Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului public de salubrizare al comunei Sfântu Gheorghe după cum urmează:
A. Denumirea postului
• Contabil-nivel studii medii
Timp de lucru-2 ore/zi
B. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
C. Condiții de participare la concurs
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:30 (346 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Program anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Fetești pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2019

Autoritatea finanțatoare, Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Fetești, cu sediul în Municipiul Fetești, str. Călărași, bl. CFR3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 4365077, telefon: 0243/364.410, fax 0243/361.206, e-mail contact@primariafetesti.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2019.
Sesiune de selecție a proiectelor: mai-iulie 2019.
Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile în... [citește_tot_articolul]

23 Mai 2019, 13:20 (349 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• paznic- post (perioadă nedeterminată)
• lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)

Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:35 (323 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Unitatea Administrativ Teritorială Ograda, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4 și 5, începând cu data de 15.05.2019, pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei comunei Ograda, str. Ionel Perlea, nr. 183, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se face și pe site-ul: primariaograda.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:30 (335 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Primăria Săveni scoate la licitație prin negociere directă suprafața de 70,35 mp spațiu: «Cabinet medical pentru medicină generală».
Negocierea se va face la sediul Primăriei din comuna Săveni, jud. Ialomița în fiecare zi de JOI.... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:25 (306 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 28.05.2019, orele 11,00, negocierea directă pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoană de contact Bucur Anișoara... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:20 (281 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

UAT Municipiul Fetești, titular al proiectului: «Amenajare parcări str. Călărași», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentruProtecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Amenajare parcări str. Călărași», propus a fi amplasat în Municipiul Fetești, str. Călărași, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:15 (288 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Comuna Sfântu Gheorghe, cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, titular al Planului REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL propus a fi amplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri, 8,00-14,00.
Observațiile... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:10 (283 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ADRINEX SRL, titular al proiectului: «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «CONSTRUIRE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE HALĂ CU DOUĂ SILOZURI PENTRU COLECTAREA, DEPOZITAREA, PROCESAREA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI FLOAREA SOARELUI PENTRU OBȚINEREA ȘI COMERCIALIZAREA ULEIULUI VEGETAL PRESAT LA RECE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI»... [citește_tot_articolul]

15 Mai 2019, 08:05 (278 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

APM Ialomița și UAT Municipiul Fetești cu sediul în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, titular al Planului: PUZ-«Elaborare P.U.Z. CONSTRUIRE PARC TEMATIC DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ: PARC TEMATIC-CETATEA HELIS», în Municipiul Fetești, str. Silozului, nr. 8, respectiv nr. 10, jud. Ialomița-titular de plan UAT Municipiul Fetești, anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare.
-nu este necesară evaluarea de mediu planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:25 (310 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC SOPEMA SRL, titular al proiectului «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire exploatație agricolă-platformă acoperită depozitare azot lichid» propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, satul Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2019, 12:20 (435 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELSIT COM SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire sistem depozitare cereale», propus a fi amplasat în oraș Căzănești, șos. București, nr. 8, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Căzănești, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 și la sediul SC ELSIT COM SRL din com. Ciochina... [citește_tot_articolul]

17 Aprilie 2019, 16:30 (589 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județul Ialomița anunță
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 29 din 28.03.2019 privind scoaterea la licitație publică pentru concesionarea unui număr de:
• 6 loturi de teren în zona Islaz Est Sfântu Gheorghe
• 1 lot de teren în zona Moara Cimitir Malu
• 1 lot de teren în zona SMA Sfântu Gheorghe

având ca scop construirea de locuințe, aflate în domeniul privat al localității.
Licitația publică va avea loc la sediul Consiliului Local Sfântu Gheorghe situat în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, cod fiscal 4365204, în data de 08.05.2019, orele 10,00.... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:30 (561 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

