Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
1 3 5 6 7 8 9 78 79

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT SLOBOZIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Parc fotovoltaic în Municipiul Slobozia», propus a fi amplasat în Mun. Slobozia, nr. cadastral 35880, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul UAT Slobozia din Mun. Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, jud. Ialomița în zilele de luni-vineri, în orele de program.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2023, 16:35 (1416 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

COMUNA PERIEȚI, titular al proiectului «Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți cu satele componente, județul Ialomița-Etapa II» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți cu satele componente, județul Ialomița-Etapa II», propus a se realiza în com. Perieți.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2023, 16:30 (286 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr. 14440/19.10.2023 pentru obiectivul de investiții: «Construcție Complex Social Bora în Municipiul Slobozia-Construire Cantină Socială cu săli de mese» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

19 Octombrie 2023, 13:30 (314 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
PRIMĂRIA COMUNEI OGRADA, cu sediul în comuna Ograda, telefon/fax 0243/279.625, cod identificare fiscală 16371390, e-mail: [email protected]
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
• Concesionarea a 3 loturi teren intravilan, în suprafață totală de 2463 mp, aparținând domeniului privat al comunei Ograda, județul Ialomița, cu destinația construire... [citește_tot_articolul]

16 Octombrie 2023, 09:45 (489 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC PUNCT PLUS ADVERTISING SRL, cu sediul social în comuna Dragalina, sat C-tin Brâncoveanu, str. Bisericii, nr. 2, jud. Călărași, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului și declanșarea etapei de încadrare la «P.U.Z.-INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE».
Consultarea primei versiuni a planului se face la SC PUNCT PLUS ADVERTISING SRL, reprezentată de Constantin Laura Elena, la adresa din bd. Chimiei, nr. 6, incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Slobozia, jud. Ialomița, între orele 08,00-16,00, zilnic de luni până vineri sau la adresa: [email protected].... [citește_tot_articolul]

16 Octombrie 2023, 09:05 (359 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC AGROCHEM SRL, titular al proiectului «Extindere șopron îngrășăminte C3, construire șopron utilaje, magazie și schimbare de destinație clădire birouri C1-în sector agricol și cantina C3-în birou și magazie substanțe fitosanitare», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluae a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Extindere șopron îngrășăminte C3, construire șopron utilaje, magazie și schimbare de destinație clădire birouri C1-în sector agricol și cantina C3-în birou și magazie substanțe fitosanitare», propus a se amplasa în... [citește_tot_articolul]

13 Octombrie 2023, 09:45 (238 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC PUNCT PLUS ADVERTISING SRL, cu sediul social în comuna Dragalina, sat C-tin Brâncoveanu, str. Bisericii, nr. 2, jud. Călărași, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului și declanșarea etapei de încadrare la «P.U.Z.-INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE».
Consultarea primei versiuni a planului se face la SC PUNCT PLUS ADVERTISING SRL, reprezentată de Constantin Laura Elena, la adresa din bd. Chimiei, nr. 6, incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Slobozia, jud. Ialomița, între orele 08,00-16,00, zilnic de luni până vineri sau la adresa: [email protected].... [citește_tot_articolul]

13 Octombrie 2023, 09:00 (257 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a unui post de fununcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucu

Primăria comunei Bucu, județul Ialomița, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post vacant-aferent unei funcții publice, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucu, aprobat prin Dispoziția nr. 207/12.10.2023, denumit în continuare Regulament, în cadrul compartimentului Contabilitate:
-1 post Inspector, grad profesional principal-atribuții de contabil
Documente necesare și data limită
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Primăriei comunei Bucu din localitatea Bucu, Calea București, nr. 101, următoarele documente:... [citește_tot_articolul]

