Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 44 45

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de UAT Municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, cod 920023, județul Ialomița, România, telefon 0243/207.130, fax 0243/212.149, Cod Fiscal 4365352, e-mail [email protected], www.sloboziail.ro
Investiția Extindere cimitir Bora municipiul Slobozia, Tarlaua 786/2, Parcelele 44, 45, 46, CF 39544, județul Ialomița pentru care intenționează să solicite de la ABA Buzău Ialomița, SGA Ialomița.
Ca rezultat al activității vor rezulta numai ape uzate de tip menajer. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările... [citește_tot_articolul]

4 Martie 2021, 12:05 (61 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

CONSUMCOOP Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu, bl. B25, sc. B, parter, organizează licitație publică pentru vânzare Magazin Universal Perieți, jud. Ialomița.
Licitația va avea loc în data de 08.03.2021, orele 10,00, la sediul CONSUMCOOP Slobozia.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de luni a săptămânii, la aceeași oră.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Consumcoop Slobozia, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8,00-12,00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243/235070.... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:55 (69 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC SECUIU PROD COM SRL cu sediul în Fetești, str. Alexandru cel Bun, nr. 107, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod(urilor) CAEN 1610-Tăierea și rindeluirea lemnului; 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn; 3319-Repararea altor ambalaje; 4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos de construcție și echipamentelor sanitare care se desfășoară în mun. Fetești, str. Călărași, nr. 614B (Șos. Stelnica, DN3B, Complex porci, Lot 2).
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:45 (59 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

APM Ialomița și I.I. Jipa Nicolae-Cristian cu sediul în com. M. Kogălniceanu, sat M. Kogălniceanu, T-727/4, parcela A 4, jud. lalomița, titular al planului PUZ «Construire spații de depozitare în comuna Mihail Kogălniceanu T-727/4, județul lalomița» propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat M. Kogălniceanu, T-727/4, parcela A4, jud. lalomița, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare:
-nu este necesară evaluarea de mediu și nu este necesară evaluarea adecvată, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
lnformațiile privind... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:30 (55 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

APM Ialomița și I.I. Jipa Alexandru lonuț cu sediul în com. Gura lalomiței, sat. Gura lalomiței, str. Venus, nr. 57, jud. lalomița, titular al planului PUZ «Construire platformă betonată» propus a fi amplasat în com. M. Kogălniceanu, sat. M. Kogălniceanu, T-727/1, jud. lalomița, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare:
-nu este necesară evaluarea de mediu și nu este necesară evaluarea adecvată, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
lnformațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:25 (66 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Țăndărei a demarat procedura lucrărilor de cadastru sistematic pentru terenurile extravilane aparținând orașului Țăndărei.
Până în acest moment au fost finalizate cinci sectoare care cuprind următoarele tarlale: 4/1, 4/3, 5/1/1, 5/1/3, 5/1/5, 5/1/8, 30/1, 30/3, 32/1/1, 32/1/3, 32/1/5, 32/1/6, 32/1/8, 46/1/2, 46/1/4, 46/3, 46/5, 46/7, 48/1/1, 48/1/3, 48/1/5, 85/1, 85/2/1, 85/2/2, 88/2, 88/4, 88/6, 88/8, 94/4, 94, 98/1, 98/3, 76/1, 76/3, 76/5, 76/7, 76/9, 78/1, 78/3, 78/5, 78/7, 78/9, 90/1, 90/3, 94/2.
Persoanele care dețin în proprietate teren extravilan în tarlalele sus menționate sunt așteptate la Compartimentul... [citește_tot_articolul]

23 Februarie 2021, 08:20 (57 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

APM Ialomița și UAT Municipiul Slobozia cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, titular al  planului urbanistic zonal «REALIZARE PUZ-EXTINDERE CIMITIR BORA»-pentru un teren în suprafață de 8252 mp, Tarlaua 786/2, Parcelele 44, 45, 46, identificat prin Cartea Funciară cu nr. 39544, municipiul Slobozia, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea de mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Informațiile... [citește_tot_articolul]

22 Februarie 2021, 10:45 (81 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal

Subsemnații Giolea Gheorghe și Giolea Diana-Mia-Ana, în calitate de inițiatori ai documentației de urbanism aferente proiectului «Elaborare PUZ în vederea construirii unui centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare», amplasat în Str. 1918, nr. 69-69A, Municipiul Urziceni, Județul Ialomița, beneficiar Lidl România SCS, anunță publicul interesat cu privire la Etapa pregătitoare-anunțarea intenției de elaborare a documentației de urbanism menționate anterior în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism... [citește_tot_articolul]

18 Februarie 2021, 13:35 (83 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ALMAROM 2001 SRL, titulară al proiectului «Împrejmuire teren și construire hale metalice», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Împrejmuire teren și construire hale metalice» propus a fi amplasat în loc. Slobozia, Șos. Brăilei, nr. 17, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08... [citește_tot_articolul]

