Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:30 (567 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:25 (536 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Completare a ordinii de zi a AGOA «CONSTRIF» SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor «CONSTRIF» SA, completează ordinea de zi, a Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 12,00, respectiv, 15.12.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:20 (492 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 11,00, respectiv 15.12.2018, la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:15 (521 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990·republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în registrul comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 14.12.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.12.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:10 (525 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490
Administratorul Unic al «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată convoacă pentru data de 14.12.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:05 (498 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• inspector Resurse Umane-1 post (perioadă nedeterminată)
• casier-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:20 (673 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Casa de Insolvență «ETC IPURL» SLOBOZIA

NOTIFICARE

Către toți creditorii

Vă notificăm faptul că la data de 21.11.2018, Tribunalul Călărași a dispus, în dosarul nr. 1054/116/2018, în temeiul art. 72 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea creditoarei Terra Oyl Group SRL Slobozia, deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei GERMAN FELT OYL STATION SRL, cu sediul în municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 12, camera 1, bl. B26, sc. 1, et. 4, ap.12, județul Călărași, având CUI 31783352, nr. ordine în Registrul Comerțului J51/235/2013, stabilindu-se următoarele termene-limită pentru:
-Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:15 (807 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

PRIMARIA SĂVENI-COMUNA SĂVENI

STR. PATRIARH «MIRON CRISTEA», nr. 34, COD 927205, TEL.: 0243/278.012, FAX: 0243/27.8012, e-mail: primariasaveni@yahoo.com, CUI 4365336

Comunicat de presă Lansare proiect „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Primăria Comunei Săveni anunță începerea implementării proiectului cu titlul „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA“, finanțat de CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2018, în baza contractului de finanțare nr. 5/PJDL/01.11.2018, încheiat cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității spațiilor publice din... [citește_tot_articolul]

7 Decembrie 2018, 11:10 (459 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:
1 post vacant de medic specialist chirurgie generală în cadrul Cabinetului de Chirurgie Generală din Ambulatoriul Spitalului, cu normă întreagă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
-copie de pe... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:45 (798 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 29.11.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 20.11.2018, și are următoarea ordine de zi:... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:40 (717 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU, titular al proiectului «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson Nord), Căpșunului (tronson Sud), Parcului (tronson Sud), Petuniei, Salciei (tronson median), Castanului... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:35 (429 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

IONIȚĂ VIOREL, cu domiciliul în Slobozia, a depus documentația pentru «PUD-Construire locuințe colective P+2E», str. Cloșca, nr. 10, municipiul Slobozia, menționat în Certificatul de Urbanismeliberat de Municipiul Slobozia.
Observațiile publicului se primesc în termen de 15 zile la sediul Primăriei Slobozia în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,00 și vineri, orele 8,00-13,00.... [citește_tot_articolul]

30 Noiembrie 2018, 07:30 (581 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» Slobozia, județul Ialomița, str. Vechea Matcă, nr. 3 organizează, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant.
Denumirea postului:
• îngrijitor I/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-medii
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-0 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
12.12.2018, orele 10,00-proba scrisă
14.12.2018, orele 10,00-interviu
... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:25 (790 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
• 1 post-funcția publică de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:20 (771 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28 noiembrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact: Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:15 (744 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț important

În perioada 19 noiembrie-30 noiembrie 2018, între orele 8,00-16,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe domeniul public la subsolul blocurilor de locuit, parterul blocurilor și, respectiv, o perdea de protecție în jurul acestora.
Lucrările vor fi executate de o echipă specializată a Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
Substanța folosită în acțiunea de dezinsecție este AQUA K-OTHRINE (deltamethrin 2%), produs biocid, avizat de Ministerul Sănătății și face parte din grupa III de toxicitate (tip produs 18), nr. 148BIO/18/09.17.
Tratamentul se efectuează împotriva țânțarilor.... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:10 (778 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea a acordului de mediu pentru proiectul «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat. M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:05 (710 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Amara comunică începerea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Titlu proiect: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA
Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș AMARA
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii... [citește_tot_articolul]

14 Noiembrie 2018, 08:05 (867 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• administrator cimitire-1 post
• casier-1 post
• lucrător salubrizare-1 post

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:10 (778 vizualizări - 0 comentarii)

Luni 16 Sep 2019
120 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(1650 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(146 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(154 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