12 Octombrie 2023, 13:30 (233 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

anunț public

Primăria Comunei SFÂNTU GHEORGHE a demarat în data de 11 octombrie 2023 (data semnării contractului) implementarea proiectului cu titlul «Parc de agrement». Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2023.
Perioada de implementare: 12 luni.
Valoarea totală a contractului este de 590.916,57 lei, după cum urmează:
Contribuție UAT SFÂNTU GHEORGHE: 260.916,57 lei;
Contribuție ADI Ialomița: 330.000 lei.
Scopul/Obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei. Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților în aer liber.... [citește_tot_articolul]

12 Octombrie 2023, 09:30 (330 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul RAJA SA, cu adresa în Mun. Constanța, strada Călărași 22-24, email: [email protected], intenționează să solicite de la A.B.A. Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru investiția: «Extindere rețea de alimentare cu apă str. Viorelelor, loc. Fetești, Județul Ialomița». Această investiție este nouă. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Beneficiarului, RAJA SA, str. Călărași 22-24, telefon 0241 664 046, după data de 05.10.2023.... [citește_tot_articolul]

12 Octombrie 2023, 09:00 (934 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Școala Gimnazială Malu, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, sat Malu, strada Principală, nr. 28, jud. Ialomița, organizează în data de 23.10.2023, începând cu orele 13,00, licitație publică cu strigare pentru arendarea unei suprafețe de 14,5 ha, teren arabil extravilan, conform Titlului de Proprietate nr. 109665.
Relații suplimentare la telefon 0243/262.310, Secretariat Școala Gimnazială Malu. ... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2023, 15:00 (332 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

BENEFICIAR ANDREI AURICA și BABA FLORIAN DUMITRU, cu domiciliul în comuna Ograda, având autorizația de construire nr. 18/04.09.2023, anunță executarea lucrarilor de «Construire Locuință parter-modificare temă».
Lucrările se efectuează în comuna Ograda, str. Rovine, nr. 10. ... [citește_tot_articolul]

10 Octombrie 2023, 09:45 (278 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Subscrisa SC AGROMAS GRUP SRL având punct de lucru în mun. Slobozia, jud. Ialomița, str. Sudului, nr. 7, jud. Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE CLĂDIRE MIXTĂ SERVICII/LOCUIRE D+P+3E, AMENAJARE TEREN/SPAȚIU VERDE» situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, str. Vechea Matcă, nr. 10 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la APM Ialomița, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.... [citește_tot_articolul]

6 Octombrie 2023, 09:05 (251 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, sat Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul «SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL IALOMIȚA».
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unei stații de epurare și amplasarea de fose septice în satele Sfântu Gheorghe, Butoiu și Malu.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2023, 14:00 (201 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei

Numele beneficiarului: S.C. URBAN S.A.
Obiectivele proiectului: În data de 03 octombrie 2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7/PC cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei. Obiectiv general al proiectului este asigurarea sustenabilă a apei pentru... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2023, 13:20 (195 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul RAJA SA, cu adresa în Mun. Constanța, strada Călărași 22-24, email: [email protected], intenționează să solicite de la A.B.A. Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor, pentru investiția: «Extindere rețea de alimentare cu apă str. Viorelelor, loc. Fetești, Județul Ialomița». Această investiție este nouă. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Beneficiarului, RAJA SA, str. Călărași 22-24, telefon 0241/664.046, după data de 05.10.2023.... [citește_tot_articolul]

