Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

UAT Fierbinți-Târg, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.17, 18, 19, 20, începând cu data de 28.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Fierbinți-Târg, Calea București, nr. 14, județul Ialomița conform art. I 4, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.primariafierbinti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și ... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:50 (261 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• gropar-1 post (perioadă nedeterminată)
• lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:45 (210 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ-închiriere spații comerciale

UAT Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași, Nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarârii Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 29.05.2019, orele 11,00 licitație publică în vederea închirierii a 9 (nouă) spații comerciale destinate comercializării de produse textile, încălțăminte, confecții din blană și articole din piele din Hala Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.
Durata închirierii
Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:40 (222 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 24 iunie 2019, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a unui număr de 28.800 acțiuni la S.C. Pro Air Clean Ecologic S.A. Timișoara-societate sa de tip închis, având CUI RO 30428603, cu sediul în municipiul Timișoara, strada Sulina, nr. 6B, județul Timiș, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:35 (212 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului public de salubrizare al comunei Sfântu Gheorghe după cum urmează:
A. Denumirea postului
• Contabil-nivel studii medii
Timp de lucru-2 ore/zi
B. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
C. Condiții de participare la concurs
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:30 (224 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Program anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Fetești pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2019

Autoritatea finanțatoare, Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Fetești, cu sediul în Municipiul Fetești, str. Călărași, bl. CFR3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 4365077, telefon: 0243/364.410, fax 0243/361.206, e-mail contact@primariafetesti.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2019.
Sesiune de selecție a proiectelor: mai-iulie 2019.
Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile în... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:20 (216 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• paznic- post (perioadă nedeterminată)
• lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:35 (197 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Unitatea Administrativ Teritorială Ograda, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4 și 5, începând cu data de 15.05.2019, pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei comunei Ograda, str. Ionel Perlea, nr. 183, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se face și pe site-ul: primariaograda.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:30 (206 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Primăria Săveni scoate la licitație prin negociere directă suprafața de 70,35 mp spațiu: «Cabinet medical pentru medicină generală».
Negocierea se va face la sediul Primăriei din comuna Săveni, jud. Ialomița în fiecare zi de JOI.... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:25 (195 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28.05.2019, orele 11,00, negocierea directă pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoană de contact Bucur Anișoara... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:20 (168 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

UAT Municipiul Fetești, titular al proiectului: «Amenajare parcări str. Călărași», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentruProtecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Amenajare parcări str. Călărași», propus a fi amplasat în Municipiul Fetești, str. Călărași, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:15 (175 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Comuna Sfântu Gheorghe, cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, titular al Planului REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL propus a fi amplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri, 8,00-14,00.
Observațiile... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:10 (160 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ADRINEX SRL, titular al proiectului: «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI»... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:05 (165 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

APM Ialomița și UAT Municipiul Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, titular al Planului: PUZ-«Elaborare P.U.Z. CONSTRUIRE PARC TEMATIC DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ: PARC TEMATIC-CETATEA HELIS», în Municipiul Fetești, str. Silozului, nr. 8, respectiv nr. 10, jud. Ialomița-titular de plan UAT Municipiul Fetești, anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare.
-nu este necesară evaluarea de mediu planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:25 (194 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC SOPEMA SRL, titular al proiectului «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, satul Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:20 (303 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELSIT COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire sistem depozitare cereale», propus a fi amplasat în oraș Căzănești, șos. București, nr. 8, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Căzănești, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 și la sediul SC ELSIT COM SRL din com. Ciochina... [citește_tot_articolul]

17 Aprilie 2019, 16:30 (429 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 29 din 28.03.2019 privind scoaterea la licitație publică pentru concesionarea unui număr de:
• 6 loturi de teren în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
• 1 lot de teren în zona Moara Cimitir Malu
• 1 lot de teren în zona SMA Sfântu Gheorghe

având ca scop construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 08.05.2019, orele 10,00.... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:30 (436 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST IALOMIȚA organizează, în perioada 22.04- 25.10.2019, «Concursul local de proiecte de tineret 2019».
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST IALOMIȚA (www.dsjil.ro) sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:25 (442 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu județul Ialomița organizează pe data de 9 mai 2019, orele 10,00, licitație publică privind închirierea unei suprafețe de 40,2342 ha, categoria de folosință pășune, situat în tarla P 429 P1. Terenul poate fi folosit după închiriere pentru: pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau sau semințe, în limitele prevederilor legale specifice privind pășunile: OUG nr. 34/2013, Legea nr. 32/2019, alte prevederi specifice exploatării pășunilor.
Persoanele juridice sau fizice care doresc să se înscrie la licitație vor depune un dosar care va conține:
... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:20 (417 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială PERIEȚI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 1, 2, 8, 9 și 10, începând cu data de 17 aprilie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Perieți, strada Calea București, nr. 25, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ar putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:15 (406 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 21 Sep 2019
83 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

