Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Prefectul Gigi Petre aduce fermierilor prejudicii de 1 milion de euro

Unde nu-i cap, vai de administrație

Prefectul Gigi Petre aduce fermierilor prejudicii de 1 milion de euro

În vara anului 2015, fermierii ialomițeni au aflat că pot accesa un «ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015». Indiferența autorităților locale și incompetența Prefecturii Ialomița au tergiversat acest proces o perioadă nepermis de lungă. Mai mult decît atît, din cauza nerespectării procedurilor legale impuse de către Ordonanța 45, la acest moment 247 de fermieri autorizați inițial în luna decembrie 2015 vor fi debitori pentru sumele acordate. Scandalul a fost făcut public joi, 24 martie 2016, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Ialomița. Prefectul Gigi Petre a lipsit de la această întîlnire. Valoarea prejudiciului creat fermierilor ialomițeni s-ar putea ridica la peste 1 milion de euro...

Versiunea oficială a situației
În vara anului trecut, ca urmare a apariției OUG nr. 45 din 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, peste 500 de fermieri ialomițeni au solicitat despăgubiri statului. Dosarele au fost întocmite la nivelul fiecărei primării și, ulterior, transmise către Direcția pentru Agricultură a Județului Ialomița, care a monitorizat și transmis către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale procese-verbale de secetă, în vederea centralizării rezultatelor și, ulterior, a plății despăgubirilor. Termenul limită pentru acest proces a fost data de 30 noiembrie 2015. După 4 luni de zile însă, fermierii sînt obligați să returneze subvențiile. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurat joi, 24 martie 2016, Florea Stoian, directorul APIA Ialomița, a expus timp de aproape 15 minute situația la care s-a ajuns. Spicuim din context: «În conformitate cu adresele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, (...) activitățile de verificare în teren și de încheiere a proceselor-verbale privind constatarea pagubelor s-au desfășurat de către comisiile locale pentru situații de urgență, aceste procese-verbale întocmite fiind depuse la Direcția Județeană pentru Agricultură, care a centralizat datele și le-a transmis Ministerului de resort cu viza prefectului. Am luat în considerare acest răspuns și, din clipa aceea, am început să trimitem note de clarificare tuturor fermierilor care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate!». Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții APIA, suprafețele afectate de «secetă severă» la nivelul județului Ialomița, potrivit datelor centralizate, se ridică la peste 20 mii de hectare. Este vorba, în principal, de suprafețe cultivate cu porumb (9500 ha), floarea-soarelui (6781 ha) și soia (952 ha), dar și de culturi leguminoase sau de terenuri cultivate cu «plante de nutreț».

Povestea ascunsă sub preș
Problema instituțională cu care se confruntă reprezentanții APIA Ialomița este mult mai spinoasă. Florea Stoian a omis să precizeze public faptul că la acest moment la nivelul APIA Ialomița a fost declanșat un control intern, iar funcționarii instituției implicați în acest proces se află sub anchetă. Problema o reprezintă nerespectarea de către Instituția Prefectului Ialomița a normelor și procedurilor impuse de către  OUG 45. Potrivit acesteia, «fermierii trebuie să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență». Numai că, la nivelul Instituției Prefectului Ialomița, această comisie nu a fost înființată! Pentru a se pune la adăpost de eventualele complicații legislative ale acestei neglijențe, APIA Ialomița a cerut Instituției Prefectului, printr-o adresă înregistrată în 3 decembrie 2015, să i se comunice «componența comisiei desemnate la nivelul județului Ialomița să întocmească procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor, conform legislației pentru situațiile de urgență». Adresa din care Florea Stoian a citat în cadrul Colegiului Prefectural de joi, 24 martie, a fost emisă pe data de 9 decembrie 2015, ca răspuns la rezervele APIA Ialomița privind legalitatea depunerii acestor dosare în condițiile în care la nivelul Instituției Prefectului Ialomița nu a fost înființată Comisia Județeană pentru Situații de Urgență. Pe lîngă această adresă surprinzătoare care statua faptul că «procesele-verbale au fost depuse la Direcția pentru Agricultură a Județului Ialomița care a centralizat datele și le-a transmis MADR cu viza prefectului», la dosar există o listă completă cu fermierii aprobați în plată tocmai pentru că prefectul Gigi Petre și-a asumat legalitatea acestor demersuri!

