Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 74 75

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC AGROCHEM HOLDING SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «MODIFICAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE HALĂ AGRICOLĂ», propus a fi amplasat în com.Ograda, jud. IALOMIȚA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul SC AGROCHEM HOLDING SRL, în orele de program.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița. ... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 14:20 (39 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință ordinară pentru data de 28 septembrie 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 28 septembrie 2023, orele 17,30, la Sala de ședințe a Consiliului Local din incinta Primăriei Municipiului Slobozia.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 14:10 (41 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița

În data de 06 septembrie 2023, s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și URBAN S.A., în calitate de Beneficiar. Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014-158445.
Proiectul se încadrează în acțiunile finanțabile în cadrul Axei Prioritare 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 12:25 (62 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

CYCLING RACE SLOBOZIA 2023

Primăria Municipiului Slobozia organizează evenimentul CYCLING RACE SLOBOZIA 2023, dedicat cicliștilor cu experiență, cicliștilor amatori și celor pasionați de ciclism, unde cu toții pot concura în data de 15 octombrie 2023 pe una dintre cursele de 45 km, 18 km sau 9 km, pentru a obține un tricou unic, simbol al victoriei, excelenței, pasiunii și determinării.
Vino să punem împreună Slobozia pe harta impresionantă a evenimentelor sportive dedicate ciclismului.
Competiția, ce va avea ca punct de start Piața Unirii, va oferi numeroase surprize... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 10:00 (53 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de informare

În atenția cetățenilor Municipiului Slobozia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Slobozia, prin personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slobozia, aduce la cunotința cetățenilor municipiului semnificația si durata semnalelor acustice ce se folosesc în caz de situații de Protecție Civilă. Semnalele acustice sunt transmise prin echipamentele de avertizare/alarmare (sirene electronice) amplasate în Municipiul Slobozia.
Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt:
-alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.
Durata fiecărui... [citește_tot_articolul]

22 Septembrie 2023, 09:45 (42 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de catre COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în Comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «MODERNIZARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ETAPA IV ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu... [citește_tot_articolul]

21 Septembrie 2023, 10:25 (57 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

anunț public

Primăria Comunei Scânteia, jud. Ialomița, a demarat în data de 19.06.2023 implementarea proiectului cu titlul «Amenajare loc de joacă în comuna Scânteia, jud. Ialomița». Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița-2023.
Perioada de implementare: 6 luni.
Valoarea totală a contractului este de 398.219,76 lei, după cum urmează:
-Contribuție UAT SCÂNTEIA: 69.819,76 lei; inclusiv TVA
-Contribuție ADI Ialomița: 328.400,00 lei, inclusiv TVA
Scopul/Obiectivul proiectului vizează amenajarea unui spațiu de... [citește_tot_articolul]

20 Septembrie 2023, 12:30 (73 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință extraordinară de îndată pentru data de 21 septembrie 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:

Prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință extraordinară de îndată consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 21 septembrie 2023, orele 16,00.  Ședința se va desfășura online.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2023, 15:45 (65 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Titularul SC POWER UNIT SRL cu sediul în județul/municipiul Galați, bulevardul Siderurgiștilor, nr. 7, sp. comercial, bloc PS1B, sc.3, parter, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire parc eolian Tăndărei (cu infrastructura, suprastructura, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: centrale eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică și puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la sistemul energetic național)», propus a fi amplasat în orașul Tăndărei, Nr. Cad 24006-T78/9, P23, lot 1, Nr. Cad. 25985-T94, P50, lot 1, Nr. Cad. 24831 – T88/2, P12, lot 1, Nr. Cad. 24038-T9... [citește_tot_articolul]

18 Septembrie 2023, 08:35 (74 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA SCÂNTEIA, titular al proiectului «Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar în comuna Scânteia, județul Ialomița», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar în comuna Scânteia, județul Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Scânteia, sat Scânteia, T161, P2, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi... [citește_tot_articolul]

