Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Săveni scoate la licitație în vederea concesionării în cursul anului 2019 următoarele loturi și spații:
-pentru construcția de locuințe-lot 24-b zona «apucați» în suprafață de 370 mp
-pentru activități economice-teren intravilan în suprafață de 3353 mp-carte dunciară 21814
-concesionare cabinet medical pentru medicină generală în suprafață de 70,35 mp-conform hotărârii 44/29.10.2018
Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, la orele 10,00, la sediul Primăriei.
Ofertele vor fi depuse în plicuri închise și se vor depune la sediul Primăriei... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2019, 18:05 (459 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cu sediul în loc. Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 25.03.2019, orele 10,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 01.04.2019, respectiv 08.04.2019.... [citește_tot_articolul]

19 Martie 2019, 20:05 (479 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 15.03.2019, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.03.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Revocarea din funcția de mandatar... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:20 (515 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de licitație

1. Informații generale privind proprietarul: Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Cålårași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243/364.410
2. Informații generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicată pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totalå de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 28.11.2018.
b. Tipul contractului pentru care se solicitå oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:15 (499 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

RAJA SA Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, anunță că a depus la APM Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității: cod CAEN (Rev.2) 3600-Colectarea, tratarea și distribuția apei; cod CAEN (Rev.2) 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate, pe amplasamentul din municipiul Fetești, jud. Ialomița, «Sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare Fetești».
Eventualele sugestii sau observații se vor depune, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:10 (503 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică închiriere spații comerciale

UAT Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași, Nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarârii Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 03.04.2019, orele 11,00, licitație publică în vederea închirierii a 9 (nouă) spații comerciale, din Hala Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.
Durata închirierii
Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:05 (510 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI OGRADA cu sediul în com. Ograda, jud. Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 20.03.2019, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2.  Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 21.03.2019, la aceeași oră și în același loc.... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:10 (485 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 21.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 22.03.2019, la aceeași... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:05 (506 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC CONSTRIF SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117, din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO .
Adunarea este convocată pentru data de 04.03.2019, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.02.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Numirea persoanei care... [citește_tot_articolul]

26 Februarie 2019, 17:35 (761 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare autorizație de mediu

SC GRYMPEX SRL, cu sediul în comuna Ograda, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 0164-pregătirea semințelor, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2019, 10:10 (654 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA POSTULUI
Casier
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenia... [citește_tot_articolul]

19 Februarie 2019, 17:05 (758 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sfântu Gheorghe din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 26.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județ Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.sfintugheorghe.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției... [citește_tot_articolul]

15 Februarie 2019, 08:10 (814 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț pierdere

Pierdut Certificat de Înregistrare pentru SC Termocenter SRL cu sediul în Țăndărei, seria B, nr. 1854679. Se declară nul. ... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2019, 08:15 (662 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria Municipiului Slobozia, prin Servicii Publice Slobozia SRL și Casa Mierii Ialomița Cooperativă Agricolă vă face cunoscut faptul că în perioada 15-17 februarie 2019 se va desfășura a X-a ediție a Târgului Apicol de la Slobozia.
La târg vor participa apicultori și firme specializate, ce vor expune spre vânzare produse apicole (miere, polen, propolis, ceară), precum și o gamă largă de echipamente, utilaje și materiale apicole.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:40 (585 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Comuna Vlădeni, județul Ialomița organizează licitație publică deschisă pentru închirierea suprafeței de 18,00 ha, teren arabil împărțit în 6 loturi, cu suprafețe de 1,00 ha; 3,00 ha; 7,00 ha, situat în extravilanul comunei Vlădeni, județul Ialomița, aflat în domeniul privat al comunei Vlădeni județul Ialomița.
Licitația va avea loc în data de 27.02.2019, orele 9,00, la sediul Primăriei Vlădeni, jud. Ialomița.
Prețul de pornire al licitației este de 1000 lei/ha/an.
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Vlădeni din str. Mihai Viteazul, nr. 35, până la data de 26.02.2019, orele ... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:35 (567 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform H.G. 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 20.02.2019, orele 10,00, și în fiecare zi de miercuri în următoarele două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 3, loc. Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:30 (598 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț vânzare licitație publică

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin.4 C.pr.civ., aducem la cunoștința generală faptul că, în data de 12 martie 2019, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile, respectiv:
-suprafața de 7.500 mp-teren arabil extravilan, situat în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, în Tarlaua nr. 256/1, Parcela nr. 46, înscris în cartea funciară nr. 33204 a loc. Slobozia... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:25 (746 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (funcție de conducere)
-ȘEF FORMAȚIE II M (COR-132235) în cadrul Secției «ÎNTREȚINERE STRÅZI Și DESZÅPEZIRE», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: în domeniul Construcții civile și industriale sau Construcții drumuri și poduri
Studii: superioare de lungă durată
Vechimea în domeniu: minimum 3 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:20 (589 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (funcție de conducere)
-ȘEF FORMAȚIE I M (COR-132235) în cadrul Secției «SPAȚII VERZI», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: agricultură, horticultură
Studii: medii
Vechimea în domeniu: minimum 2 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 18.02.2019 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun. Slobozia... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:15 (623 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros a unui număr de 1 loturi teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinația construire LOCUINȚĂ, după cum urmează:
-suprafața de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 P-50, care se învecinează la V DS. 60/I, N-S-E domeniul privat al comunei, cu destinația construire locuință
-suprafața de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 P-115, care se învecinează la V DS. 112/1, N-S-E domeniul privat al comunei, cu destinația... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:10 (594 vizualizări - 0 comentarii)

