Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 45 46

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA PERIEȚI, titular al proiectului: «EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ SAT PERIEȚI-P1», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ SAT PERIEȚI-P1», propus a fi amplasat în intravilanul comunei Perieți, județul Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele... [citește_tot_articolul]

12 Mai 2021, 11:10 (48 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL SLOBOZIA titular al proiectului «Extindere și reabilitarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială în Cartierul Slobozia Nouă și Bora», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Extindere și reabilitarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială în Cartierul Slobozia Nouă și Bora», propus a fi amplasat în localitatea Slobozia, strada G. Coșbuc și strada Liliacului, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot... [citește_tot_articolul]

27 Aprilie 2021, 07:50 (182 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

În conformitate cu prevederile Legii 31/90, Consiliul Administrativ al SC INTERNAȚIONAL SERVICE SLOBOZIA SA cu sediul în Slobozia, șos. București-Constanța, km. 110, Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/615/1994 având CUI RO6253304, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 30 aprilie 2021, orele 10,00 la sediul unității.
Dacă la prima convocare nu se întrunesc condițiile necesare deliberării, următoarea ADUNARE GENERALĂ va avea loc pe 07 mai 2021.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorilor pe 2020.
2. Prezentarea... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2021, 09:40 (163 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

COMUNA SĂVENI, titular al proiectului «Modernizare străzi locale în comuna Săveni cu satele componente, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizare străzi locale în comuna Săveni cu satele componente, județul Ialomița»-comuna Săveni, satul Săveni, județul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu... [citește_tot_articolul]

23 Aprilie 2021, 08:20 (154 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Spitalul Județean de Urgență Slobozia organizează concurs în baza HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

1. Asistent medical generalist -5 posturi- Laborator Radiologie și imagistică Medicală
Condiții specifice în vederea participării la concurs:
-Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea de asistent medical
-Diplomă de Bacalaureat
-Abilități de utilizare a calculatorului
-Certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2021, 10:10 (193 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public de mediu (dezbatere publică)

Comuna Sfântu Gheorghe cu sediul în com. Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița, titular al planului/programului «REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL», propus a fi amplasat în com. Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan/program, finalizarea raportului de mediu și dezbaterea publică a proiectului de plan/program și a raportului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Ședința va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița în data de 28.05.2021, orele 11,00, în conformitate cu adresa NPM nr.1/2651/VT/28.05.2020... [citește_tot_articolul]

14 Aprilie 2021, 12:50 (147 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

OUAI GHEORGHE LAZĂR, județul Ialomița, titular al proiectului «MODERNIZAREA și RETEHNOLOGIZAREA PLOT SPP 38, PLOT 37/4, PLOT 37/5 și PLOT 37/6 APARȚINÂND OUAI GIHEORGHE LAZĂR, JUDEȚUL IALOMIȚA» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «MODERNIZAREA și RETEHNOLOGIZAREA PLOT SPP 38, PLOT 37/4, PLOT 37/5 și PLOT 37/6 APARȚINÂND OUAI GHEORGHE LAZĂR, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Gheorghe Lazăr, județul Ialomița.
... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2021, 10:10 (217 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public de mediu (dezbatere publică)

Comuna Sfântu Gheorghe cu sediul în com. Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița, titular al planului/programului «REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL», propus a fi amplasat în com. Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan/program, finalizarea raportului de mediu și dezbaterea publică a proiectului de plan/program și a raportului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Ședința va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița în data de 28.05.2021, orele 11,00 în conformitate cu adresa NPM nr.1/2651/VT/28.05.2020, privind derularea procedurilor de reglementare... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2021, 09:20 (164 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2021

I. TOTAL VENITURI=5.614 mii lei
A) VENITURI PROPRII = 2727,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 37,00 mii lei
Impozit teren PF = 131,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 145,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 158,00 mii lei
Impozit teren PJ = 99,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 54,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 334,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 253,00 mii lei
Amenzi = 498,00 mii lei
Salubritate = 119,00 mii lei
Taxe speciale = 54,00 mii lei
Cote și sume IVG = 845,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA COTE DIN IMP. PE VENIT = 2863,00 mii lei... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2021, 08:50 (190 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

OUAI SUDIȚI, titular al proiectului «REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII APARȚINÂND OUAI SUDIȚI, JUDEȚUL IALOMIȚA», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII, APARȚINÂND OUAI SUDIȚI, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi amplasat în extravilanul comunei SUDIȚI, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia... [citește_tot_articolul]