15 Septembrie 2023, 14:10 (214 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Titularul SC POWER UNIT SRL cu sediul în județul/municipiul Galați, bulevardul Siderurgiștilor, nr. 7, sp. comercial, bloc PS1B, sc.3, parter, titular al Planului Urbanistic Zonal «Construire parc eolian Tăndărei (cu infrastructura, suprastructura, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: centrale eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică și puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la sistemul energetic național)», propus a fi amplasat în orașul Tăndărei, Nr. Cad 24006-T78/9, P23, lot 1, Nr. Cad. 25985-T94, P50, lot 1, Nr. Cad. 24831-T88/2, P12, lot 1, Nr... [citește_tot_articolul]

15 Septembrie 2023, 08:30 (202 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

Această informare este efectuată de către COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA, cu sediul în Comuna Săveni, sat Săveni, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 34, județ Ialomița, telefon 0243/278.012, fax 0243/278.299, ce intenționează să solicite de la SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru «MODERNIZARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ETAPA IV ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA», localizat în comuna Săveni, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu... [citește_tot_articolul]

12 Septembrie 2023, 15:30 (305 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

INFORMARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL-PARC EOLIAN ȚĂNDĂREI-UAT ȚĂNDĂREI-EXTRAVILAN NR. CAD: 24006, 25985, 24831, 24038, 23914, 26058, 25278, 25987 25342, 24972, 23692, 23725, 24432, 23901, 23959, 24075

Argumentare: Construire parc eolian cu infrastructură, suprastructură, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: turbine eoliene, căi de comunicație, platforme de montaj, rețele de instalații, stație electrică si puncte de conexiune, linie electrică și linie de comunicații pentru racordarea la Sistemul Energetic național.
Inițiator: SC POWER UNIT SRL
e-mail: [email protected]
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Țăndărei în perioada, 08.09.2023-28.09.2023.
Persoana desemnată cu informarea și consultarea publicului: Petcu... [citește_tot_articolul]

8 Septembrie 2023, 08:30 (610 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în ședință ordinară pentru data de 31 august 2023

Primarul Municipiului Slobozia, județul Ialomița,
Având în vedere:
Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1-Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 31 august 2023, orele 1600, la Sala de ședințe a Consiliului Local din incinta Primăriei Municipiului Slobozia.
Art. 2-Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa... [citește_tot_articolul]

29 August 2023, 16:40 (293 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Primăria Platonești a emis autorizația de construire cu numărul 16 din 28.08.2023 pentru proiectul «Desființare locuință» din strada Fetești, nr. 38, sat Platonești, beneficiarul fiind Dumitrache Tabita Eugenia. ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:15 (199 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr 14399/11.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Implementare parc fotovoltaic Epurare_1 cu o putere instalată de 60 Kw AC» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:10 (281 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr 14400/11.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, 2A» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

28 August 2023, 09:05 (326 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

UAT Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr. 14401/22.08.2023 pentru obiectivul de investiții: «Constructie Complex Social Bora în Municipiul Slobozia-Reabilitare drumuri de acces pe străzile Maxim Gorki, Stânjenei și Burebista (De752)» (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3). ... [citește_tot_articolul]

24 August 2023, 14:25 (345 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNT PUBLIC

Primăria Platonești a emis autorizația de construire cu numărul 7 din 27.06.2023 pentru proiectul «AMENAJARE LOC DE JOACĂ DIN STRADA GRĂDINIȚEI, COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA» din str. Grădiniței, nr. 8, sat Platonești, beneficiarul fiind UAT PLATONEȘTI. ... [citește_tot_articolul]

24 August 2023, 08:45 (185 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA anunță publicul inetresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «MODERNIZAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. IALOMIȚA-STAȚIILE 110/20 kV BORDUȘANI, BUCȘA, CĂZĂNEȘTI, GHEORGHE DOJA, OBIECTUL 2-MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 kV CĂZĂNEȘTI», propus a fi amplasat în orașul Căzănești, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 și la sediul E-Distribuție Dobrogea SA, în... [citește_tot_articolul]

