Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 56 57

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria Orașului Amara organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Autoritate de Autorizare pentru Servicii de Transport Local
• proba scrisă în data de 14.06.2022, orele 11,00 și interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91.
Condiții de participare:
-candidații trebuie să îndeplinească... [citește_tot_articolul]

12 Mai 2022, 11:25 (265 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concurs

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant (1/2 normă) din cadrul Centrului de zi Viitorul
A. PROBE DE CONCURS
• Proba scrisă
• Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
• condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului... [citește_tot_articolul]

12 Mai 2022, 11:20 (331 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 actualizat, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului post
-1 post vacant de medic specialist neurologie în compartimentul Neurologie, perioadă determinată
Concursul/examenul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze... [citește_tot_articolul]

11 Mai 2022, 10:30 (302 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

În perioada 16.05.2022-27.05.2022, între orele 22,00-06,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe domeniul public-în zonele verzi, scuaruri, în zonele de agrement, pe drumuri publice și pe zonele de protecție ale acestora.
Acțiunile de dezinsecție vor fi realizate de către o echipă specializată a DADP Slobozia.
Substanța folosită în acțiunea de dezinsecție este: K-OTHRINE EC 84, avizată de Ministerul Sănătății, care face parte din grupa III de toxicitate (tip produs 18).
Tratamentul se efectuează împotriva țânțarilor și căpușelor.
În cazul condițiilor meteo nefavorabile acțiunea se va amâna pentru... [citește_tot_articolul]

11 Mai 2022, 10:10 (270 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de participare la licitație

pentru închirierea a trei căsuțe de lemn

1. Informații generale privind proprietarul: Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, orașul Amara, județul Ialomița, CP 927020, cod fiscal 4427889, tel./fax 0243/233.102, e-mail [email protected]
2. Informații generale privind obiectul închirierii:
-trei căsuțe de lemn, prima având suprafața construită de 4 mp, iar celelalte două, având suprafața construită de 7,5 mp.
Căsuțele sunt amplasate în orașul Amara, pe un teren aparținând domeniului public al orașului Amara, în vecinătatea hotelurilor Ialomița și Lebăda, tarlaua 31, parțial din parcela nr. 6180, fiecare căsuță aparținând domeniului privat... [citește_tot_articolul]

10 Mai 2022, 10:40 (267 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț de participare la licitație pentru concesionare teren domeniu privat

1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, orașul Amara, județul Ialomița, CP 927020, cod fiscal 4427889, tel./fax 0243/233.102, e-mail [email protected]
2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
-teren, situat în orașul Amara, strada Aurel Pană, tarlaua nr. 315/2, parcela nr. 37/1, județul Ialomița, în suprafață de 232 mp, aparținând domeniului privat al orașului Amara, cu nr. cadastral 29160.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 29.03.2022.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul... [citește_tot_articolul]

10 Mai 2022, 10:20 (277 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 și alin. 4 din Legea nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de:
1. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI P.U.Z.-„MODIFICARE P.U.Z. CENTRU DEPOZITARE ȘI PROCESARE LEGUME“, SITUAT ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA TARLAUA 14/13, PARCELA 18.
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătățirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la dl Murărașu Ilie Cristian, responsabil pentru relația... [citește_tot_articolul]

3 Mai 2022, 12:30 (407 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor-SGA Ialomița

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 actualizată în 2022, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Platonești, str. Fetești, nr. 18, intenționează să solicite de la AN APELE ROMÂNE-ABA BUZĂU IALOMIȚA-SGA IALOMIȚA, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul «SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA» propus a fi realizat în satul Platonești, comuna Platonești, județul Ialomița.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată... [citește_tot_articolul]

28 Aprilie 2022, 09:10 (342 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC NITRAMONIA BC SRL, titular al proiectului «Demolarea construcțiilor prevăzute în anexa 1», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «Demolarea construcțiilor prevăzute în anexa 1»,propus a fi amplasat în loc. Slobozia, șos. Călărași, km 4, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele... [citește_tot_articolul]

27 Aprilie 2022, 09:05 (535 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

SC EUROCONSULTING SRL cu sediul în loc. Slobozia, Piața Agroalimentară, jud. Ialomița, titular al Planului Urbanistic Zonal în localitatea Slobozia, str. Libertății, nr. 9, jud. Ialomița, în suprafață de 457 mp, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obținerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, și vineri... [citește_tot_articolul]

22 Aprilie 2022, 10:20 (749 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț privind închirierea pășunilor UAT Perieți, județul Ialomița prin procedură publică de atribuire directă