5 Octombrie 2023, 11:45 (175 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ DE LICITAȚIE

anunț de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri-teren construire locuință și economic în comuna SĂVENI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Săveni, cu sediul în comuna Săveni, Str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județul Ialomița, cod fiscal  4365336, cod poștal 927205, telefon: 0243/278.012, fax: 0243/278.299, e-mail: [email protected].
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
- Teren intravilan, în suprafață de 514mp, situat pe Strada Patriarh Miron Cristea, nr. 113, CF 27571.
- Teren în suprafață de 800mp, situat pe Strada Ion Creangă, nr. 13, CF 26203;
- Teren în suprafață de 854 mp, situat pe Strada Ciprian Porumbescu, nr. 14, CF 27320;
- Teren în suprafață de 1000 mp, T12 P.298 -Lot 1 CF 26598;
- Teren în suprafață de 884 mp, T12 P.298 -Lot 2 CF 35249;
- Teren în suprafață de 884 mp, T12 P.298 -Lot 3 CF 35250;
- Teren în suprafață de 872 mp, CF 35251, T12 P. 298 -Lot 4;
- Teren în suprafață de 889 mp, CF 35252, T12 P. 298 -Lot 5;
- Teren în suprafață de 919 mp, CF 35253, T12 P. 298 -Lot 6;
- Teren în suprafață de 919 mp, CF 35254, T12 P. 298 -Lot 7;
- Teren în suprafață de 919 mp, CF 35255, T12 P. 298 -Lot 8;
- Teren în suprafață de 1063mp, situat pe Strada Profesor Stelică Diaconu, nr. 1A, CF 27344;
- Teren în suprafață de 1063mp, situat pe Strada Profesor Stelică Diaconu, nr. 1B, CF 27342;
- Teren în suprafață de 1044 mp, situat pe Strada Nicolae Iorga, nr. 49, CF 35256;
- Teren în suprafață de 1790 mp, situat pe Strada Unirii, nr. 1, CF 26912;
- Teren în suprafață de 1596 mp, situat pe Strada Unirii, nr. 1A, CF 26910;
- Teren în suprafață de 1195 mp, situat pe Strada Unirii, nr. 1B, CF 26908;
- Teren în suprafață de 1178 mp, situat pe Strada Unirii, nr. 2A, CF 26932;
- Teren în suprafață de 1033 mp, situat pe Strada Unirii, nr. 2B, CF 26930;
bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Săveni conform HCL Săveni nr. 103/19.09.2023 și OUG 57/03.07.2019.
... [citește_tot_articolul]

3 Octombrie 2023, 11:05 (220 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Subscrisa SC AGROMAS GRUP SRL având punct de lucru în mun. Slobozia, jud. Ialomița, str. Sudului, nr. 7, jud. Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE CLĂDIRE MIXTĂ SERVICII/LOCUIRE D+P+3E, AMENAJARE TEREN/SPAȚIU VERDE» situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, str. Vechea Matcă, nr. 10 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița.
Observații/comentarii și sugestii... [citește_tot_articolul]

3 Octombrie 2023, 10:20 (223 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, titular al proiectului «MODERNIZAREA STAIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 kV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 1-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV BORDUȘANI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «MODERNIZAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 KV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 1-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV BORDUȘANI»... [citește_tot_articolul]

2 Octombrie 2023, 09:10 (303 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, titular al proiectului «MODERNIZAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 kV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 3-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV CĂZĂNEȘTI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «MODERNIZAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 KV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 3-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV CĂZĂNEȘTI»... [citește_tot_articolul]

2 Octombrie 2023, 09:00 (186 vizualizări - 0 comentarii)

1 3 5 6 7 8 9 78 79
10 Dec 2023
69 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 437 438
0

Bărbulești: Minor de 15 ani, la volanul unui automobil

Joi, 7 decembrie a.c., polițiștii ialomițeni au oprit în trafic un automobil, la volanul căruia se afla un minor de 15 ani, domiciliat în comuna Bărbulești. Oamenii legii au constatat faptul că respectivul ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 15:00
(225 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Băuți la volan

Doi tineri de 27 și, respectiv 22 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost identificați în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul de 27 de ani, domiciliat în Fetești, a fost oprit ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 14:40
(233 vizualizări - 0 comentarii)