17 Februarie 2021, 07:05 (95 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”.

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:
-UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
-Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
-Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
-Autorități publice și entități private care gestionează obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activități culturale relevante pentru teritoriu.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia (poate fi și Administratorul public pentru Comune... [citește_tot_articolul]

16 Februarie 2021, 07:20 (390 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA
PL URZICENI
angajează personal
Vrei stabilitate? Seriozitate?
Atunci APLICĂ la compania noastră!
Suntem unul dintre cei mai mari angajatori din Urziceni și angajăm următoarele categorii de personal:
1. ȘEF SECȚIE PRODUCȚIE
2. ELECTRICIENI

Oferim:
Contract individual de muncă, salariu fix+sporuri, ore suplimentare plătite dublu, prime lunare de producție, tichete de masă, cheltuieli transport
Ne puteți contacta la telefon 0751/151.156 sau puteți depune CV-ul personal la poarta societății din localitatea Urziceni, DN2, Km 57,5 (fosta fabrică de ferite din Urziceni)... [citește_tot_articolul]

11 Februarie 2021, 12:41 (85 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”.

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:
-UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
-Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
-Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
-Autorități publice și entități private care gestionează obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activități culturale relevante pentru teritoriu.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia (poate fi și Administratorul public pentru Comune... [citește_tot_articolul]

4 Februarie 2021, 09:50 (336 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ALMAROM 2001 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «împrejmuire teren și construire hale metalice», propus a fi amplasat în loc. Slobozia, Șos. Brăilei, nr. 17, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri, între orele 8,00-14,00, și la sediul SC Almarom 2001 SRL din loc. Slobozia, Șos. București-Constanța, nr. ... [citește_tot_articolul]

3 Februarie 2021, 08:05 (165 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație

Cabinet individual de insolvență Ciupercă Aurelia cu sediul profesional în loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl. E15, sc. B, ap. 3, jud. Ialomița, lichidator judiciar al debitoarei SC R.M. ROROM SRL, cu sediul social în loc. Slobozia, bdul Matei Basarab, nr. 54, bl. E1-E2, județul Ialomița, conform Hotărârii nr. 1313/15.11.2019 pronunțată de Tribunalul Ialomița, în Dosar nr. 2033/98/2014, organizează licitație publică în următoarea modalitate:
-prima licitație va avea loc la data de 15.02.2021, orele 14,00, și se va repeta din două în două săptămâni, la aceeași oră și în... [citește_tot_articolul]

26 Ianuarie 2021, 15:15 (174 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
-1 post vacant de personal contractual (funcție de execuție)-Muncitor calificat I (COR-721208)
în cadrul Secției «Mecanizare, dotări edilitare, utilaje și mijloace de transport», pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: sudură
Studii: studii profesionale, medii în domeniu
Vechimea în domeniu: minimum 10... [citește_tot_articolul]

19 Ianuarie 2021, 08:10 (185 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
-1 post vacant de personal contractual (funcție de execuție)-Muncitor calificat II (COR-711205)
în cadrul Secției «Reparații, întreținere străzi și deszăpezire», pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: certificat de competențe profesionale în domeniu
Studii: G, M, școala profesională
Vechimea în muncă:... [citește_tot_articolul]

19 Ianuarie 2021, 08:05 (158 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8 organizează concurs
-1 post vacant de personal contractual (funcție de execuție)-Muncitor calificat I (COR-721410)
în cadrul Secției «Mecanizare, dotări edilitare, utilaje și mijloace de transport», pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: lăcătușerie mecanică
Studii: studii profesionale, medii în domeniu
Vechimea în domeniu... [citește_tot_articolul]

19 Ianuarie 2021, 08:00 (162 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
-3 posturi vacante de personal contractual (funcții de execuție)-Șofer I (COR-834201)
în cadrul Secției «Mecanizare, dotări edilitare, utilaje și mijloace de transport», pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
CONDIȚII SPECIFICE
Calificare: șofer, mașinist utilaje terasiere și construcții, permis categoria: B, C și C+E
Studii: studii profesionale, medii în... [citește_tot_articolul]

19 Ianuarie 2021, 07:55 (164 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs
-5 posturi vacante de personal contractual (funcții de execuție)-Muncitor necalificat I (COR-931202)
în cadrul Secției «Spații verzi», pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
CONDIȚII SPECIFICE
Studii: generale/medii
Vechimea în muncă: minimum 3 ani
CALENDAR CONCURS
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 28.01.2021... [citește_tot_articolul]

19 Ianuarie 2021, 07:50 (166 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

data lansării apelului de selecție: 18.01.2021

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”.

