Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 67 68

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA PLATONEȘTI, titular al proiectului «EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi amplasat în comuna Platonești, sat Platonești, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

31 Martie 2023, 10:25 (52 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT Slobozia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «Retehnologizare treaptă aerare stație epurare, Slobozia-înlocuire soluție aerare treaptă biologică», propus a fi amplasat în Mun. Slobozia, str. Varianta București-Constanța, nr. 15, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul UAT SLOBOZIA din Mun. Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de program... [citește_tot_articolul]

30 Martie 2023, 16:05 (68 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Slobozia titular al proiectului «Implementare parc fotovoltaic epurare-1, cu putere instalată de 60kW AC», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «Implementare parc fotovoltaic epurare-1, cu putere instalată de 60kW AC», propus a fi amplasat în Mun. Slobozia, str. Varianta București-Constanța, nr. 15, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului... [citește_tot_articolul]

30 Martie 2023, 13:15 (74 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DEZBATERE PUBLICĂ

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Slobozia se află în proces de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului, prin contractul încheiat între UAT Municipiul Slobozia și societatea Western Outdoor S.R.L. (Lider de Asociere) și CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL (Asociat), vă aducem la cunoștință faptul că în data de 06.04.2023, orele 11.00, la «SALA EUROPA» a Consiliului Județean, va avea loc dezbaterea publică având ca scop prezentarea variantei preliminare a Planului Urbanistic General al Municipiului Slobozia.... [citește_tot_articolul]

30 Martie 2023, 11:10 (70 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 26 începând cu data de 05.04.2023 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, județ Ialomița, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul www.sfintugheorghe.ro .
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate... [citește_tot_articolul]

29 Martie 2023, 12:30 (252 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comerciala APĂ CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE SRL

Consiliul Local Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale societăților comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local Sfântu Gheorghe, constituită în baza HCL nr. 82 din 25.11.2021 anunță organizarea selecției membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Apa Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe SRL, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2023, 13:05 (342 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

COMUNA ALBEȘTI, titular al proiectului «MODERNIZARE STRĂZI ÎN COM. ALBEȘTI ETAPA A III-A» anunță publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «MODERNIZARE STRĂZI ÎN COM. ALBEȘTI ETAPA A III-A» -comuna Albești, satele Albești, Marsilieni și Bataluri, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

27 Martie 2023, 11:00 (369 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință ordinară pentru data de 30 martie 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:
Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 30 martie 2023, orele 16,00, online-prin intermediul aplicației „zoom us“.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2023, 12:15 (434 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății AVICOLA SLOBOZIA SA, cu sediul în mun. Slobozia, șos. Constanța, nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/2/1991, având CUI 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2023, orele 10,00, sau pentru data de 25.04.2023, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 13.04.2023, care au dreptul de a participa... [citește_tot_articolul]

24 Martie 2023, 08:10 (582 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT SLOBOZIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Extindere și reabilitare străzi în municipiul Slobozia-Slobozia Nouă, modernizare străzi și drumuri de interes local» propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. C.D. Gherea, str. Liliacului, str. Mărului, str. Unirii, str. Marginii, str. Traian Vuia, str. Școlii, str. Aurel Vlaicu, str. Iezerului, str. Cimitirului, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele... [citește_tot_articolul]

23 Martie 2023, 09:00 (549 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, str. EPISCOPIEI, nr. 1, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița un Aviz de gospodărire a apelor pentru următoarele obiective de investiții:
1. «EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER BORA»
2. «EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ»

Proiectul are ca scop soluționarea problemelor legate de lipsa rețelelor de distribuție apă și a colectoarelor de canalizare ape uzate menajeră și pluvială, pe unele străzi și zone din Cartierul Bora și Slobozia Nouă.
... [citește_tot_articolul]

22 Martie 2023, 12:15 (544 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC REDBRIDGE SOLAR SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Lucrări de construire, împrejmuire și drum de acces parc fotovoltaic Rovine» propus a fi amplasat în com. Reviga, sat Rovine, fosta fermă zootehnică Rovine, lot. 2, nc. 21641 și 21642, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,... [citește_tot_articolul]

21 Martie 2023, 12:20 (628 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

UAT Slobozia, titular al proiectului «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, 2A» anunță publicul interesat asupra luării deciziei de etapă de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, 2A» propus a se realiza în Mun. Slobozia, str. Răzoare, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2023, 14:15 (596 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

