Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

POLITICĂ

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Camera de Conturi confirmă oficial

Prejudicii de 17 milioane de lei în Ialomița

Curtea de Conturi a României a dat recent publicității Raportul de activitate privind controalele efectuate în cursul anului trecut. În urma acțiunilor desfășurate de auditorii din teritoriu, la nivelul administrației ialomițene au fost constatate prejudicii financiare de 17 milioane de lei! Ca și anii trecuți, neregulile constatate au vizat abateri privind modalitatea de încasare a impozitelor sau utilizarea fondurilor locale pentru lucrări nejustificate. Potrivit documentului oficial, în 5 cazuri acțiunile de verificare au fost contestate în instanță. Procesele sînt încă în desfășurare, urmînd ca judecătorii să stabilească dacă auditorii ialomițeni au avut dreptate în ceea ce privește ilegalitățile constatate.

«Legalitate 0» în administrația locală
2015 a fost un an plin pentru auditorii din cadrul Camerei de Conturi Ialomița. Aceștia au demarat un număr total de 44 acțiuni de verificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Controalele s-au concretizat în 26 misiuni de audit financiar, 10 acțiuni de control și 8 misiuni de auditul performanței privind modul de utilizare a fondurilor publice. Similar acțiunilor demarate în anii precedenți, temele pe care le-au urmărit auditorii ialomițeni au vizat, potrivit Raportului de activitate, «controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unități administrativ teritoriale, controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activități nonprofit de interes general, compartimentul de specialitate, cuantificarea unor indicatori de performanță în vederea evaluării performanței colectării veniturilor proprii prin prisma cerințelor de eficiență și eficacitate». Valoarea totală a prejudiciilor constatate în urma controalelor a fost de 17 milioane de lei! Mare parte din această sumă o reprezintă plățile nelegale efectuate de administrațiile locale ialomițene. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, în 2015, primăriile din județ au efectuat plăți nejustificate în valoare de 7,4 milioane de lei. În ceea ce privește intrarea în legalitate și recuperarea integrală a prejudiciilor constatate, Camera de Conturi Ialomița a emis un număr de 31 de Decizii, astfel fiind dispuse 168 de măsuri legale în acest sens.

Primăriile au încălcat legea
Datele care se regăsesc în Raportul Camerei de Conturi Ialomița în ceea ce privește ilegalitățile constatate în administrația locală ialomițeană sînt surprinzătoare. De exemplu, Primăria Bărbulești a decontat ilegal sume din bugetul instituției pentru a fi construite grupuri sanitare în incinta școlii din localitate. De asemenea, angajații Primăriei Bărbulești au beneficiat ilegal de salarii mărite sau de sporuri acordate nejustificat. Mai mult, aceeași administrație a omis să încaseze impozitele pe care cetățenii localității le datorau pentru mașinile de lux pe care le etalează pe străzile desfundate ale comunei. Prejudiciile totale constatate la Bărbulești depășesc suma de 200 mii de lei. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, Primăria Cosîmbești a plătit din bugetul local 62 mii de lei pentru reparația străzilor din localitate, deși, potrivit devizelor de lucrări, constructorii au folosit cantități reduse de materiale față de cele trecute oficial în documentele de lucrări. Nereguli similare au fost descoperite și la Primăria Drăgoești. Auditorii Camerei de Conturi Ialomița susțin faptul că autoritățile locale au plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări publice, constructorul utilizînd mai puțin balast decît era necesar. «În proiectul tehnic este prevăzut un strat de balast de 20 de cm, în condițiile în care pe teren se regăsește ca fiind realizat un strat de balast de numai 10 cm» precizează auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Primăria Miloșești a plătit peste 200 mii de lei pentru o serie de lucrări la drumurile publice, fără ca muncitorii să le fi reparat. O situație de-a dreptul uluitoare s-a constatat la Primăria Movila. Administrația locală a plătit 25 mii de lei unor profesori ai școlii din comună, sub formă de sporuri salariale, menționînd faptul că aceștia și-au cîștigat drepturile în urma unor acțiuni în instanță. În urma verificărilor, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit că «persoanele beneficiare nu au avut calitatea de reclamant nefiind nominalizate în sentințele civile puse în executare de către ordonatorul de credite». Nereguli au fost constate și în cazul primăriilor din municipiile județului. La Primăria Fetești a fost evidențiat un prejudiciu de 325 mii de lei, provenind din faptul că administrația locală nu a încasat impozitele pe mașini ale cetățenilor. De asemenea, tot la Fetești, administrația nu a făcut eforturi pentru recuperarea taxelor locale neachitate. Prejudiciul în acest sens se ridică la suma de 2,8 milioane de lei. Primăria Slobozia a prejudiciat la rîndu-i bugetul local cu suma de 60 mii de lei, prin efectuarea de lucrări nejustificate. Mai mult, aceeași administrație «a stabilit eronat impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în intravilanul localității, prin încadrarea terenului aflat în proprietatea unor persoane juridice la altă categorie de folosință decît cea de terenuri cu construcții» susțin auditorii Camerei de Conturi Ialomița. Prejudiciul creat în această speță a fost de 181 mii de lei.