DJST IALOMIȚA organizează, în perioada 22.04- 25.10.2019, «Concursul local de proiecte de tineret 2019».
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST IALOMIȚA (www.dsjil.ro) sau de la adresa de e-mail djst.ialomita@mts.ro
Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:25 (613 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria comunei Bucu județul Ialomița organizează pe data de 9 mai 2019, orele 10,00, licitație publică privind închirierea unei suprafețe de 40,2342 ha, categoria de folosință pășune, situat în tarla P 429 P1. Terenul poate fi folosit după închiriere pentru: pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau sau semințe, în limitele prevederilor legale specifice privind pășunile: OUG nr. 34/2013, Legea nr. 32/2019, alte prevederi specifice exploatării pășunilor.
Persoanele juridice sau fizice care doresc să se înscrie la licitație vor depune un dosar care va conține:
... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:20 (547 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială PERIEȚI din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 1, 2, 8, 9 și 10, începând cu data de 17 aprilie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Perieți, strada Calea București, nr. 25, județul Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ar putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:15 (535 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC REAL TEST SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire spațiu activități comerciale și servicii», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 20, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, și la sediul SC REAL TEST SRL... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:10 (533 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2019

I. TOTAL VENITURI=2.718 mii lei
A) VENITURI PROPRII=1265,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 40,00 mii lei
Impozit teren PF = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 30,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 58,00 mii lei
Impozit teren PJ = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 24,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 52,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 60,00 mii lei
Amenzi = 30,00 mii lei
Salubritate = 52,00 mii lei
Cote și sume IVG =839,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA =1377,00 mii lei
Pentru echilibrare = 974,... [citește_tot_articolul]

9 Aprilie 2019, 07:10 (567 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post aferent funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2019, 07:40 (672 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 11,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 mp în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:35 (623 vizualizări - 0 comentarii)

05 Iul 2020
97 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Sosele însângerate în județul Ialomița

Sosele însângerate în județul Ialomița

Zi neagră pe șoselele din Ialomița, sâmbătă, 4 iulie 2020. 5 persoane au fost rănite și una a murit în urma a 3 accidente rutiere, petrecute pe raza localităților Fetești, Coșereni și Misleanu. Cel mai ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2020, 12:15
(353 vizualizări - 3 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

3 Iulie 2020, 17:10


Grupul de Comunicare Strategică: 440 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 3 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 440, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de joi, 2 ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 13:05
(159 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis sau cu permise suspendate

Joi, 2 iulie a.c., în jurul orelor 15,00, polițiștii din Balaciu în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe raza de competență au oprit pentru control un autoturism condus de un ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 11:40
(109 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Pieton acroșat de un autoturism

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 18,00, ISU Ialomița a intervenit la un accident rutier în municipiul Slobozia, în care un autoturism a lovit un pieton. La locul evenimentului s-a deplasat de urgență ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:55
(141 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Vineri dimineață, 3 iulie a.c., în jurul orei 3,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o șiră de baloți din paie în gospodăria unui cetățean din Cartierul Vlașca ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:50
(81 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


Slobozia: A luat foc ghena de ventilație

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 16,00, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu produs la o ghenă Slobozia. Incendiul a fost stins operativ de ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:45
(117 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia incendiu


Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 11,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Săveni. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:40
(130 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Săveni incendiu


8

Proxenet din Axintele, arestat

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:50
(190 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Femei reținute pentru contrabandă cu țigări

Două femei, de 43 și 66 de ani, au fost reținute de polițiștii ialomițeni într-un dosar privind contrabanda cu țigări. Oamenii legii au efectuat în cursul zilei de joi, 2 iulie a.c., 10 percheziții domiciliare ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:45
(255 vizualizări - 0 comentarii)


10

Ialomița: Dosare penale pentru încălcarea Codului Rutier

Un tânăr de 22 de ani și un altul de 30 de ani s-au ales cu dosare penale după ce au fost suprinși în trafic încălcând regulile de circulație. Tânărul de 22 de ani s-a urcat la volan în stare de ebrietate ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:40
(138 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 436 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 2 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 436, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de miercuri, ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 13:05
(131 vizualizări - 0 comentarii)


12
Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

O persoană din Sudiți a descoperit un proiectil de artilerie exploziv, de calibru 120 mm, miercuri, 1 iulie a.c., în jurul orelor 12,50, în grădina din propria gospodărie. Conștientizând ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 09:10
(170 vizualizări - 0 comentarii)


13

IȘJ Ialomița: Contestații la Bacalaureat 2020

La nivelul județului Ialomița, 661 de contestații au fost depuse după afișarea primelor rezultate obținute de către candidații prezenți la probele din sesiunea curentă a examenului de Bacalaureat. ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 07:15
(169 vizualizări - 0 comentarii)


