Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» Slobozia, județul Ialomița, str. Vechea Matcă, nr. 3 organizează, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant.
Denumirea postului:
• îngrijitor I/post contractual pe perioadă nedeterminată
Condițiile de participare specifice sunt:
-nivelul studiilor-medii
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-0 ani
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
12.12.2018, orele 10,00-proba scrisă
14.12.2018, orele 10,00-interviu
... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:25 (792 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
• 1 post-funcția publică de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:20 (774 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28 noiembrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact: Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:15 (744 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț important

În perioada 19 noiembrie-30 noiembrie 2018, între orele 8,00-16,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe domeniul public la subsolul blocurilor de locuit, parterul blocurilor și, respectiv, o perdea de protecție în jurul acestora.
Lucrările vor fi executate de o echipă specializată a Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
Substanța folosită în acțiunea de dezinsecție este AQUA K-OTHRINE (deltamethrin 2%), produs biocid, avizat de Ministerul Sănătății și face parte din grupa III de toxicitate (tip produs 18), nr. 148BIO/18/09.17.
Tratamentul se efectuează împotriva țânțarilor.... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:10 (778 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea a acordului de mediu pentru proiectul «Extindere rețea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat. M. Kogălniceanu, străzile: Noua, Căpșunului (tronson median), Teilor, Câmpului, Morii (tronson Sud), Salciei (tronson Nord), Salciei (tronson Sud), Vișinilor, Crinului (tronson Sud), Stadionului (tronson Sud), Castanului (tronson Nord), Școlii (tronson Sud), Parcului (tronson Nord), Stejarului, Ulmului, Fântânii, Barierei (tronson Sud), Căpșunului (tronson... [citește_tot_articolul]

15 Noiembrie 2018, 12:05 (710 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Lansarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară, Amara, Județul Ialomița“

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Amara comunică începerea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA“
Titlu proiect: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA
Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș AMARA
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii... [citește_tot_articolul]

14 Noiembrie 2018, 08:05 (877 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• administrator cimitire-1 post
• casier-1 post
• lucrător salubrizare-1 post

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:10 (781 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al «CONSTRIF» SA cu sediul în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 09.11.2018, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.11.2018, și are următoarea... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:05 (561 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28 noiembrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact: Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 14:00 (669 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al «CONSTRIF» SA cu sediul în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată Ia ORC sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile art. 111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată,
Convoacă pentru data de 09.11.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr.5, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societații la data de 05.11.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Ratificarea hotărârilor luate de către administratorul unic de la data ultimei Adunări Generale Ordinare, până... [citește_tot_articolul]

7 Noiembrie 2018, 13:55 (719 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

PRIMĂRIA COMUNEI BUCU, JUDEȚUL IALOMIȚA

anunță

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
• 1 post -funcția publică de execuție vacantă de Inspector, Clasa I, Grad profesional principal
Compartiment: Registrul agricol și Starea civilă
Atribuții principale: asigurarea activităților privind Registrul agricol
Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
Cerințe: cunoștințe PC nivel mediu
Concursul... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:05 (946 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr.8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de execuție)-muncitor calificat I-lăcătuș mecanic (COR- 721410) în cadrul secției «Mecanizare, reparație și întreținere utilaje și mijloace de transport, dotări edilitare», pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice
Calificare: lăcătuș mecanic
Studii: G, M, școală profesională, tehnică cu specializare în lăcătușerie mecanică
Vechimea în domeniu: minim 5 ani
Alte mențiuni: constituie un atu experiența... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 08:00 (985 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• un post vacant-personal contractual (funcție de conducere)-șef formație II (COR-132235) în cadrul secției «Spații verzi», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: inginer agronom, inginer horticol
Studii: superioare
Vechimea în domeniu: minim 2 ani.
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 30.10.2018 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun. Slobozia... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 07:55 (958 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
un post vacant-personal contractual (funcție de execuție)-șofer II (COR-832201) în cadrul Secției «Mecanizare, Reparație și întreținere utilaje și mijloace de transport, dotări edilitare», pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice
Calificare: permis conducere cat. B, C, E
Studii: G, M
Vechimea în muncă: minim 10 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 30.10.2018 la Registratura Direcției... [citește_tot_articolul]

18 Octombrie 2018, 07:50 (986 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocare

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 22.10.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.10.20... [citește_tot_articolul]

9 Octombrie 2018, 17:10 (831 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, strada Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 (două) posturi aferente funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:50 (625 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin.4 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 31 octombrie 2018, orele 12,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următorului bun:
IMOBIL-situat în loc. Amara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14 A, jud. Ialomița-compus din construcție: C1-locuință parter plus etaj, în suprafață construită la sol de... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:40 (584 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

