Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

POLITICĂ

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Camera de Conturi confirmă oficial

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Curtea de Conturi a României a dat recent publicității Raportul de activitate privind controalele efectuate în cursul anului trecut. În urma acțiunilor desfășurate de auditorii din teritoriu, la nivelul administrației ialomițene au fost constatate prejudicii financiare de 17 milioane de lei! Ca și anii trecuți, neregulile constatate au vizat abateri privind modalitatea de încasare a impozitelor sau utilizarea fondurilor locale pentru lucrări nejustificate. Potrivit documentului oficial, în 5 cazuri acțiunile de verificare au fost contestate în instanță. Procesele sînt încă în desfășurare, urmînd ca judecătorii să stabilească dacă auditorii ialomițeni au avut dreptate în ceea ce privește ilegalitățile constatate.

«Legalitate 0» în administrația locală
2015 a fost un an plin pentru auditorii din cadrul Camerei de Conturi Ialomița. Aceștia au demarat un număr total de 44 acțiuni de verificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Controalele s-au concretizat în 26 misiuni de audit financiar, 10 acțiuni de control și 8 misiuni de auditul performanței privind modul de utilizare a fondurilor publice. Similar acțiunilor demarate în anii precedenți, temele pe care le-au urmărit auditorii ialomițeni au vizat, potrivit Raportului de activitate, «controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unități administrativ teritoriale, controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activități nonprofit de interes general, compartimentul de specialitate, cuantificarea unor indicatori de performanță în vederea evaluării performanței colectării veniturilor proprii prin prisma cerințelor de eficiență și eficacitate». Valoarea totală a prejudiciilor constatate în urma controalelor a fost de 17 milioane de lei! Mare parte din această sumă o reprezintă plățile nelegale efectuate de administrațiile locale ialomițene. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, în 2015, primăriile din județ au efectuat plăți nejustificate în valoare de 7,4 milioane de lei. În ceea ce privește intrarea în legalitate și recuperarea integrală a prejudiciilor constatate, Camera de Conturi Ialomița a emis un număr de 31 de Decizii, astfel fiind dispuse 168 de măsuri legale în acest sens.

Primăriile au încălcat legea
Datele care se regăsesc în Raportul Camerei de Conturi Ialomița în ceea ce privește ilegalitățile constatate în administrația locală ialomițeană sînt surprinzătoare. De exemplu, Primăria Bărbulești a decontat ilegal sume din bugetul instituției pentru a fi construite grupuri sanitare în incinta școlii din localitate. De asemenea, angajații Primăriei Bărbulești au beneficiat ilegal de salarii mărite sau de sporuri acordate nejustificat. Mai mult, aceeași administrație a omis să încaseze impozitele pe care cetățenii localității le datorau pentru mașinile de lux pe care le etalează pe străzile desfundate ale comunei. Prejudiciile totale constatate la Bărbulești depășesc suma de 200 mii de lei. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, Primăria Cosîmbești a plătit din bugetul local 62 mii de lei pentru reparația străzilor din localitate, deși, potrivit devizelor de lucrări, constructorii au folosit cantități reduse de materiale față de cele trecute oficial în documentele de lucrări. Nereguli similare au fost descoperite și la Primăria Drăgoești. Auditorii Camerei de Conturi Ialomița susțin faptul că autoritățile locale au plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări publice, constructorul utilizînd mai puțin balast decît era necesar. «În proiectul tehnic este prevăzut un strat de balast de 20 de cm, în condițiile în care pe teren se regăsește ca fiind realizat un strat de balast de numai 10 cm» precizează auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Primăria Miloșești a plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări la drumurile publice, fără ca muncitorii să le fi reparat. O situație de-a dreptul uluitoare s-a constatat la Primăria Movila. Administrația locală a plătit 25 mii de lei unor profesori ai școlii din comună, sub formă de sporuri salariale, menționînd faptul că aceștia și-au cîștigat drepturile în urma unor acțiuni în instanță. În urma verificărilor, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit că «persoanele beneficiare nu au avut calitatea de reclamant nefiind nominalizate în sentințele civile puse în executare de către ordonatorul de credite». Nereguli au fost constate și în cazul primăriilor din municipiile județului. La Primăria Fetești a fost evidențiat un prejudiciu de 325 mii de lei, provenind din faptul că administrația locală nu a încasat impozitele pe mașini ale cetățenilor. De asemenea, tot la Fetești, administrația nu a făcut eforturi pentru recuperarea taxelor locale neachitate. Prejudiciul în acest sens se ridică la suma de 2,8 milioane de lei. Primăria Slobozia a prejudiciat la rîndu-i bugetul local cu suma de 60 mii de lei, prin efectuarea de lucrări nejustificate. Mai mult, aceeași administrație «a stabilit eronat impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în intravilanul localității, prin încadrarea terenului aflat în proprietatea unor persoane juridice la altă categorie de folosință decît cea de terenuri cu construcții» susțin auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Prejudiciul creat în această speță a fost de 181 mii de lei.