Gigi Petre, un Pilat al agriculturii
La cîteva zile distanță de la adresa respectivă, prefectul Gigi Petre devine conștient de faptul că adresa din 9 decembrie 2015 îl incriminează și face ce știe mai bine... Adică trimite o nouă adresă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care dă vina pe cine apuncă pentru încălcarea legii. Pentru că, evident, hîrtia suportă orice... Vă avertizăm că urmează să citiți informații șocante care v-ar putea afecta emoțional. Iar pe fermierii ialomițeni care și-au bazat afacerile pe aceste despăgubiri, și financiar: «Pentru a veni în sprijinul comitetelor locale pentru situații de urgență, instituția dumneavoastră a transmis direcțiilor județene pentru agricultură adresa nr. 259950 din 7.07.2015 în care menționează: Directorii executivi ai direcțiilor agricole vor contacta Instituția Prefectului în vederea constituirii și funcționării acestor comisii la nivelul fiecărui județ. (...) Vă informăm că Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița nu a transmis această situație a MADR Instituției Prefectului-Județul Ialomița, nefiind, astfel, transmis ordinul de constituire a comisiei județene» se arată în adresa trimisă MADR în data de 14 decembrie 2015. Altfel spus, prefectul județului Ialomița recunoaște că a avizat ilegal dosarele de despăgubiri, confirmă faptul că s-a încălcat flagrant legea la nivelul instituției pe care o conduce, ignoră propria adresă din 9 decembrie prin care confirmase faptul că a avizat dosarele și... cere MADR să îl salveze de propria incompetență! «Avînd în vedere cele menționate, vă adresăm rugămintea de a găsi o soluție pentru deblocarea situației (...)» se mai arată în adresa înaintată MADR. La acest moment există un număr de 247 de dosare întocmite și înaintate la plată, dar fermierii vor da banii înapoi deoarece s-au creat debite pentru sumele încasate. Potrivit estimărilor, valoarea prejudiciului se ridică la 4557400 lei, adică puțin peste 1 milion de euro. Prefectul Gigi Petre a lipsit de la ședința Colegiului Prefectural de joi, 24 martie 2016, din motive personale, refuzîndu-ne astfel șansa unei explicații oficiale.

