Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Prefectul Gigi Petre aduce fermierilor prejudicii de 1 milion de euro

Unde nu-i cap, vai de administrație

Prefectul Gigi Petre aduce fermierilor prejudicii de 1 milion de euro

În vara anului 2015, fermierii ialomițeni au aflat că pot accesa un «ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015». Indiferența autorităților locale și incompetența Prefecturii Ialomița au tergiversat acest proces o perioadă nepermis de lungă. Mai mult decît atît, din cauza nerespectării procedurilor legale impuse de către Ordonanța 45, la acest moment 247 de fermieri autorizați inițial în luna decembrie 2015 vor fi debitori pentru sumele acordate. Scandalul a fost făcut public joi, 24 martie 2016, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Ialomița. Prefectul Gigi Petre a lipsit de la această întîlnire. Valoarea prejudiciului creat fermierilor ialomițeni s-ar putea ridica la peste 1 milion de euro...

Versiunea oficială a situației
În vara anului trecut, ca urmare a apariției OUG nr. 45 din 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, peste 500 de fermieri ialomițeni au solicitat despăgubiri statului. Dosarele au fost întocmite la nivelul fiecărei primării și, ulterior, transmise către Direcția pentru Agricultură a Județului Ialomița, care a monitorizat și transmis către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale procese-verbale de secetă, în vederea centralizării rezultatelor și, ulterior, a plății despăgubirilor. Termenul limită pentru acest proces a fost data de 30 noiembrie 2015. După 4 luni de zile însă, fermierii sînt obligați să returneze subvențiile. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurat joi, 24 martie 2016, Florea Stoian, directorul APIA Ialomița, a expus timp de aproape 15 minute situația la care s-a ajuns. Spicuim din context: «În conformitate cu adresele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, (...) activitățile de verificare în teren și de încheiere a proceselor-verbale privind constatarea pagubelor s-au desfășurat de către comisiile locale pentru situații de urgență, aceste procese-verbale întocmite fiind depuse la Direcția Județeană pentru Agricultură, care a centralizat datele și le-a transmis Ministerului de resort cu viza prefectului. Am luat în considerare acest răspuns și, din clipa aceea, am început să trimitem note de clarificare tuturor fermierilor care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate!». Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții APIA, suprafețele afectate de «secetă severă» la nivelul județului Ialomița, potrivit datelor centralizate, se ridică la peste 20 mii de hectare. Este vorba, în principal, de suprafețe cultivate cu porumb (9500 ha), floarea-soarelui (6781 ha) și soia (952 ha), dar și de culturi leguminoase sau de terenuri cultivate cu «plante de nutreț».

Povestea ascunsă sub preș
Problema instituțională cu care se confruntă reprezentanții APIA Ialomița este mult mai spinoasă. Florea Stoian a omis să precizeze public faptul că la acest moment la nivelul APIA Ialomița a fost declanșat un control intern, iar funcționarii instituției implicați în acest proces se află sub anchetă. Problema o reprezintă nerespectarea de către Instituția Prefectului Ialomița a normelor și procedurilor impuse de către  OUG 45. Potrivit acesteia, «fermierii trebuie să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență». Numai că, la nivelul Instituției Prefectului Ialomița, această comisie nu a fost înființată! Pentru a se pune la adăpost de eventualele complicații legislative ale acestei neglijențe, APIA Ialomița a cerut Instituției Prefectului, printr-o adresă înregistrată în 3 decembrie 2015, să i se comunice «componența comisiei desemnate la nivelul județului Ialomița să întocmească procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor, conform legislației pentru situațiile de urgență». Adresa din care Florea Stoian a citat în cadrul Colegiului Prefectural de joi, 24 martie, a fost emisă pe data de 9 decembrie 2015, ca răspuns la rezervele APIA Ialomița privind legalitatea depunerii acestor dosare în condițiile în care la nivelul Instituției Prefectului Ialomița nu a fost înființată Comisia Județeană pentru Situații de Urgență. Pe lîngă această adresă surprinzătoare care statua faptul că «procesele-verbale au fost depuse la Direcția pentru Agricultură a Județului Ialomița care a centralizat datele și le-a transmis MADR cu viza prefectului», la dosar există o listă completă cu fermierii aprobați în plată tocmai pentru că prefectul Gigi Petre și-a asumat legalitatea acestor demersuri!

