Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, are următoarele posturi vacante:
casier-1 post (perioadă nedeterminată)
paznic-1 post (perioadă nedeterminată)
lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2019, 09:20 (833 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Electivă de alegere a organelor de conducere ale Baroului Ialomița și ale Casei de Asigurări a Avocaților-Filiala Ialomița pentru data de 15.03.2019, orele 14,00, ce urmează a avea loc la Sala de Ședințe din cadrul Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița din Slobozia, str. Lacului, nr. 12, jud. Ialomița... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2019, 09:10 (798 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Instituția Prefectului-Județul Ialomița cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1, Slobozia, organizează trei concursuri pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante
-auditor, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern
-consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Structură de Securitate
-consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență-Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:15 (613 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare revizuire autorizație de mediu

SC Costandache Com SRL, cu sediul în sat Perieți, comuna Perieți, anunță publicul interesat asupra solicitării revizuirii Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea Autorizației de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08,00-14,00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din Str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia, Ialomița, 920083, Slobozia.
... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:10 (583 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC Euroconsulting SRL Slobozia-Serviciu Extern de Prevenire și Protecție angajează expert SSM, 8 ore pe zi, perioada nedeterminată
Condiții:
-studii superioare
-cerințe minime de pregătire în domeniul SSM și Situații de Urgență
-permis auto, categ. B
Informații suplimentare la telefon 0749/023.988.
CV se vor trimite pe adresa de e-mail: monic_29pav@yahoo.com... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:05 (571 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC SOPEMA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «CONSTRUIRE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ-PLATFORMĂ ACOPERITĂ DEPOZITARE AZOT LICHID»-propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud.Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, în zilele de luni-vineri, în orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc... [citește_tot_articolul]

9 Ianuarie 2019, 16:05 (610 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România-Baroul Ialomița

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea martie 2019

Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 03.03.2019.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 17.12.2018 (orele 8,00 )-21.12.2018 (orele 15,00) și 04.01.2019 (orele 8,00)-28.01.2019 (orele 15,00) la secretariatul Baroului Ialomița.  
La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
-certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
-actul de identitate, în copie;
-diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2019, 08:20 (390 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț-concurs functionar public

UAT Țăndărei cu sediul în localitatea Țăndărei, Șos. București, nr. 190, județul Ialomița, în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcție publică: polițist local, grad profesional asistent, categoria III
Condițiile specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-studii liceale, respectiv studii medii liceale cu diploma de Bacalaureat
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2019, 07:25 (591 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• 1 POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL (funcție de conducere)-ȘEF FORMAȚIE I M (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «SPAȚII VERZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții specifice
-Calificare: agricultura, horticultură
-Studii: medii
-Vechimea în domeniu: minimum 2 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 20.12.2018 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:30 (625 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• 1 POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL (de conducere)-ȘEF FORMAȚIE II (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «REPARAȚII STRĂZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții specifice
-Calificare: în domeniul Construcții civile și industriale sau Construcții drumuri și poduri
-Studii: superioare de lungă durată
-Vechimea în domeniu: minimum 3 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 20... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:20 (597 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
paznic-1 post (perioadă nedeterminată)
lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:10 (656 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:55 (492 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița, organizează licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros a unui număr de 2 loturi teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinația construire anexe gospodărești, după cum urmează:
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 2, care se învecinează la S-DS.111/1, N-E-domeniul privat al comunei, V-domeniul privat al comunei LOT. 1, cu destinația construire anexe gospodărești
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 1, care se... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:50 (396 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT

Valabilitatea cardurilor naționale de sănătate s-a prelungit la 7 ani

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița amintește furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu aceasta, dar și asiguraților, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani.
Cardurile sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 2 ani după data de expirare a valabilității inscripționată pe suprafața din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.
În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:45 (416 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL cu sediul în loc. București, Sector 1, str. Șos.București-Ploiești, nr. 19-21, anunță că a depus la APM lalomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității:
cod CAEN 8610-Activități de asistență spitalicească (denumirea activității cf. CAEN)
cod CAEN 8622-Activități de asistență medicală specializată (denumirea activității cf. CAEN)
pe amplasamentul din Slobozia, jud. lalomița, Str. Șos. Nordului, Nr. 6 (adresa la care se desfășoară activitatea).
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului lalomița, str. Mihai Viteazu, nr. 1, loc. Slobozia, jud. lalomița, tel: 0243/232.971, fax 0243/215.949, e-mail: office@apmil.anpm.ro, în termen de 15 zile de la apariția prezentului anunț.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:40 (380 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informații pentru asigurați

SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

• Servicii medicale profilactice.
• Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgență altele decât cele finanțate direct de Ministerul Sănătății; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecțiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigații paraclinice; tratamentul medical, chirurgical și unele proceduri de recuperare; prescrierea tratamentului necesar ameliorării sau vindecării, inclusiv indicațiile privind regimul de viață și muncă, precum și cel igieno-dietetic.
• Activități de suport, în condițiile legii.
• Asistență medicală primară și de specialitate ambulatorie la indicația medicului de familie, în condițiile contractului... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:35 (366 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:30 (463 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:25 (432 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Completare a ordinii de zi a AGOA «CONSTRIF» SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor «CONSTRIF» SA, completează ordinea de zi, a Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 12,00, respectiv, 15.12.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:20 (370 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 11,00, respectiv 15.12.2018, la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:15 (400 vizualizări - 0 comentarii)

Vineri 19 Iul 2019
206 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

DSVSA Ialomița: Controale în piețe la tarabe

În perioada 12-14 iulie a.c., Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița și ai Inspectoratului de ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 16:10
(113 vizualizări - 0 comentarii)


Baza 86 Aeriană, la «Royal International Air Tattoo 2019»

În perioada 19-21 iulie 2019, la Baza Aeriană FAIRFORD, GLOUCESTERSHIRE din Marea Britanie, aparținând Forțelor Aeriene Regale, are loc «Royal International Air Tattoo 2019», unul dintre cele mai mari mitinguri ...[citește_toată_știrea]

18 Iulie 2019, 11:40
(130 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Arme găsite în casă

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare la Țăndărei. În urma ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:35
(250 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la Gârbovi

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orelor 12,30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni și un echipaj SMURD au fost solicitate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:30
(162 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


4

Platonești: Accident rutier soldat cu o victimă

Marți, 16 iulie a.c., în jurul orei 13,50, un autoturism care se deplasa pe direcția de mers Movila-Platonești a părăsit partea carosabilă și s-a izbit frontal de un parapet aflat pe marginea șoselei. ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:25
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Marți, 16 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Făcăieni, în timp ce șofa pe raza localității de domiciliu deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2019, 15:20
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

16 Iulie 2019, 18:50


IPJ Ialomița: Nereguli constatate la taximetriștii slobozeni

Luni, 15 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au acționat pe raza municipiului pentru verificarea legalității transportului public de persoane în regim de taxi. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:50
(361 vizualizări - 1 comentariu)


8
Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Cotorca: S-au ciocnit 5 mașini, două victime

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 06,30, pe raza localității Cotorca s-a produs o coliziune între 5 autovehicule. Pentru salvarea celor două victime, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 41 de ani, au ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:35
(307 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


9

Gârbovi: Tânăr prins la volan cu un pistol

Sâmbătă, 13 iulie a.c., în jurul orelor 21,00, în urma unui control în trafic, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gârbovi au depistat un tânăr, de 18 ani, care deținea în habitaclul autoturismului ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:30
(340 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi pistol


Ordin de protecție pentru un tată agresor din Cosâmbești

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți Târg au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din Cosâmbești după ce acesta și-ar fi agresat fiica. În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:25
(293 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan sub influența băuturilor alcoolice

