Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 63 64

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DEDIDAV MMXXI SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «AMPLASARE PONTOANE, ADĂPOST PERSONAL ȘI SPAȚIU DEPOZITARE FURAJE PENTRU EFECTIVUL PISCICOL-CONSTRUCȚII PROVIZORII», propus a se realiza în comuna Drăgoești, Iaz Valea Bisericii 6, Tarlaua HBl0, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul SC DEDIDAV MMXXI SRL, din mun. București, sector 2, str. Inaugurării, nr.65.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecța Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

25 Noiembrie 2022, 09:50 (459 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ALEXE GEORGE-EMANUEL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «CONSTRUIRE DEVERSOR», propus a se realiza în comuna Drăgoești, Iaz Valea Bisericii 6, Tarlaua HB10, De, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.... [citește_tot_articolul]

25 Noiembrie 2022, 09:45 (420 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

APM IALOMIȚA și COMUNA SĂVENI cu sediul în comuna Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, jud. Ialomița, titular al planului urbanistic zonal PUZ: «CONSTRUIRE ȘI DOTARE COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi amplasat în intravilanul comunei Săveni, în suprafață de 49.983 mp, DE 163, nr. 1, N.C. 20975, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare:
• nu este necesară evaluarea de mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul... [citește_tot_articolul]

22 Noiembrie 2022, 08:15 (439 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială-Oraș Amara din județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr. 1 și sector cadastral nr. 2 începând cu data de 28.11.2022, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei Amara din oraș Amara, strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.... [citește_tot_articolul]

21 Noiembrie 2022, 14:50 (575 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public de selecție oferte

Pentru procedura simplificată proprie în vederea încheierii acordului-cadru/contractului
«Serviciului de furnizare zilnică a unui pachet alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Platonești, com. Platonești, jud. Ialomița, în sistem catering»

ÎN ATENȚIA ORICĂRUI OPERATOR ECONOMIC
Având în vedere:
-ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, HOTĂRÂREA Nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului... [citește_tot_articolul]

18 Noiembrie 2022, 12:30 (554 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

1. Concedent: Primăria comunei Săveni, Patr. M. Cristea, nr. 34, jud. Ialomița, tel 0243/278.012, email: [email protected]
2. Informații generale: Cabinet medical stomatologic, suprafața 32 mp, bun aparținând domeniului public, CF 23277, dispensar uman, str. M. Eminescu, nr. 88, jud. Ialomița, în vederea prestării de servicii stomatologice. Concesionarea bunurilor domeniului public al comunei Săveni, jud Ialomița, conform Caietului de sarcini, HCL nr. 39/28.05.2021, O.U.G. nr. 57/03.07.2019
3. Informații privind documentele de atribuire: în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea de intrare în posesia documentelor de atribuire... [citește_tot_articolul]

17 Noiembrie 2022, 12:50 (330 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC TERRA AGRO SRL, titular al proiectului: «Construire șoproane inventar agricol», anunță publicul·interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Construire șoproane inventar agricol» propus a fi amplasat în com. Perieți, sat Perieți, str. Agricultorilor, nr. 6, jud. Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, în zilele de... [citește_tot_articolul]

16 Noiembrie 2022, 11:00 (333 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Persoanele juridice Parohia Sfântu Gheorghe Armășești, SC Camita Agro SRL, SC Itagra SRL, Asociația Salmosilva Dridu și persoanele fizice Radu Iulia, Barbu Marin, Barbu Ștefan Mădălin și Barbu Violeta, Matache Mihai, Tănase Neculai, Neicu Eugen și Bîrlodeanu Georgian, Neicu Eugen, Bălțatu Vasile, Spircă Nicolae, Gancerug Ioan, Enescu Nicolae, Petrache Marius, Visa Maria, Manole Valentin și Stere Ioan Vlad, titulari ai planului «Amenajament U.P. VII-Păduri private-Ocolul Silvic Urziceni», propus a fi amplasat pe o suprafață de 243,13 ha aparținând UP VII Păduri private-OS Urziceni, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu, de către... [citește_tot_articolul]

11 Noiembrie 2022, 09:25 (253 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de către COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «PUZ-CONSTRUIRE ȘI DOTARE COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, satul Săveni, DE163, nr. 1, nr. cad. 20975, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații... [citește_tot_articolul]