Gigi Petre, un Pilat al agriculturii
La cîteva zile distanță de la adresa respectivă, prefectul Gigi Petre devine conștient de faptul că adresa din 9 decembrie 2015 îl incriminează și face ce știe mai bine... Adică trimite o nouă adresă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care dă vina pe cine apuncă pentru încălcarea legii. Pentru că, evident, hîrtia suportă orice... Vă avertizăm că urmează să citiți informații șocante care v-ar putea afecta emoțional. Iar pe fermierii ialomițeni care și-au bazat afacerile pe aceste despăgubiri, și financiar: «Pentru a veni în sprijinul comitetelor locale pentru situații de urgență, instituția dumneavoastră a transmis direcțiilor județene pentru agricultură adresa nr. 259950 din 7.07.2015 în care menționează: Directorii executivi ai direcțiilor agricole vor contacta Instituția Prefectului în vederea constituirii și funcționării acestor comisii la nivelul fiecărui județ. (...) Vă informăm că Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița nu a transmis această situație a MADR Instituției Prefectului-Județul Ialomița, nefiind, astfel, transmis ordinul de constituire a comisiei județene» se arată în adresa trimisă MADR în data de 14 decembrie 2015. Altfel spus, prefectul județului Ialomița recunoaște că a avizat ilegal dosarele de despăgubiri, confirmă faptul că s-a încălcat flagrant legea la nivelul instituției pe care o conduce, ignoră propria adresă din 9 decembrie prin care confirmase faptul că a avizat dosarele și... cere MADR să îl salveze de propria incompetență! «Avînd în vedere cele menționate, vă adresăm rugămintea de a găsi o soluție pentru deblocarea situației (...)» se mai arată în adresa înaintată MADR. La acest moment există un număr de 247 de dosare întocmite și înaintate la plată, dar fermierii vor da banii înapoi deoarece s-au creat debite pentru sumele încasate. Potrivit estimărilor, valoarea prejudiciului se ridică la 4557400 lei, adică puțin peste 1 milion de euro. Prefectul Gigi Petre a lipsit de la ședința Colegiului Prefectural de joi, 24 martie 2016, din motive personale, refuzîndu-ne astfel șansa unei explicații oficiale.