DREPT LA REPLICĂ
PRECIZĂRI privind situația acordării ajutorului de stat instituit prin OUG nr. 45/2015, în județul Ialomița
Ca urmare a secetei prelungite care s-a manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat, prin adresa nr. 160022/08.06.2015, instituțiilor prefectului să acorde sprijin pentru «a asigura în timp real derularea procedurilor privitoare la înștiințarea comitetelor locale pentru situații de urgență de către fermierii afectați, înregistrarea, constatarea și evaluarea pagubelor».
Având în vedere această solicitare, Instituția Prefectului-Județul Ialomița a cerut Direcției Județene pentru Agricultură Ialomița, prin adresa nr. 7455/10.06.2015, să comunice fermierilor ale căror culturi sunt afectate de seceta prelungită să semnaleze situația comitetelor locale pentru situații de urgență în scopul înregistrării, evaluării și raportării pagubelor.
Ca urmare a acestei adrese, Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița a transmis, tuturor primăriilor din județ, adresa nr. 6014/11.06.2015, în care se menționează: «vă adresam respectuos rugămintea ca, în eventualitatea manifestării unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot afecta culturile agricole (seceta prelungită, vijelie însoțită de ploaie torențială și căderi de grindină), să se întocmească documentația de constatare și evaluare a pagubelor, prin comitetele locale pentru situații de urgență. Această adresă mai preciza ca documentația de constatare a pagubelor să fie transmisă la DA Ialomița «la 48 de ore de la data producerii fenomenului meteorologic». Prin această adresă s-a făcut și precizarea că «datele ne sunt necesare pentru a face demersuri către MADR în vederea acordării de despăgubiri».
Din cele menționate rezultă că toate primăriile din județ au fost notificate în legătură cu faptul că întocmirea proceselor-verbale de constatare a pagubelor cauzate de seceta prelungită, dar și de alte fenomene nefavorabile care au afectat culturile agricole, trebuie făcută de comitetele locale pentru situații de urgență.
Acest lucru rezultă și din următoarele adrese transmise de MADR, instituțiilor prefectului:
Astfel, în adresa nr. 160815/23.07.2015 de la MADR, adresată instituțiilor prefectului se precizează: «... vă adresăm rugămintea de a ne comunica Situația centralizată, la nivel de județ, privind pagubele fizice (ha) și pagubele valorice (mii lei), produse la culturi agricole, plantații, pășuni și fânețe, în conformitate cu datele cuprinse în procesele verbale/rapoartele sinteză întocmite de către Comitetele locale pentru situații de urgență/Comitetele județene pentru situații de urgență». Prin adresa nr. 161296/17.08.2015 a MADR se precizează:
«Revenim la adresele nr. 160022/08.06.2015 și 160815/23.07.2015, cu rugămintea de a asigura funcționarea Comitetelor pentru situații de urgență și întreprinderea unor măsuri pentru suplimentarea numărului acestora unde situația o impune, pentru a efectua la timp verificările în teren și încheierea proceselor-verbale privind constatarea pagubelor, acolo unde fermierii au depus înștiințări.
Așa cum rezultă din adresele la care facem referire, atribuțiile de evaluare a pagubelor cauzate de seceta prelungită au revenit comitetelor locale pentru situații de urgență, fapt aflat în deplină concordanță și cu prevederile OUG 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (art. 4, art. 21, art. 24).
Astfel, în art. 4 al OUG 21/2004 se precizează: «(1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru: f) instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României, republicată; h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fizice».
La art. 21, care se referă la atribuțiile comitetelor ministeriale, la litera c), se precizează:
«evaluează situațiile de urgență produse în domeniile de competență, stabilesc măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgență din domeniile de competență ale ministerelor, și propun, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență».
Articolul 24 al aceluiași act normativ cuprinde atribuțiile comitetelor locale pentru situații de urgență. La punctul b) al acestui articol se precizează: «evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor».
Referitor la constituirea și componența comitetelor locale pentru situații de urgență, Ordonanța de Urgență nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, menționează, la art 12:
(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.
(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziție a primarului.
De menționat faptul că aceste comitete locale pentru situații de urgență există, în toate unitățile administrativ-teritoriale, ca structuri permanente după intrarea în vigoare a OUG 21/2004, ele având atribuții specifice în domeniul gestionării situațiilor de urgență, indiferent de natura acestora, inclusiv privind efectele secetei prelungite din anul 2015.