UAT Slobozia, titular al proiectului «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, LOT 1» anunță publicul interesat asupra luării deciziei de etapă de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, LOT 1» propus a se realiza în Mun. Slobozia, str. Răzoare, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. ... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2023, 14:10 (523 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, str. EPISCOPIEI, nr. 1, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomita un Aviz de gospodărire a apelor pentru următoarele obiective de investiții:
1. «EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER BORA»
2. «EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ»

Proiectul are ca scop soluționarea problemelor legate de lipsa rețelelor de distribuție apă și a colectoarelor de canalizare ape uzate menajeră și pluvială, pe unele străzi și zone din Cartierul Bora și Slobozia Nouă.
... [citește_tot_articolul]

16 Martie 2023, 15:00 (481 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Fetești pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023 pentru domeniile Culte Religioase și Asistență Socială

Primăria Municipiului Fetești invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform HCL 5/31.01.2023, pentru domeniile culte religioase și asistență socială.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pentu anul 2023, este prevazută de art. 6 din... [citește_tot_articolul]

16 Martie 2023, 10:40 (434 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT SLOBOZIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ» propus a fi amplasat în Cartier Slobozia Nouă, 1. str. Cireșului, 2. str. Nucului, 3. str. Caisului, 4. str. Părului, 5. str. Fermei, 6. str. Școlii, 7. str. Vlad Țepeș, jud Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul UAT SLOBOZIA din... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2023, 11:40 (664 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT SLOBOZIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER BORA» propus a fi amplasat în Cartier Bora (intravilan), str. Livezi, str. Zona Blocuri, str. Păpădiei, Locuințe Sociale Zona Selena, Ramificație din str. General Magheru, între str. Sălcii și str. Prelungirea Măgurii, str. Măgurii, Ramificație din str. General Magheru, spre râul Ialomița, str. Maxim Gorki, tronson din strada Maxim Gorki spre Avicola, jud Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul UAT SLOBOZIA din mun. Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, jud Ialomița în zilele de luni-vineri, în orele de program.... [citește_tot_articolul]

15 Martie 2023, 11:30 (519 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 și alin.4 din Legea nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărâre privind:
1. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătățirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la domnul Murarașu Ilie Cristian, responsabil pentru relația cu societatea civilă, et. 4, cam. 53, telefon 0243/231.450, interior 273, în termen de 10 zile calendaristice... [citește_tot_articolul]

13 Martie 2023, 15:45 (400 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGROVET SLOBOZIA SRL titular al proiectului «Construire hală depozitare, zona cap Vest, T38, P6401-parțial, oraș Amara, jud. Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire hală depozitare, zona cap Vest, T38, P6401-parțial, oraș Amara, jud. Ialomița» propus a fi amplasat în orașul Amara, T38, P6401 parțial, nc. 26182, jud. Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului... [citește_tot_articolul]

13 Martie 2023, 14:40 (668 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 67 68
Sâmbătă 01 Apr 2023
104 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 416 417

AJFP Ialomița: Încasări de 187,24 milioane de lei la bugetul general consolidat, în primele două luni ale anului 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a cuantificat, de la începutul anului 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 187,24 milioane de lei, cu 7, ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2023, 14:00
(148 vizualizări - 0 comentarii)


IJJ Ialomița: Misiunile jandarmilor ialomițeni, în primul trimestru al anului 2023

IJJ Ialomița: Misiunile jandarmilor ialomițeni, în primul trimestru al anului 2023

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița au executat, în primul trimestru al anului 2023, 1387 de misiuni de ordine publică. Din numărul total al acestor, 1171 de intervenții au vizat menținerea ...[citește_toată_știrea]

31 Martie 2023, 11:15
(180 vizualizări - 0 comentarii)


Instituția Prefectului Ialomița: Ședința Colegiului Prefectural

Instituția Prefectului Ialomița: Ședința Colegiului Prefectural

Joi, 30 martie 2023, prefectul județului Ialomița a prezidat Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița. «Deschidem astăzi Ședința Colegiului Prefectural ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2023, 13:30
(381 vizualizări - 1 comentariu)


Coșereni: Camion răsturnat în șanț

Coșereni: Camion răsturnat în șanț

Miercuri, 29 martie a.c, pe DN2A, în zona localității Coșereni, polițiștii și pompierii ialomițeni au intervenit în cazul unui accident rutier. Din verificările efectuate a reieșit că, în timp ce un bărbat ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2023, 10:00
(454 vizualizări - 0 comentarii)


IȘJ Ialomița: Peste 1600 de elevi înscriși la simularea examenului de Bacalaureat

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, la simularea examenului de Bacalaureat au participat 1660 de elevi de clasa a XII-a. Testarea s-a desfășurat în perioada 27 ...[citește_toată_știrea]