23 August 2023, 12:15 (841 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 74 75
Vineri 22 Sep 2023
107 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 430 431
0

AJFP Ialomița: Încasări la buget de 845,7 milioane de lei, în perioada ianuarie-august 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat, de la începutul anului și până la 31 august 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 845,7 milioane ...[citește_toată_știrea]

21 Septembrie 2023, 17:25
(177 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Factura electronică protejează mediul înconjurător

RAJA Constanța: Factura electronică protejează mediul înconjurător

RAJA Constanța încurajează clienții să aleagă soluțiile digitale pentru că sunt simple și ușor accesibile. Factura electronică este o opțiune rapidă, sigură, eficientă, dar cel mai important, prietenoasă ...[citește_toată_știrea]

21 Septembrie 2023, 17:10
(186 vizualizări - 0 comentarii)


2

Senatorul USR Sebastian Cernic: «Patriotismul economic al lui Ciolacu este o minciună, în condițiile în care prețul produselor tradiționale va crește!»

«Prim-ministrul Marcel Ciolacu minte atunci când vorbește în public de „patriotism economic“, în condițiile în care a decis să crească prețul produselor tradiționale românești prin renunțarea la TVA-ul ...[citește_toată_știrea]

21 Septembrie 2023, 17:05
(181 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

ADMET SRL
Șos. Brăilei, nr. 17 bis, Slobozia
angajează
lucrător bucătărie
-spălător vase mari

la Hotel Select
relații la telefon 0745/092.361

21 Septembrie 2023, 11:05


APIA: Plăți de peste 30,325 milioane de lei pentru renta viageră agricolă 2022

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că a efectuat plata sumei de 30,325 milioane de lei cuvenită sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2022. Astfel, suma de 11,4 ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2023, 17:20
(181 vizualizări - 0 comentarii)


5

AJFP Ialomița: 25 septembrie 2023, termen de depunere a unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 25 septembrie 2023, este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2023, 11:30
(311 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

19 Septembrie 2023, 18:30


7

RAJA Constanța: Apă oprită la Dridu pentru lucrări la stația de pompare

Miercuri, 20 septembrie 2023, echipele RAJA Constanța vor executa lucrări de cuplare a conductei de alimentare cu apă de la nivelul Stației de Pompare din localitatea Dridu/Ialomița, la sistemul centralizat ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2023, 14:10
(413 vizualizări - 0 comentarii)


Bărbat din Sfântu Gheorghe, reținut de polițiști după ce a agresat o minoră de 15 ani

Polițiștii Secției nr. 6 Ion Roată au reținut duminică, 17 septembrie a.c., un bărbat de 53 de ani, din comuna Sfântu Gheorghe, bănuit de săvârșirea infracțiunii de «lovire sau alte violențe». În urma cercetărilor ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 14:10
(553 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: 11 permise de conducere reținute, 18 certificate de înmatriculare retrase

În zilele de sâmbătă și dumincă, 16/17 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au intervenit la 212 evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 404 de sancțiuni contravenționale, iar în urma ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 13:55
(494 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Soluții de digitalizare

RAJA Constanța: Soluții de digitalizare

Pachetul «Cont Client RAJA» este accesibil non-stop și este sigur și ușor de utilizat prin platforma on-line «Contul meu RAJA» (accesibil de pe orice desktop) sau prin aplicația de mobil ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 12:20
(475 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Tamponare între un autocar și un autoturism

Două echipaje de la Detașamentul de Pompieri Slobozia au intervenit la un accident rutier produs în Slobozia, în care au fost implicate un autoturism și un autocar. În urma evenimentului rutier a rezultat ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 11:20
(517 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


AJFP Ialomița: În lunile septembrie și octombrie 2023, Programul «Tezaur» continuă cu dobânzi de până la 7,10%