Risipă de fonduri în spitalele ialomițene În 2015, supuse verificărilor demarate de Camera de Conturi Ialomița au fost și Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești. Prejudiciul constatat în cazul celui mai mare spital din județul Ialomița a fost de 1,6 milioane de lei. Astfel, verificările au scos la iveală faptul că, din cauza managementului deficitar, unitatea medicală a cheltuit nejustificat peste 800 mii de lei din fondurile destinate pentru achiziționarea de echipamente medicale. De asemenea, alți 700 mii de lei au fost plătiți nelegal pentru servicii IT. Concret, este vorba despre ambițiosul program de informatizare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, realizat sub conducerea fostului manager, dr Vasile Olaru. De asemenea, tot în cazul Spitalului din Slobozia, s-a constatat și plata necuvenită a unor burse pentru medicii rezidenți. În cazul Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești, auditorii Camerei de Conturi Ialomița au descoperit faptul că unitatea medicală a cheltuit nejustificat 34 mii de lei pentru plata unor sporuri salariale de care au beneficiat membrii comitetului director.

23 Februarie 2016, 19:55 (9026 vizualizări - 10 comentarii)

Citiți și:
Abateri financiar-contabile în valoare de 13 milioane de lei, descoperite de auditorii Camerei de Conturi Ialomița
Camera de Conturi Ialomița a constatat o diminuare a abaterilor financiare înregistrate în primării
Camera de Conturi Ialomița a constatat abateri financiare de 30 milioane de lei

Comentariile cititorilor:


vicePRIMARUL:
(6 Martie 2016, 13:18)
Raspuns1 la Intrebare 1: de cand, in anumite conditii prestabilite(pentru a nu se tine cont de conditiile de eligibilitate din INSTRUCTIUNILE PENTRU OFERTANTII participanti la licitatie = garantii bancare, expertiza/experienta in domeniul constructiei de eoliene,etc. si pentru modificarea CAIETULUI DE SARCINI in timpul licitatiei = ,,pentru perioada de la data incheierii contractului de concesiune pana la inceperea lucrarilor NU se  percepe  TAXA DE CONCESIUNE’’, sau pe langa Obiectul licitatiei = construire CENTRALE EOLIENE, se trece in Contract ,dupa atribuirea concesiunii ,,prin negociere directa’’, si ...   ,,amplasare de PANOURI FOTOVOLTAICE’’), se obtin foloase necuvenite/,,castiguri’’,  de ordinul a zeci de mii/ a sute de mii /milioane de euro(!?)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 09:26)
,,Afirmatia este sustinuta de procesul verbal, FARA  NUMAR  SI  FARA  DATA incheiat intre primarul Jipa Ioan si reprezentantul SC xxxxx xxx SRL Brasov....’’ , ,,primarul... nu a avut mandat din partea consiliului,... sa acorde facilitati concesionarului in defavoarea bugetului local.’’(din DECIZIA nr.55/2014 a CCI)
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 09:20)
Scuzati –ma = 2184 hectare! In octombrie-noiembrie  2014, CAMERA DE CONTURI Ialomita, aflata intr-un control de rutina la Primarie, la solicitarea subsemnatului s-a aplecat si asupra Contractului nr.2200/23.04.2009,mentionat (Concesionarea a 739 ha teren Neagricol neproductiv, pe 49 ani +24 ani, pentru amplasarea de centrale eoliene) si prin raspunsul nr.1858/25.11.2014, confirma ,,  –  prin contractul de concesiune nr.2200/23.04.2009 primarul comunei a  acordat NELEGAL concesionarului  SC xxxxx xxx SRL  Brasov, scutiri la plata redeventei  pentru o perioada de doi ani de la semnarea contractului, in conditiile in care Consiliul Local GI, nu a aprobat acordarea unei asemenea facilitati, dimpotriva. Prin HCL nr.30 din 02.10.2008 s-a aprobat ca plata redeventei SA SE  EFECTUEZE DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE’’ respectiv,   ,, –  acordarea nelegala a scutirii la plata redeventei pentru o perioada de 2 ani a condus la crearea unui avantaj financiar concesionarului, in detrimentul bugetului local al comunei G.I.,  valoarea veniturilor din concesiune, neincasate pentru perioada 2009 – 2011 fiind estimate de echipa de audit la 503.592 lei(RON)’’, iar prin DECIZIA nr.55/18.12.2014, la punctul  7, pag. 4/12, CAMERA DE CONTURI, face referire la urmatoarele nereguli : ,,acordarea nelegala de scutiri la plata redeventei...’’, ,,Reducerea succesiva a pretului minim de pornire in licitatiede la 148 euro/ha/an  la 100 euro/ha/an si schimbarea procedurii de concesionare din licitatie publica in nNEGOCIERE DIRECTA nu are nicio justificare legala...’’, ,,procedura negocierii directe NU SE JUSTIFICA...’’,  ,,atribuirea contractului  de concesiune pentru terenul in suprafata de 739 ha NU S-A FACUT  IN CONDITII  DE  LEGALITATE ...’’,  ,,concesionarul a fost favorizat deoarece concesionarea terenului a fost atribuita direct si la pretul pe care l-a dorit acesta...’’ , 
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 08:45)
Imediat, la Primarie s-a inregistrat, propunerea paratilor din 18.03.2014, prin care se cerea schimbarea subsemnatului din functie. La URGENTA, in urmatoarea sedinta de Consiliu local am si fost SCHIMBAT din functie, abuziv si cu inscrisuri falsificate, uitand sa aleaga apoi, alt consilier local in locul subsemnatului.                                                                         In Dex, SCHIMBARE=INLOCUIRE, insa la Primaria noastra, de doi ani, nu a mai fost ales, pana in prezent,  un alt viceprimar, practic, desfiintandu-se aceasta  functie la noi in comuna.   Convenabil, NU ?!                                                                                                                                                   
vicePRIMARUL:
(3 Martie 2016, 08:43)