UAT Perieți, județul Ialomița anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 376,6989 ha pășuni în ședință publică prin atribuire directă.
Ședința publică pentru atribuire directă va avea loc în data de 11.05.2022, orele 10,00, la sediul Primăriei comunei Perieți, str. Calea București, nr. 25.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Perieți, perioada 21.04.2022-02.05.2022, între orele 8,00-16,00.
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale, persoane fizice ori juridice, membri ai colectivității... [citește_tot_articolul]

20 Aprilie 2022, 15:40 (754 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

Munteanu Vasile, titular al proiectului «Construire pensiune agroturistică, anexe și amenajare parc auto», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire pensiune agroturistică, anexe și amenajare parc auto», propus a fi amplasat în loc. Bucu, T345, P1, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele... [citește_tot_articolul]

20 Aprilie 2022, 09:40 (266 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Consiliul Administrativ al SC INTERNAȚIONAL SERVICE SLOBOZIA SA, cu sediul în Slobozia, Șos. București-Constanța, km 110, Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/615/1994, având CUI RO6253304, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 20.05.2022, orele 10,00, la sediul unității.
Dacă la prima convocare nu se întrunesc condițiile necesare deliberării, următoarea ADUNARE GENERALĂ va avea loc pe 23.05.2022.
ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:
1. Prezentarea, discutarea... [citește_tot_articolul]

20 Aprilie 2022, 09:25 (890 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC FORTE GAZ SRL cu sediul în str. Spicului, nr. 2, sector 1, București, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității «Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate cod CAEN 4671-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cod CAEN 4730», ce se desfășoară în sat Traian, comuna Traian, strada Grădiniței, nr. 425, nr. cadastral 21208 înscris în Cartea Funciară nr. 21208 a UAT Traian, județ Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu... [citește_tot_articolul]

19 Aprilie 2022, 18:20 (515 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Noi, Ciupercă Dumitru-Virgil, executor judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr. 775/C/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr.civ., aducem la cunoștință generală faptul că, în data de 11 mai 2022, orele 11,00, va avea loc la sediul biroului nostru situat în mun. Slobozia, str. Lacului, nr. 4, bl. G110, sc. B, parter, ap. 64, jud. Ialomița, vânzarea la licitație publică a unui număr de 20 (douăzeci) părți sociale la SEMAGROCEREAL SRL, având CUI 44037672, înregistrată la ORC Ialomița sub nr. J21/197/2021, cu sediul în sat Lăcusteni, com. Platonești, jud. Ialomița, la prețul de 163.578,60 lei.
... [citește_tot_articolul]

19 Aprilie 2022, 18:15 (781 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia

cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs

1 post vacant de personal contractual (funcție de execuție)-ȘOFER, treapta profesională I, COR: 834201-Mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist), în cadrul Secției „Mecanizare“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

1 post vacant de personal contractual (funcție de conducere)-ȘEF FORMAȚIE, grad II, COR: 132235, în cadrul Secției „Mecanizare“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

... [citește_tot_articolul]

19 Aprilie 2022, 18:10 (1013 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia

cu sediul în Slobozia, str. Filaturii, nr. 8, organizează concurs

1 post vacant de personal contractual (funcție de conducere)-Șef secție, grad I, COR: 132310 (șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice), în cadrul Secției „Reparații, întreținere străzi și deszăpezire“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână;

1 post vacant de personal contractual (funcție de conducere)-Șef formație, grad I, COR: 132235 în cadrul Secției „Reparații, întreținere străzi și deszăpezire“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului... [citește_tot_articolul]

19 Aprilie 2022, 18:05 (807 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

concurs

Primăria comunei Miloșești cu sediul în Miloșești, strada Principală, nr. 59, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții publice și investiții.
Pentru funcția publică menționată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Pentru ocuparea funcției publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1) Condiții generale:
-respectarea art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind... [citește_tot_articolul]

15 Aprilie 2022, 10:50 (838 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 20.04.2022, orele 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului-Verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.03.2022.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al... [citește_tot_articolul]

14 Aprilie 2022, 16:25 (449 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia cu sediul în Slobozia, str. Filaturii nr. 8 organizează concurs
- 1 post vacant de personal contractual (funcție de execuție)-ȘOFER, treapta profesională I, COR: 834201-Mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist), în cadrul secției „Mecanizare“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână;
- 1 post vacant de personal contractual (funcție de conducere)-ȘEF FORMAȚIE, grad II, COR: 132235, în cadrul secției „Mecanizare“, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de... [citește_tot_articolul]

14 Aprilie 2022, 10:25 (991 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 56 57
Miercuri 18 Mai 2022
65 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 387 388

