Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!
« 1 3 4 5 6 7 8 9 60 61

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacant de Funcționar debutant, studii medii în cadrul Centrului de Zi «Viitorul».
A. PROBE DE CONCURS
-Proba scrisă
-Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
● condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat... [citește_tot_articolul]

5 August 2022, 08:45 (40 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacant de Educator, studii superioare în cadrul Centrului de zi «Viitorul» , cu ½ normă (4 ore /zi).
A. PROBE DE CONCURS
-Proba scrisă
-Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
● condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau... [citește_tot_articolul]

5 August 2022, 08:40 (42 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat (fochist), treapta IV în cadrul Centrului de Zi «Viitorul».
A. PROBE DE CONCURS
-Proba scrisă
-Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
● condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat... [citește_tot_articolul]

5 August 2022, 08:35 (38 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de magaziner, debutant  în cadrul Centrului de Zi «Viitorul».
A. PROBE DE CONCURS
-Proba scrisă
-Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
● condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare... [citește_tot_articolul]

5 August 2022, 08:30 (43 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

ANUNȚ

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar în cadrul Centrului de Zi «Viitorul».
A. PROBE DE CONCURS
-Proba practică
-Interviu
B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
● condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului... [citește_tot_articolul]

5 August 2022, 08:25 (43 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

APM Ialomița și SC DANUBIU ENTERPRISES SRL, titular al planului PUZ-«CONSTRUIRE PARC SOLAR FOTOVOLTAIC 72 MW», municipiul Urziceni, extravilan, jud. Ialomița, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea de mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, din Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,30, vineri orele 8,00-14,00.
Observațiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomița, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.... [citește_tot_articolul]

27 Iulie 2022, 08:30 (320 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

COMUNICAT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

COMUNICAT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița face cunoscut publicului ialomițean că reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au participat în perioada 21-22.07.2022, la recepțiile efectuate la terminarea lucrărilor executate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, organizate de către unitățile administrativ teritoriale Giurgeni și Sălcioara.
Astfel, la UAT Giurgeni în data de 21.07.2022, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Înființare bază sportivă-Stadion comunal tip I, în comuna Giurgeni, județul Ialomița»,... [citește_tot_articolul]

26 Iulie 2022, 09:50 (238 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

în perioada 01.08.2022-12.08.2022, între orele 22,00-06,00, DADP Slobozia va executa lucrări de dezinsecție pe domeniul public-în zonele verzi, scuaruri, în zonele de agrement, pe drumuri publice și pe zonele de protecție ale acestora.
Acțiunile de dezinsecție vor fi realizate de către o echipă specializată a DADP Slobozia.
Substanța folosită în acțiunea de dezinsecție este: K-OTHRINE EC 84, avizată de Ministerul Sănătății, care face parte din grupa III de toxicitate (tip produs 18).
Tratamentul se efectuează împotriva țânțarilor și căpușelor.
În cazul condițiilor meteo nefavorabile acțiunea se va amâna pentru o dată... [citește_tot_articolul]

25 Iulie 2022, 14:45 (350 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA DRIDU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Modernizarea drumuri de interes local, DC12-DC18 în comuna Dridu, județul Ialomița», propus a fi amplasat în comuna Drdiu, județul Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, vineri, între orele 08,00-14,00, și la sediul Primăriei Comunei Dridu din comuna Dridu, str. Teiului, nr. 47, jud. Ialomița, în zilele de luni-vineri... [citește_tot_articolul]

20 Iulie 2022, 15:55 (463 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-autorizare

SC SPM GAZ SRL va depune documetația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform cod CAEN 4941-Transporturi rutiere de mărfuri și cod CAEN 5210-Depozitări, ce se desfășoară în localitatea Fetești, strada Călărași, nr. 507, județul Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, și vineri, între orele 08,00-14,00, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.... [citește_tot_articolul]