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:
UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
Autorități publice și entități private care gestionează obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activități culturale relevante pentru teritoriu.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia (poate fi și Administratorul public pentru Comune și... [citește_tot_articolul]

18 Ianuarie 2021, 08:30 (445 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 44 45
Vineri 05 Mar 2021
450 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 330 331
Slobozia Nouă: Accident grav, cu șase victime

Slobozia Nouă: Accident grav, cu șase victime

Un grav accident rutier s-a petrecut în cartierul Slobozia Nouă, în dimineața zilei de vineri, 5 martie 2021. Din primele informații, se pare că vina pentru producerea evenimentului rutier i-ar aparține ...[citește_toată_știrea]

5 Martie 2021, 09:20
(145 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Focare active de Pestă Porcină Africană la Făcăeni

Într-o informare publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează faptul că la data de 3 martie 2021, în localitatea Făcăeni, au fost identificate focare active de Pestă ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2021, 16:20
(81 vizualizări - 0 comentarii)


Dridu: Au încercat să scape de mașina pe care au accidentat-o

Doi tineri de 17 și 21 de ani au intrat în vizorul polițiștilor încercând să șteargă urmele accidentului în care au fost implicați. Totul a ieșit la iveală în seara zilei de 3 martie a.c., când aceștia ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2021, 16:05
(77 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Dridu accident


Alexeni: La volan în stare de ebrietate și fără permis

Miercuri, 3 martie a.c., polițiștii din Ion Roată au depistat în flagrant, pe raza comunei Alexeni, un șofer ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, bărbatul în vârstă ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2021, 15:40
(57 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni preventive pentru respectarea măsurilor de protecție sanitară

În ultimele 24 de ore, 76 polițiști și 31 de polițiști locali au acționat pentru verificarea respectării măsurilor impuse în contextul Sstării de Alertă, precum și pentru prevenirea și limitarea infectării ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2021, 15:20
(84 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 36 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Joi, 4 martie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 8348, cu 36 de cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

4 Martie 2021, 14:05
(92 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: La volan cu un permis fals

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Țăndărei, este cercetat penal de polițiștii ialomițeni după ce a prezentat un permis de conducere fals. Astfel, marți, 2 martie a.c., în jurul orei 8,30, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2021, 14:45
(264 vizualizări - 3 comentarii)


Urziceni: Amenzi la o înmormântare

În ultimele 24 de ore, peste 90 de polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat, sub coordonarea Instituției Prefectului-Județul Ialomița, pentru verificarea modului în care se respectă prevederile ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2021, 14:40
(217 vizualizări - 0 comentarii)


8

Grupul de Comunicare Strategică: 35 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 3 martie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 8312, cu 35 de cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2021, 13:40
(163 vizualizări - 0 comentarii)


DN2 Slobozia-Bucu: Accident rutier cu șase victime

DN2 Slobozia-Bucu: Accident rutier cu șase victime

În dimineața zilei de miercuri, 3 martie a.c., pe șoseaua care leagă localitățile Bucu și Slobozia, s-a produs un accident rutier. Din primele informații, evenimentul s-ar fi produs în urma coliziunii dintre ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2021, 09:25
(557 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: DN2 accident


Cotorca: Doi răniți, în urma unui accident rutier

Cotorca: Doi răniți, în urma unui accident rutier

Pompierii și polițiștii ialomițeni au intervenit miercuri, 3 martie a.c., pentru acordarea primului ajutor victimelor unui accident rutier petrecut în zona localității Cotorca. Din evenimentul rutier au ...[citește_toată_știrea]

3 Martie 2021, 07:30
(350 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Cotorca accident


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

2 Martie 2021, 17:55


12

APIA: A demarat Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 2021

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de luni, 1 martie 2021, a demarat Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 2021.Fermierii interesați vor putea ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 16:35
(162 vizualizări - 0 comentarii)


Consiliul Județean Ialomița: Modernizarea DJ201, în linie dreaptă

Consiliul Județean Ialomița: Modernizarea DJ201, în linie dreaptă

Marți, 2 martie 2021, în prezența oficialităților locale și județene, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel a semnat contractele de execuție de lucrări la DJ201, tronsonul Coșereni-Axintele ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 16:30
(270 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Vineri, 5 martie 2021-termen limită pentru depunerea Formularului 092

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 16:25
(88 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni pentru combaterea răspândirii COVID-19, amenzi de 20000 de lei

78 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, în ultimele 24 de ore, de forțele de ordine angrenate în acțiunile pentru verificarea respectării măsurilor de prevenire și limitare a  infectării ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 14:55
(111 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Bunuri de peste 55000 de lei, confiscate

Polițiștii ialomițeni au intervenit luni, 1 martie, la 38 de evenimente, 31 dintre acestea fiind semnalate pe numărul unic de urgență 112. Totodată, au fost constatate 16 infracțiuni, din care 2 contra ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 14:50
(137 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 localități din județ în Scenariul Roșu, din cauza creșterii ratei de incidență

Rata de incidență a cazurilor de COVID-19 crește de la o zi la alta la nivelul județului Ialomița. Marți, 2 martie a.c., la nivelul județului valoarea acesteia este 1,02/1000 de locuitori.  Într-o ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 13:50
(255 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 33 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Marți, 2 martie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 8277, cu 33 de cazuri mai mult față de ziua de luni ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 13:25
(116 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Bebelușă în stare gravă, transferată la București

O fetiță născută la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, cu grave malformații cardiace, a fost transferată la Spitalul «Marie Curie» din București.

