Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 21.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 22.03.2019, la aceeași... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:05 (656 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC CONSTRIF SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117, din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO .
Adunarea este convocată pentru data de 04.03.2019, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.02.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Numirea persoanei care... [citește_tot_articolul]

26 Februarie 2019, 17:35 (913 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare autorizație de mediu

SC GRYMPEX SRL, cu sediul în comuna Ograda, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 0164-pregătirea semințelor, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2019, 10:10 (785 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
A. DENUMIREA POSTULUI
Casier
Nivel studii-medii
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Proba scrisă
3. Interviu
C. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetățenia... [citește_tot_articolul]

19 Februarie 2019, 17:05 (924 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sfântu Gheorghe din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 26.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județ Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.sfintugheorghe.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției... [citește_tot_articolul]

15 Februarie 2019, 08:10 (996 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț pierdere

Pierdut Certificat de Înregistrare pentru SC Termocenter SRL cu sediul în Țăndărei, seria B, nr. 1854679. Se declară nul. ... [citește_tot_articolul]

13 Februarie 2019, 08:15 (838 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria Municipiului Slobozia, prin Servicii Publice Slobozia SRL și Casa Mierii Ialomița Cooperativă Agricolă vă face cunoscut faptul că în perioada 15-17 februarie 2019 se va desfășura a X-a ediție a Târgului Apicol de la Slobozia.
La târg vor participa apicultori și firme specializate, ce vor expune spre vânzare produse apicole (miere, polen, propolis, ceară), precum și o gamă largă de echipamente, utilaje și materiale apicole.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:40 (766 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Comuna Vlădeni, județul Ialomița organizează licitație publică deschisă pentru închirierea suprafeței de 18,00 ha, teren arabil împărțit în 6 loturi, cu suprafețe de 1,00 ha; 3,00 ha; 7,00 ha, situat în extravilanul comunei Vlădeni, județul Ialomița, aflat în domeniul privat al comunei Vlădeni județul Ialomița.
Licitația va avea loc în data de 27.02.2019, orele 9,00, la sediul Primăriei Vlădeni, jud. Ialomița.
Prețul de pornire al licitației este de 1000 lei/ha/an.
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Vlădeni din str. Mihai Viteazul, nr. 35, până la data de 26.02.2019, orele ... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:35 (733 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform H.G. 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 20.02.2019, orele 10,00, și în fiecare zi de miercuri în următoarele două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 3, loc. Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:30 (729 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț vânzare licitație publică

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 839, alin.4 C.pr.civ., aducem la cunoștința generală faptul că, în data de 12 martie 2019, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile, respectiv:
-suprafața de 7.500 mp-teren arabil extravilan, situat în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, în Tarlaua nr. 256/1, Parcela nr. 46, înscris în cartea funciară nr. 33204 a loc. Slobozia... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:25 (917 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (funcție de conducere)
-ȘEF FORMAȚIE II M (COR-132235) în cadrul Secției «ÎNTREȚINERE STRÅZI Și DESZÅPEZIRE», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: în domeniul Construcții civile și industriale sau Construcții drumuri și poduri
Studii: superioare de lungă durată
Vechimea în domeniu: minimum 3 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:20 (758 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual (funcție de conducere)
-ȘEF FORMAȚIE I M (COR-132235) în cadrul Secției «SPAȚII VERZI», pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice
Calificare: agricultură, horticultură
Studii: medii
Vechimea în domeniu: minimum 2 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 18.02.2019 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun. Slobozia... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:15 (810 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros a unui număr de 1 loturi teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinația construire LOCUINȚĂ, după cum urmează:
-suprafața de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 P-50, care se învecinează la V DS. 60/I, N-S-E domeniul privat al comunei, cu destinația construire locuință
-suprafața de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 P-115, care se învecinează la V DS. 112/1, N-S-E domeniul privat al comunei, cu destinația... [citește_tot_articolul]

5 Februarie 2019, 07:10 (758 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, are următoarele posturi vacante:
casier-1 post (perioadă nedeterminată)
paznic-1 post (perioadă nedeterminată)
lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2019, 09:20 (985 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Electivă de alegere a organelor de conducere ale Baroului Ialomița și ale Casei de Asigurări a Avocaților-Filiala Ialomița pentru data de 15.03.2019, orele 14,00, ce urmează a avea loc la Sala de Ședințe din cadrul Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița din Slobozia, str. Lacului, nr. 12, jud. Ialomița... [citește_tot_articolul]

1 Februarie 2019, 09:10 (956 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Instituția Prefectului-Județul Ialomița cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1, Slobozia, organizează trei concursuri pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante
-auditor, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern
-consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Structură de Securitate
-consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență-Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:15 (775 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare revizuire autorizație de mediu