30 Martie 2023, 08:20
(354 vizualizări - 0 comentarii)


5

DSVSA Ialomița: Măsuri pentru prevenirea apariției rabiei la animale

În vederea realizării eficiente a programului de control, supraveghere și monitorizare a rabiei pentru apărarea sănătății publice și a sănătății animale, DSVSA Ialomița a efectuat, împreună cu reprezentanții ...[citește_toată_știrea]

29 Martie 2023, 16:20
(411 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Sprijin financiar în valoare de peste 1,367 milioane de lei pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, informează că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente ...[citește_toată_știrea]

29 Martie 2023, 12:05
(341 vizualizări - 0 comentarii)


7

AJFP Ialomița: Ministerul Finanțelor susține donarea de sânge, prin Programul «FIDELIS»

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că prima ediție din acest an a Programului «FIDELIS»-Titluri de Stat pentru populație va conține o tranșă specială dedicată ...[citește_toată_știrea]

29 Martie 2023, 10:50
(377 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

28 Martie 2023, 19:15


Slobozia: S-a desfășurat etapa județeană a concursului «Știu și aplic»

Slobozia: S-a desfășurat etapa județeană a concursului «Știu și aplic»

Sâmbătă, 25 martie a.c., în cadrul Liceului Tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» s-a desfășurat etapa județeană a concursului «Știu și aplic», ce are ca scop educarea elevilor în ceea ce privește legislația ...[citește_toată_știrea]

28 Martie 2023, 14:30
(521 vizualizări - 0 comentarii)


DECES

DECES

Cu durere în suflet și nemăsurată tristețe anunțăm dispariția prematură a tatălui și soțului nostru drag, ing. VALENTIN CILIBEANU, director adjunct la RAJA Constanța și fost director al ...[citește_toată_știrea]

28 Martie 2023, 12:05
(1413 vizualizări - 1 comentariu)


APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii «DR06-Bunăstarea animalelor»

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de marți, 28 martie 2023, eliberează adeverințe pentru beneficiarii «DR06-Bunăstarea animalelor», care intenționează ...[citește_toată_știrea]

28 Martie 2023, 10:30
(499 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Ambulanță răsturnată pe șosea

Urziceni: Ambulanță răsturnată pe șosea

Luni, 27 martie a.c., pe raza municipiului Urziceni s-a produs un accident de circulație cu implicarea unei ambulanțe care se deplasa în regim prioritar spre Spitalul Municipial din Urziceni și un autoturism ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2023, 15:10
(870 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Joi, 30 martie 2023, termen-limită pentru depunerea Formularului 394

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că joi, 30 martie 2023, este termenul limită de depunere a «Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile ...[citește_toată_știrea]

27 Martie 2023, 11:15
(580 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa la Căzănești!

Luni, 27 martie 2023, echipele RAJA Constanța vor executa operațiuni de reabilitare la nivelul sistemului de alimentare cu apă în orașul Căzănești. Pentru realizarea acestor lucrări, se va sista furnizarea ...[citește_toată_știrea]

26 Martie 2023, 17:25
(813 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: S-a încheiat restaurarea Bisericii de Lemn «Sf. Nicolae»

Slobozia: S-a încheiat restaurarea Bisericii de Lemn «Sf. Nicolae»

Depus pentru finanțare în anul 2017, proiectul privind restaurarea și conservarea Bisericii de Lemn «Sf. Nicolae» Slobozia s-a încheiat vineri, 24 martie a.c., o dată cu recepția obiectivului. Lăcașul de ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2023, 15:00
(1146 vizualizări - 0 comentarii)


IJJ Ialomița: 173 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

IJJ Ialomița: 173 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

Anul acesta, pe data de 3 aprilie, se împlinesc 173 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Pentru a marca acest moment aniversar, Jandarmeria Ialomița organizează o serie de manifestări dedicate ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2023, 14:00
(901 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Lista seminariilor web pentru luna aprilie, publicată pe portalul ANAF

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica «Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor», lista seminariilor web care se vor desfășura în luna aprilie 2023. Preponderent, temele din luna ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2023, 11:40
(856 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Comerț ilegal cu animale, la Slobozia

Miercuri, 22 martie a.c., pe raza municipiului Slobozia a fost identificat un bărbat, domiciliat în județul Brăila, care transporta ilegal animale (5 porcine, 2 cabaline). În urma extinderii verificărilor ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2023, 11:30
(873 vizualizări - 0 comentarii)


Caravana SMURD «Fii pregătit!» ajunge în comunitățile rurale din Ialomița

În perioada 27-31 martie a.c, Caravana SMURD «Fii pregătit!» și Centrul Mobil de Instruire a Populației pentru Răspuns la Situații de Urgență vor fi prezente în județul Ialomița, pe raza localităților ...[citește_toată_știrea]

