Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Instituția Prefectului-Județul Ialomița cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1, Slobozia, organizează trei concursuri pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante
-auditor, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern
-consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Structură de Securitate
-consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență-Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:15 (785 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare revizuire autorizație de mediu

SC Costandache Com SRL, cu sediul în sat Perieți, comuna Perieți, anunță publicul interesat asupra solicitării revizuirii Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea Autorizației de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08,00-14,00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din Str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia, Ialomița, 920083, Slobozia.
... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:10 (712 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC Euroconsulting SRL Slobozia-Serviciu Extern de Prevenire și Protecție angajează expert SSM, 8 ore pe zi, perioada nedeterminată
Condiții:
-studii superioare
-cerințe minime de pregătire în domeniul SSM și Situații de Urgență
-permis auto, categ. B
Informații suplimentare la telefon 0749/023.988.
CV se vor trimite pe adresa de e-mail: monic_29pav@yahoo.com... [citește_tot_articolul]

23 Ianuarie 2019, 09:05 (732 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC SOPEMA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «CONSTRUIRE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ-PLATFORMĂ ACOPERITĂ DEPOZITARE AZOT LICHID»-propus a fi amplasat în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Gării, nr. 2, jud.Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, orele 08,00-16,30, vineri, orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Mihail Kogălniceanu, în zilele de luni-vineri, în orele de lucru.
Observațiile publicului se primesc... [citește_tot_articolul]

9 Ianuarie 2019, 16:05 (768 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Uniunea Națională a Barourilor din România-Baroul Ialomița

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea martie 2019

Baroul Ialomița aduce la cunoștință persoanelor interesate că data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat este 03.03.2019.
Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 17.12.2018 (orele 8,00 )-21.12.2018 (orele 15,00) și 04.01.2019 (orele 8,00)-28.01.2019 (orele 15,00) la secretariatul Baroului Ialomița.  
La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
-certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
-actul de identitate, în copie;
-diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2019, 08:20 (538 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț-concurs functionar public

UAT Țăndărei cu sediul în localitatea Țăndărei, Șos. București, nr. 190, județul Ialomița, în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcție publică: polițist local, grad profesional asistent, categoria III
Condițiile specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-studii liceale, respectiv studii medii liceale cu diploma de Bacalaureat
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:... [citește_tot_articolul]

3 Ianuarie 2019, 07:25 (739 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• 1 POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL (funcție de conducere)-ȘEF FORMAȚIE I M (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «SPAȚII VERZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții specifice
-Calificare: agricultura, horticultură
-Studii: medii
-Vechimea în domeniu: minimum 2 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 20.12.2018 la Registratura Direcției de Administrare a Domeniului Public... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:30 (800 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea a:
• 1 POST VACANT DE PERSONAL CONTRACTUAL (de conducere)-ȘEF FORMAȚIE II (COR-132235) ÎN CADRUL SECȚIEI «REPARAȚII STRĂZI», PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții specifice
-Calificare: în domeniul Construcții civile și industriale sau Construcții drumuri și poduri
-Studii: superioare de lungă durată
-Vechimea în domeniu: minimum 3 ani
Calendar concurs
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 20... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:20 (771 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
paznic-1 post (perioadă nedeterminată)
lucrător salubrizare-1 post (perioadă nedeterminată)
Relații suplimentare la sediul SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, persoana de contact Manea Mădălina, telefon 0735/309.947... [citește_tot_articolul]

20 Decembrie 2018, 10:10 (867 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:55 (679 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița, organizează licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros a unui număr de 2 loturi teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinația construire anexe gospodărești, după cum urmează:
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 2, care se învecinează la S-DS.111/1, N-E-domeniul privat al comunei, V-domeniul privat al comunei LOT. 1, cu destinația construire anexe gospodărești
-suprafața de1000 mp, situată în tarlaua 561/1/1P-180+181 lot nr. 1, care se... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:50 (643 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT

Valabilitatea cardurilor naționale de sănătate s-a prelungit la 7 ani

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița amintește furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu aceasta, dar și asiguraților, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani.
Cardurile sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 2 ani după data de expirare a valabilității inscripționată pe suprafața din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.
În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:45 (595 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL cu sediul în loc. București, Sector 1, str. Șos.București-Ploiești, nr. 19-21, anunță că a depus la APM lalomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității:
cod CAEN 8610-Activități de asistență spitalicească (denumirea activității cf. CAEN)
cod CAEN 8622-Activități de asistență medicală specializată (denumirea activității cf. CAEN)
pe amplasamentul din Slobozia, jud. lalomița, Str. Șos. Nordului, Nr. 6 (adresa la care se desfășoară activitatea).
Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului lalomița, str. Mihai Viteazu, nr. 1, loc. Slobozia, jud. lalomița, tel: 0243/232.971, fax 0243/215.949, e-mail: office@apmil.anpm.ro, în termen de 15 zile de la apariția prezentului anunț.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:40 (619 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informații pentru asigurați

SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

• Servicii medicale profilactice.
• Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgență altele decât cele finanțate direct de Ministerul Sănătății; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecțiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigații paraclinice; tratamentul medical, chirurgical și unele proceduri de recuperare; prescrierea tratamentului necesar ameliorării sau vindecării, inclusiv indicațiile privind regimul de viață și muncă, precum și cel igieno-dietetic.
• Activități de suport, în condițiile legii.
• Asistență medicală primară și de specialitate ambulatorie la indicația medicului de familie, în condițiile contractului... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:35 (558 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:30 (679 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localității
A. Probe de concurs
1. Selecția dosarelor de înscriere
2. Probă scrisă
3. Interviu
B. Condiții de participare la concurs
a) condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:25 (610 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Completare a ordinii de zi a AGOA «CONSTRIF» SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art.117 ind.1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor «CONSTRIF» SA, completează ordinea de zi, a Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 12,00, respectiv, 15.12.2018 la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:20 (580 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

completare a ordinii de zi a AGEA CONSTRIF SA din 14/15.12.2018

Administrator unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor CONSTRIF SA, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 14.12.2018, la orele 11,00, respectiv 15.12.2018, la aceeași oră, la sediul societății din Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:15 (605 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990·republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în registrul comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 14.12.2018, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.12.... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:10 (632 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490
Administratorul Unic al «CONSTRIF» SA, cu sediul social în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată convoacă pentru data de 14.12.2018, orele 12,00, în Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru... [citește_tot_articolul]

12 Decembrie 2018, 07:05 (641 vizualizări - 0 comentarii)

Vineri 28 Feb 2020
221 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 65 persoane, izolate la domiciliu!

Potrivit Prefecturii Ialomița, în ceea ce privește situația epidemiologică-Coronavirus, joi, 26 februarie 2020, 65 persoane sunt izolate la domiciliu, în carantină neaflându-se ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2020, 17:10
(248 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Mircea Dinescu lansează «Scaunul cu trei picioare»

Slobozia: Mircea Dinescu lansează «Scaunul cu trei picioare»

Cu ocazia «Zilei Modiale a Scriitorului», marți, 3 martie 2020, de la orele 14,30, la Sala Studio a Centrului Cultural «Ionel Perlea» din Slobozia se va lansa volumul de poezii «Scaunul cu trei picioare ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2020, 16:35
(86 vizualizări - 0 comentarii)


Accident la Lilieci: O persoană moartă pe loc, alte patru rănite!

Miercuri, 26 februarie 2020, în jurul orei 6,30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe DN2, în localitatea Lilieci, soldat cu decesul unei persoane ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2020, 16:20
(159 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


Fetești: Acțiune a polițiștilor

Polițiștii feteșteni au desfășurat miercuri, 26 februarie a.c., activități de prevenire a evenimentelor rutiere, precum și a furturilor din locuințe, în cadrul campaniilor «Viața are prioritate!» și «Hoții ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2020, 16:10
(65 vizualizări - 0 comentarii)


4

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 41 persoane, izolate la domiciliu!

Potrivit Prefecturii Ialomița, în ceea ce privește situația epidemiologică-Coronavirus, miercuri, 26 februarie 2020, 41 persoane sunt izolate la domiciliu, în carantină neaflându-se persoane. Pe localități ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2020, 17:30
(528 vizualizări - 0 comentarii)


Razie cu percheziții la Bărbulești și Jilavele

10 percheziții domiciliare, articole pirotehnice ridicate de polițiști, 127 de sancțiuni contravenționale aplicate și o infracțiune constatată în flagrant, este bilanțul unei acțiuni de amploare desfășurată ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2020, 16:10
(193 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Viața are prioritate»

Polițiștii slobozeni au aplicat marți, 25 februarie a.c., peste 30 de sancțiuni contravenționale, în cadrul unei acțiuni operative desfășurate în cadrul campaniei de prevenire a evenimentelor rutiere « ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2020, 14:20
(96 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Incendii la Scânteia, Piersica și Condeești

ISU Ialomița: Incendii la Scânteia, Piersica și Condeești

În curzul zilei de marți, 25 februarie 2020, în jurul orelor 12,35, pompierii ialomițeni au intervenit  pentru localizarea și stingerea unui incendiu la o hală metalică din comuna Scânteia. La locul ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2020, 12:40
(173 vizualizări - 0 comentarii)


8

Prefectura Ialomița, Coronavirus: 9 persoane, izolate la domiciliu la Fetești, Urziceni, Manasia, Amara și Dridu. Alte 4 persoane, izolate la domiciliu sub supraveghere medicală!

