Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
1 2 3 5 7 8 9 78 79

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița

În data de 06 septembrie 2023, s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și URBAN S.A., în calitate de Beneficiar. Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014-158445.
Proiectul se încadrează în acțiunile finanțabile în cadrul Axei Prioritare 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 12:25 (918 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

CYCLING RACE SLOBOZIA 2023

Primăria Municipiului Slobozia organizează evenimentul CYCLING RACE SLOBOZIA 2023, dedicat cicliștilor cu experiență, cicliștilor amatori și celor pasionați de ciclism, unde cu toții pot concura în data de 15 octombrie 2023 pe una dintre cursele de 45 km, 18 km sau 9 km, pentru a obține un tricou unic, simbol al victoriei, excelenței, pasiunii și determinării.
Vino să punem împreună Slobozia pe harta impresionantă a evenimentelor sportive dedicate ciclismului.
Competiția, ce va avea ca punct de start Piața Unirii, va oferi numeroase surprize... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 10:00 (475 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de informare

În atenția cetățenilor Municipiului Slobozia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Slobozia, prin personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slobozia, aduce la cunotința cetățenilor municipiului semnificația si durata semnalelor acustice ce se folosesc în caz de situații de Protecție Civilă. Semnalele acustice sunt transmise prin echipamentele de avertizare/alarmare (sirene electronice) amplasate în Municipiul Slobozia.
Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt:
-alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.
Durata fiecărui... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 09:45 (381 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de catre COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în Comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «MODERNIZARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ETAPA IV ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu... [citește_tot_articolul]

21 Septembrie 2023, 10:25 (1415 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

anunț public

Primăria Comunei Scânteia, jud. Ialomița, a demarat în data de 19.06.2023 implementarea proiectului cu titlul «Amenajare loc de joacă în comuna Scânteia, jud. Ialomița». Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2023.
Perioada de implementare: 6 luni.
Valoarea totală a contractului este de 398.219,76 lei, după cum urmează:
-Contribuție UAT SCÂNTEIA: 69.819,76 lei; inclusiv TVA
-Contribuție ADI Ialomița: 328.400,00 lei, inclusiv TVA
Scopul/Obiectivul proiectului vizează amenajarea unui spațiu de... [citește_tot_articolul]

20 Septembrie 2023, 12:30 (609 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință extraordinară de îndată pentru data de 21 septembrie 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:

Prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință extraordinară de îndată consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 21 septembrie 2023, orele 16,00.  Ședința se va desfășura online.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2023, 15:45 (449 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Titularul SC POWER UNIT SRL cu sediul în județul/municipiul Galați, bulevardul Siderurgiștilor, nr. 7, sp. comercial, bloc PS1B, sc.3, parter, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire parc eolian Tăndărei (cu infrastructura, suprastructura, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: centrale eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică și puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la sistemul energetic național)», propus a fi amplasat în orașul Tăndărei, Nr. Cad 24006-T78/9, P23, lot 1, Nr. Cad. 25985-T94, P50, lot 1, Nr. Cad. 24831 – T88/2, P12, lot 1, Nr. Cad. 24038-T9... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2023, 08:35 (355 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA SCÂNTEIA, titular al proiectului «Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar în comuna Scânteia, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar în comuna Scânteia, județul Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Scânteia, sat Scânteia, T161, P2, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi... [citește_tot_articolul]

15 Septembrie 2023, 14:10 (628 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Titularul SC POWER UNIT SRL cu sediul în județul/municipiul Galați, bulevardul Siderurgiștilor, nr. 7, sp. comercial, bloc PS1B, sc.3, parter, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire parc eolian Tăndărei (cu infrastructura, suprastructura, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: centrale eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică și puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la sistemul energetic național)», propus a fi amplasat în orașul Tăndărei, Nr. Cad 24006-T78/9, P23, lot 1, Nr. Cad. 25985-T94, P50, lot 1, Nr. Cad. 24831-T88/2, P12, lot 1, Nr... [citește_tot_articolul]

15 Septembrie 2023, 08:30 (327 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de către COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în Comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «MODERNIZARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ETAPA IV ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu... [citește_tot_articolul]