18 Iulie 2022, 10:40 (1036 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public-emitere Autorizație de Construcție

SC CROMATEC PLUS SRL, cu sediul în comuna Snagov, sat Tâncăbești, str. Petre Ispirescu, nr. 1, jud. Ilfov, titular al Planului Urbanistic Zonal «Înființare unitate de producție» propus a fi amplasat în oraș Fierbinți-Târg, șos. Gării, Nr. Cad. 28032, suprafață 15243 mp, anunță publicul interesat asupra inițierii documentației aferente Autorizație de Construcție pentru obiectivul mai sus menționat și depunerii solicitării la APM Ialomița de obținere a avizului de mediu pentru obiectivul respectiv.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomița în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.... [citește_tot_articolul]

18 Iulie 2022, 08:45 (566 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț concesiune

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Scânteia, comuna Scânteia, strada Ștefan cel Mare, nr.46, județul Ialomița, telefon/fax 0243/242.058, e-mail [email protected], Cod Fiscal 4506885.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 4 loturi teren extravilan în suprafață totală de 4,2308 ha, cu destinație construcții industriale, situate în comuna Scânteia, sat Scânteia, aparținând domeniului public al comunei Scânteia... [citește_tot_articolul]

15 Iulie 2022, 10:40 (371 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț concesiune

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Scânteia, comuna Scânteia, strada Ștefan cel Mare, nr. 46, județul Ialomița, telefon/fax 0243/242l.058, e-mail [email protected], Cod Fiscal 4506885.
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 14 loturi teren intravilan în suprafață totală de 8,27 ha cu destinație construcții industriale, situate în comuna Scânteia, sat Iazu, aparținând domeniului public al comunei Scânteia... [citește_tot_articolul]

15 Iulie 2022, 10:30 (503 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA PERIEȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: «MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN SATUL FUNDATA ȘI STEJARU COMUNA PERIEȚI, JUDEȚUL IALOMIȚA», propus a fi amplasat în comuna Perieți, satele Fundata și Stejaru, str. Caisilor, Monumentului, Bisericii, Școlii, Luminii, Florilor și Grădiniței.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,30, vineri, între orele 08,00-14,00, și comuna Perieți, cu sediul... [citește_tot_articolul]

15 Iulie 2022, 09:10 (711 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri-teren construire locuință și economic în comuna Platonești

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact UAT PLATONEȘTI, str. FETEȘTI, nr. 18, comuna PLATONEȘTI, județul IALOMIȚA, telefon 0243/279.120, fax 0243/279.120, cod fiscal 17453693, email [email protected]
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Loturi ce urmează a se concesiona: 1. Lot 3, cvartal 53, CF 22497, strada Principală, nr. 36C, în suprafață de 995 mp; 2. Lot 4, cvartal 53, CF 22490, strada Principală, nr. 36D, în suprafață de 999 mp; 3. Lot 5 cvartal 53, CF 22492, strada Căminului, nr. 19A, în suprafață de 995 mp; 4. Lot 6, cvartal 53, CF 22488, strada Căminului, nr. 19B, în suprafață de 999 mp; 5. Lot 7, cvartal 53, CF 22495, strada Căminului, nr. 19C, în suprafață de 997 mp; 6. Lot 1, CF 22495, strada Morii, nr. 1, în suprafață de 972 mp, bunuri aparținând domeniului privat al UAT Platonești, conform HCL nr. 40/25.05.2022 și 49/06.07.2022 și OUG 57/03.07.2019.... [citește_tot_articolul]

13 Iulie 2022, 12:40 (802 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de participare la licitație deschisă pentru închiriere bunuri-teren arabil în comuna Platonești

1. Informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact UAT PLATONEȘTI, str. FETEȘTI, nr. 18, comuna PLATONEȘTI, județul IALOMITA, telefon 0243/279.120, fax 0243/279.120, cod fiscal 17453693, email [email protected]
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Loturi ce urmează a se închiria: 1. Teren extravilan, situat în tarlaua 515/1 în suprafață de 171785 mp, bun aparținând domeniului privat al UAT Platonești, conform HCL. nr. 48/06.07.2022 și OUG 57/03.07.2019.... [citește_tot_articolul]

13 Iulie 2022, 12:30 (1004 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

CĂLDĂRARU ILIE, titular al proiectului «CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI MAGAZIN NON-STOP», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI MAGAZIN NON-STOP», propus a fi amplasat în comuna comuna Gura Ialomiței, sat Luciu, șos. Brăilei, nr. 130B, jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi... [citește_tot_articolul]

12 Iulie 2022, 08:30 (778 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Subscrisa SC EVER READY RENEWABLE SRL, cu sediul în com. Chiajna, sat Chiajna, str. Divertismentului, nr. 1, județ Ilfov, este titular al Planului «PUZ-CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 43MW», propus a fi amplasat în mun. Urziceni, jud. Ialomița, în suprafață de 544038 mp, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița de obținere a Avizului de Mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele... [citește_tot_articolul]

11 Iulie 2022, 09:20 (406 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Subscrisa SC DANUBIU ENTERPRISES SRL, cu sediul în com. Chiajna, sat Chiajna, str. Divertismentului, nr. 1, județ Ilfov, este titular al Planului «PUZ-CONSTRUIRE PARC SOLAR FOTOVOLTAIC 72MW», propus a fi amplasat în mun. Urziceni, jud. Ialomița, în suprafață de 798963 mp, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița, de obținere a Avizului de Mediu pentru planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între... [citește_tot_articolul]

11 Iulie 2022, 09:15 (341 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Platonești, titular al proiectului «Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Platonești, județul Ialomița» anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Platonești, județul Ialomița» propus a fi amplasat în comuna Platonești, sat Platonești, jud Ialomița.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției... [citește_tot_articolul]

7 Iulie 2022, 13:20 (289 vizualizări - 0 comentarii)

« 1 3 4 5 6 7 8 9 60 61
Luni 08 Aug 2022
60 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 396 397

Jandarmeria Ialomița angajează ofițeri din sursă externă

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuție vacante de ofițer, specialitatea resurse umane, respectiv tehnologia informației, cu personal recrutat ...[citește_toată_știrea]

8 August 2022, 11:35
(73 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente la Țăndărei și Manasia

Accidente la Țăndărei și Manasia

Sâmbătă, 6 august 2022, în jurul orelor 13,50, un echipaj de pompieri din Țăndărei cu o ambulanță SMURD a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe DN2A, în orașul Țăndărei. În eveniment ...[citește_toată_știrea]

8 August 2022, 11:20
(78 vizualizări - 0 comentarii)


2

Incendiu la un apartament din Fetești

Vineri, 5 august 2022, în jurul orei 9,30, două echipaje de pompieri din Fetești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la ...[citește_toată_știrea]

8 August 2022, 11:10
(56 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu


3

APIA eliberează adeverințe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de luni, 8 august 2022, eliberează adeverințe pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat ...[citește_toată_știrea]

8 August 2022, 09:20
(58 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 20 de noi cazuri de COVID-19

Duminică, 7 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28484, fiind înregistrate 20 de cazuri noi față de ziua de sâmbătă, 6 august a.c., când au ...[citește_toată_știrea]

7 August 2022, 13:40
(143 vizualizări - 0 comentarii)


5

Ialomița: 35 de noi cazuri de COVID-19

Sâmbătă, 6 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28464, fiind înregistrate 35 de cazuri noi față de ziua de vineri, 5 august a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

6 August 2022, 13:20
(271 vizualizări - 0 comentarii)


Razie la Fetești

Efective mărite din cadrul IPJ Ialomița au acționat joi, 4 august a.c., sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi ialomițeni, pentru prevenirea faptelor antisociale, combaterea ...[citește_toată_știrea]