Risipă de fonduri în spitalele ialomițene În 2015, supuse verificărilor demarate de Camera de Conturi Ialomița au fost și Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești. Prejudiciul constatat în cazul celui mai mare spital din județul Ialomița a fost de 1,6 milioane de lei. Astfel, verificările au scos la iveală faptul că, din cauza managementului deficitar, unitatea medicală a cheltuit nejustificat peste 800 mii de lei din fondurile destinate pentru achiziționarea de echipamente medicale. De asemenea, alți 700 mii de lei au fost plătiți nelegal pentru servicii IT. Concret, este vorba despre ambițiosul program de informatizare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, realizat sub conducerea fostului manager, dr Vasile Olaru. De asemenea, tot în cazul Spitalului din Slobozia, s-a constatat și plata necuvenită a unor burse pentru medicii rezidenți. În cazul Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit faptul că unitatea medicală a cheltuit nejustificat 34 mii de lei pentru plata unor sporuri salariale de care au beneficiat membrii comitetului director.

23 Februarie 2016, 19:55 (9138 vizualizări - 10 comentarii)

Citiți și:
Camera de Conturi Ialomița reclamă «slaba gestiune a bugetelor locale»
Abateri financiar-contabile în valoare de 13 milioane de lei, descoperite de auditorii Camerei de Conturi Ialomița
Camera de Conturi Ialomița a constatat o diminuare a abaterilor financiare înregistrate în primării

Comentariile cititorilor:


vicePRIMARUL:
(6 Martie 2016, 13:18)
Raspuns1 la Intrebare 1: de cand, in anumite conditii prestabilite(pentru a nu se tine cont de conditiile de eligibilitate din INSTRUCTIUNILE PENTRU OFERTANTII participanti la licitatie = garantii bancare, expertiza/experienta in domeniul constructiei de eoliene,etc. si pentru modificarea CAIETULUI DE SARCINI in timpul licitatiei = ,,pentru perioada de la data incheierii contractului de concesiune pana la inceperea lucrarilor NU se  percepe  TAXA DE CONCESIUNE’’, sau pe langa Obiectul licitatiei = construire CENTRALE EOLIENE, se trece in Contract ,dupa atribuirea concesiunii ,,prin negociere directa’’, si ...   ,,amplasare de PANOURI FOTOVOLTAICE’’), se obtin foloase necuvenite/,,castiguri’’,  de ordinul a zeci de mii/ a sute de mii /milioane de euro(!?)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 09:26)
,,Afirmatia este sustinuta de procesul verbal, FARA  NUMAR  SI  FARA  DATA incheiat intre primarul Jipa Ioan si reprezentantul SC xxxxx xxx SRL Brasov....’’ , ,,primarul... nu a avut mandat din partea consiliului,... sa acorde facilitati concesionarului in defavoarea bugetului local.’’(din DECIZIA nr.55/2014 a CCI)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 09:20)
Scuzati –ma = 2184 hectare! In octombrie-noiembrie  2014, CAMERA DE CONTURI Ialomita, aflata intr-un control de rutina la Primarie, la solicitarea subsemnatului s-a aplecat si asupra Contractului nr.2200/23.04.2009,mentionat (Concesionarea a 739 ha teren Neagricol neproductiv, pe 49 ani +24 ani, pentru amplasarea de centrale eoliene) si prin raspunsul nr.1858/25.11.2014, confirma ,,  –  prin contractul de concesiune nr.2200/23.04.2009 primarul comunei a  acordat NELEGAL concesionarului  SC xxxxx xxx SRL  Brasov, scutiri la plata redeventei  pentru o perioada de doi ani de la semnarea contractului, in conditiile in care Consiliul Local GI, nu a aprobat acordarea unei asemenea facilitati, dimpotriva. Prin HCL nr.30 din 02.10.2008 s-a aprobat ca plata redeventei SA SE  EFECTUEZE DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE’’ respectiv,   ,, –  acordarea nelegala a scutirii la plata redeventei pentru o perioada de 2 ani a condus la crearea unui avantaj financiar concesionarului, in detrimentul bugetului local al comunei G.I.,  valoarea veniturilor din concesiune, neincasate pentru perioada 2009 – 2011 fiind estimate de echipa de audit la 503.592 lei(RON)’’, iar prin DECIZIA nr.55/18.12.2014, la punctul  7, pag. 4/12, CAMERA DE CONTURI, face referire la urmatoarele nereguli : ,,acordarea nelegala de scutiri la plata redeventei...’’, ,,Reducerea succesiva a pretului minim de pornire in licitatiede la 148 euro/ha/an  la 100 euro/ha/an si schimbarea procedurii de concesionare din licitatie publica in nNEGOCIERE DIRECTA nu are nicio justificare legala...’’, ,,procedura negocierii directe NU SE JUSTIFICA...’’,  ,,atribuirea contractului  de concesiune pentru terenul in suprafata de 739 ha NU S-A FACUT  IN CONDITII  DE  LEGALITATE ...’’,  ,,concesionarul a fost favorizat deoarece concesionarea terenului a fost atribuita direct si la pretul pe care l-a dorit acesta...’’ , 
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 08:45)
Imediat, la Primarie s-a inregistrat, propunerea paratilor din 18.03.2014, prin care se cerea schimbarea subsemnatului din functie. La URGENTA, in urmatoarea sedinta de Consiliu local am si fost SCHIMBAT din functie, abuziv si cu inscrisuri falsificate, uitand sa aleaga apoi, alt consilier local in locul subsemnatului.                                                                         In Dex, SCHIMBARE=INLOCUIRE, insa la Primaria noastra, de doi ani, nu a mai fost ales, pana in prezent,  un alt viceprimar, practic, desfiintandu-se aceasta  functie la noi in comuna.   Convenabil, NU ?!                                                                                                                                                   
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 08:43)