8 Aprilie 2021, 08:15 (226 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

Anunț public de mediu

(dezbatere publică)

APM Ialomița cu sediul în str. Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, jud. Ialomița și SC AVICOLA SLOBOZIA SA cu sediul în Slobozia, șos. Constanța, nr. 5-6, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică privind revizuirea/actualizarea autorizațiilor integrate de mediu nr. 29/13.04.2011 și nr. 2 /09.09.2013 titular de activitate SC AVICOLA Slobozia SA ce desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct. 6.6 Creșterea... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2021, 09:15 (212 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț convocare Adunare Generală

În temeiul art. 18 al. 1 lit. a din Statutul AVPS Ialomița se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 17.04.2021, orele 9,30, ce va avea loc la Casa Vânătorului AVPS Ialomița, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situațiilor financiare ale AVPS Ialomița, pentru exercițiul financiar 2020 și descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea pentru anul 2020;
2. Aprobarea proiectului de buget al AVPS Ialomița pentru anul 2021;
3. Soluționare cerere formulată de dl Răducanu Marian având ca obiect prelungirea mandatului de consilier AVPS Ialomița... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2021, 08:15 (214 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț convocare Adunare Generală

În ziua de joi, 6 mai 2021, orele 10,00, la sediul din Dragoș Vodă, jud. Călărași, va avea loc Adunarea Generală a membrilor OUAI Dragoș Vodă.
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Alegerea noului președinte;
2. Actualizarea membrilor din Comisia de cenzori și conciliere;
3. Discuții.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2021, 08:10 (194 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunt

Direcția Județeană de Statistică Ialomița cu sediul în Mun. Slobozia, str. Aleea Parcului, nr.4, Bl.B27, parter, jud. Ialomița organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție de Expert, grad II, pe perioadă determinată (Mai 2021–Noiembrie 2023), în vederea efectuării activităților privind Recensământul Populației și al Locuințelor 2021.
Concursul se organizează la sediul Direcției Județene de Statistică Ialomița în data de 04 Mai 2021, orele 10,00-proba scrisă și 06 Mai 2021, orele 14,00-interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 16 Aprilie 2021, orele 16,30... [citește_tot_articolul]

1 Aprilie 2021, 14:48 (229 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății AVICOLA Slobozia SA, cu sediul în Mun. Slobozia, șos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/2/1991, având CUI 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.04.2021, orele 10,00 sau pentru data de 20.04.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 08.04.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2021, 07:35 (230 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA SĂVENI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizare străzi locale în comuna Săveni cu satele componente, județul Ialomița».
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, și vineri, între orele 08,00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2021, 07:20 (194 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI Gheorghe Lazăr convoacă ședința membrilor Organizației în data de 26.03.2021, începând cu orele 14,00, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului 2020 și discuții asupra proiectului de buget pentru 2021.
2. Stadiul de implementare și prezentarea la zi a proiectului de finanțare pentru modernizarea SPP 38-OUAI Gheorghe Lazăr.
3. Stabilirea cotizației pentru anul 2021.
4. Diverse.
În cazul în care, din diverse motive, Adunarea generală nu se poate desfășura, aceasta va fi reprogramată pentru data de 02.04.2021... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2021, 07:15 (230 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de Comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru «Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe», județul Ialomița.
În cadrul proiectului este prevăzută construirea unui sistem de colectare ape uzate menajere ce se vor evacua în curs de apă Ialomița, după ce au fost epurate într-o stație de epurare mecano-biologică.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și... [citește_tot_articolul]

18 Martie 2021, 07:10 (226 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de UAT Municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, cod 920023, județul Ialomița, România, telefon 0243/207.130, fax 0243/212.149, Cod Fiscal 4365352, e-mail [email protected], www.sloboziail.ro
Investiția Extindere cimitir Bora municipiul Slobozia, Tarlaua 786/2, Parcelele 44, 45, 46, CF 39544, județul Ialomița pentru care intenționează să solicite de la ABA Buzău Ialomița, SGA Ialomița.
Ca rezultat al activității vor rezulta numai ape uzate de tip menajer. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările... [citește_tot_articolul]