DREPT LA REPLICĂ
PRECIZĂRI privind situația acordării ajutorului de stat instituit prin OUG nr. 45/2015, în județul Ialomița
Ca urmare a secetei prelungite care s-a manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat, prin adresa nr. 160022/08.06.2015, instituțiilor prefectului să acorde sprijin pentru «a asigura în timp real derularea procedurilor privitoare la înștiințarea comitetelor locale pentru situații de urgență de către fermierii afectați, înregistrarea, constatarea și evaluarea pagubelor».
Având în vedere această solicitare, Instituția Prefectului-Județul Ialomița a cerut Direcției Județene pentru Agricultură Ialomița, prin adresa nr. 7455/10.06.2015, să comunice fermierilor ale căror culturi sunt afectate de seceta prelungită să semnaleze situația comitetelor locale pentru situații de urgență în scopul înregistrării, evaluării și raportării pagubelor.
Ca urmare a acestei adrese, Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița a transmis, tuturor primăriilor din județ, adresa nr. 6014/11.06.2015, în care se menționează: «vă adresam respectuos rugămintea ca, în eventualitatea manifestării unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot afecta culturile agricole (seceta prelungită, vijelie însoțită de ploaie torențială și căderi de grindină), să se întocmească documentația de constatare și evaluare a pagubelor, prin comitetele locale pentru situații de urgență. Această adresă mai preciza ca documentația de constatare a pagubelor să fie transmisă la DA Ialomița «la 48 de ore de la data producerii fenomenului meteorologic». Prin această adresă s-a făcut și precizarea că «datele ne sunt necesare pentru a face demersuri către MADR în vederea acordării de despăgubiri».
Din cele menționate rezultă că toate primăriile din județ au fost notificate în legătură cu faptul că întocmirea proceselor-verbale de constatare a pagubelor cauzate de seceta prelungită, dar și de alte fenomene nefavorabile care au afectat culturile agricole, trebuie făcută de comitetele locale pentru situații de urgență.
Acest lucru rezultă și din următoarele adrese transmise de MADR, instituțiilor prefectului:
Astfel, în adresa nr. 160815/23.07.2015 de la MADR, adresată instituțiilor prefectului se precizează: «... vă adresăm rugămintea de a ne comunica Situația centralizată, la nivel de județ, privind pagubele fizice (ha) și pagubele valorice (mii lei), produse la culturi agricole, plantații, pășuni și fânețe, în conformitate cu datele cuprinse în procesele verbale/rapoartele sinteză întocmite de către Comitetele locale pentru situații de urgență/Comitetele județene pentru situații de urgență». Prin adresa nr. 161296/17.08.2015 a MADR se precizează:
«Revenim la adresele nr. 160022/08.06.2015 și 160815/23.07.2015, cu rugămintea de a asigura funcționarea Comitetelor pentru situații de urgență și întreprinderea unor măsuri pentru suplimentarea numărului acestora unde situația o impune, pentru a efectua la timp verificările în teren și încheierea proceselor-verbale privind constatarea pagubelor, acolo unde fermierii au depus înștiințări.
Așa cum rezultă din adresele la care facem referire, atribuțiile de evaluare a pagubelor cauzate de seceta prelungită au revenit comitetelor locale pentru situații de urgență, fapt aflat în deplină concordanță și cu prevederile OUG 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (art. 4, art. 21, art. 24).
Astfel, în art. 4 al OUG 21/2004 se precizează: «(1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru: f) instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României, republicată; h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fizice».
La art. 21, care se referă la atribuțiile comitetelor ministeriale, la litera c), se precizează:
«evaluează situațiile de urgență produse în domeniile de competență, stabilesc măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgență din domeniile de competență ale ministerelor, și propun, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență».
Articolul 24 al aceluiași act normativ cuprinde atribuțiile comitetelor locale pentru situații de urgență. La punctul b) al acestui articol se precizează: «evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor».
Referitor la constituirea și componența comitetelor locale pentru situații de urgență, Ordonanța de Urgență nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, menționează, la art 12:
(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.
(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziție a primarului.
De menționat faptul că aceste comitete locale pentru situații de urgență există, în toate unitățile administrativ-teritoriale, ca structuri permanente după intrarea în vigoare a OUG 21/2004, ele având atribuții specifice în domeniul gestionării situațiilor de urgență, indiferent de natura acestora, inclusiv privind efectele secetei prelungite din anul 2015.