12 Septembrie 2023, 15:30 (352 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL-PARC EOLIAN ȚĂNDĂREI-UAT ȚĂNDĂREI-EXTRAVILAN NR. CAD: 24006, 25985, 24831, 24038, 23914, 26058, 25278, 25987 25342, 24972, 23692, 23725, 24432, 23901, 23959, 24075

Argumentare: Construire parc eolian cu infrastructură, suprastructură, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: turbine eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică si puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la Sistemul Energetic național.
Inițiator: SC POWER UNIT SRL
e-mail: [email protected]
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Țăndărei în perioada, 08.09.2023-28.09.2023.
Persoana desemnată cu informarea și consultarea publicului: Petcu... [citește_tot_articolul]

8 Septembrie 2023, 08:30 (662 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință ordinară pentru data de 31 august 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:
Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 31 august 2023, orele 1600, la Sala de ședințe a Consiliului Local din incinta Primăriei Municipiului Slobozia.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa... [citește_tot_articolul]

29 August 2023, 16:40 (367 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Primăria Platonești a emis autorizația de construire cu numărul 16 din 28.08.2023 pentru proiectul «Desființare locuință» din strada Fetești, nr. 38, sat Platonești, beneficiarul fiind Dumitrache Tabita Eugenia. ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:15 (246 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr 14399/11.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Implementare parc fotovoltaic Epurare_1 cu o putere instalată de 60 Kw AC» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:10 (332 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr 14400/11.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, 2A» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:05 (407 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr. 14401/22.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Constructie Complex Social Bora în Municipiul Slobozia-Reabilitare drumuri de acces pe străzile Maxim Gorki, Stânjenei și Burebista (De752)» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

24 August 2023, 14:25 (393 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNT PUBLIC

Primăria Platonești a emis autorizația de construire cu numărul 7 din 27.06.2023 pentru proiectul «AMENAJARE LOC DE JOACĂ DIN STRADA GRĂDINIȚEI, COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA» din str. Grădiniței, nr. 8, sat Platonești, beneficiarul fiind UAT PLATONEȘTI. ... [citește_tot_articolul]

24 August 2023, 08:45 (230 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA anunță publicul inetresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «MODERNIZAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 kV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 2-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 kV CĂZĂNEȘTI», propus a fi amplasat în orașul Căzănești, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul E-Distribuție Dobrogea SA, în... [citește_tot_articolul]

23 August 2023, 12:15 (2252 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de comuna Sfântu Gheorghe, județ Ialomița ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul «Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate menajere», comuna Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută colectarea apelor uzate menajere de la gospodăriile individuale și agenți socio economici și construcția unei stații de epurare pentru tratarea apelor uzate menajere în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă... [citește_tot_articolul]

22 August 2023, 14:10 (824 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 și alin.4 din Legea nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărâre referitor la:
1. Aprobarea participării Municipiului Slobozia la «Programul privind casarea autovehiculelor uzate» a depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor în cadrul programului.
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătățirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la domnul Murărașu Ilie Cristian, responsabil pentru relația cu societatea... [citește_tot_articolul]

21 August 2023, 08:50 (1450 vizualizări - 0 comentarii)

1 2 3 5 7 8 9 78 79
10 Dec 2023
76 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 437 438
0

Bărbulești: Minor de 15 ani, la volanul unui automobil

Joi, 7 decembrie a.c., polițiștii ialomițeni au oprit în trafic un automobil, la volanul căruia se afla un minor de 15 ani, domiciliat în comuna Bărbulești. Oamenii legii au constatat faptul că respectivul ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 15:00
(223 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Băuți la volan

Doi tineri de 27 și, respectiv 22 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce au fost identificați în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul de 27 de ani, domiciliat în Fetești, a fost oprit ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 14:40
(233 vizualizări - 0 comentarii)


Protest al grefierilor din Parchetele și instanțele ialomițene

Protest al grefierilor din Parchetele și instanțele ialomițene

Vineri, 8 decembrie a.c., grefierii angajați în cadrul Parchetelor și instanțelor din județul Ialomița au organizat un protest spontan. Protestul s-a desfășurat în intervalul orar 10,00-12,00 și nu va fi ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 12:05
(271 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Clarificări privind stadiul controlului clasic pe teren, în campania 2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aduce clarificări importante cu privire la stadiul controlului clasic pe teren pentru anul de cerere 2023. Începând de joi, 7 decembrie a.c., funcționalitățile ...[citește_toată_știrea]

