Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

vând spațiu comercial
Fetești, str. Grâușor
Relații la telefon 0722/325.156... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:40 (598 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL-ȘEF FORMAȚIE II (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «SPAȚII VERZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: inginer agronom, inginer horticol, inginer silvicultor
Studii: superioare
Felul funcției: conducere
Vechimea în muncă: minim 3 ani
CALENDAR CONCURS
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 01.10.2018 la registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public, mun.... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:35 (492 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, jud. Ialomița organizează în data de 10 octombrie 2018, orele 10,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe și anexe creștere animale.
Ofertanții interesați pot obține informații și documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoană de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire 10 lei, achitată la casieria Consiliului... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:30 (579 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

I.I. CAZACU I. ȘTEFAN cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița
vinde roșii, ardei, vinete din ferma proprie-en gros și en detail
Ferma a fost finanțată de UE cu suma de 40000 euro
Relații la telefon 0727/519.593... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:25 (528 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

I.I. BUZEA NICUȘOR GEORGIAN cu sediul în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița
vinde roșii, ardei, vinete din ferma proprie-en gros și en detail
Ferma a fost finanțată de UE cu suma de 40000 euro
Relații la telefon 0723/350.554... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:20 (490 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONSTRIF SA

cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi nr. 5, jud. lalomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490

Administratorul Unic al CONSTRIF SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. lalomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 02071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată convoacă pentru data de 21.09.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.09.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Recuperarea sumelor de bani ce au stat la baza contractului de împrumut nr. 36/13.02.2015, în sumă de 10.000.000 lei;
2.... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:15 (609 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 21/22.09.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 117, ind. 1, din Legea nr. 31/1990 republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 21.09.2018, la orele 11,00, respectiv 22.09.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. lalomița, cu următoarele puncte:
6. Discutarea cererilor de majorare... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:15 (470 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 21.09.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.09.2018, și are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2018, 17:10 (524 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. I.R.I.G.C. IMPEX S.R.L., titular al proiectului «Lucrare structurală de interconectare rețea de distribuție gaze naturale cu conducte M.P. din PE100SDR11 pe Bdul Matei Basarab, între Șos. Amara și Str. Filaturii, loc. Slobozia, jud. Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomița... [citește_tot_articolul]

14 Septembrie 2018, 07:50 (471 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr.civ., aducem la cunoștința generală faptul că, în data de 12 septembrie 2018, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri mobile:
-Stația de pompare nr. 89/3, situată în loc. Traian, Zona Canal irigații, jud. Ialomița, la prețul total de 340.828,00 lei
-Stația de pompare nr. 90/1... [citește_tot_articolul]

7 Septembrie 2018, 08:30 (560 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de BÎTLAN DRAGOȘ ANDREI II cu sediul în str. Câmpului, nr. 27, sat Făcăeni, com. Făcăeni, telefon 0729/166.330, e-mail: stan.bitlan@gmail.com, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița-Slobozia, Aviz de gospodărire a apelor pentru executarea a 2 foraje pentru irigație în cadrul proiectului «Înființare plantație» localizat în sat Făcăeni, com. Făcăeni, jud. Ialomița.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu rezultă ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații... [citește_tot_articolul]

7 Septembrie 2018, 08:20 (501 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

vă rugăm să citiți cu atenție informațiile următoare!

Acest website foloseste atat cookie-uri proprii, cat si de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.
In conformitate cu Directiva "e-intimitate" a UE, in vigoare de la 26 mai 2012 si cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimtamantul inaintea transmiterii de cookies in computerele acestora.
"Cookie"-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura... [citește_tot_articolul]

1 Septembrie 2018, 07:30 (487 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism:
Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la demararea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute simultan: anunțuri în mass media, afișare... [citește_tot_articolul]

30 August 2018, 07:45 (779 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism:
Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile și opțiunile legate de dezvoltarea... [citește_tot_articolul]

30 August 2018, 07:40 (711 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la licitație mijloace fixe cu durata de serviciu normată expirată, conform HG 2139/2004.
Licitația se va ține în data de 19.09.2018, orele 10,00 și  în fiecare zi de miercuri în următoarele două săptămâni, la sediul unității, str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației.
Relații la telefon 0243/212.131, int. 186.... [citește_tot_articolul]

29 August 2018, 14:10 (677 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță organizarea unei ședințe publice în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 04 din 16.11.2017, având ca obiect
-spațiu comercial situat în incinta Spații Comerciale 500 Ap-345,00 mp-24 lei/mp/lună cu TVA inclus- Comercializare de către producător/procesator/agent economic a produselor agroalimentare, alimentare și nealimentare
-standul nr. 20-Bazar-haine noi-5,50 mp-475,00 lei/lună cu TVA inclus-... [citește_tot_articolul]

20 August 2018, 09:20 (776 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Pierdut Certificate Constatoare pe numele PFA Ganciu Mihaela, conform Legii 359/2004, cu numerele 17015/04.10.2010.... [citește_tot_articolul]

13 August 2018, 08:20 (889 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL cu sediul în Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță organizarea unei ședințe publice în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 04 din 16.11.2017, având ca obiect
• Spațiu comercial situat în incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă-96,00 mp-24 lei/mp/lună cu TVA inclus-Comercializare de către producător/procesator/agent economic a produselor agroalimentare, alimentare și nealimentare
• Spațiu comercial situat în incinta Spații Comerciale 500 Ap-345,00 mp-24 lei... [citește_tot_articolul]