După cum rezultă din cele menționate mai sus, toate adresele transmise direct instituțiilor prefectului de către MADR se referă la verificarea în teren și întocmirea proceselor-verbale de constatare a pagubelor de către comitetele locale pentru situații de urgență. Nici adresele transmise de MADR instituțiilor prefectului, nici OUG 21/2004 nu fac referire la instituirea, prin ordin al prefectului, a unei comisii la nivel județean care să evalueze pagubele.
În aceste condiții, la nivelul județului Ialomița, comitetele locale pentru situații de urgență au procedat la evaluarea pagubelor, au întocmit procesele-verbale pe care le-au înaintat Direcției Județene pentru Agricultură care le-a verificat, centralizat și înaintat MADR cu viza prefectului.
Ulterior, când deja o parte din procesele-verbale de constatare fuseseră întocmite, pentru a veni în sprijinul comitetelor locale pentru situații de urgență, MADR a transmis direcțiilor județene pentru agricultură adresa nr. 259950/07.07.2015 în care se menționează:
«În conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, la nivelul fiecărui județ funcționează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, comitet din care, conform prevederilor art. 11, alin. 2, din Ordonanță, fac parte șefii de servicii deconcentrate, respectiv directorii executivi ai Direcțiilor Agricole Județene și Municipiului București.
Directorii executivi ai direcțiilor agricole vor contacta Instituția Prefectului în vederea constituirii și funcționării acestor comisii la nivelul fiecărui județ, în scopul constatării și evaluării pierderilor provocate de efectele secetei prelungite din primăvara acestui an, asupra culturilor agricole. Din cadrul structurii de inspecții, verificare și control ce funcționează la nivelul județului se nominalizează domnul consilier Popa Gheorghe pentru a participa la activitățile de constatare și evaluare a pierderilor provocate de efectele secetei asupra culturilor agricole».
Prin această adresă, MADR face referire la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, structură existentă în toate județele, inclusiv în județul Ialomița.
Faptul că, în continuarea adresei, se cere directorului executiv al Direcției pentru Agricultură să contacteze instituția prefectului în «vederea constituirii și funcționării acestor comisii» a determinat unele instituții ale prefectului să constituie, prin ordin al prefectului, o comisie specială care să sprijine activitățile de evaluare a pagubelor cauzate de seceta prelungită. Alte instituții ale prefectului au sprijinit, prin grupul de suport tehnic din cadrul CJSU, activitățile de evaluare desfășurate de comitetele locale pentru situații de urgență.
În județul Ialomița, directorul executiv al Direcției Județene pentru Agricultură Ialomița nu a transmis această solicitare a MADR Instituției Prefectului-Județul Ialomița. Ca atare, la nivelul județului nu a fost emis un ordin al prefectului de constituire a unei comisii speciale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de seceta prelungită. De altfel, în adresa nr. 10532/19.08.2015, pe care Instituția Prefectului-Județul Ialomița, a transmis-o MADR ca răspuns la adresa nr. 161296/17.08.2015 (la care am făcut referire mai sus), s-a precizat că: «...în județul Ialomița, datorită faptului că suprafețele afectate ca urmare a secetei sunt relativ mici, nu este necesară suplimentarea numărului persoanelor implicate în activitățile de verificare în teren  și de întocmire a proceselor-verbale privind constatarea pagubelor, acolo unde fermierii au depus înștiințări».
Prin OUG 45/2015, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, au fost stabilite criteriile și documentele necesare pentru acordarea ajutorului fermierilor îndreptățiți.
