Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELSIT COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire sistem depozitare cereale», propus a fi amplasat în oraș Căzănești, șos. București, nr. 8, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Căzănești, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 și la sediul SC ELSIT COM SRL din com. Ciochina... [citește_tot_articolul]

17 Aprilie 2019, 16:30 (520 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 29 din 28.03.2019 privind scoaterea la licitație publică pentru concesionarea unui număr de:
• 6 loturi de teren în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
• 1 lot de teren în zona Moara Cimitir Malu
• 1 lot de teren în zona SMA Sfântu Gheorghe

având ca scop construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 08.05.2019, orele 10,00.... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:30 (507 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST IALOMIȚA organizează, în perioada 22.04- 25.10.2019, «Concursul local de proiecte de tineret 2019».
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST IALOMIȚA (www.dsjil.ro) sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:25 (551 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu județul Ialomița organizează pe data de 9 mai 2019, orele 10,00, licitație publică privind închirierea unei suprafețe de 40,2342 ha, categoria de folosință pășune, situat în tarla P 429 P1. Terenul poate fi folosit după închiriere pentru: pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau sau semințe, în limitele prevederilor legale specifice privind pășunile: OUG nr. 34/2013, Legea nr. 32/2019, alte prevederi specifice exploatării pășunilor.
Persoanele juridice sau fizice care doresc să se înscrie la licitație vor depune un dosar care va conține:
... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:20 (487 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială PERIEȚI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 1, 2, 8, 9 și 10, începând cu data de 17 aprilie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Perieți, strada Calea București, nr. 25, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ar putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:15 (482 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC REAL TEST SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire spațiu activități comerciale și servicii», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 20, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, și la sediul SC REAL TEST SRL... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:10 (478 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2019

I. TOTAL VENITURI=2.718 mii lei
A) VENITURI PROPRII=1265,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 40,00 mii lei
Impozit teren PF = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 30,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 58,00 mii lei
Impozit teren PJ = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 24,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 52,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 60,00 mii lei
Amenzi = 30,00 mii lei
Salubritate = 52,00 mii lei
Cote și sume IVG =839,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA =1377,00 mii lei
Pentru echilibrare = 974,... [citește_tot_articolul]

9 Aprilie 2019, 07:10 (518 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post aferent funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2019, 07:40 (604 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 11,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 mp în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:35 (563 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 10,00, licitație publică pentru:
-concesionarea unor suprafețe de teren, situate în intravilanul satului Fundata și Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local Perieți... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:30 (563 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC EASYSCRAP AUTO SRL cu sediul în Țăndărei va depune documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru desfășurarea activității conform Cod CAEN 3831-demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor care se desfășoară în localitatea Țăndărei, Șos. București, camera 1, bloc 182-1C, sc. A, et. p, ap. 3, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, și vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:25 (583 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe. (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:20 (508 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:15 (582 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de COMUNA OGRADA, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru, «EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE» în comuna Ograda, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 26.03.2019.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:10 (590 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

SC Servicii Publice Slobozia SRL

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL, pentru achitarea tarifelor de întreținere sau a redevenței, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;“... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:05 (588 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Săveni scoate la licitație în vederea concesionării în cursul anului 2019 următoarele loturi și spații:
-pentru construcția de locuințe-lot 24-b zona «apucați» în suprafață de 370 mp
-pentru activități economice-teren intravilan în suprafață de 3353 mp-carte dunciară 21814
-concesionare cabinet medical pentru medicină generală în suprafață de 70,35 mp-conform hotărârii 44/29.10.2018
Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, la orele 10,00, la sediul Primăriei.
Ofertele vor fi depuse în plicuri închise și se vor depune la sediul Primăriei... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2019, 18:05 (604 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cu sediul în loc. Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 25.03.2019, orele 10,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 01.04.2019, respectiv 08.04.2019.... [citește_tot_articolul]

19 Martie 2019, 20:05 (605 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 15.03.2019, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.03.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Revocarea din funcția de mandatar... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:20 (679 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de licitație

1. Informații generale privind proprietarul: Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Cålårași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243/364.410
2. Informații generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicată pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totalå de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 28.11.2018.
b. Tipul contractului pentru care se solicitå oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:15 (646 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

RAJA SA Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, anunță că a depus la APM Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității: cod CAEN (Rev.2) 3600-Colectarea, tratarea și distribuția apei; cod CAEN (Rev.2) 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate, pe amplasamentul din municipiul Fetești, jud. Ialomița, «Sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare Fetești».
Eventualele sugestii sau observații se vor depune, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:10 (697 vizualizări - 0 comentarii)

Miercuri 01 Apr 2020
168 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Coșereni: Cu mașina la plimbare, deși trebuia să stea autoizolat

Tot mai mulți ialomițeni sunt sancționați de polițiști întrucât nu respectă obligativitatea izolării la domiciliu, așa cum prevede Ordonanța Militară Nr. 3. Un tânăr de 20 de ani din Coșereni a fost prins ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:25
(165 vizualizări - 0 comentarii)


Căzănești: Reținut pentru 24 de ore pentru că și-a agresat fiică

Un bărbat de 46 de ani din Căzănești a fost reținut luni, 30 martie 2020, după ce a provocat un scandal monstru în familia sa. Acesta și-a lovit fiica, apoi și-a amenințat soția. Foarte revoltat, bărbatul ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 15:20
(201 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii, Amara și Rovine. Incendiu într-o curte din Țăndărei!

