Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

JURNAL DE CAMPANIE

3 probleme-3 soluții pentru Slobozia 3 probleme-3 soluții pentru Slobozia

3 probleme-3 soluții pentru Slobozia

În mai puțin de o lună, Slobozia va avea un nou primar. Independent propune cititorilor săi un proiect editorial inedit. Am solicitat principalilor candidați la această demnitate să ofere soluții pentru principalele probleme care se află în acest moment pe agenda publică a locuitorilor orașului. Scopul acestui proiect editorial nu este acela de a epuiza subiectul, ci de a pune în oglindă discursurile candidaților, oferind astfel electoratului slobozean șansa reală de a opta în cunoștință de cauză pentru unul sau altul dintre candidați. Pentru că spațiul tipografic alocat acestui proiect este, inevitabil, limitat, am formulat 3 întrebări, solicitînd candidaților răspunsuri concise. Cele 3 întrebări formulate de noi sînt următoarele:
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?

Candidații solicitați să răspundă întrebărilor noastre au fost Adrian Mocioniu (PSD) și Ioan Martin (PNL). Reamintim însă că în cursa electorală pentru Primăria municipiului Slobozia s-au mai înscris Radu Paros (PMP), Vlad Costea (independent), Gabi Ionașcu (UNPR), Vasile Olaru (Partidul Ialomițenilor), Filip Enuța Gina (Partidul Socialist Român), Gae Ionel (ALDE) și Constantin Gheorghe (Partidul Social Românesc).