Inițial, Centrul Județean Ialomița al APIA, invocând prevederi procedurale ale APIA, a refuzat să acorde ajutorul, unul din motive fiind lipsa ordinului prefectului privind instituirea unei comisii județene.
Ulterior, la solicitarea Centrului județean, APIA a făcut precizarea că sunt valabile procesele-verbale întocmite de comitetele locale pentru situații de urgență, fapt confirmat ulterior și de Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol a APIA, care a efectuat o verificare cu privire la modul de implementare a prevederilor OUG nr. 45/2015 la Centrul Județean Ialomița în urma căreia a întocmit Nota de verificare nr. 4674/05.02.2016.
Așa cum am precizat anterior, nici în corespondența MADR adresată instituțiilor prefectului, nici în OUG 45/2015, nu se menționează necesitatea înființării, prin ordin al prefectului, a unei comisii speciale pentru evaluarea pagubelor cauzate de seceta prelungită. De altfel, așa cum rezultă și din cele precizate mai sus, APIA nu a condiționat, și nu avea bază legală să condiționeze, acordarea compensațiilor de existența unei comisii speciale, numite prin ordin al prefectului.
Menționăm că Prefectul Județului Ialomița nu a avizat dosarele de despăgubiri, ci numai centralizatoarele întocmite de Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița cu semnătura directorului executiv al instituției, verificarea documentelor depuse fiind făcută de specialiștii acestei instituții.
Prin centralizatoarele vizate de prefect s-a realizat informarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar acordarea compensațiilor producătorilor agricoli afectați de efectele secetei din perioada aprilie-septembrie 2015 nu s-a făcut pe baza acestor centralizatoare, ci pe baza dosarelor depuse la Centrele județene ale APIA, conform prevederilor OUG 45/2015.
În ceea ce privește analiza și acceptarea la plată a dosarelor depuse la Centrul Județean Ialomița al APIA, această activitate a revenit exclusiv acestei instituții
.
Constatările Direcției Antifraudă, Control Intern și Supracontrol a APIA, incluse în Nota de verificare din 04.02.2016, în urma cărora s-a dispus recuperarea sumelor acordate vizează nerespectarea unor cerințe ale OUG nr. 45/2015 sau a unor norme procedurale. În majoritatea cazurilor, procesele-verbale de constatare a pagubelor au fost semnate de către un singur reprezentant al comitetului local pentru situații de urgență. În aceste cazuri, Centrul Județean APIA a notificat solicitanții în legătură cu acest aspect, majoritatea revenind cu procesele-verbale semnate de mai mulți membri ai comitetului local. Cu toate că majoritatea solicitanților au revenit, în termen, cu procesele-verbale având semnăturile completate, unele din acestea nu au fost considerate corespunzătoare, întrucât nu au fost prezentate clarificări din partea primăriei cu privire la «lipsa semnăturilor», așa cum prevede Capitolul II.5-Condiții de eligibilitate din OMADR nr. 2425/2015, astfel: «Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor nesemnate de către toți membrii comisiei pot fi luate în considerare pentru prezentul ajutor de stat, dacă se clarifică de către Primărie/Prefectură lipsa semnăturilor».
Clarificarea putea fi făcută numai de primării, întrucât evaluarea s-a făcut de comitetele locale pentru situații de urgență.
Ne exprimăm speranța că aceste precizări, care fac referire la documente, au fost suficient de clare pentru înțelegerea corectă a modului cum s-au desfășurat activitățile lagate de acordarea compensațiilor conform OUG 45/2015.
Având în vedere cele precizate, considerăm încercarea de a eticheta Instituția Prefectului-Județul Ialomița ca principal vinovat pentru disfuncționalitățile care au determinat aplicarea măsurilor de recuperare a unora din compensațiile acordate ca fiind incorectă și lipsită de orice fundament logic și legal.
prefect Gigi PETRE