5 August 2022, 14:05
(383 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești razie


7

Ialomița: 40 de noi cazuri de COVID-19

Vineri, 5 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28429, fiind înregistrate 40 de cazuri noi față de ziua de joi, 4 august a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

5 August 2022, 13:30
(365 vizualizări - 0 comentarii)


Recensământul Populației și Locuințelor 2021: Cercetare post-recensământ

Conform art.29 pct. g) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și a Programului ...[citește_toată_știrea]

5 August 2022, 10:20
(503 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ialomița: 50 de noi cazuri de COVID-19

Joi, 4 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28389, fiind înregistrate 50 de cazuri noi față de ziua de miercuri, 3 august a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

4 August 2022, 13:55
(444 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Facilități fiscale accesate de contribuabili în primul semestru al anului 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează că la nivelul judetului, în prima jumătate a anului 2022, se aflau în derulare 282 de eșalonări la plată pentru suma totală de 22,96 milioane ...[citește_toată_știrea]

4 August 2022, 13:40
(501 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Arestat pentru «complicitate la furt»

În cursul zilei de marți, 2 august a.c., polițiștii de Investigații Criminale din Fetești au acționat pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea ...[citește_toată_știrea]

3 August 2022, 15:15
(611 vizualizări - 0 comentarii)


12

Ialomița: 86 de noi cazuri de COVID-19

Miercuri, 3 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28339, fiind înregistrate 86 de cazuri noi față de ziua de marți, 2 august a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

3 August 2022, 13:25
(575 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 16 august 2022, termen pentru depunerea situațiilor financiare semestriale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt ...[citește_toată_știrea]

3 August 2022, 13:10
(488 vizualizări - 0 comentarii)


Muzeul Județean Ialomița: «Zâmbiți, vă rog!»

Muzeul Județean Ialomița: «Zâmbiți, vă rog!»

Istoria fascinantei arte a fotografiei a fost trăită de micuții înscriși în programul muzeal-educațional «Șezătoarea Copiilor», miercuri, 3 august a.c., la Muzeul Județean Ialomița, sub genericul  ...[citește_toată_știrea]

3 August 2022, 11:40
(555 vizualizări - 0 comentarii)


Grădina de Vară Amara, inaugurată

Duminică, 7 august a.c., Primăria Amara va inaugura noua Grădină de Vară, locație reabilitată printr-un proiect cu fonduri europene. Evenimentul va fi marcat de un spectacol de operetă românească «Centenarul ...[citește_toată_știrea]

3 August 2022, 08:10
(648 vizualizări - 0 comentarii)


Crunți: Urmărit de polițiști în lanul de floarea-soarelui

Luni, 1 august a.c., un bărbat de 49 de ani din localitatea Crunți a fost depistat în flagrant de polițiștii ialomițeni în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului. Oamenii legii au observat ...[citește_toată_știrea]

2 August 2022, 13:30
(1054 vizualizări - 4 comentarii)


Ialomița: 90 de noi cazuri de COVID-19

Marți, 2 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28253, fiind înregistrate 90 de cazuri noi față de ziua de luni, 1 august a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

2 August 2022, 13:15
(647 vizualizări - 0 comentarii)


Recensământul Populației și Locuințelor 2021: 96,90% dintre ialomițeni s-au recenzat

Conform statisticilor Direcției Județene de Statistică Ialomița, la data de 31 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița s-au recenzat 238812 de persoane, reprezentând 96,90% din populația rezidentă țintă ...[citește_toată_știrea]

2 August 2022, 13:04
(835 vizualizări - 0 comentarii)


19

AJOFM Ialomița: 3,72%, rata șomajului în luna iunie 2022

La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3467 șomeri (din care 1584 femei), rata șomajului fiind de 3,72%, cu 0,69% sub valoarea ...[citește_toată_știrea]

