Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC FORTE GAZ SRL va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate conform cod CAEN 4671 și Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate conform cod CAEN 4730, ce se desfășoară în STAȚIA MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI LICHIZI și GAZOȘI și MAGAZIN ACCESORII AUTO din Comuna Gârbovi, nr. cadastral 20180 și 20180 C1, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M... [citește_tot_articolul]

31 Iulie 2020, 15:10 (135 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

anunț

Primăria comunei Ograda, județul Ialomița, a demarat în data de 16 iunie 2020, implementarea proiectului cu titlul «Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ograda, județul Ialomița»
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2020
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a contractului este de 533.474,14 lei, după cum urmează:
Contribuție UAT Ograda333.474,14 lei... [citește_tot_articolul]

30 Iulie 2020, 10:10 (181 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

ANGAJĂM ELECTRICIAN în București
pentru realizare lucrări de instalație electrică
Beneficii: bonuri de masă, cazare
Salariu: 3000-4000 lei/lună
Relații la telefon 0753/120.611... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:25 (211 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post
-1 post vacant de medic primar Chirurgie și Ortopedie Pediatrică în Compartimentul Chirurgie-Ortopedie pediatrică din cadrul Secției Chirurgie Generală, perioadă determinată
Concursul/examenul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Dosarul de înscriere la concurs... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:20 (178 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC AGROLOC SRL cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, bl. X, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform cod CAEN-0111-cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, și cod CAEN-0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, deținere și utilizare produse pentru protecția plantelor și material semincer tratat, care se desfășoară în localitatea Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:15 (193 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare personal contractual-perioadă determinată

având în vedere
-Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 27, alin. (1), care prevede că «instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat Starea de Alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă»
-Deficitul personalului de îngrijire și asistență din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:10 (187 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public consultare propunere PUZ și dezbatere publică

Primăria orașului Fierbinți-Târg, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra depunerii propunerii de Plan Urbanistic Zonal pentru «Autorizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderii SC EXE PACKAGING SOLUTION SRL pentru înființarea unei noi activități în domeniul fabricării ambalajelor biodegradabile», titular SC EXE PACKAGING SOLUTION SRL, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Fierbinți-Târg, strada Fermierilor, nr.4, nr. cadastral 21358, județul Ialomița.
Planul Urbanistic Zonal poate fi consultat la sediul Primăriei orașului Fierbinți-Târg... [citește_tot_articolul]

28 Iulie 2020, 15:05 (150 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Administratorul statutar al BIOCROMATICA 2017 SRL, cu sediul în Slobozia, str. Primăverii, nr. 3, județul Ialomița, este rugat să ia legatura cu reprezentanții CASEI DE INSOLVENȚĂ ETC IPURL Slobozia pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 288/98/2020 referitoare la administrarea procedurii insolvenței aplicată debitoarei.
Relații suplimentare la telefon 0760/846.868... [citește_tot_articolul]

24 Iulie 2020, 17:10 (175 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de SC AGROMAAL&PIGS SRL cu sediul în Brașov, strada Mircea cel Bătrân, nr. 56, bl.52, sc.B, ap. L, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor «EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICĂ SCÂNTEIA».
Această investiție este nouă. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menționată. Persoanele care doresc... [citește_tot_articolul]

22 Iulie 2020, 14:20 (118 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT COMUNA OGRADA, titular al proiectului «Modernizare drumuri de interes local în comuna Ograda, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizare drumuri de interes local în comuna Ograda, județul Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Ograda, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. ... [citește_tot_articolul]

16 Iulie 2020, 15:10 (130 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

COMUNA PERIEȚI cu sediul în loc. Perieți, str. Calea București, nr. 25, județul Ialomița, titular al planului «Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL al comunei Perieți», anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri, între orele 8,00-14,00.
... [citește_tot_articolul]