5 Aprilie 2016, 17:25 (4794 vizualizări - 7 comentarii)

Citiți și:
Prefectul Gigi Petre vrea să candideze independent oriunde!
Operațiunea «INVENTARIEREA» a fost finalizată
În timp ce prefectul Gigi Petre se joacă de-a PLR, subprefectul Costică a devenit interfața politică a PSD

Comentariile cititorilor:


functionar:
(6 Aprilie 2016, 13:14)
Toata treaba e politica, chiar nu vedeti? De ce MADR care are o armata de angajati la APIA cu salarii imense, cu masini, inspectori, directorasi cat cuprinde, trimite adrese la Institutia Prefecului care oricum este o institutie.... moarta... de mult. Cu Gigi sau cu altul tot moarta... Deci nu le pasa de fermieri ci sa puna altul la ciolan. (ce amaraciune de ciolan a mai ramas, ros de toti). MADR are 3 institutii cu specialisti pe care-i plateste si-i scrie scrisori prefectului.... Atatea comisii de rahat.
sandu:
(6 Aprilie 2016, 10:13)
JOS CU GIGI
Mary:
(6 Aprilie 2016, 10:09)
        Cum, Gigi Muschi, Richard Gere, de Slobozia, cel care vegheaza la aplicarea legilor in teritoriu, comform darii de seama expusa chiar de "domnia" sa?!  Pacat ca acest rahat, pe placul turcului, nu este si pe placul nostru si ca remanierea postului de prefect nu l-a vizat si pe acest adormit al legilor neaplicate, probabil, individul in cauza fiind obsedat de cum arata si nici de cum, de ce trebuie sa faca.
Nea_cineva:
(6 Aprilie 2016, 07:30)
Nea Prefectul asta sa ne arate si noua o singura initiativa luata importiva multitudinilor de incalcari si nerespectari ale legii de catre administratia primariei Slobozia !!!!!!!! NU are ??? cunostinta a avut despre toate acestea ! ahaaaaa NU a avut timp, s-a ocupar in principal de firma lui de vandut produse chimice catre fermierii din Ialomita. Cum a facut si trafic de influenta, adica a fortat diversi fermieiri sa cumpere de la firma lui ??? eiiiii poate ca doar le-a sugerat sa cumpere ca se le faca diverse favoruri administrative. ????Cummmmmm ce favoruri !!???!! restul in episodul urmator .......
spyn:
(6 Aprilie 2016, 02:17)
Care o fi vina prefectului. Observ ca nu-l suportati inca de la inceputurile lui. Credeti ca in locul lui ar fi facut altul ceva? As fi facut eu? ar fi facut altul? Daca ar trebui criticat este faptul ca s-a bagat in rahatul asta de politica. L-am cunoscut inainte de "politica", ca specialist in domeniul lui. Un om de mare caracter. Un om de un bun simt iesit din normal. Pacat, cred ca vinovati suntem noi cei care nu stim sa alegem ce ne trebuie, iar vina trebuie cautata in alta parte. Imi cer scuze pentru cei ce nu-mi dau dretate si probabil ca i-am enervat, nu mi-am dorit asta, mi-am dat doar cu parerea.
Gheorghe:
(5 Aprilie 2016, 21:02)
daca s-ar mention totusi ca exista totusi fermieri din Slobozia care au luat bani ar fii si mai bine! Cum ar fi domnul R. de exemplu.....
primarie:
(5 Aprilie 2016, 20:05)
Bun articol, dar ar fi si mai bun daca ar fi fost scris folosind cel putin trei surse de informatii, conform deontologiei !Lipsesc comitetele locale pentru situatii de urgenta din acest articol! Pentru ca daca onor jurnalistii ar fi intrebat si la primarii (clsu), ar fi aflat ca pentru seceta , in lipsa unei dispozitii a prefectului, consiliile locale pot duce apa pentru animale ( acolo unde nu se poate face aprovizionarea din surse aflate la dispozitie- fantani secate s.a.m.d.), sa restrictioneze consumul apei pentru mari consumatori... si  sa duca cu cisterne apa potabila pentru populatia afectata..., cam asta e ! Primariile nu au specialisti care sa spuna cat si cum ( in procente  este afectata o cultura . Prin dispozitia prefectului trebuia infiintata o comisie la nivel judetean , formata din specialisti de la Directia Agricola, Camera Agricola... si ce mai e la nivel de judet pe probleme de agricultura, cineva din prefectura, consiliul judetean, si cate un membru din fiecare unitate administrativ- teritoriala .Comisie care sa verifice la fata locului cererile de despagubire ( depuse pe propria raspundere) ale pagubitilor .

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Vineri 21 Feb 2020
212 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Slobozia: Tânăr reținut pentru «furt calificat»

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au identificat un bărbat, de 28 de ani, din Slobozia, bănuit de comiterea infracțiunii de «furt ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 16:15
(100 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Percheziții în Ialomița și Ilfov. Trei persoane reținute pentru «braconaj piscicol» și «furt calificat»!