Vineri 19 Iul 2019
206 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

DSVSA Ialomița: Controale în piețe la tarabe

În perioada 12-14 iulie a.c., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița și ai Inspectoratului de ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 16:10
(113 vizualizări - 0 comentarii)


Baza 86 Aeriană, la «Royal International Air Tattoo 2019»

În perioada 19-21 iulie 2019, la Baza Aeriană FAIRFORD, GLOUCESTERSHIRE din Marea Britanie, aparținând Forțelor Aeriene Regale, are loc «Royal International Air Tattoo 2019», unul dintre cele mai mari mitinguri ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 11:40
(130 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Arme găsite în casă

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare la Țăndărei. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:35
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gârbovi

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orelor 12,30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni și un echipaj SMURD au fost solicitate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:30
(162 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


4

Platonești: Accident rutier soldat cu o victimă

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orei 13,50, un autoturism care se deplasa pe direcția de mers Movila-Platonești a părăsit partea carosabilă și s-a izbit frontal de un parapet aflat pe marginea șoselei. ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:25
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Făcăieni, în timp ce șofa pe raza localității de domiciliu deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:20
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Iulie 2019, 18:50


IPJ Ialomița: Nereguli constatate la taximetriștii slobozeni

Luni, 15 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza municipiului pentru verificarea legalității transportului public de persoane în regim de taxi. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:50
(361 vizualizări - 1 comentariu)


8
Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 06,30, pe raza localității Cotorca s-a produs o coliziune între 5 autovehicule. Pentru salvarea celor două victime, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 41 de ani, au ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:35
(307 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


9

Gârbovi: Tânăr prins la volan cu un pistol

Sâmbătă, 13 iulie a.c., în jurul orelor 21,00, în urma unui control în trafic, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au depistat un tânăr, de 18 ani, care deținea în habitaclul autoturismului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:30
(340 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi pistol


Ordin de protecție pentru un tată agresor din Cosâmbești

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din Cosâmbești după ce acesta și-ar fi agresat fiica. În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:25
(293 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența băuturilor alcoolice

În perioada 12-14 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 56 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:20
(280 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: Fără permis de conducere pe drumurile publice

Doi bărbați, de 32 de ani, din Țăndărei, și de 44 de ani, din Căzănești, au fost depistați de polițiștii ialomițeni vineri, 12 iulie a.c., în timp ce șofau pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:15
(294 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Bărbat depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii rutieri din Urziceni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 38 de ani, din Urziceni, care avea autorizația de circulație provizorie expirată din ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:10
(287 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Fii inteligent, nu fi violent!»

În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, Poliția Municipiului Slobozia desfășoară campania «Fii inteligent, nu fi violent!». Principalele obiective ale polițiștilor de Ordine Publică sunt reprezentate de ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:05
(292 vizualizări - 0 comentarii)


deces

deces

Familia Sohodoleanu
anunță cu nesfârșită
durere trecerea în
neființă a celui
care a fost
Gheorghe Sohodoleanu ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2019, 08:05
(973 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor prins la volan cu 107 km/h!

Joi, 11 iulie, în orașul Țăndărei, polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, au constatat că la volanul mașinii se afla ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:30
(687 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Beat la volan, a acroșat o mașină parcată

În miezul nopții de joi spre vineri, 11/12 iulie a.c., Poliția Țăndărei a fost sesizată despre producerea pe strada Gării, din Țăndărei, a unui accident soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:25
(589 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 15-19 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:20
(678 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

11 Iulie 2019, 19:15


AJOFM Ialomița: Rata șomajului-4,89%

Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfârșitul lunii mai 2019, rata șomajului a fost de 4,89%. Exprimat în cifre acest procent arată că peste ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:15
(672 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 31 iulie 2019, termen limită pentru depunerea Declarației Unice

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii din județul nostru cu privire la faptul că termenul limită pentru depunerea Declarației unice este data de ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:10
(681 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Consultări la nivel național cu reprezentanții mediului de afaceri

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au continuat seria întâlnirilor organizate în toate județele țării cu membrii mediului de afaceri. Alături de oficialii Ministerului Finanțelor Publice s-au ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:05
(615 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Toate focarele de Pestă Porcină Africană, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2019, 15:10
(761 vizualizări - 0 comentarii)


Traian: Arestat pentru «conducere fără permis»

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii au reușit identificarea unui bărbat, de 23 de ani, din comuna Traian, pe numele căruia Judecătoria Făurei a emis un mandat de executare a pedepsei. Cel în cauză a fost încarcerat ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:50
(1069 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 8-12 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:45
(1029 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Axintele

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au efectuat 6 percheziții pe raza localității Axintele la persoane bănuite de comiterea unor furturi din locuința unei persoane din localitatea Horia. Astfel, în ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:40
(1107 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii ialomițeni premiază spiritul civic

Vineri, 5 iulie a.c., polițiștii ialomițeni din cadrul IPJ Ialomița au premiat doi ialomițeni pentru spiritul civic de care au dat dovadă. Astfel, un tânăr de 15 ani, din Slobozia, și o femeie de 26 ani ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:35
(1050 vizualizări - 1 comentariu)


Stejaru: Autoturism răsturnat, patru persoane rănite

Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița au intervenit în cazul unui accident rutier petrecut vineri, 5 iunie 2019, la intrare în localitatea Stejaru. Din primele informații, este vorba despre un automobil ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 15:20
(1090 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Stejaru accident


Incendiu la o stână din Făcăeni

Miercuri, 3 iulie a.c., în jurul orelor 18,30, două adăposturi de animale ale unui localnic din Făcăeni au luat foc. Pompierii Stației Fetești s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2019, 15:30
(1064 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...