Adrian Mocioniu, candidatul PSD la funcția de primar al Sloboziei
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-În primul rînd, se impune o precizare. În ciuda contestărilor și a accidentelor de parcurs de exploatare a noii surse, apa din foraje este mai bună și mai sigură decît cea din Dunăre. Cine neagă acest aspect este de rea credință sau în afara problemei. De investițiile care au fost făcute trebuie să beneficiem în continuare și să impunem noi măsuri de eficientizare a lor. Am studiat atent acest capitol, am consultat specialiști în chimie, medici, ingineri... Important este să identificăm și să gestionăm corect toate riscurile de la sursă la robinet. În prezent apa din sursă/foraje are depășiri variabile ale limitelor maxim admise la mangan, fier și amoniu... Procedurile de eliminare Fe și Mn prin aerare și oxidare, filtrarea prin filtre rapide de nisip, reducerea amoniului cu clor gazos, clorinarea pentru dezinfecție sînt automatizate, pe toate fazele tratării existînd debitmetre, analizoare, senzori, display-uri. De asemenea, se impune o baterie de filtre cu cărbune activ pentru siguranța potabilității apei la ieșirea din Stația de tratare, indiferent de eventualele «accidente» de proces, pentru o parte din apa tratată. Primele două măsuri sînt foarte importante, avînd în vedere că apa din sursă/foraje conține ferobacterii -foarte puțin studiate la nivel mondial, dar care, prin faptul că sînt organice, conduc la formarea trihalometanilor, la colmatarea instalațiilor și distrugerea conductelor de PAFSIN. Estimez un buget de 260000 de euro și un termen pînă la 30.06.2018... Achiziția din fondul de dezvoltare, care se constituie permanent prin facturarea consumurilor la clienți, a unor instalații pentru spălarea și dezinfecția forajelor și a conductelor de aducțiune de la foraje la Stația de tratare. Termen 30.08.2016... Înființare și dotarea unui laborator de proces, altul decît cel de control al calității existent deja, deoarece gestionarea procesului de tratare are nevoie permanentă de ajustări, acestea putînd fi documentate doar în urma analizei permanente a apei din sursă și a apei tratate în diferite etape ale procesului. Buget-fondul de dezvoltare, termen 30.06.2017...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Proiectul trebuie finalizat. Decizia de a se executa acest proiect a obținut voturile tuturor consilierilor locali, indiferent de culoarea politică... Nu trebuie să privim în trecut, dar reducerea termenului de execuție a proiectului de la 3 la 2 ani, blocarea lucrărilor printr-o plîngere neîntemeiată care a întîrziat încă 4 luni execuția și insolvența constructorului sînt elemente care au influențat decisiv și negativ, din păcate, finalizarea investiției privind modernizarea Pieței Revoluției, extinderea carosabilului pe Bulevardul Chimiei și realizarea parcării subterane. Posibilitatea împrumutului în Trezoreria Statului pe termen lung, eforturile care se fac pentru obținerea unor derogări în ceea ce privește prelungirea termenului de 30.06.2016 sînt soluții de luat în calcul... Vorbim de lucruri concrete în concordanță cu legislația europeană, iar împreună cu colegii parlamentari, cu Victor Moraru și cu europarlamentarul Victor Negrescu vom încheia cît mai repede și cu minimalizarea efortului financiar din partea bugetului local acest proiect. Să fim realiști! O investiție de asemenea anvergură reprezintă o șansă la 100 de ani pentru orice administrație locală. Din păcate, ce ni se întîmplă nouă cu acest proiect se întîmplă exact la fel și cu alte 500 de investiții la nivel național. Nu cred că beneficiarii sînt incompetenți ci, mai degrabă, a existat un cadru deficitar din punct de vedere al regulilor europene, insuficient armonizate cu normele interne. Cît despre Parcul Industrial, condițiile economice din momentul elaborării proiectului și pînă la finalizare s-au schimbat. Din păcate, criza economică a redus numărul de salariați iar acea impunere de minim 7 angajați noi este foarte greu de realizat azi... Este necesar un program de popularizare a facilităților și oportunităților oferite de Parcul Industrial. Personal, voi prezenta trimestrial numărul de agenți economici la care am fost pentru a le explica facilitățile... Însă condițiile de ocupare nu pot fi negociate, nu pot fi oferite alte facilități fiscale decît cele din proiectul inițial. Calculul administrației a fost bun, pentru crearea de locuri de muncă, estimate la 775 de slujbe în 4 ani prin activitatea firmelor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor. Din păcate, calculul de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cel din tîrg...
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?
-Soluția miraculoasă sînt locurile de muncă! Dar tinerii au nevoie cu adevărat de orientare profesională. Din păcate nimeni nu se ocupă de îndrumarea lor în funcție de înclinațiile și abilitățile pe care le au. Ei pleacă în lumea largă și se adaptează la condiții cu mult mai dificile uneori decît cele din localitatea natală. Să nu uităm de principalul avantaj al municipiului reședință, exploatat de generațiile tinere: sîntem la distanțe aproximativ egale de Litoral și de Capitală. Cu toate acestea, costurile de locuire în București și Constanța sînt incomparabile cu cele din Slobozia și Ialomița. De aceea este important ca orașele-satelit, din jurul marilor orașe, să ofere tinerilor aceleași condiții de locuire, poate chiar și mai bune, pentru că ei se vor întoarce acasă, cu siguranță, dacă au unde... Pentru ei este la fel de important să aibă unde să lucreze, unde să se distreze și unde, mai tîrziu, să-și lase copiii în siguranță, la grădiniță și la școală. Chiar dacă specificul județului este agricultura, tinerii ar trebui să se axeze pe activități conexe și să dezvolte proiecte complementare activităților agricole. Tinerii cu viziune să persevereze, iar administrațiile locale să-i încurajeze, pentru că unii fără alții reușim mai greu. Au trecut vremurile ambițiilor personale. Este timpul să ne încurajăm, să ne sprijinim și să ne bucurăm împreună de realizările fiecăruia dintre noi, chiar dacă deciziile sînt individuale. Eu am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară și m-am întors acasă. Lucrez și trăiesc în Slobozia, orașul natal care are multe de oferit. Și dau exemplu numai posturile disponibile pentru specialiști în spitalul județean și celelalte unități medicale din Ialomița. Un deficit există și în rîndurile polițiștilor, pentru că absolvenții noștri de liceu fie nu cunosc avantajele acestei profesii, fie nu reușesc mai departe. Revin și spun că orientarea profesională a tinerilor este primul pas cu adevărat important pentru viitorul lor.