Protest al grefierilor din Parchetele și instanțele ialomițene

Protest al grefierilor din Parchetele și instanțele ialomițene

Vineri, 8 decembrie a.c., grefierii angajați în cadrul Parchetelor și instanțelor din județul Ialomița au organizat un protest spontan. Protestul s-a desfășurat în intervalul orar 10,00-12,00 și nu va fi ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 12:05
(272 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Clarificări privind stadiul controlului clasic pe teren, în campania 2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aduce clarificări importante cu privire la stadiul controlului clasic pe teren pentru anul de cerere 2023. Începând de joi, 7 decembrie a.c., funcționalitățile ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 08:50
(178 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Percheziții într-un dosar de «camătă» și «șantaj»

Țăndărei: Percheziții într-un dosar de «camătă» și «șantaj»

Miercuri, 6 decembrie a.c., polițiștii din Țăndărei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești, au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Țăndărei, la persoane bănuite de comiterea ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 16:10
(470 vizualizări - 0 comentarii)


5

Făcăeni: Percheziții la persoane bănuite de «furt calificat»

Miercuri, 6 decembrie a.c., polițiștii ialomițeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza comunei Făcăeni, la locuințele a doi bărbați, în vârstă de 34 și 37 de ani. Cei în cauză ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 16:00
(270 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Pește confiscat de polițiști

Joi, 7 decembrie a.c., polițiștii din Slobozia au depistat în flagrant delict, pe raza municipiului Slobozia, un conducător auto, în vârstă 37 de ani, în timp ce transporta într-un autoturism pește din ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 15:45
(490 vizualizări - 1 comentariu)


7

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 5 decembrie 2023, polițiștii rutieri din Urziceni au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală sau contravențională la regimul rutier. În cadrul acestei acțiuni au fost ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 16:25
(369 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Sprijin financiar pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 15:00
(348 vizualizări - 0 comentarii)


Forțe proaspete pentru Jandarmeria Ialomița

Forțe proaspete pentru Jandarmeria Ialomița

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița s-au mărit cu 15 subofițeri. Noii angajați sunt absolvenții Școlilor Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni și Drăgășani, promoția decembrie ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 12:25
(374 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Luni, 11 decembrie 2023, termen-limită pentru depunerea unor formulare fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 11:15
(393 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

6 Decembrie 2023, 10:55


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

5 Decembrie 2023, 18:20


USR: Aroganța PSD-PNL poate lăsa copiii la mâna traficanților de carne vie de la 1 ianuarie 2024

Marți, 5 decembrie 2023, a fost adoptat în Senat un proiect important care repară o greșeală majoră a coaliției PSD-PNL și incriminează din nou în Codul Penal abuzurile sexuale dintre adulți și minorii ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 14:55
(812 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: USR abuz sexual


Ministrul Muncii, vizită de lucru în Ialomița

Ministrul Muncii, vizită de lucru în Ialomița

Marți, 5 decembrie 2023, prefectul județului Ialomița, Constantin Marin, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel și directorii structurilor teritoriale ale Ministerului Muncii au primit ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 13:30
(568 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: «Împreună aducem bucurie-Moș Nicolae alături de copii»

Protopopiatul Slobozia: «Împreună aducem bucurie-Moș Nicolae alături de copii»

Marți, 5 decembrie 2023, cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor și în prag de Sfântul Nicolae, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» din municipiu au ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 13:20
(525 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,65%, rata șomajului la sfârșitul lunii septembrie 2023

La sfârșitul lunii octombrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3725 șomeri (din care 1852 femei), rata șomajului fiind de 4,69%, cu 0,05% peste ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 12:35
(430 vizualizări - 0 comentarii)


Avansări în grad la Jandarmeria Ialomița, cu ocazia Zilei Naționale a României

Avansări în grad la Jandarmeria Ialomița, cu ocazia Zilei Naționale a României

Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, 3 ofițeri și 12 subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița au fost înaintați în gradul militar următor, înainte de îndeplinirea ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 11:05
(505 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Vineri, 8 decembrie 2023, termen-limită pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 10:35
(424 vizualizări - 0 comentarii)


APIA primește cereri inițile anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun la Centrele județene ale Agenției, respectiv al Municipiului București pe raza ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 09:10
(428 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la o casă din Fierbinți-Târg