4 Martie 2021, 12:05 (289 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

CONSUMCOOP Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu, bl. B25, sc. B, parter, organizează licitație publică pentru vânzare Magazin Universal Perieți, jud. Ialomița.
Licitația va avea loc în data de 08.03.2021, orele 10,00, la sediul CONSUMCOOP Slobozia.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de luni a săptămânii, la aceeași oră.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Consumcoop Slobozia, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8,00-12,00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243/235070.... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:55 (246 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 45 46
Vineri 14 Mai 2021
391 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 339 340
Iazu: Două autoturisme, implicate într-un accident rutier

Iazu: Două autoturisme, implicate într-un accident rutier

Miercuri, 12 mai a.c., pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Slobozia au intervenit cu o autospecială de intervenție la un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. La locul evenimentului ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 17:15
(144 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Iazu accident


Pompierii din Urziceni, 24 de ore de luptă cu flăcările la Glodeanu Siliștea

Pompierii din Urziceni, 24 de ore de luptă cu flăcările la Glodeanu Siliștea

Pompierii din Urziceni au reușit în dimineața zilei de joi, 13 mai a.c., să stingă incendiul care a cuprins un siloz de cereale, de pe raza localității Glodeanu Siliștea/Buzău. Focul a izbucnit în dimineața ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 17:05
(96 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Modalități de transmitere a documentelor pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că cererile pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală se pot transmite prin mijloace electronice de ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 16:50
(77 vizualizări - 0 comentarii)


Ciocârlia: Șofer rănit într-un accident rutier

Pompierii din Urziceni au intervenit în ziua de joi, 13 mai a.c., în cazul unui accident rutier petrecut pe raza localității Ciocârlia. Din informațiile oferite, se pare că un autoturism s-a ciocnit de ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 14:30
(111 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 3 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Joi, 13 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10683, cu 3 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 13:35
(81 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Și-a găsit sfârșitul într-un bazin cu apă

Un bărbat de 55 de ani din localitatea Urziceni a murit în ziua de joi, 13 mai a.c., după ce a căzut într-un bazin cu apă, adânc ce 7 metri. Bazinul se afla în gospodăria bărbatului. La fața locului au ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2021, 13:30
(126 vizualizări - 0 comentarii)


Percheziții în Ialomița: Contrabanda cu tutun, în vizorul polițiștilor prahoveni

Miercuri, 12 mai 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat 32 de percheziții, în 15 județe (Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2021, 18:40
(208 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Reducerea evaziunii fiscale, obiectivul strategiei ANAF 2021-2024

Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița și-a fixat ca obiectiv strategic reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane, în vederea menținerii unui mediu economic echitabil pentru toți ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2021, 15:40
(153 vizualizări - 0 comentarii)


8

Grupul de Comunicare Strategică: 9 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 12 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10680, cu 9 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2021, 13:20
(102 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: 170 kg de pește, confiscate de polițiști

Fetești: 170 kg de pește, confiscate de polițiști

În cadrul unei acțiuni desfășurată luni, 10 mai a.c., polițiștii au depistat un bărbat, de 34 de ani, din județul Constanța, în timp ce transporta ilegal 170 kg de pește. Bărbatul nu avea documente legale ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2021, 15:05
(213 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de 14 mii lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară

Polițiștii ialomițeni au desfășurat luni, 10 mai a.c., ample acțiuni privind modul în care populația județului respectă măsurile de poretcție sanitară. Cu această ocazie au fost aplicate 75 de sancțiuni ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2021, 14:45
(153 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii și Lăcusteni

ISU Ialomița: Incendii de vegetație uscată la Valea Ciorii și Lăcusteni

Pompierii ialomițeni au intervenit luni, 10 mai a.c, pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată produse pe raza localităților Valea Ciorii și Lăcusteni. La Lăcusteni, incendiul s-a produs pe terasamentul ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2021, 14:40
(156 vizualizări - 0 comentarii)


12

AJFP Ialomița: Termen limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița le reamintește contribuabililor faptul că 25 mai 2021 este data limită pentru depunerea următoarelor declarații fiscale: Formularul 100, Formularul ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2021, 14:35
(190 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 8 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Marți, 11 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10671, cu 8 cazuri mai mult față de ziua de luni, ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2021, 13:35
(179 vizualizări - 0 comentarii)


24 de localități din Ialomița, incluse în zona epidemiologică de risc înalt din cauza gripei aviare