8 Decembrie 2023, 08:50
(177 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Percheziții într-un dosar de «camătă» și «șantaj»

Țăndărei: Percheziții într-un dosar de «camătă» și «șantaj»

Miercuri, 6 decembrie a.c., polițiștii din Țăndărei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești, au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Țăndărei, la persoane bănuite de comiterea ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 16:10
(469 vizualizări - 0 comentarii)


5

Făcăeni: Percheziții la persoane bănuite de «furt calificat»

Miercuri, 6 decembrie a.c., polițiștii ialomițeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza comunei Făcăeni, la locuințele a doi bărbați, în vârstă de 34 și 37 de ani. Cei în cauză ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 16:00
(268 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Pește confiscat de polițiști

Joi, 7 decembrie a.c., polițiștii din Slobozia au depistat în flagrant delict, pe raza municipiului Slobozia, un conducător auto, în vârstă 37 de ani, în timp ce transporta într-un autoturism pește din ...[citește_toată_știrea]

7 Decembrie 2023, 15:45
(489 vizualizări - 1 comentariu)


7

Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 5 decembrie 2023, polițiștii rutieri din Urziceni au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală sau contravențională la regimul rutier. În cadrul acestei acțiuni au fost ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 16:25
(367 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Sprijin financiar pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 15:00
(346 vizualizări - 0 comentarii)


Forțe proaspete pentru Jandarmeria Ialomița

Forțe proaspete pentru Jandarmeria Ialomița

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița s-au mărit cu 15 subofițeri. Noii angajați sunt absolvenții Școlilor Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni și Drăgășani, promoția decembrie ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 12:25
(366 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Luni, 11 decembrie 2023, termen-limită pentru depunerea unor formulare fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de ...[citește_toată_știrea]

6 Decembrie 2023, 11:15
(390 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

6 Decembrie 2023, 10:55


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

5 Decembrie 2023, 18:20


USR: Aroganța PSD-PNL poate lăsa copiii la mâna traficanților de carne vie de la 1 ianuarie 2024

Marți, 5 decembrie 2023, a fost adoptat în Senat un proiect important care repară o greșeală majoră a coaliției PSD-PNL și incriminează din nou în Codul Penal abuzurile sexuale dintre adulți și minorii ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 14:55
(810 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: USR abuz sexual


Ministrul Muncii, vizită de lucru în Ialomița

Ministrul Muncii, vizită de lucru în Ialomița

Marți, 5 decembrie 2023, prefectul județului Ialomița, Constantin Marin, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel și directorii structurilor teritoriale ale Ministerului Muncii au primit ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 13:30
(567 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: «Împreună aducem bucurie-Moș Nicolae alături de copii»

Protopopiatul Slobozia: «Împreună aducem bucurie-Moș Nicolae alături de copii»

Marți, 5 decembrie 2023, cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor și în prag de Sfântul Nicolae, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» din municipiu au ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 13:20
(523 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,65%, rata șomajului la sfârșitul lunii septembrie 2023

La sfârșitul lunii octombrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3725 șomeri (din care 1852 femei), rata șomajului fiind de 4,69%, cu 0,05% peste ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 12:35
(428 vizualizări - 0 comentarii)


Avansări în grad la Jandarmeria Ialomița, cu ocazia Zilei Naționale a României

Avansări în grad la Jandarmeria Ialomița, cu ocazia Zilei Naționale a României

Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, 3 ofițeri și 12 subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița au fost înaintați în gradul militar următor, înainte de îndeplinirea ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 11:05
(504 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Vineri, 8 decembrie 2023, termen-limită pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 10:35
(422 vizualizări - 0 comentarii)


APIA primește cereri inițile anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun la Centrele județene ale Agenției, respectiv al Municipiului București pe raza ...[citește_toată_știrea]