20 Septembrie 2019, 16:15


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 23-27 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2019, 15:20
(92 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

Servicii Publice Slobozia SRL
vă face cunoscut faptul că,
în perioada 05-06.10.2019,
se vor desfășura
«Zilele Recoltei»
în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița

20 Septembrie 2019, 08:10


3

Biciclist acroșat de o mașină între Bucu și Ograda

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN2A, între localitățile Bucu și Ograda. În timp ce un bărbat, de 39 de ani, din Țăndărei, conducea ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:10
(181 vizualizări - 0 comentarii)


4

Urziceni: Acțiune de prevenire a furturilor de și din autovehicule

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de și din autovehicule pe raza localităților ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:05
(111 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie la furnizarea de apă în Fetești

Pentru remedierea unei avarii survenite joi, 19 septembrie 2019, la nivelul unui branșament de pe strada Garofiței, din orașul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea de ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:55
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 18 septembrie 2019, părintele protopop Laurențiu Cioranu, împreună cu părintele Daniel Ferbințeanu de la Parohia Ograda au săvârșit Slujba sfeștaniei, Sfințirea cea mică a apei și au rostit rugăciuni ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:50
(218 vizualizări - 3 comentarii)


DSVSA Ialomița: 21 focare de Pestă Porcină Africană

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează că, la data de 18.09.2019, pe raza județului Ialomița sunt declarate 21 focare de Pestă Porcină Africană. Acestea au fost ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:30
(155 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat din Manasia


Marți, 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 41 de ani, din Manasia, și-ar fi agresat și amenințat fosta soție. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:25
(135 vizualizări - 0 comentarii)


9

APM Ialomița: Zi pentru combaterea ambroziei

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a propus ziua de sâmbătă, 28 septembrie a.c., o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională când, într-o singură zi, prin ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:20
(142 vizualizări - 0 comentarii)


10

Gheorghe Lazăr: Beat la volan

Marți, 17 septembrie 2019, polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 29 de ani, din comuna Gheorghe Lazăr, în timp ce conducea un autoturism pe DN2A, deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:15
(148 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Clean Stations»

Miercuri, 18 septembrie a.c., la nivel național, Poliția Română, prin Direcția de Poliție Transporturi a desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în zona stațiilor CFR. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:10
(143 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

17 Septembrie 2019, 18:20


AJOFM Ialomița: 320 locuri de muncă în Europa

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 320 locuri de muncă vacante. Țările vizate sunt Austria, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia și ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 17:10
(223 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 83 mii de lei, 12 permise reținute

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza întregului județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, polițiștii au intervenit la 98 evenimente, cele ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:55
(229 vizualizări - 0 comentarii)


Târgul «Pâinea și Vinul» la Muzeul Agriculturii

În perioada 20-22 septembrie 2019, orele 11,00-18,00, la Muzeul Național al Agriculturii se va desfășura, în cadrul Târgului «Pâinea și Vinul», expoziția și lansarea albumului «Pâinea noastră cea de toate ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:50
(204 vizualizări - 0 comentarii)


«Săptămâna Mobilității Europene», la Slobozia

În perioada 16-22 septembrie a.c., se desfășoară la nivel european Campania «Săptămâna Mobilității Europene». Astfel, Primăria municipiului Slobozia, prin Direcția Educație, Cultură și Tineret, în parteneriat ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:45
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic doi conducători auto, de 22 și 39 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice fără a avea acest drept. În fapt, polițiștii Secției ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:40
(187 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Campanie vaccinare vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează locuitorii județului că, începând cu data de 23 septembrie 2019, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:35
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(2334 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(255 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(308 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(443 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(533 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(425 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(342 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(509 vizualizări - 1 comentariu)


Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(342 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(459 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...