14 Iulie 2020, 18:20 (112 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Societate Comercială angajează administrator
Cerințe: de preferință inginer zootehnist, medic veterinar, vârsta maximă 45 ani
Relații la telefon 0744/391.256... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:25 (147 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Vlădeni SPP2, prin Consiliul de Administrație, aduce la cunoștința membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Organizației pentru data de 16 iulie 2020, orele 10,00, la sediul din Vlădeni, str. Bărăganului, nr. 2, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea Actului constitutiv având în vederea schimbarea unor membri ai Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori și Consiliului de conciliere din cadrul OUAI SPP2;
2. Diverse.
Președinte Consiliu de Administrație... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:20 (131 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Servicii Publice Slobozia SRL cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă, anunță închirierea spațiului nr. 1, în suprafață de 23,00 mp, situat în incinta Complexului Comercial Cuza-Vodă, a spațiului nr. 1A, în suprafață de 39,50 mp și a spațiului nr. 1B, în suprafață de 30 mp, situate în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița, a spațiului nr. 8, în suprafață de 5,15 mp, situat în incinta Florăriei Elegant, a cinci căsuțe lemn amplasate în Piața Agroalimentară Ialomița, a două căsuțe lemn amplasate... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 15:05 (127 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL... [citește_tot_articolul]

30 Iunie 2020, 14:50 (131 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG anunță finalizarea proiectului finanțat cu sprijinul financiar al PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2019

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG anunță finalizarea proiectului finanțat cu sprijinul financiar al PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2019

Titlu proiect: „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL LA ȘCOALA FIERBINȚII DE JOS“, ORAȘ FIERBINȚI TÂRG, JUDEȚUL IALOMIȚA
Obiectiv: Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale, sportiv-recreative, activităților sportive de performanță, prin implicarea copiilor, tinerilor și a altor categorii de vârste din comunitate, în practicarea sportului în aer liber, cât și în organizarea unor competiții sportive de calitate.
Valoare proiect: 375491,00 LEI din care:
Buget ADI: 300000,00 LEI
Buget local: 75491,00 LEI
Prin finalizarea investiției au fost atinse obiectivele preconizate a fi realizate prin implementarea investiției:... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 16:10 (148 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

decizie etapă de încadrare

KLUDER PLAST SRL-titular al proiectului «ÎNFIINȚARE FABRICÅ PRELUCRARE ALAMÅ»-propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, Șos. Brăilei, Parc Industrial, IMM, județ Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «ÎNFIINȚARE FABRICÅ PRELUCRARE ALAMÅ», propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, Șos. Brăilei, Parc Industrial, IMM, județ Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru ... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 16:05 (131 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ

Urziceni, 23.06.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni“, cod MySMIS 126911

Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni
Proiectul „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal”, cod MySMIS 2014:126911, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Municipiul Urziceni și are o valoare totală de 10.699.777,79 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare numărul 5279/08.04.2020, din care 10.485.782,23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele... [citește_tot_articolul]

23 Iunie 2020, 09:20 (318 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGFD ȚĂNDĂREI SRL, titular al proiectului ,,Construire instalație evaporator apă tehnologică“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire instalație evaporator apă tehnologică“ propus a fi amplasat în orașul Țăndărei, str. Aleea Teilor, nr. 2, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia,... [citește_tot_articolul]

18 Iunie 2020, 16:10 (138 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs-angajare

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorul post:
-1 post vacant de medic specialist pediatrie, perioadă determinată, în cadrul Cabinetului de Pediatrie din Compartimentul Primiri Urgențe
Concursul/examenul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele... [citește_tot_articolul]

12 Iunie 2020, 10:10 (151 vizualizări - 0 comentarii)

Miercuri 05 Aug 2020
324 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Poliția rutieră în acțiune

În cadrul activităților desfășurate pentru combaterea indisciplinei în trafic, polițiștii rutieri au aplicat duminică, 7 martie a.c., 91 de contravenții la regimul circulației pe drumurile publice, în valoare ...[citește_toată_știrea]

8 Martie 2010, 08:48
(11491 vizualizări - 0 comentarii)


Suspect de furt, identificat cu operativitate de polițiști

Duminică, 7 martie a.c., în jurul orei 8.00, polițiștii au fost sesizați de către un tînăr, de 28 de ani, din orașul Căzănești, despre faptul că în noaptea de sîmbătă spre duminică, persoane necunoscute ...[citește_toată_știrea]

8 Martie 2010, 08:45
(9515 vizualizări - 0 comentarii)


Planul de acțiune SIGURANȚA

Pentru creșterea gradului de siguranță publică a cetățenilor din Ialomița, efective din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Administrației și Internelor au fost angrenate în cursul zilei de ...[citește_toată_știrea]

