Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe. (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:20 (487 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:15 (558 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de COMUNA OGRADA, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru, «EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE» în comuna Ograda, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 26.03.2019.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:10 (564 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

SC Servicii Publice Slobozia SRL

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL, pentru achitarea tarifelor de întreținere sau a redevenței, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;“... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:05 (555 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Săveni scoate la licitație în vederea concesionării în cursul anului 2019 următoarele loturi și spații:
-pentru construcția de locuințe-lot 24-b zona «apucați» în suprafață de 370 mp
-pentru activități economice-teren intravilan în suprafață de 3353 mp-carte dunciară 21814
-concesionare cabinet medical pentru medicină generală în suprafață de 70,35 mp-conform hotărârii 44/29.10.2018
Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, la orele 10,00, la sediul Primăriei.
Ofertele vor fi depuse în plicuri închise și se vor depune la sediul Primăriei... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2019, 18:05 (581 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cu sediul în loc. Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 25.03.2019, orele 10,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 01.04.2019, respectiv 08.04.2019.... [citește_tot_articolul]

19 Martie 2019, 20:05 (581 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 15.03.2019, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.03.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Revocarea din funcția de mandatar... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:20 (625 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de licitație

1. Informații generale privind proprietarul: Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Cålårași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243/364.410
2. Informații generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicată pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totalå de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 28.11.2018.
b. Tipul contractului pentru care se solicitå oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:15 (616 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

RAJA SA Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, anunță că a depus la APM Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității: cod CAEN (Rev.2) 3600-Colectarea, tratarea și distribuția apei; cod CAEN (Rev.2) 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate, pe amplasamentul din municipiul Fetești, jud. Ialomița, «Sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare Fetești».
Eventualele sugestii sau observații se vor depune, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:10 (650 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică închiriere spații comerciale

UAT Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași, Nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarârii Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 03.04.2019, orele 11,00, licitație publică în vederea închirierii a 9 (nouă) spații comerciale, din Hala Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.
Durata închirierii
Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:05 (632 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI OGRADA cu sediul în com. Ograda, jud. Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 20.03.2019, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2.  Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 21.03.2019, la aceeași oră și în același loc.... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:10 (605 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 21.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 22.03.2019, la aceeași... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:05 (649 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC CONSTRIF SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117, din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO .
Adunarea este convocată pentru data de 04.03.2019, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.02.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Numirea persoanei care... [citește_tot_articolul]

26 Februarie 2019, 17:35 (904 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare autorizație de mediu

SC GRYMPEX SRL, cu sediul în comuna Ograda, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 0164-pregătirea semințelor, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2019, 10:10 (779 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA POSTULUI
Casier
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenia... [citește_tot_articolul]

19 Februarie 2019, 17:05 (909 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sfântu Gheorghe din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 26.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județ Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.sfintugheorghe.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției... [citește_tot_articolul]

15 Februarie 2019, 08:10 (977 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț pierdere

Pierdut Certificat de Înregistrare pentru SC Termocenter SRL cu sediul în Țăndărei, seria B, nr. 1854679. Se declară nul. ... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2019, 08:15 (827 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria Municipiului Slobozia, prin Servicii Publice Slobozia SRL și Casa Mierii Ialomița Cooperativă Agricolă vă face cunoscut faptul că în perioada 15-17 februarie 2019 se va desfășura a X-a ediție a Târgului Apicol de la Slobozia.
La târg vor participa apicultori și firme specializate, ce vor expune spre vânzare produse apicole (miere, polen, propolis, ceară), precum și o gamă largă de echipamente, utilaje și materiale apicole.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:40 (757 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Comuna Vlădeni, județul Ialomița organizează licitație publică deschisă pentru închirierea suprafeței de 18,00 ha, teren arabil împărțit în 6 loturi, cu suprafețe de 1,00 ha; 3,00 ha; 7,00 ha, situat în extravilanul comunei Vlădeni, județul Ialomița, aflat în domeniul privat al comunei Vlădeni județul Ialomița.
Licitația va avea loc în data de 27.02.2019, orele 9,00, la sediul Primăriei Vlădeni, jud. Ialomița.
Prețul de pornire al licitației este de 1000 lei/ha/an.
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Vlădeni din str. Mihai Viteazul, nr. 35, până la data de 26.02.2019, orele ... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:35 (721 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform H.G. 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 20.02.2019, orele 10,00, și în fiecare zi de miercuri în următoarele două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 3, loc. Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:30 (720 vizualizări - 0 comentarii)