10 Noiembrie 2022, 09:45 (177 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC GOOD SERVICES DANADRA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Înființare fermă vaci de carne constând în lucrări de construire pentru filtru sanitar, gospodărie de apă, puț, bazin vidanjabil, dezinfector rutier, magazie de furaje+micro FNC, fânar, siloz masă verde, adăpost animale 1, adăpost animale 2, bazin dejecții lichide, platformă dejecții solide, container frig, depozit animale moarte, platformă betonată și pietruită, post trafo, împrejmuire și branșament utilități», propus a fi realizat în com. Sinești, sat Cătrunești, Tarla 134/1, Parcela 3, nr.... [citește_tot_articolul]

9 Noiembrie 2022, 10:20 (542 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

ERATA 2
CONVOCATOR nr. 197/20.10.2022
CONFERINȚĂ EXTRAORDINARĂ A ASOCIAȚIEI C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA


Având în vedere imposibilitatea desfășurării Adunării Generale Extraordinare (conferinței) în Sala «Andreea Nica» aparținând Stadionului Municipal Slobozia (organizare meci handbal) președintele U.J.C.A.R. IALOMIȚA înțelege să modifice Convocatorul nr. 197/20.10.2022 completat cu Erata nr. 200/28.10.2022 în ce privește locul desfășurării.
Astfel, în temeiul art. 19.2, lit. c, art. 19.3, art. 19.4, art. 19.5 din statutul Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT președintele U.J.C.A.R. IALOMIȚA
CONVOACA ÎN CONFERINȚĂ EXTRAORDINARĂ
membrii Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA pentru data de 12.11.2022, orele 11,00 la Sala de sport de lângă Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, situată în Slobozia, str. Nordului, nr. 15, jud. Ialomița (vis-a-vis de magazinul PENNY).
În situația în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar se reconvoacă Conferința Extraordinară a Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA pentru data de 12.11.2022, orele 13,00 la aceeași locatie.
Ordinea de zi va fi cea menționată în Convocatorul nr. 197/20.10.2022.
... [citește_tot_articolul]

8 Noiembrie 2022, 10:25 (507 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

PRIMĂRIA SĂVENI cu sediul în strada Patriarh Miron Cristea, nr. 34, comuna Săveni, județul Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire și dotare complex sportiv multifuncțional» propus a fi amplasat în comuna Săveni, sat Săveni, DE 163, nr. 1, nr. cad. 20975, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița de obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc.Slobozia, str. M. Viteazu,... [citește_tot_articolul]

4 Noiembrie 2022, 08:30 (455 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA PERIEȚI titular al proiectului «Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți cu satele componente, județul Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți cu satele componente, județul Ialomița» propus a fi amplasat în com. Perieți, jud. Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția... [citește_tot_articolul]

2 Noiembrie 2022, 12:45 (430 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

PRIMĂRIA SĂVENI cu sediul în strada Patriarh Miron Cristea, nr. 34, comuna Săveni, județul Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire și dotare complex sportiv multifuncțional» propus a fi amplasat în comuna Săveni, sat Săveni, DE 163, nr. 1, nr. cad. 20975, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la A.P.M. Ialomița de obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu... [citește_tot_articolul]

2 Noiembrie 2022, 12:40 (532 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind emiterea deciziei etapei de incadrare

SC KING CAMPIONE SRL, titular al proiectului «CONSTRUIRE CĂSUȚE ȘI PONTOANE PE MALUL ACUMULĂRII CIOCÂRLIA 3, CU CARACTER PROVIZORIU» anunță publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «CONSTRUIRE CĂSUȚE ȘI PONTOANE PE MALUL ACUMULĂRII CIOCÂRLIA 3, CU CARACTER PROVIZORIU», propus a se realiza în comuna Ciocârlia, Balta Ciocârlia, Bazinul nr.3, jud Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul... [citește_tot_articolul]

2 Noiembrie 2022, 12:30 (553 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Platonești, titular al proiectului «Extindere Sistem centralizat de canalizare în satul Lăcusteni, județul Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Extindere Sistem centralizat de canalizare în satul Lăcusteni, județul Ialomița» propus a fi amplasat în comuna Platonești, sat Lăcusteni, jud. Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița... [citește_tot_articolul]

1 Noiembrie 2022, 16:25 (631 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de catre COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în Comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «PUZ-CONSTRUIRE ȘI DOTARE COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, satul Săveni, DE163, nr. 1, nr. cad. 20975, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările... [citește_tot_articolul]