10 Septembrie 2019, 17:10


4
DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(289 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(238 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(427 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(299 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


8

Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(240 vizualizări - 0 comentarii)


9
IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(385 vizualizări - 0 comentarii)


10

Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(247 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(344 vizualizări - 0 comentarii)


12
IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

Marți, 3 septembrie 2019, polițiștii rutieri au desfășurat sesiuni de instruire a conducătorilor de autovehicule destinate transportului de elevi către unitățile de învățământ. În cadrul activităților au ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:05
(404 vizualizări - 0 comentarii)


Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, au fost la un pas de moarte după ce au fost implicati într-un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de sâmbătă, 31 august 2 ...[citește_toată_știrea]

31 August 2019, 11:35
(1233 vizualizări - 11 comentarii)

Taguri: Reviga accident


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 2-6 septembrie a.c., între orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 17:20
(617 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit internațional, depistat la Bărbulești

Joi, 29 august a.c., polițiștii ialomițeni au identificat pe raza comunei Bărbulești un bărbat, de 46 de ani, din Craiova, care era urmărit internațional. Autoritățile judiciare din Germania au emis pe ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:50
(472 vizualizări - 0 comentarii)


Accident mortal în apropiere de Urziceni

Joi, 29 august a.c., în jurul orelor 2,30, în apropiere de localitatea Urziceni s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. În fapt, în timp ce un tânăr, de 21 de ani, din comuna Coșereni ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:35
(509 vizualizări - 0 comentarii)


Sărățeni: Beat la volan

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Ion Roată au depistat în trafic, joi, 29 august a.c., un bărbat de 48 de ani, din Sărățeni, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității de ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:25
(454 vizualizări - 0 comentarii)


Contul meu RAJA-mai mult timp pentru abonați, mai multă grijă față de mediul înconjurător

Sigur, ușor, rapid, ... oricând ! Un singur click, mai multe facilități! Cu platforma on-line Contul meu RAJA clienții noștri, indiferent de ...[citește_toată_știrea]

29 August 2019, 14:20
(452 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: RAJA Constanța


Protopopiatul Urziceni: «Donează sânge, salvează o viață!»

Miercuri, 28 august a.c., în intervalul orar 8,00-12,00, Protopopiatul Urziceni, din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, împreună cu membrii Biroului de Asistență Socială și Serviciul Social acreditat ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 17:20
(562 vizualizări - 0 comentarii)


Lipsă apă în Cartierul Sinistrați din orașul Țăndărei

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Armanului, din orașul Țăndărei, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 10:55
(610 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziție aniversară «Închinare Sfintei Cruci»

Marți, 27 august 2019, PS Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit de consilieri eparhiali, a mers la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia la vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 16:10
(626 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Țăndărei

Razie de amploare la Țăndărei

Marți, 27 august a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat o razie pe raza localității Țăndărei, în cadrul căreia au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe linia nerespectării regimului armelor și ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:50
(834 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Țăndărei razie


Bărcănești: Deținere ilegală de arme

Marți, 27 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au depistat, în urma unei percheziții domiciliare, în casa unui bărbat de 50 de ani, din Bărcănești, o pușcă cu aer comprimat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:45
(577 vizualizări - 0 comentarii)


Minor urmărit internațional, depistat în Țăndărei

Luni, 26 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat un tânăr de 16 ani, din Țăndărei, pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare. Minorul este cercetat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:40
(773 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Produse contrafăcute, confiscate

Luni, 26 august a.c., polițiștii slobozeni au depistat, în urma unui control, un tânăr de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea pe raza municipiului Slobozia un autoturism ce avea inspecția tehnică ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:35
(609 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

În perioada 24-25 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau  fără permis de conducere. Este cazul a doi bărbați, de 21 și ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:20
(667 vizualizări - 0 comentarii)


Pietoni accidentați la Dridu și Sinești

La sfârșitul de săptămână precedent, doi pietoni au fost răniți ca urmare a unor accidente rutiere produse pe raza județului. Astfel, vineri, 23 august a.c., un bărbat de 34 de ani, din localitatea Jilavele ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:10
(560 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Focare de Pestă Porcină Africană la Gheorghe Doja și Mărculești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, cu privire la ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 12:15
(666 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 26-30 august a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai multe localități ...[citește_toată_știrea]

23 August 2019, 15:55
(962 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...