Replica la ,,Pentru Gelu, om sincer” :   Stimata doamna/stimate doamn,  personal,  conform obligatiilor de serviciu a functiei de conducere in administratia locala, stipulate de art.291 Cod de procedura penala, AM  DEPUS  O  PLANGERE  PENALA la Politie(nr.126004/17.03.2014), impotriva unui grup infractional organizat in intelesul art.2 al Legii nr.39/2003 si  art.367 , respectiv art.38 Cod penal, format din patru consilieri locali (printre care si fostul primar) si secretara UATC, privitor la adoptarea unei hotarari de Consiliu local, prin care se incerca, acoperirea unei infractiuni  de abuz in serviciu, cu un prejudiciu CERT adus bugetului local prin scutirea timp de doi ani (contrar art.124 al Legii nr.215/2001 a Administratiei locale) a redeventei  unui  Contract de concesiune  din 2009, pentru  739 ha, de peste  146.000 Euro(suma minimizata  conform art.10 lit.a al Legii nr.78/2000, deoarece, printr-o licitatie trucata, si apoi prin atribuire directa fara justificare legala, s-a stabilit o redeventa de 100 Euro/ha/an, mult sub pretul cu care aceeasi firma de colectare DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE  a concesionat de la Consiliul judetean Ialomita, 1.450 ha(!?) pentru amplasarea de CENTRALE EOLIENE(!!!). Intrebare 1:  De cand, firmele de colectare GUNOI, construiesc si PARCURI EOLIENE ? Intrebare 2: De ce firma respectiva avea nevoie de (739 + 1450) ha=2.189 ha= 21.890.000 metri patrati, pentru inaltarea EOLIENELOR, cand acestea se amplaseaza din 200 in 200 metri, acupand fiecare aproximativ  500 mp, iar 100 de antene un total de 50.000 mp = 5 ha. Intrebare 3:  De ce ar plati o firma, redeventa pe 2.189 ha – 5 ha = 2.189 hectare, degeaba?).                                       
Liviu:
(2 Martie 2016, 17:05)
Mă Gelule nu l mai votați pe hot! Convinge prostimea sa nu l aleagă! Ce sunteți toți prostii lui?
Pentru Gelu, om sincer:
(2 Martie 2016, 15:23)
@gelu. Această adresare este caca maca! Scrieți, reclamați oficial, la redacție ziar direct cu hărtia-n mână, la poliție...nu printr-un comentariu este soluția! Văd după exprimare că ați avea dreptate, nu sunteți rău intenționați. Dar nu așa se mișcă ceva! Aici este o scălămbăială de minciuni, răzbunări, defăimări. Faceți ce trebuie pentru binele oamenilor cu hârtii scrise și dovezi! Aici, în țara colonie, se bagă sub preș și oamenii cinstiți așteaptă ca proștii facerea dreptății.
S.O.S.:
(2 Martie 2016, 14:19)
SOS, poftiti si verificati si primaria Cocora, va asteptam cu drag, iar voi da va face ti corect datoria.
GELU:
(29 Februarie 2016, 22:29)
STIMATE REDACTOR SEF VICTOR- EUGEN POPA , cu aceasta ocazie vreau sa ne ajutati intr-o problema ! Suntem un grup de locuitori ai comunei Cosereni-ialomita care va roaga sa veniti sa ne ajutati in relatia cu primarul comunei ! De mai bine de 3 mandate acest primar nu face nimic in aceasta comuna !Comuna se afunda in mizerie pe timp ce trece ! Nu poti sa stai de vorba cu el , nu poti sa ii reprosezi ceva ca te repede sau vorbeste obscen ! Acum trei ani si ceva , a binevoit sa faca o statie moderna de gaze ! Sta degeaba de atata timp ! Se zvoneste ca nu a cazut la pace (comisionul) cu nici o firma de specialitate  pentru a face distributia de gaze catre locuitorii comunei ! Avem apa curenta , care nu curge toata ziua , mai ales vara ! De ce sa platim ceva de care nu beneficiem ? Cand a fost luat la intrebari , stiti ce a spus ? Ma doarein.... de satul si de locuitorii vostrii , ca si asa ies la pensie ! Primaria Cosereni si primaria Dridu , au primit 500000 de mii de lei (noi) pentru asfaltarea tronsonuluiCosereni -Deleanca -Barajul Dridu ! Au binevoit sa astupe craterele cu pietris si sa bage banii in buzunar ! Pentru asta a stat ,,departe de primarie ,, la racoare vreo 14 zile !!Sunt foarte multe de spus ! Nu apelam la dvs , pentru ca a dat zvon ca nu mai candideaza la primarie, dar in ultimul timp vedem ca a inceput sa indrepte strazi (nu toate si nu cu asfalt) si multe carpeli de genul asta ! Noua ne este tare frica , ca va candida din nou ! NU MAI SUPORTAM INCA 4 ANI DE MIZERIE , DE CORUPTIE , DE INCAPACITATE SI PROSTIE ! INCHEI CU RUGAMINTEA SA NE AJUTATI SA IASA LA IVEALA , SA SE STIE IN TOT JUDETUL CE PRIMAR INCAPABIL AVEM ! SUNT FOARTE MULTE DE SPUS DAR NU AICI DIN LIPSA DE SPATIU ! CU SPERANTA , CU STIMA SI RESPECT , VA SALUT !
Explicatie:
(24 Februarie 2016, 22:04)
Sa se explice pe fiecare institutie care sunt neregulile si prejudiciile! De ce la general?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Miercuri 17 Iul 2024
214 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Patru persoane urmărite internațional pentru «furt calificat», depistate la Slobozia