Ioan Martin, candidatul PNL la funcția de primar al Sloboziei
-Cum vedeți rezolvată, în mod concret, problema apei? Buget, termene, soluții tehnice...
-Problema apei... Vom implementa noi soluții de tratarea apei la nivelul bazinelor de stocare. Vom aduce în parametrii optimi stația de tratare a apei prin obligarea constructorului să respecte contractul de execuție (Grup Romet Buzău) și prin angajarea unor specialiști care să o opereze. Vom finaliza reabilitarea sistemului de distribuție, inclusiv a instalațiilor interioare de la blocuri, care sînt încă din metal... Sursa de finanțare este bugetul local pentru reabilitarea sistemului de distribuție și bugetul operatorului pentru soluțiile de tratare intermediară. O problemă mare ne creează stația de epurare. Pentru că treapta biologică nu funcționează la parametrii proiectați plătim anual amenzi la Apele Române... Aici trebuie să intervenim urgent și să reabilităm acest etaj de tratare! Din păcate, garanția de bună execuție a fost pierdută inexplicabil de Primărie, banii fiind scoși din cont de lichidatorul judiciar al constructorului. După reabilitare, vom căuta o soluție de colectare a uleiului uzat din gospodării, care acum este deversat în canalizare și afectează stația de epurare. Ca sursă de finanțare intenționăm crearea unui operator nou, al municipalității, pe care să-l finanțăm inclusiv printr-o emisie de acțiuni pe care să le oferim cetățenilor Sloboziei interesați să investească în operatorul de apă ca formă de economisire și plasare a banilor. Nu în ultimul rînd, vom audita tehnic și financiar toate investițiile și vom merge în instanță pentru a ne recupera banii de la cei care se fac vinovați de proasta execuție a acestora. Investițiile în infrastructura de apă ne-au costat peste 600 miliarde de lei vechi, bani proveniți din emiterea de obligațiuni municipale cu maturitate la 20 de ani și nici unul dintre obiective nu este funcțional. Termen 1-2 ani...
-Avînd în vedere corecțiile de 100% care se vor aplica proiectelor cu finanțare europeană (parcul industrial și parcarea subterană) care este soluția pentru evitarea falimentului orașului?
-Problema echilibrării bugetului... Valorificarea urgentă a Parcului Industrial, unde vom avea corecții de 100%... Asta ne dă posibilitatea să alegem soluția optimă de valorificare și recuperare a investiției cu un mic profit. Finalizarea parcării subterane ar putea face obiectul unui referendum local, în care cetățenii să decidă. Avînd în vedere stadiul lucrărilor, luăm în calcul finalizarea investiției! Valoarea totală a contractului de finanțare este de 51640398,80 lei, din care 38405046 de lei reprezintă valoarea totală eligibila (fonduri FEDR: 30858454,46 lei, fonduri bugetul național: 6734091,54 lei, contribuția eligibilă a beneficiarului: 812500 de lei). 526942 lei ne costă UN SINGUR LOC DE PARCARE din cele 98 prevăzute în proiect. Este o decizie greu de luat și trebuie să venim în fața slobozenilor cu cele două variante. Cît ar costa finalizarea proiectului și cît ne-ar costa închiderea lui la stadiul la care se află?
În acest moment gradul de îndatorare al Sloboziei este undeva între 27-28% și este generat de emisia de obligațiuni. Dacă adăugăm corecțiile la cele două programe ratate vom depăși 30%, ceea ce ne lipsește de posibilitatea de a ne finanța printr-o nouă emisie de obligațiuni. Ca atare, va trebui să ne descurcăm cu ce vom încasa. Echilibrarea bugetului o vom face în primul rînd prin optimizarea cheltuielilor publice. Vom identifica «robinetele» prin care se scurg bani și le vom închide... Apoi vom actualiza baza de impozitare pentru a colecta venituri de la toți cei care datorează taxe și impozite. Estimăm că, în prezent, Slobozia pierde undeva între 5-10% din venituri din cauză că bazele de date nu sînt actualizate! Pentru creșterea veniturilor este necesară atragerea de noi contribuabili prin popularizarea ofertei investiționale a municipiului. Mă voi implica direct în promovarea investițiilor în orașul nostru, garantînd faptul că administrația locală sprijină orice investiție ce creează noi locuri de muncă. Vor fi contactați atașați economici ai consulatelor diplomatice, camere de comerț a statelor «non Euro» dispuse la dezvoltări economice în Europa. Orașul are nevoie de marketing. Cu cele două parcuri industriale pe care le avem în oraș am putea atrage companii cu afaceri semnificative, care să creeze locuri de muncă și a căror activitate să genereze taxe și impozite. Această activitate trebuie făcută cu profesioniști și va reprezenta un obiectiv central al mandatului meu. Termen 3-4 ani...
-Care este, concret, soluția prin care tinerii pot fi convinși să rămînă în oraș?
-Problema tinerilor și a locurilor de muncă... Dorim să înființăm o instituție de învățămînt de nivel postliceal care să ofere perspectiva unor locuri de muncă bine plătite pentru agricultură și servicii conexe (mecanică, topografie, analize sol, agricultură de precizie, etc). Este singura soluție pentru a putea acoperi oferta de locuri de muncă a antreprenorilor locali cu specializările necesare și pentru a putea ca o parte dintre absolvenții de liceu să poată fi menținuți în oraș. Finalizarea urgentă a Cartierului pentru tineri, care să ofere acestora garanția că sînt importanți pentru oraș și că municipalitatea își respectă promisiunile față de ei. Prin promovarea ofertei investiționale a municipiului vom atrage noi investiții care să poată oferi locuri de muncă bine plătite. Pe lîngă preocuparea de a oferi oportunități pe piața muncii, pentru ei vom identifica soluții pentru promovarea unor investiții care să se adreseze petrecerii timpului liber. Slobozia nu oferă prea multe posibilități din acest punct de vedere. Termen 1-2 ani...