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii/persoane fizice că, începând de luni, 18 septembrie 2023, și până pe 13 octombrie 2023, românii pot investi în Titlurile de ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 10:50
(451 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Cereri de acordare a unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că până la data de 26 octombrie 2023 inclusiv, primește cereri de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul cerealelor și al semințelor ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 10:25
(427 vizualizări - 0 comentarii)


Muzeul Județean Ialomița: «Arheolog pentru o zi»/Zilele Europene ale Patrimoniului

Muzeul Județean Ialomița: «Arheolog pentru o zi»/Zilele Europene ale Patrimoniului

O lecție de istorie locală a fost predată în aer liber, cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală «Orașul de Floci» din comuna Giurgeni, sub egida «Arheolog ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2023, 10:10
(398 vizualizări - 0 comentarii)


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

15 Septembrie 2023, 19:25


Garnizoana Slobozia: Campanie de recrutare a soldaților gradați profesioniști

Vineri, 15 septembrie a.c., în cazarma Batalionului 113 Artilerie «Bărăganu» s-a desfășurat programul-pilot de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile vacante de soldat gradat profesionist ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2023, 15:00
(810 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Miercuri, 20 septembrie 2023, termen-limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că miercuri, 20 septembrie 2023, este termenul-limită de depunere al următoarelor declarații fiscale: Formularul 010 ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2023, 10:30
(719 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Controale privind munca nedeclarată în domeniul hotelier

ITM Ialomița: Controale privind munca nedeclarată în domeniul hotelier

În perioada 28 august-8 septembrie 2023, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița au realizat un amplu control privind munca nedeclarată în domeniul hotelier. La nivelul județului, au fost ...[citește_toată_știrea]

15 Septembrie 2023, 09:10
(679 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Modificări aduse Spațiului Privat Virtual

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că au fost aduse unele modificările pe portalul ANAF și în cadrul Spațiului Privat Virtual. Formularul web de înregistrare ...[citește_toată_știrea]

14 Septembrie 2023, 10:30
(766 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: În august 2023 s-a rambursat TVA în valoare de 6,32 milioane de lei

Administrația Județeană Finanțelor Publice Ialomița a rambursat, în luna august 2023, conform selecției naționale, TVA în valoare de 6,32 milioane de lei. Totodată, au fost efectuate auto-compensări din ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2023, 12:25
(1109 vizualizări - 0 comentarii)


Serviciul de Call Center RAJA Constanța-Un număr unic la dispoziția tuturor clienților

Serviciul de Call Center RAJA Constanța-Un număr unic la dispoziția tuturor clienților

Interacțiunea cu utilizatorul serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare este extrem de importantă pentru RAJA Constanța. De aceea, serviciul de Call Center pus la dispoziția acestora ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2023, 10:40
(932 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: 13 septembrie-Ziua Pompierilor din România

Miercuri, 13 septembrie 2023, se împlinesc 175 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, susținută pe fondul Revoluției Pașoptiste, când o oaste turcă pătrunde pe teritoriul românesc cu intenția declarată ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2023, 08:50
(974 vizualizări - 0 comentarii)


Giurgeni: Începe a XI-a ediție a Festivalului-Concurs de Tradiție Culinară Ialomițeană «La Casa Tudorii»

În perioada 13-15 octombrie a.c., la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală «Orașul de Floci», din comuna Giurgeni, se desfășoară a XI-a ediție a Festivalului-Concurs de Tradiție Culinară Ialomițeană «La ...[citește_toată_știrea]

12 Septembrie 2023, 13:20
(952 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Subvenții de peste 172 milioane de lei pentru motorina aferentă trimestrului II al anului 2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuează plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, în perioada 1 aprilie-31 iulie 2023. Valoarea ajutorului de stat acordat sub ...[citește_toată_știrea]

12 Septembrie 2023, 12:50
(1116 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Lipsă apă în Cartierul Buliga/Fetești!