Incendiu de vegetație uscată pe raza localității Valea Ciorii.
Luni, 30 martie, a.c., în jurul orelor 13,20, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 10:40
(147 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița atenționează asupra cumpărăturilor on-line

În contextul evoluției pandemiei de COVID -19 și a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, există posibilitatea creșterii numărului de persoane care ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2020, 09:10
(192 vizualizări - 0 comentarii)


4

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 2245 de persoane sunt autoizolate la domiciliu

Reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița informează, printr-un comunicat de presă, faptul că la această oră, pe raza județului nostru, există 2245 de persoane ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:30
(265 vizualizări - 0 comentarii)


Medici pentru România: Suport on-line gratuit pentru pacienții cu boli cronice

Lansat în octombrie 2019, proiectul «Medici pentru România» vine în sprijinul pacienților cu boli cronice, în pandemie COVID-19. Pacienții cronici care nu se pot deplasa la cabinetele medicale, pot beneficia ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:20
(195 vizualizări - 0 comentarii)


Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Axintele: Locuință cuprinsă de flăcări

Locuința unui localnic din comuna Axintele a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă, 28 martie 2020. La fața locului au intervenit pompierii din Urziceni, care au stins focul după aproximativ o oră și jumătate ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:10
(109 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Axintele incendiu


Gheorghe Lazăr: Dosar penal pentru conducere fără permis

Polițiștii din comuna Gheorghe Lazăr i-au întocmit dosar penal unui tânăr de 27 de ani, din comuna Bucu, pentru faptul că a condus pe drumurile publice fără a avea permis de conducere. Acesta a fost identificat ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 16:00
(117 vizualizări - 1 comentariu)


8
Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Ialomița: Acțiuni preventive ale polițiștilor

Polițiștii ialomițeni au desfășurat sâmbătă, 28 martie 2020, o acțiune preventivă pe raza municipiului Slobozia. Oamenii legii s-au deplasat în zona centrelor comerciale din oraș și au discutat cu cetățenii ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:50
(116 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Incendii de vegetație uscată

Peste 11 hectare de vegetație uscată au ars la sfârșitul săptămânii trecute. Pompierii ialomițeni au intervenit în zona localităților Bărbulești, Fierbinți Târg, Platonești și Bărcănești pentru a stinge ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2020, 15:40
(75 vizualizări - 0 comentarii)


10

Prefectura Ialomița, Coronavirus: Posibil infectat cu noul Coronavirus, decedat la Țăndărei

Direcția de Sănătate Publică Ialomița a inițiat o anchetă epidemiologică în urma decesului unui bărbat, de 39 de ani, din orașul Țăndărei. Acesta a fost consultat la Spitalul Orășenesc din Țăndărei, unde ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:40
(819 vizualizări - 4 comentarii)


Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

Ialomița: Polițiștii sunt la datorie pe străzile din județ

În urma unei acțiuni preventive desfășurate la nivelul județului joi, 26 martie a.c., polițiștii au intervenit la 72 de evenimente, cele mai multe dintre acestea sesizate pe numărul unic de urgență 112 ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:35
(351 vizualizări - 1 comentariu)


12

Ialomița: Întreruperi programate la rețeaua de energie electrică

Din cauza lucrărilor de reparații ale rețelelor de distribuție a energiei electrice, Enel Dobrogea anunță faptul că, în perioada 30 martie-3 aprilie 2020, în anumite zone din localitățile Urziceni, Rași ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 16:30
(219 vizualizări - 0 comentarii)


13

AJOFM Ialomița: Obținerea certificatului de situație de urgență

În Monitorul Oficial nr. 248, a fost publicat Ordinul nr. 791/24.03.2020, privind acordarea certificatelor de situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:35
(167 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la un autocamion pe Autostrada A2/km 146

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 23,35, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la un autocamion cu semiremorcă, produs pe Autostrada A2, în zona podului de la ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:10
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Ciochina: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 26 martie, a.c., în jurul orelor 19,15, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Ciochina. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2020, 11:05
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Movilița: La volan sub influența drogurilor

Un tânăr de 21 de ani a intrat în vizorul organelor de anchetă fiind depistat în trafic sub influența substanțelor interzise. El a fost oprit pentru un control de rutină în ziua de miercuri, 25 martie ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:45
(164 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomițeni cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile

Doi bărbați, de 40 și 33 de ani, domiciliați în Gheorghe Lazăr și Slobozia, sunt cercetați penal pentru că și-au agresat soțiile. În ziua de miercuri, 25 martie a.c., ambii au fost reclamați, prin numărul ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:40
(174 vizualizări - 0 comentarii)


Prefectura Ialomița, Coronavirus: Peste 2500 de ialomițeni sunt autoizolați la domiciliu

Potrivit unei informări transmise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Ialomița, la nivelul județului nostru există 77 de persoane aflate în carantină și alte 2551 autoizolate la ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 17:35
(291 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Dacă refuzați în continuare testarea personalului atunci nu va mai avea cine să vă trateze!