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

17 Mai 2022, 18:20


1

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

17 Mai 2022, 18:15


Borănești: Reținut pentru «viol»

Luni, 16 mai a.c., polițiștii ialomițeni au reținut, pe bază de ordonanță, un bărbat de 49 de ani, domiciliat în localitatea Borănești. Acesta este acuzat că, în noaptea de 13/14 aprilie a.c., ar fi violat ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2022, 15:20
(120 vizualizări - 0 comentarii)


3

AJFP Ialomița: Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din închirieri a fost actualizat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat Ghidul fiscal al contribuabililor persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2022, 15:00
(111 vizualizări - 0 comentarii)


4

APIA: Campania de depunere a Cererilor de plată aferente anului 2022, la final

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor Unice de Plată. Astfel, în perioada 1 martie-1 ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2022, 13:40
(120 vizualizări - 0 comentarii)


5

Ialomița: 4 noi cazuri de COVID-19

Marți, 17 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27165, fiind înregistrate 4 cazuri noi față de ziua de luni, 16 mai a.c ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2022, 13:15
(104 vizualizări - 0 comentarii)


6

AJOFM Ialomița: Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Slobozia

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița va organiza vineri, 20 mai 2022, «Bursa Generală a Locurilor de Muncă», eveniment ce va avea loc la Slobozia, în incinta Centrului Cultural «Ionel ...[citește_toată_știrea]

17 Mai 2022, 11:00
(123 vizualizări - 0 comentarii)


Moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, la Urziceni

În anul în care se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii cunoscută drept Catedrala Urziceni, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul va sosi în oraș. Evenimentul se desfășoară ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 23:05
(193 vizualizări - 0 comentarii)


8
IPJ Ialomița: «Bullying în școala mea-aleg să mă implic»

IPJ Ialomița: «Bullying în școala mea-aleg să mă implic»

Polițiștii ialomițeni au continuat activitățile preventive la sfârșitul săptămânii preventive. Aceștia s-au întâlnit cu elevii de liceu și cadrele didactice în cadrul proiectului «Bullying în școala mea ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 14:20
(188 vizualizări - 0 comentarii)


Mașină mistuită de flăcări la Manasia, incendiu la un stâlp electric la Fetești, casă cuprinsă de foc la Borănești

Mașină mistuită de flăcări la Manasia, incendiu la un stâlp electric la Fetești, casă cuprinsă de foc la Borănești

Duminică, 15 mai a.c., un echipaj de pompieri din Urziceni a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu produs la un autoturism abandonat de câteva zile pe ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 13:50
(165 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Niciun caz nou de COVID-19!

Luni, 16 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 27161, nefiind înregistrate cazuri noi față de ziua de duminică, 15 mai a ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 13:30
(138 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Termen limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că vineri 20 mai 2022, este termenul de depunere al următoarelor declarații, în scopul notificării organului ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 12:20
(191 vizualizări - 0 comentarii)


12

Recensământul Populației și Locuințelor 2021: Aproape 100000 de chestionare completate la nivelul județului Ialomița

În intervalul 14.03-14.05.2022 al perioadei de autorecenzare și autorecenzare asistată pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 au fost completate 97283 chestionare la nivelul județului Ialomița ...[citește_toată_știrea]

16 Mai 2022, 12:05
(156 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Niciun caz nou de COVID-19!

Duminică, 15 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 27161, nefiind înregistrate cazuri noi față de ziua de sâmbătă, 14 mai ...[citește_toată_știrea]

15 Mai 2022, 13:50
(309 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 5 cazuri noi de COVID-19

Sâmbătă, 14 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27161, fiind înregistrate 5 cazuri noi față de ziua de vineri, 13 mai ...[citește_toată_știrea]

14 Mai 2022, 13:20
(387 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Lovită de mașină pe trecerea de pietoni

Vineri, 13 mai a.c., o tânără de 15 ani, din Țăndărei, a ajuns la spital fiind victima unui accident rutier. Fata a fost lovită de un camion în timp ce traversa strada, regulamentar, pe trecerea de pietoni ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 16:20
(1196 vizualizări - 3 comentarii)


Programul «Tinerii și Hristos», în liceele din Urziceni

Programul «Tinerii și Hristos», în liceele din Urziceni

Joi, 12 mai 2022, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, în contextul Anului Omagial și Comemorativ 2022, Protopopiatul Urziceni a organizat, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 14:00
(475 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 2 cazuri noi de COVID-19

Vineri, 13 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27156, fiind înregistrate 2 cazuri noi față de ziua de joi, 12 mai a.c ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 13:20
(463 vizualizări - 0 comentarii)


Recensământul Populației și Locuințelor 2021: Perioada de autorecenzare se prelungește până pe 27 mai 2022