Razie a polițiștilor la Slobozia

Razie a polițiștilor la Slobozia

97 de persoane amprentate, 122 de autoturisme controlate, 23 de sancțiuni contravenționale aplicate și 6962 de kilograme de deșeuri feroase ridicate de polițiști. Este bilanțul unei ample acțiuni de prevenire ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 14:40
(281 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Controale la centrele rezidențiale

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  în  perioada 3-15.06.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:20
(249 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 432 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Miercuri, 1 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 432, cu 2 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:05
(161 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 180 mm, de pe strada Principală din localitatea Dridu, județul Ialomița, RAJA Constanța va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 2 iulie 2020, în intervalul orar 9,00-15.00. ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 11:40
(67 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

30 Iunie 2020, 19:10


Țăndărei: Copil de 9 ani, rănit într-un accident rutier

Un tânăr de 17 ani din orașul Țăndărei s-a ales cu un dosar penal după ce a provocat un accident rutier. Acesta se deplasa pe un moped înmatriculat cu un număr fals și fără a avea permis de conducere, moment ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:25
(179 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Razie a polițiștilor

În cursul zilei de luni, 29 iunie 2020, polițiștii din cadrul tuturor serviciilor Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au organizat o razie de amploare pe străzile din Slobozia. În urma acțiunii ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:10
(207 vizualizări - 1 comentariu)


AJOFM Ialomița: 4,13%-rata șomajului în mai 2020

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3864 șomeri (din care 1777 femei), rata șomajului fiind ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:20
(179 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 430 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 30 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 430, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:05
(191 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 425 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 29 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 425, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de vineri, ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 13:05
(247 vizualizări - 1 comentariu)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile ce deservește localitatea Dridu, RAJA Constanța va sista furnizarea apei marți, 30 iunie 202 ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 11:55
(131 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Borănești

Razie de amploare la Borănești

Forțe de ordine cu efective mărite au acționat vineri după amiază, 26 iunie a.c., în comuna Borănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și asigurarea climatului de ordine publică. Au ...[citește_toată_știrea]

27 Iunie 2020, 10:40
(172 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Un mort și trei răniți, este bilanțul unui accident petrecut în urmă cu aproximativ 40 de minute, în zona Urziceni. Din primele informații, se pare că două mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 19:15
(622 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Căruță implicată într-un accident rutier

Trei tineri din Țăndărei, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au ajuns la spitalul din oraș fiind victime ale unui accident rutier. Aceștia se aflau într-o căruță care a fost lovită de o mașină. În cauză ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:20
(210 vizualizări - 1 comentariu)


Bărbat din Scânteia, arestat pentru «conducere fără permis»

Un bărbat, de 49 de ani, din localitatea Scânteia, care se sustrăgea executării unei pedepse de 2 ani și 20 de zile, a ajuns după gratii. El a fost identificat de polițiștii din Grivița vineri, 26 mai ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:15
(241 vizualizări - 0 comentarii)


Bărcănești: 3 hectare de grâu, incendiate

Pompierii din Urziceni au intervenit joi, 25 iunie 2020, pentru stingerea unui incediu produs într-un lan de grâu de pe raza localității Bărcănești. Flăcările au distrus aproximativ 3 hectare de grâu, cauza ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:10
(231 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Mishto în Ialomițeni amendați pentru că nu purtau măștile de protecție @ AUREL în Sosele însângerate în județul Ialomița guvidu în Ialomițeni amendați pentru că nu purtau măștile de protecție fochist de covid în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» mihai în Sosele însângerate în județul Ialomița @Edu Katzie ncsf în Școlile ialomițene «repetente» la Evaluarea Națională Aurel în Sosele însângerate în județul Ialomița Edu Katzie ncsf în Școlile ialomițene «repetente» la Evaluarea Națională @haiduc în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» giovani în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» MMC în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Dan în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Baloții LUI STOICA în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» analiza în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» PSD ist în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Scutaru Daniel în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» cititor în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» Fântânel @haiduc în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» CONTRIBUABIL în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» CETATEAN în Ialomițeni amendați pentru că nu purtau măștile de protecție
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...