea SC DEMAR IMPEX SRL, cu sediul social în loc. Amara, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, jud. Ialomița, organizeaza licitație publică în următoarea modalitate: licitația va avea loc la data de 26.06.2013, ora 14.00 și se va repeta săptămînal, la aceeași oră și aceeași zi a săptămînii, pînă la momentul valorificării.

Bunurile oferite spre vînzare și prețurile de pornire ale acestora, care nu conțin TVA, sînt următoarele... [citește_tot_articolul]

18 Iunie 2013, 15:22 (4108 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Convocare

Șincan Dumitru, membru în Consiliul de Administrație al OUAI Sudiți, jud. Ialomița, cu sediul social declarat în incinta AF Cristina. Jud. Ialomița, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor OUAI Sudiți, jud. Ialomița, pentru data de 27.06.2013, ora 9,00, la sediul Primăriei Sudiți, în sala de ședințe, cu rumătoarea ordine de zi:
1. prezentarea situației financiar-contabile a OUAI Sudiți de către Președintele Comisiei de Cenzori-Vlante Elena;
2. prezentarea situației juridice a OUAI Sudiți de către Președintele Consiliului de Administrație, Năstase Florin;
3. modificarea statutului și a actului constatator în ceea... [citește_tot_articolul]

12 Iunie 2013, 05:38 (4290 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OUAI Murgeanca, titular al proiectului «Modernizarea sistemului de irigații aparținînd OUAI Murgeanca, oraș Țăndărei, jud. Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Modernizarea sistemului de irigații aparținînd OUAI Murgeanca, oraș Țăndărei, jud. Ialomița», propus a fi amplasat în intravilanul com. Murgeanca, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției... [citește_tot_articolul]

26 Aprilie 2013, 05:31 (2757 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» ANUNȚĂ lansarea sesiunii 1/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» vă aduce la cunoștință lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în perioada 22.04.2013-30.05.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura CLGAL 7 (Măsura 411 prin Măsura 123 PNDR)-Stimularea economiei tradiționale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura:
Măsura CLGAL 7 (Măsura 411prin Măsura 123 PNDR)-Stimularea economiei tradiționale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Tipuri de beneficiari... [citește_tot_articolul]

15 Aprilie 2013, 12:35 (1202 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ

lansarea sesiunii 1/2013 pentru depunerea proiectelor

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» vă aduce la cunoștință lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în perioada 22.04.2013-30.05.2013.
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura CLGAL 7 (Măsura 411 prin Măsura 123 PNDR)-Stimularea economiei tradiționale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru măsura:
Măsura CLGAL 7 (Măsura 411prin Măsura 123 PNDR)-Stimularea economiei tradiționale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Tipuri de beneficiari eligibili: Micro-întreprinderi și Întreprinderi Mici și Mijlocii; Cooperative agricole de procesare... [citește_tot_articolul]

15 Aprilie 2013, 12:30 (2176 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

comunicat de presă

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» ANUNȚĂ lansarea sesiunii 1/2013 pentru depunerea proiectelor
Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» vă aduce la cunoștință lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în perioada 22.04.2013-30.05.2013, în cadrul Măsurii CL-GAL 3 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)-Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 322 PNDR-CL GAL 3-Dezvoltarea infrastructurii fizice... [citește_tot_articolul]

15 Aprilie 2013, 07:05 (1665 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ

lansarea sesiunii 1/2013 pentru depunerea proiectelor

Grupul de Acțiune Locală «Călărași Vest» vă aduce la cunoștință lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în perioada 22.04.2013-30.05.2013, în cadrul Măsurii CL-GAL 3 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)-Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale a teritoriului Parteneriatului GAL «Călărași Vest».
Solicitanții pot realiza și depune proiecte pentru Măsura 413:
Măsura 322 PNDR-CL GAL 3-Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, înființarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitatea rurală, menținerea și... [citește_tot_articolul]

15 Aprilie 2013, 07:00 (1351 vizualizări - 0 comentarii)

Luni 24 Feb 2020
198 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

21 Februarie 2020, 18:20


ISU Ialomița: 28 Februarie-Ziua Protecției Civile din România

Protecția civilă este o structură înființată încă de acum 87 de ani în România, cu scopul îndeplinirii sarcinilor umanitare destinate să protejeze populația civilă împotriva pericolelor, ostilităților sau ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2020, 10:50
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Târgul Apicol, ediția a XI-a

Slobozia: Târgul Apicol, ediția a XI-a

Primăria Municipiului Slobozia prin Servicii Publice Slobozia SRL, în parteneriat cu Casa Mierii Cooperativă Agricolă, vă face cunoscut faptul că, în perioada 28 februarie-1 martie 2020, se va desfășura ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2020, 09:40
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Tânăr reținut pentru «furt calificat»

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au identificat un bărbat, de 28 de ani, din Slobozia, bănuit de comiterea infracțiunii de «furt ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 16:15
(177 vizualizări - 0 comentarii)


4
Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Polițiștii din Ialomița au reținut trei bărbați în urma unor percheziții efectuate la locuințele unor persoane bănuite de «braconaj piscicol» și «furt calificat». Au fost descoperite peste 570 kilograme ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 08:10
(225 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița și IPJ Ialomița, controale în trafic

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează ialomițenii că, în scopul prevenirii reapariției de focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului Ialomița, desfășoară ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 18:10
(191 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în școli

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii rutieri și cei de Ordine Publică din Slobozia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în incinta și în zonele adiacente unităților ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:25
(173 vizualizări - 0 comentarii)