Luni 27 Ian 2020
238 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Slobozia: A fost jefuit magazinul Altex

Polițiștii din Slobozia caută mai mulți suspecți care, în noaptea de miercuri spre joi, 22/23 ianuarie 2020, au pătruns prin efracție în incinta Magazinului Alex, din zona Value Centre Slobozia. Hoții au ...[citește_toată_știrea]

25 Ianuarie 2020, 20:05
(462 vizualizări - 1 comentariu)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

24 Ianuarie 2020, 14:50


Fetești: Pieton în scaun cu rotile, lovit de o mașină

Un bătrân de 72 de ani, aflat în scaunul cu rotile, din localitatea Făcăeni, a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a petrecut miercuri, 22 ianuarie 2020, pe raza municipiului ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2020, 16:25
(205 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești accident


Ialomița: A intrat cu mopedul într-o mașină

Un bărbat de 40 de ani, din localitatea Valea Ciorii, s-a ales marți, 22 ianuarie 2020, cu un dosar penal fiind identificat în trafic fără permis de conducere. Polițiștii s-au sesizat după ce acesta a provocat ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2020, 16:20
(213 vizualizări - 0 comentarii)


4

Slobozia: «Hora Unirii» la Grădinița «Piticiot»

Preșcolarii Grădiniței «Piticot» din Slobozia au participat la un eveniment organizat de Protopopiatul Slobozia, cu scopul de a marca Ziua Micii Unirii. La finalul manifestărilor, copiii s-au prins de mâini ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2020, 16:15
(155 vizualizări - 0 comentarii)


Făcăeni: La volan sub influența alcoolului

Un tânăr de 26 de ani, din localitatea Făcăeni, s-a ales cu un dosar penal după ce a fost depistat în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat de asemenea să se prezinte la spital pentru ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2020, 16:10
(135 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Lemne de foc vândute ilegal

Miercuri, 22 ianuarie 2020, polițiștii din Ialomița au desfășurat o amplă acțiune de combatere a infracțiunilor la regimul silvic. Astfel, oamenii legii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale în valoare ...[citește_toată_știrea]

23 Ianuarie 2020, 16:05
(213 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Pietonii, victime ale șoferilor grăbiți

În cursul zilei de marți, 21 ianuarie 2020, trei pietoni au ajuns la spital, fiind victime ale accidentelor de circulație. În primul caz este vorba despre un bărbat, de 47 de ani, domiciliat în Amara, care ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2020, 18:10
(279 vizualizări - 2 comentarii)


8

IPJ Ialomița: Simulare VR pentru prevenirea furturilor din locuințe

Acțiune inedită a polițiștilor ialomițeni în cadrul campaniei de prevenire a furturilor din locuințe «Hoții îți invadează intimitatea». Miercuri, 22 ianuarie 2020, oamenii legii le-au prezentat clienților ...[citește_toată_știrea]

22 Ianuarie 2020, 18:05
(213 vizualizări - 1 comentariu)


9

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

21 Ianuarie 2020, 17:15


10
Valea Ciorii: Peste 300 kg de pește, o barcă pneumatică și plase, confiscate de polițiști

Valea Ciorii: Peste 300 kg de pește, o barcă pneumatică și plase, confiscate de polițiști

Aproape 300 de kilograme de pește din speciile crap și somn precum și o barcă pneumatică și plase de pescuit au fost confiscate de polițiștii ialomițeni în localitatea Valea Ciorii. Astfel, luni, 20 ianuarie ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2020, 14:15
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Luni, 20 ianuarie a.c., în jurul orelor 20,00, polițiștii din Stelnica, în timp ce efectuau un filtru rutier pe raza comunei Vlădeni, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr, de 26 de ani ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2020, 14:10
(288 vizualizări - 0 comentarii)


12

Fetești: 16 persoane evacuate dintr-un bloc cu 4 etaje

16 persoane au fost evacuate în cursul zilei de marți, 21 ianuarie 2020, dintr-un bloc cu 4 etaje din Fetești, din cauza unei butelii care a luat foc. La locul intervenției au participat pompierii Gărzii ...[citește_toată_știrea]

21 Ianuarie 2020, 12:35
(231 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița atenționează: Sunt active 17 focare de pestă porcină africană!