16 Mai 2016, 10:35 (6790 vizualizări - 21 comentarii)

Citiți și:
PSD a recucerit Ialomița, Mocioniu l-a învins pe Martin la Slobozia
Ionașcu, arbitrul alegerilor locale din 2016
Războiul politic pentru Slobozia a început
Lucrările la reabilitarea Pieței Revoluției vor fi suportate integral din bugetul UE
Slobozia, un oraș european

Comentariile cititorilor:


Am facut ceva :
(3 Iunie 2016, 12:33)
Mai nou-garanteaza ponta pentru psdistii nostri. Cred ca nu au gasit o fotografie recenta cu Mengele ca si ala "garanta"pentru candidatii minune! Apa subterana din zona combinatului este infestata.S.a stiut de la prima secunda a analizelor situatia.Ei au improvizat continuu,cu toate proiectele de altfel.Uitam "gara",inaugurata in taina? Si.au batut joc de oras datorita prostiei si incompetentei.Dirijorul sef-ciuperca dadea tonul si zambilicii,aplaudacii,pupincuristii aprobau.Nu conta ce! Sa.l vada pe"stapan" zambind...Vai si amar de calitatile si aptitudinile psdistilor,cele mai utile dotari fiind buzele calde,cu autostergerea rezidurilor !
probleme-solutii:
(26 Mai 2016, 21:05)
tipic barbatesc mircea, sulica si cutarica...sunt -femeie-APOLITICA-si vorbesc serios cu lista aia, nu mai speculati aiurea, dati o mana de ajutor bietilor candidati.poate nu stiu ce ar avea de facut sau ne aburesc cu niste pb care sa ne distraga atentia.fiti barbati si implicati! lasati-o naibii de barfa, puneti umarul ,nu va mai victimizati atat..
niciun:
(23 Mai 2016, 10:25)
penibil
mircea:
(21 Mai 2016, 17:53)
@sulica care se crede Petre Țuțea, daca folosesti cuvintele unui om mare nu inseamna ca esti intelept, sper ca intelegi, incearca , daca ceea ce iti cer nu depaseste puterila tale, sa recitesti ce si cum am scris, si de unde s-a pornit, cat despre copy-paste, sunt satul de asazisii „intelepti”...apropo, in dreptunchiul mic de regula se trece un nume, daca este real, cu atat mai bine, faptul ca ai trecut numele unui om mare, al unui filosof, imi spune ca ai oare frustrari in ceea ce te priveste...mai incearca....
Petre Tutea:
(21 Mai 2016, 16:02)
draga @mircea(sper ca observi caldura exprimarii), inteleptul TUTEA avea o cugetare care isti vine manusa: "idiotii au totusi un rol educativ in lumea asta, caci nu poti remarca un om caruia i se spune ca e desvarsit, daca n-ar fi astia, idiotii."
mircea:
(21 Mai 2016, 07:12)
@probleme-solutii, bag de seama ca o dai pe politica, daca spui tu ca eu sunt simpatizant psd, la fel de bine pot spune ca tu (ti-at spune simplu, SULICA) esti simpatizant daca nu chiar membru activ pdl revopsit, revenind insa la sensul giratoriu, sau sensurile giratorii pe care le propunm, ti-as propune sa incerci sa faci un drum pe autostrada si sa iesi la fetesti, o sa vezi o solutie simpla si iefitina, dar cred ca un drum asa lung n-ai facut in vata ta...
probleme-solutii(mircea):
(20 Mai 2016, 15:28)
 descalcirea intersectiei de la pod(care va presupune o groapa mai mare ca aceea din centru- la un pret de zece ori mai mare dar facuta de o firma agreeata de psd), doua sensuri giratorii(facute tot de o frma filo-psd) si o pasarela ptr traversare in siguranta a simpatizantilor psd(vezi mircea etc)peste raul Ialomita..Hai psd, hai ca se poate, ca doar mai sunt suficienti asistati care te vor si dupa 27 de ani de catastrofe in judet si prin tara!
sl noua:
(20 Mai 2016, 12:06)