Replica la ,,Pentru Gelu, om sincer” :   Stimata doamna/stimate doamn,  personal,  conform obligatiilor de serviciu a functiei de conducere in administratia locala, stipulate de art.291 Cod de procedura penala, AM  DEPUS  O  PLANGERE  PENALA la Politie(nr.126004/17.03.2014), impotriva unui grup infractional organizat in intelesul art.2 al Legii nr.39/2003 si  art.367 , respectiv art.38 Cod penal, format din patru consilieri locali (printre care si fostul primar) si secretara UATC, privitor la adoptarea unei hotarari de Consiliu local, prin care se incerca, acoperirea unei infractiuni  de abuz in serviciu, cu un prejudiciu CERT adus bugetului local prin scutirea timp de doi ani (contrar art.124 al Legii nr.215/2001 a Administratiei locale) a redeventei  unui  Contract de concesiune  din 2009, pentru  739 ha, de peste  146.000 Euro(suma minimizata  conform art.10 lit.a al Legii nr.78/2000, deoarece, printr-o licitatie trucata, si apoi prin atribuire directa fara justificare legala, s-a stabilit o redeventa de 100 Euro/ha/an, mult sub pretul cu care aceeasi firma de colectare DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE  a concesionat de la Consiliul judetean Ialomita, 1.450 ha(!?) pentru amplasarea de CENTRALE EOLIENE(!!!). Intrebare 1:  De cand, firmele de colectare GUNOI, construiesc si PARCURI EOLIENE ? Intrebare 2: De ce firma respectiva avea nevoie de (739 + 1450) ha=2.189 ha= 21.890.000 metri patrati, pentru inaltarea EOLIENELOR, cand acestea se amplaseaza din 200 in 200 metri, acupand fiecare aproximativ  500 mp, iar 100 de antene un total de 50.000 mp = 5 ha. Intrebare 3:  De ce ar plati o firma, redeventa pe 2.189 ha – 5 ha = 2.189 hectare, degeaba?).                                       
Liviu:
(2 Martie 2016, 17:05)
Mă Gelule nu l mai votați pe hot! Convinge prostimea sa nu l aleagă! Ce sunteți toți prostii lui?
Pentru Gelu, om sincer:
(2 Martie 2016, 15:23)
@gelu. Această adresare este caca maca! Scrieți, reclamați oficial, la redacție ziar direct cu hărtia-n mână, la poliție...nu printr-un comentariu este soluția! Văd după exprimare că ați avea dreptate, nu sunteți rău intenționați. Dar nu așa se mișcă ceva! Aici este o scălămbăială de minciuni, răzbunări, defăimări. Faceți ce trebuie pentru binele oamenilor cu hârtii scrise și dovezi! Aici, în țara colonie, se bagă sub preș și oamenii cinstiți așteaptă ca proștii facerea dreptății.
S.O.S.:
(2 Martie 2016, 14:19)
SOS, poftiti si verificati si primaria Cocora, va asteptam cu drag, iar voi da va face ti corect datoria.
GELU:
(29 Februarie 2016, 22:29)
STIMATE REDACTOR SEF VICTOR- EUGEN POPA , cu aceasta ocazie vreau sa ne ajutati intr-o problema ! Suntem un grup de locuitori ai comunei Cosereni-ialomita care va roaga sa veniti sa ne ajutati in relatia cu primarul comunei ! De mai bine de 3 mandate acest primar nu face nimic in aceasta comuna !Comuna se afunda in mizerie pe timp ce trece ! Nu poti sa stai de vorba cu el , nu poti sa ii reprosezi ceva ca te repede sau vorbeste obscen ! Acum trei ani si ceva , a binevoit sa faca o statie moderna de gaze ! Sta degeaba de atata timp ! Se zvoneste ca nu a cazut la pace (comisionul) cu nici o firma de specialitate  pentru a face distributia de gaze catre locuitorii comunei ! Avem apa curenta , care nu curge toata ziua , mai ales vara ! De ce sa platim ceva de care nu beneficiem ? Cand a fost luat la intrebari , stiti ce a spus ? Ma doarein.... de satul si de locuitorii vostrii , ca si asa ies la pensie ! Primaria Cosereni si primaria Dridu , au primit 500000 de mii de lei (noi) pentru asfaltarea tronsonuluiCosereni -Deleanca -Barajul Dridu ! Au binevoit sa astupe craterele cu pietris si sa bage banii in buzunar ! Pentru asta a stat ,,departe de primarie ,, la racoare vreo 14 zile !!Sunt foarte multe de spus ! Nu apelam la dvs , pentru ca a dat zvon ca nu mai candideaza la primarie, dar in ultimul timp vedem ca a inceput sa indrepte strazi (nu toate si nu cu asfalt) si multe carpeli de genul asta ! Noua ne este tare frica , ca va candida din nou ! NU MAI SUPORTAM INCA 4 ANI DE MIZERIE , DE CORUPTIE , DE INCAPACITATE SI PROSTIE ! INCHEI CU RUGAMINTEA SA NE AJUTATI SA IASA LA IVEALA , SA SE STIE IN TOT JUDETUL CE PRIMAR INCAPABIL AVEM ! SUNT FOARTE MULTE DE SPUS DAR NU AICI DIN LIPSA DE SPATIU ! CU SPERANTA , CU STIMA SI RESPECT , VA SALUT !
Explicatie:
(24 Februarie 2016, 22:04)
Sa se explice pe fiecare institutie care sunt neregulile si prejudiciile! De ce la general?