7 Martie 2010, 05:58
(9452 vizualizări - 1 comentariu)


Beat fiind a nimerit în locuința altei persoane

Vineri, 5 martie a.c., polițiștii din Platonești au fost sesizați de un localnic cu privire la faptul că, în noaptea de joi spre vineri, persoane necunoscute ar fi forțat ușa de la locuința vecinei sale ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:30
(9887 vizualizări - 0 comentarii)


Prins cu țigări din Moldova

În cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiști vineri, 5 martie a.c., a fost identificat în trafic, pe Drumul Național 21, la Slobozia Nouă, un autoturism înmatriculat în Spania. Procedîndu-se la oprirea ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:29
(10969 vizualizări - 0 comentarii)


Depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice

Vineri seara, 5 martie a.c., în jurul orei 18.45, polițiștii feteșteni au depistat un bărbat, de 46 de ani, din Fetești, în timp ce conducea un autoturism cu numere de înmatriculare străine, fiind sub influența ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:29
(8854 vizualizări - 0 comentarii)


Tîlhari arestați

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Slobozia, în cadrul activităților desfășurate cu privire la o tîlhărie aflată în evidențele Poliției cu autori necunoscuți, au reușit identificarea ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:28
(10943 vizualizări - 0 comentarii)


«Șofer» fără permis de conducere

Polițiștii din Țăndărei au depistat la ieșirea din localitate, pe Drumul Național 2A, din direcția Țăndărei-Constanța, un autoturism la volanul căruia se află un localnic, în vîrstă de 30 de ani. Polițiștii ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:24
(9796 vizualizări - 0 comentarii)


8

Acțiunea SIGURANȚA continuă

Începînd cu data de 26 februarie 2010, la nivel național a fost declanșată acțiunea SIGURANȚA, avînd drept scop implicarea a cît mai multor forțe de ordine în zonele cu risc criminogen, prinderea în flagrant ...[citește_toată_știrea]

6 Martie 2010, 15:22
(9554 vizualizări - 0 comentarii)


9

A furat un cal

Vineri , 5 martie a.c., în jurul orei 2.00, polițiștii, în timp ce desfășurau serviciul de patrulare pe raza municipiului Fetești, au depistat un constănțean, de 46 de ani, în timp ce se deplasa pe un cal ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 21:12
(17588 vizualizări - 0 comentarii)


10

Furt constatat în flagrant de polițiștii din Urziceni

Joi, 4 martie a.c., în jurul orei 14.30, o patrulă de siguranță publică a depistat pe strada Vînători, din Urziceni, un bărbat, de 44 de ani, din localitate, în timp ce transporta într-o căruță, 4 dale ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 21:09
(14778 vizualizări - 0 comentarii)


Poliția și Garda Financiară, razie la Fetești

Joi, 4 martie a.c., mai mulți polițiști ai Biroului de Investigare a Fraudelor, în cooperare cu comisari ai Gărzii Financiare Ialomița au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 21:06
(16403 vizualizări - 0 comentarii)


12

Beat la volan, cu arma în mașină

În cursul nopții de joi spre vineri, 4/5 martie a.c., în jurul orei 1.00, polițiști din Căzănești, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare, au depistat, pe strada Gavrilescu din localitate, un bărbat ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 21:01
(19414 vizualizări - 0 comentarii)


13

Furt de energie electrică

Vineri, 5 martie a.c., începînd cu ora 7.00, timp de două ore, polițiști din Țăndărei, în colaborare cu jandami și reprezentanți ai societății furnizoare de energie electrică au acționat în cartierul Strachina ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 20:57
(18053 vizualizări - 1 comentariu)


Fără permis, la plimbare cu mașina

Joi, 4 martie a.c., în jurul orei 13.30, agenții din cadrul Poliției Orașului Fierbinți-Tîrg au identificat în trafic, pe DJ 101 C, un autoturism la volanul căruia se afla un tînăr, de 19 ani, din județul ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 20:54
(17804 vizualizări - 0 comentarii)


Prevenirea evenimentelor rutiere, în atenția polițiștilor

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au continuat acțiunile de prevenire și combatere a cauzelor ce pot provoca accidente rutiere pe arterele din județ. Astfel, în ultimele 24 de ore, 78 de participanți ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 20:51
(14972 vizualizări - 0 comentarii)