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează că luni, 20 ianuarie 2020, pe raza județului Ialomița, sunt declarate 17 focare de pestă porcină africană. Astfel, în localitatea ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2020, 15:10
(269 vizualizări - 0 comentarii)


Bucu: 190 kg de pește, confiscate

Vineri, 17 ianuarie a.c., polițiștii au oprit pentru control, pe raza localității Bucu, un autoturism condus de un bărbat, de 36 de ani, din județul Ilfov. În urma verificării autovehiculului, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2020, 14:45
(255 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Săli de jocuri de noroc, verificate de polițiști

Duminică, 19 ianuarie a.c., polițiștii de Ordine Publică și Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au desfășurat o acțiune preventivă pentru creșterea gradului de siguranță al ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2020, 14:40
(258 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Vineri, 17 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Platonești au oprit pentru control, pe raza comunei Săveni, un autoturism condus de un bărbat de 60 ani. În urma testării cu aparatul ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2020, 14:35
(188 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 4 accidente, cinci victime

În ultimele 48 ore, la nivelul județului Ialomița, pompierii au acționat pentru gestionarea a 62 intervenții destinate protecției comunității, din care 57 misiuni de acordare a asistenței medicale de urgență ...[citește_toată_știrea]

20 Ianuarie 2020, 10:40
(169 vizualizări - 0 comentarii)


Tânăr din Slobozia, arestat pentru «tâlhărie calificată»

În cursul zilei de 15 ianuarie a.c., polițiștii slobozeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 22 de ani cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni de «tâlhărie calificată», săvârșită ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2020, 12:10
(383 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Acțiune de prevenire

Joi, 16 ianuarie a.c., polițiștii feteșteni au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii faptelor cu violență, a delincvenței juvenile și victimizării minorilor în zona unităților de învățământ, precum și ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2020, 11:50
(229 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie la furnizarea apei în Cartierul Fetești Oraș

Pentru remedierea unei avarii survenită la nivelul unui branșament de pe strada Călărași din municipiul Fetești, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile vineri, 17 ianuarie 2020, în ...[citește_toată_știrea]

17 Ianuarie 2020, 11:40
(210 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Au fost identificate zonele de risc privind gripa aviară

În contextul răspândirii virusului gripei aviare, reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița au identificat zonele din județ cu risc epidemiologic ridicat. Astfel ...[citește_toată_știrea]

16 Ianuarie 2020, 18:20
(395 vizualizări - 0 comentarii)


Polei în Ialomița: Două accidente, patru persoane rănite

Miercuri, 15 ianuarie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la două accidente rutiere produse pe raza județului, soldate cu rănirea a patru persoane. Primul dintre acestea s-a produs în jurul orei ...[citește_toată_știrea]

16 Ianuarie 2020, 18:05
(374 vizualizări - 0 comentarii)


Bătrân de 70 de ani din Făcăeni, beat la volan

Miercuri, 15 ianuarie a.c., în jurul orelor 18,00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Stelnica au depistat un bărbat, de 70 de ani, din comuna Făcăeni, care conducea un autoturism pe raza localității ...[citește_toată_știrea]

16 Ianuarie 2020, 17:55
(658 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Gheorghe Doja, arestat după ce a condus fără permis

Miercuri, 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Slobozia au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag ...[citește_toată_știrea]

16 Ianuarie 2020, 17:50
(327 vizualizări - 1 comentariu)


Accident la intrare în Movila

Marți, 14 ianuarie a.c., în jurul orei 7,30, polițiștii au intervenit la un eveniment rutier produs pe raza localității Movila, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate de polițiști ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2020, 16:40
(356 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Movila accident


Bucu: La volan cu permisul suspendat

Marți, 14 ianuarie a.c., în jurul orelor 15,30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, pe raza localității Bucu, un autoturism condus de către un bărbat, de 47 de ani, din București, care a ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2020, 16:35
(387 vizualizări - 1 comentariu)


Acțiune a polițiștilor feteșteni

Marți, 14 ianuarie a.c., polițiștii feteșteni au desfășurat activități pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în domeniul silviculturii și pisciculturii. În cadrul acțiunii ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2020, 16:30
(343 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Locuri de muncă în Germania pentru studenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita anunță ȋnceperea perioadei de ȋnregistrare a aplicațiilor ȋn programul destinat studenților care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2020, 15:15
(308 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: 15 ianuarie-«Ziua Culturii Naționale»

Protopopiatul Slobozia: 15 ianuarie-«Ziua Culturii Naționale»

Miercuri, 15 ianuarie 2020, cu prilejul «Zilei Culturii Naționale» și aniversării a 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, la Liceul Tehnologic «Mihai Eminescu» din Slobozia, elevii ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2020, 15:10
(523 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...