UAT Țăndărei SCOATE LA LICITAȚIE trei terenuri, în data de 23.10.2018, orele 10,00, în vederea constituirii dreptului de superficie
Aceste terenuri sunt următoarele:
-LOT 1-cartea funciară 23076-712 mp
-LOT 2-cartea funciară 23077-500 mp
-LOT 3-cartea funciară 23078-500 mp
Aceste loturi sunt situate pe strada Ciocârliei F.N. și va avea destinația pentru locuințe.
În cazul în care nicio ofertă nu va fi adjudecată, licitația se va repeta în fiecare zi de marți, până la adjudecare.
Depunerea ofertelor se va face până la data de 22.10.2018, inclusiv.
Relații suplimentare la telefon 0243/273.529, int. 106.... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:30 (599 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița, CIF 37586740, cu sediul în bdul Chimiei, nr. 19, Slobozia, scoate la concurs funcția publică vacantă
-Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Juridic, Achiziții Publice, Administrativ și Relații Publice
-un post consilier juridic clasa I, grad profesional superior conform aviz A.N.F.P. nr. 49067/2018
Concursul se va desfășura în zilele de:
  -05.11.2018, orele 10,00-proba scrisă
  -07.11.2018, orele 10,00-proba interviu
Condițiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru dosarul de concurs se... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:20 (596 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local al comunei Ograda cu sediul în comuna Ograda, județul Ialomița, cod fiscal 16371390, tel./fax 0243/279.625, ANUNȚĂ ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE în vederea concesionării unui lot, teren arabil intravilan, cu destinația spații comerciale proprietate privată a comunei Ograda, care se află pe strada Ionel Perlea, nr. 287.
Lotul supus concesionării prin licitație publică a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Ograda.
Concesionarea se face pentru o perioadă de 49 de ani.
Documentația de atribuire se poate achiziționa de la sediul Primăriei Ograda contra sumei de 20 de lei, achitată în... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2018, 09:10 (560 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 21 Sep 2019
178 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

20 Septembrie 2019, 16:15


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 23-27 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2019, 15:20
(102 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

Servicii Publice Slobozia SRL
vă face cunoscut faptul că,
în perioada 05-06.10.2019,
se vor desfășura
«Zilele Recoltei»
în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița

20 Septembrie 2019, 08:10


3

Biciclist acroșat de o mașină între Bucu și Ograda

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN2A, între localitățile Bucu și Ograda. În timp ce un bărbat, de 39 de ani, din Țăndărei, conducea ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:10
(183 vizualizări - 0 comentarii)


4

Urziceni: Acțiune de prevenire a furturilor de și din autovehicule

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de și din autovehicule pe raza localităților ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:05
(124 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie la furnizarea de apă în Fetești

Pentru remedierea unei avarii survenite joi, 19 septembrie 2019, la nivelul unui branșament de pe strada Garofiței, din orașul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea de ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:55
(177 vizualizări - 0 comentarii)


Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 18 septembrie 2019, părintele protopop Laurențiu Cioranu, împreună cu părintele Daniel Ferbințeanu de la Parohia Ograda au săvârșit Slujba sfeștaniei, Sfințirea cea mică a apei și au rostit rugăciuni ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:50
(220 vizualizări - 3 comentarii)


DSVSA Ialomița: 21 focare de Pestă Porcină Africană

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează că, la data de 18.09.2019, pe raza județului Ialomița sunt declarate 21 focare de Pestă Porcină Africană. Acestea au fost ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:30
(157 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat din Manasia


Marți, 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 41 de ani, din Manasia, și-ar fi agresat și amenințat fosta soție. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:25
(138 vizualizări - 0 comentarii)


9

APM Ialomița: Zi pentru combaterea ambroziei

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a propus ziua de sâmbătă, 28 septembrie a.c., o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională când, într-o singură zi, prin ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:20
(142 vizualizări - 0 comentarii)


10

Gheorghe Lazăr: Beat la volan

Marți, 17 septembrie 2019, polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 29 de ani, din comuna Gheorghe Lazăr, în timp ce conducea un autoturism pe DN2A, deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:15
(161 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Clean Stations»

Miercuri, 18 septembrie a.c., la nivel național, Poliția Română, prin Direcția de Poliție Transporturi a desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în zona stațiilor CFR. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:10
(144 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

17 Septembrie 2019, 18:20


AJOFM Ialomița: 320 locuri de muncă în Europa

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 320 locuri de muncă vacante. Țările vizate sunt Austria, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia și ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 17:10
(224 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 83 mii de lei, 12 permise reținute

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza întregului județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, polițiștii au intervenit la 98 evenimente, cele ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:55
(230 vizualizări - 0 comentarii)


Târgul «Pâinea și Vinul» la Muzeul Agriculturii

În perioada 20-22 septembrie 2019, orele 11,00-18,00, la Muzeul Național al Agriculturii se va desfășura, în cadrul Târgului «Pâinea și Vinul», expoziția și lansarea albumului «Pâinea noastră cea de toate ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:50
(204 vizualizări - 0 comentarii)


«Săptămâna Mobilității Europene», la Slobozia

În perioada 16-22 septembrie a.c., se desfășoară la nivel european Campania «Săptămâna Mobilității Europene». Astfel, Primăria municipiului Slobozia, prin Direcția Educație, Cultură și Tineret, în parteneriat ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:45
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic doi conducători auto, de 22 și 39 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice fără a avea acest drept. În fapt, polițiștii Secției ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:40
(187 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Campanie vaccinare vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează locuitorii județului că, începând cu data de 23 septembrie 2019, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:35
(296 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(2345 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(257 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(323 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(453 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(359 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(539 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(425 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(351 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(512 vizualizări - 1 comentariu)


Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(342 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(472 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...