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au acționat în cursul zilei de luni, 15 iulie 2024, la Slobozia, în vederea depistării unor persoane urmărite la nivel internațional. Astfel ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2024, 15:30
(605 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Acțiune cu efective mărite de polițiști

Luni, 15 iulie 2024, polițiștii din Urziceni au organizat o acțiune cu efective mărite, având ca scop menținerea și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. În acest sens, au ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2024, 15:25
(525 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni acțiune


AJFP Ialomița: 133,80 milioane de lei, încasări la bugetul de stat în luna iunie 2024

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat, în luna iunie 2024, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 133,80 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

17 Iulie 2024, 09:40
(210 vizualizări - 0 comentarii)


Forumul APPR solicită intervenția prim-ministrului României pentru salvarea sectorului agricol afectat de secetă

Într-o scrisoare deschisã fãcutã publicã la începutul acestei sãptãmâni, Forumul Agricul­torilor și Procesatorilor Profesioniști din Rom ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2024, 17:25
(112 vizualizări - 0 comentarii)


APIA a extras eșantionul de control aferent Campaniei 2024

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2024, 17:05
(567 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Program de furnizare a apei în localitatea Moldoveni

Din cauza fenomenului de secetă accentuată și a temperaturilor extreme, s-a înregistrat o creștere semnificativă a consumului de apă în localitatea Moldoveni. Din acest motiv, pe timpul nopții ...[citește_toată_știrea]

16 Iulie 2024, 09:15
(508 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Ion Ghica, Horia și Movilița

Incendii la Ion Ghica, Horia și Movilița

Duminică, 14 iulie a.c., două echipaje de pompieri din Slobozia au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință în satul Ion Ghica. Au ars locuința, un adăpost de ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2024, 13:15
(135 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Gârbovi, Urziceni, Fetești și Slobozia Nouă

Accidente la Gârbovi, Urziceni, Fetești și Slobozia Nouă

Două echipaje de pompieri din Urziceni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, au intervenit la un accident rutier produs pe raza localității Gârbovi, în care ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2024, 13:10
(328 vizualizări - 0 comentarii)


Serviciul Județean Anticorupție Ialomița: Agent de poliție, prins în flagrant în timp ce primea șpagă pentru a introduce în Arest diverse bunuri!

Duminică, 14 iulie 2024, ofițerii de Poliție Judiciară ai Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Ialomița, la delegarea și sub coordonarea procurorului specializat din cadrul ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2024, 12:10
(829 vizualizări - 3 comentarii)


RAJA Constanța: Program de furnizare a apei în Fierbinți-Târg, Dridu și Cornești!

România se află sub cel mai extins Cod Roșu emis vreodată de Agenția Națională de Metereologie. Fenomenele vizate sunt caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și implicit secetă. Toate ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2024, 11:55
(165 vizualizări - 0 comentarii)


Deputatul USR Radu Miruță: «România cumpără energie scumpă pentru că PSD și PNL nu sunt în stare să ia deciziile corecte!»

Vineri, la orele 12,00, România importa aproape 900 MWh ca să-și acopere necesarul, producția fiind sub consum. Sâmbătă, la orele 11,00, într-o zi de weekend, importul depășea cu aproximativ ...[citește_toată_știrea]

15 Iulie 2024, 10:40
(494 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Cereri pentru subvenția la motorină în trimestrul II 2024

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează beneficiarii că, până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2024, 14:40
(1804 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Plăți de peste 80,864 milioane de lei

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 03-10.07.2024, a efectuat plăți în suma totală de peste 80,864 milioane de lei (16,302 milioane de euro ...[citește_toată_știrea]

12 Iulie 2024, 10:40
(192 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


IPJ Ialomița: Acțiune preventivă la Țăndărei

Miercuri, 10 iulie 2024, polițiștii din Țăndărei au organizat o acțiune de amploare pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea riscului de producere a accidentelor rutiere ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2024, 15:30
(204 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Modificări aduse Sistemului «Ro e-Transport»

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița aduce la cunoștința contribuabililor interesați că s-au adus modificări Ordonanței de urgență nr. 41/2022, pentru instituirea Sistemului național ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2024, 13:40
(273 vizualizări - 0 comentarii)


IJJ Ialomița: Bilanțul activităților desfășurate de jandarmi în primul semestru din 2024

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița au desfășurat, în semestrul I a.c., 3354 misiuni de ordine publică, dintre care 158 au reprezentat misiuni de asigurare a ordinii publice ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2024, 12:20
(269 vizualizări - 0 comentarii)


Munteni-Buzău: Locuință cuprinsă de flăcări

Munteni-Buzău: Locuință cuprinsă de flăcări

Miercuri, 10 iulie 2023, pompierii din Slobozia au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu, produs la o locuință în localitatea Munteni-Buzău. Au ars două camere și acoperișul locuinței ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2024, 12:00
(322 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Incendii de vegetație uscată

În ultimele 24 de ore, pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea a 6 incendii înregistrate la nivel județean. Din totalul celor 6 incendii care au avut loc în perioada menționată ...[citește_toată_știrea]

11 Iulie 2024, 11:40
(205 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Mai aproape de clienți prin soluții digitale

RAJA Constanța: Mai aproape de clienți prin soluții digitale

O preocupare constantă a societății RAJA Constanța a fost și menținerea unui punct stabil de comunicare cu clienții săi, pentru a satisface nevoile și dorințele acestora. De aceea, în timp s-au ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2024, 16:10
(618 vizualizări - 0 comentarii)


Măsuri de ordine publică la Urziceni

Marți, 9 iulie 2024, polițiștii din Urziceni au organizat o acțiune cu efective mărite, având ca scop menținerea și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2024, 15:50
(577 vizualizări - 0 comentarii)