După cum rezultă din cele menționate mai sus, toate adresele transmise direct instituțiilor prefectului de către MADR se referă la verificarea în teren și întocmirea proceselor-verbale de constatare a pagubelor de către comitetele locale pentru situații de urgență. Nici adresele transmise de MADR instituțiilor prefectului, nici OUG 21/2004 nu fac referire la instituirea, prin ordin al prefectului, a unei comisii la nivel județean care să evalueze pagubele.
În aceste condiții, la nivelul județului Ialomița, comitetele locale pentru situații de urgență au procedat la evaluarea pagubelor, au întocmit procesele-verbale pe care le-au înaintat Direcției Județene pentru Agricultură care le-a verificat, centralizat și înaintat MADR cu viza prefectului.
Ulterior, când deja o parte din procesele-verbale de constatare fuseseră întocmite, pentru a veni în sprijinul comitetelor locale pentru situații de urgență, MADR a transmis direcțiilor județene pentru agricultură adresa nr. 259950/07.07.2015 în care se menționează:
«În conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, la nivelul fiecărui județ funcționează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, comitet din care, conform prevederilor art. 11, alin. 2, din Ordonanță, fac parte șefii de servicii deconcentrate, respectiv directorii executivi ai Direcțiilor Agricole Județene și Municipiului București.
Directorii executivi ai direcțiilor agricole vor contacta Instituția Prefectului în vederea constituirii și funcționării acestor comisii la nivelul fiecărui județ, în scopul constatării și evaluării pierderilor provocate de efectele secetei prelungite din primăvara acestui an, asupra culturilor agricole. Din cadrul structurii de inspecții, verificare și control ce funcționează la nivelul județului se nominalizează domnul consilier Popa Gheorghe pentru a participa la activitățile de constatare și evaluare a pierderilor provocate de efectele secetei asupra culturilor agricole».
Prin această adresă, MADR face referire la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, structură existentă în toate județele, inclusiv în județul Ialomița.
Faptul că, în continuarea adresei, se cere directorului executiv al Direcției pentru Agricultură să contacteze instituția prefectului în «vederea constituirii și funcționării acestor comisii» a determinat unele instituții ale prefectului să constituie, prin ordin al prefectului, o comisie specială care să sprijine activitățile de evaluare a pagubelor cauzate de seceta prelungită. Alte instituții ale prefectului au sprijinit, prin grupul de suport tehnic din cadrul CJSU, activitățile de evaluare desfășurate de comitetele locale pentru situații de urgență.
În județul Ialomița, directorul executiv al Direcției Județene pentru Agricultură Ialomița nu a transmis această solicitare a MADR Instituției Prefectului-Județul Ialomița. Ca atare, la nivelul județului nu a fost emis un ordin al prefectului de constituire a unei comisii speciale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de seceta prelungită. De altfel, în adresa nr. 10532/19.08.2015, pe care Instituția Prefectului-Județul Ialomița, a transmis-o MADR ca răspuns la adresa nr. 161296/17.08.2015 (la care am făcut referire mai sus), s-a precizat că: «...în județul Ialomița, datorită faptului că suprafețele afectate ca urmare a secetei sunt relativ mici, nu este necesară suplimentarea numărului persoanelor implicate în activitățile de verificare în teren  și de întocmire a proceselor-verbale privind constatarea pagubelor, acolo unde fermierii au depus înștiințări».
Prin OUG 45/2015, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, au fost stabilite criteriile și documentele necesare pentru acordarea ajutorului fermierilor îndreptățiți.