dl dr veterinar sa adune si vacile din cartier care circula libere pe strazi si rup oglinzile masinilor parcate, distrug spatiul verde.dumnealui stie ca la oras se cresc animale/??
Nenciu:
(18 Mai 2016, 20:47)
@probleme-soluții. Bine. Se știu. Adaug: metrou și Disney Parc! Dacă nu e prea mult, încă un restaurant ( cârciumă ) cu plata pe caiet.
mircea:
(18 Mai 2016, 16:23)
@probleme-solutii, as adauga si descalcirea intersectiei de la pod, doua sensuri giratorii si o pasarela ptr traversare in siguranta.
probleme-solutii:
(18 Mai 2016, 09:26)
eu zic sa le dam o mana de ajutor, astia nu stiu nici macar  care sunt problemele Sloboziei.eu zic sa intocmim o lista, din care sa se inspire.
1.....apa
2....parc industrial.
3..groapa.....
4 transportul in comun
5 wc uri publice inexistente
6 drumuri bombardate sau neasfaltate
7 limitarea sumelor scurse in protectia sociala(cartier bora )
8 utilitati cartiere(tineretului, sl noua)
9 locuri de munca
10 fonduri europene
Indemn cititorii sa continue lista si pe jurnalisti sa ceara raspunsuri de la sortabilii nostri..
Claudiu:
(17 Mai 2016, 19:52)
Solutia pentru tineri:
Aplicati metoda Moraru: Baiatul a plecat in Anglia dupa ce si-a pus firma in insolventa!
Claudiu:
(17 Mai 2016, 19:49)
Problema apei? Nu exista!
Întrebare moderator : Dumneavoastră beți apă.. Aceasta apă ați consumat-o?
Răspuns candidat: Da, da, consum aceastăăă, consum aceastăăă , consum această apă!
Ghiciți cine e candidatul!
mircea:
(17 Mai 2016, 19:36)
@sulica, fara jigniri daca se poate, daca nu, stii vorba, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, revenind la oile noastre, sau la politicienii locali, vorvesti de penalii din psd, ok, de acord cu tine, dar, incearca sa vezi si penalii din pnl+pdl, cazacu iti spune ceva????
rusine:
(17 Mai 2016, 18:02)
aseara la tvr1-in direct-invitati 5 dintre candidati...o reala rusine pentru oras...balbaiala, contrazicere si atac la persoana,nimic concret..ba e buna apa, ba nu e buna, cica in anumite momente e buna...as dori sa ne explice dl martin mai concret care sunt firmele amintite de d lui si ale cui erau-care s au ocupat de forarea puturilor, construirea statiei de tratare, a gropii si apoi, culmea!! au intrat in insolventa!! pai daca e asa, sa urmarim traseul banilor dusi pe apa sambetei! si sa - i recupereze cineva!! ne credeti prosti pe toti??/ vor sa majoreze iar impozitele ca sa acopere groapa???asta d ece nu spun??ce alte solutii au ei, cei noi, fata de cei vechi??

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
01 Aug 2021
269 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
« 1 3 4 5 6 7 8 9 350 351

Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Sâmbătă, 31 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față de ...[citește_toată_știrea]

31 Iulie 2021, 13:25
(70 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Programul «Tezaur» continuă și în luna august

Ministerul Finanțelor emite, începând cu 2 august 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului «Tezaur», cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,15%, 3,50% și 3,85%. Titlurile de ...[citește_toată_știrea]

30 Iulie 2021, 13:50
(159 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Vineri, 30 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față de ...[citește_toată_știrea]

30 Iulie 2021, 13:35
(106 vizualizări - 0 comentarii)


3

APIA: Plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură trimestrul I/2021