În perioada 12-14 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 56 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice deși anterior consumaseră băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:20
(280 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: Fără permis de conducere pe drumurile publice

Doi bărbați, de 32 de ani, din Țăndărei, și de 44 de ani, din Căzănești, au fost depistați de polițiștii ialomițeni vineri, 12 iulie a.c., în timp ce șofau pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:15
(294 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Bărbat depistat la volanul unui vehicul neînmatriculat

Duminică, 14 iulie a.c., polițiștii rutieri din Urziceni au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 38 de ani, din Urziceni, care avea autorizația de circulație provizorie expirată din ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:10
(287 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Fii inteligent, nu fi violent!»

În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, Poliția Municipiului Slobozia desfășoară campania «Fii inteligent, nu fi violent!». Principalele obiective ale polițiștilor de Ordine Publică sunt reprezentate de ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2019, 15:05
(292 vizualizări - 0 comentarii)


deces

deces

Familia Sohodoleanu
anunță cu nesfârșită
durere trecerea în
neființă a celui
care a fost
Gheorghe Sohodoleanu ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2019, 08:05
(973 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Minor prins la volan cu 107 km/h!

Joi, 11 iulie, în orașul Țăndărei, polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, au constatat că la volanul mașinii se afla ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:30
(687 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Beat la volan, a acroșat o mașină parcată

În miezul nopții de joi spre vineri, 11/12 iulie a.c., Poliția Țăndărei a fost sesizată despre producerea pe strada Gării, din Țăndărei, a unui accident soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:25
(589 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 15-19 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2019, 16:20
(678 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

11 Iulie 2019, 19:15


AJOFM Ialomița: Rata șomajului-4,89%

Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, la sfârșitul lunii mai 2019, rata șomajului a fost de 4,89%. Exprimat în cifre acest procent arată că peste ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:15
(672 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 31 iulie 2019, termen limită pentru depunerea Declarației Unice

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii din județul nostru cu privire la faptul că termenul limită pentru depunerea Declarației unice este data de ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:10
(681 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Consultări la nivel național cu reprezentanții mediului de afaceri

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au continuat seria întâlnirilor organizate în toate județele țării cu membrii mediului de afaceri. Alături de oficialii Ministerului Finanțelor Publice s-au ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2019, 17:05
(615 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Toate focarele de Pestă Porcină Africană, stinse

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2019, 15:10
(761 vizualizări - 0 comentarii)


Traian: Arestat pentru «conducere fără permis»

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii au reușit identificarea unui bărbat, de 23 de ani, din comuna Traian, pe numele căruia Judecătoria Făurei a emis un mandat de executare a pedepsei. Cel în cauză a fost încarcerat ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:50
(1069 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 8-12 iulie, orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se vor ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:45
(1029 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Axintele

Joi, 4 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au efectuat 6 percheziții pe raza localității Axintele la persoane bănuite de comiterea unor furturi din locuința unei persoane din localitatea Horia. Astfel, în ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:40
(1107 vizualizări - 0 comentarii)


Polițiștii ialomițeni premiază spiritul civic

Vineri, 5 iulie a.c., polițiștii ialomițeni din cadrul IPJ Ialomița au premiat doi ialomițeni pentru spiritul civic de care au dat dovadă. Astfel, un tânăr de 15 ani, din Slobozia, și o femeie de 26 ani ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 16:35
(1050 vizualizări - 1 comentariu)


Stejaru: Autoturism răsturnat, patru persoane rănite

Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița au intervenit în cazul unui accident rutier petrecut vineri, 5 iunie 2019, la intrare în localitatea Stejaru. Din primele informații, este vorba despre un automobil ...[citește_toată_știrea]

5 Iulie 2019, 15:20
(1090 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Stejaru accident


Incendiu la o stână din Făcăeni

Miercuri, 3 iulie a.c., în jurul orelor 18,30, două adăposturi de animale ale unui localnic din Făcăeni au luat foc. Pompierii Stației Fetești s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2019, 15:30
(1064 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...