Inițial, Centrul Județean Ialomița al APIA, invocând prevederi procedurale ale APIA, a refuzat să acorde ajutorul, unul din motive fiind lipsa ordinului prefectului privind instituirea unei comisii județene.
Ulterior, la solicitarea Centrului județean, APIA a făcut precizarea că sunt valabile procesele-verbale întocmite de comitetele locale pentru situații de urgență, fapt confirmat ulterior și de Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol a APIA, care a efectuat o verificare cu privire la modul de implementare a prevederilor OUG nr. 45/2015 la Centrul Județean Ialomița în urma căreia a întocmit Nota de verificare nr. 4674/05.02.2016.
Așa cum am precizat anterior, nici în corespondența MADR adresată instituțiilor prefectului, nici în OUG 45/2015, nu se menționează necesitatea înființării, prin ordin al prefectului, a unei comisii speciale pentru evaluarea pagubelor cauzate de seceta prelungită. De altfel, așa cum rezultă și din cele precizate mai sus, APIA nu a condiționat, și nu avea bază legală să condiționeze, acordarea compensațiilor de existența unei comisii speciale, numite prin ordin al prefectului.
Menționăm că Prefectul Județului Ialomița nu a avizat dosarele de despăgubiri, ci numai centralizatoarele întocmite de Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița cu semnătura directorului executiv al instituției, verificarea documentelor depuse fiind făcută de specialiștii acestei instituții.
Prin centralizatoarele vizate de prefect s-a realizat informarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar acordarea compensațiilor producătorilor agricoli afectați de efectele secetei din perioada aprilie-septembrie 2015 nu s-a făcut pe baza acestor centralizatoare, ci pe baza dosarelor depuse la Centrele județene ale APIA, conform prevederilor OUG 45/2015.
În ceea ce privește analiza și acceptarea la plată a dosarelor depuse la Centrul Județean Ialomița al APIA, această activitate a revenit exclusiv acestei instituții
.
Constatările Direcției Antifraudă, Control Intern și Supracontrol a APIA, incluse în Nota de verificare din 04.02.2016, în urma cărora s-a dispus recuperarea sumelor acordate vizează nerespectarea unor cerințe ale OUG nr. 45/2015 sau a unor norme procedurale. În majoritatea cazurilor, procesele-verbale de constatare a pagubelor au fost semnate de către un singur reprezentant al comitetului local pentru situații de urgență. În aceste cazuri, Centrul Județean APIA a notificat solicitanții în legătură cu acest aspect, majoritatea revenind cu procesele-verbale semnate de mai mulți membri ai comitetului local. Cu toate că majoritatea solicitanților au revenit, în termen, cu procesele-verbale având semnăturile completate, unele din acestea nu au fost considerate corespunzătoare, întrucât nu au fost prezentate clarificări din partea primăriei cu privire la «lipsa semnăturilor», așa cum prevede Capitolul II.5-Condiții de eligibilitate din OMADR nr. 2425/2015, astfel: «Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor nesemnate de către toți membrii comisiei pot fi luate în considerare pentru prezentul ajutor de stat, dacă se clarifică de către Primărie/Prefectură lipsa semnăturilor».
Clarificarea putea fi făcută numai de primării, întrucât evaluarea s-a făcut de comitetele locale pentru situații de urgență.
Ne exprimăm speranța că aceste precizări, care fac referire la documente, au fost suficient de clare pentru înțelegerea corectă a modului cum s-au desfășurat activitățile lagate de acordarea compensațiilor conform OUG 45/2015.
Având în vedere cele precizate, considerăm încercarea de a eticheta Instituția Prefectului-Județul Ialomița ca principal vinovat pentru disfuncționalitățile care au determinat aplicarea măsurilor de recuperare a unora din compensațiile acordate ca fiind incorectă și lipsită de orice fundament logic și legal.
prefect Gigi PETRE