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, informează că a început să efectueze plățile aferente ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, perioada ...[citește_toată_știrea]

30 Iulie 2021, 09:35
(107 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 81000 de lei

În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la 75 evenimente, din care 66 sesizate pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, au constatat 14 infracțiuni și au aplicat 225 de sancțiuni contravenționale ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2021, 15:45
(263 vizualizări - 1 comentariu)


5

Prevenirea ilegalităților din domeniul pisciculturii, în atenția polițiștilor ialomițeni

Miercuri, 28 iulie a.c., polițiștii ialomițeni, alături de specialiștii Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, au realizat o amplă acțiune cu scopul de a preveni ilegalitățile comise în domeniul ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2021, 15:40
(201 vizualizări - 1 comentariu)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Joi, 29 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față de ziua ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2021, 13:40
(126 vizualizări - 0 comentarii)


Două trenuri s-au ciocnit în Depoul Gării Fetești. Cauza: unul dintre mecanicii de locomotivă ar fi fost băut!

Două trenuri s-au ciocnit în Depoul Gării Fetești. Cauza: unul dintre mecanicii de locomotivă ar fi fost băut!

În seara zilei de miercuri, 28 iulie a.c., două trenuri de marfă s-au ciocnit în zona Depoului Gării Fetești. Unul dintre trenuri transporta fier vechi, moment în care a fost lovit de o altă garnitură, ...[citește_toată_știrea]

29 Iulie 2021, 10:35
(480 vizualizări - 2 comentarii)


8
Protopopiatul Urziceni: Campanie de donare de sânge

Protopopiatul Urziceni: Campanie de donare de sânge

Pentru a veni în sprijinul semenilor noștri aflați în suferință, miercuri, 28 iulie 2021, în intervalul orar 8,00-12,30, Protopopiatul Urziceni din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a continuat ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2021, 14:40
(212 vizualizări - 1 comentariu)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Miercuri, 28 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2021, 14:15
(146 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, informează că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente ...[citește_toată_știrea]

28 Iulie 2021, 09:35
(169 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

27 Iulie 2021, 18:15


12

Slobozia: Mandate de executare a pedepsei, puse în aplicare de polițiști

În cadrul unei acțiuni desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, oamenii legii au reușit identificarea a doi bărbați, de 28 și 43 de ani, domiciliați în Slobozia, ce se sustrăgeau ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2021, 16:10
(285 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Marți, 27 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față de ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2021, 13:35
(169 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Plăți Renta Viageră Agricolă campania 2020

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plățile sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020. Astfel, marți, 27 iulie 2021, APIA a ...[citește_toată_știrea]

27 Iulie 2021, 10:10
(298 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Luni, 26 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față de ziua ...[citește_toată_știrea]

26 Iulie 2021, 13:25
(196 vizualizări - 0 comentarii)


APIA primește cereri de plată pentru Programul Național Apicol

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii că Cererile de plată pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA) se pot depune până la data de 2 august 2021, inclusiv ...[citește_toată_știrea]

26 Iulie 2021, 12:55
(203 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu la o casă din Manasia

Incendiu la o casă din Manasia

În dimineața zilei de luni, 26 iulie a.c., pompierii Detașamentului Urziceni au fost solicitati, prin 112, să intervină la un incendiu izbucnit la acoperișul unei case din comuna Manasia. 3 echipaje de ...[citește_toată_știrea]

26 Iulie 2021, 12:20
(216 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Manasia incendiu


Movila: Șase persoane rănite într-un accident rutier

Movila: Șase persoane rănite într-un accident rutier

În seara zilei de duminică, 25 iulie a.c., în zona localității Movila, s-a produs un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a șase persoane. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2021, 20:15
(623 vizualizări - 3 comentarii)

Taguri: Movila accident


Orboești: A intrat cu mașina într-un copac

Orboești: A intrat cu mașina într-un copac

Duminică, 25 iulie a.c., în localitatea Orboești s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea a două persoane. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că în evenimentul rutier a fost ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2021, 18:40
(416 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: Niciun caz nou de COVID-19 în județul Ialomița!