Grecii de Jos: Șoferul de 87 de ani a acroșat cu mașina un biciclist

Marți, 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe DJ101, în localitatea Grecii de Jos, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:20
(213 vizualizări - 1 comentariu)


8

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 18 februarie a.c., în jurul orelor 16,00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic pe DN2, pe raza comunei Movilița, un autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, din Coșereni ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:15
(181 vizualizări - 0 comentarii)


9

Mărculești: A intrat cu tractorul în gard

Marți, 18  februarie a.c., în jurul orelor 17,00, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Slobozia au fost sesizați prin 112 de o femeie din localitatea Mărculești, despre faptul că un tractor ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:10
(238 vizualizări - 0 comentarii)


10

Slobozia: Vernisaj la Centrul Cultural «Ionel Perlea»

Muzeul Județean Ialomița organizează o expoziție de lucrări a 22 de artiști plastici, din colecțiile Muzeului. 31 de tablouri ale unor artiști renumiți, printre care și Constantin Piliuță, Dona Noni Delavrancea ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:05
(222 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Ialomița și Ilfov. Evaziunea fiscală cu achiziții intracomunitare, în vizor!

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 09:05
(534 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

18 Februarie 2020, 18:20


13

Slobozia: Ordine de protecție provizorie pentru violență domestică

Polițiștii din Slobozia au emis marți, 17 februarie a.c., două ordine de protecție provizorie. Documentele au fost eliberate după ce două femei, victime ale violenței domestice, au făcut solicitări în acest ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2020, 18:05
(288 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Polițiștii au dispus confiscarea a peste 160 kg de pește

Țăndărei: Polițiștii au dispus confiscarea a peste 160 kg de pește

Peste 160 de kilograme de pește din specia caras au fost confiscate de polițiștii ialomițeni pe raza localității Țăndărei. Astfel, duminică, 16 februarie a.c., polițiștii, în timp ce patrulau pe DN2A în ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 23:05
(310 vizualizări - 0 comentarii)


Bordușani: Arestat pentru «act sexual cu un minor»

Vineri, 14 februarie a.c., polițiștii au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:55
(279 vizualizări - 0 comentarii)


Un tânăr din Făcăeni a modificat data inspecției tehnice periodice la mașină

Sâmbătă, 15 februarie a.c., polițiștii au oprit, pentru control, un autoturism ce se deplasa pe DN3B, din direcția Fetești către Chirana, condus de un tânăr, de 21 de ani, din Făcăeni. În urma verificării ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:50
(297 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Șase șoferi, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, au fost depistați de polițiști conducând autoturisme pe drumurile publice fără a deține permise de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Alți ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:45
(220 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Urziceni și Manasia

Aproape 100 de polițiști ialomițeni au efectuat luni, 17 februarie 2020, pe raza municipiului Urziceni și a comunei Manasia 12 percheziții domiciliare. În urma acestora au fost ridicate 4 arme, fiind aplicate ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:40
(249 vizualizări - 0 comentarii)


Contractele de muncă cu timp parțial, în atenția ITM Ialomița

În perioada 13-23 ianuarie 2020, s-a desfășurat, la inițiativa Inspecției Muncii, o campanie națională privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 16:05
(288 vizualizări - 2 comentarii)


AJOFM Ialomița: Prima de activare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița aduce la cunoștința șomerilor înregistrați în evidențele Agenției, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj că, în conformitate cu prevederile ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 10:50
(228 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minoră de 13 ani, apel fals la 112 sub pretextul de răpire

Zeci de polițiști și jandarmi s-au mobilizat joi, 13 februarie a.c., pentru a localiza o minoră în vârstă de 13 ani care a apelat, la orele 14,00, numărul unic de urgență pentru a anunța că ar fi fost răpită ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:35
(432 vizualizări - 1 comentariu)


Alexeni: Bărbat de 56 de ani, mort după ce a traversat prin loc nepermis

Joi, 13 februarie a.c., în jurul orelor 19,00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe raza localității Alexeni după ce un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a accidentat mortal un altul în vârstă de ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:25
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Accident rutier pe raza municipiului Slobozia, în dimineața zilei de joi, 13 februarie 2020. O mașină în care se aflau un adult și doi minori a intrat într-o țeavă de gaze. Pompierii Detașamentului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2020, 14:05
(475 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

Întrucât condițiile meteorologice s-au îmbunătățit, miercuri, 12 februarie a.c., în jurul orelor 10,00, s-au reluat căutările pe Brațul Borcea al Dunării, în zona localității Vlădeni, pentru cele două persoane ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 16:10
(568 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinții de Jos: Avarie la conducta de alimentare cu apă

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Podgoriilor, din localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 15:20
(270 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Pieton acroșat de un autoturism

Luni, 10 februarie 2020, polițiștii din Urziceni au intervenit la un accident rutier produs pe DJ201, în localitatea Coșereni, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate a reieșit ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 16:10
(328 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Luni, 10 februarie a.c., în jurul orelor 20,00, polițiștii au oprit în trafic pe DN2C, pe raza localității Grivița, un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani, din județul Mureș. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:50
(335 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița: Focare de pestă stinse oficial

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează cu privire la faptul că, în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2020, la nivelul județului au fost stinse 17 focare de pestă ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:45
(393 vizualizări - 0 comentarii)


Atenție, se oprește apa în orașul Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei vane de legătură de pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA Constanța ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:40
(356 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...