Manasia: Reținuți pentru «tulburarea liniștii publice»

Polițiștii de Investigații Criminale din Urziceni au reținut marți, 9 iulie 2024, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, din comuna Manasia, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor ...[citește_toată_știrea]

10 Iulie 2024, 15:45
(1178 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

9 Iulie 2024, 17:55


Săveni: Ordin de protecție încălcat de către un bărbat în vârstă de 38 de ani

Polițiștii din Platonești au fost sesizați marți, 9 iulie 2024, de către o femeie în vârstă de 30 de ani, din comuna Săveni, cu privire la faptul că soțul său de 38 de ani ar fi încălcat ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 15:25
(196 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Șofer prins în trafic cu permisul «reținut»

Marți, 9 iulie 2024, în jurul orelor 11,00, polițiștii din Urziceni, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală sau contravențională la regimul ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 15:20
(236 vizualizări - 0 comentarii)


Senatorul USR Silvia Dinică: «Pilele plasate de PSD și PNL în sinecuri bănoase costă România miliarde de euro!»

Guvernul PSD-PNL nu reușește nici după 2 ani să îndeplinească unele jaloane simple în ceea ce privește guvernanța corporativă prevăzută în PNRR. Fie că vorbim de secretizarea activității ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 15:15
(556 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Miercuri, 10 iulie 2024, termen-limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 15:10
(154 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Programul «Tezaur» continuă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii persoane fizice că începând luni, 8 iulie 2024, și până vineri, 9 august 2024, românii pot investi ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 14:50
(153 vizualizări - 0 comentarii)


Instituția Prefectului Ialomița: Activitate susținută în cadrul Comisiei de Fond Funciar

Instituția Prefectului Ialomița: Activitate susținută în cadrul Comisiei de Fond Funciar

Marți, 9 iulie 2024, prefectul Județului Ialomița, Constantin Marin a prezidat ședința Comisiei Județene de Fond Funciar, în cadrul căreia au fost dezbătute propunerile a 12 Comisii Locale de ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 10:30
(332 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: 10 incendii de vegetație în 24 de ore!

ISU Ialomița: 10 incendii de vegetație în 24 de ore!

În ultimele 24 de ore, pompierii ialomițeni au intervenit pentru stingerea a 10 incendii de vegetația uscată, miriște de grâu și orz, fiind afectate aproximativ 65 hectare de teren. Cauzele ...[citește_toată_știrea]

9 Iulie 2024, 10:00
(228 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Băuți și posibil drogați, la volan

Vineri, 5 iulie a.c., în jurul orelor 16,30, polițiștii din Coșereni au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 28 de ani, din Borănești. În ...[citește_toată_știrea]

8 Iulie 2024, 15:55
(557 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
narcis în Bani mai mulți pentru investițiile în derulare Mary în Bani mai mulți pentru investițiile în derulare Mary în Urban SA investește 6 milioane de lei în reabilitarea stației de epurare a Sloboziei Nimeni în Urban SA investește 6 milioane de lei în reabilitarea stației de epurare a Sloboziei Miti în Urban SA investește 6 milioane de lei în reabilitarea stației de epurare a Sloboziei Tarzan în Risc ridicat de criminalitate în 5 localități din Ialomița @Rares S în Risc ridicat de criminalitate în 5 localități din Ialomița ROMEO zis în Urban SA investește 6 milioane de lei în reabilitarea stației de epurare a Sloboziei Gigel în Slobozia: Constructorii promit că Sala Polivalentă va fi gata în 2 ani Gigel în Urban SA investește 6 milioane de lei în reabilitarea stației de epurare a Sloboziei Gigel în Taxiurile din Slobozia, pericol pentru călători corado în Taxiurile din Slobozia, pericol pentru călători Rares S în Risc ridicat de criminalitate în 5 localități din Ialomița Cetatean în Risc ridicat de criminalitate în 5 localități din Ialomița vânzare diverse în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 17 iulie 2024 @Mary în Bugetul Sănătății ialomițene este susținut de doar 46 mii de ialomițeni Ionuț în Făcăeni, comuna în care 5000 de locuitori nu au apă curentă Mary în Taxiurile din Slobozia, pericol pentru călători Deny în Schimbare de director la DSP Ialomița Localnic în «Rezultatele Alegerilor din 9 iunie 2024 reflectă decizia ialomițenilor!»

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...