5 Decembrie 2023, 09:10
(427 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la o casă din Fierbinți-Târg

Un incendiu s-a produs duminică, 3 decembrie a.c., în jurul orei 2,00, la o locuință proprietate personală în orașul Fierbinți-Târg. Trei echipaje de la Detașamentul de Pompieri Urziceni au intervenit pentru ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 16:05
(438 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Peste 1100 de amenzi în minivacanța de 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie-3 decembrie a.c., nu au fost înregistrate evenimente deosebite, polițiștii ialomițeni fiind prezenți la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:50
(464 vizualizări - 0 comentarii)


0241/924-Call Center RAJA Constanța

0241/924-Call Center RAJA Constanța

Interacțiunea cu utilizatorul serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare este extrem de importantă pentru RAJA Constanța. De aceea, serviciul de Call Center pus la dispoziția acestora vine în ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:25
(450 vizualizări - 0 comentarii)


ANAF: «Ghid privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023»

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat și publicat «Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 14:05
(920 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Măsuri preventive în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2023

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, în scopul prevenirii unor episoade de îmbolnăvire a populației cu Trichinella spiralis (Trichineloză), aduce la cunoștința că reprezintă ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 12:10
(486 vizualizări - 0 comentarii)


Sinești: Microbuz cu cinci pasageri, implicat într-un accident rutier

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni, 4 decembrie a.c., în zona localității Sinești, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz cu cinci ...[citește_toată_știrea]

4 Decembrie 2023, 09:00
(793 vizualizări - 0 comentarii)


Muzeul Județean Ialomița: Expoziție-eveniment cu prilejul Zilei Naționale a României

Muzeul Județean Ialomița: Expoziție-eveniment cu prilejul Zilei Naționale a României

Muzeul Județean Ialomița organizează o expoziție dedicată împlinirii a 105 ani de la actul istoric de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Expoziția este găzduită de foaierul Sălii Europa a Consiliului ...[citește_toată_știrea]

30 Noiembrie 2023, 12:45
(848 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița a fost reconectată la rețeaua de energie electrică

Ialomița a fost reconectată la rețeaua de energie electrică

E-Distribuție Dobrogea anunță că echipele de lucru mobilizate au reconectat la rețea circa 96% din numărul total de clienți care au avut alimentarea cu energie electrică întreruptă de daunele provocate ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 20:40
(765 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Slobozia: Activități educative alături de preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit «Piticot»

Protopopiatul Slobozia: Activități educative alături de preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 29 noiembrie 2023, Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot» din municipiu au organizat activitatea cu tema «Sfântul Apostol Andrei-ocrotitorul românilor ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 14:40
(1102 vizualizări - 0 comentarii)


A treia zi de proteste la Direcția Județeană de Statistică Ialomița

A treia zi de proteste la Direcția Județeană de Statistică Ialomița

Miercuri, 29 noiembrie 2023, salariații Direcției Județene de Statistică Ialomița au continuat protestul început pe data de 27 noiembrie 2023. Greva s-a desfășurat timp de o oră, începând cu orele 11,0 ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2023, 13:50
(1383 vizualizări - 1 comentariu)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 437 438
Ultimele comentarii
Vasile în 9,3 km de străzi asfaltate la Perieți Un brigadier în Rudele unui bărbat ucis accidental cer despăgubiri de peste 1 milion de euro ora se ana în Punct de acostare pentru ambarcațiuni, în comuna Stelnica Ionica în Spitalul Județean de Urgență Slobozia renunță la investiții Mai multi MEMBRI în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Membru în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Dana în Punct de acostare pentru ambarcațiuni, în comuna Stelnica Dorian în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Atentie! în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Alex_Nedea în Rudele unui bărbat ucis accidental cer despăgubiri de peste 1 milion de euro 2 în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Mihai în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Vasile de la Fetești în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Iosif în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Tanța în Compania Națională de Investiții construiește un cămin cultural în comuna Dridu de Avocat în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Aneta în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia» Grivițean în Grivița și Axintele, performerele etapei a 16-a Eu Franț în Meritau mai mult 6 în Parchetul Județean Ialomița a vrut să renunțe la cele mai importante acuzații în dosarul «CAR Învățământ Slobozia»

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...