Polițiștii din Ialomița au reținut trei bărbați în urma unor percheziții efectuate la locuințele unor persoane bănuite de «braconaj piscicol» și «furt calificat». Au fost descoperite peste 570 kilograme ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2020, 08:10
(122 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița și IPJ Ialomița, controale în trafic

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează ialomițenii că, în scopul prevenirii reapariției de focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului Ialomița, desfășoară ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 18:10
(133 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în școli

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii rutieri și cei de Ordine Publică din Slobozia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității în incinta și în zonele adiacente unităților ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:25
(127 vizualizări - 0 comentarii)


4

Grecii de Jos: Șoferul de 87 de ani a acroșat cu mașina un biciclist

Marți, 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulație produs pe DJ101, în localitatea Grecii de Jos, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:20
(147 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Marți, 18 februarie a.c., în jurul orelor 16,00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic pe DN2, pe raza comunei Movilița, un autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, din Coșereni ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:15
(132 vizualizări - 0 comentarii)


Mărculești: A intrat cu tractorul în gard

Marți, 18  februarie a.c., în jurul orelor 17,00, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Slobozia au fost sesizați prin 112 de o femeie din localitatea Mărculești, despre faptul că un tractor ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:10
(164 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Vernisaj la Centrul Cultural «Ionel Perlea»

Muzeul Județean Ialomița organizează o expoziție de lucrări a 22 de artiști plastici, din colecțiile Muzeului. 31 de tablouri ale unor artiști renumiți, printre care și Constantin Piliuță, Dona Noni Delavrancea ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 17:05
(155 vizualizări - 0 comentarii)


8

Percheziții în Ialomița și Ilfov. Evaziunea fiscală cu achiziții intracomunitare, în vizor!

Miercuri, 19 februarie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2020, 09:05
(469 vizualizări - 0 comentarii)


9

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

18 Februarie 2020, 18:20


10

Slobozia: Ordine de protecție provizorie pentru violență domestică

Polițiștii din Slobozia au emis marți, 17 februarie a.c., două ordine de protecție provizorie. Documentele au fost eliberate după ce două femei, victime ale violenței domestice, au făcut solicitări în acest ...[citește_toată_știrea]

18 Februarie 2020, 18:05
(219 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Polițiștii au dispus confiscarea a peste 160 kg de pește

Țăndărei: Polițiștii au dispus confiscarea a peste 160 kg de pește

Peste 160 de kilograme de pește din specia caras au fost confiscate de polițiștii ialomițeni pe raza localității Țăndărei. Astfel, duminică, 16 februarie a.c., polițiștii, în timp ce patrulau pe DN2A în ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 23:05
(258 vizualizări - 0 comentarii)


12

Bordușani: Arestat pentru «act sexual cu un minor»

Vineri, 14 februarie a.c., polițiștii au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:55
(233 vizualizări - 0 comentarii)


13

Un tânăr din Făcăeni a modificat data inspecției tehnice periodice la mașină

Sâmbătă, 15 februarie a.c., polițiștii au oprit, pentru control, un autoturism ce se deplasa pe DN3B, din direcția Fetești către Chirana, condus de un tânăr, de 21 de ani, din Făcăeni. În urma verificării ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:50
(245 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Șase șoferi, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, au fost depistați de polițiști conducând autoturisme pe drumurile publice fără a deține permise de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Alți ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:45
(173 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții la Urziceni și Manasia

Aproape 100 de polițiști ialomițeni au efectuat luni, 17 februarie 2020, pe raza municipiului Urziceni și a comunei Manasia 12 percheziții domiciliare. În urma acestora au fost ridicate 4 arme, fiind aplicate ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 22:40
(208 vizualizări - 0 comentarii)


Contractele de muncă cu timp parțial, în atenția ITM Ialomița

În perioada 13-23 ianuarie 2020, s-a desfășurat, la inițiativa Inspecției Muncii, o campanie națională privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 16:05
(232 vizualizări - 2 comentarii)


AJOFM Ialomița: Prima de activare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița aduce la cunoștința șomerilor înregistrați în evidențele Agenției, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj că, în conformitate cu prevederile ...[citește_toată_știrea]

17 Februarie 2020, 10:50
(190 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

17 Februarie 2020, 09:10


Țăndărei: Minoră de 13 ani, apel fals la 112 sub pretextul de răpire

Zeci de polițiști și jandarmi s-au mobilizat joi, 13 februarie a.c., pentru a localiza o minoră în vârstă de 13 ani care a apelat, la orele 14,00, numărul unic de urgență pentru a anunța că ar fi fost răpită ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:35
(358 vizualizări - 1 comentariu)