Un incendiu s-a produs duminică, 3 decembrie a.c., în jurul orei 2,00, la o locuință proprietate personală în orașul Fierbinți-Târg. Trei echipaje de la Detașamentul de Pompieri Urziceni au intervenit pentru ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 16:05
(439 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Peste 1100 de amenzi în minivacanța de 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie-3 decembrie a.c., nu au fost înregistrate evenimente deosebite, polițiștii ialomițeni fiind prezenți la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:50
(465 vizualizări - 0 comentarii)


0241/924-Call Center RAJA Constanța

0241/924-Call Center RAJA Constanța

Interacțiunea cu utilizatorul serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare este extrem de importantă pentru RAJA Constanța. De aceea, serviciul de Call Center pus la dispoziția acestora vine în ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:25
(451 vizualizări - 0 comentarii)


ANAF: «Ghid privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023»

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat și publicat «Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:05
(923 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Măsuri preventive în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2023

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, în scopul prevenirii unor episoade de îmbolnăvire a populației cu Trichinella spiralis (Trichineloză), aduce la cunoștința că reprezintă ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 12:10
(487 vizualizări - 0 comentarii)


Sinești: Microbuz cu cinci pasageri, implicat într-un accident rutier

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni, 4 decembrie a.c., în zona localității Sinești, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz cu cinci ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 09:00
(795 vizualizări - 0 comentarii)


Muzeul Județean Ialomița: Expoziție-eveniment cu prilejul Zilei Naționale a României

Muzeul Județean Ialomița: Expoziție-eveniment cu prilejul Zilei Naționale a României

Muzeul Județean Ialomița organizează o expoziție dedicată împlinirii a 105 ani de la actul istoric de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Expoziția este găzduită de foaierul Sălii Europa a Consiliului ...[citește_toată_știrea]

30 Noiembrie 2023, 12:45
(849 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița a fost reconectată la rețeaua de energie electrică

Ialomița a fost reconectată la rețeaua de energie electrică

E-Distribuție Dobrogea anunță că echipele de lucru mobilizate au reconectat la rețea circa 96% din numărul total de clienți care au avut alimentarea cu energie electrică întreruptă de daunele provocate ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 20:40
(767 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: Activități educative alături de preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit «Piticot»

Protopopiatul Slobozia: Activități educative alături de preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 29 noiembrie 2023, Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» din municipiu au organizat activitatea cu tema «Sfântul Apostol Andrei-ocrotitorul românilor ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 14:40
(1106 vizualizări - 0 comentarii)


A treia zi de proteste la Direcția Județeană de Statistică Ialomița

A treia zi de proteste la Direcția Județeană de Statistică Ialomița

Miercuri, 29 noiembrie 2023, salariații Direcției Județene de Statistică Ialomița au continuat protestul început pe data de 27 noiembrie 2023. Greva s-a desfășurat timp de o oră, începând cu orele 11,0 ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 13:50
(1386 vizualizări - 1 comentariu)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 437 438
Ultimele comentarii
Vasile în 9,3 km de străzi asfaltate la Perieți Un brigadier în Rudele unui bărbat ucis accidental cer despăgubiri de peste 1 milion de euro ora se ana în Punct de acostare pentru ambarcațiuni, în comuna Stelnica Ionica în Spitalul Județean de Urgență Slobozia renunță la investiții Mai multi MEMBRI în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Membru în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Dana în Punct de acostare pentru ambarcațiuni, în comuna Stelnica Dorian în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Atentie! în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Alex_Nedea în Rudele unui bărbat ucis accidental cer despăgubiri de peste 1 milion de euro 2 în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Mihai în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Vasile de la Fetești în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Iosif în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Tanța în Compania Națională de Investiții construiește un cămin cultural în comuna Dridu de Avocat în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Aneta în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Grivițean în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Eu Franț în Meritau mai mult 6 în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia»

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...