9 August 2018, 07:15 (1137 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

DADP Slobozia anunță

În perioada 8 august-13 august 2018, între orele 22,00-06,00, DADP Slobozia va executa terestru lucrări de dezinsecție pe domeniul public-în parcuri.
În perioadele 8 august-10 august 2018 și 20 august-22 august 2018, între orele 6,00-10,00 și 19,00-21,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe cale aeriană pe raza domeniului public (inclusiv Cartierele Bora și Slobozia Nouă)-cu precădere pe zonele cu vegetație-parcuri, cartiere de locuințe, zone de agrement, artere de circulație, curți interioare, spații deschise cu prezență umană.
În cazul acțiunilor terestre, lucrările vor fi executate de o echipă specializată a Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.... [citește_tot_articolul]

9 August 2018, 07:10 (509 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Consiliul Local Sfântu Gheorghe, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, jud. Ialomița,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 52 din 02.08.2018, privind scoaterea la licitație publică pentru concesionare:
-7 loturi teren situate în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
-2 loturi teren situate în zona Moara Cimitir Malu
-2 loturi teren situate în zona SMA Sfântu Gheorghe
pentru construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității

Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu... [citește_tot_articolul]

3 August 2018, 13:16 (581 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 21 Sep 2019
90 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

20 Septembrie 2019, 16:15


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 23-27 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2019, 15:20
(92 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

Servicii Publice Slobozia SRL
vă face cunoscut faptul că,
în perioada 05-06.10.2019,
se vor desfășura
«Zilele Recoltei»
în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița

20 Septembrie 2019, 08:10


3

Biciclist acroșat de o mașină între Bucu și Ograda

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN2A, între localitățile Bucu și Ograda. În timp ce un bărbat, de 39 de ani, din Țăndărei, conducea ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:10
(181 vizualizări - 0 comentarii)


4

Urziceni: Acțiune de prevenire a furturilor de și din autovehicule

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de și din autovehicule pe raza localităților ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:05
(111 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie la furnizarea de apă în Fetești

Pentru remedierea unei avarii survenite joi, 19 septembrie 2019, la nivelul unui branșament de pe strada Garofiței, din orașul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea de ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:55
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 18 septembrie 2019, părintele protopop Laurențiu Cioranu, împreună cu părintele Daniel Ferbințeanu de la Parohia Ograda au săvârșit Slujba sfeștaniei, Sfințirea cea mică a apei și au rostit rugăciuni ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:50
(218 vizualizări - 3 comentarii)


DSVSA Ialomița: 21 focare de Pestă Porcină Africană

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează că, la data de 18.09.2019, pe raza județului Ialomița sunt declarate 21 focare de Pestă Porcină Africană. Acestea au fost ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:30
(155 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat din Manasia


Marți, 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 41 de ani, din Manasia, și-ar fi agresat și amenințat fosta soție. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:25
(136 vizualizări - 0 comentarii)


9

APM Ialomița: Zi pentru combaterea ambroziei

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a propus ziua de sâmbătă, 28 septembrie a.c., o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională când, într-o singură zi, prin ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:20
(142 vizualizări - 0 comentarii)


10

Gheorghe Lazăr: Beat la volan

Marți, 17 septembrie 2019, polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 29 de ani, din comuna Gheorghe Lazăr, în timp ce conducea un autoturism pe DN2A, deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:15
(148 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Clean Stations»

Miercuri, 18 septembrie a.c., la nivel național, Poliția Română, prin Direcția de Poliție Transporturi a desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în zona stațiilor CFR. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:10
(143 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

17 Septembrie 2019, 18:20


AJOFM Ialomița: 320 locuri de muncă în Europa

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 320 locuri de muncă vacante. Țările vizate sunt Austria, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia și ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 17:10
(223 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 83 mii de lei, 12 permise reținute

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza întregului județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, polițiștii au intervenit la 98 evenimente, cele ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:55
(229 vizualizări - 0 comentarii)


Târgul «Pâinea și Vinul» la Muzeul Agriculturii

În perioada 20-22 septembrie 2019, orele 11,00-18,00, la Muzeul Național al Agriculturii se va desfășura, în cadrul Târgului «Pâinea și Vinul», expoziția și lansarea albumului «Pâinea noastră cea de toate ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:50
(204 vizualizări - 0 comentarii)


«Săptămâna Mobilității Europene», la Slobozia

În perioada 16-22 septembrie a.c., se desfășoară la nivel european Campania «Săptămâna Mobilității Europene». Astfel, Primăria municipiului Slobozia, prin Direcția Educație, Cultură și Tineret, în parteneriat ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:45
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic doi conducători auto, de 22 și 39 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice fără a avea acest drept. În fapt, polițiștii Secției ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:40
(187 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Campanie vaccinare vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează locuitorii județului că, începând cu data de 23 septembrie 2019, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:35
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(2335 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(255 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(308 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(443 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(533 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(425 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(342 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(509 vizualizări - 1 comentariu)


Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(342 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(459 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...