SC Costandache Com SRL, cu sediul în sat Perieți, comuna Perieți, anunță publicul interesat asupra solicitării revizuirii Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea Autorizației de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08,00-14,00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din Str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia, Ialomița, 920083, Slobozia.
... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:10 (709 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC Euroconsulting SRL Slobozia-Serviciu Extern de Prevenire și Protecție angajează expert SSM, 8 ore pe zi, perioada nedeterminată
Condiții:
-studii superioare
-cerințe minime de pregătire în domeniul SSM și Situații de Urgență
-permis auto, categ. B
Informații suplimentare la telefon 0749/023.988.
CV se vor trimite pe adresa de e-mail: monic_29pav@yahoo.com... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:05 (724 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC SOPEMA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «CONSTRUIRE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ-PLATFORMĂ ACOPERITĂ DEPOZITARE AZOT LICHID»-propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud.Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, în zilele de luni-vineri, în orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc... [citește_tot_articolul]

9 Ianuarie 2019, 16:05 (760 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România-Baroul Ialomița

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea martie 2019

Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 03.03.2019.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 17.12.2018 (orele 8,00 )-21.12.2018 (orele 15,00) și 04.01.2019 (orele 8,00)-28.01.2019 (orele 15,00) la secretariatul Baroului Ialomița.  
La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
-certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
-actul de identitate, în copie;
-diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2019, 08:20 (537 vizualizări - 0 comentarii)

Luni 17 Feb 2020
168 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Țăndărei: Minoră de 13 ani, apel fals la 112 sub pretextul de răpire

Zeci de polițiști și jandarmi s-au mobilizat joi, 13 februarie a.c., pentru a localiza o minoră în vârstă de 13 ani care a apelat, la orele 14,00, numărul unic de urgență pentru a anunța că ar fi fost răpită ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:35
(205 vizualizări - 1 comentariu)


Alexeni: Bărbat de 56 de ani, mort după ce a traversat prin loc nepermis

Joi, 13 februarie a.c., în jurul orelor 19,00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe raza localității Alexeni după ce un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a accidentat mortal un altul în vârstă de ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:25
(111 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Accident rutier pe raza municipiului Slobozia, în dimineața zilei de joi, 13 februarie 2020. O mașină în care se aflau un adult și doi minori a intrat într-o țeavă de gaze. Pompierii Detașamentului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2020, 14:05
(310 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

Întrucât condițiile meteorologice s-au îmbunătățit, miercuri, 12 februarie a.c., în jurul orelor 10,00, s-au reluat căutările pe Brațul Borcea al Dunării, în zona localității Vlădeni, pentru cele două persoane ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 16:10
(336 vizualizări - 0 comentarii)


4

Fierbinții de Jos: Avarie la conducta de alimentare cu apă

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Podgoriilor, din localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 15:20
(138 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

11 Februarie 2020, 17:20


Coșereni: Pieton acroșat de un autoturism

Luni, 10 februarie 2020, polițiștii din Urziceni au intervenit la un accident rutier produs pe DJ201, în localitatea Coșereni, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate a reieșit ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 16:10
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Luni, 10 februarie a.c., în jurul orelor 20,00, polițiștii au oprit în trafic pe DN2C, pe raza localității Grivița, un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani, din județul Mureș. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:50
(180 vizualizări - 1 comentariu)


8

DSVSA Ialomița: Focare de pestă stinse oficial

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează cu privire la faptul că, în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2020, la nivelul județului au fost stinse 17 focare de pestă ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:45
(211 vizualizări - 0 comentarii)


9

Atenție, se oprește apa în orașul Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei vane de legătură de pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA Constanța ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:40
(181 vizualizări - 0 comentarii)


10

Ialomița/Prahova: Percheziții la persoane bănuite de contrabandă

Polițiștii specializați în Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Ialomița au efectuat 7 percheziții domiciliare, în urma cărora au indisponibilizat peste 4300 de țigarete, 25 litri de băuturi ...[citește_toată_știrea]

10 Februarie 2020, 16:40
(263 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Sâmbătă și duminică, 8/9 februarie a.c., polițiștii rutieri au depistat pe raza județului patru șoferi ialomițeni care au condus pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorii ...[citește_toată_știrea]

10 Februarie 2020, 16:25
(217 vizualizări - 0 comentarii)


12

Fetești: Polițiștii au amendat cerșetorii

Duminică, 9 februarie a.c., polițiștii din Fetești au acționat pe linia prevenirii și combaterii parazitismului stradal, depistarea cerșetorilor și minorilor lăsați fără supraveghere, predispuși la comiterea ...[citește_toată_știrea]

10 Februarie 2020, 16:20
(148 vizualizări - 0 comentarii)


13

Ialomița: Infractori arestați

Miercuri, 5 februarie a.c., polițiștii din Jilavele, în baza unor activități pe linia depistării persoanelor urmărite și a celor care posedă mandate de executare a pedepsei, au identificat, pe raza comunei ...[citește_toată_știrea]