2 August 2022, 10:45
(697 vizualizări - 0 comentarii)


Protopopiatul Urziceni: Campanie de donare de sânge

Protopopiatul Urziceni: Campanie de donare de sânge

Luni, 1 august 2022, Protopopiatul Urziceni a organizat o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română, respectiv «Donează sânge, salvează o viață!». Astfel, o echipă medicală ...[citește_toată_știrea]

1 August 2022, 13:30
(933 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 26 de noi cazuri de COVID-19

Luni, 1 august a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28163, fiind înregistrate 26 de cazuri noi față de ziua de duminică, 31 iulie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

1 August 2022, 13:15
(613 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Locuință cuprinsă de flăcări

Țăndărei: Locuință cuprinsă de flăcări

Sâmbătă, 30 iulie a.c., trei echipaje de pompieri din Țăndărei, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs ...[citește_toată_știrea]

1 August 2022, 12:00
(735 vizualizări - 0 comentarii)


Accidente rutiere la Coșereni și Gura Ialomiței

Accidente rutiere la Coșereni și Gura Ialomiței

Duminică, 31 iulie a.c., pe raza localităților Coșereni și Gura Ialomiței s-au produs două accidente rutiere, în urmă cărora au rezultat opt victime. La fața locului au intervenit paramedicii SMURD însă ...[citește_toată_știrea]

1 August 2022, 11:50
(815 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 8 noi cazuri de COVID-19

Duminică, 31 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28137, fiind înregistrate 8 cazuri noi față de ziua de sâmbătă, 30 iulie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2022, 13:50
(844 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 41 de noi cazuri de COVID-19

Sâmbătă, 30 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28129, fiind înregistrate 41 de cazuri noi față de ziua de vineri, 29 iulie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

30 Iulie 2022, 13:40
(871 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 59 de noi cazuri de COVID-19

Vineri, 29 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28088, fiind înregistrate 59 de cazuri noi față de ziua de joi, 28 iulie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2022, 14:40
(845 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Nerespectarea legii 241/2005 are consecințe penale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, potrivit art. 6^1 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2022, 14:30
(1055 vizualizări - 0 comentarii)


«Ziua Imnului Național al României», sărbătorită la Muzeul Județean Ialomița

«Ziua Imnului Național al României», sărbătorită la Muzeul Județean Ialomița

«Ziua Imnului Național al României» a fost sărbătorită vineri, 29 iulie a.c., la Muzeul Județean Ialomița, printr-o manifestare cu caracter educațional, adresată copiilor înscriși în programul muzeal « ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2022, 13:10
(1005 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: 49 de noi cazuri de COVID-19

Joi, 28 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 28029, fiind înregistrate 49 de cazuri noi față de ziua de miercuri, 27 iulie a.c., când au fost ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2022, 13:15
(1137 vizualizări - 0 comentarii)


« 1 3 4 5 6 7 8 9 396 397
Ultimele comentarii
cartier în Apă și canalizare pentru blocurile și casele Sloboziei Slobozeanul mondial în Debut în forță La mulți ani! în 5 nume noi la reunire @Cornelia în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Marius în Schelet uman de 2000 de ani, descoperit de arheologii Muzeului Județean Ialomița Jean în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Vatuta în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Fanica în Crunți: Urmărit de polițiști în lanul de floarea-soarelui Cornelia în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Elena în Legea Asociațiilor de Proprietari devine funcțională gramaticul în Crunți: Urmărit de polițiști în lanul de floarea-soarelui Tatu în Schelet uman de 2000 de ani, descoperit de arheologii Muzeului Județean Ialomița Nimeni în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Mirela în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Un alt curios în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Un om în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Marian în Crunți: Urmărit de polițiști în lanul de floarea-soarelui George în Debut în forță @perestroika în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern Robert în Șeful Poliției Municipiului Slobozia, vizat de o anchetă a Biroului Control Intern
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...