Alexeni: Bărbat de 56 de ani, mort după ce a traversat prin loc nepermis

Joi, 13 februarie a.c., în jurul orelor 19,00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe raza localității Alexeni după ce un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a accidentat mortal un altul în vârstă de ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2020, 16:25
(287 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Slobozia: A intrat cu mașina într-o țeavă de gaz

Accident rutier pe raza municipiului Slobozia, în dimineața zilei de joi, 13 februarie 2020. O mașină în care se aflau un adult și doi minori a intrat într-o țeavă de gaze. Pompierii Detașamentului Slobozia ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2020, 14:05
(411 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

O femeie s-a aruncat de pe podul de la Fetești

Întrucât condițiile meteorologice s-au îmbunătățit, miercuri, 12 februarie a.c., în jurul orelor 10,00, s-au reluat căutările pe Brațul Borcea al Dunării, în zona localității Vlădeni, pentru cele două persoane ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 16:10
(518 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinții de Jos: Avarie la conducta de alimentare cu apă

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Podgoriilor, din localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile ...[citește_toată_știrea]

12 Februarie 2020, 15:20
(214 vizualizări - 0 comentarii)


Coșereni: Pieton acroșat de un autoturism

Luni, 10 februarie 2020, polițiștii din Urziceni au intervenit la un accident rutier produs pe DJ201, în localitatea Coșereni, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate a reieșit ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 16:10
(272 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Luni, 10 februarie a.c., în jurul orelor 20,00, polițiștii au oprit în trafic pe DN2C, pe raza localității Grivița, un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani, din județul Mureș. În urma verificărilor ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:50
(279 vizualizări - 1 comentariu)


DSVSA Ialomița: Focare de pestă stinse oficial

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează cu privire la faptul că, în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2020, la nivelul județului au fost stinse 17 focare de pestă ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:45
(338 vizualizări - 0 comentarii)


Atenție, se oprește apa în orașul Fetești!

Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei vane de legătură de pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA Constanța ...[citește_toată_știrea]

11 Februarie 2020, 15:40
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița/Prahova: Percheziții la persoane bănuite de contrabandă

Polițiștii specializați în Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Ialomița au efectuat 7 percheziții domiciliare, în urma cărora au indisponibilizat peste 4300 de țigarete, 25 litri de băuturi ...[citește_toată_știrea]

10 Februarie 2020, 16:40
(430 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți și fără permise, la volan

Sâmbătă și duminică, 8/9 februarie a.c., polițiștii rutieri au depistat pe raza județului patru șoferi ialomițeni care au condus pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorii ...[citește_toată_știrea]

10 Februarie 2020, 16:25
(321 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
platitor în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei @Marian&Miruna în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei Slobozia în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei Leonard în 3 amicale până la startul returului @Bogdan în Liviu Patrichi, director la Spitalul Fetești Trihalo Fecale cu Rugină în Apă infestată cu substanțe chimice și materii fecale Cristi în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei Slobozean în «Slobozia nu e groapa de gunoi a nimănui!» Jhon în Procurorii DIICOT din Slobozia și polițiștii spanioli, pe urmele unei rețele infracționale specializată în furturi Bogdan în Liviu Patrichi, director la Spitalul Fetești Bogdan în Nicolae Sitaru, cronica unei demisii anunțate Ileana în Consiliul Local a aprobat bugetul Sloboziei pentru 2020 Miruna în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei Flory în Patru chinezi din Ialomița, în carantină la domiciliu după ce au călătorit în China Flory în Criză de medici la Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița Flory în Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița nu mai are sediu Gigel în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei @Marian în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei activitate 2016 2017 în «Slobozia nu e groapa de gunoi a nimănui!» Marian în Primarul Mocioniu a semnat pentru o investiție de 28 milioane de lei
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...