Intervenție a elicopterului SMURD ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 09:50
(157 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Lipsă apă în Cartierul Fetești Oraș

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii la vana de legătură de la nivelul conductei de alimentare cu apă, cu diametrul de 125 mm, de pe strada Călărași din municipiul Fetești, RAJA Constanța ...[citește_toată_știrea]

2 Martie 2021, 09:40
(133 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră

În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 01.03-31.08.2021, pentru obținerea sumei ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 15:35
(265 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 14 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Luni, 1 martie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 8244, cu 14 cazuri mai mult față de ziua de duminică ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 14:10
(194 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: «Amenzi» multicolore pentru șoferițe

IPJ Ialomița: «Amenzi» multicolore pentru șoferițe

Luni, 1 Martie 2021, polițiștii rutieri au înlocuit punctele de penalizare cu lalele, punctele de amendă cu zambile iar avertismentele cu frezii, devenind dis de dimineață vestitorii primăverii. Aceștia ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 13:45
(183 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Acțiuni pentru combaterea răspândirii COVID-19, amenzi de 55500 de lei

Verificarea respectării măsurilor de izolare/carantină la adresa aleasă, precum și respectarea restricțiilor privind deplasarea pe timpul nopții și a cerințelor impuse comercianților, se mențin în atenția ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 13:40
(126 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Programul «Tezaur» continuă

Ialomițenii pot subscrie și în luna martie 2021 pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului «Tezaur», cu maturități de 1, 3 și 5 ani, începând cu data de ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 09:20
(205 vizualizări - 0 comentarii)


Direcția Județeană de Statistică Ialomița anunță Recensământul populației și locuințelor de probă

Recensământul de probă este un sondaj care se desfășoară anterior Recensământului, în scopul verificării practice și îmbunătățirii aspectelor organizatorice și tehnice. Este un exercițiu cu scopul de a ...[citește_toată_știrea]

1 Martie 2021, 09:05
(219 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: Trafic blocat din cauza unui grav accident rutier

Urziceni: Trafic blocat din cauza unui grav accident rutier

Un grav accident rutier s-a petrecut duminică, 28 februarie a.c., în jurul orelor 20,00, la ieșire din Urziceni către Buzău. Din primele informații, în accident au fost implicate două autoturisme. În urma ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2021, 21:00
(345 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni accident


1/2 martie 2021: «Solidaritatea Sanitară» împresoară porțile Parlamentului

Luni, 1 martie 2021, și marți, 2 martie a.c., zilele în care în care va fi dezbătut în plen și aprobat Bugetul, Federația «Solidaritatea Sanitară» protestează la porțile Parlamentului, «asediind» parlamentarii ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2021, 15:25
(187 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 14 noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Duminică, 28 februarie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 8230, cu 14 cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

28 Februarie 2021, 13:55
(244 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 330 331
Ultimele comentarii
@CETATEAN în Tonița Manea NU mai este prefect. Mihai-Andrei Tănăsescu este noul prefect al Ialomiței! capvid în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise cetatean în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise CETATEAN în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise NELU în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise GOGU în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise @CETATEAN în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise Ionel Ardeal în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise Ionel Ardeal în Tonița Manea NU mai este prefect. Mihai-Andrei Tănăsescu este noul prefect al Ialomiței! CETĂȚEAN în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise CETATEAN în Prefectul Tănăsescu a fost învestit cu ușile închise MIHAILA în Tonița Manea NU mai este prefect. Mihai-Andrei Tănăsescu este noul prefect al Ialomiței! Anton în Ex-primarul Daniel Popa a obținut bonusuri de 31800 de euro pentru 90 de abonamente telefonice CETATEAN în Tonița Manea NU mai este prefect. Mihai-Andrei Tănăsescu este noul prefect al Ialomiței! Paula în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 3 martie 2021 Parpangel în Ex-primarul Daniel Popa a obținut bonusuri de 31800 de euro pentru 90 de abonamente telefonice caut apartament de închiriat în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 3 martie 2021 barfitoru' în cultură, frate! auto SH în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 3 martie 2021 EU în Tonița Manea NU mai este prefect. Mihai-Andrei Tănăsescu este noul prefect al Ialomiței!
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...