5 Aprilie 2016, 17:25 (4994 vizualizări - 7 comentarii)

Citiți și:
Prefectul Gigi Petre vrea să candideze independent oriunde!
Operațiunea «INVENTARIEREA» a fost finalizată
În timp ce prefectul Gigi Petre se joacă de-a PLR, subprefectul Costică a devenit interfața politică a PSD

Comentariile cititorilor:


functionar:
(6 Aprilie 2016, 13:14)
Toata treaba e politica, chiar nu vedeti? De ce MADR care are o armata de angajati la APIA cu salarii imense, cu masini, inspectori, directorasi cat cuprinde, trimite adrese la Institutia Prefecului care oricum este o institutie.... moarta... de mult. Cu Gigi sau cu altul tot moarta... Deci nu le pasa de fermieri ci sa puna altul la ciolan. (ce amaraciune de ciolan a mai ramas, ros de toti). MADR are 3 institutii cu specialisti pe care-i plateste si-i scrie scrisori prefectului.... Atatea comisii de rahat.
sandu:
(6 Aprilie 2016, 10:13)
JOS CU GIGI
Mary:
(6 Aprilie 2016, 10:09)
        Cum, Gigi Muschi, Richard Gere, de Slobozia, cel care vegheaza la aplicarea legilor in teritoriu, comform darii de seama expusa chiar de "domnia" sa?!  Pacat ca acest rahat, pe placul turcului, nu este si pe placul nostru si ca remanierea postului de prefect nu l-a vizat si pe acest adormit al legilor neaplicate, probabil, individul in cauza fiind obsedat de cum arata si nici de cum, de ce trebuie sa faca.
Nea_cineva:
(6 Aprilie 2016, 07:30)
Nea Prefectul asta sa ne arate si noua o singura initiativa luata importiva multitudinilor de incalcari si nerespectari ale legii de catre administratia primariei Slobozia !!!!!!!! NU are ??? cunostinta a avut despre toate acestea ! ahaaaaa NU a avut timp, s-a ocupar in principal de firma lui de vandut produse chimice catre fermierii din Ialomita. Cum a facut si trafic de influenta, adica a fortat diversi fermieiri sa cumpere de la firma lui ??? eiiiii poate ca doar le-a sugerat sa cumpere ca se le faca diverse favoruri administrative. ????Cummmmmm ce favoruri !!???!! restul in episodul urmator .......
spyn:
(6 Aprilie 2016, 02:17)
Care o fi vina prefectului. Observ ca nu-l suportati inca de la inceputurile lui. Credeti ca in locul lui ar fi facut altul ceva? As fi facut eu? ar fi facut altul? Daca ar trebui criticat este faptul ca s-a bagat in rahatul asta de politica. L-am cunoscut inainte de "politica", ca specialist in domeniul lui. Un om de mare caracter. Un om de un bun simt iesit din normal. Pacat, cred ca vinovati suntem noi cei care nu stim sa alegem ce ne trebuie, iar vina trebuie cautata in alta parte. Imi cer scuze pentru cei ce nu-mi dau dretate si probabil ca i-am enervat, nu mi-am dorit asta, mi-am dat doar cu parerea.
Gheorghe:
(5 Aprilie 2016, 21:02)
daca s-ar mention totusi ca exista totusi fermieri din Slobozia care au luat bani ar fii si mai bine! Cum ar fi domnul R. de exemplu.....
primarie:
(5 Aprilie 2016, 20:05)
Bun articol, dar ar fi si mai bun daca ar fi fost scris folosind cel putin trei surse de informatii, conform deontologiei !Lipsesc comitetele locale pentru situatii de urgenta din acest articol! Pentru ca daca onor jurnalistii ar fi intrebat si la primarii (clsu), ar fi aflat ca pentru seceta , in lipsa unei dispozitii a prefectului, consiliile locale pot duce apa pentru animale ( acolo unde nu se poate face aprovizionarea din surse aflate la dispozitie- fantani secate s.a.m.d.), sa restrictioneze consumul apei pentru mari consumatori... si  sa duca cu cisterne apa potabila pentru populatia afectata..., cam asta e ! Primariile nu au specialisti care sa spuna cat si cum ( in procente  este afectata o cultura . Prin dispozitia prefectului trebuia infiintata o comisie la nivel judetean , formata din specialisti de la Directia Agricola, Camera Agricola... si ce mai e la nivel de judet pe probleme de agricultura, cineva din prefectura, consiliul judetean, si cate un membru din fiecare unitate administrativ- teritoriala .Comisie care sa verifice la fata locului cererile de despagubire ( depuse pe propria raspundere) ale pagubitilor .