Marți, 12 septembrie 2023, Stația de Pompare Buliga a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrică, motiv pentru care pompele de la nivelul acesteia nu au mai putut funcționa ...[citește_toată_știrea]

12 Septembrie 2023, 10:55
(858 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: Fonduri de peste 100 mii de lei, colectate pentru Campania«Educația-prioritate a Bisericii»

Protopopiatul Urziceni: Fonduri de peste 100 mii de lei, colectate pentru Campania«Educația-prioritate a Bisericii»

În perioada 15 august-10 septembrie 2023, în cadrul celor 68 de parohii arondate Protopopiatului Urziceni, 1182 de elevi cu posibilități materiale reduse au beneficiat de sprijin material în valoare totală ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2023, 15:35
(1094 vizualizări - 0 comentarii)


Dridu: Beneficiari de servicii sociale ținuți legați de pat, într-un centru privat

Luni, 11 septembrie a.c., politiștii Secției nr. 5 Jilavele au fost sesizați prin sistemul 112, de către o persoană, inspector în cadrul Consiliului de Monitorizare, Implementare a Convenției ONU privind ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2023, 15:10
(1273 vizualizări - 2 comentarii)


Protest USR în prima zi de școală: Iohannis a promis «România Educată», dar a livrat «România Eșuată»!

Pentru mai bine de 2,9 milioane de copii a început astăzi un nou an școlar sub semnul eșecului și al haosului. Părinții, copiii și profesorii sunt tot mai nemulțumiți, în timp ce Guvernul PSD-PNL, girat ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2023, 14:30
(920 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 107,94 milioane de lei, încasări la bugetul de stat în luna august 2023

În luna august a anului 2023, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 107,94 milioane de lei, cu 2 ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2023, 13:20
(1159 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 430 431
Ultimele comentarii
AGORA în Slobozia: Au început audierile în dosarul tinerei care ar fi fost violată la Școala Politică AUR dorin în Slobozia NU are nevoie de instalația de osmoză inversă pentru potabilizarea apei închiriere apartament 3 camere în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 20 septembrie 2023 Cetateanul de rand în Slobozia NU are nevoie de instalația de osmoză inversă pentru potabilizarea apei vai de noi în Slobozia NU are nevoie de instalația de osmoză inversă pentru potabilizarea apei DIP electric în Parchetul General va ancheta firmele ialomițene acuzate de «trafic cu bazele de date ale Programului Casa Verde Fotovoltaice» Dorel în Slobozia: Au început audierile în dosarul tinerei care ar fi fost violată la Școala Politică AUR Acidel în Pregătire continuă în ultrasonografie la Spitalul Județean de Urgență Slobozia Mary în Două amenzi în decurs de un an pentru puțuri forate ilegal Mary în Ialomița așteaptă aplicarea Ordonanței privind măsurile de reorganizare a unor autorități și instituții publice Pompei în Ialomița așteaptă aplicarea Ordonanței privind măsurile de reorganizare a unor autorități și instituții publice Dacicus în Ialomița așteaptă aplicarea Ordonanței privind măsurile de reorganizare a unor autorități și instituții publice Vivi în Două amenzi în decurs de un an pentru puțuri forate ilegal închiriere garsonieră Mamaia Nord în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 20 septembrie 2023 garsonieră de închiriat Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 20 septembrie 2023 spaţiu comercial de închiriat în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 20 septembrie 2023 DIP, DIP, DIP în Parchetul General va ancheta firmele ialomițene acuzate de «trafic cu bazele de date ale Programului Casa Verde Fotovoltaice» Petrică în Parchetul General va ancheta firmele ialomițene acuzate de «trafic cu bazele de date ale Programului Casa Verde Fotovoltaice» interesat în Ialomița așteaptă aplicarea Ordonanței privind măsurile de reorganizare a unor autorități și instituții publice Ionica în ITM Ialomița: Controale privind munca nedeclarată în domeniul hotelier
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...