31 Octombrie 2022, 10:30 (1160 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ERATĂ CONVOCATOR nr. 197/20.10. 2022

CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ A ASOCIAȚIEI C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA
Având în vedere imposibilitatea desfășurării Adunării Generale Extraordinare (conferinței) în data de 05.11.2022 (organizare meci fotbal) președintele U.J.C.A.R. IALOMIȚA înțelege să modifice Convocatorul nr. 197/20.10.2022, în ce privește data organizării, data depunerii candidaturilor și data afișării candidaturilor.
Astfel, în temeiul art. 19.2, lit. c, art. 19.3, art. 19.4, art. 19.5 din statutul Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT președintele U.J.C.A.R. IALOMIȚA
CONVOACĂ ÎN CONFERINȚĂ EXTRAORDINARĂ
membrii Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA pentru data de 12.11.2022, orele 11,00... [citește_tot_articolul]

28 Octombrie 2022, 14:45 (1137 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA SCÂNTEIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea drumurilor publice locale în comuna Scânteia, județul Ialomița-etapa II», propus a fi amplasat în comuna Scânteia, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei comunei Scânteia, din comuna Scânteia, sat Scânteia, str. Ștefan eel Mare, nr. 46, jud. Ialomița... [citește_tot_articolul]

28 Octombrie 2022, 14:30 (779 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concesionare bunuri

Comuna Sfântu Gheorghe, localitatea Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, județ Ialomița, cod poștal 927215, telefon/fax 0243/262.001, e-mail: [email protected], cod fiscal 4365204, persoană de contact Gheorghe Daniel Vasile organizează la data de 21.11.2022, orele 12,00 licitație publică pentru concesionarea unui spațiu în suprafață de 11,95 mp situat în satul Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, str. Principală, nr. 34, județ Ialomița în incinta Dispensarului Medical Uman, având număr cadastral 25471, înscris în cartea funciară nr. 25471 Sfântu Gheorghe, ce aparține domeniului... [citește_tot_articolul]

27 Octombrie 2022, 09:20 (1529 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 63 64
Luni 05 Dec 2022
103 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 409 410

Țăndărei: Locuințe în flăcări, incendiu stins după 5 ore

Pompierii din Țăndărei au intervenit vineri, 2 decembrie a.c., pentru a stinge flăcările care au cuprins două locuințe amplasate în aceeași curte, pe raza orașului Țăndărei. La sosirea forțelor de intervenție ...[citește_toată_știrea]

3 Decembrie 2022, 09:30
(315 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Polițiștii, pompierii și jandarmii, la datorie în minivacanța de 1 Decembrie

Ialomița: Polițiștii, pompierii și jandarmii, la datorie în minivacanța de 1 Decembrie

Peste 300 de pompieri și jandarmi ialomițeni vor asigura vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică, pe toată perioada minivacanței de 1 Decembrie. Răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2022, 13:40
(811 vizualizări - 0 comentarii)


2
Ședințe operative, desfășurate de către Instituția Prefectului Județului Ialomița

Ședințe operative, desfășurate de către Instituția Prefectului Județului Ialomița

Marți, 29 noiembrie 2022, prefectul județului Ialomița a prezidat o serie de trei ședințe, respectiv Ședința Colegiului Prefectural, Comitetul pentru Situații de Urgență și Ședința Centrului Local de Combatere ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2022, 13:30
(687 vizualizări - 0 comentarii)


3

AJFP Ialomița: Programul «Tezaur» continuă și în luna decembrie 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că începând de luni, 5 decembrie 2022, românii pot investi în Titlurile de Stat «Tezaur», cu maturități de 1 și 2 ani și dobânzi ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2022, 10:45
(714 vizualizări - 0 comentarii)


4

APIA: Începe sesiunea depunerii cererilor pentru subvenția la motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în cursul lunii decembrie 2022 se depun Cererile de acord pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei ...[citește_toată_știrea]

29 Noiembrie 2022, 10:30
(744 vizualizări - 0 comentarii)


5
«Crăciunul din Slobozia», ediția 2022

«Crăciunul din Slobozia», ediția 2022

Primăria și Consiliul Local Slobozia, alături de Direcția Educație, Cultură și Tineret și Direcția de Administrare a Domeniului Public lansează«Crăciunul din Slobozia», cel mai mare eveniment la sfârșit ...[citește_toată_știrea]

28 Noiembrie 2022, 14:35
(1099 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie pe strada General Alexandru Averescu din Fetești

Echipele RAJA Constanța intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unui hidrant de pe strada General Alexandru Averescu din Fetești. În vederea executării acestor lucrări, se sistează furnizarea ...[citește_toată_știrea]

28 Noiembrie 2022, 09:50
(712 vizualizări - 0 comentarii)


7

Programul casieriilor RAJA în perioada sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României