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Joi 29 Feb 2024
51 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Instituția Prefectului Ialomița: Ședința Colegiului Prefectural

Miercuri, 28 februarie 2024, prefectul județului Ialomița a prezidat Ședința Colegiului Prefectural Ialomița și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița. Ordinea de zi a ședinței Colegiului ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2024, 15:35
(475 vizualizări - 0 comentarii)


Tânăr din Borănești, reținut de polițiști pentru 24 de ore

În cursul zilei de marți, 27 februarie a.c., în jurul orelor 14,30, polițiștii din Coșereni, în urma documentării activității infracționale și administrării probatoriului, au dispus ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2024, 15:20
(488 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: «28 Februarie-Ziua Protecției Civile din România». Exercițiu de alarmare la Slobozia!

La 28 februarie se sărbătorește «Ziua Protecției Civile din România», dată la care, în anul 1933, Regele Carol al II-lea, prin «Înalt Decret Regal nr.468», a ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2024, 08:35
(487 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

27 Februarie 2024, 18:25


USR cere Guvernului și RA-APPS documente și explicații cu privire la milioanele de euro care s-au investit în «Palatul împăratului»

Deputatul USR Mihai Badea a adresat Premierului României, Marcel Ciolacu, secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, și șefului RA-APPS, Marius Grăjdan, o interpelare și o solicitare ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2024, 15:20
(538 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Declarației D406

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul-limită de depunerea a D406-declarația informativă SAF-T. Declarația ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2024, 14:30
(934 vizualizări - 0 comentarii)


Proiect civic la Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg

Proiect civic la Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg

Elevii de la Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg, din județul Ialomița, au dobândit competențe de implicare civică ca urmare a desfășurării proiectului «TechBintZi». Timp de 2 ani ...[citește_toată_știrea]

27 Februarie 2024, 11:05
(516 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Infracțiuni rutiere

Sâmbătă, 24 februarie a.c., în jurul orei 22,30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru verificări un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Țăndărei, care conducea ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2024, 13:35
(732 vizualizări - 0 comentarii)


Incendii la Bordușelu, Fetești și Adâncata

Incendii la Bordușelu, Fetești și Adâncata

Trei echipaje operative din cadrul Detașamentului de Pompieri Slobozia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu în satul Bordușelu. Au ars aproximativ 70 baloți de plante furajere, cauza probabilă ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2024, 11:15
(537 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Peste 438 milioane de lei ajung în conturile beneficiarilor de ANT-sector vegetal și înverzire PD-04, Campania 2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că vineri, 23 februarie a.c., a autorizat la plată alți 55141 beneficiari ai Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) în sectorul ...[citește_toată_știrea]

26 Februarie 2024, 09:40
(553 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


Razie a polițiștilor la Țăndărei

Joi, 22 februarie a.c., polițiștii ialomițeni au organizat o acțiune preventiv-reactivă pe raza orașului Țăndărei. Cu această ocazie au fost legitimate 168 de persoane, au fost verificate 74 de autoturisme ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 12:40
(522 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Percheziții la persoane bănuite de «furt»

Joi, 22 februarie a.c., în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurată la Țăndărei, polițiștii ialomițeni au efectuat 7 percheziții domiciliare, fiind puse în executare 5 mandate de aducere ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 12:30
(703 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 204

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul -limită de depunerea a Formularului 204 «Declarație ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 11:20
(166 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amendă de 12600 de lei pentru abateri la regimul silvic

Polițiștii din Fetești, împreună cu specialiștii din cadrul Ocolului Silvic Fetești, au desfășurat acțiuni pe linia verificării modului de respectare a legislației privind circulația, depozitarea ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 15:50
(228 vizualizări - 0 comentarii)


USR: «Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale!»