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
05 Iul 2020
107 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Sosele însângerate în județul Ialomița

Sosele însângerate în județul Ialomița

Zi neagră pe șoselele din Ialomița, sâmbătă, 4 iulie 2020. 5 persoane au fost rănite și una a murit în urma a 3 accidente rutiere, petrecute pe raza localităților Fetești, Coșereni și Misleanu. Cel mai ...[citește_toată_știrea]

4 Iulie 2020, 12:15
(292 vizualizări - 1 comentariu)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

3 Iulie 2020, 17:10


Grupul de Comunicare Strategică: 440 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Vineri, 3 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 440, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de joi, 2 ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 13:05
(157 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis sau cu permise suspendate

Joi, 2 iulie a.c., în jurul orelor 15,00, polițiștii din Balaciu în timp ce desfășurau activități de control al traficului rutier pe raza de competență au oprit pentru control un autoturism condus de un ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 11:40
(109 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Pieton acroșat de un autoturism

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 18,00, ISU Ialomița a intervenit la un accident rutier în municipiul Slobozia, în care un autoturism a lovit un pieton. La locul evenimentului s-a deplasat de urgență ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:55
(140 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Fetești: Șiră de baloți cuprinsă de flăcări

Vineri dimineață, 3 iulie a.c., în jurul orei 3,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o șiră de baloți din paie în gospodăria unui cetățean din Cartierul Vlașca ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:50
(81 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


Slobozia: A luat foc ghena de ventilație

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 16,00, ISU Ialomița a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu produs la o ghenă Slobozia. Incendiul a fost stins operativ de ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:45
(115 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia incendiu


Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Săveni: Incendiu la o anexă gospodărească

Joi, 2 iulie, a.c., în jurul orelor 11,30, dispeceratul Inspectoratului a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui cetățean din localitatea Săveni. La locul solicitării ...[citește_toată_știrea]

3 Iulie 2020, 10:40
(129 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Săveni incendiu


8

Proxenet din Axintele, arestat

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au acționat pe raza de competență pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:50
(190 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: Femei reținute pentru contrabandă cu țigări

Două femei, de 43 și 66 de ani, au fost reținute de polițiștii ialomițeni într-un dosar privind contrabanda cu țigări. Oamenii legii au efectuat în cursul zilei de joi, 2 iulie a.c., 10 percheziții domiciliare ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:45
(251 vizualizări - 0 comentarii)


10

Ialomița: Dosare penale pentru încălcarea Codului Rutier

Un tânăr de 22 de ani și un altul de 30 de ani s-au ales cu dosare penale după ce au fost suprinși în trafic încălcând regulile de circulație. Tânărul de 22 de ani s-a urcat la volan în stare de ebrietate ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 16:40
(137 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 436 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Joi, 2 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 436, cu 4 cazuri mai mult față de ziua de miercuri, ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 13:05
(130 vizualizări - 0 comentarii)


12
Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

Sudiți: Proiectil neexplodat găsit în grădină

O persoană din Sudiți a descoperit un proiectil de artilerie exploziv, de calibru 120 mm, miercuri, 1 iulie a.c., în jurul orelor 12,50, în grădina din propria gospodărie. Conștientizând ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 09:10
(170 vizualizări - 0 comentarii)


13

IȘJ Ialomița: Contestații la Bacalaureat 2020

La nivelul județului Ialomița, 661 de contestații au fost depuse după afișarea primelor rezultate obținute de către candidații prezenți la probele din sesiunea curentă a examenului de Bacalaureat. ...[citește_toată_știrea]

2 Iulie 2020, 07:15
(169 vizualizări - 0 comentarii)


Razie a polițiștilor la Slobozia

Razie a polițiștilor la Slobozia

97 de persoane amprentate, 122 de autoturisme controlate, 23 de sancțiuni contravenționale aplicate și 6962 de kilograme de deșeuri feroase ridicate de polițiști. Este bilanțul unei ample acțiuni de prevenire ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 14:40
(279 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Controale la centrele rezidențiale