Deși Președintele României a solicitat public autorităților să testeze cu prioritate salariații din Sănătate;
În condițiile în care absența testării a generat tragedia de la Spitalul Județean Suceava ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2020, 10:20
(273 vizualizări - 0 comentarii)


Făcăeni: L-ați văzut?

Făcăeni: L-ați văzut?

Polițiștii ialomițeni au dat în urmărire un tânăr de 17 ani, domiciliat în comuna Făcăeni, care a dispărut de la domiciliu. Miercuri, 25 martie a.c., familia acestuia a sesizat Poliția precizând faptul ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:25
(538 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Platformă digitală adresată profesorilor

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:20
(222 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA SA Constanța: Înrerupere apă la Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul 150 mm, de pe strada Vlad Țepeș, din municipiul Fetești, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:15
(153 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Măsuri de prevenire a incendiilor de vegetație uscată

Pompierii ialomițeni adresează cetățenilor o serie de recomandări cu privire la arderea controlată a vegetației uscată care acoperă miriștile. Operațiunea este strict interzisă, dacă nu este aplicată ca ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 16:10
(150 vizualizări - 0 comentarii)


Federația «Solidaritatea Sanitară»: Modelul pe care se bazează Guvernul în gestionarea crizei Coronavirus este greșit!

Federația «Solidaritatea Sanitară» lansează o solicitare publică, adresată Guvernului, de reanalizare a strategiei ce stă la baza managementului crizei declanșate de COVID 19, propunând două completări ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 12:05
(202 vizualizări - 0 comentarii)


Comunicat de presă al Comitetului de Supraveghere al Băncii Naționale a României

Comitetul de Supraveghere al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință de urgență, a clarificat modul în care băncile și IFN-urile din România trebuie să aplice reglementările în vigoare în contextul ...[citește_toată_știrea]

25 Martie 2020, 11:50
(242 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Unde se pot obține relații despre procedura de finanțare a șomajului tehnic?

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pune la dispoziția angajatorilor ce urmează să trimită salariații în șomaj tehnic, două numere de telefon și o adresă de e-mail mail dedicată, ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:50
(297 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Ordin de protecție provizoriu, emis de polițiști

Polițiștii din Slobozia au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat de 46 de ani, care domiciliază în oraș. În cursul zilei de luni, 23 martie 2020, oamenii legii au fost sesizați de ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:45
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Polițiștii au aplicat amenzi de 62000 de lei

Slobozia: Polițiștii au aplicat amenzi de 62000 de lei

Intrarea în vigoare a Ordonanței Militare Nr. 2 s-a lăsat cu amenzi la Slobozia. 37 de persoane au fost sancționate contravențional de polițiști în seara zilei de luni, 23 martie 2020, deoarece nu și-au ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2020, 16:40
(763 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Și-a pierdut viața într-un accident rutier

Urziceni: Și-a pierdut viața într-un accident rutier

Un tânăr de 32 de ani a murit și un altul, în vârstă de 19 ani, a fost grav rănit după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un accident rutier. Automobilele s-au ciocnit în dimineața zilei ...[citește_toată_știrea]

23 Martie 2020, 14:55
(559 vizualizări - 1 comentariu)


Ultimele comentarii
Om în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Om în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă S-A DERANJAT PRINTESA CASANDRA în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Casandra...MMC în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus @Jilava. în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetatean în Trei ialomițeni infectați cu noul Coronavirus au murit @gmail în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă MMC în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetățean în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă Toni în Dezinfecția celor 1500 de scări de bloc din Ialomița, o misiune dificilă OM în COVID-19 paralizează spitalele din Ialomița Ruda cu pacientul de la etaj în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Cetatean în Gheorghe Lazăr: Dosar penal pentru conducere fără permis Cetățean în Trei ialomițeni infectați cu noul Coronavirus au murit Nelu în Slobozia: Ajutoare de urgență pentru persoanele izolate la domiciliu Cetățean în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Nic în Ialomițeancă de 60 de ani, moartă din cauza infecției cu noul Coronavirus Vio în Stare de urgență la Spitalul Slobozia: Medici și asistente, izolați la domiciliu din cauza unei paciente infectate cu COVID-19 Marian în Stare de urgență la Spitalul Slobozia: Medici și asistente, izolați la domiciliu din cauza unei paciente infectate cu COVID-19 Vasile în Al patrulea ialomițean ucis de noul Coronavirus
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...