24 Martie 2023, 10:40
(881 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Acțiuni prevenitve desfășurate de polițiști

Slobozia: Acțiuni prevenitve desfășurate de polițiști

Miercuri, 22 martie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Poliției Transporturi Ialomița au desfășurat activități informativ ...[citește_toată_știrea]

23 Martie 2023, 14:40
(1097 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campanie de recrutare în liceele din județ

IPJ Ialomița: Campanie de recrutare în liceele din județ

În perioada 22-24 martie a.c., Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița organizează o serie de activități de promovare a profesiei în rândul elevilor aflați la final de ciclu liceal. Astfel, peste ...[citește_toată_știrea]

23 Martie 2023, 14:30
(1058 vizualizări - 0 comentarii)


Rași: Autobuz ce transporta muncitori, răsturnat în șanț

Rași: Autobuz ce transporta muncitori, răsturnat în șanț

Miercuri, 22 martie a.c., în zona localității Rași, un autobuz ce transporta muncitori, pe ruta Călărași-Buzău, s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. În mijlocul de transport se aflau 41 de ...[citește_toată_știrea]

22 Martie 2023, 07:30
(1518 vizualizări - 0 comentarii)


IȘJ Ialomița: Peste 2000 de elevi au participat la simularea Evaluării Naționale

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, la nivelul județului nostru, simularea Evaluării Naționale s-a desfășurat în 78 de unități școlare, înregistrând 2265 de elevi înscriși ...[citește_toată_știrea]

21 Martie 2023, 16:30
(1490 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Luni, 27 martie 2023, termen limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că, luni, 27 martie 2023, este termenul de depunere a următoarelor declarații fiscale: Formularul 100 ...[citește_toată_știrea]

21 Martie 2023, 10:30
(1126 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat eliberarea de adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, reglementată de HG nr.1179/2 ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2023, 17:10
(1248 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Număr unic la dispoziția tuturor clienților

RAJA Constanța: Număr unic la dispoziția tuturor clienților

Interacțiunea cu utilizatorul serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare este extrem de importantă pentru RAJA Constanța. De aceea, serviciul de Call Center pus la dispoziția ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2023, 15:15
(1306 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Spațiul Privat Virtual, obligatoriu

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2023, 11:40
(1331 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la o casă din Dridu

Incendiu la o casă din Dridu

Sâmbătă, 18 martie a.c., în jurul orelor 22,30, pompieri dini Urziceni au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la locuința unui cetățean din localitatea Dridu. Pentru misiune ...[citește_toată_știrea]

20 Martie 2023, 10:20
(1294 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Dridu incendiu


Vlădeni: Cadavrul unui bărbat, scos din apele râului Ialomița

Sâmbătă, 18 martie a.c., pompierii și paramedicii SMURD au intervenit pentru scoaterea unui cadavru din apele râului Ialomița, în zona localității Vlădeni. Din primele informații, trupul neînsuflețit aparține ...[citește_toată_știrea]

18 Martie 2023, 13:30
(1991 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 416 417
Ultimele comentarii
Corcodel de la Dumitresti în Ordin de protecție, emis de polițiști pe numele unui minor de 13 ani Corcodel de la Dumitresti în Instituția Prefectului Ialomița: Ședința Colegiului Prefectural Corcodel de la Dumitresti în Ordin de protecție, emis de polițiști pe numele unui minor de 13 ani Jhon în «Educație prin Șah», program realizat de Casa Corpului Didactic Ialomița Clara în «Educație prin Șah», program realizat de Casa Corpului Didactic Ialomița Marian în Ferma Model Perieți, reabilitată cu 36 milioane de lei Ioana în Muritorii de foame de la firma Dragostal Security Firfizon în Peste 400 de slobozeni au ieșit la pensie mai devreme cu 2 ani Mary în Peste 400 de slobozeni au ieșit la pensie mai devreme cu 2 ani George.s în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat A I ION în Școlile ialomițene nu pot oferi «meseriași» pentru piața muncii Dorin în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat fost ialomițean în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat Maria în Chirurgie oncologică la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Parlitu în «Poștașul» Ionuț de la ANIF vrea divizie AFM în instituție Gaina în «Poștașul» Ionuț de la ANIF vrea divizie AFM în instituție Independent în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat Gogu în Ferma Model Perieți, reabilitată cu 36 milioane de lei VIGI în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat Vasile în Consiliul Județean Ialomița caută sediu de închiriat
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...