RAJA Constanța aduce la cunoștința tuturor abonaților că, în intervalul 30 noiembrie-4 decembrie 2022, casieriile RAJA Constanța și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi ...[citește_toată_știrea]

28 Noiembrie 2022, 09:45
(784 vizualizări - 0 comentarii)


8

Fetești: Acțiuni preventive desfășurate de polițiști

Miercuri și joi, 23/24 noiembrie a.c., polițiștii din Fetești au desfășurat activități preventive la nivelul unităților școlare din municipiu. Acțiunile au vizat prevenirea furturilor din locuințe și a ...[citește_toată_știrea]

25 Noiembrie 2022, 13:50
(1006 vizualizări - 0 comentarii)


9

Giurgeni: Soți omorâți pe trecerea de pietoni

Un bărbat de 59 de ani și soția sa, în vârstă de 54 de ani, au murit în seara zilei de joi, 24 noiembrie a.c., în urma unui accident produs pe raza localității Giurgeni. Soții se angajaseră să traverseze ...[citește_toată_știrea]

24 Noiembrie 2022, 18:10
(1772 vizualizări - 1 comentariu)


Slobozia: A intrat cu mașina în gardul cimitirului

Miercuri, 23 noiembrie a.c., un tânăr de 37 de ani s-a ales cu un dosar penal după ce s-a urcat la volanul unei mașini având dreptul de a conduce suspendat. Pe șoseaua Ciulniței, din Slobozia, acesta a ...[citește_toată_știrea]

24 Noiembrie 2022, 14:20
(1338 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Slobozia accident


Ordine de protecție emise de polițiști la Slobozia și Movila

În ultimele 24 de ore, polițiștii ialomițeni au acționat pe linia combaterii și prevenirii faptelor de violență domestică. Astfel, oamenii legii au emis două ordine de protecție, pe numele a doi bărbați ...[citește_toată_știrea]

24 Noiembrie 2022, 14:10
(1041 vizualizări - 0 comentarii)


12

Grivița: Reținut pentru «tentativă la furt calificat»

Polițiștii din localitatea Grivița au reținut miercuri, 23 noiembrie a.c., un tânăr de 19 ani, din localitate, pentru săvârșirea a două infracțiuni de «tentativă la furt calificat». Acesta a pătruns în ...[citește_toată_știrea]

24 Noiembrie 2022, 14:00
(1091 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Vineri, 25 noiembrie 2022, termenul limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că 25 noiembrie 2022 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată ...[citește_toată_știrea]

24 Noiembrie 2022, 10:30
(1058 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Portofel pierdut pe stradă, găsit de un jandarm aflat în timpul liber

Slobozia: Portofel pierdut pe stradă, găsit de un jandarm aflat în timpul liber

Fiind în timpul liber și aflându-se la cumpărături în municipiul Slobozia, plt. adj. șef Zaharia Constantin a găsit pe stradă, miercuri, 23 noiembrie a.c., portofelul piedut de o femeie de 40 de ani. Jandarmul ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2022, 16:00
(1680 vizualizări - 9 comentarii)


Muzeul Județean Ialomița: Expoziție cu tematică militară

Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal «ASTRA» din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Consiliul Județean Ialomița anunță deschiderea expoziției ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2022, 13:45
(1520 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Rambursări TVA de peste 16,63 milioane de lei, în octombrie 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin structurile sale fiscal-teritoriale, a rambursat în luna octombrie 2022, conform selecției naționale, TVA în valoare de 16,63 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

23 Noiembrie 2022, 10:15
(1374 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

22 Noiembrie 2022, 17:20


Incendiu la o casă din Reviga

Trei echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Slobozia au acționat pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la locuința unui cetățean din localitatea Reviga. În sprijinul ...[citește_toată_știrea]

21 Noiembrie 2022, 14:20
(1494 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Reviga incendiu


Accidente la Platonești, Munteni-Buzău și Coșereni

Accidente la Platonești, Munteni-Buzău și Coșereni

Sâmbătă, 19 noiembrie a.c., în jurul orelor 20,15, pompierii din Țăndărei au intervenit la un accident rutier produs pe raza localității Platonești, în care a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat ...[citește_toată_știrea]

21 Noiembrie 2022, 14:10
(1386 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 cazuri noi de COVID-19

Luni, 21 noiembrie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 29791, fiind înregistrate 3 cazuri noi față de ziua de duminică, 20 noiembrie a.c., când au ...[citește_toată_știrea]