6 Februarie 2020, 13:40
(368 vizualizări - 0 comentarii)


Cod Roșu de viscol și ninsori în Ialomița

Cod Roșu de viscol și ninsori în Ialomița

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și Tulcea vor fi vizate de Cod Roșu de viscol și ninsori. Astfel, Ialomița va intra sub incidența Codului Roșu de viscol și ninsori de miercuri, 5 februarie 2020, orele 22,00, până joi, 6 februarie 2020, orele 8,00. Să precizăm că fenomenele vizate de Codul Roșu de viscol și ninsori fac referire la intensificări puternice ale vântului cu rafale de peste 85-90 km/h, viscol, ninsori relativ abundente, vizibilitatea fiind redusă semnificativ. ...[citește_toată_știrea]

5 Februarie 2020, 11:50
(1068 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Două accidente, patru persoane rănite

Marți, 4 februarie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la două accidente de circulație, soldate cu rănirea a patru persoane. Primul accident rutier s-a produs în jurul orei 9,00, pe DJ213, în afara ...[citește_toată_știrea]

5 Februarie 2020, 11:45
(377 vizualizări - 0 comentarii)


Miloșești: Bărbat de 60 de ani, mort în casa incendiată

Miloșești: Bărbat de 60 de ani, mort în casa incendiată

În noaptea de marți spre miercuri, 4/5 februarie 2020, în jurul orelor 23,45, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o casă din localitatea Miloșești. La locul intervenției ...[citește_toată_știrea]

5 Februarie 2020, 09:10
(399 vizualizări - 0 comentarii)


Accident mortal la Căzănești: Pieton lovit de o mașină!

Luni, 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe DN2A, în localitatea Căzănești, soldat cu decesul unei persoane. Din primele cercetări ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 16:40
(480 vizualizări - 0 comentarii)


Tânăr din Urziceni, drogat la volan

Luni, 3 februarie a.c., polițiștii din Urziceni, în timp ce efectuau un filtru rutier pe raza de competență, au oprit în trafic un tânăr, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 16:35
(436 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Arestat pentru «vătămare corporală»

Luni, 3 februarie a.c., polițiștii din Coșereni au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 15:25
(318 vizualizări - 0 comentarii)


AJPIS Ialomița: Modificări privind cuantumul alocației de stat pentru copii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2019, pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, începând cu data de 1 ianuarie 2020, cuantumul alocației de stat ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 15:20
(467 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA SA Constanța activează Comandamentul pentru Situații de Urgență

Ca urmare a atenționărilor meteorologice de intensificări ale vântului (cu rafale ce vor depăși 60-70 km/h) și ninsori viscolite, la nivelul RAJA SA Constanța s-a decis activarea Comandamentului pentru ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 15:15
(438 vizualizări - 0 comentarii)


Atenție, se oprește apa în localitatea Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei vane de legătură de pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA este ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 15:10
(319 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la o casă din Gârbovi

Incendiu la o casă din Gârbovi

În noaptea de luni spre marți, 3/4 februarie 2020, în jurul orei 00,25, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o casă din localitatea Gârbovi. La locul intervenției ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 15:05
(376 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Gârbovi incendiu


Vlădeni: S-au înecat în apele Borcei

Doi bărbați, de 42 și 48 de ani, din comuna Vlădeni, s-au înecat în cursul zilei de luni, 3 februarie 2020, în apele Brațului Borcea. Aceștia se aflau într-o barcă alături de alți doi bărbați, de 36 și ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 14:35
(521 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Accident rutier cu 3 autoturisme

Coșereni: Accident rutier cu 3 autoturisme

Trei autoturisme au fost avariate și o femeie de 41 de ani a fost rănită ușor, în urma unui accident rutier petrecut în zona localității Coșereni. Evenimentul rutier s-a produs marți, 4 februarie 2020, ...[citește_toată_știrea]

4 Februarie 2020, 11:09
(430 vizualizări - 0 comentarii)


Autoturism furat din Buzău, descoperit la Gârbovi

În data de 31 ianuarie 2019, în jurul orelor 19,30, polițiștii ialomițeni au identificat în localitatea Gârbovi un autoturism declarat furat de către polițiștii din Buzău. Un tânăr de 18 ani, din Pogoanele ...[citește_toată_știrea]

3 Februarie 2020, 16:50
(474 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Femei agresate de soți

Sâmbătă, 1 februarie a.c., o femeie din comuna Dridu a sunat la 112 solicitând ajutor împotriva soțului de 45 de ani care ar fi agresat-o. La fața locului s-au deplasat polițiștii din orașul Fierbinți- ...[citește_toată_știrea]

3 Februarie 2020, 16:40
(367 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți la volan

Sâmbătă, 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat și oprit în trafic un bărbat ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. După ce a fost testat cu alcooltestul ...[citește_toată_știrea]

3 Februarie 2020, 16:15
(323 vizualizări - 0 comentarii)


Borănești: Dosar penal după ce a condus fără permis

În timpul acționării pe linia de prevenire a accidentelor rutiere în comuna Borănești, sâmbătă, 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Nr. 4 Coșereni au oprit pentru control un ...[citește_toată_știrea]

3 Februarie 2020, 16:10
(390 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...