Din cauza apariției focarelor de gripă aviară înalt patogenă pe teritoriul Europei, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a inclus 24 de localități din județul nostru în ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2021, 14:20
(470 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 5 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Luni, 10 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10663, cu 5 cazuri mai mult față de ziua de duminică ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2021, 13:40
(222 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Ograda, Iazu și Grivița

Accidente la Ograda, Iazu și Grivița

Vineri, 7 mai a.c., în jurul orelor 10,00, salvatorii de la Garda de Intervenție Țăndărei au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Ograda, fiind implicate două autoturisme ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2021, 10:05
(335 vizualizări - 0 comentarii)


Horia: Incendiu la o șiră de baloți

Horia: Incendiu la o șiră de baloți

Pompierii din două județe acționează pentru stingerea unui incendiu izbucnit încă de sâmbătă, 8 mai a.c., în jurul orelor 23,00, la o șiră de baloți din paie aprinsă în câmp, în satul Horia din comuna ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2021, 09:55
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 8 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Duminică, 9 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10658, cu 8 cazuri mai mult față de ziua de sâmbătă ...[citește_toată_știrea]

9 Mai 2021, 14:20
(208 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 15 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Sâmbătă, 8 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10650, cu 15 cazuri mai mult față de ziua de vineri ...[citește_toată_știrea]

8 Mai 2021, 13:35
(217 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 10 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Vineri, 7 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10635, cu 10 cazuri mai mult față de ziua de joi, ...[citește_toată_știrea]

7 Mai 2021, 13:35
(276 vizualizări - 0 comentarii)


8 mai-Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii

8 mai-Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii

La data de 8 mai se sărbătorește Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Această zi este dedicată personalului și voluntarilor Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Mișcarea ...[citește_toată_știrea]

7 Mai 2021, 12:20
(214 vizualizări - 0 comentarii)


APIA autorizează plățile aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal-Campania 2020

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice că începând de vineri, 7 mai 2021, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul ...[citește_toată_știrea]

7 Mai 2021, 10:25
(285 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Modificările aduse Formularului 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată»

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ...[citește_toată_știrea]

7 Mai 2021, 09:10
(233 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 3 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Joi, 6 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10625, cu  3 cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

6 Mai 2021, 13:40
(298 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 10 mai 2021, termen pentru depunere a declarațiilor fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care ...[citește_toată_știrea]

6 Mai 2021, 10:20
(259 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 12 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 5 mai a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10622, cu 12 cazuri mai mult față de ziua de marți ...[citește_toată_știrea]

5 Mai 2021, 13:40
(310 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

anunț angajare


Compania
EXPUR SA


căutăm doi
noi colegi


pentru Departamentul Contabilitate
din cadrul companiei noastre
din Slobozia
operator introducere și validare date
perioadă determinată-6 luni
Sarcini Generale:
-Înregistrare documente
de gestiune materie primă
-Înregistrare facturi
materie primă semințe
-Înregistrare plăți în lei pentru furnizori
-Recepție documente transmise
de celelalte departamente
-Arhivare documente
Cerințe:
-cel puțin studii medii
-experiență pe un post similar
(cunoștințe de contabilitate constituie
un avantaj)-minim 6 luni
-bune cunoștințe de operare calculator
-abilitatea de a lucra în condiții de stres
-abilități de organizare, planificare
și comunicare
Dacă răspundeți cerințelor de mai sus
și doriți să acceptați provocările
acestui postvă rugăm să trimiteți
o scrisoare de intenție
și un curriculum vitae
până la data de 15.05.2021
pe adresa de e-mail [email protected]

5 Mai 2021, 13:05


APIA: Depunerea Cererilor Unice de Plată, în linie dreaptă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor care nu au depus încă Cererea Unică de Plată în anul 2021 că au mai rămas doar câteva zile până la finalizarea Campaniei ...[citește_toată_știrea]

5 Mai 2021, 10:50
(273 vizualizări - 0 comentarii)


Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița recomandă folosirea serviciilor electronice

AJFP Ialomița reamintește contribuabililor, având în vedere contextul actual al infecției cu noul Coronavirus, precum și a respectării distanțării sociale, că la nivelul Agenției Naționale de Administrare ...[citește_toată_știrea]

5 Mai 2021, 10:25
(274 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 339 340
Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...