Liderii USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat, miercuri, 22 februarie 2024, că Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile din 2024: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 12:20
(570 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: A început procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii aferente sectorului vegetal, pentru anul 2023

MADR a demarat procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) sector vegetal, an de cerere 2023, după ce APIA a stabilit cuantumurile aferente acestor forme de sprijin. « ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:50
(262 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 205

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, joi 29 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a «Declarației informative privind impozitul ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:30
(215 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

21 Februarie 2024, 19:20


APIA: Subvenții pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovine de carne/bubaline

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește potențialilor beneficiari că, până la data de 21 februarie 2024 inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 14:25
(516 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


Ialomița: Posibil drogați, băuți și fără permise, la volan

Marți, 20 februarie 2024, polițiștii din Platonești au oprit în trafic un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Țăndărei, în vederea verificării documentelor personale precum și ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 12:40
(560 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 207

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul de depunerea a Declarației informative privind impozitul reținut la ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 10:30
(314 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Conducea o mașină neînregistrată

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Țăndărei au oprit în trafic o tânără, în vârstă de 24 de ani, din Călărași, în timp ce conducea un autoturism ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:40
(388 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: La volan fără permis de conducere

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din Urziceni au oprit în trafic un tânăr, de 18 ani, domiciliat pe raza municipiului. În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:20
(450 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 71 mii de lei aplicate de polițiști

În ultimele 24 de ore, polițiștii au fost solicitați să intervină la 77 de evenimente, dintre care 72 au fost sesizate pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Au fost sesizate două infracțiuni ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:00
(750 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Luni, 26 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 26 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 10:30
(355 vizualizări - 0 comentarii)


Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

În cursul zilei duminică, 18 februarie a.c., în jurul orelor 12,30, polițiștii din Platonești au depistat în flagrant delict, pe raza comunei Valea Ciorii, un șofer, în vâ ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:25
(697 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permise și băuți, la volan

În cursul zilei de vineri, 16 februarie a.c., în jurul orelor 11,00, polițiștii din Fetești, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:20
(459 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 131,19 milioane de lei, încasări la bugetul de stat în luna ianuarie 2024

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat, în luna ianuarie 2024, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 131,19 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 13:25
(434 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa la Căzănești!

Echipele furnizorului de energie efectuează marți, 20 februarie 2024, lucrări de modernizare, reparații și întreținere la nivelul sistemului de alimentare cu energie din zona localității Căzănești ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 12:25
(389 vizualizări - 0 comentarii)


Razie la Fetești

În noaptea de joi spre vineri, 15/16 februarie a.c., polițiștii din Fetești au efectuat o razie pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor ilegale și a principalelor ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2024, 12:30
(1472 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Ciocan în de-ale noastre​​​​​​​ Tepes în Clean Tech Ciulnița cere instanței sechestrarea bunurilor imobile ale membrilor AER Muntenia Sud @Reli în ANI a sesizat Parchetul Slobozia fără a descoperi incompatibilități în cazul fostului șef al APIA Ialomița Liuby în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! Radu în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! cetatean în Clean Tech Ciulnița cere instanței sechestrarea bunurilor imobile ale membrilor AER Muntenia Sud Ggg în PSD realizează sondaje de opinie «pe porecle» la Amara ha-ha-ha în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! Fiat lux! în ANI a sesizat Parchetul Slobozia fără a descoperi incompatibilități în cazul fostului șef al APIA Ialomița Jack în Dosare «păstrate» în sertare la Parchetele din Ialomița PSD ist în PSD realizează sondaje de opinie «pe porecle» la Amara Alegator în PSD realizează sondaje de opinie «pe porecle» la Amara art în ANI a sesizat Parchetul Slobozia fără a descoperi incompatibilități în cazul fostului șef al APIA Ialomița Vasile în Comuna Săveni asfaltează 20 de străzi cu 9 milioane de lei Pppp în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! Lupu în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! Reli în ANI a sesizat Parchetul Slobozia fără a descoperi incompatibilități în cazul fostului șef al APIA Ialomița Ella în Anchetă penală la Primăria Slobozia: Funcționară prinsă în flagrant în timp ce ar fi luat mită! @Marin în Spitalul Județean de Urgență Slobozia riscă să rămână fără asigurare de malpraxis Maria în Comuna Săveni asfaltează 20 de străzi cu 9 milioane de lei

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...