Având în vedere situația epidemiologică creată de numeroasele cazuri de coronavirus confirmate în regiunile Lombardia și Veneto din nordul  Italiei,  precum și numărul mare de cetățeni români ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2020, 19:15
(2493 vizualizări - 1 comentariu)


9

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

25 Februarie 2020, 18:10


10

Slobozia: Spărgător de mașini, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii slobozeni au identificat un bărbat, de 28 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de «tentativă la furt calificat», fapte săvârșite în noaptea de 23/24 februarie 2020. Cel în cauză ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2020, 16:50
(238 vizualizări - 0 comentarii)


Tineri ialomițeni, prinși la volan fără permis

Doi ialomițeni de 20, respectiv 30 de ani, au fost depistați de polițiști luni, 24 februarie a.c., conducând autoturisme pe drumurile publice fără a deține permise de conducere pentru vreo categorie de ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2020, 16:40
(135 vizualizări - 0 comentarii)


12

DSVSA Ialomița: Amendat de 3 ori pentru comerț ilegal cu porci

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează toți cetățenii județului că, în scopul prevenirii reapariției de focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2020, 16:15
(173 vizualizări - 0 comentarii)


13

RAJA SA Constanța: Avarie pe strada Călărași din Fetești!

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 75 mm, de pe strada Călărași din Fetești, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile marți, 25 februarie ...[citește_toată_știrea]

25 Februarie 2020, 16:10
(125 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 4 accidente, un decedat și patru răniți

La sfârșitul de săptămână precedent, 21-23 februarie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la patru accidente de circulație, soldate cu decesul unui persoane și rănirea a altor patru. Primul accident ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2020, 17:40
(209 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Lemne confiscate de polițiști

Fetești: Lemne confiscate de polițiști

Polițiștii din Fetești au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 11000 de lei, în urma unei razii pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților ce se pot comite în domeniul silviculturii ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2020, 17:15
(181 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Polițiștii rutieri au depistat, pe raza județului Ialomița, șapte șoferi ialomițeni care au condus pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Șoferii, cu vârste cuprinse între ...[citește_toată_știrea]

24 Februarie 2020, 17:05
(167 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

21 Februarie 2020, 18:20


ISU Ialomița: 28 Februarie-Ziua Protecției Civile din România

Protecția civilă este o structură înființată încă de acum 87 de ani în România, cu scopul îndeplinirii sarcinilor umanitare destinate să protejeze populația civilă împotriva pericolelor, ostilităților sau ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2020, 10:50
(220 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Târgul Apicol, ediția a XI-a

Slobozia: Târgul Apicol, ediția a XI-a

Primăria Municipiului Slobozia prin Servicii Publice Slobozia SRL, în parteneriat cu Casa Mierii Cooperativă Agricolă, vă face cunoscut faptul că, în perioada 28 februarie-1 martie 2020, se va desfășura ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2020, 09:40
(251 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Tânăr reținut pentru «furt calificat»

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au identificat un bărbat, de 28 de ani, din Slobozia, bănuit de comiterea infracțiunii de «furt ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 16:15
(251 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Polițiștii din Ialomița au reținut trei bărbați în urma unor percheziții efectuate la locuințele unor persoane bănuite de «braconaj piscicol» și «furt calificat». Au fost descoperite peste 570 kilograme ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 08:10
(307 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița și IPJ Ialomița, controale în trafic

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează ialomițenii că, în scopul prevenirii reapariției de focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului Ialomița, desfășoară ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 18:10
(254 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în școli

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii rutieri și cei de Ordine Publică din Slobozia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în incinta și în zonele adiacente unităților ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:25
(252 vizualizări - 0 comentarii)


Grecii de Jos: Șoferul de 87 de ani a acroșat cu mașina un biciclist

Marți, 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe DJ101, în localitatea Grecii de Jos, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:20
(300 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 18 februarie a.c., în jurul orelor 16,00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic pe DN2, pe raza comunei Movilița, un autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, din Coșereni ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:15
(259 vizualizări - 0 comentarii)


Mărculești: A intrat cu tractorul în gard

Marți, 18  februarie a.c., în jurul orelor 17,00, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Slobozia au fost sesizați prin 112 de o femeie din localitatea Mărculești, despre faptul că un tractor ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:10
(332 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Vernisaj la Centrul Cultural «Ionel Perlea»

Muzeul Județean Ialomița organizează o expoziție de lucrări a 22 de artiști plastici, din colecțiile Muzeului. 31 de tablouri ale unor artiști renumiți, printre care și Constantin Piliuță, Dona Noni Delavrancea ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:05
(311 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Ialomița și Ilfov. Evaziunea fiscală cu achiziții intracomunitare, în vizor!

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 09:05
(655 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Ordine de protecție provizorie pentru violență domestică

Polițiștii din Slobozia au emis marți, 17 februarie a.c., două ordine de protecție provizorie. Documentele au fost eliberate după ce două femei, victime ale violenței domestice, au făcut solicitări în acest ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2020, 18:05
(372 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...