21 Noiembrie 2022, 13:50
(1129 vizualizări - 0 comentarii)


Giurgeni: Element de muniție neexplodat, găsit pe câmp

Vineri, 18 noiembrie a.c., în jurul orelor 12,30, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Barbu Catargiu» al județului Ialomița a intervenit pentru asanarea unui element ...[citește_toată_știrea]

21 Noiembrie 2022, 13:40
(1194 vizualizări - 0 comentarii)


Parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și «World Vision România»

Fundația World Vision România, prin activitățile desfășurate în ultimii ani, își leagă numele de o serie de proiecte care oferă copiilor un spațiu sigur și prietenos în care să-și poată exprima liber opiniile ...[citește_toată_știrea]

21 Noiembrie 2022, 11:20
(1528 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 3 cazuri noi de COVID-19

Duminică, 20 noiembrie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 29788, fiind înregistrate 3 cazuri noi față de ziua de sâmbătă, 19 noiembrie a.c., când ...[citește_toată_știrea]

20 Noiembrie 2022, 13:35
(1113 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 2 cazuri noi de COVID-19

Sâmbătă, 19 noiembrie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 29785, fiind înregistrate 2 cazuri noi față de ziua de vineri, 18 noiembrie a.c., când ...[citește_toată_știrea]

19 Noiembrie 2022, 13:20
(1536 vizualizări - 0 comentarii)


Căldărușeanca: Trei persoane rănite într-un accident rutier

Căldărușeanca: Trei persoane rănite într-un accident rutier

Vineri, 18 noiembrie a.c., în jurul orei 21.00, două echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD au intervenit la un accident ...[citește_toată_știrea]

19 Noiembrie 2022, 10:20
(1430 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Niciun caz nou de COVID-19!

Vineri, 18 noiembrie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 29783, nefiind înregistrate cazuri noi față de ziua de joi, 17 noiembrie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

18 Noiembrie 2022, 13:15
(1488 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Furnizarea apei, sistată în localitatea Moldoveni

Vineri,18 noiembrie 2022, s-a înregistrat o avarie pe rețeaua de alimentare cu energie electrică la nivelul Stației de Tratare și Pompare din localitatea Moldoveni, județul Ialomița. Fără curent, pompele ...[citește_toată_știrea]

18 Noiembrie 2022, 11:00
(1783 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Luni, 21 noiembrie 2022, termen de depunere a unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomita reamintește contribuabililor că luni, 21 noiembrie 2022, este termenul de depunere al următoarelor declarații, în scopul notificării organului fiscal ...[citește_toată_știrea]

17 Noiembrie 2022, 13:40
(1788 vizualizări - 0 comentarii)


Mesaje false în numele ANAF

ANAF atenționează asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise în numele instituției, prin care contribuabilii sunt informați despre «discrepanțe în evidența fiscală». Mesajului îi este anexat un ...[citește_toată_știrea]

17 Noiembrie 2022, 13:30
(2313 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 409 410
Ultimele comentarii
Gogu' de la borduri în Țăndărei: Locuințe în flăcări, incendiu stins după 5 ore Marian în Slobozia se pregătește de Sărbătorile Crăciunului Valentin Nichita în Consilierul Potinche în misiune de luptă la cafea, în Georgia George în Slobozia se pregătește de Sărbătorile Crăciunului @pacient2 în Investiții ale Ministerului Sănătății la Spitalul Județean de Urgență Slobozia cozma în Coșarul de Ialomița Mary în «Cartea Neagră a guvernării PSD-PNL», lansată și în Ialomița de USR Ion în Primarul Mihăilă vrea pod peste Ialomița, la Buești Corcodel de la Dumitresti în «Uniunea Europeană impune noi ținte pentru agricultura românească!» Pavel A. în «Uniunea Europeană impune noi ținte pentru agricultura românească!» Fanatik în «Uniunea Europeană impune noi ținte pentru agricultura românească!» Corcodel de la Dumitresti în «Uniunea Europeană impune noi ținte pentru agricultura românească!» Mihai în «Uniunea Europeană impune noi ținte pentru agricultura românească!» Dacia în A început cursa pentru adjudecarea Centurilor Ocolitoare ale Sloboziei GeorgeM în «Fanteziile electorale» ale senatorului AUR Rodica Boancă Dati drumul la comentarii! în Spectacol dedicat «Zilei Naționale a României», organizat de Consiliul Județean Ialomița George.s în A început cursa pentru adjudecarea Centurilor Ocolitoare ale Sloboziei George.s în Slobozia va avea două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar Suporter în Succes neașteptat de clar Maria în «Fanteziile electorale» ale senatorului AUR Rodica Boancă
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...