Tîlhari încarcerați

Doi tineri, în vîrstă de 16, respectiv 17 ani, primul din comuna Maia, iar cel de-al doilea din Slobozia, au fost încarcerați în cursul zilei de joi, 4 martie a.c., în arestul Inspectoratului, după ce ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 20:48
(15689 vizualizări - 0 comentarii)


Mașinile furate, prioritate pentru polițiști

Mașinile furate, prioritate pentru polițiști

Polițiștii ialomițeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea ilegalităților ce se comit în domeniul furturilor de autovehicule. În ultima perioadă de timp au fost organizate și executate acțiuni specifice ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2010, 14:59
(15200 vizualizări - 0 comentarii)


Filtre la Căzănești

Polițiștii din Căzănești au depistat mai mulți conducători auto care nu au respectat normele prevăzute în Codul Rutier. Astfel, polițiștii au întocmit două dosare penale pe numele a doi bărbați. Unul dintre ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2010, 16:48
(12148 vizualizări - 0 comentarii)


Alcool la volan

Miercuri, 3 martie a.c., polițiștii au acționat în mai multe localități rurale. Astfel, în intervalul orar 8.00-16.00, polițiști din Slobozia au acționat pe raza localităților Albești, Ciulnița, Buești ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2010, 16:48
(12445 vizualizări - 1 comentariu)


Acțiuni comune polițiști-jandarmi în Țăndărei

Efective sporite de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat în după-amiaza zilei de miercuri, 3 martie a.c., în orașul Țăndărei. Începînd cu ora 13.00, s-a acționat pe raza orașului urmărindu ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2010, 16:39
(12790 vizualizări - 0 comentarii)


Necropsia bărbatului găsit în beciul unei case din Bucu va elucida misterul morții acestuia

Bărbatul găsit în stare de inconștiență într-un beci al unei case în construcție din localitatea Bucu a fost identificat. Potrivit primelor cercetări, se pare că bărbatul era domiciliat în localitatea ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2010, 11:34
(12942 vizualizări - 0 comentarii)


Peste 300 de jandarmi la meciul Urziceni-Steaua

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița va asigura cu peste 150 de militari jandarmi măsurile de ordine la meciul de fotbal dintre echipele Unirea Urziceni și Steaua București. Alături de efectivele ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2010, 11:26
(13785 vizualizări - 0 comentarii)


Minori dispăruți, găsiți de polițiști

Polițiștii au reușit identificarea minorului Bucur Ștefănel, de 13 ani, plecat de la domiciliu, din orașul Fierbinți-Tîrg, în dimineața zilei de 1 martie 2010. În urma colaborării cu polițiștii Direcției ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 16:10
(10805 vizualizări - 0 comentarii)


Acțiuni ale Poliției

Polițiștii slobozeni, în colaborare cu jandarmii ialomițeni și reprezentanți ai societății furnizoare de energie electrică au acționat în dimineața zilei de marți, 2 martie a.c., între orele 6,30-8,00, ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 16:09
(11221 vizualizări - 0 comentarii)


Copil de 4 luni, adus la spital mușcat de șobolani

La Spitalul de Urgență din Slobozia a fost adus un copil de 4 luni, cu mai multe răni pe corp, ce păreau a fi provocate de mușcăturile unui șobolan. Cazul copilului a fost semnalat polițiștilor sîmbătă ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 05:38
(10762 vizualizări - 0 comentarii)


A dispărut!

A dispărut!

Luni, 1 martie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că minorul Bucur Ștefănel, de 13 ani, a plecat de la domiciliul din orașul Fierbinți-Tîrg și nu a mai revenit. ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 05:37
(11674 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Sport a fost actualizată!

Cele mai noi știri din sportul ialomițean. ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 02:31
(10624 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri de mică publicitate din Ialomița. ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2010, 01:14
(9276 vizualizări - 0 comentarii)


Evenimente culturale

Consiliul Județean Ialomița și Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea» invită ialomițenii la inaugurarea Sălii STUDIO. Astfel, joi, 4 martie 2010, tinerii artiști ai Liceului de Artă din Slobozia vor susține ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2010, 13:38
(9927 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...