Direcția Județeană de Statistică Ialomița informează cu privire la faptul că perioada de autorecenzare pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 se prelungește până la data de 27 mai 2022. Recenzarea ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 12:00
(555 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: «Noaptea Muzeelor», supravegheată de pompieri

Sâmbătă, 14 mai a.c., se va desfășura evenimentul cultural «Noaptea Muzeelor». Pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță pentru participanți și patrimoniul adăpostit de muzeele din municipiul Slobozia ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 11:45
(584 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Copil electrocutat după ce s-a urcat pe vagonul unui tren

Fetești: Copil electrocutat după ce s-a urcat pe vagonul unui tren

Joi, 12 mai a.c., pompierii din Fetești au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de producerea unei electrocutări a unui copil, în vârstă de 12 ani, care s-a ...[citește_toată_știrea]

13 Mai 2022, 07:30
(619 vizualizări - 0 comentarii)


Penitenciarul Slobozia: Curs de calificare profesională pentru deținuți

Penitenciarul Slobozia: Curs de calificare profesională pentru deținuți

Joi, 12 mai a.c., Penitenciarul Slobozia, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași, a demarat cursul ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2022, 16:30
(719 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 2 cazuri noi de COVID-19

Joi, 12 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27154, fiind înregistrate 2 cazuri noi față de ziua de miercuri, 11 mai a ...[citește_toată_știrea]

12 Mai 2022, 13:15
(607 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Amenzi pentru dezastrul ecologic de la Borănești

Printr-o adresă oficială, Inspectoratul de Poliție a Județului Ialomița înștiința DSVSA Ialomița asupra faptului că, în data de 21.04.2022, urmare a unei sesizări primite, reprezentanții Gărzii Naționale ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2022, 15:10
(697 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 1 caz nou de COVID-19

Miercuri, 11 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27152, fiind înregistrat 1 caz nou față de ziua de marți, 10 mai a.c ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2022, 13:50
(685 vizualizări - 0 comentarii)


ISU Ialomița: Luna mai, luna concursurilor cu elevi

Ca în fiecare an, luna mai este dedicată unor activități extrașcolare pe care ISU Ialomița le desfășoară cu elevi de toate vârstele din județ. Concursul cu tematică în domeniul apărării împotriva incendiilor ...[citește_toată_știrea]

11 Mai 2022, 13:40
(664 vizualizări - 0 comentarii)


«SEMINARII WEB», un nou serviciu electronic al ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a dezvoltat un nou serviciu electronic, «SEMINARII WEB», care va fi pus la dispoziția contribuabililor începând cu luna mai 2022. Prin intermediul acestui serviciu ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2022, 18:20
(805 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 4 cazuri noi de COVID-19

Marți, 10 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27151, fiind înregistrate 4 cazuri noi față de ziua de luni, 9 mai a.c. ...[citește_toată_știrea]

10 Mai 2022, 13:40
(705 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 1 caz nou de COVID-19

Luni, 9 mai 2022, la nivelul județului Ialomița, potrivit raportărilor, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 27147, fiind înregistrat 1 caz nou față de ziua de duminică, 8 mai a.c., când ...[citește_toată_știrea]

9 Mai 2022, 13:10
(877 vizualizări - 0 comentarii)


Accident la Ograda

Accident la Ograda

Sâmbătă, 7 mai a.c., două echipaje din cadrul Gărzii de intervenție Țăndărei au intervenit cu o autospecială pentru stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în localitatea ...[citește_toată_știrea]

9 Mai 2022, 12:05
(954 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ograda accident


« 1 3 4 5 6 7 8 9 387 388
Ultimele comentarii
psihologul de serviciu în «Recunoștiința» consilierului de noapte al președintelui Gica în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița Ion în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița Licw în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița Pentru Noel în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița @gigel în Profesori acuzați de propagandă pro-rusă la Liceul de Arte «Ionel Perlea» Slobozia Piti în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița Prostul satului în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița Loredana în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița @cosambesti în Conacul Bolomey este reabilitat în proporție de 40% Zen în Încep lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din Slobozia Piedone în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița bidonarul în Încep lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din Slobozia Gigel în Profesori acuzați de propagandă pro-rusă la Liceul de Arte «Ionel Perlea» Slobozia FEREA în La Aniversara președintelui Pavel Gigel în Conacul Bolomey este reabilitat în proporție de 40% Gigel în Încep lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din Slobozia obiectiv în Olimpică internațională a libertății de a gândi cetatean în Plângere penală pe numele actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Ialomița S.G.G. în Consilierul local Balea declanșează războiul interetnic la Țăndărei
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...