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  în  perioada 3-15.06.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:20
(249 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 432 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Miercuri, 1 iulie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 432, cu 2 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 13:05
(160 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 180 mm, de pe strada Principală din localitatea Dridu, județul Ialomița, RAJA Constanța va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 2 iulie 2020, în intervalul orar 9,00-15.00. ...[citește_toată_știrea]

1 Iulie 2020, 11:40
(67 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

30 Iunie 2020, 19:10


Țăndărei: Copil de 9 ani, rănit într-un accident rutier

Un tânăr de 17 ani din orașul Țăndărei s-a ales cu un dosar penal după ce a provocat un accident rutier. Acesta se deplasa pe un moped înmatriculat cu un număr fals și fără a avea permis de conducere, moment ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:25
(177 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Razie a polițiștilor

În cursul zilei de luni, 29 iunie 2020, polițiștii din cadrul tuturor serviciilor Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița au organizat o razie de amploare pe străzile din Slobozia. În urma acțiunii ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 14:10
(206 vizualizări - 1 comentariu)


AJOFM Ialomița: 4,13%-rata șomajului în mai 2020

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3864 șomeri (din care 1777 femei), rata șomajului fiind ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:20
(179 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 430 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Marți, 30 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 430, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

30 Iunie 2020, 13:05
(190 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 425 de cazuri de COVID-19 în județul Ialomița

Luni, 29 iunie 2020, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 425, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de vineri, ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 13:05
(245 vizualizări - 1 comentariu)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa în localitatea Dridu!

Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile ce deservește localitatea Dridu, RAJA Constanța va sista furnizarea apei marți, 30 iunie 202 ...[citește_toată_știrea]

29 Iunie 2020, 11:55
(131 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Borănești

Razie de amploare la Borănești

Forțe de ordine cu efective mărite au acționat vineri după amiază, 26 iunie a.c., în comuna Borănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și asigurarea climatului de ordine publică. Au ...[citește_toată_știrea]

27 Iunie 2020, 10:40
(171 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Urziceni: Un bărbat a murit într-un grav accident rutier

Un mort și trei răniți, este bilanțul unui accident petrecut în urmă cu aproximativ 40 de minute, în zona Urziceni. Din primele informații, se pare că două mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 19:15
(621 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Căruță implicată într-un accident rutier

Trei tineri din Țăndărei, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au ajuns la spitalul din oraș fiind victime ale unui accident rutier. Aceștia se aflau într-o căruță care a fost lovită de o mașină. În cauză ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:20
(210 vizualizări - 1 comentariu)


Bărbat din Scânteia, arestat pentru «conducere fără permis»

Un bărbat, de 49 de ani, din localitatea Scânteia, care se sustrăgea executării unei pedepse de 2 ani și 20 de zile, a ajuns după gratii. El a fost identificat de polițiștii din Grivița vineri, 26 mai ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:15
(240 vizualizări - 0 comentarii)


Bărcănești: 3 hectare de grâu, incendiate

Pompierii din Urziceni au intervenit joi, 25 iunie 2020, pentru stingerea unui incediu produs într-un lan de grâu de pe raza localității Bărcănești. Flăcările au distrus aproximativ 3 hectare de grâu, cauza ...[citește_toată_știrea]

26 Iunie 2020, 16:10
(231 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Aurel în Sosele însângerate în județul Ialomița Edu Katzie ncsf în Școlile ialomițene «repetente» la Evaluarea Națională @haiduc în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» giovani în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» MMC în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Dan în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Baloții LUI STOICA în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» analiza în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» PSD ist în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Scutaru Daniel în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» cititor în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» Fântânel @haiduc în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» CONTRIBUABIL în Președintele Victor Moraru plătește 165000 de lei pentru «producție de televiziune» și «televiziune on-line» CETATEAN în Ialomițeni amendați pentru că nu purtau măștile de protecție cetatean în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Rodica în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Frizeru pnlist în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Fff în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Catalin în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!» Radu V în «Slobozia merită un primar dedicat comunității!»
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...