Duminică, 25 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a rămas la 10802, nefiind înregistrat vreun caz nou față ...[citește_toată_știrea]

25 Iulie 2021, 14:10
(196 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 1 nou caz de COVID-19 în Ialomița

Sâmbătă, 24 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10802, fiind înregistrat 1 nou caz de îmbolnăvire ...[citește_toată_știrea]

24 Iulie 2021, 13:40
(280 vizualizări - 1 comentariu)


Accidente la Tovărășia și Urziceni

Accidente la Tovărășia și Urziceni

Pompierii ialomițeni au intervenit vineri, 23 iulie a.c., în cazul a două accidente rutiere petrecute pe raza localităților Tovărășia și Urziceni. În urma evenimentelor au rezultat cinci persoane rănite ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 16:30
(535 vizualizări - 3 comentarii)


DSVSA Ialomița: 7 focare de Pestă Porcină Africană, identificate pe raza județului

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației că, la data de ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 14:10
(421 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 3 noi cazuri de COVID-19 în Ialomița

Vineri, 23 iulie a.c., la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 10801, fiind înregistrate 3 noi cazuri de îmbolnăvire ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 14:00
(260 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 25 decembrie 2021, data limită de plată a impozitului specific aferent semestrului I

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabili că, potrivit normelor în vigoare, declararea și plata impozitului specific unor activități, aferent semestrului I 2021, se ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 13:30
(252 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 26 iulie 2021, termen limită pentru depunerea a 9 declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că 26 iulie 2021 este termenul de depunere a următoarelor declarații: Formularele 100, 112, 208, 224, 300, 301, 307, 311, 390 ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 13:20
(287 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Urziceni

Joi, 22 iulie a.c., polițiștii ialomițeni au efectuat o razie de amploare pe raza municipiului Urziceni. Astfel, forțele de ordine au controlat în trafic 295 de autovehicule și legitimat peste 390 de persoane ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 12:30
(341 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Conducea în stare de ebrietate

Un bărbat de 35 de ani, din Țăndărei, s-a ales cu un dosar penal după ce a fost surprins în trafic în stare de ebrietate. Acesta a fost oprit pentru un control de rutină în seara zilei de joi, 22 iulie ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 12:20
(286 vizualizări - 0 comentarii)


Balaciu: Doi răniți în urma unui accident rutier

Balaciu: Doi răniți în urma unui accident rutier

Vineri, 23 iulie 2021, salvatorii de la Detașamentul de pompieri Urziceni au fost solicitați să intervină cu o autospecială de stingere cu apă și spumă la un accident rutier, în care au fost implicate un ...[citește_toată_știrea]

23 Iulie 2021, 11:45
(369 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Balaciu accident


« 1 3 4 5 6 7 8 9 350 351
Ultimele comentarii
Dinu în Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița, în acțiune pe străzile Sloboziei Pescar hoinar în Prevenirea ilegalităților din domeniul pisciculturii, în atenția polițiștilor ialomițeni Vasile în În căutarea «locului de bătut mingea» din Cartierul 500 Curiosul în Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița, în acțiune pe străzile Sloboziei Cetățean plătitor de taxe în Polițiștii Serviciului Rutier Ialomița, în acțiune pe străzile Sloboziei Gogu de la borduri în Două trenuri s-au ciocnit în Depoul Gării Fetești. Cauza: unul dintre mecanicii de locomotivă ar fi fost băut! Gogu de la borduri în Ucis lângă o stână din Mărculești George.s în Centrele Comunitare de Vaccinare anti-COVID-19 din Ialomița și-au redus programul de funcționare Gogu de la borduri în Portocaliu 313 Gogu de la borduri în Portocaliu 313 Pan de Mie în În căutarea «locului de bătut mingea» din Cartierul 500 Mar în 40% din prezentările la UPU Slobozia sunt non-urgențe Gogu de la borduri în IPJ Ialomița: Amenzi de peste 81000 de lei Gogu de la borduri în Administrația Soare a reziliat contractul cu SIA Dynamic Solution SRL Cetatean în Centrele Comunitare de Vaccinare anti-COVID-19 din Ialomița și-au redus programul de funcționare Corcodel de la Dumitresti în Centrele Comunitare de Vaccinare anti-COVID-19 din Ialomița și-au redus programul de funcționare Rica în În căutarea «locului de bătut mingea» din Cartierul 500 La vremuri noi, copiiilor, PSD în Claudiu Soare, un președinte de filială politică rurală Marcel în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 28 iulie 2021 George.s în Centrele Comunitare de Vaccinare anti-COVID-19 din Ialomița și-au redus programul de funcționare
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...